Tổng Hợp Toàn Tập Các Q Bot Theo Từng Giai Đoạn Tsonline

Thảo luận trong 'TS Online' bắt đầu bởi PH007, 11/4/11.

 1. PH007

  PH007 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  363
  Phần 1.Tổng Hợp Các Q Bot Không Acc Kéo và Mini.
  Đốc Du Ác
  Lv trung bình:44 .LV NPC:4 .Agi NPC:1 .(You Zhou) Doc Du Ac .ID Map:12002.

  [SPOIL]Tên Q:Trương Thế Bình nghĩa trợ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: đoản đao (công + 2).
  Nhiệm vụ tiếp theo: đào viên tam kết nghĩa
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đối thoại với Trương Thế Bình đống ý giúp đỡ.
  - Tới nhà của Trương Phi, ông ta sẽ kêu bạn đi giết Đốc Du ác.
  - Tới gần Quan Phủ kế bên có Đốc Du ác. ,đối thoại với hắn chiến đấu.
  - Đánh thắng Đốc Du Ác xong, bạn vào tìm Trương Phi, ông ta sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
  - Đến nhà Quan Vũ, đồng ý làm bạn với ông ta, Quan Vũ sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
  - Trở về đối thoại với Trương Thế Bình hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Tống Dũng
  LV trung bình:46 .LV NPC:6 .Agi NPC:1 .(You Zhou)Tong Dung .ID Map: 12001

  [SPOIL]Tên Q: Tống Dũng khảo nghiệm.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: được Tống Dũng gia nhập đội ngũ.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tới trước cửa thành tìm Tống Dũng để đối thoại, đồng ý đánh với ông ta, lập tức vào trận đấu.
  - Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Lưu Tiểu Đệ
  LV trung bình 53 .NPC lv:13 .Agi NPC:4 .(Ji Zhou)Liu Xiao Di.ID Map: 12991

  [SPOIL]Tên Q: Gia nhập doanh trại.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: nếu về sau trận hình Khăn Vàng trở về 0, ta lại tiếp tục đến chỗ binh Khăn Vàng đối thoại thì sẽ được 50 điểm trận hình Khăn Vàng.
  Vật phẩm có được: Khăn Vàng +500 và Khăn Vàng +50
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến tế đàn ở bên trái có một binh Khăn Vàng, đồng ý gia nhập trận hình Khăn Vàng, vào chiến đấu.
  - Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: tìm cháu của bà Lưu
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thanh nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Cờ kinh (trí lực+1, công+1)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
  - Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệ, đối thoại với anh trai đứng kế bên, vào chiến đấu.
  - Đánh thắng, Lưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũ, dẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]


  Vân Du đạo sĩ
  LV trung bình: 63 .LV NPC:30 ,16 .Agi NPC:13 .(You Zhou)Di Di .ID Map: 12003

  [SPOIL]Tên Q: MP3 thần kỳ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: MP3 thần kỳ.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tại quảng trường Trác Quận đối thoại với Vân Du đạo sĩ, bạn sẽ vào chiến đấu với Vân Du đạo sĩ và Tiểu Gia Cát.
  - Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]


  Giản Dung
  LV trung bình:81 .LV NPC:41 .Agi NPC:10 .(1)Gian Dung .ID Map: 12136

  [SPOIL]Tên Q: thông qua Giãn Ung
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Trác Quận.
  Vật phẩm có được: học được thuật trinh thám.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến phú hộ (nhà Giãn Dung) gặp Giãn Dung để đối thoại, trả lời 3 câu hỏi của ông ta, thứ tự là 3-3-2 hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: sự khảo nghiệm của Giản Dung.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: Được một cái tai nghe.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến nhà của Giản Dung trong Trác Quận đối thoại với ông ta, đồng ý sự khảo nghiệm của ông ta vào chiến đấu.
  - Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​

  Tào Báo
  LV trung bình: 61,6 .LV NPC:6, 53, 6 .Agi NPC:15 .(1) Tao Bao .ID Map: 15001

  [SPOIL]Tên Q: trợ giúp Từ Châu.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Thành Từ Châu (Từ Châu),
  Vật phẩm có được:Không
  Khi vào cổng thành gặp sự cản trở của Tào Báo. Đồng ý chiến đấu, thắng lợi được vào thành.
  [​IMG]
  [/SPOIL]


  Võ An Quốc
  LV trung bình: 83 .LV NPC:25, 79, 25 .Agi NPC:31 .(1) Vo An Quoc .ID Map: 11011

  [SPOIL]Tên Q: giúp My Túc
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa diểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: Huy hiệu danh lưu (+20 SP, lv 5)
  Nhiệm vụ tiếp theo: tấn công địch thủ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến cổng thành Bắc Hải đối thoại với Mã Siêu đồng ý giúp đở. mã Siêu gia nhập đội ngũ.
  Vào thành gặp sự cản trở của Võ An Quốc, chiến đấu thắng lợi mới được vào cổng.
  Vào thành đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​

  Quan Ngân Bình
  LV trung bình: 74,5 .LV NPC:96, 13, 14, 15. Agi NPC:57 .(1) Guan Yin Ping .ID Map: 20173

  [SPOIL]Tên Q: Giải cứu Quan Ngân Bình.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
  Vật phẩm có được: bùa hộ thân của Quan Ngân Bình.
  NV tiếp theo: Giải bùa của Mộng Ma
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến nhà dân tại Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Tới đối thoại với Quan Ngân Bình tại Thôn Giải Lương, chọn tin tưởng cô ta.
  Trở về Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng và vào chiến đấu với Trương Hùng, Phạm Tiên, Trương Thành.
  Thắng lợi ta trở về tìm Quan Ngân Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Lưu ý:lúc nói chuyện với Quan Ngân Bình,nhớ chọn dòng thứ 2 thì vào đánh,chọn dòng 1 là mất Q.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Thạc Tấn
  LV trung bình: 94,4 .LV NPC:105, 88, 84, 26, 26, 26, 26 .Agi NPC:50 .(1)thac tan .ID Map: 12051

  [SPOIL]Tên Q: giải cứu nạn nhân Lạc Hải.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dự Châu, Thiết Thạch Sơn.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Khiết Thạch Sơn đối thoại với Nghiêm Quả Phụ vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Ô Hằng Binh 3 người.
  Thắng lợi đến Đất Hoang Lạc Hải đối thoại với Hương Nhi và vào chiến đấu với Thạc Tấn, Nan Lâu, Phổ Phú Lư, Chiến Sĩ Ô Hăng 4 người.
  Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Nhan Lương, Hứa Du, Viên Thiệu, Quách Đồ, Văn Xú, Hàn Mãnh, Cao Lãm, Tượng Nghĩa Cừ, Tưởng Kì, Thuần.Nh.Quỳnh.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Thái Sử Từ
  LV trung bình:105,6 .LV NPC: 134, 68, 42, 42, 42 .Agi NPC:62 .(Huai Nan) Tai Shi Chi .ID Map: 15491

  [SPOIL]Tên Q: nhiệm vụ Thái Sử Từ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò, bên Giang Đông.
  Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn – 2, lv. 25).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
  2.Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.
  [​IMG]
  [/SPOIL]


  3 Anh Em
  LV trung bình 130,5 .LV NPC: 135, 134, 133, 110, 53, 53, 53, 53. Agi NPC:60 .ID Map: 15506

  [SPOIL]Tên Q: gặp Hắc Sơn Quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: thuốc kim sáng +43hp
  Nhiệm vụ tiếp theo: cứu Đông Quận
  Nội dung nhiệm vụ:
  Trước khi vào rừng cây Đông Quận, ta gặp Dư Thị Cân, vào chiến đấu.
  Sau khi thắng trận, vào Đông Quận ta sẽ gặp Hoàng Long, vào chiến đấu.
  Thắng lợi vào đối thoại Vường Hoành là hoàn thành nhiệm vụ.
  Chú ý: nếu bạn có điểm doanh trận Khăn vàng cao nhất sẽ không nhận được Q này, thay vào đó là Q giúp đỡ Hắc Sơn Quân. Gặp trường hợp đó, bạn chỉ cần pk bắt 1 NPC khăn vàng bất kỳ ( Tôn Trọng, Trương Bảo...) sau đó thả ra, điểm khăn vàng sẽ hạ xuống, làm đến khi điểm khăn vàng không còn cao nhất nữa thì thôi.

  Tên Q: cứu Đông Quận.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ gặp Hắc Sơn Quân
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: Thuốc trị thương, Bát Giang Kim Sa, Ý Nhân Tương, Tế Lưu Hài (nhang nhẹn + 5, lv. 10).
  Nhiệm vụ tiếp theo: thảo phạt Khăn vàng
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
  Đến rừng Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo gia nhập đội ngũ.
  Trở về Đông Quận gặp sự cản trở của Lôi Công, vào chiến đấu, thắng lợi được “Bát Giang Kim Sa”.
  Sau khi thắng xong trận đấu thứ nhất, kế đến vào chiến đấu với Lý Đại Mục, thắng lợi có thể vào trong, được “Ý Nhân Tương”.
  Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành.
  Đến Rừng Đôn Khươu bên ngoài Đông Quận, mới tiến vào ta sẽ gặp và chiến đấu với Ngũ Lục, thắng lợi lập tức vào ngay.
  Ta đi xuống gặp và chiến đấu với Giai Cố.
  Sau khi thắng lợi, vào chiến đấu với Dư Độc, Ngưu Giác, Bạch Chim, thắng lợi ta được “Tế Lưu Hài”.
  Ta trở về tìm Vương Hoành thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: thảo phạt Khăn vàng.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ cứu Đông Quận.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái
  NHiệm vụ tiếp theo: truy kích Khang Đình
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
  Đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đền sơn động Triều Ca.
  Khi vào Động triều Ca(Dự Châu), trong động ta gặp (422:315) Hà Hỷ, đối thoại với anh ta xong vào chiến đấu với Hà Hỷ, Vương Trung, Dư Độc, Bạch Hiểu, Dư Phu La.
  Thắng lợi xong ta tiếp tục đi vào trong động, sẽ gặp (1182 :1635)Thái Dương, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Thái Dương, Cư Vệ, Lộ Chiêu, Tần Kì, Phùng Giai.
  Thắng lợi xong thì Tào Tháo, Lưu Huê xuất hiện,nói chuyện với tào tháo đồng ý đi đến rừng cây Tương Huyện (Từ Châu) thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: truy kích Khang Đình

  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Khăn vàng.
  Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện.
  Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần x10.
  Nhiệm vụ tiếp theo: trận chiến Từ Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Khi hoàn thành Q thảo phạt Khăn vàng xong, đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu vào rừng cây ta theo hướng bên trái phía vào chiến đấu vdưới đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và ới Lưu Tường, Dư Thiệp, Viên Trị.
  Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Cửu Chính, Trịnh Thái.
  Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huân, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
  Thắng lợi Mãn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận tìm Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: trận chiến Từ Châu

  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truy kích Khang Đình.
  Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu.
  Vật phẩm nhận được: ngọc skill
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Từ Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Đông Quận đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến Rừng Hạ Thái ở Từ Châu đối thoại với Tào Báo, chiến đấu Lữ Do, Trần Đăng, tào Báo, Trần Giai, Ưng thiệu, Phong Duệ Binh.
  Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với thương binh chiến đấu Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hùng Võ Binh 4 người.Trở về quan phủ ĐÔng Quận đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Tào Tháo
  LVTB: 103,25 .LV NPC: 53, 53, 150, 53, 53, 48, 48, 48.Agi NPC:37.(Qing Zhou) Cao Cao 2 .ID Map: 11811

  [SPOIL]Tên nhiệm vụ: giúp đỡ Hắc Sơn Quân.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta vào rừng cây Đông Quận, lúc vào cửa khẩu ta gặp tiểu binh và vào chiến đấu, thắng lợi ta đi tiếp.
  Lúc vào Đông Quận ta sẽ gặp Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu, thắng lợi thì vào được bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành trong Quan Phủ, vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta đi đến Rừng Đôn Khươu đối thoại với Bạch Hiểu, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
  Khi vào Đông Quận trên đường đi bạn sẽ gặp 2 lần cản trở của Ngự Lâm Quân, thắng lợi có thể tiến tiếp vào bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành tại Quan Phủ.
  Khi trở về Rừng Đôn Khươu, ta gặp Tào Tháo vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta về đối thoại với Bạch Hiểu thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Vĩnh Đông Thủy Tinh.[/SPOIL]


  Lữ Bố 4 màu
  LV trung bình: 177 .LV NPC: 150, 150, 150, 150, 85 .Agi NPC: 87+. (1)LuBu4Mau .ID Map: 15304

  [SPOIL]Tên Q: tìm tiểu bạch mã.
  Điều kiện nhiệm vụ:không có.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận
  Vật phẩm có được: Thuốc Hoàng Liên (HP +10)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tới trước cửa nhà của Trương Phi tìm mã phu, đồng ý giúp tìm ngựa cho ông ta.
  - Tới chỗ Tô Song gần đấy tìm thấy con ngựa trắng, chọn và ngựa sẽ gia nhập bạn.
  - Trở về tìm mã phu thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 1
  Điều kiện nhiệm vụ: v 25.
  Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: chỉ 3 người tổ chức đội, không được ít và nhiều hơn.
  Vật phẩm có được: nón pháp sư (trí + 12, công – 1, lv. 40), xích địa thủ (trí + 12, phòng – 1, lv. 40), áo ẩn phong (nhanh nhẹn + 14, phòng – 2, lv. 40), khăn hỏa lưu (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến đường phố Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
  2.Ta đến nhà Quan đối thoại với Lữ Bố, chọn chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo trường hợp sẽ có một báu vật.

  Tên Q: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An.
  Vật phẩm có được: bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng.
  Nhiệm vụ tiếp theo: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến đường lớn Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Độc Cư Lão Nhân.
  2.Đến Thôn Cao Động( thôn Phổ Hộ , hiệp bác tụy lạc ), tiến vào Sơn Động Cao Động, trong động ta gặp Đổng Văn đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 1 Hoàng Lăng”.
  3.Đi đến Mỏ Khoáng Lam Điền, trong động ta gặp Đổng Hoàng đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi được “bản đồ tầng 2 Hoàng Lăng”.
  4.Ta đến Thành Bắc Sơn Động (bên trái), trong động ta gặp Ngưu Phụ đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 3 Hoàng Lăng”.
  5.Trở về Thành Trường An tìm Độc Cư Lão Nhân, đưa cho ông ta 800 tiền thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tìm bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng, đại chiến với Đổng Trác lần 1 và bên mình phải có Điêu Thuyền.
  Địa điểm: Quan Trung, Lăng Tần Thủy Hoàng.
  Vật phẩm có được: kích Hoàng Hà (công + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 14), giáp
  vây cá vàng (phòng + 14, nhanh nhẹn – 2, lv. 40).
  Nv tiếp theo:Tìm phi thiên xích thố
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đem theo bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng vào Lăng, tại tầng cuối cùng (14614) ta gặp bọn người Đổng Trác, lúc này Điêu Thuyền rời khỏi đội ngũ gia nhập phe địch, vào chiến đấu.
  2.Với Đổng Trác, Lý Nhu, Điêu Thuyền, Lữ Bố, thắng lợi có thể ra khỏi Lăng.
  3.Trước khi ra khỏi Lăng ta gặp Nam Đẩu Tinh Quân, đối thoại với ông ta.
  4.Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với tiểu đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: tìm phi thiên xích thố.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại chiến với Đổng Trác lần 2, tìm tiểu bạch mã.
  Địa điểm: Trác Quận, Từ Châu.
  Vật phẩm có được:giày thừa vũ (nhanh nhẹn + 15, công – 2, lv. 45), kiếm việt vương (công + 11, nhanh nhẹn + 2, lv. 25).
  NV tiếp theo: Ngựa Xích thố tặng minh chủ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với Tiểu Đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết.
  - Ta đến Trác Quận đối thoại với Mã Phu, biết được thành Từ Châu đã bị Lữ Bố chiếm đóng.
  - Đến Từ Châu trong nhà Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Trần Cung, Tống Ninh, Ngụy Tục. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lữ Bố.
  -Thắng lợi ngựa Xích Thố gia nhập đội ngũ, tùy theo trường hợp có được một báu vật.
  - Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đối thoại với tiên đồng, ông ta kêu bạn tìm một người hảo hán mặt đỏ.
  - Đến sơn động Khoa Châu tìm gặp Quan Vũ nói chuyện, ngựa xích thố rời khỏi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG][/SPOIL]​


  Phần 2 :Tổng Hợp Các Q Bot Có Acc Kéo và Mini.

  Thiết Giáp Quân 3 con.
  LV trung bình: 62 .LV NPC: 22, 22, 22 .Agi NPC:7 .ID Map: 12432

  [SPOIL]Tên Q:
  Địa Điểm:Đường hầm Hung Nô.
  Đknv:không
  Vật Phẩm:không
  Quá trình nv:
  Click vào NPC là đánh thôi
  [​IMG][/SPOIL]​


  Giang Tặc Thủ
  LVTB: 83.333 .LV NPC: 45, 45, 40 .Agi : 1 .(Jiang Dong) Trief .ID Map: 15481

  [SPOIL]Tên Q: Tấn công phế thuyền
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
  Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
  Quá Trình nv:
  1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ (15481) vào chiến đấu với Giang Tặc Thủ + Giang Tặc x2 đánh thắng có thể vào trong.
  2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm đối thoại vào chiến đấu Tưởng khâm+ Giang Tặc Thủ + Giang Tặc x2
  3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ
  [​IMG][/SPOIL]​  Du Côn
  LVTB 93.7. LV NPC : 54 ,53, 54 .Agi NPC: .ID Map: 21002

  [SPOIL]Tên nhiệm vụ: Ngụy Lão Gia đầu
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 14.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: Bách niên nhân sâm 30 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Thành Tương Dương đối thoại với người hầu (21003), đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Quảng Trường đối thoại với Nguy Lão Gia, vào chiến đấu với Du Côn 1 người (hỏa), Du Côn Đầu Hẻm (địa )x2 người.
  3.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
  [​IMG] [/SPOIL]​


  Hứa Chữ
  LV TB: 129 .LV NPC 131 ,76 ,76 ,76 .(Yan Zhou) Hua Chu .ID Map: 13011

  [SPOIL]Tên Q: Dùng võ kết bạn.
  Điều kiện nhiệm vụ: Không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quen biết Điển Vi
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]​


  Khánh Hứa Cung
  LV trung bình: 123,3 .LV NPC: 83, 83, 84 .Agi NPC: .ID Map: 18831

  [SPOIL]Tên Q: mối duyên trời định
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
  Vật phẩm có được: Trường Thọ Uyễn (Phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, lv. 30).
  Nhiệm vụ tiếp theo: giúp Tôn Sách.
  Quá Trình nv:
  1. Đến Phan Dương Trại đi thẳng theo hướng trên, vào Dinh Quân đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Thôn Linh La đối thoại với Kiều Phụ.
  3. Đến tìm Đại Kiều, đối thoại với cô ta xong đồng ý giúp tìm Thần Mộc Lộ Thủy.
  4. Đến Sơn Động Dư Khang (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung), trong lúc lấy Thần Mộc Lộ Thủy vào chiến đấu, thắng lợi sẽ có được Lộ Thủy.
  5. Trở về tìm Đại Kiều đưa cho cô ta Lộ Thủy.
  6. Về Phan Dương Trại tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: giúp Tôn Sách.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định.
  Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận.
  Vật phẩm có được: Du Thủy Lý (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
  Nhiệm vụ tiếp theo: khiêm điệp tình thâm
  Quá Trình nv:
  1. Đến khách sạn Ngô Quận trong nhà trọ đối thoại với Từ Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Rừng Đan Dương, khi vào ta theo hướng bên phải đi lên, gặp đối thoại với Tiểu Mẫn, lúc này Tôn Sách xuất hiện, vào chiến đấu với Khách Hứa Cung.
  3. Thắng lợi ta về nhà Quan tại Kiến Nghiệp Thành, đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ Đại Kiều bọn họ.
  4. Đến Bộ Lạc Kiến An, đối thoại với Đổng Phụng, Hồng Tấn xuất hiện cản trở vào chiến đấu với Hoa Đương, Ngô Miễn, Điền Thọ, Hồng Tấn, Hồng Minh.
  5. Thắng lợi được phương pháp trị thương của Đổng Phụng.
  6. Trở về Kiến Nghiệp Thành trong nhà Quan đối thoại với Đại Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG][/SPOIL]​


  Đại Đạo Tặc
  LV trung bình: 134 .LV NPC: 94, 94, 94 .Agi NPC: .ID Map: 18851

  [SPOIL]Tên Q: Tiểu nữ tương tư
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: Dương Châu - thành Kiến Nghiệp.
  Vật phẩm có được: Đại Kiều mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến đường phố Kiến Nghiệp, tại phổ hộ đối thoại với Kiều Quốc Lão.
  - Đến đại độ Kiến Nghiệp, tại lễ đường thanh hôn đối thoại với Ngô Quốc Thái.
  - Đến Dương Châu, bãi muối mặn đối thoại với Đinh Ngư phu vào chiến đâu với Đại Đao Tặc
  3 người.
  - Đến Thái Hồ Thủy Động, đối thoại với đại đao tặc chiến đấu với đại đạo tặc 6 người ,T.Thủy tặc 4 người thắng trận đựơc Ty Bạc.
  - Mang Ty Bạc về cho Kiều Lão Quốc hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG][/SPOIL]​


  Âm Dương 3 con
  LV trung bình: 145 .LV NPC: 105, 105, 105 .Agi NPC: 35 .ID Map: 57523

  [SPOIL]Tên Q: phản loạn âm dương sư .
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
  Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
  Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
  Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
  Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.
  [​IMG]
  [/SPOIL]​


  Âm Dương 4 con
  LV trung bình: 149,5 .LV NPC: 110, 110, 109, 109 .Agi NPC: 45 .ID Map: 57523

  [SPOIL]Tên Q: phản loạn âm dương sư .
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
  Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
  Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
  Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
  Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.
  [​IMG][/SPOIL]​


  4 con Heo
  LV trung bình: 178 .LV NPC: 138, 138, 138, 138 .Agi NPC: .ID Map: 61811

  [SPOIL]Tên Q: Con đường của thợ săn
  ĐKNV: không
  Vật phẩm: điểm exp+ cntt
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến Làng tây đô di tại phổ hộ đốí thoại Thôn Nhân.
  2.Đến núi Áo Lạp đối thoại vào chiến đấu với 2 con gấu lĩnh Nam
  3. Đến Tỷ Lao khắc 422 ;395 vào chiến đấu với 3 con đại thủy lộc
  4.Đến rừng việt thường 2209 ;1015 vào chiến đấu với heo 4 con.
  5. Đên chỗ có thỏ va nai( Tỷ Lao khắc ) kiếm thịt thú 5 cái về cho Mã cô nương
  thì hoàn thành nv.
  [​IMG][/SPOIL]


  Phần 3.Các Q Bot Tham Khảo.
  Tưởng Khăm
  LV trung bình: 91,1 .LV NPC: 76 ,45, 45, 40 .Agi NPC: 19 .(1)Tu'ng Kham .ID Map: 15841

  [SPOIL]Tên Q: sự kiện phế thuyền Thái Hồ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
  Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
  Quá Trình nv:
  1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ, xảy ra chiến đấu, đánh thắng có thể vào trong.
  2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm vào chiến đấu.
  3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ
  [​IMG].[/SPOIL]​


  Hoàng Khôi
  LV TB :77 .LV NPC 37 .Agi NPC: .ID Map: 13140

  [SPOIL]Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : thành Hứa Xương
  Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
  NV tiếp theo: Vượt qua Bồ Bản Tân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
  Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
  Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi (lưu ý con nà bot thế Gian Ung được)
  Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]​

  Ô Duy Mã
  LV trung bình: 91,6 .LV NPC: 60, 35, 60 .Agi NPC: 37 .ID Map: 12831

  [SPOIL]Tên Q: tìm ngựa giúp Vệ Chi.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
  Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực + 5, lv. 10).
  Nội đung nhiệm vụ:
  Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ, đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
  Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]


  Đào Khiêm
  LV trung bình: 83,3 .LV NPC: 37, 45, 48 .Agi NPC: 16 .ID Map: 15301

  [SPOIL]Tên Q:Trợ giúp thành Từ Châu
  DKNV:không
  Địa Điểm:Từ Châu,Từ Châu thành.
  Vật phẩm:không
  Nội dung nv:
  Đến thành Từ Châu gặp sự ngăn cản của Tào Báo, đối thoại rùi vào chiến đấu với Tào Báo,thắng lợi.
  Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm, chiến đấu với Đào Khiêm, Ma Siêu, Thân vệ đội trưởng.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]​


  Lữ Mông
  Thanks masterkinght
  LV tb:85 .LV NPC: 34 ,34 ,122 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34.Agi NPC:50+ .ID Map: 18990

  [SPOIL]Tên Q: Nữ môn chính quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Thành Môn đối thoại với Kiến Nghiệp Binh bên tay phải.
  2.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Trục Bo Kích lv 20, Phù Bo Hộ Uyễn lv 15 mỗi thứ một cái.
  3.Đưa cho Lữ Mông xong vào chiến đấu với Lữ Mông(Lv 122), Kiến Nghiệp Binh 7 người(Lv 34).
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: giúp Vạn Bà Bà.

  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng – 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Vũ Phương.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
  2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
  3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được “trục bo kích lv20”.
  4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được “anh kiệt văn chương +25 hp”.

  Tên Q: dùng võ kết bạn.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
  Nhieemj vụ tiếp theo: Quen biết Điển vi
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]

  Bà Gọi Hồn
  Thanks darkprince238248,conquest,nothing
  LV TB: 100 .LV NPC: 60 ,60 ,60 .Agi NPC : .ID Map: 18403

  [SPOIL]Tên Q: Tiên Đồng Bắc Cố.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cố Thành.
  Vật phẩm có được: Văn Chương Phúc Thần.
  Quá Trình nv:
  1.Vào Bắc Cố Sơn, đối thoại với Tiên Đồng.
  2.Giúp tìm Hồng Kê Vũ, Thái Kê Vũ, Sơ kê vũ, Đỗ Quyên Vũ giao cho người này
  3. Đối thoại tiếp với Bắc Tinh Quân (xuất hiện gần đó), chiến đâu với Bà gọi hồn x3. Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Note :Quest này khi vào trận nếu bỏ chạy thì sẽ được 1v Song Bảo
  Khi bot cần đứng xung quanh tọa độ 1262 795 (Vị trí giữa tiên đồng & Bắc Tinh Quân để khi BTQ hiện ra có thể click vào nó)
  _Chuỗi Q tìm 4 loại lông[/SPOIL]​

  Hoa Hùng
  Thanks masterkinght
  LV TB: 134,5 .LV NPC: 88 ,89 ,91 ,110 .(1)hoahung .ID Map: 13421

  [SPOIL]Tên Q: Tìm tướng giỏi.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
  Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
  Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
  Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
  Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
  Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
  Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
  Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.[/SPOIL]​

  Viên Đàm
  LV TB: 88 .LV NPC: 35 ,35 ,35 ,35 ,35 ,72 ,65 ,72.(1) Vien Dam .ID Map: 12432

  [SPOIL]Tên Q:
  Địa Điểm:Đường hầm Hung Nô.
  Đknv:không
  Vật Phẩm:không
  Quá trình nv:
  Click vào Viên Đàm là đánh thôi​
  [/SPOIL]
  Updating.....
  Nguồn : Tổng hợp + Terrorvn88 +i-game
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 24/12/11
  revolutjon thích bài này.
 2. Terrorvn88

  Terrorvn88 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  11/8/09
  Bài viết:
  362
  bài này giống bài của mềnh đã từng viết^^
   
 3. PH007

  PH007 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  363
  chính xác nội dung Q em lấy bên sukienvungtau,có chữ ký của a đấy :D
   
 4. duymike12

  duymike12 Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  9/5/09
  Bài viết:
  64
  Thiếu Q bot Hứa chữ, viêm đàm, tuy ko làm NV, nói chuyện là bot nhưng cứ post để ae dễ tính lv bot
   
 5. barpie123

  barpie123 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  11/8/10
  Bài viết:
  399
  Edit thêm cái script luôn đi PH007, có mấy bản bot ko có đầy đủ những Q bot trong này
   
 6. hutructs

  hutructs Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  18/2/06
  Bài viết:
  78
  Đại đạo tặc bên gần chỗ bot GCL hồi xưa, Q đó ngon lắm sao ko post lên luôn bạn
   
 7. PH007

  PH007 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  363
  ok ae ,đang edit.........@-)
  ...............
   
 8. Vadis

  Vadis Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  4/1/08
  Bài viết:
  476
  Hoa Hùng, Bà Gọi Hồn, Du Côn 5x bên Lan Dương nữa bác ơi !
   
 9. pBợm

  pBợm Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  20/9/10
  Bài viết:
  166
  Nơi ở:
  .:In Ur Heart:.
  có bot BGH nữa hả bạn @_@
   
 10. KENL

  KENL Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  12/3/06
  Bài viết:
  743
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nhiệt tình quá :X...vote sticky :">
   
 11. darkprince238248

  darkprince238248 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/5/07
  Bài viết:
  708
  mình bổ sung q bà gọi hồn của Conquest nè


  script
  PHP:
  0  ClickNPC        1
  0  S
  .Click         6
  0  ClickNPC        2
  0  S
  .Click         3
  0  Choice          1
  1  Confirm
  1  ClickNPC        99
  1  ClickNPC        99
  Note :
  Quest này khi vào trận nếu bỏ chạy thì sẽ được 1v Song Bảo
  Khi bot cần đứng xung quanh tọa độ 1262 795 (Vị trí giữa tiên đồng & Bắc Tinh Quân để khi BTQ hiện ra có thể click vào nó)
  Nguồn : mod Conquest , nothing :D
  chuối q tìm 4 loại lông : http://forum.gamevn.com/showthread.php?607262-Cac-Quest-bot-thich-hop-cho-TSTW/page96
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/4/11
 12. nghia9a

  nghia9a Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  14/4/07
  Bài viết:
  5,978
  Nơi ở:
  Đến từ: Đ
  h mới bik bà gọi hồn cũng bot đc đấy, ảo vật
   
 13. materkinght

  materkinght Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/10/08
  Bài viết:
  1,170
  Nơi ở:
  ??????????
  cho vào lệnh Spoil đi nhìn cho gọn giống vậy nè
  giúp đỡ quest bot lữ mông mà mình đang bot :D
  [Spoil]
  LVtb 85 agi cỡ 50+
  Script
  [​IMG]
  Tên Q: Nữ môn chính quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Thành Môn đối thoại với Kiến Nghiệp Binh bên tay phải.
  2.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Trục Bo Kích lv 20, Phù Bo Hộ Uyễn lv 15 mỗi thứ một cái.
  3.Đưa cho Lữ Mông xong vào chiến đấu với Lữ Mông(Lv 122), Kiến Nghiệp Binh 7 người(Lv 34).
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: giúp Vạn Bà Bà.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng – 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Vũ Phương.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
  2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
  3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được “trục bo kích lv20”.
  4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được “anh kiệt văn chương +25 hp”.

  Tên Q: dùng võ kết bạn.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
  Nhieemj vụ tiếp theo: Quen biết Điển vi
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [/Spoil]
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/4/11
 14. PH007

  PH007 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  363
  thanks Darkprince và masterknight....update ngay :))
  cái thẻ spoil này 4rum ko hỗ trợ,chắc phải gõ tay á @@
   
 15. materkinght

  materkinght Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/10/08
  Bài viết:
  1,170
  Nơi ở:
  ??????????
  bác mấy cái hình của bác die hết rồi còn vài tấm là coi được bác kiểm tra lại xem
  mình chỉ thấy cái tấm lữ mông và BGH mới up hình cũ die hết ==
  quest bot hoa hùng
  [Spoil]
  Script
  (Hình được lấy từ cache 4rum i-game nên hơi bị nhõ =.=!)
  [​IMG]
  lv (2)88 (3)89 (4)91 (8)110
  Tên Q: Tìm tướng giỏi.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
  Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
  Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
  Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
  Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
  Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
  Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
  Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [/Spoil]
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/4/11
 16. anhnam9x

  anhnam9x Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  11/4/11
  Bài viết:
  30
  mấy bác cho em hỏi cái bot Thiết Giáp Binh mà 1 con thì bot ở đâu, em mới chơi lần đầu luôn nên ko biết đường đi, có ai chỉ em đường tới đó với, nếu có ai có lòng tốt thì kéo em qua đó thì càng tốt. Em ở sv 8 :d
   
 17. PH007

  PH007 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  363
  ừh...anhso bị error 502 rồi,để chuyển qua host photobucket,thanks master nhé :D
  cũng ngay chỗ đường hầm hung nô bot 3 con nhưng chạy script bot 1 con thôi :)
   
 18. anhnam9x

  anhnam9x Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  11/4/11
  Bài viết:
  30
  thế có ai rảnh đưa em vào cái đường hầm đi, chơi game mà chả quen bik ai cả nên cũng khó :D em ở sv 8 nhé, có pác lào rảnh rỗi đưa em qua hộ đi mà, em mới có 20 thui huhuhuhu
   
 19. conanak99

  conanak99 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/06
  Bài viết:
  1,291
  Nơi ở:
  Đâu chả được >"<
  mấy bạn ơi sao script bot vân du đạo sĩ chạy hông được vậy :(
   
 20. darkprince238248

  darkprince238248 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/5/07
  Bài viết:
  708
  Xin bạn vui lòng không post bài ngoài chủ đề ở đây
  đây là topic Q bot xin các bạn vui lòng không post bài hỏi , mọi thắc mắc về bot sẽ được giải đáp ở box Hỏi-đáp,hướng dẫn cách Bot và xài extremebot
   

Chia sẻ trang này