Tổng hợp hình ảnh pet reborn 1&2 và nơi bắt (hệ hỏa)

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi SillyKid, 19/7/09.

 1. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town
  Lv 043 - KT Âu Lực Cư - Nơi bắt : Vùng tuyết quan ngoại - U Châu
  [​IMG]

  Lv 103
  - KT Bàng Hy - Nơi bắt : Sơn động Miên Trúc - Ích Châu
  [​IMG]

  Lv 171 - KT Bàng Thống - Nơi thu phục : Quest : Phụng sồ tài cao
  [​IMG]

  Lv 124
  - KT Bàng Dục - TTinh Bàng Dục - Nơi bắt : Thôn Rượu Tuyền - Lương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 033 - KT Bành Nguyên - Nơi bắt : Thôn Vọng Bình - Liêu Đông
  [​IMG]


  Lv 072 - KT Bộ Trắc - TT Bộ Trắc - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 085 - KT Cao Nhu - TT Cao Nhu - Nơi bắt : Bình Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 069
  - KT Châu Linh - TTinh Chu Linh - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 101 - KT Châu Phù - Nơi bắt : Thành Lâm Ấp - Lĩnh Nam - Quest Lâm Ấp kiến quốc
  [​IMG]

  Lv 070 - KT Chu Trị - TT Chu Trị - Nơi bắt : Thành Ngô Quận - Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 2. hungvtv567

  hungvtv567 Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Lv 076 - KT Chung Diêu - TTinh C Diêu - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 064
  - KT Cố Ung - TT Cố Nhung - Nơi bắt : Thôn Linh La - Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 065 - KT C.TônKhuyến - Nơi bắt : U Châu
  [​IMG]  Lv 095 - KT Xa Trụ - TTinh Xa Trụ - Nơi bắt : Thôn Linh La - Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 125 - KT của Hứa Du - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]

  Lv 088 - KT Đặng Hiền - Nơi bắt : Ích Châu
  [​IMG]

  Lv 094 - KT của Di Di - Nơi bắt : Ngụy Quốc
  [​IMG]


  Lv 073 - Diêm Nhu - TTinh Diêm Nhu - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 085 - KT Điền Dự - TTinh Điền Dự - Nơi bắt : Nhai Môn Quan - Bình Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 110 - KT Điển Mãn - TTinh Điển Mãn - Nơi bắt : Trại Hợp Phỉ - Từ Châu
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 3. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town
  Lv 131 - KT Điền Phong - TTinhĐiềnPhong - Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 135 - KT Điển Vi - TTinh Điển Vi - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 090
  - KT Đỗ Kì - TTinh Đỗ Kị - Nơi bắt : Gate từ Ích Châu sang Quan Trung
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 101 - KT của Dư Cấm - TTinh Vu Cấm - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 115 - KT Gia Hủ - TTinh Giả Hủ - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 108
  - Cổ Quỳ - TTinh Giả Quỳ - Nơi bắt : Thành Thượng Đảng - Bình Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 130 - KT Hạ Hầu Đôn - TTinh HạHầuĐôn - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 099 - KT Châu Quang - TT Chu Quang - Nơi bắt : Quest : Hoàn thành đại chiến
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 097
  - KT HạHầuThượng - TT HHThượng - Nơi bắt : Hang động từ Việt Châu sang Kinh bắc
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 128
  - KT Hạ HầuHuyên - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
   
 4. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town
  Lv 105 - Hàn Đang - TTinh HànĐương - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 086 - Hàn Hạo - TTinh Hàn Hạo - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 081 - KT H.Đạo Vinh - TT Hình.Đ.Vinh - Nơi bắt : Kinh Nam
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 106
  - Hoàng Phủ - TTinh H P Tung - Nơi bắt : Gate từ Từ Châu sang Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 093 - KT H.Thừa Ngạn - TTinh H T Ngạn - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 131 - KT Hứa Chử - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]

  Lv 094
  - Hứa Du - TTinh Hứa Du - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 131 - KT Khu Liên - Nơi bắt : Bất Lao Sơn - Lĩnh Nam
  [​IMG]

  Lv 112 - Lạc Tiến - TTinh Nhạc Tấn - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]

  Lv 085 - KT LũKhuê - TTinh Lâu Khuê - Nơi bắt : Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. hungvtv567

  hungvtv567 Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Lv 074 - KT Lộ Chiêu - TTinh Lộ Chiêu - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 150 - KT Lữ Bố - Nơi bắt : Thành Trường An - Quan Trung
  [​IMG]


  Lv 091 - KT Lữ Kiền - TTinh Lữ Kiền - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 089 - KT Lương Tập - TTinh Lương Tập - Nơi bắt : Thành Hà Đông - Bình Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 092 - KT Lưu Nhược - Nơi bắt : Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc
  [​IMG]


  Lv 092 - KT Lưu Triển - Nơi bắt : Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc

  [​IMG]


  Lv 100 - KT của Lý Điển - TTinh Lý Điển - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 096 - KT Lý Quyết - Nơi bắt : Gate từ Việt Châu sang Trung Nguyên
  [​IMG]


  Lv 082 - Lý Thông - TTinh Lý Thông - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 114 - KT Mã Lang - Nơi bắt : A Lí sơn thần mộc - Đảo nhỏ Nhị Châu
  [​IMG]

   
 6. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town

  Lv 130 - KT Na Âu - Nơi bắt : Ngụy Quốc
  [​IMG]


  Lv 091 - KT Ngô Chất - Nơi bắt : Rừng Kinh Triệu (đi từ Trung Nguyên sang Việt Châu)

  [​IMG]


  Lv 092 - KT Phan Chương - TTinh P Chương - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Dương Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 084 - KT Phó Cán - TTinh Phó Cán - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 146 - KT Phổ Tịnh - Nơi bắt : Võ Đan Sơn - Kinh Bắc

  [​IMG]


  Lv 117 - KT Phù La Hàn - Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ
  [​IMG]


  Lv 105 - KT Phụng Nhi - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc

  [​IMG]


  Lv 135 - KT Quách Gia - TTinh QuáchGia - Nơi bắt : Trác Quận - U cHÂU
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 032 - KT Quản Ninh - TTinh QuảnNinh - Nơi bắt : Vùng tuyết quan ngoại - U Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 103 - Tào Chân - TTinh Tào Chân - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. hungvtv567

  hungvtv567 Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Lv 104 - KT Tào Hồng - TTinh Tào Hồng - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 102 - Tào Hưu - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc
  [​IMG]


  Lv 105 - KT của Tào Phi - TTinh Tào Phi - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 150 - KT Tào Tháo - TT Tào Tháo - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 134 - Tào Xung - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]


  Lv 094 - KT Tào Thuần - TTinh TàoThuần - Nơi bắt : Gate từ Việt Châu sang Kinh Bắc

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 078 - KT Thái Văn Cơ - TTinh TháiVănCơ - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 049 - KT của Thân Bỉ - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]


  Lv 102 - KTThànhCôngAnh - Nơi bắt : Gate từ Lương Châu sang Tây Vực

  [​IMG]


  Lv 073 - KT Sử Hoán - TTinh Sử Hoán - Nơi bắt : Gate bến Mạnh Tân - Lạc Dương
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 8. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town

  Lv 082 - KT Tiên Vu Phụ - Nơi bắt : Rừng Giang Lăng - Kinh Bắc
  [​IMG]


  Lv 100 - KT TônTh.Hương - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu

  [​IMG]


  Lv 040 - KT Tôn Trọng - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự Châu
  [​IMG]


  Lv 061 - KT Trần Bại - Nơi bắt : Thôn Vĩnh Linh - Dương Châu

  [​IMG]


  Lv 047 - KT Trần Đăng - TTinh TrầnĐăng - Nơi bắt : Thành Hạ Phỉ - Từ Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 082 - KT Trần Kiểu - TTinh TrầnKiểu - Nơi bắt : Từ Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 105 - Trần Quần - TTinhTrần Quần - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 091 - KT Triệu Nga - Nơi bắt : Thôn Cao Động - Quan Trung
  [​IMG]


  Lv 103 - KT Triệu Ngang - Nơi bắt : Gate từ Lương Châu sang Tây Vực

  [​IMG]


  Lv 078 - KT Trịnh Hồn - Nơi bắt : Trại Lưu Chương - Ích Châu
  [​IMG]
   
 9. hungvtv567

  hungvtv567 Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Lv 115 - KT Trình Lập - TTinh Trình Dục - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 127 - KT Trương Bao - Nơi bắt : Thôn Lương Trung - Ích Châu
  [​IMG]


  Lv 107 - KT TrươngTế - TTinh Tưởng Tễ - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 087 - KT Trương Hỷ - Nơi bắt : Trại Hợp Phỉ - Từ Châu
  [​IMG]


  Lv 088 - KT Trương Kí - TT TrươngKí - Nơi bắt : Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 134 - KT Trương Liêu - TT Trương Liêu - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 102 - KT Trương Lương - TTinh Tr Lương - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự Châu
  [​IMG]
  [​IMG]  Lv 134 - KT Trương Phi - TTinh Tr Phi - Nơi bắt : Trác Quận - U Châu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 132 - KT Từ Quảng - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu

  [​IMG]


  Lv 093 - KT Thuần Huy - Nơi bắt : Thọ Xuân - Từ Châu
  [​IMG]
   
 10. SillyKid

  SillyKid Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  411
  Nơi ở:
  Silly Town

  Lv 077 - KT Tần Tất - Nơi bắt : Thành Đô - Ích Châu
  [​IMG]


  Lv 131 - KT Cửu Hoặc - TTinh Tuân Úc - Nơi bắt : Thành Trần Lưu - Việt Châu

  [​IMG]
  [​IMG]


  Lv 057 - KT Tưởng Cang - Nơi bắt : Hiệp Thạch Sơn - Từ Châu
  [​IMG]


  Lv 077 - KT Vi Khang - Nơi bắt : Thôn Ký Huyện - Lương Châu

  [​IMG]


  Lv 078 - KT Vương Liên - Nơi bắt : Trại Lưu Chương - Ích Châu
  [​IMG]

   
 11. conquest312

  conquest312 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  3/5/05
  Bài viết:
  279
  Nơi ở:
  Long Xuyên, An Giang
  Cần bổ sung thêm
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này