[Thief] BanditSin

Thảo luận trong 'Tổng hợp hướng dẫn' bắt đầu bởi cruelshade, 26/2/06.

 1. cruelshade

  cruelshade Garena VN Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  10/2/06
  Bài viết:
  14,298
  Nơi ở:
  Ngày hôm qua
  Bạn nào thích chơi theo hướng Bandit nhưng ngại chuyện luyện ở Job 1st và sợ bị Ks thì nên đi theo hướng này(nhưng hơi tốn kém)
  Những skill của Thief:
  [​IMG] Nimble Body:tăng độ chính xác khi đánh và sức né tránh(thụ động)
  Level 1: Accuracy +1, avoidability +1
  Level 10: Accuracy +10, avoidability +10
  Level 20: Accuracy +20, avoidability +20 (max)
  [​IMG] Keen Eyes:tăng tầm đánh của các vũ khí ném từ xa như phi tiêu hoặc dao(thụ động)(đòi hỏi Lv3 Nimble Body)
  Level 1: Tầm đánh xa +25
  Level 4: Tầm đánh xa +100
  Level 8: Tầm đánh xa +200(max)
  [​IMG] Disorder:giảm sức đánh và sức đỡ của monsters trong một thời gian nhất định,không thể sử dụng disorder lên mosnter đã nhiễm disorder(hỗ trợ)
  Level 1: MP -5; sức đánh và sức đỡ -1 trong 7 giây
  Level 10: MP -7; sức đánh và sức đỡ -10 trong 31 giây
  Level 20: MP -10; sức đánh và sức đỡ -20 trong 60 giây(max)
  [​IMG]
  Dark Sight:tàng hình trong 1 thời gian nhất định,khi tàng hình không thể đánh(hỗ trợ)(đòi hỏi Disorder Lv 3)
  Level 1: MP -24; tàng hình trong 10 giây, speed -57
  Level 10: MP -15; tàng hình trong 100 giây, speed -30
  Level 20: MP -5; tàng hình trong 200 giây, speed -0 (max)
  [​IMG] Double Stab:đâm hai lần,sử dụng dagger(active)
  Level 1: MP -6; Damage 65% x 2 Hit
  Level 10: MP -9; Damage 95% x 2 Hit
  Level 20: MP -14; Damage 130% x 2 Hit (max)
  [​IMG] Lucky Seven:phóng hai lần,sử dụng phi tiêu hoặc dao(active)
  Level 1: MP -8; Damage 58% x 2 Hit
  Level 10: MP -11; Damage 100% x 2 Hit
  Level 20: MP -16; Damage 150% x 2 Hit (max)

  +Cách nâng skill cho BanditSin ở job 1st:
  level 10 1 lucky7
  level 11 4 lucky7
  level 12 7 lucky7
  level 13 10 lucky7
  level 14 13 lucky7 *
  level 15 16 lucky7
  level 16 19 lucky7
  level 17 20 lucky7 \ 2 nimble body
  level 18 20 lucky7 \ 3 nimble body \ 2 keen eyes**
  level 19 20 lucky7 \ 3 nimble body \ 5 keen eyes
  level 20 20 lucky7 \ 3 nimble body \ 8 keen eyes
  level 21 20 lucky7 \ 6 nimble body \ 8 keen eyes
  level 22 20 lucky7 \ 9 nimble body \ 8 keen eyes
  level 23 20 lucky7 \ 12 nimble body \ 8 keen eyes
  level 24 20 lucky7 \ 15 nimble body \ 8 keen eyes
  level 25 20 lucky7 \ 18 nimble body \ 8 keen eyes
  level 26 20 lucky7 \ 20 nimble body \ 8 keen eyes \ 1 disorder
  level 27 20 lucky7 \ 20 nimble body \ 8 keen eyes \ 3 disorder \ 1 dark sight
  level 28 20 lucky7 \ 20 nimble body \ 8 keen eyes \ 3 disorder \ 4 dark sight
  level 29 20 lucky7 \ 20 nimble body \ 8 keen eyes \ 3 disorder \ 7 dark sight
  *ở đây nếu nghèo thì có thể ngừng nâng Lucky Seven trong 3 lv để dành skillpoint sau đó nâng tiếp để đỡ tốn MP.
  **có thể không nâng max vì sau khi lên 4x BanditSin không dùng phi tiêu nữa sẽ phí thì lúc đó sẽ dư 8 point để nâng những skill khác,nhưng nếu nâng theo chỉ dẫn trên thì luyện lv cực nhanh.
  P/s:BanditSin luyện lv ở 1st job y chang như Assassin nhưng job 2nd thì tiến
  hóa lên Bandit.
   
 2. cruelshade

  cruelshade Garena VN Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  10/2/06
  Bài viết:
  14,298
  Nơi ở:
  Ngày hôm qua
  Sau khi đã tiến hóa lên Bandit ở Job 2nd thì đây là phần hướng dẫn tiếp theo.
  +Các Skill của Bandit:
  [​IMG] Dagger Mastery:tăng độ chính xác và khả năng đánh với dagger(thụ động).
  Level 1: Dagger Mastery 15%, accuracy +1
  Level 10: Dagger Mastery 35%, accuracy +10
  Level 20: Dagger Mastery 60%, accuracy +20 (max).
  [​IMG] Endure:hồi phục MP và HP khi đang leo dây hoặc đang đứng trên cầu thang,càng nâng nhiều thì tỉ lệ và thời gian hồi càng tăng nhanh(thụ động).
  Level 1: hồi phục 3 HP và 1 MP mỗi 29 giây
  Level 10: hồi phục 30 HP và 10 MP mỗi 20 giây
  Level 20: hồi phục 60 HP và 20 MP mỗi 10 giây (max).
  [​IMG] Dagger Booster:sử dụng MP và HP để tăng tốc độ đánh nhanh cho dagger,chỉ có thể sử dụng với dagger(hỗ trợ)(đòi hỏi Dagger Mastery Lv5).
  Level 1: HP -29, MP -29; tăng tốc độ đánh cho dagger trong 10 giây
  Level 10: HP -20, MP -20; tăng tốc độ đánh cho dagger trong 100 giây
  Level 20: HP -10, MP -10; tăng tốc độ đánh cho dagger trong 200 giây (max).
  [​IMG] Haste:tăng tốc độ và khả năng nhảy cho toàn party(hỗ trợ).
  Level 1: MP -15; tốc độ +2, khả năng nhảy +1 trong 10 giây
  Level 10: MP -15; tốc độ +20, khả năng nhảy +10 trong 100 giây
  Level 20: MP -30; tốc độ +40, khả năng nhảy +20 trong 200 giây(max).
  [​IMG] Steal:cho phép nhân vật có khả năng đánh cắp 1 món đồ của monster trong 1 tỉ lệ thành công nhất định.Chỉ có thể đánh cắp một lần một monster nhưng nếu thử nhiều lần có thể bị thiệt hại(active)(đòi hỏi Haste Lv5).
  Level 1: MP -12;tỉ lệ đánh cắp thành công 11%,tỉ lệ thiệt hại 42%
  Level 15: MP -12;tỉ lệ đánh cắp thành công 20%,tỉ lệ thiệt hại 70%
  Level 30: MP -24;tỉ lệ đánh cắp thành công 30%,tỉ lệ thiệt hại 100%(max).
  [​IMG] Savage Blow:Dagger:sử dụng MP để đánh monster đến 6 lần(khi max chiêu này) với dagger(active).
  Level 1: MP -9;đánh được 2 lần với tỉ lệ sát thương 22%
  Level 15: MP -18;đánh được 4 lần với tỉ lệ sát thương 50%
  Level 30: MP -27;đánh được 6 lần với tỉ lệ sát thương 80% (max).
  +Cách nâng skill cho BanditSin ở Job 2nd:
  level 30 1 savage blow
  level 31 4 savage blow
  level 32 7 savage blow
  level 33 10 savage blow
  level 34 13 savage blow
  level 35 16 savage blow
  level 36 19 savage blow
  level 37 22 savage blow
  level 38 22 savage blow \ 3 mastery
  level 39 23 savage blow \ 5 mastery
  level 40 24 savage blow \ 5 mastery \ 2 booster
  level 41 27 savage blow \ 5 mastery \ 2 booster
  level 42 30 savage blow \ 5 mastery \ 2 booster
  level 43 30 savage blow \ 8 mastery \ 2 booster
  level 44 30 savage blow \ 11 mastery \ 2 booster
  level 45 30 savage blow \ 14 mastery \ 2 booster
  level 46 30 savage blow \ 17 mastery \ 2 booster
  level 47 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster
  level 48 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 3 haste
  level 49 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 6 haste
  level 50 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 9 haste
  level 51 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 12 haste
  level 52 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 15 haste
  level 53 30 savage blow \ 19 mastery \ 3 booster \ 18 haste
  level 54 30 savage blow \ 19 mastery \ 4 booster \ 20 haste
  level 55 30 savage blow \ 19 mastery \ 7 booster \ 20 haste
  level 56 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste
  level 57 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 3 endure
  level 58 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 6 endure
  level 59 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 9 endure
  level 60 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 10 endure* \ 12 dark sight **
  level 61 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 10 endure \ 15 dark sight
  level 62 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 10 endure \ 18 dark sight
  level 63 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 11 endure \ 20 dark sight
  level 64 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 14 endure \ 20 dark sight
  level 65 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 17 endure \ 20 dark sight
  level 66 30 savage blow \ 19 mastery \ 10 booster \ 20 haste \ 20 endure \ 20 dark sight
  level 67****
  *10 endure là đủ để chống lại hiệu ứng đóng băng trên những vùng băng tuyết và giúp bạn có thể AFK một cách an toàn trên cầu thang hoặc dây leo.Endure hữu dụng hơn Dark Sight vì nếu chết trong luc AKF sẽ tốn EXP.
  **ở job 1st đã nâng 10 Dark Sight.Bạn có thể nâng max Endure trước nhưng cũng có thể max Dark Sight trước vì Dark Sight hữu dụng khi tránh các Boss như MushMom hay Balrog.Nhưng nâng thế nào thì cuối cùng bạn cũng nâng max hai chiêu đó(Endure và Dark Sight).
  ****Ở Lv này đến Lv70 thì nâng ra sao tùy bạn quyết định vì không quan trọng lắm,một số người nâng Steal cho vui,một số thì nâng vào Dagger Booster hoặc Double Stab(nâng cái này để nếu đánh một cái gần hết máu monster mà nó chưa chết thì đâm 1 cái cho nó chết luôn đỡ tốn MP).Đến Lv70 thì bạn có 12 point để tự quyết định.
  +Cách nâng AbilityPoint cho BanditSin:
  11 nâng 5 LUK
  12 nâng 5 LUK
  13 nâng 5 LUK
  14 nâng 5 LUK
  15 nâng 5 LUK
  16 nâng 5 LUK
  17 nâng 5 LUK
  18 nâng 5 LUK
  19 nâng 5 LUK
  20 nâng 5 LUK
  21 nâng 5 LUK
  22 nâng 5 LUK
  23 nâng 5 LUK
  24 nâng 5 LUK
  26 nâng 5 LUK
  27 nâng 5 LUK
  28 nâng 5 LUK
  29 nâng 5 LUK
  30 nâng 5 LUK
  31 nâng 5 LUK
  32 nâng 5 LUK
  33 nâng 5 LUK
  34 nâng 5 LUK
  35 nâng 5 LUK
  36 nâng 5 LUK
  37 nâng 5 LUK
  38 nâng 5 LUK
  39 nâng 5 LUK
  40 nâng 5 LUK
  41 nâng 5 LUK
  42 nâng 5 LUK
  43 nâng 5 LUK
  44 nâng 5 LUK
  Đến 44 thì stat của bạn là như sau:
  4 STR
  25 DEX
  4 INT
  210 LUK
  +Sau lv 44 cách nâng như sau:
  level và số DEX
  level45 :25 DEX
  level46 :30 DEX
  level47 :35 DEX
  level48 :40 DEX
  level49 :45 DEX
  level50 :50 DEX
  level51 :55 DEX
  level52 :60 DEX
  level53 :65 DEX
  level54 :70 DEX
  level55 :75 DEX
  level56 :80 DEX
  level57 :85 DEX
  level58 :90 DEX
  level59 :95 DEX
  level60 :100 DEX
  levels 61 đến 68 : giữ nguyên 100 DEX
  level 69 :105 DEX
  level 70 :110 DEX
  Đây là bài hướng dẫn đầu tiên mình viết nên có sai sót gì xin MOD và anh em thông cảm.Thanks
   

Chia sẻ trang này