Tên tiếng Việt của các tướng RTK đây

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi MrHaoHao, 4/7/06.

 1. MrHaoHao

  MrHaoHao Guest

  Tham gia ngày:
  11/2/06
  Bài viết:
  65
  Tui mới sang phần game về Dynasy Warriors thấy các tên tướng ko biết có đúng ko? Copy vào đây để anh em mới chơi tham khảo ( đừng đánh em vì vi phạm bản quyền ) :

  Thời trước tam quốc, Trung Hoa trải qua các triều đại: Hạ(Xia), Thương(Shang), Chu(Zhou) sau đó là xuân thu (Spring and autumn period) có hơn trăm nước lớn nhỏ đánh nhau, tiếp theo là chiến quốc (Warring states period) với 7 nước là Tần(Qin), Sở(Chu), Yên(Yan), Qi(Tề), Zhao(Triệu), Han(Hàn), Ngụy(Wei) Tần là nước mạnh nhất thống nhất Trung Hoa. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết xảy ra khởi nghĩa nông dân dẫn đến cuộc tranh giành quyền lực giữa 2 tập đoàn phong kiến mạnh nhất: Hán(Han) và Sở(Chu). Lưu Bang (Liu Bang) nhà Hán diệt Hạng Võ (Xiang Yu) nhà Sở và thành lập triều đại Hán. Nhà Hán truyền ngôi cho đến đời Hoàn Đế thì thối nát và các nước chư hầu lớn nhỏ diệt lẫn nhau cho đến khi còn 3 nước mạnh nhất: Shu(Thục), Wei(Ngụy), Wu(Ngô). Cuối cùng nhà Tấn(Jin) cướp ngôi nhà Ngụy diệt 2 nước còn lại và thống nhất Trung Hoa.
  Bảng dịch tên này chủ yếu dựa theo bản dịch Tam quốc diễn nghĩa của Phan Kế Bính-Bùi Kỉ. Đây là 2 dịch giả có uy tín nhất trong số các dịch giả đã dịch tác phẩm này sang tiếng Việt. Ví dụ Zhang He nhiều dịch giả dịch là Háp, Hấp, Hợp nhưng trong bảng này sẽ lấy đúng y như bản dịch của Phan Kế Bính mà chúng ta quen thuộc nhất là Trương Cáp
  về Item, chức tước xin anh em kham thứ cho và hẹp dịp khác vì eo hẹp Time quá.
  Về địa danh, Trung Quốc thời Hán có cả thảy 9 châu Thanh(Qing), U(You), Từ(Xu), Kí(Ji), Kinh(Jing), Tịnh(Bing), Duyện(Yan), Dự(Yu), Ích(Yi). Mỗi châu có các quận (County) và huyện (District). Mỗi châu có một thành lớn nhất và đông dân nhất là thủ phủ của cả châu, như Ích Châu là Thành Đô, Dự Châu là Nhữ Nam, Kinh Châu là Tương Dương, …Đến thời tam quốc, 3 nước mở thêm 1 số châu quận mới Ung(Yong), Dương(Yang) …
  RTK IX Unlock Officer
  Chengji Sihan-Thành Cát Tư Hãn-Nguyên Mông-Còn gọi là Temujin (Thiết Mộc Chân)
  Fan Zeng-Phạm Tăng-Sở
  Guan Yiwu-Tề-Quản Di Ngô-Còn gọi là Guan Zhong(Quản Trọng)
  Han Xin-Hàn Tín-Hán
  Liu Bang-Lưu Bang-Hán-Vị vua đầu nhà Hán
  Lu Ling Qi-Lữ Linh Kì-Con gái Lữ Bố
  Xiang Ji-Hạng Tịch-Sở-Còn gọi là Xiang Yu (Hạng Võ)
  Ying Zheng-Doanh Chính-Tần-Tức Tần Thủy Hoàng
  Yue Fei-Nhạc Phi-Vị anh hùng của Nam Tống
  All RTK names
  A Huinan-A Hội Nam-Mạch Hoạch
  Bao Long-Pháo Long-Triệu Phạm
  Bian Xi-Biện Hỉ-Khăn vàng, Tào Tháo
  Bo Hai-Bột Hải-Một quận
  Bu Zhi-Bộ Trắc-Ngô
  Cai Mao-Thái Mạo-Lưu Biểu, Tào Tháo
  Cai Yan-Thái Diệm-Ẩn sĩ-Con gái Thái Ung
  Cai Yong-Thái Ung-Hán, Đổng Trác
  Cao Ang-Tào Ngang-Tào Tháo-Con trưởng của Tào Tháo. Khi Tào Tháo bị Trương Tú bao vây, Tào Ngang nhường ngựa cho cha rồi bị giết.
  Cao Bao-Tào Báo-Đào Khiêm, Lưu Bị
  Cao Cao-Tào Tháo-Nhân vật có thể nói là có ảnh hưởng đến lịch sử tam quốc nhiều nhất và được mô tả nhiều nhất. Tào Tháo là người có tài nhưng độc ác nham nhiểm, rất giỏi dùng người nhưng xảo quyệt và tàn bạo “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”. Một nhân vật giỏi cầm quân, giỏi binh pháp nhưng đa nghi và bất nhân bất nghĩa.
  Cao Hong-Tào Hồng-Tào Tháo
  Cao Huan-Tào Hoán-Ngụy-Vua cuối cùng của nhà Ngụy, con Tào Vũ, cháu Tào Tháo
  Cao Mao-Tào Mao-Ngụy
  Cao Pi-Tào Phi-Ngụy
  Cao Ren-Tào Nhân-Tào Tháo
  Cao Rui-Tào Tuấn-Ngụy
  Cao Shuang-Tào Sảng-Ngụy-Con cả Tào Chân
  Cao Xiong-Tào Hùng-Ngụy-Con thứ 5 của Tào Tháo, bệnh hoạn ốm yếu, thắt cổ tự tử khi biết Tào Phi thay Tào Tháo.
  Cao Xiu-Tào Hưu-Ngụy
  Cao Zhang-Tào Chương-Ngụy-Con thứ 3 của Tào Tháo. Chương rất khoẻ nhưng không khôn.
  Cao Zhen-Tào Chân-Ngụy
  Cao Zhi-Tào Thực-Ngụy-Con thứ 4 của Tào Tháo. Tào Thực rất giỏi làm thơ, nhưng hay huyênh hoang, tự cao tự đại.
  Cen Hun-Sầm Hôn-Ngô-Một hoạn quan. Tôn Hạo nghe lời hắn nên mất nước. Sau này hắn bị quan tướng Ngô xẻ thịt ra ăn.
  Che Zhou-Xa Trụ-Tào Tháo
  Chen Zhen-Trần Chấn-Viên Thiệu
  Chen Dao-Trần Đào-Thục
  Chen Deng-Trần Đăng-Đào Khiêm, Lưu Bị-Con Trần Khuê
  Chen Ji-Trần Kỉ-Viên Thuật
  Chen Gong-Trần Cung-Lã Bố
  Chen Gui-Trần Khuê-Đào Khiêm, Lưu Bị-Cha Trần Đăng
  Chen Lan-Trần Lan-Viên Thuật
  Chen Lin-Trần Lâm-Hán, Viên Thiệu, Tào Tháo-Đây là một học giả uyên bác, quan nhà Hán, mưu sĩ có tài của Viên Thiệu. Bị Tào Tháo tống giam nhưng cuối cùng trở thành mưu sĩ của Tào Tháo
  Chen Qun-Trần Quần-Ngụy
  Chen Shi-Trần Thức-Thục
  Chen Tai-Trần Thái-Ngụy-Con Trần Quần
  Chen Ying-Trần Ứng-Triệu Phạm
  Chen Zhen-Trần Chấn-Ngô
  Chen Wu-Trần Võ-Ngô
  Cheng Bing-Trình Bỉnh-Ngô
  Cheng Du-Thành Đô-thủ phủ của Ích Châu
  Cheng Pu-Trình Phổ-Ngô
  Cheng Yu-Trình Dục-Tào Tháo- Được Tuân Du tiến cử
  Cheng Wu-Trình Võ-Ngụy-Con trình Dục, làm tham quân cho Hạ Hầu Mậu
  Cheng Yuanzhi-Trình Viễn Chí-Khăn vàng-Bị Quan Vũ giết trong trận đầu ra quân của 3 anh em.
  Chi Bi-Xích Bích đại chiến
  Chun Yuqiong-Thuần Vu Quỳnh-Hán, Viên Thiệu-Một tướng Hán sau theo Viên Thiệu, được giao giữ kho lương tại Ô Sào nhưng để Tào Tháo lừa đốt lương và bị Viên Thiệu xử tử
  Cui Yan-Thôi Diệm-Viên Thiệu, Tào Tháo-Một mưu sĩ có tài của Hà Bắc, bày mưu nhưng Viên Thiệu không dùng, sau theo Tào Tháo.
  Da Qiao-Đại Kiều-Ngô-Vợ Tôn Sách
  Dailai Dongzhu-Đái Lai động chủ-Mạch Hoạch-Em Chúc Dung
  Deng Ai-Đặng Ngãi-Ngụy
  Deng Mao-Đặng Mâu-Khăn vàng-Bị Trương Phi giết trong trận đầu ra quân của 3 anh em.
  Deng Xian-Đặng Hiền-Lưu Chương
  Deng Zhi-Đặng Chi-Thục
  Deng Zhong-Đặng Trung-Ngụy-Con Đặng Ngãi
  Dian Wei-Điển Vi-Tào Tháo
  Diao Chan-Điêu Thuyền-Hán
  Ding Feng-Đinh Phụng-Ngô
  Ding Jun-núi Định Quân
  Dong Cheng-Đổng Thừa-Hán-Là hoàng thân quốc thích. Cùng Dương Phụng cứu xa giá Hiến Đế. Sau được Hiến Đế giao chiếu khâu vào trong đai tìm cách giết Tào Tháo nhưng bị bại lộ và bị xử tử.
  Dong He-Đổng Hòa-Lưu Chương, Thục-Xin Lưu Chương mượn quân Trương Lỗ chống Lưu Bị
  Dong Tuna-Đổng Trà Na-Mạch Hoạch
  Dong Xi-Đổng Tập-Ngô-Người đã tiến cử Lã Phạm và Hoa Đà cho Tôn Sách
  Dong Yun-Đổng Doãn-Thục
  Dong Zhao-Đổng Chiêu-Hán, Tào Tháo-Một quan giỏi thời nhà Hán và sau làm cho Tào Tháo
  Dong Zhuo-Đổng Trác
  Du Yu-Đỗ Dự-Tấn
  E Huan-Ngạc Hoán-Thục
  Emperor Xian-Vua Hiến Đế nhà Hán, sau Thiếu Đế. Hiến Đế là vị vua có tư chất thông minh, nhưng bù nhìn trong tay Đổng Trác và Tào Tháo, cuối cùng bị Tào Phi phế bỏ
  Fan Chou-Phàn Trù-Đổng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo
  Fan Jian-Phàn Kiến-Thục
  Fa Zheng-Pháp Chính-Thục
  Fei Guan-Phí Quan-Lưu Chương
  Fei Shi-Phí Thi-Thục
  Fei Wei-Phí Vĩ-Thục
  Feng Ji-Phùng Kỉ-Viên Thiệu
  Feng Xi-Phùng Tập-Thục
  Fu Gan-Phó Cán-Ngụy
  Fu Qian-Phó Thiêm-Thục-Cùng Tưởng Thư giữ ải Dương bình cự với Chung Hội,nhưng Tưởng Thư hàng Ngụy làm Phó Thiêm phải chết
  Fu Shiren-Phó Sĩ Nhân-Thục
  Fu Tong-Phó Đồng-Lưu Chương, Thục
  Fu Xi-Phục Hi
  Gan Ning-Cam Ning-Ngô
  Gao Ding-Cao Định-Thục-Một thái thú ở Kiến Ninh, theo Mạch Hoạch làm phản
  Gao Gan-Cao Cán-Viên Thiệu
  Gao Lan-Cao Lãm-Viên Thiệu, Tào Tháo
  Gao Pei-Cao Bái-Lưu Chương
  Gao Shun-Cao Thuận-Lã Bố
  Gao Sheng-Cao Thăng-Khăn vàng-Bị Trương Phi giết.
  Gao Xiang–Cao Tường-Thục
  Gong Du-Cung Đô-Khăn vàng, Lưu Bị-Cùng Lưu Tích nổi dậy ở Nhữ Nam và theo Lưu Bị. Sau bị Hạ Hầu Uyên giết.
  Nên nhớ Công Tôn Toản và Công Tôn family là 2 chư hầu khác nhau. Công Tôn family là 1 chư hầu dân tộc ít người.
  Gong Jing-Cung Cảnh-Hán-Thái thú Thanh Châu
  Gong Zhi-Củng Chí-Kim Toàn
  Gongsun Du-Công Tôn Đô-Công Tôn family
  Gongsun Kang-Công Tôn Khang-Công Tôn family
  Gongsun Yuan-Công Tôn Uyên-Công Tôn family
  Gong Sun Yue-Công Tôn Việt-Công Tôn Toản
  Gongsun Zan-Công Tôn Toản
  Gong Zhi-Củng Chí-Kim Toàn
  Gou An-Cẩu An-Thục, Ngụy-Viên quan vận lương, làm mất cơ may của nước Thục, Khổng Minh lại tha mà không giết, đủ biết số nước Thục đến lúc tàn
  Guan Hai-Quản Hợi-Khăn vàng-Tấn công Bắc Hải và bị Quan Vũ giết
  Guan Lu-Quản Lộ-Ẩn sĩ-Thầy bói đại tài thời tam quốc
  Guan Ping-Quan Bình-Thục-Con cả của Quan Vũ
  Guan Suo-Quan Sách-Thục-Con thứ 3 của Quan Vũ
  Guan Tong-Quan Đồng-Thục
  Guan Xing-Quan Hưng-Thục-Con thứ 2 của Quan Vũ
  Guan Yi-Quan Dị-Thục-Con Quan Hưng
  Guan Yu-Quan Vũ-Thục-Một vị anh hùng chân chính, trung thành tuyệt đối, coi cái chết tựa như lông hồng, ân oán phân minh. Về cuối đời ông trở nên hơi kiêu ngạo và có phần chủ quan, khiến Kinh Châu thất thủ. Việc ông làm mất Kinh Châu là bước mở đầu cho nhà Thục lụn bại và suy vong.
  Guang Ling-Quảng Lăng
  Guanqiu Jian-Vô Kì Kiệm-Ngụy
  Guo Huai-Quách Hoài-Ngụy
  Guo Jia-Quách Gia-Tào Tháo
  Guo Si-Quách Dĩ-Đổng Trác, Lý Thôi
  Guo Tu-Quách Đồ-Viên Thiệu
  Guo Yi-Quách Nghi-Ngụy-Con Quách Gia
  Guo Youzhi-Quách Du Chi-Thục
  Gu Zong-Cố Ung-Ngô
  Gui Yang-quận Quế Dương, thuộc Kinh Châu
  Han Dang-Hàn Đương-Ngô
  Han Fu-Hàn Phúc
  Han Ze-Hám Trạch-Ngô
  Han Hao-Hàn Hạo-Hàn Huyền
  Han Song-Hàn Tùng-Lưu Biểu
  Han Sui-Hàn Toại-Mã Đằng, Mã Siêu
  Han Xian-Hàn Tiêm-Hán, Viên Thuật-Cùng Đổng Thừa, Dương Phụng cứu Hiến Đế
  Han Xuan-Hàn Huyền
  Han Yin-Hàn Dận-Viên Thuật
  Hao Zhao-Hác Chiêu-Ngụy-tướng thủ thành tuyệt vời nhất
  He Jin-Hà Tiến-Hán-Xuất thân bán thịt, vô mưu. Làm đến chức lớn nhờ em gái làm hoàng hậu. Định mưu giết 10 tên hoạn quan nhưng bị bọn chúng giết chết.
  He Nei-Hà Nội-Một quận gần Lạc Dương
  He Yi-Hà Nghi-Khăn vàng-Nổi dậy ở Nhữ Nam và bị Hứa Chử giết.
  Himiko - Nữ hoàng Nhật Bản vào thời tam quốc. Thời đó Nhật Bản được gọi là tộc Wa (nghĩa là người lùn) nên bà được gọi là "nữ vương của tộc người lùn" Sử chép người Wa từng cho người đi sứ sang Trung Hoa và chịu sắc phong vương của nhà Ngụy.
  Hou Cheng-Hầu Thành-Lã Bố
  Hou Lan-Hầu Lãm-Hán-Một trong 10 hoạn quan
  Hou Xuan-Hầu Tuyển-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại
  Hu Che Er-Hồ Xạ Nhi-Trương Tú-ăn cắp kích Điển Vi
  Hu Ban-Hồ Ban-Lưu Bị
  Hu Fen-Hồ Phấn-Ngụy
  Hu Ji-Hồ Tế-Thục
  Hu Lie-Hồ Liệt-Ngụy
  Hu Yuan-Hồ Uyển-Ngụy
  Hu Zhen-Hồ Chẩn-Đổng Trác
  Hu Zun-Hồ Tuân-Ngụy
  Hua Jiao-Hoa Hạch-Ngô
  Hua Jun-Hứa Doãn-Thục
  Hua Xiong-Hoa Hùng-Đổng Trác
  Huan Fan-Hoàn Phạm-Ngụy
  Huan Yi-Hoàn Ý-Ngô
  Huang Gai-Hoàng Cái-Ngô
  Huang Hao-Hoàng Hạo-Thục-Hoạn quan vào thời Lưu Thiện, Thiện nghe hắn xiểm nịnh nên mất nước
  Huangfu Song-Hoàng Phủ Tung-Hán
  Huang Chen Yan-Hoàng Thừa Ngạn-Ẩn sĩ-Bố vợ Khổng Minh
  Huang Chong-Hoàng Sùng-Thục
  Huang Quan-Hoàng Quyền-Lưu Chương, Thục, Ngụy
  Huang Yue Ying-Hoàng Nguyệt Anh-Thục-Con gái Hoàng Thừa Ngạn, vợ Khổng Minh
  Huang Zhong-Hoàng Trung-Hàn Huyền, Lưu Bị
  Huang Zu-Hoàng Tổ-Lưu Biểu
  Huo Tuo-Hoa Đà- Ẩn sĩ- Được xưng tụng là thần y, ông có y thuật lừng danh vào thời đó và về sau này vẫn còn được nhắc đến với rất nhiều truyền thuyết ca ngợi tài năng và tấm lòng của ông. Hoa Đà từng chữa cho Chu Thái, cạo xương tay cho Quan Vũ, đòi bửa đầu Tào Tháo để trị thương nên bị Tào Tháo hãm hại
  Huo Yi-Hoắc Qua-Thục-Quan thái thú quận Kiến Ninh, khi Thành Đô mất không chịu hàng. Khi biết Ngụy không hại Hậu chủ mới chịu đầu hàng
  Ji Ping-Cát Bình-Cát Thái y mưu sát gian hùng
  Jia Chong-Giả Sung-Ngụy-Con Giả Quì
  Jia Kui-Giả Quì-Ngụy
  Jian Ge-ải Kiếm Các
  Jian Shuo-Kiển Thạc-Hán-Một trong 10 hoạn quan
  Jian Ye-Kiến Nghiệp-Kinh đô nhà Ngô
  Jian Yong-Giản Ung-Lưu Bị
  Jiang Bin-Tưởng Mân-Thục
  Jiang Ling-Giang Lăng-Một quận của Ngô
  Jiang Shu-Tưởng Thư-Thục-Cùng Phó Thiêm giữ ải Dương bình cự với Chung Hội,nhưng Tưởng Thư hàng Ngụy làm Phó Thiêm phải chết
  Jiang Wan-Tưởng Uyển-Thục
  Jiang Wei-Khương Duy-Ngụy, Thục
  Jiang Xian-Tưởng Hiền-Thục
  Jiang You-Giang Du
  Jia Xue-Giả Hủ-Lý Thôi, Trương Tế, Tào Tháo
  Ji Ling-Kỉ Ling-Viên Thuật
  Jin Xiang-Cận Tường-Thục-Bạn thân từ thuở nhỏ của đại tướng vô địch về thủ thành bên Ngụy là Hác Chiêu. Tường phụng mệnh Khổng Minh sang dụ Hác Chiêu theo hàng nhưng thất bại
  Jin Yang-Kim Dương-Thành ở Thường Sơn
  Ju Shou-Thư Thụ-Viên Thiệu
  Jin Xuan-Kim Toàn
  King Duosi-Đóa Tư đại vương-Mạch Hoạch
  King Mi Dang-Mễ Đương đại vương-Khương
  King Mulu-Mộc Lộc đại vương-Mạch Hoạch
  Kong Rong-Khổng Dung
  Kong Xiu-Khổng Tú-Tào Tháo, tướng giữ ải Đông Lĩnh
  Kong Zhou-Khổng Du
  Kuai Liang-Khoái Lương-Lưu Biểu
  Kuai Yue-Khoái Việt-Lưu Biểu
  Lei Bo-Lôi Bạc-Viên Thuật, Tào Tháo
  Lei Tong-Lôi Đồng-Lưu Chương, Thục
  Liao Hua-Liêu Hóa-Khăn vàng, Thục-Công thần của nước Thục. Liêu Hóa vốn là giặc khăn vàng, sau xin theo Quan Vũ nhưng bị từ chối và cuối cùng được Lưu Bị thu nhận. Hóa từng giúp Quan Vũ giữ Kinh châu, theo Gia Cát Lượng lục xuất Kì Sơn, theo Khương Duy cửu phạt Trung Nguyên. Liêu Hóa là lão tướng cả đời tận trung từ khi nước Thục khai sinh cho đến khi nó mất và cũng mất theo nước Thục.
  Li Dian-Lí Điển-Tào Tháo
  Li Jue-Lí Thôi-Đổng Trác
  Li Kan-Lí Kham-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại
  Li Peng-Lí Bằng-Ngụy-Tướng dưới quyền tư Mã Vọng
  Li Yi-Lí Dị-Ngô
  Ling Cao-Lăng Tháo-Ngô
  Ling Tong-Lăng Thống-Ngô
  Li Ru-Lí Nho-Đổng Trác
  Li Su-Lí Túc-Đổng Trác
  Liu Ba-Lưu Ba-Lưu Chương, Thục
  Liu Bao-Lưu Báo-Thục-Lưu Chương, Thục
  Liu Bei-Lưu Bị-Thục-Chiêu Liệt hoàng đế của nước Thục. “Thà ta chết chứ nhất quyết không đàm điều phụ nghĩa” Một nhân vật đối lập hoàn toàn vớiTào Tháo. Lưu Bị là người nhân nghĩa, nhưng đôi khi giả dối, vứt con mua chuộc lòng người.
  Liu Biao-Lưu Biểu
  Liu Chan-Lưu Thiện-Thục mất nước phần lớn do thằng ngu này
  Liu Chen-Lưu Thầm-Thục-Người con giỏi nhất của Lưu Thiện, không chịu theo cha hàng Ngụy, tế Chiêu liệt hoàng đế Lưu Bị rồi tự sát
  Liu Dao-Thục-Con Lưu Thiện
  Liu Dai-Lưu Đại-Hán
  Liu Du-Lưu Độ
  Liu Feng-Lưu Phong-Thục
  Liu Min-Lưu Mẫn-Thục
  Liu Pi-Lưu Tích-Khăn vàng, Lưu Bị-Cùng Cung Đô nổi dậy ở Nhữ Nam và theo Lưu Bị. Bị tướng Tào Tháo là Cao Lãm giết khi bảo vệ Lưu Bị.
  Liu Ping-Lưu Bình-Ngô
  Liu Qi-Lưu Kì-Lưu Biểu-Con trưởng Lưu Biểu
  Liu Rui-Lưu Tuấn-Con Lưu Thiện
  Liu Xian-Lưu Hiền-Lưu Độ
  Liu Yan-Lưu Yên-cha Lưu Chương, thái thú U Châu, sau là thái thú Ích Châu
  Liu Yan-Lưu Diệm-Thục
  Liu Ye-Lưu Hoa-Ngụy
  Liu Yong(Liu Yao)-Lưu Do
  Liu Zhang-Lưu Chương
  Liu Zong-Lưu Tôn-Lưu Biểu-Con thứ Lưu Biểu với Thái phu nhân
  Li Yi-Lí Dị-Ngô
  Lou Xuan-Lâu Huyền-Ngô
  Lu Bu-Lã Bố
  Lu Fan-Lã Phạm-Ngô
  Lu Jing-Lục Cảnh-Ngô
  Lu Kai-Lữ Khải-Thục-Mưu sĩ giỏi ở Kiến Ninh, người đưa bức địa đồ Nam Man và làm hướng đạo cho Khổng Minh bình Nam Man
  Lu Kang-Lục Kháng–Ngô
  Lu Kuai-Lục Khải-Ngô-Tả thừa tướng thời Tôn Hạo
  Lu Meng-Lã Mông-Ngô
  Lu Su-Lỗ Túc-Ngô
  Lu Xu-Lư Tốn-Thục-Tướng giữ ải Nam Trịnh
  Lu Xun-Lục Tốn-Ngô
  Lu Yin-Lã Nghĩa-Thục
  Lu Zhao-Lộ Chiêu-Tào Tháo
  Lu Zhi-Lư Thực-Hán-Quan thượng thư nhà Hán, là thầy của cả Lưu Bị lẫn Công Tôn Toản
  Ma Chao-Mã Siêu- Mã Đằng, Thục
  Ma Dai-Mã Đại-Mã Đằng, Mã Siêu, Thục
  Ma Jun-Mã Tuân-Mã Đằng
  Ma Yun Lu-Mã Vân Liễu-Thục-Em gái Mã Siêu vợ Triệu Vân
  Ma Liang-Mã Lương-Thục
  Man Chong-Mãn Sủng-Ngụy
  Mang Yazhang-Mang Nha Trường-Mạch Hoạch
  Mao Jie-Mao Giới-Ngụy
  Ma Su-Mã Túc-Thục-kẻ làm mất Nhai Đình, nếu không có hắn, quân Thục sẽ vào được Trường An, lịch sử kết thúc sẽ rất có hậu, tất cả những lần ra Kì Sơn và phạt Ngụy sau này của Khổng Minh và Khương Duy, ko lần nào có lợi thế được bằng lần đó.
  Ma Teng-Mã Đằng
  Ma Wan-Mã Ngoạn-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại
  Ma Zhong-Mã Trung-Thục
  Ma Zhong-Mã Trung-Ngô-kẻ bắt Quan Vũ
  Meng Da-Mạnh Đạt-Lưu Chương, Thục, Ngụy, Thục
  Meng Huo-Mạnh Hoạch
  Meng Guang-Mạnh Quang-Thục
  Meng Jie-Mạnh Tiết-Ẩn sĩ, anh Mạch Hoạch
  Meng You-Mạnh Ưu-Mạnh Hoạch
  Mi Fang-Mi Phương-Đào Khiêm, Lưu Bị
  Mi Heng-Nễ Hành- Ẩn sĩ-Một danh sĩ rất giỏi và nổi tiếng, khỏa thân trêu Tào Tháo, sau bị Hoàng Tổ giết
  Mi Zhu-Mi Chúc-Đào Khiêm, Lưu Bị
  Mian Zhu-ải Miên Trúc
  Mistress Zhou-Châu phu nhân-Trương Tế, Trương Tú-Vợ của Trương Tế, thím của Trương Tú. Vì Tào tháo tham nữ sắc, nên mất con trưởng, mất cháu, mất ngựa quí, tệ hơn nữa là mất luôn đại tướng Điển Vi (con gái nguy hiểm quá)
  Mo Lang-Mạt Lăng
  Nan Hua-Nam Hoa lão tiên-Ẩn sĩ-Người đã truyền quyển Thái bình yêu thuật cho Trương Giác
  Nan Yang-Nam Dương-Vùng đất có một địa danh nổi tiếng, Uyển thành
  Nan Zheng-Nam Trịnh-một cửa ải giữ Hán Trung
  Ning Sui-Ninh Tùy-thục
  Niu Fu-Ngưu Phụ-Đổng Trác
  Nu Wa-Nữ Oa
  Pang De-Bàng Đức-Mã Siêu, Tào Tháo
  Pang Tong-Bàng Thống-Thục
  Pan Zhang-Phan Chương-Ngô
  Pei Yuan Shao-Bùi Nguyên Thiệu-Khăn vàng-Cùng Chu Thương xin theo Quan Vũ. Sau bị Triệu Vân giết.
  Pu Jing-Phổ Tĩnh-Ẩn sĩ-Nhà sư người cùng làng với Quan Vũ. Khi Vũ qua ải Nghi Thủy, Tĩnh báo cho Vũ biết mẹo của Biện Hỉ
  Puyang Xing-Bộc Dương Hưng-Ngô-Thừa tướng nhà Ngô thời Tôn Hưu
  Qian Hong-Khiêm Hoằng-Ngụy-Một tướng giỏi theo Đặng Ái vào Thành Đô
  Qiao Mao-Kiều Mạo
  Qiao Rui-Kiều Dị-Viên Thuật
  Qiao Xuan-Kiều Huyền-Ẩn sĩ-Một người giỏi xem tướng, từng xem tướng cho Tào Tháo
  Qiao Zhou-Tiêu Chu-Thục-Quan thái sử của nhà Thục, biết xem thiên văn, từng can ngăn Khổng Minh và Khương Duy không nên bắc phạt. Sau này khi Đặng Ái đánh vào Thánh Đô, Tiêu Chu đề nghị đầu hàng
  Qin Mi-Tần Bật-Thục-Quan tòng sự nước Thục, có kiến thức và giỏi ăn nói
  Qiu Ben-Khâu Bản-Ngụy
  Qiu Jian-Kì Kiến-Ngụy
  Qingyi-Thanh Y-Một tỉnh của Ích Châu
  Quan Duan-Quan Duẫn
  Quan Ji-Toàn Kỉ-Ngô
  Quan Shang-Toàn Thượng-Ngô
  Ru Nan-Nhữ Nam-thủ phủ của Dự Châu
  Shan Yang-Sơn Dương-Một quận
  Shang Dang-Thượng Đẳng-Một quận
  Shao Ti-Thiệu Đễ-Ngụy
  Shao yuan-Thiệu Hoãn-Ngụy
  Shen Pei-Thẩm Phối-Viên Thiệu
  Shen Zong-Thẩm Oánh-Ngô
  Shi Bao-Thạch Bào-Ngụy
  Shidou-Thạch Đầu-Thành lũy cuối cùng của nhà Ngô, nay gọi là Nam Kinh
  Shi Zuan-Sư Toản-Ngụy
  Shou Chun-Thọ Xuân
  Sima Fu-Tư Mã Phu-Ngụy-Quan thái phó của nhà Ngụy, rất giỏi trị nước an dân
  Sima Hui-Tư Mã Huy-Ẩn sĩ, bạn biết ông ta dưới cái tên Thủy Kính tiên sinh
  Sima Lang-Tư Mã Lương-Ngụy
  Sima Shi-Tư Mã Sư-Ngụy
  Sima Wang-Tư Mã Vọng-Ngụy
  Sima Yan-Tư Mã Viêm-Tấn Đế
  Sima Yi-Tư Mã Ý-Ngụy
  Sima You-Tư Mã Du-Ngụy
  Sima Zhao-Tư Mã Chiêu-Ngụy
  Song Xian-Tống Hiến-Lã Bố
  Su Fei-Tô Phi-Lưu Biểu
  Sun Ce-Tôn Sách-Ngô-Con Tôn Kiên, gây dựng cả cơ nghiệp cho nhà Ngô
  Sun Chen-Tôn Lâm-Ngô-Ngu tối lại tàn độc, lấn át cả Ngô chủ, bị Đinh phụng giết
  Sun Hao-Tôn Hạo-Ngô-Vua cuối cùng của nhà Ngô
  Sun He-Tôn Hòa-Ngô-Con Tôn Quyền
  Sun Huan-Tôn Hoàn-Ngô
  Sun Ji-Tôn Kí-Ngô
  Sun Jian-Tôn Kiên-Ngô
  Sun Jing-Tôn Tĩnh-Ngô
  Sun Jun-Tôn Tuấn-cùng Tôn Lượng giết Gia Cát Khắc
  Sun Liang-Tôn Lượng-Ngô
  Sun Lin-Tôn Lâm-Ngô
  Sun Qian-Tôn Càn-Đào Khiêm, Lưu Bị
  Sun Quan-Tôn Quyền-Ngô
  Sun Tzu (Tôn Tử) tên thật Tôn Võ (Sun Wu) tác giả quyển binh pháp Tôn Tử nổi tiếng(Art of War)
  Sun Wan-Tôn Quân-Thái tử con Tôn Hưu
  Sun Xi-Tôn Tú-Ngô
  Sun Xin-Tôn Hâm-Ngô-Phiêu kị tướng quân thời Tôn Hạo
  Sun Xiu-Tôn Hưu-Ngô-Ngô chủ
  Sun Yi-Tôn Dị-Ngô
  Ta Zhong-Đạp Trung
  Tang Bin-Đường Bân-Tấn
  Taishi Ci-Thái Sử Từ-Ngô
  Tao Jun-Đào Tuấn-Ngô
  Tao Qian-Đào Khiêm
  Tian Chou-Điền Trù-Viên Thiệu, Tào Tháo
  Tian Feng-Điền Phong-Viên Thiệu, Viên Thượng
  Tian Kai-Điền Khải
  Tian Shui-Thiên Thủy-một quận giữa Thục và Ngụy
  Tian Xu-Điền Tục-Ngụy
  Tian Zhang-Điền Chương-Ngụy
  Wan Yu-Vạn Úc-Ngô-Hữu thừa tướng thời Tôn Hạo
  Wang Can-Vương Xán-Lưu Biểu, Ngụy-Người học rộng và có tài lạ, nhớ dai và tính toán giỏi, thuở bé đến nhà Thái Ung chơi khiến Thái Ung phải lật đật đi trái cả giầy ra đón. Nhưng sau này khuyên Lưu Tôn hàng Ngụy, bán chúa cầu vinh
  Wang Fu-Vương Phủ-Thục
  Wang Guan-Vương Quán-Ngụy-Người bày kế trá hàng để lừa Khương Duy, nhưng bị Duy tương kế tựu kế đành tự sát
  Wang Han-Vương Hâm-Thục
  Wang Hun-Vương Hồn-Tấn
  Wang Ji-Vương Cơ-Ngụy-Đại tướng Ngụy theo Tư Mã Chiêu phá Gia Cát Đản
  Wang Jing-Vương Kinh-Ngụy-Quan thượng thư của nước Ngụy, rất giỏi và trung thành với Tào Mao. Khi Tư Mã Chiêu giết Tào Mao, mẹ con Vương Kinh chết theo.
  Wang Jun-Vương Tuấn-Tấn-Thứ sử Ích Châu
  Wang Kang-Vương Cang-Thục- Một thái thú ở Kiến Ninh, nhất định không theo Mạch Hoạch làm phản
  Wang Kuang-Vương Khuông-Hán
  Wang Lang-Vương Lãng
  Wang Lei-Vương Lũy-Lưu Chương
  Wang Ping-Vương Bình-Lưu Chương, Thục
  Wang Qi-Vương Kì-Tấn
  Wang Rong-Vương Nhung-Tấn
  Wang Shen-Vương Thẩm-Ngụy
  Wang Shuang-Vương Song-Ngụy
  Wang Yun-Vương Doãn-Hán
  Wang Zhen-Vương Chân-Ngụy-Tướng dưới quyền tư Mã Vọng
  Wang Zhong-Vương Trung-Tào Tháo
  Wei Guan-Vệ Quán-Ngụy
  Wei Xu-Ngụy Tục-Lã Bố
  Wei Yan-Ngụy Diên-Lưu Biểu, Hàn Huyền, Thục
  Wen Chou-Văn Sú-Viên Thiệu
  Wen Pin-Văn Sính-Lưu Biểu, Tào Tháo
  Wen Qian-Văn Khâm-Ngụy
  Wu-Ngô Quận-Một quận thuộc Giang Nam
  Wu Ban-Ngô Ban-Lưu Chương, Thục
  Wu Chang-Võ Xương-Một thành của Ngô
  Wu Cheng-Ô Trình-Một quận của Ngô
  Wu Lan-Ngô Lan-Lưu Chương, Thục
  Wu Tugu-Ngột Đột Cốt-Mạch Hoạch
  Wu Yan-Ngũ Diên-Ngô-Xa kị tướng quân thời Tôn Hạo
  Wu Yi-Ngô Ý-Lưu Chương, Thục
  Xi Cheng-Tây Thành-Một huyện nhỏ, nhưng là một thành có vị trí rất quan trọng và là nơi trữ lương của quân Thục. Chính tại nơi đây, sau khi Nhai Đình thất thủ, Khổng Minh đã buộc lòng phải dùng không thành kế “Võ Hầu đánh đàn đuổi Trọng Đạt”
  Xi Zheng-Khước Chính-Thục-Ông cùng Tiêu Chu là vài quan văn giỏi nhất còn sót lại khi nước Thục đã đến thời mạt vận
  Xia Hui-Hạ Huy-Hán-Một trong 10 hoạn quan
  Xia Kou-Hạ Khẩu-Cửa ải quan trọng
  Xiahou Ba-Hạ Hầu Bá-Ngụy, Thục-con trưởng Hạ Hầu Uyên
  Xiahou De-Hạ Hầu Đức-Ngụy
  Xiahou Dun-Hạ Hầu Đôn-Tào Tháo
  Xiahou En-Hạ Hầu Ân-Tào Tháo
  Xiahou He-Hạ Hầu Hòa-Ngụy-con thứ 4 của Hạ Hầu Uyên
  Xiahou Hui-Hạ Hầu Huệ-Ngụy-con thứ 3 của Hạ Hầu Uyên
  Xiahou Mao-Hạ Hầu Mậu-Con hạ Hầu Uyên, con nuôi Hạ Hầu Đôn, lịch sử nói rằng thật ra là con của Đôn
  Xiahou Xian-Hạ Hầu Huyền-Ngụy
  Xiahou Yuan-Hạ Hầu Uyên-Tào Tháo
  Xiahou Wei-Hạ Hầu Uy-Ngụy-con thứ 2 của Hạ Hầu Uyên
  Xiang Chong-Hướng Xủng-Thục-Tướng tổng đốc ngự lâm quân thời Hậu Chủ
  Xiang Yang-Tương Dương-Thủ phủ Kinh Châu
  Xing Daorong-Hình Đạo Vinh-Lưu Độ
  Xin Pi-Tân Tỉ-Hàn Phúc, Viên Thiệu
  Xin Ping-Tân Bình-Hàn Phúc, Viên Thiệu
  Xu Chu-Hứa Chử-Tào Tháo
  Xu Huang-Từ Hoảng-Tào Tháo
  Xu Jing-Hứa Tĩnh-Thục-Quan thái phó thời nhà Thục
  Xu You-Hứa Du-Viên Thiệu, Tào Tháo-Một quân sư của Viên thiệu, theo hàng Tào Tháo, người có vai trò rất lớn giúp Tào Tháo đánh bại được Viên Thiệu, sau ỷ mình công to kiêu ngạo nên bị Hứa Chử giết.
  Xue Li-Tiết Lễ-Lưu Do-Tướng giữ Mạt Lăng cùng Trần Hoành và Trương Anh
  Xue Rong-Tiết Oánh-Ngô
  Xun Shen-Tuân Thầm-Hàn Phúc, Viên Thiệu-Em Tuân Úc
  Xun Kai-Tuân Khải-Ngụy
  Xun Xu-Tuân Húc-Tấn
  Xun You-Tuân Du-Tào Tháo
  Xun Yu-Tuân Úc-Tào Tháo
  Xu Shao-Hứa Thiệu-Một người giỏi xem tướng, đã từng nhận xét về Tào tháo “Là năng thần thời trị và là gian hùng thời loạn”
  Xu Sheng-Từ Thịnh-Ngô
  Xu Shu-Từ Thứ-Lưu Bị, Tào Tháo
  Xu Yi-Hứa Nghi-Ngụy-Con Hứa Chử, bị Chung hội xử chém
  Ya Dan-Nhã Đan-Khương-Quân sư thời vua Triệt Lí Cát, đem quân đánh Thục.
  Yan Baihu-Nghiêm Bạch Hổ
  Yan Liang-Nhan Lương-Viên Thiệu
  Yan Yan-Nghiêm Nhan-Lưu Chương, Thục
  Yang Biao-Dương Bưu-Hán
  Yang Feng-Dương Phụng-Hán, Viên Thuật-Cùng Hàn Tiêm, Đổng Thừa cứu giá Hiến Đế
  Yang Feng-Dương Phong-Nam Man, bắt Mạch hoạch nộp Khổng Minh
  Yang Ping-ải Dương Bình
  Yang Qiu-Dương Thu-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại
  Yang Quan-Dương Toàn-Một tỉnh của Ích Châu
  Yang Hong-Dương Hồng-Thục
  Yang Hu-Dương Hựu-Tấn-Tướng trấn thủ Tương Dương, cùng Lục Kháng giao hảo thân thiết với nhau
  Yang Huai-Dương Hoài-Lưu Chương
  Yang Song-Dương Tùng-Trương Lỗ, mưu sĩ chuyên ăn của đút
  Yang Ji-Dương Tế-Tấn
  Yang Xin-Dương Hân-Ngụy
  Yang Xiu-Dương Tu-Ngụy
  Yang Yi-Dương Nghi-Thục
  Yi Shui-ải Nghi Thủy
  Yin Ping-Âm Bình-đường này sau sự hỏng nơi đó
  Yong Kai-Ung Dĩ-Thục-Một thái thú ở Kiến Ninh, theo Mạch Hoạch làm phản
  Yin Mo-Doãn Mặc-Thục
  Yu Ji-Vu Cát-Ẩn sĩ
  Yuan Shao-Viên Thiệu
  Yuan Shu-Viên Thuật
  Yuan Tan-Viên Đàm-Viên Thiệu
  Yuan Wei-Viên Ngỗi-Hán
  Yuan Xi-Viên Hi-Viên Thiệu
  Yuan Shang-Viên Thượng-Viên Thiệu
  Yue Cheng-Lạc Thành-một thành ở Ích Châu
  Yue Ji-Việt Cát-Khương-Võ tướng thời vua Triệt Lí Cát, đem quân đánh Thục.
  Yue Jin-Nhạc Tiến-Tào Tháo
  Zhang Bao-Trương Bào-Thục
  Zhang Bao-Trương Bảo-Khăn vàng-Em Trương Giác, thủ lĩnh khăn vàng. Khi khởi nghĩa khăn vàng sắp thất bại và bị quân triều đình bao vây, Bảo bị tướng của mình đâm chết.
  Zhang Bu-Trương Bố-Ngô
  Zhang Fei-Trương Phi-Thục
  Zhang Han-Trương Hân-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại
  Zhang He-Trương Cáp-Viên Thiệu, Tào Tháo
  Zhang Hong-Trương Hoành-Ngô
  Zhang Hua-Trương Hoa-tấn
  Zhang Hui-Trương Hổ-Lưu Biểu
  Zhang Ji-Trương Tế
  Zhang Jiao-Trương Giác-Khăn vàng-Thủ lĩnh khăn vàng, biết tà thuật.
  Zhang Kai-Trương Khải-Khăn vàng, Đào Khiêm-Ám sát cha Tào Tháo để cướp của.
  Zhang Liang-Trương Lương-Em Trương Giác, thủ lĩnh khăn vàng.
  Zhang Liao-Trương Liêu-Lã Bố, Tào Tháo
  Zhang Lu-Trương Lỗ
  Zhang Miao-Trương Mặc-Thái thú Trần Lưu
  Zhang Rang-Trương Nhượng-Hán-Cầm đầu 10 tên hoạn quan cuối đời Hán.
  Zhang Ren-Trương Nhiệm-Lưu Chương
  Zhang Shao-Trương Thiệu-Thục
  Zhang Song-Trương Tùng-Lưu Chương
  Zhang Ti-Trương Đễ-Ngô-thừa tướng thời Tôn Hạo
  Zhang Wen-Trương Ôn-Ngô
  Zhang Xiang-Trương Tượng-Ngô
  Zhang Xing Cai – Trương Tinh Thái – Thục, con gái Trương Phi
  Zhang Xiu-Trương Tú
  Zhang Xun–Trương Huân–Viên Thuật
  Zhang Yang-Trương Dương-Thái thú Thượng Đẳng
  Zhang Yi-Trương Dực-Thục
  Zhang Yi-Trương Ngực-Thục
  Zhang Zhao-Trương Chiêu-Ngô
  Zhang Jun-Trương Tuấn-Thục-Cháu Trương Phi
  Zhao Fan-Triệu Phạm-Thái thú quận Quế Dương
  Zhao Lei-Triệu Lũy-Thục
  Zhao Yun-Triệu Vân-Thục
  Zhen Ji-Chân phu nhân-Viên Thiệu-vợ Viên Hi bị Tào Phi bắt làm thiếp
  Zheng Xuan-Trịnh Huyền-Ẩn sĩ-Một học giả nổi tiếng, thầy dạy học từ nhỏ của Lưu Bị và Công Tôn Toản
  Zhong Hui-Chung Hội-Ngụy
  Zhou Cang-Chu Thương-Khăn vàng, Thục-rất trung thành. Bơi rất giỏi. Tướng khăn vàng và sau này theo Quan Vũ. Có công bắt Bàng Đức. Dân gian thờ Quan Vũ luôn thờ Quan Bình đứng ở bên trái còn ông cầm long đao theo hầu đứng ở bên phải.
  Zhou Fang-Chu Phường-Ngô
  Zhou Jing-Chu Tĩnh-Hán-Quan dưới quyền Lưu Yên ở U Châu
  Zhou Tai-Chu Thái-Ngô
  Zhou Yu-Chu Du-Ngô
  Zhu Huan-Chu Hoàn-Ngô
  Zhu Jun-Chu Tuấn-Hán
  Zhu Ling-Chu Ling-Tào Tháo
  Zhu Ran-Chu Nhiên-Ngô
  Zhurong-Chúc Dung công chúa-Mạch Hoạch
  Zhu Zhi-Chu Trị-Ngô
  Zhuge Dan-Gia Cát Đản-Ngụy
  Zhuge Jin-Gia Cát Cẩn-Ngô-Anh Gia Cát Lượng
  Zhuge Jun-Gia Cát Quân-Em Gia Cát Lượng
  Zhuge Ke-Gia Cát Khắc-Ngô-Con Gia Cát Cẩn
  Zhuge Liang-Gia Cát Lượng-quá biết rồi
  Zhuge Shang-Gia Cát Thượng-Thục-Con Gia Cát Chiêm
  Zhuge Xu-Gia Cát Tự-Ngụy
  Zhuge Zhan-Gia Cát Chiêm-Thục-Con Gia Cát Lượng
  Zi Tong-Tử Đồng-một thành phố ở Tây Thục
  Zu Mao-Tổ Mậu-Ngô-Tướng theo Tôn Kiên từ thuở ban đầu, bị Hoa Hùng bên Đổng Trác chém chết
  Zuo Ci-Tả Từ-Ẩn sĩ
  Yi Ji-Y Tịch-Lưu Biểu, Lưu Bị
   
 2. IllidanStormrage

  IllidanStormrage Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/8/05
  Bài viết:
  364
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  cái này bên bõ mình cũng có mà chẳng qua bạn chú ý ko kĩ đấy thui !có từ lâu rùi là đằng khác !
   
 3. MrHaoHao

  MrHaoHao Guest

  Tham gia ngày:
  11/2/06
  Bài viết:
  65
  Theo tôi thì chúng ta nên đọc Tam Quốc Chí thì sẽ hiểu game hơn, như năm 184 trong game, lúc này giặc khăn vàng đang nổi loạn, Hà Tiến có lực lượng ngang với Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo(khăn vàng) có các tướng mạnh (Tào Tháo) còn Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đang trú tại thành của Lưu Yên, ngoài ra còn có vài thành khác như của Tôn Kiên, Lã Bố thì chưa về với Đổng Trác .... Khi hiểu được lịch sử thì tôi thấy game hay hơn nhiều
  Ngoài ra có thể đọc truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên cũng hay, mỗi tội trong truyện thì các nhân vật "hữu dũng vô mưu" lại là các cao thủ về mưu kế, như chiến thần Lã Bố, khôn cực kỳ, mưu kế hơn cả Lý Nho - quân sư của Đổng Trác nhiều, bởi theo tác giả thì "nói tướng của địch là hữu dũng vô mưu chỉ với 1 mục đích là trấn an tinh thần binh sĩ, hạ thấp uy phong của tướng địch mà thôi, bởi vì các vị trùm chẳng ai lại giao vài trăm vạn binh mã 1 cho thằng ngu cả"
   
 4. JudastheGreat

  JudastheGreat Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  4/8/05
  Bài viết:
  375
  Topic này quả là hay! Có nhiều thằng biết tên tiếng Anh mà ko hiểu tiếng Việt là gì. Giờ biết hết rồi, hoan hô bạn.
  Có 1 thằng tên là Niu Jin ko hiểu là thằng nào?
   
 5. Pharaohs

  Pharaohs Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  12/6/06
  Bài viết:
  398
  Nơi ở:
  hgdhdgh
  Cám ơn nhé tui đang tìm mãi mà ko thấy, may quá lại tìm được ở đây !
   
 6. snoopyy

  snoopyy Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  16/1/05
  Bài viết:
  1,269
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Sorry trước chứ về việc này therebex đã post trước đây và đã có những sai sót được chỉnh sửa rồi sao bạn lại copy y chang cũ thế :-/
   
 7. IllidanStormrage

  IllidanStormrage Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/8/05
  Bài viết:
  364
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  bác này copy y chang nhưng chác mới vào nên ko bít,có gì cũng nên bỏ wa vì tui thấy hình như cũng còn nhìu người chua7 biết cái tôpic tên tướng kia ở đâu thì phải !
   
 8. xtophertran

  xtophertran <blink><b><font color="Orange">100% Oranje </font>

  Tham gia ngày:
  4/9/04
  Bài viết:
  2,383
  Nơi ở:
  RTK & others
  phải, nói chung trước giờ cái HVD là box tách biệt với 2 box còn lại, 0 mấy ai vào đâu, trước giờ có nhiều người hỏi, lock cũng mệt, thôi thì cám ơn HaoHao đã chịu khó.....copy wa đây vậy =]
   
 9. IllidanStormrage

  IllidanStormrage Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/8/05
  Bài viết:
  364
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  hihi tui thấy mod bên box này seo hiên we' ah,chứ bên mấy box khác ác khủng !
   
 10. MrHaoHao

  MrHaoHao Guest

  Tham gia ngày:
  11/2/06
  Bài viết:
  65
  Thế thì các bác post lên sữa các lỗi sai cho mọi người biết đi, tui cũng là lính mới nên cũng ko biết rõ lắm về tên các tướng.
   
 11. thaoyen

  thaoyen Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  18/8/06
  Bài viết:
  35
  Tui coi truyen TQC den ca thuoc long roi,ten tuong thi chi khong bit tieng Hoa thoi,choi RKT 11 nay co cach danh la thay hay nhat,nhung do la khong dgame khong chay theo dong lich su duoc!Liu Bei bi mat thanh do VienThieu danh hoai(nam 190),co rat nhiu tuong nu cho ban chon,da wa
   
 12. ub_com

  ub_com Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  26/4/06
  Bài viết:
  41
  Có cái tên đứa con gái là :" Xia Xiany " Nghĩa là gì vậy ? pác nào biết nói giùm em với.Con bé này int những 84 đấy :x
   
 13. v_gamesvn

  v_gamesvn Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/1/04
  Bài viết:
  2,008
  Nơi ở:
  Biên Hòa city
  Cái này khi xưa , các bậc gian hùng đã từng luận bàn :whew:
   
 14. Diesel Industry

  Diesel Industry <b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><

  Tham gia ngày:
  16/5/07
  Bài viết:
  1,862
  Nơi ở:
  The theatre of dreams
  Khiếp vãi. Ông nào dig cái này từ năm 2006 lên =)).
   
 15. win123vn

  win123vn Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/9/07
  Bài viết:
  411
  Bác nào biết em Bao Sanniang không? đọc tiểu sử thì em này lấy Quan Sách. Thế là mình vừa cho em cưới xong he he
   
 16. Nishino-Cute

  Nishino-Cute <b>●๋° <font color="red">Dâu Tây 100%</font> °๋●</

  Tham gia ngày:
  20/11/08
  Bài viết:
  1,525
  Nơi ở:
  いちご100%♥
  Bào Tam Nương hả? Nghe đồn chết đứng Hà Manh Quan.
  Có câu "mỹ sắc loạn thiên hạ", thế nên bắt được mỹ nhân là tớ giam hết vào 1 thành để tự mình trông coi, không để chư tướng bị phân tâm mà sao nhãng quốc gia đại sự :'>
   
 17. snoopyy

  snoopyy Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  16/1/05
  Bài viết:
  1,269
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  :D cái topic này kiếm hoài kô ra, có bác đào lên cũng đỡ, xto thêm vô trong những topic đánh chú ý được kô :x.
   
 18. thuong_lucky2002

  thuong_lucky2002 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  2/6/03
  Bài viết:
  591
  những nữ tướng này tên lạ nhỉ? chắc là trong bản game rtk11 hay rtk9 puk ấy nhỉ.:wink:
   
 19. ShanShine

  ShanShine Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  27/7/06
  Bài viết:
  1,069
  Nơi ở:
  ???
  bó tay thằng chủ topic luôn, đã copy từ 2006, lấy từ box khác wa mà ko chịu chỉnh sửa. Chắc cố câu bài hay là lập topic rồi.
  Vẫn còn thiếu tên của 1 số tướng đó!
   
 20. trinhphuctuan

  trinhphuctuan Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/3/07
  Bài viết:
  1,204
  Nơi ở:
  Hue
  Shanshine này chả biết danh HaoHao gì cả! Một tay anh Hạo mà khuynh đảo cả nước Thục đấy! Cả 3 anh Duy, Hội, Ngãi gộp lại cũng có bằng góc anh Hạo đâu. Hà hà!
  Chú lại còn chê người ta! Đúng là hậu sinh khả ố! Hà hà!
   

Chia sẻ trang này