Stealthbot Toàn Tập - Công cụ để check ping trên Battle.net

Thảo luận trong 'Tomb Of Relics' bắt đầu bởi Darkgamer, 2/6/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  Stealthbot ​


  1 trong những điểm hạn chế của server Blizzard là chúng ta không thể đo ping so với các server free .Bạn không thể chắc rằng ping bạn luôn ở mức an toàn và bắt đầu 1 trận đấu với lag + delay ,vì thế Stealthbot ra đời nhằm bổ sung cho những khiếm khuyến đó .Trên thực tế ,người ta không chỉ sử dụng riêng chức năng check Ping mà còn mở rộng thêm các chức năng khác rất hữu ích ,chẳng hạn như tạo clan chỉ với 3 người ,check Cdkey ,và đặc biệt là những đoạn script bổ sung đã giúp cho Stealthbot trở thành phần mềm ckeck Ping được ưa chuộng nhất hiện nay .
  Để tiện việc trình bày ,tôi xin chia ra 6 phần :
  + Phần 1 : Download & Setup Stealthbot
  + Phần 2 : Xây dựng Stealthbot đơn giản
  + Phần 3 : Xây dựng Stealthbot với Script
  + Phần 4 : Xây dựng Stealthbot với Plugin
  + Phần 5 : Công cụ hỗ trợ cho Stealthbot
  + Phần 6 : Giải đáp 1 số câu hỏi thường gặp
  --------------------------------------------------------
  * Phần 1 : Download & Setup
  Phiên bản hiện tại là StealthBot v2.6R3
  _Download :
  InstallSB Here
  StealthBot_ Critical Update 5 Here
  _Cài đặt InstallSB trước ,sau đó copy & paste file StealthBot_ Critical Update 5 .exe vào thư mục Stealthbot .Quá trình cài đặt coi như xong
  _Thế tại sao lại phải download thêm file StealthBot_ Critical Update 5 ? Vì nếu chỉ cài đặt InstallSB thì khi Connect sẽ báo lỗi Version Check Failed Error .
   
 2. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  * Phần 2 : Xây dựng Stealthbot đơn giản .
  Nếu bạn dùng SB (Stealthbot) chỉ với mục đích đơn thuần là Check Ping , thì làm như sau :
  _Chạy SB ,click chọn Settings ===> Bot Settings ,trong nhánh Connection Settings chọn Configuration .
  _Nhìn qua bảng bên phải và điền các thông tin theo yêu cầu :
  ------------------------
  + Username : Account trong Server
  + Pass : Pass trong Server
  ( Nếu như chưa có User và Pass thì khi connect SB sẽ tự reg cho bạn ,không cần phải vào Warcraft để đăng ký )
  + Cdkey : nhập Cdkey của bản Ring Of Chao
  + Expansion CdKey : nhập Cdkey của bản Frozen Throne .
  + Home Channel : Channel mà bạn muốn SB connect
  + Server : chọn server mà bạn muốn SB connect
  + Trigger : lệnh để sử dụng SB .Ví dụ : nếu bạn chọn Trigger là dấu ' . ' ,muốn check ping thì người dùng phải gõ " .pingme " .
  + Product : chọn Game để nhập Cdkey cho đúng .
  Kinh nghiệm : Trong mục Product , bạn nên chọn Warcraft III bởi vì khi chọn The Frozen Throne bạn sẽ phải nhập cả bộ CDKEY ROC & TFT ,còn khi chọn Warcraft III chỉ tốn 1 Key ROC mà còn được cái Icon ROC vừa đẹp vừa phân biệt .
  _ Ai chưa có Cdkey thì dùng đỡ các key này :
  87JFKGYFYEF26ZPV2DKRPFX2YC
  CTEGTX69VNGDF46YFC4FH7H2DD
  B2EZYD6M4P2DF8RE7RBF2TV2M6
  4Y2Z4VNRN8KXZDHCJDKX2DF8FG
  7H9BT7R7MP9BWP2RGPHV98CK2D
  8YT2K74P466JG7X44JY9Y496CZ
  BZMPNP4WZYWV94VCJP4C2NMJTG
  FP4EDR9ZT2TW4GENWWRXWDHRJD
  H7K8RVFY26MMW88JRZCTPHMDFV

  _Nếu muốn thêm thì download cái này Click Here
  -------------------------
  _Khi đã điền đầy đủ thông tin , trong nhánh General Settings chọn Greet Message Settings .
  _Chọn Greet Users who join the channel ,trong bảng Greet Message gõ dòng lệnh theo mẫu như sau : " Chao %0 ,Ping Hien Tai Cua Ban La %p " .Với câu lệnh trên , Bot sẽ tự động gửi dòng chữ cho người vừa join channel .Đánh dấu chọn Whisper the greet Message để gửi tin nhắn Whisper .Sau đó chọn Apply And Close .
  _Nếu bạn muốn gõ .pingme để tự check ping hoặc .ping "username" để đo ping người khác . Chọn Setting ==> Edit Files ==> Access/Flags .Thay thế tất cả đoạn code bằng đoạn code sau :
  -----------------------------------------------------------
  [Flags]

  [Numeric]
  pingme=0
  ping=0
  ;Warning!
  ; Adding anything other than a number as the required access for a command
  ; will result in that command being available with 0 ACCESS.
  -----------------------------------------------------------
  Phần này coi như xong .
   
 3. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  * Phần 3 : Xây dựng Stealthbot với Script
  Trong phần này ,chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo 1 con BOT cao cấp với các tính năng Addon rất thú vị và hữu ích .
  + Điểm cần lưu ý :
  Vì script là 1 ngôn ngữ lập trình nhỏ nên tác giả sẽ thiết lập các Access để quy định quyền sử dụng chức năng của script . Để khắc phục ta sẽ thiết lập lại các Access bằng cách tìm những đoạn code trong script có dạng Access = X ( X là giá trị ) và Edit giá trị X = -1 .
  Nếu chưa hiểu thì tôi sẽ làm mẫu cho 1 cái Script để minh hoạ .
  --------------------------------------
  + Speed Challenge (Script game)
  _Miêu tả : Script sẽ tạo 1 đoạn chử gồm nhiều ký tự ,và ai trong channel gõ nhanh nhất sẽ là người chiến thắng .
  _Lệnh kích hoạt
  .startsc : bắt đầu cuộc chơi
  .stopsc : ngừng cuộc chơi
  .clearsc : reset đỉêm về mức 0
  .score [username] ; xem điểm của user
  _Cách cài đặt
  Bật Stealthbot lên .Chọn Settings ==> Edit Files ==> Script Files
  Xoá hết các đoạn code trong đó và thêm đoạn code này vào
  Mã:
  '// Speed Challenge v5.6
  '//  by Swent
  '//   Last Modified by Swent 1:02 AM 3/26/2006
  
  Public spcFSO, spcRandString, spcStringInterval
  Public spcCount, timeLimitCounter, spcCounter, spcTickCount '// Counters
  Public spcPlayGame, spcGuessActive '// game control bools
  Public spcArrScores(2,1000), spcArrChar(90), spcArrNum(12), spcArrLetter(12)
  
  '/*************************
  '* PROGRAM SETTINGS   *
  '*************************/
  
  '// Data File Path
  Const spc_path = "C:\Program Files\StealthBot\speedchallenge.dat"
  
  '// General Settings
  Const string_length  = 4  '// Average Speed Challenge string length. Range: 1-7. Default: 4
  Const time_limit   = 45 '// Time limit in seconds. Default: 45
  Const string_interval = 11 '// Average delay in seconds between each string display. Default: 11
  
  '// Access Requirements
  Const clearsc_cmd_access = 100 '// Access required to clear all scores. Default: 100
  Const startsc_cmd_access = 60 '// Access required to start Speed Challenge. Default: 60
  Const stopsc_cmd_access = 60 '// Access required to stop Speed Challenge. Default: 60
  Const score_cmd_access  = -1 '// Access required to get a user's score. Default: -1
  
  '// Commands
  Const clearsc_command = "clearsc" '// Used to clear all current and saved scores
  Const startsc_command = "startsc" '// Used to start Speed Challenge
  Const stopsc_command = "stopsc" '// Used to stop Speed Challenge
  Const score_command  = "score"  '// Used to get a user's score
  
  '// Program Components
  '//  Default for all components: True
  Const time_limit_enabled = True
  Const clearsc_cmd_enabled = True
  Const startsc_cmd_enabled = True
  Const stopsc_cmd_enabled = True
  Const score_cmd_enabled  = True
  
  '/**************************
  '* DO NOT EDIT BELOW HERE *
  '* DO NOT EDIT BELOW HERE *
  '* DO NOT EDIT BELOW HERE *
  '**************************/
  
  
  Sub Event_Load()
  
  spcStringInterval = string_interval
  Randomize '// Initialize the RNG
  If string_length > 7 or string_length < 1 Then '// String length setting is valid?
   string_length = 4
  End If
  
  Set spcFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If Not spcFSO.FileExists(spc_path) Then
  Set spcFile = spcFSO.CreateTextFile(spc_path)
  End If
  Set spcFile = spcFSO.OpenTextFile(spc_path, 1) '// Open scores file
  If Not spcFile.AtEndofStream Then
   spcLines = Split(spcFile.ReadAll, vbCrLf) 
   spcCount = 0
   '// Add all lines from saved scores file to an array
   For Each spcLine in spcLines
    If spcLine <> "" then
     spcArrScores(0,spcCount) = Left(spcLine, instr(1, spcLine, ":")-1)
     spcArrScores(1,spcCount) = Mid(spcLine, instr(1, spcLine, ":")+1)
     spcCount = spcCount + 1
    End If
   Next 
  End If
  spcFile.Close
  
  '// Create and enable timer
  scTimer.Interval = 1000
  scTimer.Enabled = True
  End Sub
  
  Sub Event_UserTalk(Username, Flags, Message, Ping)
  
  GetDBentry Username, MyAccess, MyFlags
  
  '// Is a command?
  If Left(Message, 1) = BotVars.Trigger Then
   Message = Mid(Message, 2)
  End If
  
  '// Get the command and arguments
  If Instr(Trim(Message), " ") = 0 Then Message = Message & " "
  cmd = Split(Trim(Message), " ")
  
  '// Call the appropriate sub
  Select Case cmd(0)
   Case clearsc_command: clearsc_cmd cmd, Username, myAccess
   Case startsc_command: startsc_cmd cmd, Username, myAccess
   Case stopsc_command: stopsc_cmd cmd, Username, myAccess
   Case score_command: score_cmd cmd, Username, myAccess
   Case Else: is_correct_string cmd, Username
  End Select
  End Sub
  
  
  Sub clearsc_cmd(cmd, Username, Access)
  
  If Access < clearsc_cmd_access Or clearsc_cmd_enabled = False Then Exit Sub
  If spcPlayGame Then
   spcPlayGame = False
   AddQ "/w " & Username & " Speed Challenge stopped."
  End If
  
  '// Erase current scores
  Erase spcArrScores
  
  '// Delete saved scores
  If spcFSO.FileExists(spc_path) Then 
   spcFSO.DeleteFile(spc_path)
  End If
  AddQ "/w " & Username & " Scores cleared."
  End Sub
  
  Sub startsc_cmd(cmd, Username, Access)
  
  If Access < startsc_cmd_access Or startsc_cmd_enabled = False Then Exit Sub
  
  If Not spcPlayGame Then
   spcPlayGame = True
   AddQ "/w " & Username & " Speed Challenge started."
  Else
   AddQ "/w " & Username & " Speed Challenge has already been started."
  End If
  End Sub
  
  Sub stopsc_cmd(cmd, Username, Access)
  
  If Access < stopsc_cmd_access Or stopsc_cmd_enabled = False Then Exit Sub
   spcPlayGame = False
   AddQ "/w " & Username & " Speed Challenge stopped."
  End Sub
  
  Sub score_cmd(cmd, Username, Access)
  
  If Access < score_cmd_access Or score_cmd_enabled = False Then Exit Sub
  
  '// Username arguement exists?
  If UBound(cmd) > 0 Then
   user = cmd(1)
  Else
   user = Username
  End If
  
  '// Score array is empty?
  If spcCount = 0 Then
   score = 0
  End If
  
  '// Get user's score
  For i = 0 to spcCount - 1
   If LCase(user) = spcArrScores(0,i) Then
    score = spcArrScores(1,i)
    Exit For 
   Else
    score = 0
   End If
  Next
  AddQ "/w " & Username & " " & user & "'s score is [" & score & "]"
  End Sub
  
  
  Sub is_correct_string(cmd, Username)
  
  '// There's a game in progress and an active string?
  If Not(spcPlayGame And spcGuessActive) Then Exit Sub
  
  '// User has typed correct string?
  If cmd(0) <> spcRandString Then Exit Sub
  
  '// Add 1 to user's current score
  For i = 0 To spcCount - 1
   If LCase(Username) = spcArrScores(0,i) Then
    spcArrScores(1,i) = spcArrScores(1,i) + 1
    score = spcArrScores(1,i)
    spcFlag = 1
   End If
  Next
  If spcFlag = 0 then
   spcArrScores(0,spcCount) = Lcase(Username)
   spcArrScores(1,spcCount) = 1
   score = 1
   spcCount = spcCount + 1
  End If
  
  '// Get user's response time
  ansTime = Int((GetGTC - spcTickCount)/1000)
  
  '// Create time serial
  secs = Right("00" & ansTime & ":", 3)
  mSecs = Right("000" & ((GetGTC - spcTickCount)/1000 - ansTime) * 1000, 3)
  spcTimeSerial = secs & mSecs
  
  AddQ "Well done " & Username & "! Your score is [" & score & "]. Your time was [" & spcTimeSerial & "]."
  spcStringInterval = spcStringInterval - 1 + Int(rnd * 3) '// vary the string interval
  spcGuessActive = False
  spcCounter = 0
  timeLimitCounter = 0
  End Sub
  
  Sub scTimer_Timer()
  
  '// Game in progress?
  If Not spcPlayGame Then Exit Sub
  
  If Not spcGuessActive Then
  
   '// Display strings appx. at the specified interval
   spcCounter = spcCounter + 1
   If spcCounter = spcStringInterval Then
  
    '// Generate random string
    For i = 0 to 25
     spcArrChar(i) = Chr(i + 97)
    Next
    For i = 26 to 89
     spcArrChar(i) = ""
    Next
    For i = 0 to 11
     spcArrNum(i) = Int(Rnd * (100 - string_length * 10))
     spcArrLetter(i) = spcArrChar(spcArrNum(i))
    Next
    spcRandString = Join(spcArrLetter, "")
    If spcRandString = "" Then '// Generated string is empty?
     spcNum = Int(Rnd * 25)
     spcRandString = spcArrChar(spcNum)
    End If
  
    AddQ "Type this the fastest: [" & spcRandString & "]"
    spcTickCount = GetGTC
    spcGuessActive = True
   End If
  Else
   If time_limit_enabled = True Then
    timeLimitCounter = timeLimitCounter + 1
    If timeLimitCounter >= time_limit Then
     AddQ "Time's up, you were too slow."
     spcGuessActive = False
     spcCounter = 0
     timeLimitCounter = 0
    End If
   End If
  End If
  End Sub
  
  Sub Event_PressedEnter(Text)
  
  Event_UserTalk BotVars.Username, "", Text, 1
  End Sub
  
  Sub Event_Close()
  
  If spcFSO.FileExists(spc_path) Then
   spcFSO.DeleteFile(spc_path) '// Delete scores file
  End If
  
  Set spcFile = spcFSO.OpenTextFile(spc_path, 2, True) '// Create new, empty scores file
  
  '// Write array of current scores to scores file
  For j = 0 to spcCount - 1
   If spcArrScores(i,j) <> "" Then
    spcFile.WriteLine spcArrScores(0,j) & ":" & spcArrScores(1,j)
   End If
  Next
  spcFile.close
  End Sub
  Để mọi người có thể sử dụng Script này mà không cần Access .Tìm trong Script các đoạn code sau
  Và Edit lại như sau
  Khi chỉnh sửa xong ,save lại .Trong bảng chính Stealthbot ,Chọn Settings ==> Reload Script .Nếu hiện dòng chữ "Loaded 1 of 1 script files referenced " thì xem như bạn đã Add code thành công và có thể dụng .Nếu không hiện ra đoạn chữ thì tắt Stealthbot đi và Run lại là được . Còn hiện ra các dỏng chữ màu đỏ thì bạn đã add code sai .

  Bạn có thể tìm thêm các Script tại địa chỉ này Click Here
   
 4. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  * Phần 4 : Xây dựng Stealthbot với Plugin
  Plugin chẳng qua là Script đã được convert thành file .Plug riêng biệt , ưu điểm của Plugin là ta không cần phải Add Script ,chỉ cần ngồi gõ lệnh là Script sẽ được Add 1 cách tự động .
  _Cài đặt Plugin
  Chọn Settings ==> Edit Files ==> Script Files
  Thay thế toàn bộ đoạn code bên torng thành đoạn code này
  Mã:
  '0.935
  
  '// Plugin Script
  '//  Designed and Scripted By:
  '//   Xelloss
  
  
  
  '//**********************************//
  '// CHANGELOG            //  
  '//**********************************//
  
  '// ver .89 by Swent
  '//  *script now reads from [url]http://users.domaindlx.com/plugs/[/url]
  '// ver .90 by Swent
  '//  *Added code from update plugin
  '//  *Added automatic plugin updates (see autoUpdatePlugins sub)
  '// ver .91 by Swent
  '//  *Fixed error with .getscript command (problem in AddScript sub)
  '//  *Fixed the .lset command (it works now)  
  '// ver .92 by Swent
  '//  *Fixed type mismatch error in the scriptTimer sub
  '// ver .93 by Swent (the big re-write)
  '//  *Reduced redundant code by adding the ExecuteEvent sub
  '//  *Replaced the setsub, setsubstat, and getsubstat functions with the new eventExists function.
  '//  *Modified the changeEnabled sub and renamed it pStatusCmd
  '//  *Removed the callsub, isNewVersion, reloadscript subs/functions (all unnecessary)
  '//  *Cleaned up the code overall (added appropriate capitalization, renamed variables, added comments, removed unnecessary code)
  '//  sub-ver .931 by Swent
  '//   *Fixed problem with bold/underlined command output by adding the SetChrCodes sub.
  '//  sub-ver .932 by Jack
  '//   *New plugin server
  '//  sub-ver .933 by Jack
  '//   *Minor edit in changelog
  '//  sub-ver .934 by Jack
  '//   *Fixed typo "Pluginsetings"
  '//  sub-ver .935 by Jack
  '//   *Stupid mistake somewhere somehow
  
  '//**********************************//
  '// NOTES ON PLUGIN SUBS/FUNCTIONS //  
  '//**********************************//
  
  '// [ Default Settings Subs/Functions ]
  
  '// - SetSetting
  '// USAGE: SetSetting "prefix", "SettingName", Setting, "Comment", Overwrite
  '//  Overwrite is a boolean (True or False). You almost always want to set it to True.
  
  '// - GetSetting
  '// USAGE: Setting = GetSetting("prefix", "SettingName")
  
  
  '// [ Timer Subs/Functions ]
  
  '// - CreateTimer
  '// USAGE: CreateTimer "prefix", "TimerName"
  
  '// - TimerInterval
  '// USAGE: TimerInterval "prefix", "TimerName", Interval
  '//  Interval is in seconds (must be an integer).
  
  '// - TimerEnabled
  '// USAGE: TimerEnabled "prefix", "TimerName", Enabled
  '//  Enabled is a boolean (True or False).
  
  '// - GetTimerEnabled
  '// USAGE: Enabled = GetTimerEnabled("prefix", "TimerName")
  '//  Enabled will hold a boolean (True or False).
  
  '// - GetTimeLeft
  '// USAGE: timeLeft = GetTimeLeft("prefix", "TimerName")
  '//  timeLeft will hold the number of seconds left until your timer sub is executed.
  
  '// - GetTimeWaiting
  '// USAGE: timeWaiting = GetTimeWaiting("prefix", "TimerName")
  '//  timeWaiting will hold the number seconds since the last time your timer sub was executed.
  
  '// - RemoveTimer
  '// USAGE: RemoveTimer "prefix", "TimerName"
  
  
  '// [ Message Display Sub ]
  
  '// - dsp
  '// USAGE: dsp DisplayID, Message, Username, Color
  '//  DisplayID must be one of the following integer values:
  '//	1 = AddQ
  '//	2 = Emote
  '//	3 = Whisper
  '//	4 = AddChat
  '//  Color needs to be a vbcolor:
  '//	vbGreen, vbRed, vbCyan, vbYellow, vbBlue, vbMagenta, vbBlack, vbOrange, vbWhite
  
  
  '//**********************************//
  '// THE PLUGIN SCRIPT        //
  '//**********************************//
  
  '// [[[ CONSTANT AND GLOBAL DECLARATIONS, OBJECT REFERENCES ]]]
  
  Public Const PS_UPDATE_PATH = "http://scripting.berzerkerweb.com/"
  
  Public psD2  '// holds "*" If Bot is using D2
  Public psBold '// holds chr code for bold text
  Public psUL  '// holds chr code for underlined text
  
  Set psPlugins = CreateObject("Scripting.Dictionary")    '// holds plugin files
  Set psVersions = CreateObject("Scripting.Dictionary")   '// holds plugin versions
  Set psTimerInterval = CreateObject("Scripting.Dictionary") '// holds timer intervals
  Set psTimerCount = CreateObject("Scripting.Dictionary")  '// holds timer counts
  Set psTimerEnabled = CreateObject("Scripting.Dictionary") '// holds timer statuses
  Set psSettings = CreateObject("Scripting.Dictionary")   '// holds plugin settings
  Set psFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")   '// holds the FSO
  
  
  '// [[[ PUBLIC SUBS/FUNCTIONS ]]]
  
  Public Sub SetSetting(Prefix, SettingName, SettingValue, Comment, Overwrite)
  
  	If psSettings.Exists(Prefix & "::" & SettingName) and Overwrite Then
  		psSettings.Item(Prefix & "::" & SettingName) = SettingValue & "::" & Comment
  	ElseIf Not psSettings.Exists(Prefix & "::" & SettingName) Then
  		psSettings.Add Prefix & "::" & SettingName, SettingValue & "::" & Comment
  	End If
  End Sub
  
  Public Function GetSetting(Prefix, SettingName)
  
  	If psSettings.Exists(Prefix & "::" & SettingName) then
  		GetSetting = Split(psSettings.Item(Prefix & "::" & SettingName),"::")(0)
  	Else
  		GetSetting = "" 'vbnullstring
  	End If
  End Function
  
  
  Public Sub CreateTimer(Prefix, TimerName)
  
  	psTimerInterval.Add Prefix & "::" & TimerName, 1
  	psTimerCount.Add Prefix & "::" & TimerName, 1
  	psTimerEnabled.Add Prefix & "::" & TimerName, false
  End Sub
  
  
  Public Sub RemoveTimer(Prefix, TimerName)
  
  	psTimerInterval.Remove Prefix & "::" & TimerName
  	psTimerCount.Remove Prefix & "::" & TimerName
  	psTimerEnabled.Remove Prefix & "::" & TimerName
  End Sub
  
  
  Public Sub TimerInterval(Prefix, TimerName, Interval)
  
  	psTimerInterval.Item(Prefix & "::" & TimerName) = Interval
  	psTimerCount.Item(Prefix & "::" & TimerName) = Interval
  End Sub
  
  
  Public Sub TimerEnabled(Prefix, TimerName, Enabled)
  
  	psTimerEnabled.Item(Prefix & "::" & TimerName) = Enabled
  End Sub
  
  
  Public Function GetTimerEnabled(Prefix, TimerName)
  
  	GetTimerEnabled = psTimerEnabled.Item(Prefix & "::" & TimerName)
  End Function
  
  
  Public Function GetTimeLeft(Prefix, TimerName)
  
  	GetTimeLeft = psTimerCount.Item(Prefix & "::" & TimerName) - 1
  End Function
  
  
  Public Function GetTimerWaiting(Prefix, TimerName)
  
  	GetTimerWaiting = psTimerInterval.Item(Prefix & "::" & TimerName) - psTimerCount.Item(Prefix & "::" & TimerName) + 1
  End Function
  
  
  Public Sub dsp(DisplayID, Message, Username, Color)
  
  	Select Case DisplayID
  		Case 1: AddQ Message
  		Case 2: AddQ "/me " & Message
  		Case 3: AddQ "/w " & psD2 & Username & " " & Message
  		Case 4: AddChat Color, Message
  	End Select
  End Sub
  
  
  '// [[[ INTERNAL SUBS/FUNCTIONS ]]]
  
  Private Sub SetChrCodes()
  
  	psBold = Chr(255) & "cb"
  	psUL = Chr(255) & "cu"
  End Sub
  
  
  Private Sub Include(FilePath) '// Thanks imhotep[nu]
  
  	On Error Resume Next
  	Set fileStream = psFSO.OpenTextFile(FilePath, 1)
  	includeFile = fileStream.ReadAll
  	fileStream.Close
  	ExecuteGlobal(includeFile)
  End Sub
  
  
  Private Sub AddScript(Prefix, filename, version)
  
  	psPlugins.Add Prefix, filename
  	If psVersions.Exists(Prefix) Then
  		psVersions.Item(Prefix) = version
  	Else
  		psVersions.Add Prefix, version
  	End If	
  	SetSetting Prefix, "enabled", True, "", False
  	If eventExists(Prefix, "timer") then
  		CreateTimer Prefix, "scripttimer"
  	End If
  	Include filename
  	On Error Resume Next
  	Execute(Prefix & "_event_load()")
  End Sub
  	
  
  Private Function eventExists(Prefix, EventName)
  
  	Set FileStream = psFSO.OpenTextFile(psPlugins.Item(Prefix), 1, False, 0)
  	pluginFile = FileStream.ReadAll
  	FileStream.Close
  
  	If Instr(LCase(pluginFile), "_" & LCase(EventName)) > 0 Then eventExists = True
  End Function
  
  
  Private Function InternalGetTimerEnabled(arg)
  
  	InternalGetTimerEnabled = psTimerEnabled.Item(arg)
  End Function
  
  Private Function tmpTypoSwitch()
  
  	If psFSO.FileExists(BotPath & "plugins\pluginsetings.ini") Then
  		Dim OldName, NewName
  		AddChat vbBlue, "Fixing plugin typo"
  		OldName = BotPath() & "plugins\pluginsetings.ini"
  		NewName = BotPath() & "plugins\pluginsettings.ini"
  		Call psFSO.CopyFile(OldName, NewName, True)
  		AddChat vbGreen, "Fixing typo completed"
  		Call psFSO.DeleteFile(OldName)
  		AddChat vbGreen, "Deleted old file!"
  	End If
  End Function
  
  Private Sub pStatusCmd(Username, Message, DisplayID)
  
  	GetDBEntry Username, myAccess, myFlags
  	If (Left(Message, 1) = BotVars.Trigger Or Left(Message, 1) = "/") And (myaccess >= 100 or DisplayID = 4) Then
  		VetoThisMessage
  		statusCmd = Split(Mid(Trim(LCase(Message)), 2))
  		If psPlugins.Exists(statusCmd(0)) then
  			statusCmd(1) = mid(message, instr(1, message, " ")+1)
  			If statusCmd(1) = "on" Then
  				If Not GetSetting(statusCmd(0), "enabled") Then
  					SetSetting statusCmd(0), "enabled", true, "", true
  					dsp DisplayID, "The " & statusCmd(0) & " plugin has been enabled.", username, vbGreen
  				Else
  					dsp DisplayID, "The " & statusCmd(0) & " plugin is already enabled.", username, vbYellow
  				End If		
  			ElseIf statusCmd(1) = "off" Then
  				If GetSetting(statusCmd(0), "enabled") Then
  					SetSetting statusCmd(0), "enabled", false, "", true
  					dsp DisplayID, "The " & statusCmd(0) & " plugin has been disabled.", username, vbRed
  				Else
  					dsp DisplayID, "The " & statusCmd(0) & " plugin is already disabled.", username, vbYellow
  				End If
  			End If
  		End If
  	End If
  End Sub
  
  
  Private Sub LoadSettings()
  	Call tmpTypoSwitch()
  	If psFSO.FileExists("plugins\pluginsettings.ini") Then
  		Set psFile = psFSO.OpenTextFile("plugins\pluginsettings.ini", 1)
  		Lines = Split(psFile.ReadAll, vbCrLf)
  		For Each Line in Lines
  			If left(Line,1) = "[" Then
  				curPrefix = Mid(Line,2,InStr(Line,"]")-2)
  			ElseIf left(Line, 1) = ";" Then
  				curComment = Mid(Line,2)
  			ElseIf InStr(Line,"=") Then
  				temp = Split(Line,"=")
  				settingName = temp(0)
  				settingValue = temp(1)
  				If psSettings.Exists(curPrefix & "::" & settingName) Then
  					psSettings.Item(curPrefix & "::" & settingName) = settingValue & "::" & curComment
  				Else
  					psSettings.Add curPrefix & "::" & settingName, settingValue & "::" & curComment
  				End If
  				curComment = vbNullString
  			End If
  		Next
  		psFile.Close
  	End If
  End Sub
  
  
  Private Sub LoadPlugins()
  
  	'// Make sure we can find the plugins folder
  	On Error Resume Next
  	Set pluginFolder = psFSO.GetFolder(BotPath() & "plugins\").Files
  	If Err.Number <> 0 Then '// This should never happen since we're using BotPath()
  		AddChat vbRed, "The Plugin Script encountered a problem while trying to locate your plugins folder."
  		Exit Sub
  	End If
  
      '// Load the plugins
  	For Each File In pluginFolder
  		fileExtension = Mid(File, instrrev(File, ".",-1)+1)
  
  		'// Is it a plug file?
  		If LCase(fileExtension) = "plug" then
  			Set pluginFile = psfso.OpenTextFile(File, 1)
  			curPrefix = Mid(pluginFile.ReadLine(), 2)
  			curVersion = Mid(pluginFile.ReadLine(), 2)
  			pluginFile.close
  
  			'// Has a plugin with the same prefix already been loaded?
  			If psPlugins.Exists(curPrefix) then
  				AddChat vbred, "Can not have 2 plugins with the same prefix (2 Plugins have prefix " & curPrefix & ")"
  			Else
  				'// Load the plugin
  				psPlugins.Add curPrefix, File
  				psVersions.Add curPrefix, curVersion
  				SetSetting curPrefix, "enabled", true, "", false
  				If eventExists(curPrefix, "timer") then
  					CreateTimer curPrefix, "scripttimer"
  				End If
  				Include File
  			End If
  		End If
  	Next
  
  	AddChat vbGreen, psPlugins.Count & " plugins loaded. Type /plist in the bot to view them."
  	AddChat vbGreen, "Type /updates in the bot to view updates and new plugins that are available for download."
  End Sub
  
  
  Private Sub SaveSettings()
  
  	psKeys = psSettings.Keys
  	prefixes = psPlugins.Keys
  	psItems = psSettings.Items
  	If psFSO.FileExists("plugins\pluginsettings.ini") then
  		psFSO.DeleteFile("plugins\pluginsettings.ini")
  	End If
  	Set psFile = psFSO.OpenTextFile("plugins\pluginsettings.ini", 2, true)
  	psFile.WriteLine("[ps]")
  	For i = 0 to psSettings.Count - 1
  		pstemp = Split(psKeys(i), "::")
  		If pstemp(0) = "ps" then
  			pstemp2 = split(psItems(i), "::")
  			If pstemp2(1) <> "" then
  				psFile.WriteLine(vbNewLine & ";" & pstemp2(1))
  			End If
  			psFile.WriteLine(pstemp(1) & "=" & pstemp2(0))
  		End If
  	Next
  	psFile.WriteLine(vbNewLine & String(50, "_"))
  	For j = 0 to psPlugins.Count - 1
  		psFile.WriteLine("[" & prefixes(j) & "]")
  		For i = 0 to psSettings.count - 1
  			pstemp = split(psKeys(i), "::")
  			If pstemp(0) = prefixes(j) then
  				pstemp2 = split(psItems(i), "::")
  				psFile.WriteLine("")
  				If pstemp2(1) <> "" then
  					psFile.WriteLine(";" & pstemp2(1))
  				End If
  				psFile.WriteLine(pstemp(1) & "=" & pstemp2(0))
  			End If
  		Next
  		psFile.WriteLine(vbNewLine & String(50, "_"))
  	Next
  	psFile.Close
  End Sub
  
  
  Private Sub BackUpFile(Path, Name, Version)
  
  	Set FileStream = psFSO.OpenTextFile(Path & Name & ".txt", 1)
  	fileContents = FileStream.ReadAll
  	FileStream.Close
  	backUpFileName = Path & Name & "-backup(v" & Version & ")"
  	Do
  		i = i + 1
  		If Not psFSO.FileExists(backUpFileName & i & ".txt") Then
  			Set File = psFSO.OpenTextFile(backUpFileName & i & ".txt", 2, True)
  			File.WriteLine(fileContents)
  			AddChat vbCyan, "Current " & Name & ".txt file has been backed up in file> " & backUpFileName & i & ".txt"
  			Exit Do
  		End If
  	Loop
  End Sub
  
  
  Private Sub autoUpdatePluginScript()
  
  	'// Get script.txt version on server and user's version
  	curPSVersion = scINet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH & "sctxtver.txt")
  	Set myPluginScript = psFSO.OpenTextFile(BotPath() & "script.txt", 1)
  	myPSVersion = Mid(myPluginScript.ReadLine(), 2)
  	myPluginScript.close
  
  	'// Is there are new script.txt version available?
  	If CDbl(curPSVersion) > CDbl(myPSVersion) Then
  		BackUpFile BotPath(), "script", myPSVersion
  		AddChat vbBlue, "Downloading update for the plugin script."
  		DownloadFile PS_UPDATE_PATH & "script.txt", "script.txt"
  		AddChat vbGreen, "Your plugin script has been updated."
  		AddChat vbGreen, "Reload your script file by clicking on the settings menu and choosing 'reload script'."
  	End If
  End Sub
  
  
  Private Sub autoUpdatePlugins()
  
  	Content = scInet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH & "list.txt")
  	Lines = Split(Content, vbCrLf)
  	For i = 0 to UBound(Lines) - 1
  		curLine = Split(Lines(i), "|||")
  
  		script_name = curLine(0)
  		script_prefix = curLine(1)
  		script_version = curLine(2)
  		script_description = curLine(3)
  
  		'// Is there a newer version available for this plugin?
  		If psPlugins.Exists(script_prefix) And CDbl(psVersions.Item(script_prefix)) < CDbl(script_version) Then
  
  			updateNow = MsgBox("A new version (v" & script_version & ") is available for your " & script_name & " plugin. Would you " & _
                        "like to automatically update this plugin now?", vbYesNoCancel + vbQuestion + vbApplicationModal, "New Version Notification")
  			If updateNow = vbYes Then
  				psPrefix = script_prefix
  				Content = scInet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH & "pinfo/" & psPrefix & ".txt")
  
  				'// Get the plugin file name
  				cvars = Split(Content, "|")
  				If Right(cvars(0),1) = "," Then
  					cvars(0) = Left(cvars(0), Len(cvars(0)) - 1)
  				End If
  				File = Split(cvars(0), ",")(0)
  
  				AddChat vbBlue, "Getting File: " & File
  				If File <> "" Then
  					DownloadFile PS_UPDATE_PATH & File, BotPath() & "Plugins\" & File
  				End If
  
  				AddChat vbGreen, "Your " & script_name & " plugin was successfully updated."
  				AddChat vbGreen, "You MUST reload the script by clicking on the Settings menu and choosing 'Reload Script'."
  			End If
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
  Private Sub DownloadFile(strURL, strPath) '// Thanks SoCxFiftyToo
  
  	'// Get a byte array from the Given URL
  	arrBytes = scINet.OpenURL(cstr(strURL), 1)
  
  	'// Write the data to a file
  	Set objWriteFile = psFSO.OpenTextFile(strPath, 2, True)
  	objWriteFile.Write byteArr2Str(arrBytes)
  	objWriteFile.Close
  End Sub
  
  
  Private Function byteArr2Str(byteInput) '// Thanks SoCxFiftyToo
  
  	Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")
  	Stream.Type = 1
  	Stream.Open
  	Stream.Write byteInput
  	Stream.Position = 0
  	Stream.Type = 2
  	Stream.CharSet = "x-ansi"
  	strTemp = Stream.ReadText
  	byteArr2Str = strTemp
  	Stream.Close
  End Function
  
  
  Private Sub ExecuteEvent(Name, Parameters)
  
  	Err.Clear			
  	If Not GetSetting("ps", "debugmode") Then On Error Resume Next
  
  	'// Get plugin prefixes and file paths
  	prefixes = psPlugins.Keys
  	filePaths = psPlugins.Items
  
  	'// In each plugin execute the specified event with parameter values passed from the event's sub below
  	For i = 0 to psPlugins.Count - 1
  		If GetSetting(prefixes(i), "enabled") And eventExists(prefixes(i), Name) Then
  			If Parameters(0) <> vbNullString Then
  				For j = 0 to UBound(Parameters)
  					paramString = paramString & "Parameters(" & j & ")" & ","
  				Next
  				paramString = Left(paramString, Len(paramString)-1)
  			End If
  			Execute("Call " & prefixes(i) & "_event_" & Name & "(" & paramString & ")")
  			If Err.Number <> 0 Then
  				AddChat vbRed, Name & " Call Error On File> " & filePaths(i)
  				AddChat vbRed, "Error Number: " & err.number & "  Description: " & err.description
  				Err.Clear
  			End If
  		End If
  		paramString = vbNullString
  	Next
  End Sub
  
  
  '// [[[ EVENTS ]]]
  
  '// Fires when the bot executes.
  
  Sub Event_load()
  
  	'// Load the plugin settings from pluginsettings.ini
  	Call LoadSettings()
  
  	'// Create the debug mode status setting
  	SetSetting "ps", "debugmode", False, "debugmode stores the debug mode status", False
  
  	'// Create plugins folder if it doesn't exist yet
  	If Not psFSO.FolderExists("plugins\") Then
  		psFSO.CreateFolder("plugins\")
  		AddChat vbgreen, "The plugins folder has been added to your Stealthbot directory."
  		AddChat vbgreen, "To use plugins you must place plugin files in that folder and reload your script file."
  	End If
  
  	'// Load the plugins
  	Call LoadPlugins()
  
  	'// Enable the script timer with 1 second interval
  	scTimer.Interval = 1000
  	scTimer.Enabled = true
  
  	'// Put chr codes for bold and underlined text in globals
  	Call SetChrCodes()
  
  	ExecuteEvent "Load", Array(vbNullString)
  	ExecuteEvent "LoadDisplay", Array(vbNullString)
  End Sub
  
  
  '// Fires when the server sends a blue info-type message. (includes ban and kick messages.)
  
  Sub Event_ServerInfo(Message)
  
  	ExecuteEvent "ServerInfo", Array(Message)
  End Sub
  
  
  '// Fires when the server sends a red error-type message. (includes "that user is not logged on." etc.)
  
  Sub Event_ServerError(Message)
  
  	ExecuteEvent "ServerError", Array(Message)
  End Sub
  
  
  '// Fires when a user on battle.net talks.
  
  Sub Event_UserTalk(Username, Flags, Message, Ping)
  
  	If Right(LCase(Message), 3) = " on" Or Right(LCase(Message), 4) = " off" Then pStatusCmd Username,Message,1
  	ExecuteEvent "UserTalk", Array(Username,Flags,Message,Ping)
  End Sub
  
  
  '// Fires when a user speaks with /emote.
  
  Sub Event_UserEmote(Username, Flags, Message)
  
  	ExecuteEvent "UserEmote", Array(Username,Flags,Message)
  End Sub
  
  
  '// Fires when a whisper is recieved.
  
  Sub Event_WhisperFromUser(Username, Flags, Message)
  
  	If Right(LCase(Message), 3) = " on" Or Right(LCase(Message), 4) = " off" Then pStatusCmd Username,Message,1
  	ExecuteEvent "WhisperFromUser", Array(Username,Flags,Message)
  End Sub
  
  
  '// Fires when a user joins the channel.
  
  Sub Event_UserJoins(Username, Flags, Message, Ping, Product, Level, OriginalStatString)
  
  	ExecuteEvent "UserJoins", Array(Username,Flags,Message,Ping,Product,Level,OriginalStatString)
  End Sub
  
  
  '// Fires when a user leaves the channel.
  
  Sub Event_UserLeaves(Username, Flags)
  
  	ExecuteEvent "UserLeaves", Array(Username,Flags)
  End Sub
  
  
  '// Fires when battle.net updates a user's flags in the channel.
  
  Sub Event_FlagUpdate(Username, NewFlags, Ping)
  
  	ExecuteEvent "FlagUpdate", Array(Username,NewFlags,Ping)
  End Sub
  
  
  '// Fires after a successful login.
  
  Sub Event_LoggedOn(Username, Product)
  
  	'// Delete the update plugin if it still exists
  	updatePlugin = BotPath() & "plugins\updatePluginUpdater.plug"
  	If psFSO.FileExists(updatePlugin) Then psFSO.DeleteFile(updatePlugin)
  
  	'// Connect to plugin server and check for script.txt and plugin updates
  	AddChat vbYellow, "[PLUGIN SERVER] Connecting..."
  	testServer = scINet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH) 
  	If Not(testServer = vbNullString Or InStr(testServer, "page cannot be displayed")) Then
  		AddChat vbGreen, "[PLUGIN SERVER] Connected!"
  		Call autoUpdatePluginScript()
  		Call autoUpdatePlugins()
  	Else
  		AddChat vbRed, "Please note that the Plugin Server is down at the moment. You will not be able to use the /updates or /getscript commands."
  	End If
  	
  	'// Is bot using D2?
  	If Product = "VD2D" Or Product = "PX2D" Then psD2 = "*" Else psD2 = vbNullString End If
  	
  	ExecuteEvent "LoggedOn", Array(Username,Product)
  End Sub
  
  
  '// Fires once for each user in the channel upon joining a channel.
  
  Sub Event_UserInChannel(Username, Flags, Message, Ping, Product)
  
  	ExecuteEvent "UserInChannel", Array(Username,Flags,Message,Ping,Product)
  End Sub
  
  
  '// Flags in this case stores the channel's flags.
  
  Sub Event_ChannelJoin(ChannelName, Flags)
  
  	ExecuteEvent "ChannelJoin", Array(ChannelName,Flags)
  End Sub
  
  
  '// Executes after the user presses enter in the send box on the bot. Text will always be processed by the bot and sent to battle.net before arriving here.
  
  Sub Event_PressedEnter(Text)
  
  	'* /// Built-In Plugin Script Commands /// *
  	If Instr(Text, " ") = 0 Then tmpText = Text & " " Else tmpText = Text End If
  	cmd = Split(Trim(LCase(tmpText)), " ")
  	
  	'* Command to view all new plugins and updates available for download - Thanks SoCxFiftyToo!
  	If cmd(0) = "/updates" Or cmd(0) = BotVars.Trigger & "updates" Then
  	 	VetoThisMessage
  		If psPlugins.Exists("update") Then Exit Sub
  		Content = scInet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH & "list.txt")
  		If Content = vbNullString Or Instr(Content, "page cannot be displayed") Then
  			AddChat vbRed, "The plugin server is down. Please try again later."
  			Exit Sub
  		End If
  	 	Lines = Split(Content, vbCrLf)
  		AddChat vbWhite, " "
  		AddChat vbYellow, psUL & psBold & "Available Scripts For Download"
  		AddChat vbGreen, "Green text represents new scripts"
  		AddChat vbCyan, "Teal text represents updated scripts"
  		For i = 0 to UBound(Lines) - 1
  			curLine = Split(Lines(i), "|||")
  
  			script_name = curLine(0)
  			script_prefix = curLine(1)
  			script_version = curLine(2)
  			script_description = curLine(3)
  
  			'// Lets check if we should display this script to the user
  			If Not psPlugins.Exists(script_prefix) Then
  				'// Script is not installed
  				IsAvail = vbGreen
  			ElseIf CDbl(psVersions.Item(script_prefix)) < CDbl(script_version) Then
  				'// Script is newer than the currently installed version
  				IsAvail = vbCyan
  			Else
  				IsAvail = 0
  			End If
  
  			'// Yep, this script should be displayed
  			If IsAvail <> 0 Then '// IsAvail will be set to the proper color, or 0 if current version is installed
  				AddChat vbWhite, String(58, "-")
  				AddChat IsAvail, "Script Name: " & psUL & script_name
  				AddChat IsAvail, "Script Version: " & script_version
  				AddChat IsAvail, "Description: " & script_description
  				AddChat IsAvail, "Prefix: " & psBold & script_prefix
  			End If
  		Next
  		AddChat vbWhite, String(58, "-")
  		AddChat vbYellow, "Type /getscript PREFIX (where PREFIX is the prefix of the script that you want)."
  
  	'* Command to download a plugin from the plugin server - Thanks SoCxFiftyToo!
  	ElseIf cmd(0) = BotVars.Trigger & "getscript" Or cmd(0) = "/getscript" Then
  		If psPlugins.Exists("update") Then Exit Sub
  	 	VetoThisMessage
  		prefix = Mid(Text, 12)
  		serverTest = scInet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH)
  		If serverTest = vbNullString Or Instr(serverTest, "page cannot be displayed") Then
  			AddChat vbRed, "The plugin server is down. Please try again later."
  			Exit Sub
  		End If
  		Content = scInet.OpenURL(PS_UPDATE_PATH & "pinfo/" & prefix & ".txt")
  		If Instr(LCase(Content), "the page cannot be found") Then
  			AddChat vbRed, "Invalid command: The prefix '" & prefix & "' does not exist."
  			AddChat vbRed, "Type /updates to view the prefixes of available plugins."
  		Else
  			AddChat vbWhite, "*** NOTE ***"
  			AddChat vbWhite, "If you get any messages asking to continue execution of the script,"
  			AddChat vbWhite, "you MUST hit Continue. Stopping the script WILL CAUSE ERRORS!"
  
  			'// Get the script name
  			cvars = Split(Content, "|")
  			script_name = cvars(1)
  
  			'// Get the plugin and additional files
  			If Right(cvars(0),1) = "," Then
  				cvars(0) = Left(cvars(0), Len(cvars(0)) - 1)
  			End If
  			Files = Split(cvars(0), ",")
  			newPluginPath = BotPath() & "Plugins\" & Files(0)
  
  			'// If plugin is currently installed, only download the first file in the list
  			'// The first file will always be the actual script.
  			If psPlugins.Exists(prefix) Then
  				iMax = 0
  			Else
  				iMax = UBound(Files)
  			End If
  
  			'// Get the files needed for the script
  			For i = 0 to iMax
  				AddChat vbBlue, "Getting File: " & Files(i)
  				If Files(i) <> "" Then
  					DownloadFile PS_UPDATE_PATH & Files(i), BotPath() & "Plugins\" & Files(i)
  				End If
  			Next
  
  			'// Is this a new plugin or an update?
  			If Not psPlugins.Exists(prefix) Then
  				'// We are installing a new script, lets load it up!!
  				AddScript prefix, newPluginPath, cvars(2)
  				AddChat vbGreen, "The " & script_name & " plugin was installed and loaded successfully."
  			Else
  				AddChat vbGreen, "The " & script_name & " plugin was updated successfully."
  				AddChat vbGreen, "You MUST reload the script by clicking on the Settings menu and choosing 'Reload Script'."
  			End If
  		End If
  
  	'* Command to turn debugging on/off
  	ElseIf cmd(0) = BotVars.Trigger & "debug" Or cmd(0) = "/debug" Then
  		VetoThisMessage
  		If cmd(1) = "on" Then
  			AddChat vbCyan, "Debug Mode has been Enabled."
  			psDebugOn = True
  			SetSetting "ps", "debugmode", true, "this stores the debug mode status", true
  		ElseIf cmd(1) = "off" Then
  			AddChat vbCyan, "Debug Mode has been Disabled."
  			psDebugOn = False
  			SetSetting "ps", "debugmode", false, "this stores the debug mode status", true
  		End If
  
  	'* Command to load plugin settings
  	ElseIf cmd(0) = BotVars.Trigger & "lset" Or cmd(0) = "/lset" Then
  		VetoThisMessage
  		AddChat vbyellow, "Loading plugin settings..."
  		Call loadsettings()
  		AddChat vbgreen, "Settings loaded."
  
  	'* Command to list all plugins currently loaded
  	ElseIf cmd(0) = BotVars.Trigger & "plist" Or cmd(0) = "/plist" Then
  		VetoThisMessage
  		AddChat vbWhite, " ", vbCyan, psBold & "Your Plugin List"
  		prefixes = psPlugins.Keys
  		pluginFilePaths = psPlugins.Items
  		For i = 0 to psPlugins.count - 1
  			fileName = Mid(pluginFilePaths(i), InStr(LCase(pluginFilePaths(i)), "plugins\")+8)
  			If GetSetting(prefixes(i), "enabled") then
  				AddChat vbWhite, String(58, "-")
  				AddChat vbBlue, "Prefix:   " & psBold & prefixes(i)
  				AddChat vbCyan, "Version:  " & psVersions.Item(prefixes(i))
  				AddChat vbCyan, "Filename: " & fileName
  				AddChat vbCyan, "Status:   " & "Enabled"
  			Else
  				AddChat vbWhite, String(58, "-")
  				AddChat vbBlue, "Prefix:   " & psBold & prefixes(i)
  				AddChat vbCyan, "Version:  " & psVersions.Item(prefixes(i))
  				AddChat vbCyan, "Filename: " & fileName
  				AddChat vbYellow, "Status:   " & "Disabled"				
  			End If
  		Next
  
  	'* Command to enable/disable plugins
  	ElseIf Right(LCase(Text), 3) = " on" Or Right(LCase(Text), 4) = " off" Then
  		pStatusCmd BotVars.Username, Text, 4
  	End If
  
  	ExecuteEvent "PressedEnter", Array(Text)
  End Sub
  
  
  '// Executes when the bot recieves a profile return from the server.
  
  Sub Event_KeyReturn(KeyName, KeyValue)
  
  	ExecuteEvent "KeyReturn", Array(KeyName,KeyValue)
  End Sub
  
  
  '// Executes when the bot is closed. You can use this sub to write things to disk before the bot shuts down.
  
  Sub Event_Close()
  
  	ExecuteEvent "Close", Array(vbNullString)
  	Call SaveSettings()
  End Sub
  
  
  '// [[[ SCRIPT TIMER ]]]
  
  '// Executes every x milliseconds, as set by using its .interval property.
  
  Sub scTimer_Timer()
  
  	pskeys = psTimerEnabled.Keys
  	psitems = psTimerEnabled.Items
  	Err.Clear			
  	If Not GetSetting("ps", "debugmode") then
  		On Error Resume Next
  	End If
  
  	For i = 0 to psTimerEnabled.count - 1
  		If InternalGetTimerEnabled(pskeys(i)) Then
  			temp = Split(pskeys(i),"::")
  			prefix = temp(0)
  			timerName = temp(1)
  			If GetSetting(prefix, "enabled") then
  				If psTimerCount.Item(pskeys(i)) = 1 then
  					Execute(prefix & "_" & timerName & "_timer()")
  					If err.number <> 0 And err.number <> 13 Then
  						AddChat vbred, "Timer Call Error On Script: prefix> " & prefix & " timername> " & timerName
  						AddChat vbred, "Error Number: " & err.number & "  description: " & err.description
  						Err.Clear
  					End If
  					psTimerCount.Item(pskeys(i)) = psTimerInterval.Item(pskeys(i))
  				Else
  					psTimerCount.Item(pskeys(i)) = psTimerCount.Item(pskeys(i)) - 1
  				End If
  			End If
  		End If
  	Next
  End Sub
  Khi add xong ,tắt Stealthbot rồi Run lại .
  Trong quá trình Connect nếu hiện dòng chữ như bên dưới thì coi như cài đặt Plugin thành công
  Trong bảng chính Stealthbot :
  _Gõ " /updates "
  1 bảng gồm rất nhiều các Script đã được convert thành Plugin
  _Gõ " /getscript <prefix> " (prefix chính là kí tự của Script ,ví dụ : để Add Pelt Me Script , gõ " /getscript pm " )
  Nếu hiện dòng chữ bên dưới thì Add thành công .
  [/quote]*** NOTE ***
  If you get any messages asking to continue execution of the script,
  you MUST hit Continue. Stopping the script WILL CAUSE ERRORS!
  Getting File: pmPeltMe.plug
  The Pelt Me plugin was installed and loaded successfully.[/quote]
  Tuy nhiên chỉ cần chú ý dòng chữ The Pelt Me plugin was installed and loaded successfully là được rồi .Mấy cái kia có thể sẽ khác đôi chút .
  Bạn có thể Add tiếp các đoạn Script tương tự như trên .
  Thiết lập Access thì mở file .plus rồi Edit y như Script
   
 5. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  * Phần 5 : Công cụ hỗ trợ cho Stealthbot
  + Local Hashing
  Khi sử dụng Stealthbot , bạn đừng nghĩ rằng việc connect chỉ giữa máy bạn và Battle mà nó còn thông qua trang chủ Stealthbot ,vì thế khi trang Stealthbot down thì đồng nghĩ với việc Soft Stealthbot cũng down theo . Nếu sử dụng Local Hashing , SB sẽ không cần thông qua trang chủ vì vậy việc connect sẽ nhanh hơn rất nhiều và không lo ngại việc SB bị down .
  _Download :
  Mirror 1
  Mirror 2
  _Tạo 1 Folder trong thư mục Stealthbot và đặt tên là War3
  _Unzip file vừa download và copy các dữ liệu trong đó vào thư mục War3 vừa tạo .
  _Run Stealthbot ,chọn Settings ==>Bot Settings ==> Connecttion Settings ==> Advanced . Nhìn qua khung bên phải ,phần Connection Method chọn Advanced - Local Hashing . Xong ấn Apple And Close để thoát .
  _Bây giờ Connect lại nếu thấy nhanh hơn là được .

  + Script Add
  Ai không thích dùng Plugin , chỉ thích dùng Script thì nên dùng Soft này , nó có thể Add tự động và nối nhiều Script với nhau rất tiện .
  _Download : ( phần gửi kèm )
  _Unzip ra rồi chạy file Script_Add.exe
  Làm theo thao tác dưới đây :
  _Script.txt path : chọn dường dẫn tới file script.txt của thư mục Stealthbot .
  _Script Name : đặt tên cho Script của bạn .
  _Script To Add : Copy và Paste Script vào .
  _Sau đó chọn Add Script

  + Plugin Converter
  Ngược lại nếu ai thích PLugin thì dùng soft này để convert script thành Plugin
  _Download : (phần gửi kèm)
  _Unzip ra rồi chạy file Plugin_Converter.exe
  Làm theo thao tác dưới đây :
  _Plugin Folder : chọn dường dẫn tới thư mục Plugin
  _Plugin Name : đặt tên cho Plugin của bạn .
  _Script To Conv : Copy và Paste Script vào .
  _Sau đó chọn Save as Plugin

  + Script nguyên gốc
  Nếu trong quá trình Add script bị lỗi ,bạn nên xoá file script.txt trong thư mục Stealthbot rồi paste file script.txt nguyên gốc vào
  _Download ( phần gửi kèm )
   

  Các file đính kèm:

 6. Darkgamer

  Darkgamer Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/03
  Bài viết:
  2,086
  Nơi ở:
  World Of Software
  * Phần 6: Giải đáp 1 số câu hỏi thường gặp
  Trong phần này ,sẽ có 1 số câu hỏi đã được giải đáp ở các phần trên .Nếu ai không để ý thì vô đây xem lại .
  Hỏi : Mỗi lần connect tôi đều bị lỗi này :
  [BNLS] Connecting...
  [BNLS] Connected!
  [BNLS] Authorized!
  [BNET] Connecting...
  [BNET] Connected!
  [BNET] Checking version...
  [BNET] Version check failed!
  [BNET] BNLS has not been updated yet, or you experienced an error. Try connecting again.
  All connections closed
  Đáp : Download file này Here ,sau đó Unzip file StealthBot_ Critical Update 5 rồi copy & paste 2 file trong đó vào thư mục Stealthbot .
  -----------------------------

  Hỏi : Tôi muốn SB tự động Connect mỗi khi tôi bật Sb lên
  Đáp : Trong bảng chính SB ,chọn Settings ==> Bot Settings ==> Miscellaneous Settings , nhìn khung bên phải click chọn Connect
  On Startup
  -----------------------------

  Hỏi : Khi 1 user vào hay ra channel thì SB đều đưa tin nhắn Join hoặc Leave ,vậy có cách nào để tắt nó không ?
  Đáp : Trong bảng chính SB ,chọn Window ==> Toggle Join/ Leave Messages
  -----------------------------

  Hỏi : Làm thế nào để Bot gửi thông điệp dạng Whisper ?
  Đáp : Trong bảng chính SB ,chọn Settings ==> Bot Settings ==> Miscellaneous Settings , nhìn khung bên phải click chọn Whisper Command Responses .
  -----------------------------

  Hỏi : Cách nào để Bot tự gửi thông điệp và đặt thời gian giãn cách ?
  Đáp : Trong bảng chính SB ,chọn Settings ==> Bot Settings ==> Idle Message Settings ,click chọn Show Anti-idle Messages .Delay Between là thời gian giãn cách và Idle message là thông điệp Bot sẽ gửi lên channel .
  -----------------------------

  Hỏi : Chỉnh màu sắc và kích cỡ trong bảng chính SB thế nào ?
  Đáp : Trong bảng chính SB ,chọn Settings ==> Bot Settings Fonts And Color .THiếp lập các thuộc tính trong đây .
  -----------------------------

  Hỏi : Tôi đã thiết lập SB rất đúng nhưng Bot không thể chat hay gửi thông điệp trong channel mặc dù tôi có thể thấy user chat trong channel .
  Đáp : Lỗi đó là do Cdkey đã bị Mute ,bạn nên tìm 1 Key khác để khắc phục .
  -----------------------------

  Hỏi : Bot thường bị Ban do member spam quá nhiều .Liệu có cách khắc phục ?
  Đáp : Bạn có thể đưa user đó vào danh sách Shitlist .Chọn Settings ==> Edit Files ==> Shitlist ,gõ tên user đó vào .
  -----------------------------

  Hỏi : Tôi dùng Bot để tạo clan ,nhưng chỉ connect tối đa 7 bot ,làm sao để tăng số Bot lên ?
  Đáp : Đó là quy định của Battlenet ,bạn không thể tăng nó lên được ,dù có dùng thêm Proxy .
  -----------------------------

  Hỏi : Tôi có thể Add Access cho member được không ?
  Đáp : Trong bảng chính của SB ,gõ : " /add [username] X " , với username là tên người muốn Add và X là giá trị Add .Ví dụ : " /add Darkgamer 100 "
  -----------------------------

  Hỏi : Ngoài Script ra, tôi có thể cho Bot gửi thông điệp khi user nhập các lệnh đã được thiết lập .Ví dụ : tôi thiết lặp lệnh là .helpme ,và đoạn text phản hồi là : " Chào mừng Đã Đến với Bot_VN " ,khi user gõ .helpme thì đoạn text đó sẽ được gửi .
  Đáp : Trong bảng chính SB , chọn Bot ==> Custom Commands Editor .
  Tạo 1 lệnh mới bằng cách click vào New ,khung bên phải nhập đoạn text bạn muốn gửi .Sau đó rename lệnh lại ,nhớ là không có dấu '." .
  Nếu muốn Bot Whisper thì thêm đoạn code "/w %m0 vào trước mỗi đoạn text .
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này