Pokemon Diamond/Pearl Cheat Code

Thảo luận trong 'Pokédex' bắt đầu bởi Lonely Sky, 25/6/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Lonely Sky

  Lonely Sky <b><font color="DeepSkyBlue">Thân</font> </b><b>Tạ

  Tham gia ngày:
  28/4/06
  Bài viết:
  2,948
  Nơi ở:
  everywhere ~~
  Chưa ai post nên tớ post vậy ::)
  Lưu ý: có 1 số Item do cheat làm lúc có bản game J nên dịch ra tiếng E ko chính xác lắm

  Bắt đầu game với Running Shoes
  621c59c8 00000000
  b21c59c8 00000000
  200014da 00000001
  d2000000 00000000

  Max tiền (Nhấn L+R)
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  000002e4 000f423f
  d2000000 00000000


  [​IMG]Đánh 1 đòn hạ đối thủ (Nhấn Select trong Battle)
  Lưu ý: code này chỉ có tác dụng với pokemon hoang dã xuất hiện bất kì, không dùng được với trainer khác
  94000130 000003fb
  62106fc0 00000000
  b2106fc0 00000000
  1004868c 00000001
  d2000000 00000000

  [​IMG]Phục hồi HP trong trận đấu (Nhấn START)
  94000130 fff70000
  62106fc0 00000000
  b2106fc0 00000000
  100485cc 000003e7
  100485d0 000003e7
  d2000000 00000000

  [​IMG]EXP CODES:

  [​IMG]Nhận nhiều EXP (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
  Code này dùng để giúp pokemon lên level nhanh, nếu pokemon của bạn từ level 40 trở lên, bạn nên dùng code bên dưới
  94000130 000002ff
  62106fc0 00000000
  b2106fc0 00000000
  100458dc 00000500
  d2000000 00000000
  Nhận nhiều EXP hơn code trên (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
  Sử dụng code này khi pokemon lên level chậm khi dùng code phía trên
  94000130 000002ff
  62106fc0 00000000
  b2106fc0 00000000
  100458dc 0000270f
  d2000000 00000000

  [​IMG]Items trong ngăn 1 của Bag (nhấn L+R)

  [​IMG]Leftovers x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ea
  d2000000 00000000

  [​IMG]Sun Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70050
  d2000000 00000000

  [​IMG]Moon Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70051
  d2000000 00000000

  [​IMG]Fire Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70052
  d2000000 00000000

  [​IMG]Thunder Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70053
  d2000000 00000000

  [​IMG]Water Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70054
  d2000000 00000000

  [​IMG]Leaf Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70055
  d2000000 00000000

  [​IMG]Shiny Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7006b
  d2000000 00000000

  [​IMG]Dusk Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7006c
  d2000000 00000000

  [​IMG]Dawn Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7006d
  d2000000 00000000

  Oval Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7006e
  d2000000 00000000

  [​IMG]Cracked Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7006f
  d2000000 00000000

  [​IMG]Ever Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e5
  d2000000 00000000

  [​IMG]Root Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70063
  d2000000 00000000

  [​IMG]Claw Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70064
  d2000000 00000000

  [​IMG]Helix Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70065
  d2000000 00000000

  [​IMG]Dome Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70066
  d2000000 00000000

  [​IMG]Old Amber x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70067
  d2000000 00000000

  Skull Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70068
  d2000000 00000000

  [​IMG]Shield Fossil x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70069
  d2000000 00000000
   
 2. Lonely Sky

  Lonely Sky <b><font color="DeepSkyBlue">Thân</font> </b><b>Tạ

  Tham gia ngày:
  28/4/06
  Bài viết:
  2,948
  Nơi ở:
  everywhere ~~
  Heart Scale x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7005d
  d2000000 00000000

  Exp Share x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700d8
  d2000000 00000000

  Bright Powder x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700d5
  d2000000 00000000

  White Herb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700d6
  d2000000 00000000

  Macho Brace x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700d7
  d2000000 00000000

  Quick Claw x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700d9
  d2000000 00000000

  Soothe Bell x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700da
  d2000000 00000000

  Mental Herb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700db
  d2000000 00000000

  Choice Band x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700dc
  d2000000 00000000

  Kings Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700dd
  d2000000 00000000

  Silver Powder x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700de
  d2000000 00000000

  Amulet Coin x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700df
  d2000000 00000000

  Cleanse Tag x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e0
  d2000000 00000000

  Soul Dew x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e1
  d2000000 00000000

  Deep Sea Tooth x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e2
  d2000000 00000000

  Deep Sea Scale x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e3
  d2000000 00000000

  Smoke Ball x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e4
  d2000000 00000000

  Focus Band x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e6
  d2000000 00000000

  Lucky Egg x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e7
  d2000000 00000000

  Scope Lens x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e8
  d2000000 00000000

  Metal Coat x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700e9
  d2000000 00000000

  Dragon Scale x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700eb
  d2000000 00000000

  Light Ball x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ec
  d2000000 00000000

  Soft Sand x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ed
  d2000000 00000000

  Hard Stone x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ee
  d2000000 00000000

  Miracle Seed x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ef
  d2000000 00000000

  Black Glasses x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f0
  d2000000 00000000

  Black Belt x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f1
  d2000000 00000000

  Magnet x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f2
  d2000000 00000000

  Mystic Water x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f3
  d2000000 00000000

  Sharp Beak x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f4
  d2000000 00000000

  Poison Barb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f5
  d2000000 00000000

  Never Melt Ice x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f6
  d2000000 00000000

  Spell Tag x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f7
  d2000000 00000000

  Twisted Spoon x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f8
  d2000000 00000000

  Charcoal x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700f9
  d2000000 00000000

  Dragon Fang x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700fa
  d2000000 00000000

  Silk Scarf x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700fb
  d2000000 00000000

  Upgrade x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700fc
  d2000000 00000000
   
 3. Lonely Sky

  Lonely Sky <b><font color="DeepSkyBlue">Thân</font> </b><b>Tạ

  Tham gia ngày:
  28/4/06
  Bài viết:
  2,948
  Nơi ở:
  everywhere ~~
  Shell Bell x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700fd
  d2000000 00000000

  Sea Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700fe
  d2000000 00000000

  Lax Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e700ff
  d2000000 00000000

  Lucky Punch x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70100
  d2000000 00000000

  Fire Orb Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012a
  d2000000 00000000

  Water Drop Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012b
  d2000000 00000000

  Thunder Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012c
  d2000000 00000000

  Green Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012d
  d2000000 00000000

  Ice Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012e
  d2000000 00000000

  Fist Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7012f
  d2000000 00000000

  Poison Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70130
  d2000000 00000000

  Great Land Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70131
  d2000000 00000000

  Blue Sky Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70132
  d2000000 00000000

  Mysterious Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70133
  d2000000 00000000

  Larva Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70134
  d2000000 00000000

  Boulder Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70135
  d2000000 00000000

  Spirit Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70136
  d2000000 00000000

  Dragon Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70137
  d2000000 00000000

  Long Face Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70138
  d2000000 00000000

  Iron Plate x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70139
  d2000000 00000000

  Earie Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013a
  d2000000 00000000

  Rock Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013b
  d2000000 00000000

  Full Stomach Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013c
  d2000000 00000000

  Small Wave Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013d
  d2000000 00000000

  Flower Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013e
  d2000000 00000000

  Lucky Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7013f
  d2000000 00000000

  Clear Incense x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70140
  d2000000 00000000

  Protector x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70141
  d2000000 00000000

  Electrizer x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70142
  d2000000 00000000

  Magmarizer x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70143
  d2000000 00000000

  Eerie Patch x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70144
  d2000000 00000000

  Reaper Cloth x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70145
  d2000000 00000000

  Sharp Claw x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70146
  d2000000 00000000

  Sharp Fang x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70147
  d2000000 00000000

  Amadant Orb x999
  B94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70087
  d2000000 00000000

  Lumious Orb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70088
  d2000000 00000000

  Magnifying Glass x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70109
  d2000000 00000000

  Concentration Band x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010a
  d2000000 00000000

  Wisdom Glasses x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010b
  d2000000 00000000

  Expert Belt x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010c
  d2000000 00000000

  Light Clay x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010d
  d2000000 00000000

  Life Orb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010e
  d2000000 00000000

  Powerful Herb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7010f
  d2000000 00000000

  Toxic Orb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70110
  d2000000 00000000

  Flame Orb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70111
  d2000000 00000000

  Focus Strip x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70113
  d2000000 00000000

  Focus Lens x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70114
  d2000000 00000000

  Metronome x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70115
  d2000000 00000000

  Black Steel Orb x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70116
  d2000000 00000000

  Shining Tail x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70117
  d2000000 00000000

  Red Thread x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70118
  d2000000 00000000

  Black Sludge x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70119
  d2000000 00000000

  Cold Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011a
  d2000000 00000000

  Sandy Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011b
  d2000000 00000000

  Hot Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011c
  d2000000 00000000

  Wet Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011d
  d2000000 00000000

  Scythe Rock x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011e
  d2000000 00000000

  Adherence Scarf x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e7011f
  d2000000 00000000

  Hooked Spikes x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70120
  d2000000 00000000

  Beautiful Skin x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70127
  d2000000 00000000

  Large Root x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70128
  d2000000 00000000

  Adherence Glasses x999
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  00000890 03e70129
  d2000000 00000000
   
 4. Lonely Sky

  Lonely Sky <b><font color="DeepSkyBlue">Thân</font> </b><b>Tạ

  Tham gia ngày:
  28/4/06
  Bài viết:
  2,948
  Nơi ở:
  everywhere ~~
  Medicne Items Bag (Nhấn L+R)

  [​IMG]Rare Candy x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70032[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]HP UP x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e7002d[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Protein x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e7002e[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Iron x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e7002f[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Carbos x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70030[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Calcium x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70031[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Zinc x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70034[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]PP Max x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70035[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Full Restore x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000dac 03e70017[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Ball Bag (Nhấn L+R)

  [​IMG]Master Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70001[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Dusk Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000d[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Net Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70006[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Dive Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70007[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Nest Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70008[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Repeat Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70009[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Timer Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000a[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Luxury Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000b[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Premier Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Heal Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000e[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Quick Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e7000f[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Cherish Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70010[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Poke Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70004[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Great Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70003[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  Ultra Ball x999
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcff0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000f4c 03e70002[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  Có mọi TM's & HM's (Nhấn SELECT+L)
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fdfb0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d5000000 005f0148[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]c0000000 00000064[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d6000000 00000bec[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d4000000 00000001[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Full Pokedex (L+R+SELECT)
  [FONT=Courier New, Courier, mono]94000130 fcfb0000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c4d28 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b0000004 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]e000154c 00000124[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff f0001fff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ff001fff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]70000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 08050000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 00032000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 02000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 08000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]80000000 00800000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]20000000 00000080[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]7fffffff fffffffc[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff 7ffff9ff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff ffffe7ff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff feffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]ffffffff efffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]dfffffff ffffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]fbffffff 00ffffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]00000000 f0f0ffff[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]03020100 07060504[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]0b0a0908 0f0e0d0c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]13121110 17161514[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]1b1a1918 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  Đi xuyên tường:
  Cấn thận trước những gì bạn sắp đi xuyên qua, nếu bạn đi quá xa ra ngoài ranh giới vốn có của game, có thể bạn sẽ bị khoá lại, ko thể di chuyển nữa
  Đi xuyên tường
  Đi xuyên qua cả những vật trên đường
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc00[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc00 0000001e[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000000e[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc04[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc04 0000001f[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000000f[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc08[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc08 0000001c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000000c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc0c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc0c 0000001d[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000000d[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]

  [​IMG]Chạy xuyên tường
  Chạy xuyên qua cả những vật trên đường
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc00[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc00 0000001e[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000005a[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc04[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc04 0000001f[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 0000005b[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc08[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc08 0000001c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 00000058[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]da000000 0000210c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d3000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d7000000 023fcc0c[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]923fcc0c 0000001d[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]b21c5a08 00000000[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]2000210c 00000059[/FONT]
  [FONT=Courier New, Courier, mono]d2000000 00000000[/FONT]
   
 5. Sumi

  Sumi Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  17/8/06
  Bài viết:
  54
  đây là 1 số Code em tìm đc .Nếu có ai post rồi thì cho em xin lỗi
  Cám ơn 205 đã chỉ cho cách tìm code

  Tất cả PKM đều là Shiny
  12068AC6 000046C0

  Đủ loại Berry(L+R)
  94000130 FCFF0000
  B21C4D28 00000000
  B0000004 00000000
  E0000E4C 00000100
  03E70095 03E70096
  03E70097 03E70098
  03E70099 03E7009A
  03E7009B 03E7009C
  03E7009D 03E7009E
  03E7009F 03E700A0
  03E700A1 03E700A2
  03E700A3 03E700A4
  03E700A5 03E700A6
  03E700A7 03E700A8
  03E700A9 03E700AA
  03E700AB 03E700AC
  03E700AD 03E700AE
  03E700AF 03E700B0
  03E700B1 03E700B2
  03E700B3 03E700B4
  03E700B5 03E700B6
  03E700B7 03E700B8
  03E700B9 03E700BA
  03E700BB 03E700BC
  03E700BD 03E700BE
  03E700BF 03E700C0
  03E700C1 03E700C2
  03E700C3 03E700C4
  03E700C5 03E700C6
  03E700C7 03E700C8
  03E700C9 03E700CA
  03E700CB 03E700CC
  03E700CD 03E700CE
  03E700CF 03E700D0
  03E700D1 03E700D2
  03E700D3 03E700D4
  D2000000 00000000

  Có tất cả các loại pokeball seal(dùng để trang trí ball cho đẹp ^^)(L+R)
  94000130 fcff0000
  B21c4d28 00000000
  B0000004 00000000
  E00063e4 0000004c
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 63636363
  63636363 00000000
  20006430 00000063
  D2000000 00000000

  Cho trứng nở trong vòng 5 bc'(giữ L+R khi đi 5 bước trứng sẽ nở)
  921ED410 00004281
  121ED410 00004289
  D2000000 00000000

  Hack vao` Pal Park (L+R)
  94000130 fcff0000
  b21c4d28 00000000
  b0000004 00000000
  e000bc94 000000ec
  8f156bf9 ed4b0000
  78f5da22 f1535ea5
  efd5f87c b66e8543
  7ffed59b 2a9d6fe4
  1b36a16f 9f5fa165
  159f0438 de43bac3
  65b5979d 3ab69723
  f46d79a1 d18284e4
  d62b04db 8ca578b9
  4e7938e9 98b1a214
  56106bbe 5934c2f9
  62dbcfc5 069d693f
  db87db9e a9be5113
  63dde36a ec49de6c
  10aace4a a174a2ed
  86df7725 dcef9922
  2e8c8b75 a22641c9
  81cd2e9b 58827077
  5b502755 0fa18abf
  a58589c7 3cb9f7bb
  2b899dca 54c086e4
  4f361d9b f8ca5fc8
  d7b99248 b8bf0f0d
  15621250 4d4e5fb4
  6ebb468a 7d2284a1
  aadbd946 2153565a
  8cfbb3b1 fd1fa90e
  9549ad7d 5cdafed9
  fafc92c0 b0221a46
  33a7a41c 00000000
  e000bd80 000000ec
  00000001 f9350000
  5d5880c1 caa03905
  10ec19fd 3ed2b38f
  f8007c63 f8c11e88
  bfb9ff78 e177fce8
  156545e2 0457a0d2
  f3139f4c c98e005e
  d10343d8 4425d48b
  069006d5 bfa517de
  df4ed706 9dd0836a
  92544f44 53c31a1d
  38605592 2df52135
  906c7a27 a1e08912
  dc6737d3 76a579ba
  3af4a4cb d768a779
  06a9aa2f 1bf38cb0
  3b0cabfe 8ebcb04e
  ac2141c6 1e23d28a
  b7e07877 36924bf7
  df620d06 92f95736
  223b7937 2b1ba63e
  7dbec167 006e4e6b
  c32a2fd8 fd182d54
  1445ef82 d793bb96
  8bd4ce98 a85758d7
  ec74d431 26d85409
  68a98c29 c1b333eb
  d8372d49 062303d5
  eeb0fda5 0ab9a8b3
  474e9945 00000000
  e000be6c 000000ec
  00000001 913f0000
  e87082af 73422945
  d3c9f60d 3ad709ea
  274c72bc f255516b
  af05a85d 471ada09
  a91925ea dcc82e24
  bc5f2308 deb16db0
  c3c50997 ce8016a2
  d6a5abbf 771d4f58
  0ef153ce f4b7fb21
  02659de8 29ee4eb4
  0000f65f cff0dfd5
  33851479 d9485c46
  d81ecf6b 226c2352
  a026ed49 b36712e4
  7baad842 86a7e16f
  449e7aac 00188b27
  ac2141c6 1e17d28a
  b7f67843 36de4a01
  df5e0dba 92f95736
  223b7937 2b1ba63e
  7dbec167 006e4e6b
  c32a2fd8 fd182d54
  1445ef82 d793bb96
  8bd4ce98 a85758d7
  ec74d431 26d85409
  68a98c29 c1b333eb
  d8372d49 062303d5
  eeb0fda5 0ab9a8b3
  474e9945 00000000
  e000bf58 000000ec
  a39d1f37 28450000
  c6ecb7a8 5d11999d
  42c76c2c 1a85d91e
  ef68a30c 3fe6c7ac
  3f7818cc ba688714
  44b9e7a1 56c05ae8
  5dc8e26c d9f40aa8
  92bf6e23 4a0caff0
  02966094 d3c9786a
  3be18457 3a83cbd9
  e41658b2 796db83b
  d5e8537f 80a56147
  20639d15 ea475e1b
  4bf75dda dd43ed09
  051af9e7 aade0106
  7d5d9f9b b587d926
  fc0e5531 9909268b
  f885a4f3 df72212b
  95c9db85 c9df970d
  f3ab3593 c1a8c1b3
  d1b62201 ae529da4
  0f920156 f5504ddb
  19959935 fd7eebd4
  ded51433 01deb580
  3a33ca44 4ea88225
  07875a38 3ba5a181
  581dd788 77bd8935
  7a601053 79cdf461
  c8d52fa2 2abe598b
  744a3ff3 00000000
  e000c044 000000ec
  0f230f24 0bfa0000
  f8ebc1fe eb7e3457
  3fd1850d ef1ea269
  570eaaf4 802a04c5
  b1cedf09 0af8719f
  5619d7a3 33ff7849
  5442e296 8add0003
  c7dc8c96 03b4e619
  6477c690 030b565c
  8eba2016 a16a8a5c
  5387fe22 17b8cd2a
  de35f1dc 5def4a8c
  0a65759a 855577a3
  b15b2899 55b1831a
  0e19ed23 24147f53
  b3372a19 fdba3a69
  982c2ba5 fb6eb645
  12c3fa62 6bff2989
  35c99623 129a4692
  2df8b511 677e2b44
  b70c1b59 a98ee371
  3d6244e1 ffb0793e
  7c623a53 fb5eefc0
  07698f42 5556d7f1
  e67c3df9 bf7b6ba0
  d4d57d8b f0f863a8
  e39ee527 50aafd64
  84fb70b0 e1bfe361
  434d3a8d 569aed55
  a8b5febc 00000000
  e000c130 000000ec
  9e295eb7 d3520000
  46b1841c cafe1d53
  5be3f675 d8d65944
  d7d1cb4c e41ce3d1
  07dbb363 66549c77
  605ffc11 5d67cc2c
  65832442 582d44cf
  0a889bce 431f0036
  0b0fac15 acd25618
  8819f489 8cffa888
  5b4aa781 b6fbeaf7
  cfe43532 68c0a2ab
  a99e6869 4adb19a4
  05774c3a edd42696
  39c647d4 d60b960c
  3a5791b9 899b9ea5
  c15c2833 dd32cd28
  493eab03 931646fe
  03f76f78 90ba99d7
  f88ca9b0 a8e86dc5
  41c9315b ca2d8482
  3c657e3b 407d4c6a
  3b6b2cc7 26ae87d2
  2eaa982c b337d303
  453aba75 6d4af119
  baacde0b 9f28032d
  4383e37e 99af0db6
  cce31f85 9d37702b
  83881543 7b9f32ed
  55f890cb 00000000
  d2000000 00000000


  Bắt dính PKm 100% với mọi loại ball
  9223c1f4 00002801
  1223c1f4 00004280
  D2000000 00000000

  Bắt PKM của trainer khác trong battle
  9223B5FA 00002101
  1223B5FA 00002100
  D2000000 00000000
  (cái này dùng để bắt con Golem,Machamp hay Alakazam hoặc Gengar thì tuyệt)
   
 6. Sumi

  Sumi Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  17/8/06
  Bài viết:
  54
  205 ơi,em còn cái code cuối,anh cho vào PKdex lun nha

  Hack PKM
  Code
  94000130 FCFF0000
  B21C4D28 00000000
  B0000004 00000000
  10001170 00000***
  D2000000 00000000

  (thay các mã vào *** để có đc PKM tương ứng )
  Đây là mã

  Balbasaur 001
  Ivysaur 002
  Venusaur 003
  Charmander 004
  Charmeleon 005
  Charizard 006
  Squirtle 007
  Wartortle 008
  Blastoise 009
  Caterpie 00A
  Metapod 00B
  Butterfree 00C
  Weedle 00D
  Kakuna 00E
  Beedrill 00F
  Pidgey 010
  Pidgeotto 011
  Pidgeot 012
  Rattata 013
  Raticate 014
  Spearow 015
  Fearow 016
  Ekans 017
  Arbok 018
  Pikachu 019
  Raichu 01A
  Sandshrew 01B
  Sandslash 01C
  Ninoran 01D
  NIDORINA 01E
  NIDOQUEEN 01F
  NIDORAN 020
  NIDORINO 021
  NIDOKING 022
  CLEFAIRY 023
  CLEFABLE 024
  VULPIX 025
  NINETALES 026
  JIGGLYPUFF 027
  WIGGLYTUFF 028
  ZUBAT 029
  GOLBAT 02A
  ODDISH 02B
  GLOOM 02C
  VILEPLUME 02D
  PARAS 02E
  PARASECT 02F
  VENONAT 030
  VENOMOTH 031
  DIGLETT 032
  DUGTRIO 033
  MEOWTH 034
  PERSIAN 035
  PSYDUCK 036
  GOLDUCK 037
  MANKEY 038
  PRIMEAPE 039
  GROWLITHE 03A
  ARCANINE 03B
  POLIWAG 03C
  POLIWHIRL 03D
  POLIWRATH 03E
  ABRA 03F
  KADABRA 040
  ALAKAZAM 041
  MACHOP 042
  MACHOKE 043
  MACHAMP 044
  BELLSPROUT 045
  WEEPINGBELL 046
  VICTREEBELL 047
  TENTACOOL 048
  TENTACRUEL 049
  GEODUDE 04A
  GRAELER 04B
  GOLEM 04C
  PONYTA 04D
  RAPIDASH 04E
  SLOWPOKE 04F
  SLOWBRO 050
  MAGNEMITE 051
  MAGNETON 052
  FARFETCH'D 053
  DODUO 054
  DODRIO 055
  SEEL 056
  DEWGONG 057
  GRIMER 058
  MUK 059
  SHELLDER 05A
  CLOYSTER 05B
  GASTLY 05C
  HAUNTER 05D
  GENGAR 05E
  ONIX 05F
  DROWZEE 060
  HYPNO 061
  KRABBY 062
  KINGLER 063
  VOLTORB 064
  ELECTRODE 065
  EXEGGCUTE 066
  EXEGGUTOR 067
  CUBONE 068
  MAROWAK 069
  HITMONLEE 06A
  HITMONCHAN 06B
  LICKITUNG 06C
  KOFFING 06D
  WEEZING 06E
  RHYHORN 06F
  RHYDON 070
  CHANSEY 071
  TANGELA 072
  KANGASKHAN 073
  HORSEA 074
  SEADRA 075
  GOLDEEN 076
  SEAKING 077
  STARYU 078
  STARMIE 079
  MR. MINE 07A
  SCYTHER 07B
  JYNX 07C
  ELECTABUZZ 07D
  MAGMAR 07E
  PINSIR 07F
  TAUROS 080
  MAGIKARP 081
  GYARADOS 082
  LAPRAS 083
  DITTO 084
  EVE 085
  VAPOREON 086
  JOLTEON 087
  FLAREON 088
  PORYGON 089
  OMANYTE 08A
  OMSTAR 08B
  KABUTO 08C
  KABUTOPS 08D
  AERODACTYL 08E
  SNORLAX 08F
  ARTICUNO 090
  ZAPDOS 091
  MOLTRES 092
  DRATINI 093
  DRAGONAIR 094
  DRAGONITE 095
  MEWTWO 096
  MEW 097
  CHIKORITA 098
  BAYLEEF 099
  MEGANIUM 09A
  CYNDAQUIL 09B
  QUILAVA 09C
  TYPHLOSION 09D
  TOTODILE 09E
  CROCONAW 09F
  FERALIGATR 0A0
  SENTRET 0A1
  FURRET 0A2
  HOOTHOOT 0A3
  NOCTOWL 0A4
  LEDYBA 0A5
  LEDIAN 0A6
  SPINARAK 0A7
  ARIDOS 0A8
  CROBAT 0A9
  CHINCHOU 0AA
  LANTURN 0AB
  PICHU OAC
  CLEFFA 0AD
  IGGLYBUFF 0AE
  TOGEPI 0AF
  TOGETIC 0B0
  NATU 0B1
  XATU 0B2
  MAREEP 0B3
  FLAAFY 0B4
  AMPHAROS 0B5
  BELLOSSOM 0B6
  MARILL 0B7
  AZUMARILL 0B8
  SUDOWOODO 0B9
  POLITOED 0BA
  HOPPIP 0BB
  SKIPLOOM 0BC
  JUMPLUFF 0BD
  AIPOM 0BE
  SUNKERN 0BF
  SUNFLORA 0C0
  YANMA 0C1
  WOOPER 0C2
  QUAGSIRE 0C3
  ESPEON 0C4
  UMBREON 0C5
  MURKROW 0C6
  SLOWKING 0C7
  MIDREAVUS 0C8
  UNOWN 0C9
  WOBBUFFET 0CA
  GIRAFARIG 0CB
  PINECO 0CC
  FORRETRESS 0CD
  DUNSPARCE 0CE
  GLIGAR 0CF
  STEELIX 0D0
  SNUBBULL 0D1
  GRANBULL 0D2
  QWILFISH 0D3
  SCIZOR 0D4
  SHUCKLE 0D5
  HERACROSS 0D6
  SNEASEL 0D7
  TEDDIURSA 0D8
  URSARING 0D9
  SLUGMA 0DA
  MAGRARGO 0DB
  SWINUB 0DC
  PILOSWINE 0DD
  CORSOLA ODE
  REMORAID ODF
  OCTILLERY 0E0
  DELIBIRD 0E1
  MATINE 0E2
  SKARMORY 0E3
  HOUNDOUR 0E4
  HOUNDOOM 0E5
  KINGDRA 0E6
  PHANPY 0E7
  DONPHAN 0E8
  PORYGON 2 0E9
  STANTLER 0EA
  SMEARGLE 0EB
  TYROGUE 0EC
  HITMONTOP 0ED
  SMOOCHUM 0EE
  ELEKID 0EF
  MAGBY 0F0
  MILKTANK 0F1
  BLISSEY 0F2
  RAIKOU 0F3
  ENTEI 0F4
  SUICUNE 0F5
  LARVITAR 0F6
  PUPITAR 0F7
  TYRANITAR 0F8
  LUGIA 0F9
  HO-OH 0FA
  CELEBI 0FB
  TREECKO 0FC
  GROVYLE 0FD
  SCEPTILE 0FE
  TORCHIC 0FF
  COMBUSKEN 100
  BLAZIKEN 101
  MUDKIP 102
  MARSHTOMP 103
  SWAMPERT 104
  POOCHYENA 105
  MIGHTYENA 106
  ZIGZAGOON 107
  LINOONE 108
  WURMPLE 109
  SILCOON 10A
  BEAUTIFLY 10B
  CASCOON 10C
  DUSTOX 10D
  LOTAD 10E
  LOMBRE 10F
  LUDICOLO 110
  SEEDOT 111
  NUZLEAF 112
  SHIFTRY 113
  TAILLOW 114
  SWELLOW 115
  WINGULL 116
  PELIPPER 117
  RALTS 118
  KIRKLIA 119
  GARDEVOIR 11A
  SURSKIT 11B
  MASQUERAIN 11C
  SHROOMISH 11D
  BRELOOM 11E
  SLAKOTH 11F
  VIGOROTH 120
  SLAKING 121
  NINCADA 122
  NINJASK 123
  SHEDINJA 124
  WHISHUR 125
  LOUDRED 126
  EXPLOUD 127
  MAKUHITA 128
  HARIYAMA 129
  AZURILL 12A
  NOSEPASS 12B
  SKITTY 12C
  DELCATTY 12D
  SABLEYE 12E
  MAWILE 12F
  ARON 130
  LAIRON 131
  AGGRON 132
  MEDITITE 133
  MEDICHAM 134
  ELECTRIKE 135
  MANECTRIC 136
  PLUSLE 137
  MINUM 138
  VOLBEAT 139
  ILLUMISE 13A
  ROSELIA 13B
  GULPIN 13C
  SWALOT 13D
  CARVANHA 13E
  SHARPEDO 13F
  WAILMER 140
  WAILORD 141
  NUMEL 142
  CAMERUPT 143
  TORKOAL 144
  SPOINK 145
  GRUMPIG 146
  SPINDA 147
  TRAPINCH 148
  VIBRAVA 149
  FLYGON 14A
  CACNEA 14B
  CACTURNE 14C
  SWABLU 14D
  ALTARIA 14E
  ZANGOOSE 14F
  SEVIPER 150
  LUNATONE 151
  SOLROCK 152
  BARBOACH 153
  WISCASH 154
  CORPHISH 155
  CRAWDAUNT 156
  BALTOY 157
  CLAYDOL 158
  LILEEP 159
  CRADILY 15A
  ANORITH 15B
  ARMALDO 15C
  FEEBAS 15D
  MILOTIC 15E
  CASTFORM 15F
  KECLEON 160
  SHUPPETT 161
  BANETTE 162
  DUSKULL 163
  DUSCLOPS 164
  TROPIUS 165
  CHIMECHO 166
  ABSOL 167
  WYNAUT 168
  SNORUNT 169
  GLALIE 16A
  SPHEAL 16B
  SEALEO 16C
  WALREIN 16D
  CLAMPERL 16E
  HUNTAIL 16F
  GORBYSS 170
  RELICANTH 171
  LUVDISC 172
  BAGON 173
  SHELGON 174
  SALAMENCE 175
  BELDUM 176
  METANG 177
  METAGROSS 178
  REGIROCK 179
  REGICE 17A
  REGISTEEL 17B
  LATIAS 17C
  LATIOS 17D
  KYOGRE 17E
  GROUDON 17F
  RAYQUAZA 180
  JIRACHI 181
  DEOXYS 182
  TURTWIG 183
  GROTLE 184
  TORTERRA 185
  CHIMCHAR 186
  MONFERNO 187
  INFERNAPE 188
  PIPLUP 189
  PRINPLUP 18A
  EMPOLEON 18B
  STARLY 18C
  STARAVIA 18D
  STARAPTOR 18E
  BIDOOF 18F
  BIBAREL 190
  KIRCKETOT 191
  KRICKETUNE 192
  SHINX 193
  LUXIO 194
  LUXRAY 195
  BUDEW 196
  ROSERADE 197
  CRANIDOS 198
  RAMPARDOS 199
  SHIELDON 19A
  BASTIODON 19B
  BURMY 19C
  WORMADAM 19D
  MOTHIM 19E
  COMBEE 19F
  VESPIQUEN 1A0
  PACHIRISU 1A1
  BUIZEL 1A2
  FLOATZEL 1A3
  CHERUBI 1A4
  CHERRIM 1A5
  SHELLOS 1A6
  GASTRODON 1A7
  AMBIPOM 1A8
  DRIFLOOM 1A9
  DRIFBLIM 1AA
  BUNEARY 1AB
  LOPUNNY 1AC
  MISMAGIUS 1AD
  HONCHKROW 1AE
  GLAMEOW 1AF
  PURUGLY 1B0
  CHINGLING 1B1
  STUNKY 1B2
  SKUNTANK 1B3
  BRONZOR 1B4
  BRONZONG 1B5
  BONSLY 1B6
  MINE JR. 1B7
  HAPPINY 1B8
  CHATOT 1B9
  SPIRITOMB 1BA
  GIBLE 1BB
  GABITE 1BC
  GARCHOMP 1BD
  MUNCHLAX 1BE
  RIOLU 1BF
  LUCARIO 1C0
  HIPPOPOTAS 1C1
  HIPPOWDON 1C2
  SKORUPI 1C3
  DRAPION 1C4
  CROAGUNK 1C5
  TOXICROAK 1C6
  CARNIVINE 1C7
  FINNEON 1C8
  LUMINEON 1C9
  MANTYKE 1CA
  SNOVER 1CB
  ABOMASNOW 1CC
  WEAVILE 1CD
  MAGNAZONE 1CE
  LICKILICKY 1CF
  RHYPERIOR 1D0
  TANGROTH 1D1
  ELECTIVIRE 1D2
  MAGMORTAR 1D3
  TOGEKISS 1D4
  YANMEGA 1D5
  LEAFEON 1D6
  GLACEON 1D7
  GLISCOR 1D8
  MAMOSWINE 1D9
  PORYGON-Z 1DA
  GALLADE 1DB
  PROBOPASS 1DC
  DUSKNOIR 1DD
  FROSLASS 1DE
  ROTOM 1DF
  UXIE 1E0
  MESPIRIT 1E1
  AZELF 1E2
  DIALGA 1E3
  PALKIA 1E4
  HEATRAN 1E5
  REGIGIGAS 1E6
  GIRATINA 1E7
  CRESSELIA 1E8
  PHIONE 1E9
  MANAPHY 1EA
  DARKRIA 1EB
  SHAYMIN 1EC
  ARCEUS 1ED

  *** Khuyên chân thành:chỉ xài code này khi đã đánh xong 4 elite & bắt đc các legendary pkm trong bản DP mới dùng code này để hoàn thành NationalDex
  -Thân-
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này