1. Hướng dẫn thăng cấp


  Từ cấp 10 trở đi, người chơi phải tự thực hiện thăng cấp.

  Vào Thuộc tính nhân vật, xem Kinh nghiệm nhận được, đây chính là kinh nghiệm bạn đang có. Nếu đủ hoặc nhiều hơn Kinh nghiệm thăng cấp, thì có thể thăng cấp.
  [​IMG]

  Chọn Kinh nghiệm nhận được, bấm Xác nhận để thăng cấp.
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này