::: Kim Tỏa Toàn Tập :::

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi :::NetZone:::, 1/10/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Naly - Phong 51

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: thuật bói bằng xương
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Tà Mã Đài đối thoại với Na Ly, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Giang Đông Rừng Thượng Hiểu tìm xương heo rừng 3 cái (Thượng Hiểu Binh).
  3. Tìm xong giao cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Na Ly.

  Tưởng Cang - Hỏa 57

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: đấu khẩu
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Hiệp Thạch Sơn tầng thứ 2 tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tưởng Can, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Heo, tất cả đều sai.
  2. Đến Hạ Phỉ Thành con đường lớn đối thoại với Lão Học Cứu.
  3. Đối thoại với Trần Đăng, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Thanh Châu, Phía Tây Thành Hà Đông, Việt Châu và Kinh Bắc.
  4. Đối thoại tiếp với Sử Hoan, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: 25 HP, 60 giây, băng phong.
  5. Đối thoại tiếp với Trần Kiều, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: 39 phút, 31 phút, 100.
  6. Đối thoại với Trần Quần, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Lữ Bố, Hứa Cung, Lưu Diên.
  7. Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lvl20.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Hiệp Thạch Sơn. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Can, Đại Phúc Thần 2 cái.
   
 2. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Tưởng Khâm - Thủy 076

  [​IMG]

  Lữ Mông - Thủy 122

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: Không gặp 3 ngày đã thay đổi hẳn.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến con đường lớn Kiến Nghiệp trong nhà Tưởng Khâm đối thoại với ông ta, đồng ý giúp tìm Lục Thao, Tam Lược, Thận Chiến Ngôn mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Tưởng Khâm.
  3. Ta đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Ngô Tử Binh Pháp, Quĩ Cốc Tử Binh Thư, Thủy Chiến Thư mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Lữ Mông.
  4. Trở về đối thoại với Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Lữ Mông đầu quân cho Đông Ngô, Tưởng Khâm bình đinh sơn tặc.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Khâm, kim tỏa của Lữ Mông, 100 tiền.

  Tên nhiệm vụ: Lữ Mông đầu quân cho Đông Ngô.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Dương Châu Thôn Linh La đối thoại với Phụng Nhi, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Kiến Nghiệp Bắc Võ Đài đối thoại với Lữ Mông.
  3. Đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta gặp Lữ Mông, đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Mãnh Hổ 5 người.
  4. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Bảo Đao Ngư 20 cái

  Tên nhiệm vụ: Tưởng Khâm bình định sơn tặc.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Tưởng Khâm, đồng ý yêu cầu của ông ta đưa ra.
  2. Ta đến Thôn Đông Trị phía sau lưới bắt Lang Tốt Trưởng.
  3. Đem Lang Tốt Trưởng giao nộp cho Tưởng khâm thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: khanh ngư 20 cái
   
 3. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Triệu Nga - Hỏa 091

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ : Mối thù của Triệu Nga

  Tại Quan Trung ( Thành Trường An ) ta đi lên vào sơn động thành bắc đi xuyên wa ( hướng thẳng và phải ) đến Hiệp bắc tụy lạc , vào nhà Triệu Nga và nói chuyện.

  Vào mõ khoáng làm điền ( đối diện thành Trường An ) để đào 5 khoáng sắt , 5 khoáng đồng , 5 khoáng chì , 5 khoáng đá và 5 khoáng bạc , quay về đưa cho Triệu Nga bạn sẽ nhận dc nhật kí của Triệu Nga

  Đến thành Trường An , vào thợ rèn đưa cho ông ta quyển nhật kí , bạn sẽ nhận dc 1 thanh đao +8 ( lvl 25 ) , xong bạn đến lại sơn động thành bắc ( cái hang nằm bên trái )
  đi xuyên wa bạn đến Trần Thường trại môn , đi vào doanh trại Tả Linh nói chuyện và đánh , giết Tả Linh bạn sẽ nhận dc thủ cấp Tả Linh , quay về nói chuyện với Triệu Nga là hoàn thành nhiệm vụ.

  Địa điểm : Quan Trung - Thành Trường An
  Điều kiện nhiệm vụ : không có
  Vật phẩm có được : Áo +12 Agi
  Tên nhiệm vụ : giải cứu Triệu Nga


  Ta đến núi Hoa Sơn , xuyên wa rừng Hoa Sơn hướng tay phải , vào nhà tranh Hoa Sơn sẽ gặp Y Gia , nói chuyện và quay về Sơn Động thành bắc , trong động ta gặp cấm vệ binh đứng 1 mình , nói chuyện và đánh nhau

  Đến Cao động thành bắc ( hang kế nhà Triệu Nga ) đi về hướng tay trái gặp đội áo đen đứng 1 mình , nói chuyện và vào đánh , chiến thắng Triệu Nga sẽ xuất hiện , nói chuyện xong là hoàn thành nhiệm vụ.

  Địa điểm : Quan Trung - Núi Hoa Sơn
  Điều kiện nhiệm vụ : phải hoàn thành nhiệm vụ mối thù của Triệu Nga
  Vật phẩm có được : Kim tỏa của Triệu Nga
   
 4. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Triệu.H.Cương - Địa 93

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: Triệu.H.Cương chống trả quân Viên Thiệu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đối thoại với Triệu.H.Cương tại Sơn Động Tây Hà, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  2. Ta đi đến từng thứ 2 của Rừng Cây Cao Đô, gặp và chiến đấu với Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tượng Nghĩa Cừ, Nghiêm Kính, Tô Do.
  3. Sau khi thắng lợi ta đến Sơn Động Nha Quan, trong động ta đối thoại với Tữ Thụ và vào chiến đấu với Nghiêm Nhan, Cao Lãm, Tữ Thụ, Hứa Du, Thuần.Nh.Quỳnh, Văn Xú.
  4. Thắng lợi ta trở về tìm Triệu.H.Cương thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Bình Châu, Sơn Động Tây Hà. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Triệu.H.Cương.

  Di Di - Hỏa 94

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: nghiệp chướng và tâm ma.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Ngụy Quốc Động Hải Tặc, trong động đối thoại với Di Di, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Rừng Miệt Lô tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, ông ta kêu bạn tìm giúp địch thảo 1 cái (Tuyết Động Liêu Đông-Ấp Lâu Man), cỏ lười 1 cái (Thành Cự Lục-gần Tiền Trang), trạch lan kính 1 cái (Bác Vọng Ba-Binh Sấu Dân).
  3. Tìm xong giao cho Từ Phúc, được tâm dược.
  4. Trở về tìm Di Di thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Ngụy Quốc Động Hải Tặc. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Di Di.
   
 5. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Ti Di Hô - Thủy 99

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: Ti Di Hô cử xứ giả.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn tìm xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang tìm đất sành thái (Hắc Võ Sĩ), Nhị Châu Rừng Ti Nam tìm vỏ sò lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
  3. Trở về tìm Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mã gia nhập đội ngũ.
  4. Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân Bình, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
  5. Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoang, Điển Vi, Quách Gia, Trình Lập, Hứa Tữ.
  6. Thắng lợi đến Thanh Châu Đình Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
  7. Thắng lợi trở về Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ tiêu diệt Mã Đài Quỉ Vương.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Ti Di Hô.

  Tên nhiệm vụ: quỷ vương Tà Mã Đài.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  2. Ra khỏi ngôi nhà nhỏ vào chiến đấu với Quỉ Chảo với đám Tiểu Binh, thắng lợi đối thoại với Ti Di Hô.
  3. Đến Ngụy Quốc Hải Tặc Động (phía trên suối nước nóng), tìm Đa Mô đối thoại và vào chiến đấu với Đa Mô, Di Di.
  4. Thắng lợi được “quỉ vương động thượng quyển”, chọn gặp ông ta, vào chiến đấu tiếp.
  5. Thắng lợi ta đến Ngụy Quốc Hải Động, trong động đối thoại với quỉ bí vàng và vào chiến đấu với quỉ bí vàng, Ti Nô Mẫu Li, thắng lợi được “quỉ vương động hạ quyển”.
  6. Trong động tìm Di Chi đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Bỉnh Cư Hồ, Điệp Mô Hồ, thắng lợi được “quỉ vương động trung quyển”.
  7. Đến Quỉ Vương Động, trước khi vào hang ta phải trang bị cây cuốc.
  8. Vào trong đối thoại với Yêu Quỉ Vương, vào chiến đấu.
  9. Thắng lợi trở về tìm Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: cây lược của Ti Di Hô.
   
 6. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Tôn Thượng Hương - Hỏa 100

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: nữ tướng Tôn Thượng Hương.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Giang Đông Bắc Cố Sơn đối thoại với Ngô Quốc Thái, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến con đường Kiến Nghiệp trong phú hộ đối thoại với Tôn Thượng Hương.
  3. Ta đến Thái Hồ Thủy Động đối thoại với Đại Đao Tặc Binh (không được tổ chức đội), vào chiến đấu với Đại Đao Tặc Binh 4 người, Uyên Đao Tặc Binh 4 người (phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp).
  4. Thắng lợi ta lập tức vào chiến đấu với Thủy Tặc Binh Trường, Đại Đao Tặc Binh 4 người, Uyên Đao Tặc Binh 2 người (phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp).
  5. Thắng lợi hứa giúp tìm Áo Thần Sáo (Thôn Dinh Châu-Thương nhân bán đồ phòng cụ) một cái.
  6. Trong động ta đối thoại với Chu Phụng và vào chiến đấu với Chu Thái, Đại Đao Tặc Binh 3 người, Uyên Đao Tặc Binh 3 người (Chỉ được một người chiến đấu, nhưng cho tham chiến, phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp).
  7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ chiến hữa nóng tính của tôi.
  Địa điểm: Giang Đông, Bắc Cố Sơn. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tôn Thượng Hương.

  Tên nhiệm vụ: chiến hữu nóng tính của tôi.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Tôn Thượng Hương, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Ngô Quận đối thoại với Trương Hoành.
  3. Ta đến Thôn Linh La đối thoại với Thủy Linh, giúp tìm Cự Lang Hộ Uyễn (lv. 30-cám ơn sự gợi ý của Tiểu Tiểu), Nhật Phong Khôi (lv. 30-cám ơn Thiên Nguyên Nhuận gợi ý) mỗi thứ một cái.
  4. Tìm xong ta đưa cho Thủy Linh, ta ra bên ngoài nhà đối thoại với Súy Tuyết và vào chiến đấu với Vũ Sơn Nữ 3 người, Phan Sơn Nữ 5 người.
  5. Thắng lợi ta gặp và đối thoại với áp trại đại phu nhân và vào chiến đấu với Áp trại đại phu nhân, áp trại tiểu phu nhân, Báo Vân Nữ 3 người, phù thủy lửa 2 người.
  6. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Xuân địa thiết giáp (địa + 2, phòng + 21, nhanh nhẹn – 3, lv. 65).
   
 7. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Trương Giác - Địa 120

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: di trí của Trương Giác.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta vào Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Sĩ Binh bị thương.
  2. Gần đến cuối động sắp ra khỏi động ta gặp Trương Giác đối thoại với ông ta đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta theo con đường lúc nãy trở về, giữa đường gặp Quan Vũ đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi, thắng lợi có thể tiếp tục đi.
  4. Giữa đường ta gặp Huỳnh Cái đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tổ Mậu, Tôn Kiên, Huỳnh Cái, Trình Phổ, Hàn Đương, thắng lợi tiếp tục đi.
  5. Cuối cùng ta gặp Hạ Hầu Đôn đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tào Tháo, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn, Tuân Hoặc, Tuân Du, thắng lợi có thể ra khỏi động.
  6. Ta đến Bình Châu Tây Hà Sơn Động, trong động đối thoại với Trương Yến, hứa giúp tìm “băng xương hà” (người săn gấu), “chí sĩ huyết” (Tịnh Võ Binh), “bùa địa nha” (Lâu Thuyền Quân) mỗi thứ một cái.
  7. Ta trở về Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Trương Giác thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ “bảo tàng địa huyệt Cự Lộc”.
  Địa điểm: Dự Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Trương Giác.

  Tên nhiệm vụ: lấy được kho báu của Cự Lộc.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến sào huyệt của quân Khăn Vàng, ngay tại lối vào động ta bắt gặp ngay Hà Nghi, Triệu Hoành cản lại, sau khi thắng lợi ta có thể vào.
  2. Trong động ta sẽ gặp sự cản trở của Trương Lương, vào chiến đấu.
  3. Sau khi thắng lợi, tiến tiếp vào bên trong ta gặp tiếp Trương Bảo, vào chiến đấu.
  4. Thắng trận tiếp tục đi vào bên trong nữa, tại khúc cua bên trái ta bấm vào hộp châu báu, lúc này Trương Giác hiện ra chiến đấu.
  5. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Hỏa Lưu Cân (độ nhanh nhẹn + 6, lv. 15).
   
 8. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Giả Hủ - Hỏa 115

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ:
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Sau khi đại chiến với Đổng Trác ta đến trước lăng Tần Thủy Hoàng đối thoại với Giả Hủ. Đồng ý đi bắt sống Tả Linh.
  2. Đến Trần Thương Trại trong Quân Dinh đối bắt sống Tả Linh đem về giao cho Giả Hủ.
  3. Đồng ý đi tìm Giấy Thái Luân, Sâm Thiên Niên, Sơn Tuyết Liên mỗi thứ 3 cái về giao cho Giả Hủ thì hoàn thành nhiệm vụ
  Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành 2 trận đại chiến với Đổng Trác
  Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Giả Hủ, đại phúc thần 2 con

  Tên nhiệm vụ: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đem theo bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng vào Lăng, tại tầng cuối cùng ta gặp bọn người Đổng Trác, lúc này Điêu Thuyền rời khỏi đội ngũ gia nhập phe địch, vào chiến đấu.
  2. Với Đổng Trác, Lý Nhu, Điêu Thuyền, Lữ Bố, thắng lợi có thể ra khỏi Lăng.
  3. Trước khi ra khỏi Lăng ta gặp Nam Đẩu Tinh Quân, đối thoại với ông ta.
  4. Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với ông ta, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết, hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ tìm bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng, bên mình phải có Điêu Thuyền.
  Địa điểm: Quan Trung, Lăng Tần Thủy Hoàng. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kích Hoàng Hà (công + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 14), giáp vây cá vàng (phòng + 14, nhanh nhẹn – 2, lv. 40).

  Tên nhiệm vụ: đại chiến với Đổng Trác lần 1.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến đường phố Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
  2. Ta đến nhà Quan đối thoại với Lữ Bố, chọn chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo trường hợp sẽ có một báu vật.
  Điều kiện nhiệm vụ: nhiệm vụ hạn chế chỉ 3 người tổ chức đội mà thôi không thể ít hơn 3 người.
  Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: nón pháp sư (trí + 12, công – 1, lv. 40), xích địa thủ (trí + 12, phòng – 1, lv. 40), áo ẩn phong (nhanh nhẹn + 14, phòng – 2, lv. 40), khăn hỏa lưu (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).

  Tên nhiệm vụ: tìm bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến đường lớn Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Độc Cư Lão Nhân.
  2. Đến Thôn Cao Động, tiến vào Sơn Động Cao Động, trong động ta gặp Đổng Văn đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 1 Hoàng Lăng”.
  3. Đi đến Mỏ Khoáng Lam Điền, trong động ta gặp Đổng Hoàng đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi được “bản đồ tầng 2 Hoàng Lăng”.
  4. Ta đến Thành Bắc Sơn Động (bên trái), trong động ta gặp Ngưu Phụ đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 3 Hoàng Lăng”.
  5. Trở về Thành Trường An tìm Độc Cư Lão Nhân, đưa cho ông ta 800 tiền thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng.
   
 9. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Điêu Thuyền - Thủy 126

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: liên hoàng kế.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến quán trà Trường An đối thoại với Vương Doãn, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến phú hộ đối thoại với Tú Nhi, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
  3. Đến quán trà đối thoại với Vương Doãn, giúp tìm ma đế hoa (chân núi Chung Nam Sơn), sao băng nát (chân núi Hoa Sơn), vải dệt tuấn mã (hộp châu báu ở Bắc Địa Sơn Động) mỗi thứ một cái.
  4. Tìm xong trở về đối thoại với Vương Doãn.
  5. Đến Trần Thương Trại, vào tầng thứ 2 phía trên bên tay trái trong Quân Dinh đối thoại với Đổng Trác và vào chiến đấu với Đổng Hoàng, Đổng Văn, Đổng Trác, Đổng Việt, Lý Nhu, Ngưu Phụ, Lý Thôi, Quách Kỷ, Phàm Trù, Trương Tế.
  6. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Điêu Thuyền
   
 10. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Ngụy Diên - Phong 26

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: có người phản Ngụy Diên.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương Thành Môn đối thoại với Tương Dương Binh bên trái.
  2. Đến Việt Châu Thiên Độc Động, trong động ta đối thoại với Triệu Nghiêm và vào chiến đấu với Lâu Quế, Triệu Nghiêm, Điền Dự, Giả Tín, Vô Viễn Binh 5 người.
  3. Thắng lợi trong động ta đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lương Tập, Trương Cáp, Mãn Sủng, Từ Hoang, Tiên Dư Phổ, Thiết Kích Quân 5 người.
  4. Thắng lợi ta về Thôn Tân Dã đối thoại với bác sĩ họ Tần, giúp tìm Thánh Diệp (Thượng Dũng Trại-Binh Giác Man), Trạch lan kính (Bác Vọng Ba-Sấu Dân Binh) mỗi loại một người.
  5. Tìm xong ta đưa cho bác sĩ họ Tần thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Ngụy Diên.
   
 11. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Hạ Hầu Đôn - Hỏa 130

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: nhổ mũi tên ra.
  1. Ta đến cửa ra Tú Quan đối thoại với Hạ Hầu Huyên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Triệu Tứ và vào chiến đấu với Hứa Kỷ, Đai Cang, Vương Giai, Triệu Tứ, Từ Huyên, Lý Châu.
  3. Sau khi thắng lợi, trong động ta đối thoại với Viên Hoan và vào chiến đấu với Trần Quần, Cao Thuận, Trần Kiều, Viên Hoan, Tào Tính, Xích Minh.
  4. Thắng lợi ta trở về tìm Hạ Hầu Huyên, ông ta sẽ kêu bạn đi tìm dã khùy gân (Rừng Tương Huyện, Phản Hồng Lan), cỏ chó cắn người (Rừng Trác Quận, Độc Hành Đạo) mỗi thứ 3 cái.
  5. Đưa những thứ này cho Hạ Hầu Huyên thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
  Địa điểm: Từ Châu, Tú Quan. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Kim tỏa của Hạ Hầu Tôn.
   
 12. :::NetZone:::

  :::NetZone::: Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  198
  Tôn Sách - Thủy 135

  [​IMG]

  Tên nhiệm vụ: vận xui của Tiểu Bá Vương.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến con đường lớn Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Lý Lão Đầu.
  2. Đến tiệm thuốc đối thoại với Dư Cát, chọn 1, tới Quan Phủ đối thoại với Tôn Hà.
  3. Ta đến Sơn Đỉnh Bắc Cố Sơn đối thoại với Huỳnh Cái, đồng ý sự thỉnh cầu của Đại Kiều.
  4. Ta đến Thanh Châu Lang Tà Cung đối thoại với Dư Cát, đồng ý giúp tìm ốc ngọc vân nhỏ 5 cái (Kinh Bắc: Tăng Khẩu Triệu Trạc-Môn Hạ Đốc), Thánh diệp 1 cái (Kinh Bắc: Thượng Dung Trại-Binh Giác Man), Thanh thủy băng tinh 1 cái (Liêu Đông: vùng tuyết Thương Lê-Quang Võ Quân.
  5. Ta trở về Sơn Đỉnh Bắc Cố Sơn đối thoại với Huỳnh Cái thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Chọn 2 vào chiến đấu với Trần Bảo, Tôn Hà, Bỉnh Lương, Chu Chương, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: chọn 1: kim tỏa của Tôn Sách, tuấn mã 1 con. Chọn 2: song bảo 1 cái.
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này