[HƯỚNG DẪN]Các công trình trên map của Heroes of Might and Magic IV

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi Fire_Witch, 23/11/11.

 1. Fire_Witch

  Fire_Witch Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  14/2/10
  Bài viết:
  1,042
  Nơi ở:
  Tatalia
  [HƯỚNG DẪN] CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ADVENTURE MAP
  CỦA HEROES OF MIGHT AND MAGIC IV ​  Dạo này thấy phong trào Heroes of Might and Magic IV có vẻ không sôi nổi bằng dạo trước, hôm nay mình quyết định post một bài giới thiệu về các công trình trên bản đồ của H4. Cái này mình định làm từ lâu rồi nhưng chưa hoàn thiện, giờ mới làm xong. Vì mình cũng chỉ là newbie H4 nên chắc chắn không thể tránh khỏi 1 vài sai sót. Lưu ý: đây là của bản HoMM4 Origin, nên sẽ thiếu 1 số các công trình của bản The Gathering Storm và Winds of War.

  p.s: up hình sau :D

  Power Ups: Đây là các công trình dùng để học kỹ năng, nâng cấp chỉ số, thêm kinh nghiệm ..vv..
  [SPOIL]
  [​IMG]
  Altar of Death Magic: hero có skill Death Magic (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Life Magic: hero có skill Life Magic (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Nature Magic: hero có skill Nature Magic (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Chaos Magic: hero có skill Chaos Magic (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Order Magic: hero có skill Order Magic (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Nobility: hero có skill Nobility (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Scouting: hero có skill Scouting (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Tactics: hero có skill Tactics (công trình biến mất sau khi vào)
  Altar of Combat: hero có skill Combat (công trình biến mất sau khi vào)
  Veteran’s Guild: trả 2000 gold để nâng cấp 1 skill không phải magic
  Beastmaster’s Guild: học 1 skill không phải magic
  War University: học các might skill (mỗi skill muốn học tốn 2000 gold), có 4 might skill để lựa chọn
  Magic University: học các magic skill (mỗi skill muốn học tốn 2000 gold), có 4 might magic để lựa chọn
  School of War: học các might skill (mỗi skill muốn học tốn 2000 gold), có 2 might skill để lựa chọn
  School of Magic: học các magic skill (mỗi skill muốn học tốn 2000 gold), có 2 magic skill để lựa chọn
  Witch Hut: học 1 skill
  Library: nâng cấp 1 skill
  Fountain of Strength: +20% damage cho hero
  Fountain of Virgo: +20% HP cho hero
  Pool of Power: tăng damage và HP cho hero đến hết combat sau
  Spring of Speed: +2 combat speed cho hero
  Mercenary Camp: +1 combat speeed cho hero
  Tree of Knowledge: +1 level cho hero, trả 2500 gold
  Training Ground: +3 attack cho hero
  Arena: +3 defense cho hero
  Learning Stone: +1000 experience
  Dream Teacher: +500 experience
  Sacret Fountain: +3 spell point cho hero
  Ruby of Offense: +6 attack cho hero (biến mất sau khi vào)
  Sappire of Defense: +6 defense cho hero (biến mất sau khi vào)
  Emerald of Speed: +2 combat speed cho hero (biến mất sau khi vào)
  Opal of Magic: +6 spell point cho hero (biến mất sau khi vào)
  Temple of Life: +1 morale với hero và quái thuộc phe good (+2 nếu là của thành Haven-Life)
  Temple of Death: +1 morale với hero và quái thuộc phe evil (+2 nếu là của thành Necropolis-Death)
  Temple of Nature: +1 morale với hero và quái thuộc phe good (+2 nếu là của thành Preserve-Nature)
  Temple of Chaos: +1 morale với hero và quái thuộc phe evil (+2 nếu là của thành Asylum-Chaos)
  Temple of Order: +1 morale với hero và quái thuộc phe good (+2 nếu là của thành Academy-Order)
  Rainbow: +2 luck
  Blessing Stone: +1 luck, +1 morale
  Idol of Fortune: +1 luck
  Fountain of Youth: +1 morale
  Clover Field: +1 luck
  Faerie Ring: +1 luck
  Fountain of Fortune: + 1 luck
  [/SPOIL]

  Movement Modifers: Các công trình điều khiển lực đi và chuyển vị trí của hero.
  [SPOIL]
  [​IMG]

  Lighthouse: tăng movement khi đi trên biển
  Oasis: +10 movement đến hết ngày
  Rally Flag: +1 movement
  Stable: +5 movement
  Brimstone Lodge: +2 movement
  Desest Hut: +2 movement
  Wet Log Inn: +2 movement
  Winter Lodge: +2 movement
  Barbarian’s Camp: +2 movement
  Trough: +7 movement đến hết ngày
  Portal (6 màu): là cổng 2 chiều, dịch chuyển đến nơi đặt cổng màu cùng loại
  One-way Portal Entrance (6 loại): cổng 1 chiều đầu vào
  One-way Portal Exit (6 loại): cổng 1 chiều đầu ra (tương ứng với màu của đầu vào)
  Tunnel: lên/ xuống lòng đất/ mặt đất
  [/SPOIL]


  Shrines of Magic: Nơi các hero học phép (cần có hệ skill và level skill tương ứng)
  [SPOIL]


  Level 1-5 Order Shrine: học phép Order
  Level 1-5 Life Shrine: học phép Life
  Level 1-5 Chaos Shrine: học phép Chaos
  Level 1-5 Death Shrine: học phép Death
  Level 1-5 Nature Shrine: học phép Nature
  [/SPOIL]


  Mines: Nơi cung cấp các loại tài nguyên
  [SPOIL]


  Sawmill: +2 wood/ ngày
  Wood Pile: tốn 2500 gold để xây mỏ gỗ +2 wood/ ngày
  Abandoned Sawmill: đánh 1 ít quân (random, lúc thì Skeleton+Ghost, lúc thì Wolf….) để đưa mỏ trở lại hoạt động +2 wood/ ngày
  Ore Pit: +2 ore/ ngày
  Ore Deposit: tốn 2500 gold để xây mỏ đá +2 ore/ ngày
  Abandoned Ore Pit: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +2 ore/ ngày
  Gold Mine: +1000 gold/ ngày
  Gold Vein: tốn 15000 gold+20wood+20ore để xây mỏ vàng +1000 gold/ ngày
  Abandoned Gold Mine: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +1000 gold/ ngày
  Alchemist’s Lab: +1 mercury/ ngày
  Cinnabar Deposit: tốn 5000 gold để xây mỏ thủy ngân +1 mercury/ ngày
  Abandoned Alchemist’s Lab: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +1 mercury/ ngày
  Crystal Mine: +1 crystal/ ngày
  Crystal Vein: tốn 4000 gold+10wood để xây mỏ pha lê +1crystal/ ngày
  Abandoned Crystal Mine: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +1 crystal/ ngày
  Gem Mine: +1 gem/ ngày
  Gem Vein: tốn 4000 gold+10wood để xây mỏ ngọc +1gem/ ngày
  Abandoned Gem Mine: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +1 gem/ ngày
  Sulfur Mine: +1 sulfur/ ngày
  Sulfur Vein: tốn 4000 gold+10wood để xây mỏ lưu huỳnh +1sulfur/ ngày
  Abandoned Sylfur Mine: đánh 1 ít quân để đưa mỏ trở lại hoạt động +1 sulfur/ ngày
  Miner’s Guild: nhận 10 ore hoặc 500 gold ngay lập tức, +500gold và +10ore một tuần
  Woodcutter’s Cottage: nhận 500 gold hoặc 10 wood ngay lập tức, +500gold và +10wood một tuần
  Apperntice’s Lab: nhận 5 mercury hoặc 500 gold ngay lập tức, +500gold và +5 mercury một tuần
  Crystal Pool: nhận 500 gold hoặc 5 crystal ngay lập tức, +500gold và +5crystal một tuần
  Imp Pit: nhận 5 sulfur hoặc 500 gold ngay lập tức, +500gold và +5 sulfur một tuần
  Leprechaun: nhận 5 gem hoặc 500 gold ngay lập tức, +500gold và +5 gem một tuần
  Water Wheel: nhận ngay 1000 gold, +1000 gold một tuần
  Windmill: nhận 1 ít random resources, + random resources một tuần
  [/SPOIL]


  Treasure: Các công trình vào đánh quái lấy tiền và tài nguyên
  [SPOIL]


  Graveyard: đánh scores Zombie được 2500-3500 gold
  Griffin Nest: đánh band Griffin được 1250-2500 gold và 41-50 wood
  Harpy Nest: đánh scores Harpy được 2000-3000 gold và 7-10 mercury
  Ivory Tower: đánh dozens Mage được 1500-1750 gold và 5 phép
  Keep: đánh band Pikeman và dozens Crossbowman được 1500-1750 gold và 2 item/ 3 potion/ 2 potion+1 item
  Lair: đánh dozens Evil Eye được 250-1500 gold + 1 potion (hoặc 1 item) + 1 treasure artifact
  Sacret Temple: đánh band Monk được 2000-3750 gold + 2 potion +4 phép
  Maze: đánh dozens Minotaur được 10-20 gems và 1 treasure artifact
  Pyramid: đánh dozens Mummy được 2 treasure artifact; đánh scores Mummy được 250-1500 gold + 1 treasure artifact +1 minor artifact
  Red Dwarf Mine: đánh dozens Dwarf được 250-2000 gold và 13-16 ore
  Hideout: đánh dozens-scores Bandit được 1500-2500 gold
  Mausoleum: đánh scores-company Skeleton+band Ghost+ few Vampire được 3500-7250 gold, có khi được thêm 1 minor artifact; đánh scores Skeleton+ scores Ghost) được 2750-3500 gold
  Dragon City: đánh few Black Dragon đươck 8000-11750 gold, có khi được thêm 1 minor artifact; đánh several Black Dragon được 11750-15000 gold và 2 minor artifact
  Mystical Garden: đánh scores-dozens Leprechaun và scores-dozens Sprites được 750-1750 gold và 7-12 crystal
  Forest Glenn: đánh dozens-band Whiite Tiger và scores-dozens Wolf được 2500-3500 gold và 16-28 wood
  Ruins: đánh scores Orc được 2750-3750 gold; đánh dozens Orc được 2250-2500 gold, đánh company Orc được 4000 gold
  Imp Cache: đánh scores-dozens Imp được 500-750 gold và 4-6 sulfur
  Các loại tài nguyên lẻ:
  -Wood: +4-8 wood
  -Ore: +4-8 ore
  -Mercury: 2-4 mercury
  -Sulfur: +2-4 sulfur
  -Crystal: +2-4 crystal
  -Gem: +2-4 gem
  -Gold: +400-800 gold
  -Mage’s Chest: được 1 minor artifact
  -Campfire: +300-500 gold và 3-5 sulfur/gem/crystal/mercury hoặc +350-500 gold và 4-8 wood/ore
  -Medicine Wagon: được 2-3 Potion
  -Skeleton: được 1 treasure artifact
  -Backpack: được 1 Potion hoặc 1 Item
  -Treasure Chest: được 1500 gold hoặc 1000 exp; 2000 gold hoặc 1500 exp; 1000 gold hoặc 500 exp; 1 treasure artifact
  -Pandora’s Box: chứa tất cả những gì có thể, tùy thuộc vào người tạo map muốn cho cái gì ở bên trong.
  [/SPOIL]


  Quest: Các công trình thực hiện nhiệm vụ
  [SPOIL]  Quest Hut: khi vào công trình này sẽ phải làm nhiệm vụ mà Quest Hut yêu cầu (tướng phải có skill nào đó, phải đánh thắng tướng nào đó,…. ) để nhận phần thưởng (artifact, quái, tài nguyên,….) tùy thuộc do người tạo map đặt
  Oracle: khi vào sẽ thấy được vị trí đặt Oracle Marker với màu tương ứng (không mở bản đồ)
  Oracle Marker: đặt ở nơi hiển thị vị trí khi vào Oracle màu tương ứng
  Border Guard: chỉ đi qua được khi đã vào Keymaster’s Tent có màu tương ứng, công trình biến mất sau khi qua
  Border Gate: chỉ đi qua được khi đã vào Keymaster’s Tent có màu tương ứng, công trình không biến mất sau khi qua
  Keymaster’s Tent: sau khi vào công trình này, đi qua được các Border Guard và Border Gate có màu tương ứng
  Quest Guard: phải làm nhiệm vụ mới được đi qua (có artifact, đánh thắng tướng,….), công trình biến mất sau khi qua
  Quest Gate: phải làm nhiệm vụ mới được đi qua (có artifact, đánh thắng tướng,….), công trình không biến mất sau khi qua, tướng nào đã qua một lần thì những lần sau mới được đi qua
  [/SPOIL]


  Water Object: Các công trình trên biển
  [SPOIL]


  Flotsam: được 300gold+7wood/ 500gold+5wood/ 10wood/ 100gold+9wood/ 200gold+8wood
  Shipwerck Survivor: được 1 treasure artifact
  Sea Chest: được 1000 gold/ 1500gold/ 1 treasure artifact
  Ocean Bottle: viết thông tin ( giống sign ), biến mất sau khi nhặt
  Buoy: +1 morale
  Dolphin School: +2 luck
  Oyster: +1 luck
  Ferry: dịch chuyển tướng đến chỗ Ferry khác
  Quest Hut: khi vào công trình này sẽ phải làm nhiệm vụ mà Quest Hut yêu cầu (tướng phải có skill nào đó, phải đánh thắng tướng nào đó,…. ) để nhận phần thưởng (artifact, quái, tài nguyên,….) tùy thuộc do người tạo map đặt
  Pirate’s Cove: cho phép mua Pirate
  Pirate Island: đánh scores Pirate được 200-2500 gold
  Derelict Ship: đánh dozens Water Elemental được 3750-6750gold và 1 treasure artifact
  Shipwerck: đánh dozens Ghost được 3750-5250 gold
  Sea Sanctuary: ẩn tàu, không bị tấn công nếu tàu đứng ở đây, hồi sinh tướng bị chết
  Whirlpool: dịch chuyển tướng trên biển đến chỗ Whirlpool khác, mất 1/10 tổng số quân
  Border Guard: [/B] chỉ đi qua được khi đã vào Keymaster’s Tent có màu tương ứng, công trình biến mất sau khi qua
  Quest Guard: phải làm nhiệm vụ mới được đi qua (có artifact, đánh thắng tướng,….), công trình biến mất sau khi qua
  Catographer: mở một vùng bản đồ adventure
  [/SPOIL]


  Dwelling: Nhà quái trên bản đồ adventure, nơi mua các loại quái
  [SPOIL]
  *Nhà quái thành Academy:
  Dwarven Mines: mua Dwarf
  Halfling Burrows: mua Halfling
  Mage Tower: mua Mage
  Golem Factory: mua Gold Golem
  Golden Pavillion: mua Naga
  Altar of Whishes: mua Genie
  Cloud Castle: mua Titan
  Dragon Factory: mua Dragon Golem
  *Nhà quái thành Haven:
  Archery Range: mua Crossbowman
  Squire’s Guild: mua Squire
  Guardhouse: mua Pikeman
  Barracks: mua Crusader
  Ballista Works: mua Ballista
  Monastery: mua Monk
  Knight’s Chapter: mua Champion
  Altar of Light: mua Archangle
  *Nhà quái thành Preserve:
  Fae Trees: mua Sprite
  Tiger Den: mua White Tiger
  Treetop Lodge: mua Elf
  Wolf Den: mua Wolf
  Griffin Cliffs: mua Griffin
  Unicorn Glade: mua Unicorn
  Magic Forest: mua Faerie Dragon
  Pyre: mua Phoenix
  *Nhà quái thành Necropolis:
  Cemetery: mua Skeleton
  Toture Chamber: mua Imp
  Barrow Mound: mua Ghost
  Kennels: mua Cerberus
  Mansion: mua Vampỉe
  Spawning Pit: mua Venom Spawn
  Dragon Graveyard: mua Bone Dragon
  Temple of the Damned: mua Devil
  *Nhà quái thành Asylum:
  Den of Thieves: mua Bandit
  Orc Towers: mua Orc
  Statuary Garden: mua Medusa
  Labyrinth: mua Minotaur
  Black Wood: mua Nightmare
  Volcanic Vent: mua Efreet
  Hydra Pond: mua Hydra
  Dragon Cave : mua Black Dragon
  *Nhà quái thành Stronghold:
  Centaur Stables: mua Centaur
  Longhouse: mua Goblin
  Nomad Tents: mua Nomad
  Harpy Peaks: mua Harpy Hag
  Cyclops Cave: mua Cyclops
  Ogre Fort: mua Ogre Mage
  Cliff Nest : mua Thunderbird
  Behemoth Crag: mua Behemoth
  *Nhà quái Neutral:
  Pillar of Eyes: mua Beholder
  Troll Cave: mua Troll
  Warren: mua Troglodyte
  Hovel: mua Peasant
  Parapet: mua Stone Gargoyle
  Embalmer’s Lab: mua Mummy
  Desecrated Grave: mua Zombie
  Wine Keg: mua Satyr
  Magic Rainbow: mua Leprechaun
  Ice Gate: mua Ice Demon
  Hot House: mua Waspwort
  Mantis Nest: mua Mantis
  Air Portal: mua Air Elemental
  Earth Portal: mua Earth Elemental
  Fire Portal: mua Fire Elemental
  Water Portal: mua Water Elemental
  [/SPOIL]


  Miscellaneous: Các công trình khác
  [SPOIL]  Magic Well: hồi 35% mana (spell point) max của tướng
  Fountain of Magic: hồi 50% mana (spell point) max của tướng
  Magician’s Pool: hồi 65% mana (spell point) max của tướng
  Lake of the Scarlet Swan: hồi 80% mana (spell point) max của tướng
  Magic Spring: hồi 100% mana (spell point) max của tướng
  Mana Vortex: x2 mana cho tướng
  Blacksmith: bán 4 item và 5 potion (muốn mua bao nhiêu cũng có, miễn là đủ tiền)
  Tavern: thuê tướng mới ra trận
  Trading Post: quy đổi các loại tài nguyên
  Prison: nhốt 1 tướng, nếu thả tướng này sẽ theo phe mình, Prison biến mất sau khi vào
  Sanctuary: đứng ở đây sẽ không bị tấn công, hồi sinh tướng bị chết
  Shipyard: mua thuyền ra biển
  Event: đây là “object” dạng ẩn, đi vào sẽ gặp 1 sự kiện nào đó do người tạo map đặt
  Window of the Magi: mở 1 vùng bản đồ adventure ở nơi có đặt Eye of the Magi có màu tương ứng
  Eye of the Magi: đánh dấu nơi sẽ mở bản đồ khi vào Window of the Magi có màu tương ứng
  Tower: mở 1 vùng bản đồ adventure rộng
  Redwood Tree: mở 1 vùng bản đồ adventure rộng
  Ice Spire: mở 1 vùng bản đồ adventure rộng
  Garrison: nơi đặt quân đội, muốn đi qua phải đánh (Garrison cấu tạo tương tự như 1 thành)
  [/SPOIL]
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/11/11
 2. Fire_Witch

  Fire_Witch Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  14/2/10
  Bài viết:
  1,042
  Nơi ở:
  Tatalia
  Mới update hình.
  Mạng lag, không edit trực tiếp lên bài được.
  Dưới đây là hình các công trình:

  [spoil]

  Water objects
  [​IMG]

  Treasure
  [​IMG]

  Shrines
  [​IMG]

  Quest
  [​IMG]
  [​IMG]

  Mines
  [​IMG]

  Movement Modifer
  [​IMG]

  Dwelling
  [​IMG]
  [​IMG]

  Các công trình khác
  [​IMG]

  [/spoil]

  Đang làm 1 bài tổng hợp về artifact, bác mod cứ để topic này cho em nhé, post chung luôn :D.
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/12/11
 3. Fire_Witch

  Fire_Witch Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  14/2/10
  Bài viết:
  1,042
  Nơi ở:
  Tatalia
  Dạo này bận quá, quên bẵng đi mất. Vụ artifact H4 chắc không xong được. Mod gỡ hộ cái này xuống nhé.
   

Chia sẻ trang này