Hall of Fame (HoF): Trận đánh của những người vĩ đại.

Thảo luận trong 'Ogame' bắt đầu bởi VATC, 21/6/05.

 1. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  revenge hit nè bà con

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker killerwitthebabyface (6:470:6)
  Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
  Type: Battleship
  Total: 3

  Attacker Brusac (6:471:7)
  Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
  Type: Battleship
  Total: 630

  Defender mra306 (6:478:4)
  Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
  Type: S.Cargo L.Cargo L.Fighter Cruiser Battleship Col. Ship Recy. Esp.Probe L.Laser
  Total: 58 90 2.477 203 18 2 23 581 2

  Xong ve

  Attacker killerwitthebabyface (6:470:6)
  Type: Battleship
  Total: 3

  Attacker Brusac (6:471:7)
  Type: Battleship
  Total: 614

  Defender mra306 (6:478:4)
  Type: S.Cargo L.Cargo L.Fighter Cruiser Battleship Recy. Esp.Probe
  Total: 2 4 105 45 11 2 38

  He captured
  - metal, - crystal and - deuterium.

  The attacker lost a total of 960.000 units.
  The defender lost a total of 16.373.000 units.
  At these space coordinates now float 3.616.200 metal and 1.582.500 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 2. daquy

  daquy Đá Quý - Dạ Quỷ - Dã Quỳ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  4/8/06
  Bài viết:
  1,640
  Hồi mới chơi Ogame, build được vài cái LF rồi nhào vô HOF đọc bài, thấy hết mún chơi lun. Chừng nào mới có đủ ship làm HOF chứ:-? . Lúc đó ao ước có 1 cái để post vô đây kinh khủng. Bữa nay thì nhìu rùi, Uni nào cũng có :devil:
  Post vô một cái làm kỷ niệm.


  At 10-31 20:59:24, as it came to a battle:

  Attacker Baby (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Battleship 1.400

  Defender Fearless (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  L.Cargo 74
  L.Fighter 1.064
  H.Fighter 16
  Cruiser 184
  Battleship 198
  Recy. 157
  Esp.Probe 33

  After battle...

  Attacker Baby (X:XXX:XX)
  Battleship 1.393

  Defender Fearless (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  677.135 metal, 118.933 crystal and 598.580 deuterium.

  The attacker lost a total of 420.000 units.
  The defender lost a total of 24.697.000 units.
  At these space coordinates now float 5.154.600 metal and 2.380.500 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 3. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  đời Lan tới đây là tàn theo mây khói.

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker slejer (6:476:15)
  Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
  Type: Esp.Probe
  Total: 1

  Attacker slejer (6:476:15)
  Weapons: 120% Shields: 120% Armour: 120%
  Type: Cruiser Battleship
  Total: 721 1.052

  Defender Super Racing (6:468:5)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  Type: L.Cargo L.Fighter Cruiser Battleship Recy. Esp.Probe Sol. Sat L.Laser S.Dome L.Dome
  Total: 29 3.463 194 19 88 20 165 436 1 1

  After battle...

  Attacker slejer (6:476:15)
  destroyed!

  Attacker slejer (6:476:15)
  Type: Cruiser Battleship
  Total: 698 1.052

  Defender Super Racing (6:468:5)
  destroyed!

  He captured
  516.411 metal, 52.441 crystal and 125.995 deuterium.

  The attacker lost a total of 622.000 units.
  The defender lost a total of 23.328.000 units.
  At these space coordinates now float 4.962.900 metal and 1.924.500 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 4. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  On 11-27 20:24:51 the following fleets met in battle::
  At these space, as it came to a battle:

  Attacker aves (9:238:6)
  Weapons: 130% Shields: 110% Armour: 130%
  Type: Battleship
  Total: 1.278

  Defender BoA (9:227:5)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe Bomber Sol. Sat Dest. L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 63 821 77 9 41 13 120 6 1.126 6 6 16 1 1 1

  moon dau tien

  Attacker aves (9:238:6)
  Type: Battleship
  Total: 1.273

  Defender BoA (9:227:5)
  destroyed!

  He captured
  222.886 metal, 152.343 crystal and 219.364 deuterium.

  The attacker lost a total of 300.000 units.
  The defender lost a total of 11.037.000 units.
  At these space coordinates now float 1.704.300 metal and 839.400 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.
  The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.
  799 Light Laser, 4 Heavy Laser, 12 Ion Cannon, 2 Gauss Cannon, 1 Plasma Turret, 1 Small Shield Dome, 1 Large Shield Dome could be repaired.


  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 5. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  On 11-30 11:46:22 the following fleets met in battle::

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker zoon (8:366:6)
  Weapons: 110% Shields: 90% Armour: 100%
  Type: S.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship
  Total: 256 3.916 296 644 659

  Defender BoA (8:376:6)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Recy. Esp.Probe Sol. Sat L.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 96 1.185 110 150 33 46 190 437 3 7 13 1 1

  Tan doi lan :D

  Attacker zoon (8:366:6)
  Type: S.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship
  Total: 217 3.388 280 639 656

  Defender BoA (8:376:6)
  destroyed!

  He captured
  404.006 metal, 199.332 crystal and 85.447 deuterium.

  The attacker lost a total of 2.743.000 units.
  The defender lost a total of 14.451.000 units.
  At these space coordinates now float 3.029.700 metal and 1.392.000 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 6. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  On 12-06 23:56:59 the following fleets met in battle::

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker account (3:100:8)
  Weapons: 120% Shields: 100% Armour: 100%
  Type: Battleship Bomber Dest.
  Total: 624 22 13

  Defender Valakas (3:91:6)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Esp.Probe Sol. Sat L.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 10 828 47 121 736 3 7 8 1 1

  bum bum bum

  Attacker account (3:100:8)
  Type: Battleship Bomber Dest.
  Total: 606 21 13

  Defender Valakas (3:91:6)
  destroyed!

  He captured
  65.986 metal, 16.749 crystal and 8.358 deuterium.

  The attacker lost a total of 2.155.000 units.
  The defender lost a total of 8.274.000 units.
  At these space coordinates now float 1994.200 metal and 468.600 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 7. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  tiếp tục đang trong quá trình bàn giao nên ko hiểu ý và bi bem .ko sao rebuild 30s :D .
  <center>On 12-12 21:26:29 the following fleets met in battle::</center>

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker ALPINHO (5:222:5)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  Type: L.Cargo Cruiser
  Total: 70 1.254

  Defender Valakas (5:265:4)
  Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Recy. Esp.Probe Sol. Sat L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 150 2.549 7 30 143 1.137 40 3 6 3 1 1

  Xong ve' mat' 15 K pts

  Attacker ALPINHO (5:222:5)
  Type: L.Cargo Cruiser
  Total: 51 1.228

  Defender Valakas (5:265:4)
  destroyed!

  He captured
  1.382.966 metal, 167.659 crystal and 76.274 deuterium.

  The attacker lost a total of 930.000 units.
  The defender lost a total of 15.591.000 units.
  At these space coordinates now float 2.775.300 metal and 1.230.900 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 8. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  On 12-13 19:44:15 the following fleets met in battle::

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker slejer (6:79:12)
  Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 120%
  Type: Esp.Probe
  Total: 1

  Attacker slejer (6:79:12)
  Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 120%
  Type: L.Fighter Cruiser
  Total: 9.012 40

  Defender Valakas (6:67:4)
  Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Cruiser Battleship Esp.Probe Bomber Sol. Sat Dest. R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 51 1.896 1 10 43 2 170 4 4 632 10 7 7 6 1 1

  em ra di

  Attacker slejer (6:79:12)
  Type: Esp.Probe
  Total: 1

  Attacker slejer (6:79:12)
  Type: L.Fighter Cruiser
  Total: 8.773 40

  Defender Valakas (6:67:4)
  destroyed!

  He captured
  28.637 metal, 18.800 crystal and 45.913 deuterium.

  The attacker lost a total of 956.000 units.
  The defender lost a total of 12.169.000 units.
  At these space coordinates now float 2.241.300 metal and 984.300 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
  tiếp nữa .
  On 12-13 18:38:11 the following fleets met in battle::

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker tazi (6:452:15)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  Type: Esp.Probe
  Total: 1

  Attacker tazi (6:452:15)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  Type: Battleship
  Total: 333

  Defender Valakas (6:468:5)
  Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Recy. Esp.Probe Sol. Sat L.Laser Gauss S.Dome
  Total: 98 244 3 42 201 719 5 1

  em ra di

  Attacker tazi (6:452:15)
  destroyed!

  Attacker tazi (6:452:15)
  Type: Battleship
  Total: 332

  Defender Valakas (6:468:5)
  destroyed!

  He captured
  256.482 metal, 96.755 crystal and 54.279 deuterium.

  The attacker lost a total of 61.000 units.
  The defender lost a total of 4.277.000 units.
  At these space coordinates now float 417.000 metal and 394.500 crystal.
  The chance for a moon to be created is 8 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 9. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  12-16 15:50:41
  At these space, as it came to a battle:

  Attacker Hikoki the Usurper (3:87:6)
  Weapons: 140% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo Cruiser Battleship Bomber
  Total: 13 646 381 38

  Defender Valakas (3:91:6)
  Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Cruiser Battleship Esp.Probe Sol. Sat Dest. L.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 52 1.144 1 3 40 160 2 559 2 4 6 1 1

  Xui qua bi bum hoai` ma` ko moon hmm

  Attacker Hikoki the Usurper (3:87:6)
  Type: L.Cargo Cruiser Battleship Bomber
  Total: 12 625 378 38

  Defender Valakas (3:91:6)
  destroyed!

  He captured
  140.178 metal, 109.490 crystal and 18.870 deuterium.

  The attacker lost a total of 759.000 units.
  The defender lost a total of 7.927.000 units.
  At these space coordinates now float 1.365.000 metal and 658.800 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 10. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello

  At these space 12-22 04:25:07 , as it came to a battle:

  Attacker Zulu (6:79:3)
  Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
  Type: Battleship
  Total: 1.165

  Defender SwordSinger (6:67:4)
  Weapons: 130% Shields: 120% Armour: 130%
  Type: L.Cargo L.Fighter Battleship Recy. Esp.Probe Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome
  Total: 86 3.386 14 73 40 107 1 548 5 3 6 2 1

  XOng DOi Lan

  Attacker Zulu (6:79:3)
  Type: Battleship
  Total: 1.155

  Defender SwordSinger (6:67:4)
  destroyed!

  He captured
  205.556 metal, 95.423 crystal and 201.203 deuterium.

  The attacker lost a total of 600.000 units.
  The defender lost a total of 18.349.000 units.
  At these space coordinates now float 3.709.200 metal and 1.522.200 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
  9 - 1 -07 đầu năm có moon thứ 2
  The attacker lost a total of 721000 units.
  The defender lost a total of 7084000 units.
  At these space coordinates now float 760500 metal and 421800 crystal.
  The chance for a moon to be created is 11 %
  The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet.
  1125 Light Laser, 1 Heavy Laser, 3 Ion Cannon, 1 Gauss Cannon, 4 Plasma Turret, 1 Small Shield Dome, 1 Large Shield Dome could be repaired.
   
 11. happ_fogvn

  happ_fogvn <b>Gomoku rank 1 IV</b>

  Tham gia ngày:
  3/3/05
  Bài viết:
  732

  At 12-27 05:43:51, as it came to a battle:

  Attacker fogvn (7:126:4)
  Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 120%
  Type: Battleship
  Total: 729

  Defender Komarac (7:105:5)
  Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 90%
  Type: S.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Recy. Esp.Probe R.Launcher
  Total: 230 922 36 64 149 101 107 9

  After battle...

  Attacker fogvn (7:126:4)
  Type: Battleship
  Total: 712

  Defender Komarac (7:105:5)
  destroyed!

  He captured
  80.008 metal, 58.056 crystal and 179.547 deuterium.

  The attacker lost a total of 1.020.000 units.
  The defender lost a total of 17.377.000 units.
  At these space coordinates now float 3.711.600 metal and 1.802.100 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 12. happ_fogvn

  happ_fogvn <b>Gomoku rank 1 IV</b>

  Tham gia ngày:
  3/3/05
  Bài viết:
  732
  U25, 1 trận biggest tính đến thời điểm hiện tại.

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker fogvn (----)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  L.Fighter 994
  Battleship 1.207

  Attacker fogvn (----)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  S.Cargo 1

  Defender Beelzebub (----)
  Weapons: 90% Shields: 90% Armour: 100%
  S.Cargo 40
  L.Cargo 78
  L.Fighter 2.099
  H.Fighter 95
  Cruiser 96
  Battleship 370
  Col.Ship Recy. 1
  Esp.Probe 206
  R.Launcher 35
  L.Laser 14
  L.Dome 4

  After battle...

  Attacker fogvn (----)
  L.Fighter 307
  Battleship 1.184

  Attacker fogvn (----)
  destroyed!

  Defender Beelzebub (----)
  destroyed!

  He captured
  54.480 metal, 11.288 crystal and 156.001 deuterium.

  The attacker lost a total of 4.132.000 units.
  The defender lost a total of 38.731.000 units.
  At these space coordinates now float 8.756.400 metal and 4.061.700 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 13. daquy

  daquy Đá Quý - Dạ Quỷ - Dã Quỳ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  4/8/06
  Bài viết:
  1,640
  Trận này cũng là bự con nhất U25 tính tới thời điểm này :D


  At 01-11 11:22:23, as it came to a battle:

  Attacker fogvn (X:XXX:XX)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  L.Fighter 800
  Battleship 1.678

  Attacker fogvn (X:XXX:XX)
  Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 120%
  L.Fighter 1

  Defender JPZ (X:XXX:XX)
  Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
  S.Cargo 340
  L.Cargo 106
  H.Fighter 50
  Cruiser 90
  Battleship 509
  Col. Ship 2
  Recy. 165
  Esp.Probe 30
  Bomber 30
  Sol. Sat 2
  Dest. 30
  R.Launcher 15
  L.Laser 50
  H.Laser 5
  Gauss 2
  Ion C. 1
  Plasma 2

  After battle...

  Attacker fogvn (X:XXX:XX)
  L.Fighter 382
  Battleship 1.638

  Attacker fogvn (X:XXX:XX)
  L.Fighter 1

  Defender JPZ (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  541.465 metal, 209.993 crystal and 426.341 deuterium.

  The attacker lost a total of 4.072.000 units.
  The defender lost a total of 44.834.000 units.
  At these space coordinates now float 9.480.000 metal and 5.057.400 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 14. emla_uni

  emla_uni Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/2/06
  Bài viết:
  480
  bác pót khó nhìn quá để em post lại cho dễ nhìn

  At 02-11 15:14:28, as it came to a battle:

  Attacker tung (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
  Total: 150 11.314 24 100 1.154 69 263

  Defender Brusac (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: S.Cargo Recy. Sol. Sat Plasma
  Total: 43 1.039 27 1

  After battle...

  Attacker tung (X:XXX:XX)
  Type: L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
  Total: 150 11.312 24 100 1.154 69 263

  Defender Brusac (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  108.522 metal, 2.301 crystal and 226.460 deuterium.

  The attacker lost a total of 8.000 units.
  The defender lost a total of 16.950.000 units.
  At these space coordinates now float 3.144.600 metal and 1.912.800 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  At these space, as it came to a battle:

  Attacker ubojica djecjeg lica (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
  Total: 46.902 12.997 3.018 3.412 104 55

  Defender tung (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Recy. Esp.Probe Bomber Sol. Sat Dest. Battlecr. R.Launcher L.Laser H.Laser Gauss Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  Total: 350 11.407 30 100 1.154 210 90 47 70 70 270 782 1.562 128 2 49 7 1 1

  After battle...

  Attacker ubojica djecjeg lica (X:XXX:XX)
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
  Total: 43.334 12.119 2.957 3.407 104 55

  Defender tung (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  1.974.163 metal, 1.030.022 crystal and 937.460 deuterium.

  The attacker lost a total of 24.999.000 units.
  The defender lost a total of 162.777.000 units.
  At these space coordinates now float 37.379.400 metal and 16.855.200 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.
   
 15. vietanh797

  vietanh797 †A Faithful Warrior† Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/05
  Bài viết:
  28,211
  Nơi ở:
  Heaven Kingdom
  trận thua của người vĩ đại
  ko bít dùng covert thông cảm nha

  Attacker Floyd (7:21:1)rank161
  Weapons: 110% Shields: 120% Armour: 110%
  Type S.Cargo Battleship Battlecr.
  Total 500 430 265
  Weapons 10 2.100 1.470
  Shields 22 440 880
  Armour 840 12.600 14.700

  Attacker Spring (7:21:13)rank150
  Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
  Type S.Cargo Battleship Battlecr.
  Total 500 447 951
  Weapons 10 2.100 1.470
  Shields 21 420 840
  Armour 840 12.600 14.700

  Defender vietanh121 (7:5:5)rank6xx
  Weapons: 90% Shields: 80% Armour: 90%
  Type L.C L.F H.F Crui BS Recy Esp Sol. Sat Dest Battlecr R.Launcher L.Laser Gauss Ion C. S.Dome L.Dome
  Total 30 200 120 100 120 20 6 15 60 30 1.500 200 1 7 1 1
  Weapons 9 95 285 760 1.900 1 0 1 3.800 1.330 152 190 2.090 285 1 1
  Shields 45 18 45 90 360 18 0 1 900 720 36 45 360 900 3.600 18.000
  Armour 2.280 760 1.900 5.130 11.400 3.040 190 380 20.900 13.300 380 380 6.650 1.520 3.800 19.000
  ___________________________
  sau 4 turn

  Attacker Floyd (7:21:1)
  Type S.Cargo Battleship Battlecr.
  Total 348 426 265
  Weapons 10 2.100 1.470
  Shields 22 440 880
  Armour 840 12.600 14.700

  Attacker Spring (7:21:13)
  Type S.Cargo Battleship Battlecr.
  Total 313 443 949
  Weapons 10 2.100 1.470
  Shields 21 420 840
  Armour 840 12.600 14.700

  Defender vietanh121 (7:5:5)
  destroyed

  The attacker has won the battle!
  He captured
  2.139.690 metal, 1.140.530 crystal, and 413.624 deuterium


  The attacker lost a total of 1.976.000 units.
  The defender lost a total of 24.927.000 units.
  At these space coordinates now float 4.409.400 metal and 2.578.200 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %
  The enormous amounts of free metal and crystal draw together and form a moon around the planet.
  1095 Rocket Launcher, 150 Light Laser, 4 Ion Cannon, 1 Gauss Cannon, 1 Small Shield Dome, 0 Large Shield Dome could be repaired.
   
 16. kinhcantc

  kinhcantc Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  21/6/05
  Bài viết:
  115
  Not the official post but i wanted everyone to take a look at this

  Huge props to our War commander Feng
  This was masterful buddy!!

  Thanks to everyone in TFL for the recycling help
  And it was a joy watching the uni come together.

  Its nearly poetic as missnow the tyrant is now in the recyclers of
  Tyranny
  Imperja
  Sovi
  TFL
  and others.

  Battle of the day 29 January at 00:14:50
  The battle took 6 rounds

  Attackers (13)
  JinX
  Large cargo ship 1 Lost 0

  JinX
  Light fighter 71.101 Lost 38.947
  Heavy fighter 2.000 Lost 841

  Feng Shui
  Battleship 2.500 Lost 172
  Destroyer 5.800 Lost 193
  Battle cruiser 3.000 Lost 127

  budyser
  Destroyer 5.341 Lost 166

  budyser
  Battleship 4.631 Lost 328
  Battle cruiser 7.021 Lost 293
  Cruiser 20.074 Lost 4.122

  ellie
  Battle cruiser 9.500 Lost 436
  Cruiser 7.260 Lost 1.485

  JinX
  Battleship 4.000 Lost 265
  Destroyer 3.000 Lost 97
  Battle cruiser 6.155 Lost 276
  Cruiser 11.476 Lost 2.395
  Bomber 2.000 Lost 70

  Feng Shui
  Light fighter 24.000 Lost 13.146
  Cruiser 4.000 Lost 845

  budyser
  Light fighter 101.635 Lost 55.694
  Heavy fighter 10.160 Lost 4.608

  peregrine
  Light fighter 40.000 Lost 21.962
  Battleship 2.000 Lost 143
  Destroyer 1.500 Lost 43
  Battle cruiser 1.650 Lost 74
  Cruiser 5.000 Lost 951

  ellie
  Destroyer 1.000 Lost 35

  peregrine
  Light fighter 40.000 Lost 22.032
  Battleship 2.000 Lost 146
  Destroyer 1.500 Lost 46
  Battle cruiser 1.650 Lost 59
  Cruiser 5.000 Lost 968

  ellie
  Light fighter 30.000 Lost 16.396
  Battleship 7.000 Lost 495

  [​IMG]

  Defender (1)
  MISSNOW
  Small cargo ship 20.369 Lost 20.369
  Large cargo ship 14.783 Lost 14.783
  Light fighter 133.681 Lost 133.681
  Heavy fighter 2.844 Lost 2.844
  Cruiser 17.360 Lost 17.360
  Battleship 12.532 Lost 12.532
  Colony ship 22 Lost 22
  Recycler 20.291 Lost 20.291
  Espionage probe 5.112 Lost 5.112
  Bomber 2.388 Lost 2.388
  Solar satellite 50 Lost 50
  Destroyer 6.175 Lost 6.175
  Deathstar 43 Lost 43
  Battle cruiser 20.172 Lost 20.172
  Rocket launcher 50 Lost 50
  Light laser 20 Lost 20
  Small shield dome 1 Lost 1

  [​IMG]
  The attacker has won the battle!
  He Captured: 7.185.605 Metal, 4.985.486 Crystal and 5.867.582 Deuterium

  Attackers
  Losses 1.268.420.000 units.
  Profit Harvesting: 639.322.873 (50%) units.
  Profit without Harvesting: -1.250.381.327 (-98%) units.

  Defender
  Losses 5.030.754.000 units.
  Profit Harvesting: -3.159.088.473 (-62%) units.

  Losses TOTAL: 6.299.174.000 units.

  Debris (94.486 Recycler)
  Metal: 1.161.111.900 units.
  Crystal: 728.592.300 units.  Before
  [​IMG]
  After
  [​IMG]

  Before
  [​IMG]
  After
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này