Hall of Fame (HoF): Trận đánh của những người vĩ đại.

Thảo luận trong 'Ogame' bắt đầu bởi VATC, 21/6/05.

 1. aznkoz

  aznkoz Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/11/02
  Bài viết:
  3,117
  Nơi ở:
  trên địa dưới thi

  The following fleets were facing each other on ----, as it came to a battle:

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  Type: L.Fighter B.Ship
  Number: 3.500 400

  Defender deirby (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  Type: B.Ship Recy. Esp. Probe Bomber Sol. Sat S.Laser H.Laser Gauss Ion.C Plasma S.Dome LS.Dome
  Number: 260 6 36 3 7 400 100 50 100 12 1 1

  After battle...

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Type: L.Fighter B.Ship
  Number: 2.460 398

  Defender deirby (X:XXX:XX)
  Destroyed!

  He captures
  243.891 Metal, 251.542 Crystal and 116.745 Deuterium.

  The attacker has lost a total of 4.280.000 Units.
  The defender has lost a total of 21.441.000 Units.
  At these space coordinates now float 4.143.000 Metal and 1.932.300 Crystal.
  The chance for a moon to arise from the debris is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.892 beta - Dragon Takana --

  SOMETHING WRONG IN THIS ATTACK O_O ... Damn Server, I didn't send it after the third fleet return ... I send it after second fleet which only have 30 cruiser 50 destroyer ..... o_O ..... Oh well Bummer , gave him a xxxx moon .

  The following fleets were facing each other on ----, as it came to a battle:

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser B.Ship
  Number: 920 490 330 130

  Defender deirby (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  Type: L.Cargo Cruiser B.Ship Recy. Dest. S.Laser H.Laser Gauss Ion.C Plasma S.Dome
  Number: 13 83 3 1 96 244 65 34 80 7 1

  After battle...

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser B.Ship
  Number: 507 309 262 126

  Defender deirby (X:XXX:XX)
  Destroyed!

  He captures
  179.346 Metal, 179.346 Crystal and 96.157 Deuterium.

  The attacker has lost a total of 5.538.000 Units.
  The defender has lost a total of 16.711.000 Units.
  At these space coordinates now float 3.441.900 Metal and 2.165.400 Crystal.
  The chance for a moon to arise from the debris is 20 %.
  The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.892 beta - Dragon Takana --

  Debris all collected trừ 685k metal ^^, send thiếu rec, rec nó về hốt hết rồi :D . Nhưng ko sao :) , lời vài mils cũng tạm được rồi . Lâu lâu recycle lại fleet up mine với research hí hí :P .
   
 2. Noobzord

  Noobzord Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/1/06
  Bài viết:
  40
  đù mẹ

  thằng này ghét nhất là bị những cái như vậy mà ko phải do lỗi của mình \
  đời đúng là như shit, đi học nhắn nhủ hết òi vậy mà về vẫn thấy thêm 10CR nữa trong nhà
   
 3. aznkoz

  aznkoz Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/11/02
  Bài viết:
  3,117
  Nơi ở:
  trên địa dưới thi
  Tự nhiên cho moon, lần thứ 3 rồi O_O ... chắc mình là moon maker >< ... có thằng óanh cả chục trận 20% mà ko ra moon >< .. óanh có vài trận mà cũng ra .

  At 05-05 03:36:12, as it came to a battle:

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship
  Total: 4.500 300 200 600

  Defender devildragon (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: S.Cargo L.Cargo L.Fighter Battleship Recy. Esp.Probe Sol. Sat Gauss
  Total: 163 222 164 273 17 225 11 1

  Ummm, u got a moon O_O ...
  [​IMG]
  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Type: L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship
  Total: 3.981 270 193 600

  Defender devildragon (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  50.197 metal, 15.698 crystal and 37.829 deuterium.

  The attacker lost a total of 2.565.000 units.
  The defender lost a total of 20.906.000 units.
  At these space coordinates now float 4.535.100 metal and 2.495.700 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.
  The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.929 beta - Dragon Takana --
   
 4. aznkoz

  aznkoz Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/11/02
  Bài viết:
  3,117
  Nơi ở:
  trên địa dưới thi
  Feel the heat .

  At 05-07 04:04:32, as it came to a battle:

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: L.Fighter Battleship
  Total: 5.400 630

  Defender devildragon (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Type: S.Cargo L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Esp.Probe Bomber Dest.
  Total: 2 6 125 1 2 517 22 1 2

  After battle...

  Attacker VitaminM (X:XXX:XX)
  Type: L.Fighter Battleship
  Total: 4.349 628

  Defender devildragon (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  61.160 metal, 15.126 crystal and 113.884 deuterium.

  The attacker lost a total of 4.324.000 units.
  The defender lost a total of 31.981.000 units.
  At these space coordinates now float 7.363.200 metal and 3.528.300 crystal.
  The chance for a moon to be created is 0 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 5. Snow Queen

  Snow Queen Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  8/4/06
  Bài viết:
  12

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker OLDWOLF (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  L.Fighter 1.521
  Cruiser 194
  Battleship 280

  Defender Clark Kent (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  S.Cargo 2
  L.Cargo 14
  L.Fighter 200
  H.Fighter 16
  Cruiser 4
  Battleship 80
  Recy. 16
  Esp.Probe 9
  Sol. Sat 5
  R.Launcher 160
  L.Laser 10
  H.Laser 5
  S.Dome 1

  After battle...

  Attacker OLDWOLF (X:XXX:XX)
  L.Fighter 1.393
  Cruiser 189
  Battleship 220

  Defender Clark Kent (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  185.971 metal, 33.076 crystal and 11.901 deuterium.

  The attacker lost a total of 674.000 units.
  The defender lost a total of 6.319.000 units.
  At these space coordinates now float 1.418.400 metal and 679.500 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 6. sphinxmanu

  sphinxmanu Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  10/2/05
  Bài viết:
  325
  Nơi ở:
  Hà Nội
  xem thử cai converter mới:
  The Commander
  Battleship: 2'116

  koopie
  L.Cargo: 17
  L.Fighter: 708
  Cruiser: 7
  Battleship: 167
  Recy.: 2
  Esp.Probe: 6
  Bomber: 10
  Sol. Sat: 12
  R.Launcher: 1'558
  L.Laser: 700
  Gauss: 17
  Ion C.: 45
  Plasma: 10
  S.Dome: 1
  L.Dome: 1

  Owned

  The Commander
  Battleship: 2'095

  koopie
  Destroyed

  C a p t u r e
  Metal: 62'010
  Crystal: 27'885
  Deuterium: 81'121

  Attacker Losses: 1'260'000
  Defender Losses: 20'648'000
  Debris: 3'121'800 Metal & 1'473'300 Crystal.
  Moonchance: 20 %
   
 7. xedapbabanh

  xedapbabanh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/2/05
  Bài viết:
  810
  Nơi ở:
  Hà Nội
  i have nothing to say. It's not a NINJA =)) im online and the battle happened. I dont know how it happened and i heve only one work to do - HARVESTING
  Im so sorry, it 's not my fault =))

  Attacker FaiTh
  Battleship .... 1500


  Defender Miyazaki Hayao
  S.Cargo .... 159
  L.Cargo .... 10
  L.Fighter .... 2260
  H.Fighter .... 6
  Cruiser .... 203
  Battleship .... 331
  Recy. .... 174
  Esp.Probe .... 29
  Bomber .... 5
  Sol. Sat .... 127
  R.Launcher .... 500
  L.Laser .... 11908
  Ion C. .... 110
  Plasma .... 25


  Owned

  Attacker FaiTh
  Destroyed

  Defender Miyazaki Hayao
  S.Cargo .... 123
  L.Cargo .... 7
  L.Fighter .... 1717
  H.Fighter .... 6
  Cruiser .... 184
  Battleship .... 329
  Recy. .... 142
  Esp.Probe .... 24
  Bomber .... 5
  Sol. Sat .... 99
  R.Launcher .... 382
  L.Laser .... 9126
  Ion C. .... 88
  Plasma .... 25  The Defender has won the battle!

  The attacker has lost a total of 90.000.000 Units.
  The defender has lost a total of 9.534.000 Units.
  At these space coordinates now float 18.749.700 Metal and 9.317.700 Crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Sh0ck
   
 8. xedapbabanh

  xedapbabanh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/2/05
  Bài viết:
  810
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Uni17 - [MeKiep] - Debris đang đc thu, có lẽ mất 9 rec thôi, còn 162 rec của tôi rồi!

  Attacker Kai
  L.Fighter .... 1044
  Cruiser .... 2
  Battleship .... 355


  Defender dimus
  S.Cargo .... 61
  L.Cargo .... 65
  L.Fighter .... 600
  H.Fighter .... 1
  Battleship .... 102
  Recy. .... 20
  Esp.Probe .... 100


  Oh what are ya doing?

  Attacker Kai
  L.Fighter .... 762
  Cruiser .... 2
  Battleship .... 355


  Defender dimus
  Destroyed


  The Attacker has won the battle!
  They capture
  4.849 Metal, 148.898 Crystal and 134.745 Deuterium

  The attacker has lost a total of 1.128.000 Units.
  The defender has lost a total of 9.974.000 Units.
  At these space coordinates now float 2.233.200 Metal and 1.097.400 Crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Sh0ck
   
 9. warm

  warm Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/3/06
  Bài viết:
  380
  GRRRRRRRRR ừ . Đợt này tui thù thằng rank 1 .
  Attacker wuede
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  Battleship .... 5000


  Defender whelm
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  S.Cargo .... 153
  L.Cargo .... 39
  L.Fighter .... 487
  Battleship .... 1422
  Recy. .... 48
  Esp.Probe .... 29
  Bomber .... 109


  Owned

  Attacker wuede
  Battleship .... 4970


  Defender whelm
  Destroyed


  The Attacker has won the battle!
  They capture
  39.282 Metal, 13.705 Crystal and 418.171 Deuterium

  The attacker has lost a total of 1.800.000 Units.
  The defender has lost a total of 97.320.000 Units.
  At these space coordinates now float 19.803.300 Metal and 9.932.700 Crystal.

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Sh0ck
   
 10. xedapbabanh

  xedapbabanh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/2/05
  Bài viết:
  810
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Attacker: K a i
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  Battleship: 582

  Defender: B o b G e l d o f
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  S.Cargo: 33
  L.Cargo: 22
  L.Fighter: 1'260
  H.Fighter: 8
  Cruiser: 38
  Battleship: 138
  Recy.: 76
  Esp.Probe: 38
  R.Launcher: 28
  L.Laser: 15

  Oh what are ya doing?

  Attacker: K a i

  Battleship: 540

  Defender: B o b G e l d o f

  Destroyed


  C a p t u r e
  Metal: 35'507
  Crystal: 28'003
  Deuterium: 88'658

  Attacker Losses: 2'520'000
  Defender Losses: 16'162'000
  Debris: 3'823'800 Metal & 1'755'000 Crystal.
  Moonchance: 20 %

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Winchester
   
 11. xedapbabanh

  xedapbabanh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/2/05
  Bài viết:
  810
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Attacker: K a i
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  L.Fighter: 2'585
  Cruiser: 29
  Battleship: 756

  Defender: u n i n v i t e d 5 5
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  L.Cargo: 39
  L.Fighter: 1'010
  H.Fighter: 30
  Battleship: 176
  Recy.: 76
  Esp.Probe: 77
  Bomber: 15
  Dest.: 70
  R.Launcher: 85
  L.Laser: 262
  H.Laser: 18
  Gauss: 8
  Ion C.: 19

  Oh what are ya doing?

  Attacker: K a i

  L.Fighter: 1'720
  Cruiser: 23
  Battleship: 748

  Defender: u n i n v i t e d 5 5

  Destroyed


  C a p t u r e
  Metal: 354'065
  Crystal: 253'012
  Deuterium: 120'932

  Attacker Losses: 4'102'000
  Defender Losses: 26'756'000
  Debris: 5'768'700 Metal & 3'107'700 Crystal.
  Moonchance: 20 %
  The enormous amounts of debris slowly drift together forming a lunar sattelite in the orbit of the planet.

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Winchester
   
 12. xedapbabanh

  xedapbabanh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  7/2/05
  Bài viết:
  810
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Attacker: K a i
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  L.Fighter: 1'720
  Cruiser: 23
  Battleship: 748

  Defender: C o n Q u e R o R
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  S.Cargo: 47
  L.Cargo: 16
  L.Fighter: 184
  Cruiser: 148
  Battleship: 267
  Recy.: 56
  Esp.Probe: 28
  R.Launcher: 1

  Oh what are ya doing?

  Attacker: K a i

  L.Fighter: 1'027
  Cruiser: 20
  Battleship: 742

  Defender: C o n Q u e R o R

  Destroyed


  C a p t u r e
  Metal: 54'258
  Crystal: 52'165
  Deuterium: 21'856

  Attacker Losses: 3'213'000
  Defender Losses: 22'058'000
  Debris: 5'196'300 Metal & 2'384'400 Crystal.
  Moonchance: 20 %

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Winchester
   
 13. tbquan

  tbquan Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  25/7/05
  Bài viết:
  142
  Attacker krle
  Weapons 100% Shields 90% Hull Plating 100%
  Battleship .... 227
  Bomber .... 40
  Dest. .... 1

  Defender Baby
  Weapons 100% Shields 90% Hull Plating 90%
  Battleship .... 118
  Recy. .... 37
  Esp.Probe .... 450
  Sol. Sat .... 8'025
  R.Launcher .... 763
  S.Dome .... 1

  Owned

  Attacker krle
  Battleship .... 2
  Bomber .... 5

  Defender Baby
  Battleship .... 116
  Recy. .... 25
  Esp.Probe .... 250
  Sol. Sat .... 4'770
  R.Launcher .... 441
  S.Dome .... 1


  The battle ended in a draw, both fleets withdraw to their home planets.

  The attacker has lost a total of 16'235'000 Units.
  The defender has lost a total of 7'666'000 Units.
  At these space coordinates now float 3'303'000 Metal and 3'674'100 Crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %

  keke, để vô đây lưu niệm
   
 14. namedung

  namedung Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/3/06
  Bài viết:
  200
  Nơi ở:
  BetweenHeavenandHell
  chài trông cái lưu niệm của ông xấu xí thế! hu` coi cái này mới hay đây nè
  Attacker acquyxautrai
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  Cruiser .... 528
  Battleship .... 1'166

  Defender Glendouski
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  S.Cargo .... 16
  L.Cargo .... 20
  L.Fighter .... 3
  H.Fighter .... 10
  Cruiser .... 25
  Battleship .... 62
  Recy. .... 12
  Esp.Probe .... 27
  Bomber .... 20
  Sol. Sat .... 23
  R.Launcher .... 161
  L.Laser .... 151
  H.Laser .... 60
  Gauss .... 32
  Ion C. .... 36
  Plasma .... 2
  S.Dome .... 1
  L.Dome .... 1

  Owned

  Attacker acquyxautrai
  Cruiser .... 528
  Battleship .... 1'166

  Defender Glendouski
  S.Cargo .... 16
  L.Cargo .... 20
  L.Fighter .... 3
  H.Fighter .... 10
  Cruiser .... 25
  Battleship .... 62
  Recy. .... 12
  Esp.Probe .... 27
  Bomber .... 20
  Sol. Sat .... 23
  R.Launcher .... 161
  L.Laser .... 151
  H.Laser .... 60
  Gauss .... 32
  Ion C. .... 36
  Plasma .... 2
  S.Dome .... 1
  L.Dome .... 1


  The battle ended in a draw, both fleets withdraw to their home planets.

  The attacker has lost a total of 0 Units.
  The defender has lost a total of 0 Units.
  At these space coordinates now float 0 Metal and 0 Crystal.

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Sh0ck


  :whew: :whew: :whew: :whew: :whew: :whew:
   
 15. namedung

  namedung Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/3/06
  Bài viết:
  200
  Nơi ở:
  BetweenHeavenandHell
  Attacker acquyxautrai
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  L.Fighter .... 8'406
  Cruiser .... 682
  Battleship .... 955

  Defender zamir
  Weapons XXX% Shields XXX% Hull Plating XXX%
  L.Cargo .... 138
  L.Fighter .... 400
  H.Fighter .... 8
  Cruiser .... 19
  Battleship .... 250
  Recy. .... 71
  Esp.Probe .... 48
  Bomber .... 11
  Sol. Sat .... 17
  R.Launcher .... 850
  L.Laser .... 800
  H.Laser .... 200
  Gauss .... 60
  Ion C. .... 150
  Plasma .... 1
  S.Dome .... 1
  L.Dome .... 1

  Owned
  AAAAAAAAAA
  Attacker acquyxautrai
  L.Fighter .... 7'256
  Cruiser .... 667
  Battleship .... 955

  Defender zamir
  Destroyed
  :wink: :wink: :wink: :wink:


  The Attacker has won the battle!
  They capture
  130'441 Metal, 85'496 Crystal and 129'921 Deuterium

  The attacker has lost a total of 5'005'000 Units.
  The defender has lost a total of 29'312'000 Units.
  At these space coordinates now float 5'239'800 Metal and 2'529'300 Crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %
  The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.


  Hori by GenPooBEER
  Theme by Sh0ck
   
 16. namedung

  namedung Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/3/06
  Bài viết:
  200
  Nơi ở:
  BetweenHeavenandHell
  Attacker: a c q u y x a u [color=#9f5535]t[/color] r a i
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  L.Fighter: 8'406
  Cruiser: 682
  Battleship: 955

  Defender: z a m i r
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Hull Plating: XXX%
  L.Cargo: 138
  L.Fighter: 400
  H.Fighter: 8
  Cruiser: 19
  Battleship: 250
  Recy.: 71
  Esp.Probe: 48
  Bomber: 11
  Sol. Sat: 17
  R.Launcher: 850
  L.Laser: 800
  H.Laser: 200
  Gauss: 60
  Ion C.: 150
  Plasma: 1
  S.Dome: 1
  L.Dome: 1

  Owned

  Attacker: a c q u y x a u t r a i

  L.Fighter: 7'256
  Cruiser: 667
  Battleship: 955

  Defender: z a m i r

  Destroyed


  C a p t u r e
  Metal: 130'441
  Crystal: 85'496
  Deuterium: 129'921

  Attacker Losses: 5'005'000
  Defender Losses: 29'312'000
  Debris: 5'239'800 Metal & 2'529'300 Crystal.
  Moonchance: 20 %
  The enormous amounts of debris slowly drift together forming a lunar sattelite in the orbit of the planet.

  Hori by GenPooBEER
  Theme by Winchester
   
 17. mokuensu

  mokuensu Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  8/4/05
  Bài viết:
  867
  tự nhiên 1 em đến đây hiến mạng...:D

  At these space, as it came to a battle:

  Attacker drehawk (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  L.Cargo 6
  Cruiser 100
  Battleship 100

  Defender alakazam (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Cruiser 275
  Battleship 404
  R.Launcher 84
  L.Laser 45

  umm.....

  Attacker drehawk (X:XXX:XX)
  destroyed!

  Defender alakazam (X:XXX:XX)
  Cruiser 260
  Battleship 403
  R.Launcher 58
  L.Laser 32

  He captured
  - metal, - crystal and - deuterium.

  The attacker lost a total of 8.772.000 units.
  The defender lost a total of 543.000 units.
  At these space coordinates now float 1.912.800 metal and 858.300 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --​
   
 18. mokuensu

  mokuensu Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  8/4/05
  Bài viết:
  867

  At 08-04 15:06:33, as it came to a battle:

  Attacker alakazam (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Battleship 454

  Defender olothus (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  S.Cargo 50
  L.Cargo 152
  H.Fighter 42
  Cruiser 171
  Battleship 50
  Recy. 41
  Esp.Probe 1.027
  Bomber 16

  Damn...!!

  Attacker alakazam (X:XXX:XX)
  Battleship 435

  Defender olothus (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  30.525 metal, 191.016 crystal and 356.161 deuterium.

  The attacker lost a total of 1.140.000 units.
  The defender lost a total of 12.944.000 units.
  At these space coordinates now float 2.596.200 metal and 1.629.000 crystal.
  The chance for a moon to be created is 0 %.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   
 19. Dark Revenge

  Dark Revenge Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/05
  Bài viết:
  1,516
  Nơi ở:
  Milanello
  U20 nè bà con

  Attacker Hero Legendary (6:468:5)
  Weapons: 110% Shields: 110% Armour: 110%
  L.Fighter Battleship __________
  ____1.918 ________13 __________
  _____-215 ________-0 __________
  ____1.703 ________13 __________


  Attacker mra306 (6:478:4)
  Weapons: 100% Shields: 100% Armour: 100%
  L.Fighter Battleship Cruiser __
  ____1.561 ________18 ____208 __
  _____-206 ________-0 _____-5 __
  ____1.355 ________18 ____203 __


  He captured 166.633 metal, 99.529 crystal and 49.603 deuterium.
  The attacker lost a total of 1.819.000 units.


  Defender PeterPan (6:443:4)
  Weapons: 110% Shields: 100% Armour: 110%
  L.Cargo Battleship Recy. Esp.Probe Sol. Sat R.Launcher L.Laser H.Laser Ion C. Plasma S.Dome L.Dome
  _____59 ________76 ____9 _______40 ______79 _____1.100 ____200 ______7 ____10 ____11 _____1 _____1
  ____________________________________________ destroyed ____________________________________________


  The defender lost a total of 9.566.000 units.


  At these space coordinates now float 1.454.100 metal and 774.600 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.
  Moon was given.


  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --

  bữa nay ko biết làm sao ý đánh trận nào cũng ra moon :(
   
 20. haitaccc

  haitaccc Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  2/8/05
  Bài viết:
  339
  chà, U18 làm miner cũng chả yên thân -.- chưa bao h uýnh ai mà sao có đứa thù gét mình gê, bắn IPM rồi bụp, chả có tí profit nào mà cũng oánh :hug:
  có moon lun muh ko bít để lùm jì ;;)


  At these space, as it came to a battle:

  Attacker xon (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Cruiser 643
  Battleship 530

  Attacker LawnSausage (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  Cruiser 960
  Battleship 1.000

  Defender Sesshoumaru (X:XXX:XX)
  Weapons: XXX% Shields: XXX% Armour: XXX%
  S.Cargo 404
  Battleship 55
  Recy. 20
  Esp.Probe 39
  Sol. Sat 402
  L.Laser 5.664

  After battle...

  Attacker xon (X:XXX:XX)
  Cruiser 619
  Battleship 530

  Attacker LawnSausage (X:XXX:XX)
  Cruiser 911
  Battleship 998

  Defender Sesshoumaru (X:XXX:XX)
  destroyed!

  He captured
  654.472 metal, 222.713 crystal and 121.905 deuterium.

  The attacker lost a total of 2.091.000 units.
  The defender lost a total of 17.407.000 units.
  At these space coordinates now float 1.424.400 metal and 1.026.600 crystal.
  The chance for a moon to be created is 20 %.
  The enormous amounts of drifting metal and crystal particles attract each other and slowly form a lunar satellite in the orbit of the planet. Moon was given.

  -- Created by Takana's CR Converter v1.930 beta - Dragon Takana --
   

Chia sẻ trang này