[GUIDE] List Skill EU Colection, Skill 7x, toàn bộ Item

Thảo luận trong 'Thư Viện - Kho Lưu Trữ' bắt đầu bởi HASAMSIEUSAO, 26/11/07.

 1. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Vì mình đã thấy khá nhiều bạn yêu cầu list skill EU. Nhân tiện đây làm cái topic này để mọi người yêu cầu skill EU và những ai có thể tra skill đc sẽ giúp mọi người.
  Cũng biết EU khó mà bot đc nhưng mà có hơn ko. Và cũng tránh nhiều người lập topic xin list skill.


  Update List Skill 7x luôn

  Mã:
  3064	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3065	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3066	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3067	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3068	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3069	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3070	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3071	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3072	Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
  3073	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3074	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3075	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3076	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3077	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3078	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3079	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3080	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3081	Phá Quỷ Kiếm Khí
  3082	Phá Nham Thương
  3083	Phá Nham Thương
  3084	Phá Nham Thương
  3085	Phá Nham Thương
  3086	Phá Nham Thương
  3087	Phá Nham Thương
  3088	Phá Nham Thương
  3089	Phá Nham Thương
  3090	Phá Nham Thương
  3091	Ly Hồn Thần Thương
  3092	Ly Hồn Thần Thương
  3093	Ly Hồn Thần Thương
  3094	Ly Hồn Thần Thương
  3095	Ly Hồn Thần Thương
  3096	Ly Hồn Thần Thương
  3097	Ly Hồn Thần Thương
  3098	Ly Hồn Thần Thương
  3099	Ly Hồn Thần Thương
  3100	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3101	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3102	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3103	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3104	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3105	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3106	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3107	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3108	Tịch Lôi Tiễn Tứ Xạ
  3123	Phi Thiên Vô Địch
  3124	Phi Thiên Vô Địch
  3125	Phi Thiên Vô Địch
  3126	Phi Thiên Vô Địch
  3127	Phi Thiên Vô Địch
  3128	Phi Thiên Vô Địch
  3129	Phi Thiên Vô Địch
  3130	Phi Thiên Vô Địch
  3131	Phi Thiên Vô Địch
  3132	Phi Thiên Vô Địch
  3133	Phi Thiên Vô Địch
  3134	Phi Thiên Vô Địch
  3135	Phi Thiên Vô Địch
  3136	Phi Thiên Vô Địch
  3141	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3142	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3143	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3144	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3145	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3146	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3147	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3148	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3149	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3150	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3151	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3152	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3153	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3154	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3155	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3156	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3157	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3158	Thiên Sát Trảm Quỷ Quyết
  3159	Quỷ Thương Tân Quân
  3160	Quỷ Thương Tân Quân
  3161	Quỷ Thương Tân Quân
  3162	Quỷ Thương Tân Quân
  3163	Quỷ Thương Tân Quân
  3164	Quỷ Thương Tân Quân
  3165	Quỷ Thương Tân Quân
  3166	Quỷ Thương Tân Quân
  3167	Quỷ Thương Tân Quân
  3168	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3169	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3170	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3171	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3172	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3173	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3174	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3175	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3176	Phá Luân Diêm Vương Thức_1S
  3177	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3178	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3179	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3180	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3181	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3182	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3183	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3184	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3185	Phá Luân Diêm Vương Thức_2S
  3186	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3187	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3188	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3189	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3190	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3191	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3192	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3193	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3194	Phá Luân Diêm Vương Thức_3S
  3195	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3196	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3197	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3198	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3199	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3200	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3201	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3202	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3203	Phá Luân Diêm Vương Thức_4S
  3204	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3205	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3206	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3207	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3208	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3209	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3210	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3211	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3212	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3213	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3214	Phá Luân Giao Long Thức_1S
  3226	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3227	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3228	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3229	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3230	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3231	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3232	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3233	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3234	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3235	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3236	Phá Luân Giao Long Thức_2S
  3248	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3249	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3250	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3251	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3252	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3253	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3254	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3255	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3256	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3257	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3258	Phá Luân Giao Long Thức_3S
  3270	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3271	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3272	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3273	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3274	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3275	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3276	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3277	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3278	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3279	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3280	Phá Luân Giao Long Thức_4S
  3292	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3293	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3294	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3295	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3296	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3297	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3298	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3299	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3300	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3301	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3302	Phá Luân Giao Long Thức_5S
  3314	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3315	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3316	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3317	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3318	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3319	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3320	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3321	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3322	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3323	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3324	Phá Luân Giao Long Thức_6S
  3336	Phá Thiên Ngọa Long Tiễn
  3337	Phá Thiên Ngọa Long Tiễn
  3338	Phá Thiên Ngọa Long Tiễn
  3339	Phá Thiên Ngọa Long Tiễn
  3340	Phá Thiên Ngọa Long Tiễn
  3341	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3342	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3343	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3344	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3345	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3346	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3347	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3348	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3349	Yêu Hồn Bạo Liệt Tiễn
  3350	Băng Vân Quyết
  3351	Băng Vân Quyết
  3352	Băng Vân Quyết
  3353	Băng Vân Quyết
  3354	Băng Vân Quyết
  3355	Băng Vân Quyết
  3356	Băng Vân Quyết
  3357	Băng Vân Quyết
  3358	Băng Vân Quyết
  3359	Băng Vân Quyết
  3360	Băng Vân Quyết
  3361	Băng Vân Quyết
  3362	Băng Vân Quyết
  3365	Băng Hàn Hộ Thể
  3366	Băng Hàn Hộ Thể
  3367	Băng Hàn Hộ Thể
  3368	Băng Hàn Hộ Thể
  3369	Băng Hàn Hộ Thể
  3370	Băng Hàn Hộ Thể
  3371	Băng Hàn Hộ Thể
  3372	Băng Hàn Hộ Thể
  3373	Băng Hàn Hộ Thể
  3374	Băng Hàn Hộ Thể
  3375	Băng Hàn Hộ Thể
  3376	Băng Hàn Hộ Thể
  3380	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3381	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3382	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3383	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3384	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3385	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3386	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3387	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3388	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3389	Liệt Băng Hàn Phong Quyết
  3392	Lôi Long Quyết
  3393	Lôi Long Quyết
  3394	Lôi Long Quyết
  3395	Lôi Long Quyết
  3396	Lôi Long Quyết
  3397	Lôi Long Quyết
  3398	Lôi Long Quyết
  3399	Lôi Long Quyết
  3400	Lôi Long Quyết
  3401	Lôi Long Quyết
  3402	Lôi Long Quyết
  3403	Lôi Long Quyết
  3404	Lôi Long Quyết
  3407	Khí Lôi Tức Quán Thông
  3408	Khí Lôi Tức Quán Thông
  3409	Khí Lôi Tức Quán Thông
  3410	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3411	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3412	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3413	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3414	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3415	Minh Thiền - Cấp Thứ ba
  3416	Hỏa Linh Quyết
  3417	Hỏa Linh Quyết
  3418	Hỏa Linh Quyết
  3419	Hỏa Linh Quyết
  3420	Hỏa Linh Quyết
  3421	Hỏa Linh Quyết
  3422	Hỏa Linh Quyết
  3423	Hỏa Linh Quyết
  3424	Hỏa Linh Quyết
  3425	Hỏa Linh Quyết
  3426	Hỏa Linh Quyết
  3427	Hỏa Linh Quyết
  3428	Hỏa Linh Quyết
  3431	Đế Hỏa Thuẫn
  3432	Đế Hỏa Thuẫn
  3433	Đế Hỏa Thuẫn
  3434	Đế Hỏa Thuẫn
  3435	Đế Hỏa Thuẫn
  3436	Đế Hỏa Thuẫn
  3437	Đế Hỏa Thuẫn
  3438	Đế Hỏa Thuẫn
  3439	Đế Hỏa Thuẫn
  3440	Đế Hỏa Thuẫn
  3441	Hỏa Đài Bích Thuật
  3442	Hỏa Đài Bích Thuật
  3443	Hỏa Đài Bích Thuật
  3444	Hỏa Đài Bích Thuật
  3445	Hỏa Đài Bích Thuật
  3446	Hỏa Đài Bích Thuật
  3447	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3448	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3449	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3450	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3451	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3452	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3453	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3454	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3455	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3456	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3457	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3458	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3459	Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
  3462	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3463	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3464	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3465	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3466	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3467	Tịch Hóa Thuật - Cấp Thứ Tư
  3468	Thập Bát Hoàng Y Trận
  3469	Thập Bát Hoàng Y Trận
  3470	Thập Bát Hoàng Y Trận
  3471	Thập Bát Hoàng Y Trận
  3472	Thập Bát Hoàng Y Trận
  3473	Thập Bát Hoàng Y Trận
  Mã:
  Minh kính phong hoa lv 1-> 6 (7942 --> 7947)
  Minh kính hồ điệp 1-> 6 (7948 --> 7953)
  Minh kính nhật nguyêt lv 1->6 ( Chỉ có lv1 và lv2 đó là 7954 và 7955 )
  Bạo tuyết song tinh lv 1->5 (8030 --> 8035)
  Thiên mã cuồng lôi lv 1-> 4 ( 8187 --> 8190 còn lv 5 và 6 là 8191 và 8992)
  Phiêu ảnh bộ lv 9 -> 12 ( 1294 --> 1297)
  thoái ma diệt tiễn lv 1->5 (7821 --> 7825)
  Vô phong nha lv 1-- lv3 (7588 --> 7590)
  Phi long ánh nguyện lv 1-- lv 3 ( 7790 --> 7792)
  Ly Hồn Đế Thương lv1 : 7629
  Tất Sát Diệt Tiễn lv 1 đến lv 3 ( 7923 --> 7925)
  Hỏa đạn bạo diêm ba: lv2 đến lv6 : 8257 --> 8261
  Cuồng dã bạo diêm ba: lv2 đến lv13: 1483 --> 1494
  Liệt hỏa bạo diêm ba: lv2 đến lv 18 : 1466 --> 1482
  Quỷ thương tân quản: lv1 đến lv9: 3159 --> 3167
  Ly hồn thần thương: lv2 đến lv8 : 798 --> 805
  Hỏa Linh Quyết lv1 đến lv8 : 3416 --> 3423
  Cuồng ma bạo liệt tiễn: LV2 đến lv 9 : 1066 --> 1073
  Tất Sát Quang Tiễn : lv2 đến lv9 : 1082 --> 1089
  Thoái ma diệt tiễn : lv 1 đến lv 5: 7821 --> 7825
  Yêu hồn bạo liệt tiễn: lv 1 đến lv 6 : 3341 --> 3346
  Huyền Băng Khiên - Sơ Cấp: lv 1 đến lv6: 8092 --> 8097
  Huyền Băng Khiên - Thủy :lv1 đến lv6 : 8098 --> 8103
  Huyền Băng Khiên - Hàn : lv1 đến lv6: 8104 --> 8109
  Huyền Băng Khiên - Tuyết : lv1: 8110
  Cố Viêm Phụ Thể : lv1 : 8218 
  Tịch Lôi Tiễn Ngũ Xạ : lv1 --> lv4 : 7845 --> 7848
  Phi Thiên Phá Thạch Kiếm: LV1 --> lv5 : 7128 --> 7132
  Liên hoàn Lôi Thần Thức: lv1 --> lv4 : 7185 --> 7188
  Sơn Hải Thần Công lv1 : 30591
  Nhân kiếm đột phong: lv1 --> lv3 : 7496 --> 7498
  Nhân kiếm phi hoa: lv14 : 685
  Phá yêu kiếm khí : lv1 :7396
  Phi Thiên Phá Thạch Kiếm: lv1 --> lv5: 7128 -->7132
  Liên hoàn lôi thần thức: lv1 --> lv4 : 7185 --> 7188
  
  AI Thấy Thiếu Skill 7x China gì có thể post yêu cầi tại đây.


  Các bạn đưa yêu cầu theo mẫu (Để việc tìm và tổng hợp skill cho dễ).

  1. Theo dòng (VD: Đạo Chính, Mục Sư, Pháp Sư......)
  2. Tên Skill chính xác bằng Tiếng Việt


  Tất cả các yêu cầu của mọi người sẽ đc tôi và mọi người trả lời và luôn cập nhập ở bài này.

  Ai đưa ra yêu cầu nên xem kỹ các bài yêu cầu của người khác, để ko đưa trùng.

  List Skill Chiến Binh:

  Mã:
  8422	Tập Phú
  8423	Tập Phú
  8424	Tập Phú
  8425	Tập Phú
  8426	Tập Phú
  8427	Tập Phú
  8428	Tập Phú
  8429	Tập Phú
  8430	Tập Phú
  8431	Tập Phú
  8432	Tập Phú
  8433	Tập Phú
  8441	Sư Tử Đại Hống
  8442	Sư Tử Đại Hống
  8443	Sư Tử Đại Hống
  8444	Sư Tử Đại Hống
  8452	Tăng Cường Huyết Thủy
  8453	Tăng Cường Huyết Thủy
  8454	Tăng Cường Huyết Thủy
  8455	Tăng Cường Huyết Thủy
  8456	Tăng Cường Huyết Thủy
  8457	Tăng Cường Huyết Thủy
  8458	Tăng Cường Huyết Thủy
  8459	Tăng Cường Huyết Thủy
  8460	Tăng Cường Huyết Thủy
  8461	Tăng Cường Huyết Thủy
  8462	Tăng Cường Huyết Thủy
  8469	Sát Giác
  8470	Sát Giác
  8471	Sát Giác
  8472	Sát Giác
  8473	Sát Giác
  8474	Sát Giác
  8479	Xung Kích Công Pháp
  8480	Xung Kích Công Pháp
  8481	Xung Kích Công Pháp
  8482	Xung Kích Công Pháp
  8483	Xung Kích Công Pháp
  8484	Xung Kích Công Pháp
  8485	Xung Kích Công Pháp
  8486	Xung Kích Công Pháp
  8487	Xung Kích Công Pháp
  8488	Xung Kích Công Pháp
  8489	Xung Kích Công Pháp
  8490	Xung Kích Công Pháp
  8491	Xung Kích Công Pháp
  8502	Cương Thần Khiên
  8503	Cương Thần Khiên
  8504	Cương Thần Khiên
  8505	Cương Thần Khiên
  8506	Cương Thần Khiên
  8507	Cương Thần Khiên
  8508	Cương Thần Khiên
  8516	Khí Thần Khiên
  8517	Khí Thần Khiên
  8518	Khí Thần Khiên
  8519	Khí Thần Khiên
  8527	Sát Hỏa Liên
  8528	Sát Hỏa Liên
  8529	Sát Hỏa Liên
  8530	Sát Hỏa Liên
  8532	Cơ Bình Chưởng
  8533	Cơ Bình Chưởng
  8534	Cơ Bình Chưởng
  8535	Cơ Bình Chưởng
  8536	Cơ Bình Chưởng
  8537	Cơ Bình Chưởng
  8538	Cơ Bình Chưởng
  8539	Cơ Bình Chưởng
  8540	Cơ Bình Chưởng
  8547	Pháp Bình Chưởng
  8548	Pháp Bình Chưởng
  8549	Pháp Bình Chưởng
  8550	Pháp Bình Chưởng
  8551	Pháp Bình Chưởng
  8552	Pháp Bình Chưởng
  8553	Pháp Bình Chưởng
  8561	Bảo Vệ
  8562	Bảo Vệ
  8563	Bảo Vệ
  8564	Bảo Vệ
  8565	Bảo Vệ
  8566	Bảo Vệ
  8567	Bảo Vệ
  8575	Thần Cơ Lãnh Vực
  8576	Thần Cơ Lãnh Vực
  8577	Thần Cơ Lãnh Vực
  8578	Thần Cơ Lãnh Vực
  8600	Nhất thủ 
  8601	Nhất thủ 
  8602	Nhất thủ 
  8603	Nhất thủ 
  8604	Nhất thủ 
  8605	Nhất thủ 
  8606	Nhất thủ 
  8607	Nhất thủ 
  8608	Nhất thủ 
  8609	Nhất thủ 
  8610	Nhất thủ 
  8611	Nhất thủ 
  8612	Nhất thủ 
  8613	Nhất thủ 
  8614	Nhất thủ 
  8615	Nhất thủ 
  8616	Nhất thủ 
  8617	Nhất thủ 
  8618	Nhất thủ 
  8619	Nhất thủ 
  8630	Lực Chi Thuẫn
  8631	Lực Chi Thuẫn
  8632	Lực Chi Thuẫn
  8633	Lực Chi Thuẫn
  8634	Lực Chi Thuẫn
  8635	Lực Chi Thuẫn
  8636	Lực Chi Thuẫn
  8637	Lực Chi Thuẫn
  8638	Lực Chi Thuẫn
  8639	Lực Chi Thuẫn
  8640	Lực Chi Thuẫn
  8641	Lực Chi Thuẫn
  8642	Lực Chi Thuẫn
  8650	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8651	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8652	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8653	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8654	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8655	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8656	Giảm khẩ năng chặn đòn
  8661	Giảm trí mạng
  8662	Giảm trí mạng
  8663	Giảm trí mạng
  8664	Giảm trí mạng
  8665	Giảm trí mạng
  8666	Giảm trí mạng
  8671	Đâm
  8672	Đâm
  8673	Đâm
  8674	Đâm
  8675	Đâm
  8676	Đâm
  8677	Đâm
  8678	Đâm
  8679	Đâm
  8680	Đâm
  8681	Đâm
  8682	Đâm
  8683	Đâm
  8684	Đâm
  8685	Đâm
  8686	Đâm
  8687	Đâm
  8688	Đâm
  8689	Đâm
  8690	Đâm
  8699	Đáo Thuẫn
  8700	Đáo Thuẫn
  8701	Đáo Thuẫn
  8702	Đáo Thuẫn
  8703	Đáo Thuẫn
  8704	Đáo Thuẫn
  8705	Đáo Thuẫn
  8706	Đáo Thuẫn
  8707	Đáo Thuẫn
  8708	Đáo Thuẫn
  8709	Đáo Thuẫn
  8710	Đáo Thuẫn
  8711	Xuyên Thuẫn
  8712	Xuyên Thuẫn
  8713	Xuyên Thuẫn
  8714	Xuyên Thuẫn
  8715	Xuyên Thuẫn
  8716	Xuyên Thuẫn
  8726	Xuyên Thuẫn
  8727	Xuyên Thuẫn
  8728	Xuyên Thuẫn
  8729	Xuyên Thuẫn
  8730	Xuyên Thuẫn
  8731	Xuyên Thuẫn
  8741	Song Trùng Thích Sát
  8742	Song Trùng Thích Sát
  8743	Song Trùng Thích Sát
  8744	Song Trùng Thích Sát
  8745	Song Trùng Thích Sát
  8746	Song Trùng Thích Sát
  8747	Song Trùng Thích Sát
  8748	Song Trùng Thích Sát
  8749	Song Trùng Thích Sát
  8750	Song Trùng Thích Sát
  8751	Song Trùng Thích Sát
  8752	Song Trùng Thích Sát
  8753	Song Trùng Thích Sát
  8754	Song Trùng Thích Sát
  8755	Song Trùng Thích Sát
  8756	Song Trùng Thích Sát
  8757	Song Trùng Thích Sát
  8758	Song Trùng Thích Sát
  8759	Song Trùng Thích Sát
  8760	Song Trùng Thích Sát
  8761	Song Trùng Thích Sát
  8762	Song Trùng Thích Sát
  8763	Song Trùng Thích Sát
  8764	Song Trùng Thích Sát
  8765	Hoa Lệ Thích Sát
  8766	Hoa Lệ Thích Sát
  8767	Hoa Lệ Thích Sát
  8778	Hoa Lệ Thích Sát
  8779	Hoa Lệ Thích Sát
  8780	Hoa Lệ Thích Sát
  8791	Hoa Lệ Thích Sát
  8792	Hoa Lệ Thích Sát
  8793	Hoa Lệ Thích Sát
  8804	Cuồng Nộ
  8805	Cuồng Nộ
  8806	Cuồng Nộ
  8807	Cuồng Nộ
  8808	Cuồng Nộ
  8809	Cuồng Nộ
  8810	Cuồng Nộ
  8811	Cuồng Nộ
  8812	Cuồng Nộ
  8813	Cuồng Nộ
  8814	Cuồng Nộ
  8815	Cuồng Nộ
  8816	Cuồng Nộ
  8817	Cuồng Nộ
  8818	Cuồng Nộ
  8819	Cuồng Nộ
  8820	Cuồng Nộ
  8821	Cuồng Nộ
  8822	Cập Chung Cuồng Nộ
  8833	Cập Chung Cuồng Nộ
  8844	Cập Chung Cuồng Nộ
  8855	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8856	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8857	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8858	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8859	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8860	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8861	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8862	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8863	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8864	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8865	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8866	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8867	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8868	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8869	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8870	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8871	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8872	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8873	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8874	Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
  8885	Khả Năng Tập Trung
  8886	Khả Năng Tập Trung
  8887	Khả Năng Tập Trung
  8888	Khả Năng Tập Trung
  8889	Khả Năng Tập Trung
  8890	Khả Năng Tập Trung
  8891	Khả Năng Tập Trung
  8896	Phản đòn cận chiến
  8897	Phản đòn cận chiến
  8898	Phản đòn cận chiến
  8899	Phản đòn cận chiến
  8900	Phản đòn cận chiến
  8901	Phản đòn cận chiến
  8906	Trọng Kích
  8907	Trọng Kích
  8908	Trọng Kích
  8909	Trọng Kích
  8910	Trọng Kích
  8911	Trọng Kích
  8912	Trọng Kích
  8913	Trọng Kích
  8914	Trọng Kích
  8915	Trọng Kích
  8916	Trọng Kích
  8917	Trọng Kích
  8918	Trọng Kích
  8919	Trọng Kích
  8920	Trọng Kích
  8921	Trọng Kích
  8922	Trọng Kích
  8923	Trọng Kích
  8924	Trọng Kích
  8925	Trọng Kích
  8936	La Tuyền Hạ Phản
  8937	La Tuyền Hạ Phản
  8938	La Tuyền Hạ Phản
  8939	La Tuyền Hạ Phản
  8940	La Tuyền Hạ Phản
  8941	La Tuyền Hạ Phản
  8942	La Tuyền Hạ Phản
  8943	La Tuyền Hạ Phản
  8944	La Tuyền Hạ Phản
  8945	La Tuyền Hạ Phản
  8946	La Tuyền Hạ Phản
  8947	La Tuyền Hạ Phản
  8948	La Tuyền Hạ Phản
  8949	La Tuyền Hạ Phản
  8950	La Tuyền Hạ Phản
  8951	La Tuyền Hạ Phản
  8952	La Tuyền Hạ Phản
  8953	La Tuyền Hạ Phản
  8963	Cấp Huy Vũ
  8964	Cấp Huy Vũ
  8965	Cấp Huy Vũ
  8966	Cấp Huy Vũ
  8967	Cấp Huy Vũ
  8968	Cấp Huy Vũ
  8969	Cấp Huy Vũ
  8970	Cấp Huy Vũ
  8971	Cấp Huy Vũ
  8972	Cấp Huy Vũ
  8973	Cấp Huy Vũ
  8974	Cấp Huy Vũ
  8975	Cấp Huy Vũ
  8976	Cấp Huy Vũ
  8977	Cấp Huy Vũ
  8978	Cấp Huy Vũ
  8979	Cấp Huy Vũ
  8980	Cấp Huy Vũ
  8981	Cấp Huy Vũ
  8982	Cấp Huy Vũ
  8983	Cấp Huy Vũ
  8984	Cấp Huy Vũ
  8985	Cấp Huy Vũ
  8986	Cấp Huy Vũ
  8987	Tam Thiên Huy Vũ
  8988	Tam Thiên Huy Vũ
  8989	Tam Thiên Huy Vũ
  9000	Tam Thiên Huy Vũ
  9001	Tam Thiên Huy Vũ
  9002	Tam Thiên Huy Vũ
  9013	Tam Thiên Huy Vũ
  9014	Tam Thiên Huy Vũ
  9015	Tam Thiên Huy Vũ
  9026	Siêu cuồng nộ
  9027	Siêu cuồng nộ
  9028	Siêu cuồng nộ
  9029	Siêu cuồng nộ
  9030	Siêu cuồng nộ
  9031	Siêu cuồng nộ
  9032	Siêu cuồng nộ
  9033	Siêu cuồng nộ
  9034	Siêu cuồng nộ
  9035	Liều Thân
  9046	Liều Thân
  9057	Chiến Thần Sinh
  9058	Chiến Thần Sinh
  9059	Chiến Thần Sinh
  9060	Chiến Thần Sinh
  9061	Chiến Thần Sinh
  9062	Chiến Thần Sinh
  9063	Chiến Thần Sinh
  9064	Chiến Thần Sinh
  9065	Chiến Thần Sinh
  9066	Chiến Thần Sinh
  9067	Chiến Thần Sinh
  9068	Chiến Thần Sinh
  9076	Phối Nhị Thủ
  9077	Phối Nhị Thủ
  9078	Phối Nhị Thủ
  9079	Phối Nhị Thủ
  9080	Phối Nhị Thủ
  9081	Phối Nhị Thủ
  9082	Phối Nhị Thủ
  9083	Phối Nhị Thủ
  9084	Phối Nhị Thủ
  9085	Phối Nhị Thủ
  9086	Phối Nhị Thủ
  9087	Phối Nhị Thủ
  9088	Phối Nhị Thủ
  9089	Phối Nhị Thủ
  9090	Phối Nhị Thủ
  9091	Phối Nhị Thủ
  9092	Phối Nhị Thủ
  9093	Phối Nhị Thủ
  9094	Phối Nhị Thủ
  9095	Phối Nhị Thủ
  9106	Né tránh
  9107	Né tránh
  9108	Né tránh
  9109	Né tránh
  9110	Né tránh
  9111	Né tránh
  9112	Né tránh
  9117	Bảo Vệ
  9118	Bảo Vệ
  9119	Bảo Vệ
  9120	Bảo Vệ
  9121	Bảo Vệ
  9122	Bảo Vệ
  9127	Tăng cường Phòng thủ
  9128	Tăng cường Phòng thủ
  9129	Tăng cường Phòng thủ
  9130	Tăng cường Phòng thủ
  9131	Tăng cường Phòng thủ
  9132	Tăng cường Phòng thủ
  9133	Tăng cường Phòng thủ
  9134	Tăng cường Phòng thủ
  9135	Tăng cường Phòng thủ
  9136	Tăng cường Phòng thủ
  9137	Tăng cường Phòng thủ
  9138	Tăng cường Phòng thủ
  9146	Hạ Thập Sát
  9147	Hạ Thập Sát
  9148	Hạ Thập Sát
  9149	Hạ Thập Sát
  9150	Hạ Thập Sát
  9151	Hạ Thập Sát
  9152	Hạ Thập Sát
  9153	Hạ Thập Sát
  9154	Hạ Thập Sát
  9155	Hạ Thập Sát
  9156	Hạ Thập Sát
  9157	Hạ Thập Sát
  9158	Hạ Thập Sát
  9159	Hạ Thập Sát
  9160	Hạ Thập Sát
  9161	Hạ Thập Sát
  9162	Hạ Thập Sát
  9163	Hạ Thập Sát
  9164	Hạ Thập Sát
  9165	Hạ Thập Sát
  9176	Song Khoa Tuế
  9177	Song Khoa Tuế
  9178	Song Khoa Tuế
  9179	Song Khoa Tuế
  9180	Song Khoa Tuế
  9181	Song Khoa Tuế
  9182	Song Khoa Tuế
  9183	Song Khoa Tuế
  9184	Song Khoa Tuế
  9185	Song Khoa Tuế
  9186	Song Khoa Tuế
  9187	Song Khoa Tuế
  9188	Song Khoa Tuế
  9189	Song Khoa Tuế
  9190	Song Khoa Tuế
  9191	Song Khoa Tuế
  9192	Song Khoa Tuế
  9193	Song Khoa Tuế
  9194	Song Khoa Tuế
  9195	Song Khoa Tuế
  9196	Song Khoa Tuế
  9197	Song Khoa Tuế
  9198	Song Khoa Tuế
  9199	Song Khoa Tuế
  9200	Bất Khoa Tuế
  9201	Bất Khoa Tuế
  9202	Bất Khoa Tuế
  9203	Bất Khoa Tuế
  9204	Bất Khoa Tuế
  9205	Bất Khoa Tuế
  9215	Bất Khoa Tuế
  9216	Bất Khoa Tuế
  9217	Bất Khoa Tuế
  9218	Bất Khoa Tuế
  9219	Bất Khoa Tuế
  9220	Bất Khoa Tuế
  9230	Bất Khoa Tuế
  9231	Bất Khoa Tuế
  9232	Bất Khoa Tuế
  9233	Bất Khoa Tuế
  9234	Bất Khoa Tuế
  9235	Bất Khoa Tuế
  9245	Địa Chấn Ba
  9246	Địa Chấn Ba
  9247	Địa Chấn Ba
  9248	Địa Chấn Ba
  9251	Song phản đao
  9252	Song phản đao
  9253	Song phản đao
  9254	Song phản đao
  9255	Song phản đao
  9256	Song phản đao
  9257	Song phản đao
  9258	Song phản đao
  9259	Song phản đao
  9260	Song phản đao
  9261	Song phản đao
  9262	Song phản đao
  9263	Song phản đao
  9264	Song phản đao
  9265	Song phản đao
  9266	Song phản đao
  9267	Song phản đao
  9268	Song phản đao
  9269	Song phản đao
  9270	Song phản đao
  9271	Song phản đao
  9272	Song phản đao
  9273	Song phản đao
  9274	Song phản đao
  9275	Tử Thái Phản Đao
  9276	Tử Thái Phản Đao
  9277	Tử Thái Phản Đao
  9288	Tử Thái Phản Đao
  9289	Tử Thái Phản Đao
  9290	Tử Thái Phản Đao
  9301	Tử Thái Phản Đao
  9302	Tử Thái Phản Đao
  9303	Tử Thái Phản Đao
  9314	Bội Thủy Chiến Pháp
  9315	Bội Thủy Chiến Pháp
  9316	Bội Thủy Chiến Pháp
  9317	Bội Thủy Chiến Pháp
  9318	Bội Thủy Chiến Pháp
  9319	Bội Thủy Chiến Pháp
  9320	Bội Thủy Chiến Pháp
  9321	Bội Thủy Chiến Pháp
  9322	Bội Thủy Chiến Pháp
  9323	Bội Thủy Chiến Pháp
  9324	Bội Thủy Chiến Pháp
  9325	Bội Thủy Chiến Pháp
  9326	Bội Thủy Chiến Pháp
  9327	Bội Thủy Chiến Pháp
  9328	Bội Thủy Chiến Pháp
  9329	Bội Thủy Chiến Pháp
  9330	Bội Thủy Chiến Pháp
  9331	Bội Thủy Chiến Pháp
  9332	Thẩm Châu Chiến Pháp
  9343	Thẩm Châu Chiến Pháp
  
  List Skill Đạo Chính

  Mã:
  9356	Đạo Thập Sinh
  9357	Đạo Thập Sinh
  9358	Đạo Thập Sinh
  9359	Đạo Thập Sinh
  9360	Đạo Thập Sinh
  9361	Đạo Thập Sinh
  9366	Trào Tiễn
  9367	Trào Tiễn
  9368	Trào Tiễn
  9371	Thô Pháp Trào Tiễn
  9372	Thô Pháp Trào Tiễn
  9374	Tiềm Hành
  9375	Tiềm Hành
  9376	Tiềm Hành
  9377	Tiềm Hành
  9378	Tiềm Hành
  9379	Thục Tiềm Hành
  9384	Phản Tiềm hành
  9385	Phản Tiềm hành
  9386	Phản Tiềm hành
  9387	Phản Tiềm hành
  9388	Phản Tiềm hành
  9389	Phản Thục Tiềm hành
  9394	Tiêu Ký
  9395	Tiêu Ký
  9396	Tiêu Ký
  9397	Tiêu Ký
  9402	Độc Thần binh khí
  9403	Độc Thần binh khí
  9404	Độc Thần binh khí
  9405	Độc Thần binh khí
  9406	Độc Thần binh khí
  9407	Độc Thần binh khí
  9408	Giả Vân binh Khí
  9413	Độc Thần Chỉ Trận
  9414	Độc Thần Chỉ Trận
  9415	Độc Thần Chỉ Trận
  9416	Độc Thần Chỉ Trận
  9417	Độc Thần Chỉ Trận
  9418	Giả Vân Chỉ Trận
  9423	Độc Thần Linh Vực
  9424	Độc Thần Linh Vực
  9425	Độc Thần Linh Vực
  9426	Độc Thần Linh Vực
  9427	Độc Thần Linh Vực
  9432	Độc Thần hàn tịnh
  9433	Độc Thần hàn tịnh
  9434	Độc Thần hàn tịnh
  9435	Độc Thần hàn tịnh
  9440	Quái Diện
  9441	Quái Diện
  9442	Quái Diện
  9443	Quái Diện
  9444	Quái Diện
  9445	Thú Diện
  9446	Thú Diện
  9451	Trùng ảnh
  9452	Trùng ảnh
  9453	Trùng ảnh
  9455	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9456	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9457	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9458	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9459	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9460	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9461	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9462	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9463	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9464	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9465	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9466	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9467	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9468	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9469	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9470	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9471	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9472	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9473	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9474	Gia Tăng Kỹ Năng Sử Dụng Nỏ
  9485	Tăng tầm bắn xa
  9486	Tăng tầm bắn xa
  9487	Tăng tầm bắn xa
  9490	Né tránh
  9491	Né tránh
  9492	Né tránh
  9493	Né tránh
  9494	Né tránh
  9495	Né tránh
  9496	Né tránh
  9501	Chung Thập tự cung
  9502	Chung Thập tự cung
  9503	Chung Thập tự cung
  9504	Chung Thập tự cung
  9505	Chung Thập tự cung
  9506	Chung Thập tự cung
  9507	Chung Thập tự cung
  9508	Chung Thập tự cung
  9509	Chung Thập tự cung
  9510	Chung Thập tự cung
  9511	Chung Thập tự cung
  9518	Cường Lực Xạ Tiễn
  9519	Cường Lực Xạ Tiễn
  9520	Cường Lực Xạ Tiễn
  9521	Cường Lực Xạ Tiễn
  9522	Cường Lực Xạ Tiễn
  9523	Cường Lực Xạ Tiễn
  9524	Cường Lực Xạ Tiễn
  9525	Cường Lực Xạ Tiễn
  9526	Cường Lực Xạ Tiễn
  9527	Cường Lực Xạ Tiễn
  9528	Cường Lực Xạ Tiễn
  9529	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9530	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9531	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9532	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9533	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9534	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9535	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9536	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9546	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9547	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9548	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9549	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9550	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9551	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9552	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9553	Đại Liệt Xạ Tiễn
  9563	Tấn Xạ Tiễn
  9564	Tấn Xạ Tiễn
  9565	Tấn Xạ Tiễn
  9566	Tấn Xạ Tiễn
  9567	Tấn Xạ Tiễn
  9568	Tấn Xạ Tiễn
  9569	Tấn Xạ Tiễn
  9570	Tấn Xạ Tiễn
  9571	Tấn Xạ Tiễn
  9572	Tấn Xạ Tiễn
  9573	Tấn Xạ Tiễn
  9574	Tấn Xạ Tiễn
  9575	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9576	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9577	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9578	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9579	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9580	Khoái Tốc Xạ Tiễn
  9590	Thư Xạ Tiễn
  9591	Thư Xạ Tiễn
  9592	Thư Xạ Tiễn
  9593	Thư Xạ Tiễn
  9594	Thư Xạ Tiễn
  9595	Thư Xạ Tiễn
  9596	Thư Xạ Tiễn
  9597	Thư Xạ Tiễn
  9598	Thư Xạ Tiễn
  9599	Thư Xạ Tiễn
  9600	Thư Xạ Tiễn
  9601	Thư Xạ Tiễn
  9602	Cươờng Hóa Tâm Tiễn
  9603	Cươờng Hóa Tâm Tiễn
  9604	Cươờng Hóa Tâm Tiễn
  9615	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9616	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9617	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9618	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9619	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9620	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9621	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9622	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9623	Bạo Phong Tâm Tiễn
  9624	Thần Phong Tâm Tiễn
  9635	Thần Phong Tâm Tiễn
  9646	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9647	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9648	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9649	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9650	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9651	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9652	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9653	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9654	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9655	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9656	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9657	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9658	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9659	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9660	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9661	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9662	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9663	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9664	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9665	Gia tăng kỹ năng sử dụng Chủy thủ
  9676	Ưng CHỉ Nhãn
  9677	Ưng CHỉ Nhãn
  9678	Ưng CHỉ Nhãn
  9679	Ưng CHỉ Nhãn
  9680	Ưng CHỉ Nhãn
  9681	Ưng CHỉ Nhãn
  9682	Ưng CHỉ Nhãn
  9683	Ưng CHỉ Nhãn
  9688	Nhất Kiếm
  9689	Nhất Kiếm
  9690	Nhất Kiếm
  9691	Nhất Kiếm
  9692	Nhất Kiếm
  9693	Nhất Kiếm
  9694	Nhất Kiếm
  9695	Nhất Kiếm
  9696	Nhất Kiếm
  9697	Nhất Kiếm
  9698	Nhất Kiếm
  9705	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9706	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9707	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9708	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9709	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9710	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9711	Gia Tăng khả năng sử dụng chất độc
  9716	Độc Thanh đại phát
  9717	Độc Thanh đại phát
  9718	Độc Thanh đại phát
  9719	Độc Thanh đại phát
  9723	ẩn đại Thủ
  9724	ẩn đại Thủ
  9725	ẩn đại Thủ
  9726	ẩn đại Thủ
  9727	ẩn đại Thủ
  9728	ẩn đại Thủ
  9729	ẩn đại Thủ
  9730	ẩn đại Thủ
  9731	ẩn đại Thủ
  9739	Tiềm Phục Hành
  9740	Tiềm Phục Hành
  9741	Tiềm Phục Hành
  9744	Dấu Mình
  9745	Dấu Mình
  9746	Dấu Mình
  9747	Dấu Mình
  9748	Dấu Mình
  9749	Dấu Mình
  9750	Dấu Mình
  9751	Dấu Mình
  9752	Dấu Mình
  9753	Dấu Mình
  9754	Dấu Mình
  9755	Dấu Mình
  9756	Dấu Mình
  9757	Dấu Mình
  9758	Dấu Mình
  9759	Dấu Mình
  9760	Dấu Mình
  9761	Dấu Mình
  9762	Dấu Mình
  9763	Dấu Mình
  9774	Sát thương
  9775	Sát thương
  9776	Sát thương
  9777	Sát thương
  9778	Sát thương
  9779	Sát thương
  9780	Sát thương
  9781	Sát thương
  9782	Sát thương
  9783	Sát thương
  9784	Sát thương
  9785	Sát thương
  9786	Tử Thương
  9787	Tử Thương
  9788	Tử Thương
  9789	Tử Thương
  9790	Tử Thương
  9791	Tử Thương
  9802	Tử Thương
  9803	Tử Thương
  9804	Tử Thương
  9805	Tử Thương
  9806	Tử Thương
  9807	Tử Thương
  9818	Tử Thương
  9819	Tử Thương
  9820	Tử Thương
  9821	Tử Thương
  9822	Tử Thương
  9823	Tử Thương
  9834	ẩn Thân
  9835	ẩn Thân
  9836	ẩn Thân
  9837	ẩn Thân
  9838	ẩn Thân
  9839	ẩn Thân
  9840	ẩn Thân
  9841	ẩn Thân
  9846	ám Sát
  9847	ám Sát
  9848	ám Sát
  9849	ám Sát
  9850	ám Sát
  9851	ám Sát
  9852	ám Sát
  9853	ám Sát
  9854	ám Sát
  9855	ám Sát
  9856	ám Sát
  9857	ám Sát
  9858	ám Sát
  9859	ám Sát
  9860	ám Sát
  9861	ám Sát
  9872	Liên Hoàn Đột Tập
  9873	Liên Hoàn Đột Tập
  9874	Liên Hoàn Đột Tập
  9875	Liên Hoàn Đột Tập
  9876	Liên Hoàn Đột Tập
  9877	Liên Hoàn Đột Tập
  9878	Liên Hoàn Đột Tập
  9879	Liên Hoàn Đột Tập
  9880	Liên Hoàn Đột Tập
  9881	Liên Hoàn Đột Tập
  9882	Liên Hoàn Đột Tập
  9883	Liên Hoàn Đột Tập
  9884	Liên Hoàn Đột Tập
  9885	Liên Hoàn Đột Tập
  9886	Liên Hoàn Đột Tập
  9887	Liên Hoàn Đột Tập
  9888	Liên Hoàn Đột Tập
  9889	Liên Hoàn Đột Tập
  9890	Hồ Điệp Đột Tập
  9901	Hồ Điệp Đột Tập
  9912	Hồ Điệp Đột Tập
  9923	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9924	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9925	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9926	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9927	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9928	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9929	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9930	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9931	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9932	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  9933	Tăng Mệnh Xuyên Thích
  21219	Thần Pháp Lãnh Vực
  21220	Thần Pháp Lãnh Vực
  
  ­List Skill Pháp Sư

  Mã:
  9945	Pháp lực nghiên tra
  9946	Pháp lực nghiên tra
  9947	Pháp lực nghiên tra
  9948	Pháp lực nghiên tra
  9949	Pháp lực nghiên tra
  9953	Ma pháp khuôn viên
  9954	Ma pháp khuôn viên
  9955	Ma pháp khuôn viên
  9958	Sinh mệnh hoàn vi
  9959	Sinh mệnh hoàn vi
  9960	Sinh mệnh hoàn vi
  9961	Sinh mệnh hoàn vi
  9962	Sinh mệnh hoàn vi
  9963	Sinh mệnh hoàn vi
  9964	Sinh mệnh hoàn vi
  9965	Sinh mệnh hoàn vi
  9966	Sinh mệnh hải hoàn
  9967	Sinh mệnh hải hoàn
  9975	Địa đạo chi lực
  9976	Địa đạo chi lực
  9977	Địa đạo chi lực
  9978	Địa đạo chi lực
  9979	Địa đạo chi lực
  9980	Địa đạo chi lực
  9981	Địa đạo chi lực
  9982	Địa đạo chi lực
  9983	Địa đạo chi lực
  9984	Địa đạo chi lực
  9985	Địa đạo chi lực
  9986	Địa đạo chi lực
  9987	Địa đạo chi lực
  9988	Địa đạo chi lực
  9989	Địa đạo chi lực
  9990	Địa đạo chi lực
  9991	Địa đạo chi lực
  9992	Địa đạo chi lực
  9993	Địa đạo chi lực
  9994	Địa đạo chi lực
  10005	Địa diện hỗn luân
  10006	Địa diện hỗn luân
  10007	Địa diện hỗn luân
  10008	Địa diện hỗn luân
  10009	Địa diện hỗn luân
  10010	Địa diện hỗn luân
  10011	Địa diện hỗn luân
  10012	Địa diện hỗn luân
  10013	Địa diện hỗn luân
  10014	Địa diện hỗn luân
  10015	Địa diện hỗn luân
  10016	Địa diện hỗn luân
  10017	Địa diện hỗn luân
  10018	Thiên địa gầm hao
  10019	Thiên địa gầm hao
  10020	Thiên địa gầm hao
  10021	Thiên địa gầm hao
  10022	Thiên địa gầm hao
  10023	Thiên địa gầm hao
  10033	Bất dịch hành pháp
  10034	Bất dịch hành pháp
  10035	Bất dịch hành pháp
  10036	Bất dịch hành pháp
  10037	Bất dịch hành pháp
  10038	Bất dịch hành pháp
  10039	Bất dịch hành pháp
  10044	Bất dịch địa pháp
  10049	Đại địa xung kích
  10050	Đại địa xung kích
  10051	Đại địa xung kích
  10052	Đại địa xung kích
  10053	Đại địa xung kích
  10054	Đại địa xung kích
  10055	Đại địa xung kích
  10056	Đại địa xung kích
  10057	Đại địa xung kích
  10058	Đại địa xung kích
  10059	Đại địa xung kích
  10060	Đại địa xung kích
  10061	Đại địa xung kích
  10062	Đại địa xung kích
  10063	Đại địa cuồng phong
  10074	Đại địa bình phong
  10075	Đại địa bình phong
  10076	Đại địa bình phong
  10077	Đại địa thủ vệ
  10080	Băng hà ma pháp
  10081	Băng hà ma pháp
  10082	Băng hà ma pháp
  10083	Băng hà ma pháp
  10084	Băng hà ma pháp
  10085	Băng hà ma pháp
  10086	Băng hà ma pháp
  10087	Băng hà ma pháp
  10088	Băng hà ma pháp
  10089	Băng hà ma pháp
  10090	Băng hà ma pháp
  10091	Băng hà ma pháp
  10092	Băng hà ma pháp
  10093	Băng hà ma pháp
  10094	Băng hà ma pháp
  10095	Băng hà ma pháp
  10096	Băng hà ma pháp
  10097	Băng hà ma pháp
  10098	Băng hà ma pháp
  10099	Băng hà ma pháp
  10110	Băng tiễn
  10111	Băng tiễn
  10112	Băng tiễn
  10113	Băng tiễn
  10114	Băng tiễn
  10115	Băng tiễn
  10116	Băng tiễn
  10117	Băng tiễn
  10118	Băng tiễn
  10119	Băng tiễn
  10120	Băng tiễn
  10121	Băng tiễn
  10122	Băng tiễn
  10123	Băng tinh cầu
  10124	Băng tinh cầu
  10125	Băng tinh cầu
  10126	Băng tinh cầu
  10127	Băng tinh cầu
  10128	Băng tinh cầu
  10138	Băng tinh cầu
  10139	Băng tinh cầu
  10140	Băng tinh cầu
  10141	Băng tinh cầu
  10142	Băng tinh cầu
  10143	Băng tinh cầu
  10153	Pháp lực thiêu sinh
  10154	Pháp lực thiêu sinh
  10155	Pháp lực thiêu sinh
  10156	Pháp lực thiêu sinh
  10157	Pháp lực thiêu sinh
  10158	Pháp lực thiêu sinh
  10159	Pháp lực thiêu sinh
  10164	Pháp lực khô kiệt
  10169	Băng phong
  10170	Băng phong
  10171	Băng phong
  10172	Băng phong
  10173	Băng phong
  10174	Băng phong
  10175	Băng phong
  10176	Băng phong
  10177	Băng phong
  10178	Băng phong
  10179	Băng phong
  10180	Băng phong
  10181	Băng phong
  10182	Băng phong
  10183	Băng vũ
  10193	Thuật tàng hình 
  10194	Thuật tàng hình 
  10195	Thuật tàng hình 
  10196	Thuật tàng hình 
  10197	Thuật tàng hình 
  10198	Thuật tàng hình 
  10203	Thủy tinh thấu binh (Thuật Vô Hình)
  10208	Hoả hà ma pháp
  10209	Hoả hà ma pháp
  10210	Hoả hà ma pháp
  10211	Hoả hà ma pháp
  10212	Hoả hà ma pháp
  10213	Hoả hà ma pháp
  10214	Hoả hà ma pháp
  10215	Hoả hà ma pháp
  10216	Hoả hà ma pháp
  10217	Hoả hà ma pháp
  10218	Hoả hà ma pháp
  10219	Hoả hà ma pháp
  10220	Hoả hà ma pháp
  10221	Hoả hà ma pháp
  10222	Hoả hà ma pháp
  10223	Hoả hà ma pháp
  10224	Hoả hà ma pháp
  10225	Hoả hà ma pháp
  10226	Hoả hà ma pháp
  10227	Hoả hà ma pháp
  10238	Hỏa Công Tiễn 
  10239	Hỏa Công Tiễn 
  10240	Hỏa Công Tiễn 
  10241	Hỏa Công Tiễn 
  10242	Hỏa Công Tiễn 
  10243	Hỏa Công Tiễn 
  10244	Hỏa Công Tiễn 
  10245	Hỏa Công Tiễn 
  10246	Hỏa Công Tiễn 
  10247	Hỏa Công Tiễn 
  10248	Hỏa Công Tiễn 
  10249	Hỏa Công Tiễn 
  10250	Hỏa Công Tiễn 
  10251	Hỏa Công Tiễn 
  10252	Hỏa Công Tiễn 
  10253	Hỏa Công Tiễn 
  10254	Hỏa Công Tiễn 
  10255	Hỏa Công Tiễn 
  10256	Hỏa Công Tiễn 
  10257	Hỏa Công Tiễn 
  10268	Hoán Thạch Vũ
  10269	Hoán Thạch Vũ
  10270	Hoán Thạch Vũ
  10271	Hoán Thạch Vũ
  10272	Hoán Thạch Vũ
  10273	Hoán Thạch Vũ
  10283	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10284	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10285	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10286	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10287	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10288	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10289	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10290	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10291	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10292	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10293	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10294	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10295	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10296	Hỏa Diễm Hãm Tịnh
  10297	Thạch Nham Hãm Tịnh 
  10298	Thạch Nham Hãm Tịnh 
  10299	Thạch Nham Hãm Tịnh 
  10310	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10311	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10312	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10313	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10314	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10315	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10316	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10317	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10318	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10319	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10320	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10321	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10322	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10323	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10324	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10325	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10326	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10327	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10328	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10329	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10330	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10331	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10332	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10333	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10334	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10335	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10336	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10337	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10338	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10339	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10340	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10341	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10342	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10343	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10344	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10345	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10346	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10347	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10348	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10349	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10350	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10351	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10352	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10353	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10354	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10355	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10356	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10357	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10358	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10359	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10360	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10361	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10362	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10363	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10364	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10365	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10366	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10367	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10368	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10369	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10370	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10371	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10372	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10373	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10374	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10375	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10376	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10377	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10378	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10379	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10380	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10381	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10382	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10383	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10384	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10385	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10386	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10387	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10388	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10389	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10390	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10391	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10392	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10393	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10394	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10395	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10396	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10397	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10398	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10399	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10400	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10401	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10402	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10403	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10404	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10405	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10406	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10407	Hỏa Diễm Hô Hấp
  10408	Hỏa Xà Hô Hấp
  10419	Hỏa Xà Hô Hấp
  10430	Hỏa Xà Hô Hấp
  10441	Hỏa Xà Hô Hấp
  10452	Hỏa Xà Hô Hấp
  10463	Hỏa Xà Hô Hấp
  10474	Hỏa Xà Hô Hấp
  10485	Hỏa Diễm Lạp Sát (Phát hiện) 
  10486	Hỏa Diễm Lạp Sát (Phát hiện) 
  10487	Hỏa Diễm Lạp Sát (Phát hiện) 
  10488	Hỏa Diễm Lạp Sát (Phát hiện) 
  10489	Hỏa Diễm Lạp Sát (Phát hiện) 
  10490	Hỏa Diễm Đằng Mạn
  10495	Lôi hà ma pháp
  10496	Lôi hà ma pháp
  10497	Lôi hà ma pháp
  10498	Lôi hà ma pháp
  10499	Lôi hà ma pháp
  10500	Lôi hà ma pháp
  10501	Lôi hà ma pháp
  10502	Lôi hà ma pháp
  10503	Lôi hà ma pháp
  10504	Lôi hà ma pháp
  10505	Lôi hà ma pháp
  10506	Lôi hà ma pháp
  10507	Lôi hà ma pháp
  10508	Lôi hà ma pháp
  10509	Lôi hà ma pháp
  10510	Lôi hà ma pháp
  10511	Lôi hà ma pháp
  10512	Lôi hà ma pháp
  10513	Lôi hà ma pháp
  10514	Lôi hà ma pháp
  10525	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10526	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10527	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10528	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10529	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10530	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10531	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10532	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10533	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10534	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10535	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10536	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10537	Lôi Công Tiễn (lôi điện tiễn) Lôi Thần Tiễn
  10538	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10539	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10540	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10541	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10542	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10543	Tỏa Lôi Điện Công Tiễn
  10553	Lôi thần đột kích
  10554	Lôi thần đột kích
  10555	Lôi thần đột kích
  10556	Lôi thần đột kích
  10557	Lôi thần đột kích
  10558	Lôi thần đột kích
  10559	Lôi thần đột kích
  10564	Lôi thần xung kích
  10569	Điện Từ Phong
  10570	Điện Từ Phong
  10571	Điện Từ Phong
  10572	Điện Từ Phong
  10573	Điện Từ Phong
  10574	Điện Từ Phong
  10575	Điện Từ Phong
  10576	Điện Từ Phong
  10577	Điện Từ Phong
  10578	Điện Từ Phong
  10579	Điện Từ Phong
  10580	Điện Từ Phong
  10581	Điện Từ Phong
  10582	Điện Từ Phong
  10583	Điện Từ Phong
  10584	Điện Từ Phong
  10585	Điện Từ Phong
  10586	Điện Từ Phong
  10587	Điện Từ Phong
  10588	Điện Từ Phong
  10589	Điện Từ Phong
  10590	Điện Từ Phong
  10591	Điện Từ Phong
  10592	Điện Từ Phong
  10593	Điện Từ Phong
  10594	Điện Từ Phong
  10595	Điện Từ Phong
  10596	Điện Từ Phong
  10597	Điện Từ Phi Bạo
  10608	Điện Từ Phi Bạo
  10619	Lôi Điện Dịch Chuyển
  10620	Lôi Điện Dịch Chuyển
  10621	Lôi Điện Dịch Chuyển
  10622	Dịch chuyển 
  
  List Skill Thuật Sỹ (Warlock)

  Mã:
  10626	Hắc ám tử
  10627	Hắc ám tử
  10628	Hắc ám tử
  10629	Hắc ám tử
  10630	Hắc ám tử
  10631	Hắc ám tử
  10632	Hắc ám tử
  10633	Hắc ám tử
  10634	Hắc ám tử
  10635	Hắc ám tử
  10636	Hắc ám tử
  10637	Hắc ám tử
  10638	Hắc ám tử
  10639	Hắc ám tử
  10640	Hắc ám tử
  10641	Hắc ám tử
  10642	Hắc ám tử
  10643	Hắc ám tử
  10644	Hắc ám tử
  10645	Hắc ám tử
  10656	Nhiếp Tâm Pháp
  10657	Nhiếp Tâm Pháp
  10658	Nhiếp Tâm Pháp
  10661	Hỏa Diễm
  10662	Hỏa Diễm
  10663	Hỏa Diễm
  10664	Hỏa Diễm
  10665	Hỏa Diễm
  10666	Hỏa Diễm
  10667	Hỏa Diễm
  10668	Hỏa Diễm
  10669	Hỏa Diễm
  10670	Hỏa Diễm
  10671	Hỏa Diễm
  10672	Hỏa Diễm
  10673	Hỏa Diễm
  10674	Hỏa Diễm
  10675	Hỏa Diễm
  10676	Hỏa Diễm
  10677	Hỏa Diễm
  10678	Hỏa Diễm
  10679	Hỏa Diễm
  10680	Hỏa Diễm
  10690	Hắc Viêm
  10691	Hắc Viêm
  10692	Hắc Viêm
  10693	Hắc Viêm
  10694	Hắc Viêm
  10695	Hắc Viêm
  10696	Hắc Viêm
  10697	Hắc Viêm
  10708	Độc khí
  10709	Độc khí
  10710	Độc khí
  10711	Độc khí
  10712	Độc khí
  10713	Độc khí
  10714	Độc khí
  10715	Độc khí
  10716	Độc khí
  10717	Độc khí
  10718	Độc khí
  10719	Độc khí
  10720	Độc khí
  10721	Độc khí
  10722	Độc khí
  10723	Độc khí
  10724	Độc khí
  10725	Độc khí
  10736	Độc Long Khí
  10737	Độc Long Khí
  10738	Độc Long Khí
  10739	Độc Long Khí
  10740	Độc Long Khí
  10741	Độc Long Khí
  10752	Mục ám Chú
  10753	Mục ám Chú
  10754	Mục ám Chú
  10755	Mục ám Chú
  10756	Mục ám Chú
  10757	Mục ám Chú
  10758	Mục ám Chú
  10759	Mục ám Chú
  10760	Mục ám Chú
  10761	Mục ám Chú
  10762	Mục ám Chú
  10763	Mục ám Chú
  10764	Mục ám Chú
  10765	Mục ám Chú
  10766	Mục ám Chú
  10767	Mục ám Chú
  10777	Hắc Mục Chú
  10778	Hắc Mục Chú
  10779	Hắc Mục Chú
  10790	Hắc ám Chú
  10791	Hắc ám Chú
  10792	Hắc ám Chú
  10793	Hắc ám Chú
  10794	Hắc ám Chú
  10795	Hắc ám Chú
  10796	Hắc ám Chú
  10797	Hắc ám Chú
  10798	Hắc ám Chú
  10799	Hắc ám Chú
  10800	Hắc ám Chú
  10811	Quỷ ám Chú
  10822	Đại Lực Ma Pháp
  10823	Đại Lực Ma Pháp
  10824	Đại Lực Ma Pháp
  10825	Đại Lực Ma Pháp
  10826	Đại Lực Ma Pháp
  10827	Đại Lực Ma Pháp
  10828	Đại Lực Ma Pháp
  10833	Đại Lực Quỷ Thuật
  10834	Đại Lực Quỷ Thuật
  10839	Phá Trí Ma Pháp
  10840	Phá Trí Ma Pháp
  10841	Phá Trí Ma Pháp
  10842	Phá Trí Ma Pháp
  10843	Phá Trí Ma Pháp
  10844	Phá Trí Ma Pháp
  10849	Phá Trí Quỷ Thuật
  10854	Phục Ma Diệt Tự
  10855	Phục Ma Diệt Tự
  10856	Phục Ma Diệt Tự
  10857	Phục Ma Diệt Tự
  10858	Phục Ma Diệt Tự
  10867	Phục Khí Hàng Ma
  10868	Phục Khí Hàng Ma
  10869	Phục Khí Hàng Ma
  10870	Phục Khí Hàng Ma
  10878	Xích Viêm Hoa
  10879	Xích Viêm Hoa
  10880	Xích Viêm Hoa
  10881	Xích Viêm Hoa
  10882	Xích Viêm Hoa
  10883	Xích Viêm Hoa
  10884	Xích Viêm Hoa
  10885	Xích Viêm Hoa
  10886	Xích Viêm Hoa
  10887	Xích Viêm Hoa
  10888	Xích Viêm Hoa
  10889	Xích Viêm Hoa
  10890	Xích Viêm Hoa
  10891	Xích Viêm Hoa
  10892	Xích Viêm Hoa
  10893	Xích Viêm Hoa
  10894	Xích Viêm Hoa
  10895	Xích Viêm Hoa
  10896	Xích Viêm Hoa
  10897	Xích Viêm Hoa
  10908	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10909	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10910	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10911	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10912	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10913	Hãm Tịnh Cường Hóa
  10918	Xích Huyết Hoa
  10919	Xích Huyết Hoa
  10920	Xích Huyết Hoa
  10921	Xích Huyết Hoa
  10922	Xích Huyết Hoa
  10923	Xích Huyết Hoa
  10924	Xích Huyết Hoa
  10925	Xích Huyết Hoa
  10926	Xích Huyết Hoa
  10927	Xích Huyết Hoa
  10928	Xích Huyết Hoa
  10929	Xích Huyết Hoa
  10930	Xích Huyết Hoa
  10931	Xích Huyết Hoa
  10932	Xích Huyết Hoa
  10933	Xích Huyết Hoa
  10934	Xích Huyết Hoa
  10935	Xích Huyết Hoa
  10936	Xích Huyết Hoa
  10937	Xích Huyết Hoa
  10948	Tử Huyết Hoa
  10949	Tử Huyết Hoa
  10950	Tử Huyết Hoa
  10951	Tử Huyết Hoa
  10952	Tử Huyết Hoa
  10953	Tử Huyết Hoa
  10954	Tử Huyết Hoa
  10955	Tử Huyết Hoa
  10966	Xích Huyết Cạm
  10967	Xích Huyết Cạm
  10968	Xích Huyết Cạm
  10969	Xích Huyết Cạm
  10978	Huyễn Vựng
  10979	Huyễn Vựng
  10980	Huyễn Vựng
  10981	Huyễn Vựng
  10982	Huyễn Vựng
  10983	Huyễn Vựng
  10984	Huyễn Vựng
  10989	Phá Hồn Pháp
  10994	Huyết Vân Vụ
  10995	Huyết Vân Vụ
  10996	Huyết Vân Vụ
  10997	Huyết Vân Vụ
  10998	Huyết Vân Vụ
  10999	Huyết Vân Vụ
  11008	ảo Ma pháp
  11009	ảo Ma pháp
  11010	ảo Ma pháp
  11011	ảo Ma pháp
  11012	ảo Quỷ Thuật
  11016	Huyết Chi Thư
  11017	Huyết Chi Thư
  11018	Huyết Chi Thư
  11019	Huyết Chi Thư
  11020	Huyết Chi Thư
  11021	Huyết Chi Thư
  11022	Huyết Chi Thư
  11023	Huyết Chi Thư
  11024	Huyết Chi Thư
  11025	Huyết Chi Thư
  11026	Huyết Chi Thư
  11027	Huyết Chi Thư
  11028	Huyết Chi Thư
  11029	Huyết Chi Thư
  11030	Huyết Chi Thư
  11031	Huyết Chi Thư
  11032	Huyết Chi Thư
  11033	Huyết Chi Thư
  11034	Huyết Chi Thư
  11035	Huyết Chi Thư
  11046	Hấp Huyết Ma Pháp
  11047	Hấp Huyết Ma Pháp
  11048	Hấp Huyết Ma Pháp
  11049	Hấp Huyết Ma Pháp
  11050	Hấp Huyết Ma Pháp
  11051	Hấp Huyết Ma Pháp
  11052	Hấp Huyết Ma Pháp
  11053	Hấp Huyết Ma Pháp
  11054	Hấp Huyết Ma Pháp
  11055	Hấp Huyết Ma Pháp
  11056	Hấp Huyết Ma Pháp
  11057	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11058	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11059	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11060	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11061	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11062	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11063	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11064	Hấp Huyết Quỷ Thuật
  11075	Ma ảnh Từ Chú
  11076	Ma ảnh Từ Chú
  11077	Ma ảnh Từ Chú
  11078	Ma ảnh Từ Chú
  11079	Ma ảnh Từ Chú
  11080	Ma ảnh Từ Chú
  11081	Ma ảnh Từ Chú
  11082	Ma ảnh Từ Chú
  11083	Ma ảnh Từ Chú
  11084	Ma ảnh Từ Chú
  11085	Ma ảnh Từ Chú
  11086	Ma ảnh Từ Chú
  11087	Quỷ Pháp Từ Chú
  11088	Quỷ Pháp Từ Chú
  11089	Quỷ Pháp Từ Chú
  11100	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11101	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11102	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11103	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11104	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11105	Tiêm Khiếu Diện Cụ
  11110	Phản xạ Ma Pháp
  11111	Phản xạ Ma Pháp
  11112	Phản xạ Ma Pháp
  11113	Phản xạ Ma Pháp
  11114	Phản xạ Quỷ Thuật
  11119	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11120	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11121	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11122	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11123	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11124	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11125	Nhiếp Hồn Ma Pháp
  11130	Nhiếp Hồn Quỷ Thuật
  11135	Phá Hoàn Ma Pháp
  11136	Phá Hoàn Ma Pháp
  11137	Phá Hoàn Ma Pháp
  11138	Phá Hoàn Ma Pháp
  11139	Phá Hoàn Ma Pháp
  11140	Phá Hoàn Ma Pháp
  11149	ảnh pháp
  11150	ảnh pháp
  11151	ảnh pháp
  11152	ảnh pháp
  11153	ảnh pháp
  11154	ảnh pháp
  11155	Mộng pháp
  
  List Skill Thi Nhân (Bard)

  Mã:
  11163	Cộng hưởng
  11164	Cộng hưởng
  11165	Cộng hưởng
  11166	Cộng hưởng
  11167	Cộng hưởng
  11168	Cộng hưởng
  11169	Cộng hưởng
  11170	Cộng hưởng
  11171	Cộng hưởng
  11172	Cộng hưởng
  11173	Cộng hưởng
  11174	Cộng hưởng
  11175	Cộng hưởng
  11176	Cộng hưởng
  11177	Cộng hưởng
  11178	Cộng hưởng
  11179	Cộng hưởng
  11180	Cộng hưởng
  11181	Cộng hưởng
  11182	Cộng hưởng
  11193	Hồi thanh
  11194	Hồi thanh
  11195	Hồi thanh
  11196	Hồi thanh
  11197	Hồi thanh
  11201	Giai điệu sinh tử
  11202	Giai điệu sinh tử
  11203	Giai điệu sinh tử
  11204	Giai điệu sinh tử
  11205	Giai điệu sinh tử
  11206	Giai điệu sinh tử
  11207	Giai điệu sinh tử
  11212	Quang phổ
  11213	Quang phổ
  11214	Quang phổ
  11215	Quang phổ
  11219	Huyền tấu đáng sợ
  11220	Huyền tấu đáng sợ
  11221	Huyền tấu đáng sợ
  11222	Huyền tấu đáng sợ
  11223	Huyền tấu đáng sợ
  11224	Huyền tấu đáng sợ
  11225	Huyền tấu đáng sợ
  11226	Huyền tấu đáng sợ
  11227	Huyền tấu đáng sợ
  11228	Huyền tấu đáng sợ
  11229	Huyền tấu đáng sợ
  11230	Huyền tấu đáng sợ
  11231	Huyền tấu đáng sợ
  11232	Huyền tấu đáng sợ
  11233	Huyền tấu đáng sợ
  11234	Huyền tấu đáng sợ
  11235	Huyền tấu đáng sợ
  11236	Huyền tấu đáng sợ
  11237	Huyền tấu đáng sợ
  11238	Huyền tấu đáng sợ
  11249	Huyền tấu bất diệt
  11250	Huyền tấu bất diệt
  11251	Huyền tấu bất diệt
  11252	Huyền tấu bất diệt
  11253	Huyền tấu bất diệt
  11254	Huyền tấu bất diệt
  11265	Huyền tấu phún xạ
  11266	Huyền tấu phún xạ
  11267	Huyền tấu phún xạ
  11268	Huyền tấu phún xạ
  11269	Huyền tấu phún xạ
  11270	Huyền tấu phún xạ
  11271	Huyền tấu phún xạ
  11272	Huyền tấu phún xạ
  11273	Huyền tấu phún xạ
  11274	Huyền tấu phún xạ
  11275	Huyền tấu phún xạ
  11276	Huyền tấu phún xạ
  11277	Chấn ba phún xạ
  11290	Quân hành dạ khúc
  11291	Quân hành dạ khúc
  11292	Quân hành dạ khúc
  11293	Quân hành dạ khúc
  11294	Quân hành dạ khúc
  11295	Quân hành dạ khúc
  11296	Hành khúc phong sương
  11297	Hành khúc phong sương
  11302	Phòng ngự chi âm
  11303	Phòng ngự chi âm
  11304	Phòng ngự chi âm
  11305	Phòng ngự chi âm
  11306	Phòng ngự chi âm
  11307	Phòng ngự chi âm
  11308	Phòng ngự chi âm
  11313	Ma pháp chi âm
  11314	Ma pháp chi âm
  11315	Ma pháp chi âm
  11316	Ma pháp chi âm
  11317	Ma pháp chi âm
  11318	Ma pháp chi âm
  11333	Chiến Thần Phong Khúc
  11334	Chiến Thần Phong Khúc
  11335	Chiến Thần Phong Khúc
  11336	Chiến Thần Phong Khúc
  11337	Chiến Thần Phong Khúc
  11342	Ma Thần Khốc
  11343	Ma Thần Khốc
  11344	Ma Thần Khốc
  11345	Ma Thần Khốc
  11346	Ma Thần Khốc
  11347	Ma Thần Khốc
  11348	Ma Thần Khốc
  11353	Quỷ Thần Khốc
  11358	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11359	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11360	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11361	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11362	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11363	Nhiếp Tâm Ma Khúc
  11368	Phục Thánh Đơn Khúc
  11369	Phục Thánh Đơn Khúc
  11370	Phục Thánh Đơn Khúc
  11371	Phục Thánh Đơn Khúc
  11372	Phục Thánh Đơn Khúc
  11373	Phục Thánh Đơn Khúc
  11382	Chuyển Tâm Ma Khúc
  11383	Chuyển Tâm Ma Khúc
  11384	Chuyển Tâm Ma Khúc
  11385	Chuyển Tâm Ma Khúc
  11386	Chuyển Tâm Ma Khúc
  11391	Vệ Thần Đơn Khúc
  11392	Vệ Thần Đơn Khúc
  11393	Vệ Thần Đơn Khúc
  11394	Vệ Thần Đơn Khúc
  11395	Vệ Thần Đơn Khúc
  11396	Vệ Thần Đơn Khúc
  11397	Vệ Thần Đơn Khúc
  11406	Phá Trận Đơn Khúc
  11407	Phá Trận Đơn Khúc
  11408	Phá Trận Đơn Khúc
  11409	Phá Trận Đơn Khúc
  11410	Phá Trận Đơn Khúc
  11411	Phá Trận Đơn Khúc
  11412	Phá Trận Đơn Khúc
  11413	Phá Trận Đơn Khúc
  11421	Hấp Lực Ma Khúc
  11422	Hấp Lực Ma Khúc
  11423	Hấp Lực Ma Khúc
  11424	Hấp Lực Ma Khúc
  11425	Hấp Lực Ma Khúc
  11426	Hấp Lực Ma Khúc
  11427	Hấp Lực Ma Khúc
  11428	Hấp Lực Ma Khúc
  11429	Hấp Lực Ma Khúc
  11430	Hấp Lực Ma Khúc
  11431	Hấp Lực Ma Khúc
  11432	Hấp Lực Ma Khúc
  11433	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11434	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11435	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11436	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11437	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11438	Hấp Lực Quỷ Khúc
  11449	Phục Khí Song Khúc
  11450	Phục Khí Song Khúc
  11451	Phục Khí Song Khúc
  11452	Phục Khí Song Khúc
  11453	Phục Khí Song Khúc
  11454	Phục Khí Song Khúc
  11455	Phục Khí Song Khúc
  11456	Phục Khí Song Khúc
  11457	Phục Khí Song Khúc
  11458	Phục Khí Song Khúc
  11459	Phục Khí Song Khúc
  11466	Phục Khí Hòa Khúc
  11467	Phục Khí Hòa Khúc
  11475	Minh Kính Chi Vũ
  11476	Minh Kính Chi Vũ
  11477	Minh Kính Chi Vũ
  11478	Minh Kính Chi Vũ
  11482	Vệ Thần Vũ
  11483	Vệ Thần Vũ
  11484	Vệ Thần Vũ
  11488	Dũng Khí Chi Vũ
  11489	Dũng Khí Chi Vũ
  11490	Dũng Khí Chi Vũ
  11491	Dũng Khí Chi Vũ
  11492	Dũng Khí Chi Vũ
  11493	Chiến Thần Chi Vũ
  11494	Chiến Thần Chi Vũ
  11499	Ma Pháp Chi Vũ
  11500	Ma Pháp Chi Vũ
  11501	Ma Pháp Chi Vũ
  11502	Ma Pháp Chi Vũ
  11503	Ma Pháp Chi Vũ
  11504	Kỳ Quang Chi Vũ
  11509	Trị Năng Chi Vũ
  11510	Trị Năng Chi Vũ
  11511	Trị Năng Chi Vũ
  11512	Trị Năng Chi Vũ
  11513	Trị Năng Chi Vũ
  11518	Phục Ma Chi Vũ
  11519	Phục Ma Chi Vũ
  11520	Phục Ma Chi Vũ
  11521	Phục Ma Chi Vũ
  30198	Ma pháp khai quan
  30199	Ma pháp khai quan
  30200	Ma pháp khai quan
  30201	Ma pháp khai quan
  30202	Ma pháp khai quan
  30203	Ma pháp khai quan
  30204	Ma pháp khai quan
  30205	Ma pháp khai quan
  30206	Ma pháp khai quan
  30207	Ma pháp khai quan
  30208	Ma pháp khai quan
  30227	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30228	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30229	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30230	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30231	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30232	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30233	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30234	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30235	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30236	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30237	Hồi Tâm Sứ Khúc
  30238	Hồi Tâm Sứ Khúc
  
  
  List Skill Mục Sư(Cleric)

  Mã:
  11527	Thiên Đường Chi Nộ
  11528	Thiên Đường Chi Nộ
  11529	Thiên Đường Chi Nộ
  11530	Thiên Đường Chi Nộ
  11531	Thiên Đường Chi Nộ
  11532	Thiên Đường Chi Nộ
  11533	Thiên Đường Chi Nộ
  11534	Thiên Đường Chi Nộ
  11535	Thiên Đường Chi Nộ
  11536	Thiên Đường Chi Nộ
  11537	Thiên Đường Chi Nộ
  11538	Thiên Đường Chi Nộ
  11539	Thiên Đường Chi Nộ
  11540	Thiên Đường Chi Nộ
  11541	Thiên Đường Chi Nộ
  11542	Thiên Đường Chi Nộ
  11543	Thiên Đường Chi Nộ
  11544	Thiên Đường Chi Nộ
  11545	Thiên Đường Chi Nộ
  11546	Thiên Đường Chi Nộ
  11557	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11558	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11559	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11560	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11561	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11562	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11563	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11564	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11565	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11566	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11567	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11568	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11569	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11570	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11571	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11572	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11573	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11574	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11575	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11576	Thâu Nan Thập Tự Giá
  11587	Công Tâm Thập Tự Giá
  11588	Công Tâm Thập Tự Giá
  11589	Công Tâm Thập Tự Giá
  11590	Công Tâm Thập Tự Giá
  11591	Công Tâm Thập Tự Giá
  11592	Công Tâm Thập Tự Giá
  11603	Hồi sinh Thuật 
  11604	Hồi sinh Thuật 
  11605	Hồi sinh Thuật 
  11606	Hồi sinh Thuật 
  11607	Hồi sinh Thuật 
  11608	Hồi sinh Thuật 
  11609	Hồi sinh Thuật 
  11610	Hồi sinh Thuật 
  11611	Hồi sinh Thuật 
  11612	Hơi thở hồi sinh 
  11613	Hơi thở hồi sinh 
  11614	Hơi thở hồi sinh 
  11615	Hơi thở hồi sinh 
  11623	Trùng Sinh 
  11624	Trùng Sinh 
  11625	Trùng Sinh 
  11626	Trùng Sinh 
  11627	Trùng Sinh 
  11628	Chuyển sinh
  11629	Chuyển sinh
  11630	Chuyển sinh
  11633	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11634	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11635	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11636	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11637	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11638	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11639	Lời Nguyện Thuần Khiết
  11644	Lời Nguyện Cầu Hoàn Hảo
  11645	Lời Nguyện Cầu Hoàn Hảo
  11650	Đức tin
  11651	Đức tin
  11652	Đức tin
  11653	Đức tin
  11654	Đức tin
  11655	Đức tin
  11656	Đức tin
  11657	Đức tin
  11658	Đức tin
  11659	Đức tin
  11660	Đức tin
  11661	Đức tin
  11669	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11670	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11671	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11672	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11673	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11674	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11675	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11676	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11677	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11678	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11679	Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
  11686	Siêu Hồi Sinh 
  11687	Siêu Hồi Sinh 
  11695	Hồi sinh nhóm
  11696	Hồi sinh nhóm
  11697	Hồi sinh nhóm
  11698	Hồi sinh nhóm
  11699	Hồi sinh nhóm
  11700	Hồi sinh nhóm
  11701	Hồi sinh nhóm
  11702	Hồi sinh nhóm
  11703	Luồng Khí Hồi Sinh 
  11704	Luồng Khí Hồi Sinh 
  11712	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11713	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11714	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11715	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11716	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11717	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11718	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11719	Tỏa Hồi Sinh Khí
  11720	Thiện Ân Hồi Sinh 
  11721	Thiện Ân Hồi Sinh 
  11729	Viên Chi Hồi Sinh 
  11730	Viên Chi Hồi Sinh 
  11731	Viên Chi Hồi Sinh 
  11732	Viên Chi Hồi Sinh 
  11733	Viên Chi Hồi Sinh 
  11734	Viên Chi Hồi Sinh 
  11735	Viên Chi Hồi Sinh 
  11736	Viên Chi Hồi Sinh 
  11737	Viên Chi Hồi Sinh 
  11745	Quỹ Đạo Hồi Sinh 
  11752	Thuật Bối Tứ Thiên
  11753	Thuật Bối Tứ Thiên
  11754	Thuật Bối Tứ Thiên
  11755	Thuật Bối Tứ Thiên
  11756	Thuật Bối Tứ Thiên
  11757	Thuật Bối Tứ Thiên
  11758	Thuật Bối Tứ Thiên
  11759	Thuật Bối Tứ Thiên
  11760	Thuật Bối Tứ Thiên
  11761	Thuật Bối Tứ Thiên
  11769	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11770	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11771	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11772	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11773	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11774	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11775	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11776	Thần Hữu Thuyên Dũ Thuật 
  11777	Thần Thánh Thuyên Dũ Thuật 
  11784	Tỏa Thuyên Dũ 
  11785	Tỏa Thuyên Dũ 
  11786	Tỏa Thuyên Dũ 
  11787	Tỏa Thuyên Dũ 
  11788	Tỏa Thuyên Dũ 
  11789	Tỏa Thuyên Dũ 
  11790	Tỏa Thuyên Dũ 
  11798	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11799	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11800	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11801	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11802	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11803	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11804	Đại Thần Hữu Thuyên Dũ
  11812	Đại Trùng Sinh 
  11813	Đại Trùng Sinh 
  11814	Đại Trùng Sinh 
  11815	Đại Trùng Sinh 
  11816	Đại Trùng Sinh 
  11819	Sái Tự Trùng Sinh 
  11820	Sái Tự Trùng Sinh 
  11821	Sái Tự Trùng Sinh 
  11822	Sái Tự Trùng Sinh 
  11823	Sái Tự Trùng Sinh 
  11824	Sái Tự Trùng Sinh 
  11825	Sái Tự Trùng Sinh 
  11826	Sái Tự Trùng Sinh 
  11827	Sái Tự Trùng Sinh 
  11828	Sái Tự Trùng Sinh 
  11833	Phúc Thiện
  11834	Phúc Thiện
  11835	Phúc Thiện
  11836	Phúc Thiện
  11837	Phúc Thiện
  11838	Phúc Thiện
  11839	Phúc Thiện
  11840	Phúc Thiện
  11841	Phúc Thiện
  11842	Phúc Thiện
  11843	Phúc Thiện
  11844	Phúc Thiện
  11852	Hào quang Giáp
  11853	Hào quang Giáp
  11854	Hào quang Giáp
  11855	Hào quang Giáp
  11856	Hào quang Giáp
  11857	Hào quang Giáp
  11858	Hào quang Giáp
  11859	Hào quang Giáp
  11860	Hào quang Giáp
  11861	Hào quang Giáp
  11862	Hào quang Giáp
  11869	Thần linh Giáp
  11870	Thần linh Giáp
  11871	Thần linh Giáp
  11872	Thần linh Giáp
  11873	Thần linh Giáp
  11874	Thần linh Giáp
  11875	Thần linh Giáp
  11876	Thần linh Giáp
  11877	Thần linh Giáp
  11885	Phụng Hiến
  11886	Phụng Hiến
  11887	Phụng Hiến
  11888	Phụng Hiến
  11889	Phụng Hiến
  11890	Phụng Hiến
  11891	Phụng Hiến
  11892	Phụng Hiến
  11893	Phụng Hiến
  11894	Phụng Hiến Đích Thuần Túy
  11905	ảo ảnh Thiên Đường
  11906	ảo ảnh Thiên Đường
  11907	ảo ảnh Thiên Đường
  11908	ảo ảnh Thiên Đường
  11909	ảo ảnh Thiên Đường
  11910	ảo ảnh Thiên Đường
  11915	Hào Quang Thiên Đường
  11920	Thánh Ngữ
  11921	Thánh Ngữ
  11922	Thánh Ngữ
  11923	Thánh Ngữ
  11924	Thánh Ngữ
  11925	Thánh Ngữ
  11926	Thánh Ngữ
  11931	Thánh Âm
  11936	Phúc Cao Kiên Cường
  11937	Phúc Cao Kiên Cường
  11938	Phúc Cao Kiên Cường
  11939	Phúc Cao Kiên Cường
  11940	Phúc Cao Kiên Cường
  11941	Phúc Cao Kiên Cường
  11942	Phúc Cao Kiên Cường
  11943	Phúc Cao Kiên Cường
  11944	Đảo Cao Kiên Cường
  11945	Đảo Cao Kiên Cường
  11946	Đảo Cao Kiên Cường
  11947	Đảo Cao Kiên Cường
  11954	Linh hồn 
  11955	Linh hồn 
  11956	Linh hồn 
  11957	Linh hồn 
  11958	Linh hồn 
  11959	Linh hồn 
  11960	Linh hồn 
  11961	Linh hồn 
  11962	Cầu Nguyện Thần Linh
  11963	Cầu Nguyện Thần Linh
  11971	Phúc Cao Thể
  11972	Phúc Cao Thể
  11973	Phúc Cao Thể
  11974	Phúc Cao Thể
  11975	Phúc Cao Thể
  11976	Phúc Cao Thể
  11977	Phúc Cao Thể
  11978	Phúc Cao Thể
  11979	Đảo Cao Thể
  11986	Phúc Cao Tâm Linh 
  11987	Phúc Cao Tâm Linh 
  11988	Phúc Cao Tâm Linh 
  11989	Phúc Cao Tâm Linh 
  11990	Phúc Cao Tâm Linh 
  11991	Phúc Cao Tâm Linh 
  11992	Phúc Cao Tâm Linh 
  
   
 2. Long_Kai

  Long_Kai Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  27/8/06
  Bài viết:
  778
  Nơi ở:
  Ngoài Trái Đất
  bạn nào cho mnìh xin mấy mã cau 1 số skill warior EU từ lv1>5 với
  trọng kích , cấp huy vù , la tuyền hạ phãn , chién thần sinh (buff)
  thanhks
   
 3. pizarro88

  pizarro88 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  9/9/07
  Bài viết:
  18
  Pác nào vui lòng tìm hộ em mấy cái code của Crossbow với (lv1>>5) cua các skill này nhé: Cường lực xạ tiễn; Tấn xạ tiễn...
  Cám ơn các pác nha!!
  :wink::wink:
   
 4. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Xin 2 người đọc lại yêu cầu khi post nhé....
  Tôi cần skill theo dòng như trong game đó..
  Ví dụ : Vật Lý thì có Chiến Binh và Đạo Chính........
  Vì 2 bác mở hàng nên list đã đc tra và update bài đầu tiên
   
 5. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Update luôn Skill 7x, ai thấy thiếu có thể post yêu cầu cả SKill 7x. Nhưng nhớ xem kỹ rồi mới post nhé
   
 6. ROSE

  ROSE Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  29/7/02
  Bài viết:
  120
  List skill mage:
  10005 Ground Charge lv 1
  10525 Thunder Arrow lv 1
   
 7. Knight Raider

  Knight Raider Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  26/3/04
  Bài viết:
  1,072
  Nơi ở:
  Nhà không số, phố không tên
  Ngồi lục lọi 1 hồi cuối cùng cũng tìm ra cái file dịch skill EU, ngồi chỉnh sửa để có cả số DEC trong đấy luôn :whew:.
  Mọi người down file excel này về rồi thử dùng xem thế nào, lấy trong bản EU chắc là đúng nhưng lạ 1 điều là skill của Châu Á có đôi chỗ khác.
  File này chắc ko đủ hết skill vì trong list tóm tắt và list cụ thể có vài skill ko khớp nhau. Ai thấy thiếu skill gì thì post để tôi bổ xung.
   

  Các file đính kèm:

 8. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Ok , đã lấy file của KR và sữa lại bài đầu. Thế này thì chắc là khá đủ skill rồi, ko còn gì phải lo nữa
   
 9. copcon_nt

  copcon_nt Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  27/3/07
  Bài viết:
  53
  bác HSS ơi cho em hỏi về cái revbot tí
  bác có thể dịch cho em mấy cái skill buff của em đi em tìm ko ra
  Phi hành phong bộ lv 7
  Đế hỏa thuẩn lv 1
  băng nhược hộ thể lv 3
  Tật hỏa phụ thể lv 3
  Khí lôi tức quán thông lv 1
  hỏa liệt linh hộ lv 7
  hỏa linh quyết lv 3
  Giúp em voi nha anh thxxxx
   
 10. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Đã update cái list skill TV của RevBot rồi đó, sang topic bên đó mà lấy về dùng nhé
   
 11. copcon_nt

  copcon_nt Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  27/3/07
  Bài viết:
  53
  thx bác nhiu`>>>>>>>>>>>>>>>>>
   
 12. koo_ben

  koo_ben Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  17/2/06
  Bài viết:
  243
  Cho mình hỏi về skill
  Liên hoàn lôi thần thức
  Liên hoàn thăng thiên thức
  Liên hoàn huyết bích thức
  Phá hủy kiếm khí

  Phi thiên vô địch
  Phi thiên hoa võng
  ...........
  Thx nhìu
   
 13. superfat

  superfat Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/8/05
  Bài viết:
  207
  Nơi ở:
  __Troyer__
  Woa thx bác HSSS nhìu iu bác woá à từ khi up skill 80 thì toàn bot = skill 7x =.= may wá jìơ sống rồi :D
   
 14. XLongX

  XLongX Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  2/1/07
  Bài viết:
  133
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Thiếu Phi Hành Phong Bộ. Bạn tìm giúp mình được không?
   
 15. nguyen hong son

  nguyen hong son Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  2/12/02
  Bài viết:
  15
  Không co phi hành phong bộ bạn ơi ? Giúp mình đi
   
 16. thanhnx_uh

  thanhnx_uh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  22/5/07
  Bài viết:
  20
  Bạn ơi cho mình hỏi cái Huyền Băng Khiên các lv nhé
   
 17. March Four

  March Four Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  4/3/03
  Bài viết:
  8,100
  Nơi ở:
  Whale Island
  Cho nó lên Chú Ý nhé Hải Sâm Siêu Xạo :D
   
 18. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Ok đã có cho bạn, mới đầu nghĩ cái này chỉ buff nên ko cần thiết đến nó. Nhưng với tình trạng crack bot hiện nay để chiêu buff thì cái chiêu buff này là hay nhất vì nó có delay chứ ko như các skill buff kia ko có delay :devil::cool:.

  Xem bài đâu tiên nhé

  @Ame: Thơm cái nào =))
   
 19. herald305

  herald305 Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  3/5/07
  Bài viết:
  75
  ha sam siêu xạo này chậm quá nha, đưa yêu cầu từ hồi trưa mà đến giờ vẫn chưa có huyền bằng khiên nhỉ (huyền băng khiên các cập luôn nha :D)
   
 20. HASAMSIEUSAO

  HASAMSIEUSAO _SuperNooB_ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  16/6/07
  Bài viết:
  2,328
  Nơi ở:
  SIEUSAO Land ^^
  Sặc pó tay ku Hao, update rồi. Riêng cái topic này update bài đầu tiên. Ko update ở bài reply :devil: . Để cho người mới đỡ phải đi đọc từng bài 1 :>
   

Chia sẻ trang này