Giới thiệu về hệ thống Monster trong Heroes III

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi Sabrina, 17/9/04.

 1. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  A.Monster và các đặc điểm
  I.Thành Castle
  [​IMG]
  • Pikeman
  Giá mua : 60
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Halberdier (Nâng cấp của quân Pikeman)
  Giá mua : 75
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Archer
  Giá mua : 100
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Marksman (Nâng cấp của quân Archer)
  Giá mua : 150
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : bắn 2 lần

  [​IMG]
  • Griffin
  Giá mua : 200
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 3-6
  Tốc độ : 6
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Phản đòn 2 lần

  [​IMG]
  • Royal Griffin (Nâng cấp của quân Griffin)
  Giá mua : 240
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 3-6
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Phản đòn vô hạn
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 2. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Swordman
  Giá mua : 300
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 6-9
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Crusader (Nâng cấp của quân Swordman)
  Giá mua : 400
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 7-10
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh 2 lần

  [​IMG]
  • Monk
  Giá mua : 400
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 10-12
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Zealot
  Giá mua : 450
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 10-12
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : Không bị giảm độ sát thương khi bị xáp lá cà

  [​IMG]
  • Cavalier
  Giá mua : 1000
  Số máu : 100
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 15
  Độ sát thương : 15-25
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : càng đi xa càng đánh mạnh (5% cho mỗi ô)

  [​IMG]
  • Champion (Nâng cấp của quân Cavalier)
  Giá mua : 1200
  Số máu : 100
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 16
  Độ sát thương : 20-25
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : càng đi xa càng đánh mạnh (5% cho mỗi ô)

  [​IMG]
  • Angel
  Giá mua : 3000 + 1 gem
  Số máu : 200
  Sức tấn công : 20
  Sức phòng thủ : 20
  Độ sát thương : 50
  Tốc độ : 12
  Quân bay
  Kỹ năng đặc biệt : Cộng 50% độ sát thương khi đánh Devil và ArchDevil

  [​IMG]
  • Archangel (Nâng cấp của quân Angel)
  Giá mua : 5000 + 3 gem
  Số máu : 250
  Sức tấn công : 30
  Sức phòng thủ : 30
  Độ sát thương : 50
  Tốc độ : 18
  Quân bay
  Kỹ năng đặc biệt : Cộng 50% độ sát thương khi đánh Devil và ArchDevil, có phép cứu sống 1 lần.
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 3. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  II.Thàm Rampart

  [​IMG]
  • Centaur
  Giá mua : 70
  Số máu : 8
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Centaur Captain (Nâng cấp của quân Centaur)
  Giá mua : 90
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 8
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Dwarf
  Giá mua : 120
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 3
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% chống phép

  [​IMG]
  • Battle Dwarf (Nâng cấp của quân Dwarf)
  Giá mua : 150
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 40% chống phép

  [​IMG]
  • Wood Elf
  Giá mua : 200
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lươt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Grand Elf
  Giá mua : 225
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : bắn 2 lần

  [​IMG]
  • Pegasus
  Giá mua : 250
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 5-9
  Tốc độ : 8
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : làm tướng đối phương tốn thêm 2 mana cho mỗi lượt dùng phép

  [​IMG]
  • Silver Pegasi (Nâng cấp của quân Pegasus)
  Giá mua : 275
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 5-9
  Tốc độ : 12
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Làm đối phương tốn thêm 2 mana cho mỗi lượt dùng phép
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 4. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Dendroid Guard
  Giá mua : 350
  Số máu : 55
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 10-14
  Tốc độ : 3
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : trói chân quân bị đánh không cho nhúc nhích

  [​IMG]
  • Dendroid Soldier (Nâng cấp của quân Dendroid Guard)
  Giá mua : 425
  Số máu : 65
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 10-14
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : trói chân quân bị đánh không cho nhúc nhích

  [​IMG]
  • Unicorn
  Giá mua : 850
  Số máu : 90
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 18-22
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội làm mù đối thủ, 20% cơ hội chống phép.

  [​IMG]
  • War Unicorn (Nâng cấp của quân Unicorn)
  Giá mua : 950
  Số máu : 110
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 18-22
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội làm mù đối thủ, 20% cơ hội chống phép.

  [​IMG]
  • Green Dragon
  Giá mua : 2400 + 1 Crystal
  Số máu : 180
  Sức tấn công : 18
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 40-50
  Tốc độ : 10
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống đến phép tầng 3

  [​IMG]
  • Gold Dragon
  Giá mua : 4000 + 2 Crystal
  Số máu : 250
  Sức tấn công : 27
  Sức phòng thủ : 27
  Độ sát thương : 40-50
  Tốc độ : 16
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống đến phép tầng 4
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 5. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  III.Thành Tower

  [​IMG]
  • Gremlin
  Giá mua : 30
  Số máu : 4
  Sức tấn công : 3
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Master Gremlin (Nâng cấp của quân Gremlin)
  Giá mua : 40
  Số máu : 4
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 8 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Stone Gargoyle
  Giá mua : 130
  Số máu : 16
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 6
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Obsidian Gargoyle (Nâng cấp của quân Stone Gargoyle)
  Giá mua : 160
  Số máu : 16
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Stone Golem
  Giá mua : 150
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 4-5
  Tốc độ : 3
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm ¼ sức tấn công của phép đánh

  [​IMG]
  • Iron Golem
  Giá mua : 200
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 4-5
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm ½ sức tấn công của phép đánh
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 6. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Mage
  Giá mua : 350
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 11
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 7-9
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : xáp lá cà không bị giảm độ sát thương, giảm giá phép của tướng xuống mỗi thứ 2 mana

  [​IMG]
  • ArchMage (Nâng cấp của quân Mage)
  Giá mua : 450
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 7-9
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : xáp lá cà không bị giảm độ sát thương, giảm giá phép của tướng xuống mỗi thứ 2 mana, bắn cung không gãy khi bắn quân qua tường thành

  [​IMG]
  • Genie
  Giá mua : 550
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 13-16
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : +50% sức sát thương đối với Efreet

  [​IMG]
  • Master Genie
  Giá mua : 600
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 13-16
  Tốc độ : 11
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : +50% sức sát thương đối với Efreet, có khả năng bơm phép ngẫu nhiên vào quân của mình.

  [​IMG]
  • Naga
  Giá mua : 1100
  Số máu : 110
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 20
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không bị phản đòn

  [​IMG]
  • Naga Queen (Nâng cấp của quân Naga)
  Giá mua : 1600
  Số máu : 110
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 30
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không bị phản đòn.

  [​IMG]
  • Giant
  Giá mua : 2000 + 1 Gem
  Số máu : 150
  Sức tấn công : 19
  Sức phòng thủ : 16
  Độ sát thương : 40-60
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép tác dụng của đối phương lên tinh thần, ví dụ như mù, thôi miên, mất khả năng bắn tên.

  [​IMG]
  • Titan (Nâng cấp của quân Giant)
  Giá mua : 5000 + 2 gems
  Số máu : 300
  Sức tấn công : 24
  Sức phòng thủ : 24
  Độ sát thương : 40-60
  Tốc độ : 11
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : chống phép tác dụng của đối phương lên tinh thần, ví dụ như mù, thôi miên, mất khả năng bắn tên, +50% sức sát thương đối với black dragon, xáp lá cà không bị giảm độ sát thương.
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 7. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  IV.Thành Dungeon

  [​IMG]
  • Troglodyte
  Giá mua : 50
  Số máu : 5
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Giảm morale đối phương, chống phép blind

  [​IMG]
  • Infernal Troglodyte (Nâng cấp của quân Troglodyte)
  Giá mua : 65
  Số máu : 6
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm morale đối phương, chống phép blind

  [​IMG]
  • Harpy
  Giá mua : 130
  Số máu : 14
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 1-4
  Tốc độ : 6
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : tấn công từ xa (tấn công địch rồi quay trở lại vị trí mình đứng)

  [​IMG]
  • Harpy Hag (Nâng cấp của quân Harpy)
  Giá mua : 170
  Số máu : 14
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 1-4
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : tấn công từ xa không bị phản đòn (tấn công địch rồi quay trở lại vị trí mình đứng)

  [​IMG]
  • Beholder
  Giá mua : 250
  Số máu : 22
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : xáp lá cà không bị giảm độ sát thương

  [​IMG]
  • Evil Eye (Nâng cấp của quân Beholder)
  Giá mua : 280
  Số máu : 22
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : xáp lá cà không bị giảm độ sát thương
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 8. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Medusa
  Giá mua : 300
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 6-8
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 4 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : khi xáp lá cà không bị giảm độ sát thương và có 20% cơ hội hoá đá đối phương trong 3 lượt đi

  [​IMG]
  • Medusa Queen (Nâng cấp của quân Medusa)
  Giá mua : 330
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 6-8
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 8 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : khi xáp lá cà không bị giảm độ sát thương và có 20% cơ hội hoá đá đối phương trong 3 lượt đi

  [​IMG]
  • Minotaur
  Giá mua : 500
  Số máu : 50
  Sức tấn công : 14
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 12-20
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : dễ ra Morale

  [​IMG]
  • Minatour King (Nâng cấp của quân Minatour)
  Giá mua : 575
  Số máu : 50
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 15
  Độ sát thương : 12-20
  Tốc độ : 8
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Dễ ra morale

  [​IMG]
  • Manticore
  Giá mua : 850
  Số máu : 80
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 14-20
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Scorpicore (Nâng cấp của quân Manticore)
  Giá mua : 1050
  Số máu : 80
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 14-20
  Tốc độ : 11
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : làm đối thủ bị mất 3 lượt đi, sau 3 lượt đi hoặc bị tấn công thì trở lại bình thường

  [​IMG]
  • Red Dragon
  Giá mua : 2500 + 1 Sulfur
  Số máu : 180
  Sức tấn công : 19
  Sức phòng thủ : 19
  Độ sát thương : 40-50
  Tốc độ : 11
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : chống phép đến tầng 3

  [​IMG]
  • Black Dragon (Nâng cấp của quân Red Dragon)
  Giá mua : 4000 + 2 Sulfur
  Số máu : 300
  Sức tấn công : 25
  Sức phòng thủ : 25
  Độ sát thương : 40-50
  Tốc độ : 15
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : chống tất cả các phép, +50% sức sát thương đối với Giant/Titan
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 9. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  V.Thành Inferno

  [​IMG]
  • Imp
  Giá mua : 50
  Số máu : 4
  Sức tấn công : 2
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt


  [​IMG]
  • Familiar (Nâng cấp của quân Imp)
  Giá mua : 60
  Số máu : 4
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Hút thêm 20% mana mà đối phương đã dùng.

  [​IMG]
  • Gog
  Giá mua : 125
  Số máu : 13
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Magog (Nâng cấp của quân Gog)
  Giá mua : 175
  Số máu : 13
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : tấn công tất cả các đơn vị quân nằm sát mục tiêu bị bắ từ xa

  [​IMG]
  • Hell Hound
  Giá mua : 200
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 2-7
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Cerberus (Nâng cấp của quân Hell Hound)
  Giá mua : 250
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 2-5
  Tốc độ : 8
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Có khả năng tấn công 3 đối thủ đứng sát trước mặt ,đánh không phản
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 10. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Demon
  Giá mua : 250
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 7-9
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Horned Demon (Nâng cấp của quân Demon)
  Giá mua : 270
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 7-9
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Pit Fiend
  Giá mua : 500
  Số máu : 45
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 13-17
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Pit Lord
  Giá mua : 700
  Số máu : 45
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 13-17
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Có khả năng cứu sống đạo quân đã chết thành demon.

  [​IMG]
  • Efreet
  Giá mua : 900
  Số máu : 90
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 16-24
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa, +50% độ sát thương đối với genies

  [​IMG]
  • Efreet Sultan (Nâng cấp của quân Efreet)
  Giá mua : 1100
  Số máu : 90
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 16-24
  Tốc độ : 13
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa, có sẵn phép Fire Shield, +50% độ sát thương đối với genies


  [​IMG]
  • Devil
  Giá mua : 2700 + 1 Mercury
  Số máu : 160
  Sức tấn công : 19
  Sức phòng thủ : 21
  Độ sát thương : 30-40
  Tốc độ : 13
  Quân độn thổ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không phản đòn, +50% sức sát thương đối với angel/archangel. Trừ 1 luck lên quân đối phương

  [​IMG]
  • Arch Devil (Nâng cấp của quân Devil)
  Giá mua : 4500 + 2 Mercury
  Số máu : 200
  Sức tấn công : 26
  Sức phòng thủ : 28
  Độ sát thương : 30-40
  Tốc độ : 17
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không phản đòn, +50% sức sát thương đối với angel/archangel, giảm 1 luck của đối phương
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 11. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  VI.Thành Stronghold
  [​IMG]
  • Goblin
  Giá mua : 40
  Số máu : 5
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 2
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Hobgoblin (Nâng cấp của quân Goblin)
  Giá mua : 50
  Số máu : 5
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Wolf Rider
  Giá mua : 140
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Wolf Raider (Nâng cấp của quân Wolf Rider)
  Giá mua : 150
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 3-4
  Tốc độ : 8
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : đánh 2 lần

  [​IMG]
  • Orc
  Giá mua : 150
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 2-5
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Orc Chief (Nâng cấp của quân Orc)
  Giá mua : 165
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 2-5
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 12. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Ogre
  Giá mua : 300
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 6-12
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Ogre Mage
  Giá mua : 400
  Số máu : 60
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 6-12
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Bơm phép Bloodlust cho đồng đội ở mức độ Advanced và tác dụng 6 lượt

  [​IMG]
  • Roc
  Giá mua : 600
  Số máu : 60
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 11
  Độ sát thương : 11-15
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Thunderbird (Nâng cấp của quân Roc)
  Giá mua : 700
  Số máu : 60
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 11
  Độ sát thương : 11-15
  Tốc độ : 11
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội đánh phép lightning bolt (10damage cho mỗi 1 con chym =.=)

  [​IMG]
  • Cyclops
  Giá mua : 750
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 16-20
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 16 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : Có thể phá thành như xe phá thành ở cấp độ Basic Balistics

  [​IMG]
  • Cyclops King (Nâng cấp của quân Cyclops)
  Giá mua : 1100
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 17
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 16-20
  Tốc độ : 8
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24
  Kỹ năng đặc biệt : Có thể phá thành như xe phá thành ở cấp độ Advanced Balistics

  [​IMG]
  • Behemoth
  Giá mua : 1500
  Số máu : 160
  Sức tấn công : 17
  Sức phòng thủ : 17
  Độ sát thương : 30-50
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm 40% sức chịu đòn của đối phương

  [​IMG]
  • Ancient Behemoth
  Giá mua : 3000 + 1 Crystal
  Số máu : 300
  Sức tấn công : 19
  Sức phòng thủ : 19
  Độ sát thương : 30-50
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm 80% sức chịu đòn của đối phương
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 13. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  VII.Thành Necropolis
  [​IMG]
  • Skeleton
  Giá mua : 60
  Số máu : 6
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 4
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Skeleton Warrior (Nâng cấp của quân Skeleton)
  Giá mua : 70
  Số máu : 6
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Walking Dead
  Giá mua : 100
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 3
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Zombie (Nâng cấp của quân Walking Dead)
  Giá mua : 125
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội truyền bệnh dịch tới đối phương (trừ 2 Attack, trừ 2 Defense trong 3 lượt)

  [​IMG]
  • Wight
  Giá mua : 200
  Số máu : 18
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 5
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Tự lên máu

  [​IMG]
  • Wraith (Nâng cấp của quân Wight)
  Giá mua : 230
  Số máu : 18
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Tự lên máu, huỷ 2 mana đối phương mỗi lượt
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 14. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Vampire
  Giá mua : 360
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 5-8
  Tốc độ : 6
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không bị phản đòn.

  [​IMG]
  • Vampire Lord (Nâng cấp của quân Vampire)
  Giá mua : 500
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 5-8
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không bị phản đòn, hút sinh lực để tự hồi sinh bằng chính số sát thương gây ra trên đối thủ( chỉ có tác dụng với quân có máu thịt).

  [​IMG]
  • Lich
  Giá mua : 550
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 11-13
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : sát thương tất cả các quân xung quanh quân mục tiêu, trừ quân undead

  [​IMG]
  • Power Lich (Nâng cấp của quân Lich)
  Giá mua : 600
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 11-15
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : Sát thương tất cả các quân xung quanh quân mục tiêu, trừ quân undead

  [​IMG]
  • Black Knight
  Giá mua : 1200
  Số máu : 120
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 16
  Độ sát thương : 15-30
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội đánh phép curse lên đối phương

  [​IMG]
  • Dread Knight (Nâng cấp của quân Black Knight)
  Giá mua : 1500
  Số máu : 120
  Sức tấn công : 18
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 15-30
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội đánh phép curse lên đối phương, 20% cơ hội đánh mức sát thương gấp đôi

  [​IMG]
  • Bone Dragon
  Giá mua : 1800
  Số máu : 150
  Sức tấn công : 17
  Sức phòng thủ : 15
  Độ sát thương : 25-50
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Trừ morale 1 đối phương

  [​IMG]
  • Ghost Dragon (Nâng cấp của quân Bone Dragon)
  Giá mua : 3000 + 1 Mercury
  Số máu : 200
  Sức tấn công : 19
  Sức phòng thủ : 17
  Độ sát thương : 25-50
  Tốc độ : 14
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : trừ morale 1 đối phương, 20% cơ hội biến đối phương còn ½ máu max
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 15. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  VIII.Thành Fortress
  [​IMG]
  • Gnoll
  Giá mua : 50
  Số máu : 6
  Sức tấn công : 3
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Gnoll Marauder (Nâng cấp của quân Gnoll)
  Giá mua : 70
  Số máu : 6
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Lizardman
  Giá mua : 110
  Số máu : 12
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 6
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 12 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Lizard Warrior (Upg Lizardman)
  Giá mua : 130
  Số máu : 12
  Sức tấn công : 5
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Serpent Fly
  Giá mua : 220
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 2-5
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh kèm phép Dispel lên đối thủ

  [​IMG]
  • Dragon Fly (Nâng cấp của quân Serpent Fly)
  Giá mua : 240
  Số máu : 20
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 2-5
  Tốc độ : 13
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh kèm phép Dispel và Weakness lên đối thủ,
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 16. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Basilisk
  Giá mua : 325
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 11
  Sức phòng thủ : 11
  Độ sát thương : 6-10
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội hoá đá đối phương 3 lượt (khi tấn công thì đối phương hóa đá sát thương giảm 50% và mất hóa đá)

  [​IMG]
  • Greater Basilisk (Nâng cấp của quân Basilisk)
  Giá mua : 400
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 6-10
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội hoá đá đối phương 3 lượt (khi tấn công thì đối phương hóa đá sát thương giảm 50% và mất hóa đá)

  [​IMG]
  • Gorgon
  Giá mua : 525
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 12-16
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Mighty Gorgon (Nâng cấp của quân Gorgon)
  Giá mua : 600
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 11
  Sức phòng thủ : 16
  Độ sát thương : 12-16
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 10% cơ hội giết thêm 1 đơn vị quân đối phương với 10 con bò. Ví dụ có 20 con bò thì có 10% cơ hội giết được thêm 2 quân đối phương bất kể đối phương có bao nhiêu máu.

  [​IMG]
  • Wyvern
  Giá mua : 800
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 14
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 14-18
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Wyvern Monarch (Nâng cấp của quân Wyvern)
  Giá mua : 1100
  Số máu : 70
  Sức tấn công : 14
  Sức phòng thủ : 14
  Độ sát thương : 18-22
  Tốc độ : 11
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : 20% cơ hội đánh độc đối phương: giảm lượng máu tối đa của đối phương ở đầu mỗi lượt đi

  [​IMG]
  • Hydra
  Giá mua : 2200
  Số máu : 175
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 25-45
  Tốc độ : 55
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Tấn công tất cả các đối thủ xung quanh, đánh không bị phản đòn

  [​IMG]
  • Chaos Hydra (Nâng cấp của quân Hydra)
  Giá mua : 3500 + 1 Sulfur
  Số máu : 175
  Sức tấn công : 16
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 25-45
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Tấn công tất cả các đối thủ xung quanh, đánh không bị phản đòn.
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 17. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  IX.Thành Conflux
  [​IMG]
  • Pixie
  Giá mua : 25
  Số máu : 3
  Sức tấn công : 2
  Sức phòng thủ : 2
  Độ sát thương : 1-2
  Tốc độ : 7
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Spire (Nâng cấp của quân Pixie)
  Giá mua : 30
  Số máu : 3
  Sức tấn công : 2
  Sức phòng thủ : 2
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 9
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh không bị phản đòn

  [​IMG]
  • Air Elemental
  Giá mua : 250
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 2-8
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Sợ phép lightning

  [​IMG]
  • Storm Elemental (Nâng cấp của quân Air Elemental)
  Giá mua : 275
  Số máu : 25
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 9
  Độ sát thương : 2-8
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn.
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép meteo shower, sợ phép lightning

  [​IMG]
  • Water Elemental
  Giá mua : 300
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 3-7
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép nước, sợ phép lửa

  [​IMG]
  • Ice Elemental (Nâng cấp của quân Water Elemental)
  Giá mua : 3
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 3-7
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 24 lượt bắn
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép nước, sợ phép lửa
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 18. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Fire Elemental
  Giá mua : 350
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 4-6
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa, sợ phép nước.

  [​IMG]
  • Energy Elemental (Nâng cấp của quân Fire Elemental)
  Giá mua : 400
  Số máu : 35
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 4-6
  Tốc độ : 8
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa, sợ phép nước.

  [​IMG]
  • Earth Elemental
  Giá mua : 400
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 10
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 4-8
  Tốc độ : 4
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép mưa lửa

  [​IMG]
  • Magma Elemental (Nâng cấp của quân Earth Elemental)
  Giá mua : 500
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 11
  Sức phòng thủ : 11
  Độ sát thương : 6-110
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Bơm phép Protect from Earth

  [​IMG]
  • Psychic Elemental
  Giá mua : 750
  Số máu : 75
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 10-20
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh tất cả các đơn vị quân xung quanh, đánh không phản đòn.

  [​IMG]
  • Magic Elemental (Nâng cấp của quân Psychic Elemental)
  Giá mua : 800
  Số máu : 80
  Sức tấn công : 15
  Sức phòng thủ : 13
  Độ sát thương : 15-25
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh tất cả các đơn vị quân xung quanh, đánh không bị phản đòn, chống tất cả các phép.

  [​IMG]
  • Fire Bird
  Giá mua : 1500
  Số máu : 150
  Sức tấn công : 18
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 30-40
  Tốc độ : 15
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa

  [​IMG]
  • Phoenix (Nâng cấp của quân Fire Bird)
  Giá mua : 2000 + 1 Mercury
  Số máu : 200
  Sức tấn công : 21
  Sức phòng thủ : 18
  Độ sát thương : 30-40
  Tốc độ : 21
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Chống phép lửa, 50% có khả năng tự hồi sinh ¼ quân lực nếu bị chết hết
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 19. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  X.Quân Neutron
  [​IMG]
  • Halfling
  Giá mua : 40
  Số máu : 4
  Sức tấn công : 4
  Sức phòng thủ : 2
  Độ sát thương : 1-3
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân bắn xa
  Có khả năng tăng Morale

  [​IMG]
  • Peasant
  Giá mua : 10
  Số máu : 1
  Sức tấn công : 1
  Sức phòng thủ : 1
  Độ sát thương : 1
  Tốc độ : 3
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Boar
  Giá mua :150
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 6
  Sức phòng thủ : 5
  Độ sát thương : 2-3
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Không có kỹ năng đặc biệt

  [​IMG]
  • Rogue
  Giá mua : 100
  Số máu : 10
  Sức tấn công : 8
  Sức phòng thủ : 3
  Độ sát thương : 2-4
  Tốc độ : 6
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Cho tướng cầm nó có thể dùng phép Vision

  [​IMG]
  • Mummy
  Giá mua : 300
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 7
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 3-5
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Đánh kèm phép curse

  [​IMG]
  • Nomad
  Giá mua : 200
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 9
  Sức phòng thủ : 8
  Độ sát thương : 2-6
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Tăng Speed trên đất cát

  [​IMG]
  • Sharpshooter
  Giá mua : 500
  Số máu : 15
  Sức tấn công : 12
  Sức phòng thủ : 10
  Độ sát thương : 8-10
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân bắn xa
  Kỹ năng đặc biệt : Bắn cung không bị giảm độ sát thương, bắn xuyên vật cản
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11
 20. Sabrina

  Sabrina <font color=purple><b>Phù thủy nhỏ</b></font>

  Tham gia ngày:
  13/11/03
  Bài viết:
  2,538
  Nơi ở:
  Ngã ba sông
  [​IMG]
  • Gold Golem
  Giá mua : 500
  Số máu : 50
  Sức tấn công : 11
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 8-10
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm 85% độ sát thương của phép đánh

  [​IMG]
  • Diamond Golem
  Giá mua : 750
  Số máu : 60
  Sức tấn công : 13
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 10-14
  Tốc độ : 5
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : giảm 95% độ sát thương của phép đánh

  [​IMG]
  • Troll
  Giá mua : 500
  Số máu : 40
  Sức tấn công : 14
  Sức phòng thủ : 7
  Độ sát thương : 10-15
  Tốc độ : 7
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Tự phục hồi đầy máu khi đến lượt đi

  [​IMG]
  • Enchanter
  Giá mua : 750
  Số máu : 30
  Sức tấn công : 17
  Sức phòng thủ : 12
  Độ sát thương : 14
  Tốc độ : 9
  Quân bộ
  Quân bắn xa với 32 lần bắn
  Kỹ năng đặc biệt : Tự động bơm 1 phép hỗ trợ ngẫu nhiên cho tất cả các đạo trong vòng 3 lượt

  [​IMG]
  • Azure Dragon
  Giá mua : 30000 và 20 Mercury
  Số máu : 1000
  Sức tấn công : 50
  Sức phòng thủ : 50
  Độ sát thương : 70-80
  Tốc độ : 19
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Làm đối phương sợ -->mất lượt đi

  [​IMG]
  • Crystal Dragon
  Giá mua : 20000 và 10 Crystal
  Số máu : 800
  Sức tấn công : 40
  Sức phòng thủ : 40
  Độ sát thương : 60-75
  Tốc độ : 16
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Càng đi xa càng đánh mạnh (champion bonus) . Cộng 1-2 Crystal 1 tuần nếu có con rồng này trong quân đội

  [​IMG]
  • Faerie Dragon
  Giá mua : 10000 và 8 Gem
  Số máu : 500
  Sức tấn công : 20
  Sức phòng thủ : 20
  Độ sát thương : 20-30
  Tốc độ : 15
  Quân bay
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt : Có khả năng đánh phép ngẫu nhiên với lực đánh phép là 8 Spell power, tối đa cast 10 phép 1 trận, có khả năng phản phép ngẫu nhiên (phép mirror)

  [​IMG]
  • Rust Dragon
  Giá mua : 15000 và 14 Sulfur
  Số máu : 750
  Sức tấn công : 30
  Sức phòng thủ : 30
  Độ sát thương : 50
  Tốc độ : 17
  Quân bộ
  Quân xáp lá cà
  Kỹ năng đặc biệt :Giảm Defense đối thủ 3 đơn vị và 30% cơ hội tăng thêm 25 sát thương với mỗi 1 chú rồng Rust
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/11

Chia sẻ trang này