[Fshare] Tổng hợp link downloads các bản Sims.

Thảo luận trong 'The Sims' bắt đầu bởi Little_Girl, 2/3/15.

 1. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,298
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City

  The Sims 4
  -The Sims 4 Base

  Fshare

  Drive

  -The Sims 4 Get together

  Fshare


  Crack cho tới bản Get together
  Link

  ________________________________________________
  The Sims 3
  - The Sims 3
  - The Sims 3 World Adventures
  - The Sims 3 High-End Loft Stuff ( coming soon )
  - The Sims 3 Ambitions
  - The Sims 3 Fast Lane Stuff
  - The Sims 3 Late Night
  - The Sims 3 Outdoor Living Stuff[
  - The Sims 3 Generations
  - The Sims 3 Pets ( coming soon )
  - The Sims 3 Master Suite Stuff
  - The Sims 3 Showtime
  - The Sims 3 Katy Perrys Sweet Treats
  - The Sims 3 Diesel Stuff
  - The Sims 3 Supernatural
  - The Sims 3 Season ( coming soon )
  - The Sims 3 70s, 80s & 90s Stuff
  - The Sims 3 University Life
  - The Sims 3 Island Paradise ( coming soon )
  - The Sims 3 Movie Stuff ( coming soon )
  - The Sims 3 Into the Future ( coming soon )

  ____________________________________________________________

  The Sims 3 base ( bản gốc )
  Cd-key :
  HDC4-DR2V-YZ65-QYZD-6RLD
  WV66-EWQP-CPJS-VCPJ-VRLD
  6WYQ-DNXW-E3AZ-6E3A-4RLD
  27P7-XA2U-8KN3-H8KN-6RLD
  ECGY-HE3P-6TE5-W6TE-8RLD
  JH5V-JRJN-ECAP-DECA-YRLD
  EQQY-F65K-ENEA-BENE-KRLD
  Crack Mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3.shtml#The Sims 3 [MULTI3] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 World Adventures ( WA )
  CD-Key : 2PXF-EYDN-L3CH-AL3A-MRLD
  ACXX-63CX-9SU8-BU3P-DA9Q
  4L2A-VUUT-EGHZ-6EGV-5RLD
  532J-8E52-S6J9-LS6H-DRLD
  8NJ2-7LYY-SEAC-9SED-RRLD
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3.shtml#The Sims 3 [MULTI3] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 High-End Loft Stuff
  CD-Key : 7S5D-FDFW-FHL4-JW2C-VFS9
  VAQY-VUA8-N6AK-NAX8-4VQ2
  V677-YLAC-SCRM-E201-0VTY
  ND55-9L2T-HT8H-6L7G-W593
  3H9H-D9B9-TABU-NUMH-N6CB
  567X-SSXF-FSQF-44AT-JWJP
  MAEE-AFKF-P3XV-D36B-XFA4
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_high-end_loft_stuff.shtml#The Sims 3: High-End Loft Stuff [MULTI21] No-DVD/Fixed Image
  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Ambitions ( Amb )
  CD-Key : VJZR-UPAC-SCRM-PITA-LITY
  NYPF-4JE3-QMYB-2HUN-7ABS
  4KCL-AMKW-H9QM-8F2L-EYPW
  W9PX-JHPF-WY57-5ZXM-MZ67
  2DKT-WCY9-NJKZ-BLPB-3HRM
  W6Y8-3CD6-BXCP-CHYD-EZJG
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3.shtml#The Sims 3 [MULTI3] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Fast Lane Stuff
  CD-Key : VPMV-7PYX-VTY6-RTY6-6VTY
  CL3K-CZJL-LYNJ-FLXP-NQZ7
  XNA2-EKEX-7TKZ-N7K4-4VUG
  35JA-HNM5-GQ2G-EKQH-RKZM
  K64C-UWTQ-AS46-WFUC-767M
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_fast_lane_stuff.shtml#The Sims 3: Fast Lane Stuff [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Late Night
  Download
  http://www.fshare.vn/file/T825NX10HT/
  CD-Key : U9T3-UZR7-WR36-6WRR-KRLD
  8UCC-MRJG-2C9N-2RYS-7FLT
  Z63T-392J-75Z4-M75N-6RLD
  3DZH-B96X-QCFH-FQC4-URLD
  Y2GG-NYGD-L4UJ-4L4V-LRLD
  Q9FF-APLC-88ZN-J888-QRLD
  V8DM-SC3J-J226-6J2H-8RLD
  VPJS-JEPE-JQ3S-3JQN-TRLD
  EGKT-RW55-PXV6-GPXY-8RLD
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_late_night.shtml#The Sims 3: Late Night [MULTI19] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Outdoor Living Stuff
  CD-Key : 8JTK-66MC-4H2W-LA7S-J3GF
  K7CU-3CRS-5RW2-D4TX-FFLT
  MZRR-Q49F-PP5K-709J-MFLT
  8UCC-MRJG-2C9N-2RYS-7FLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_outdoor_living_stuff.shtml#The Sims 3: Outdoor Living Stuff [MULTI19] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Generations
  CD-Key :L9X7-289U-KGSC-4KG2-JRLD
  E6KB-LKT9-JUS3-8JUB-CRLD
  GTPX-C4CD-QLC3-BEXX-2VTD
  P64U-2SFM-GLZJ-WGLX-NRLD
  5TY8-7ZAZ-3BFD-H3BD-HRLD
  MB9R-G4UM-35XX-W35V-3RLD
  HYPX-L3M8-YBTQ-2YBR-URLD
  M255-T4ZQ-BNX4-7BNV-8RLD
  7FKK-JJ4S-5HH7-35HF-BRLD
  7G4L-DFWB-TJHZ-HTJF-5RLD
  2BTT-BG2J-FAM6-4FAK-ARLD
  VKZZ-X9ZE-FB75-FFB5-9RLD
  VQF7-ATHU-AQ7M-LAQ5-RRLD
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_generations.shtml#The Sims 3: Generations [MULTI20] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Town Life Stuff
  CD-Key : TXC4-W28D-PNPB-GPNM-FRLD
  MYMM-6TMX-WFXP-RWFV-TRLD
  8JMV-T67C-ZKXJ-V53V-JW9L
  35U4-LKJS-YKYL-EYKQ-PRLD
  6EA2-ZBAN-LMPC-JMLS-FRLD
  Z57P-MBMZ-4MJP-W4MM-SRLD
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_town_life_stuff.shtml#The Sims 3: Town Life Stuff [MULTI21] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Pets
  CD-Key : EGGG-JNX8-O1PF-QCFU-2FLT
  WXQQ-XP22-1GCM-4IQF-UFLT
  IM44-BYML-7UFN-SV4H-LFLT
  HGX7-2LXW-7BFX-D50T-3FLT
  I7D5-NY56-Y703-U4EG-4FLT
  NAFP-RGN2-E982-7NL8-AFLT
  XB2S-D97N-JDAB-56XN-8FLT
  R4B3-BTSP-PB53-71FT-OFLT
  DX7X-RCNX-AOM5-AK6R-HFLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_pets.shtml#The Sims 3: Pets [MULTI21] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Master Suite Stuff
  CD-Key : AFFP-ZQR2-MKJM-DSTW-SFLT
  MSM5-5U14-O0XM-T0SI-FFLT
  VHYQ-5HXF-5KSA-WYN3-KFLT
  NJKB-WULS-NSJB-U2SC-SFLT
  WCHZ-7J4G-8354-3U6P-PFLT
  D2QY-ZE7U-H2NC-SNHV-LFLT
  NA44-5XY9-9QFH-48FL-PFLT
  6CB3-TAUU-0RC5-BJV2-5FLT
  2VY8-9ERU-A8YN-RL9Q-SFLT
  2WPX-7E7T-TXIG-TOLM-NFLT
  SJGG-7UUS-5Y9J-5M23-7FLT
  DLA2-82R2-KE7A-LTK4-VFLT
  0C8G-HF9D-14H5-582T-YFLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_master_suite_stuff.shtml#The Sims 3: Master Suite Stuff [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Showtime
  CD-Key : 9GV5-FBRT-TJN9-FR6M-RS6C
  NUY8-ANJM-IXL8-G9ON-4FLT
  9Z5V-5N9Q-Y0E9-C8JO-QFLT
  JL6W-PJLV-7PC6-D9BF-EFLT
  Crack mount : http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_showtime.shtml#The Sims 3: Showtime [MULTI21] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Katy Perrys Sweet Treats
  CD-Key : KBJS-ZVEV-T47Q-D823-0FLT
  M8A2-VKWL-CXEI-UCFI-0FLT
  86KT-6TYF-GZPT-GWZR-0FLT
  TJB3-2HV5-7JHY-CZXR-0FLT
  2BX7-T4Y5-MNYR-FUF2-0FLT
  VX5M-Q2AN-JJU9-ASWI-0FLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_katy_perry_sweet_treats.shtml#The Sims 3: Katy Perrys Sweet Treats [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Diesel Stuff
  CD-Key : HGG8-AXN3-8WAQ-F8W5-SRLD
  75Z9-AW7A-HLS8-7HLW-9RLD
  CC6N-2RAG-QQTB-BQQT-CRLD
  BWLL-2JCJ-PMGE-ZPM2-GRLD
  VXCC-BRLA-K4DN-6K4X-PRLD
  ASTK-NRMN-77SP-V77M-RRLD
  7QXF-DQ8B-7BAS-652F-T4UT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_diesel_stuff.shtml#The Sims 3: Diesel Stuff v1.0 [MULTI] No-DVD/Fixed EXE

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Supernatural
  CD-Key : SXRZ-NGGA-8GG3-F71L-0FLT
  ZVQ8-WY4K-2P4C-LT26-0FLT
  XX6N-GV63-N7DQ-223P-0FLT
  WYDV-3EJU-6IE5-FT3J-0FLT
  ECEE-2JYF-7GPC-MN4F-0FLT
  JKC4-4EUN-CTAH-U1DA-0FLT
  4RR9-BHXQ-6Y2O-2E1X-0FLT
  XMFP-7JF9-N3S0-C3SI-0FLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_supernatural.shtml#The Sims 3: Supernatural [MULTI21] No-DVD/Fixed Image 1

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Season
  CD-Key : 8YTK-KEEQ-QDNT-P3ST-CS7X
  3Q9Z-J8UM-EMME-6XAA-VK83
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_seasons.shtml#The Sims 3: Seasons [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 70s, 80s & 90s Stuff
  Download
  http://www.fshare.vn/file/TB6MRJF2WT/
  CD-Key : 7VRZ-D5A2-3RZR-4HTT-0FLT
  7C99-DMEG-G21Z-XNJ2-0FLT
  L97X-KX4J-B91B-Y9TD-0FLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_70s_80s_and_90s_stuff.shtml#The Sims 3: 70s, 80s & 90s Stuff [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 University Life
  CD-Key : DTBB-G5H3-K276-8MZS-Y85F
  MJA2-MWQ4-4UE6-VQZ7-0FLT
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_university_life.shtml#The Sims 3: University Life [MULTI] No-DVD/Fixed Image
  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Island Paradise
  CD-Key : 7AXP-8CKH-6TLZ-7MQS-AS8P
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_island_paradise.shtml#The Sims 3: Island Paradise [MULTI] No-DVD/Fixed Image
  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Movie Stuff
  CD-Key : 5Q66-75SJ-MTJF-P8QP-Z635
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_movie_stuff.shtml#The Sims 3: Movie Stuff [MULTI] No-DVD/Fixed Image

  -----------------------------------------------------------

  The Sims 3 Into The Future
  CD-Key : 5Q99-D7B3-UGYL-KHZ9-5PPY
  Crack mount ===> http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_the_sims_3_into_the_future.shtml#The Sims 3: Into the Future [MULTI21] No-DVD/Fixed Image


  ________________________________________________
  The Sims 2
  - The Sims 2
  - The Sims 2 University
  - The Sims 2 Night Lif
  - The Sims 2 Open For Bussiness
  - The Sims 2 Family Fun Stuff
  - The Sims 2 Glamour Life Stuff
  - The Sims 2 Pets
  - The Sims 2 Season
  - The Sims 2 Celebration Stuff
  - The Sims 2 H&M Fashion Stuff
  - The Sims 2 Bon Voyage
  - The Sims 2 Teen Style Stuff
  - The Sims 2 Free Time
  - The Sims 2 Kitchen & Bath Stuff
  - The Sims 2 IKEA Home Stuff
  - The Sims 2 Apartment Life
  - The Sims 2 Masion Garden Stuff
  - The Sims 2 Holiday Stuff
  - The Sims 2 Christmas Party


  The Sims 2 Ultimate Collection

  Fshare


  ________________________________________________
  The Sims 1 Complete Collection

  Fshare
   
  Last edited by a moderator: 25/5/16
  namjon, kunle, fftlkljk and 7 others like this.
 2. LovelyBoy4444

  LovelyBoy4444 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/8/05
  Bài viết:
  1,140
  Nơi ở:
  Biên Hòa City
  Ko cố tình spam nhưng xin bạn hỗ trợ up to date của cd4 the sims 2, tại mình down về khi cài các ep vào nó cập nhật up to date ko đc, sẵn cho mình xin luôn nha Little...
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/3/15
 3. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,298
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
  ^ Bạn down bản sím 2 gốc về rồi giải nén ra, mount file CD4 ra là update đc :D
   
 4. LovelyBoy4444

  LovelyBoy4444 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/8/05
  Bài viết:
  1,140
  Nơi ở:
  Biên Hòa City
  Àh ý mình là khi mình làm thao tác như bạn nói ở trên thì Win báo lỗi rồi force to close the installation của mình luôn, và mình ko thể cài ep nào vô đc hết, vì cứ tới phần update mount cd4 ko đc, hic...
   
 5. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,298
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
  ^ Máy bạn là máy cài win 8 hay MAC hả :-s
  Hình 2 hdh này không chơi sims 2 được :-ss , win 8 thì có người cài chơi được có ng chơi ko được :-s
   
 6. LovelyBoy4444

  LovelyBoy4444 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/8/05
  Bài viết:
  1,140
  Nơi ở:
  Biên Hòa City
  Ặc, hjc đúng là đang xài Win 8, hóa ra là zậy àh... Tks bạn nhiều...
   
 7. teresa106

  teresa106 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  6/6/15
  Bài viết:
  2
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Cho mình hỏi, The Sims 3 có phần nào hay ko? Liên quan về kinh doanh , nổi tiếng, có ng ham mộ này nọ đó, mà dơwn the sims 3 về ròi thì sao chèn mấy phần khác vào za?
   
 8. GirlLovesRomance

  GirlLovesRomance Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  18/6/14
  Bài viết:
  552
  Nơi ở:
  Blah blah
  Island Paradise hình như có kinh doanh khách sạn, còn showtimes thì có thể làm ca sỹ, Late Night cũng có thể làm celebrities (người nổi tiếng) nữa. Còn nếu như bạn muốn cài thêm thì chỉ cần down về rồi install là xong, vì mấy phần khác là bản mở rộng mà bạn.
   
  Little_Girl and teresa106 like this.
 9. _9x_

  _9x_ Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  3/1/09
  Bài viết:
  41
  Nơi ở:
  None
  mình muốn tải The Sims về để xây nhà là chính, không biết phiên bản nào mạnh về kiến trúc thiết kế không, các bạn tư vấn giúp mình với. Cảm ơn các bạn. Máy mình win 8.1, core i7-4700MQ, ram 8G, Geforce 840M 2gb.
  Hay chơi sims city xây luôn cả thành phố nnỉ :D
   
 10. _9x_

  _9x_ Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  3/1/09
  Bài viết:
  41
  Nơi ở:
  None
  hiu hiu, h không ai vào chơi à :(
   
 11. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,298
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
 12. :..saothienco..:

  :..saothienco..: Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/10/05
  Bài viết:
  1,180
  Nơi ở:
  In Your Heart ^_^ !
  Mình muốn hỏi chút về The Sim 3. Nếu bây giờ mình down bản gốc 5,6 Gb về rồi tải tất cả các bản mở rộng ra install vào bản gốc thì có được không ?

  Cấu hình lap mình là :
  CPU Core i3 2330M 2.2Ghz 3MB L3 cache
  Chipset Mobile Intel® HM55 Express Chipset
  Tốc độ Bus 1333Mhz
  RAM 4GB DDR3 BUS RAM 1333Mhz
  SATA 640GB
  NVIDIA GeForce GT520MX 1GB
  Win 8.1

  thì chơi sim 3 có giật lắm ko ?

  Thông cảm mình phải hỏi trước vì chỗ mình down spd khá chậm mà down về ko chơi được thì nản lắm :(

  Thanks !
   
 13. DanTruongX

  DanTruongX Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  1/3/07
  Bài viết:
  31
  Nơi ở:
  Chân cầu Sài
  Link bản repack :
  Mã:
  https://tenlua.vn/download/0737e62ae00e65041a32/the-sims-2-ultimate-collection-repack-mr-djlinkneverdie.com
  Mã:
  https://drive.google.com/file/d/0B0YyoHg0l1ZhUUtLM3JMejE3Z1E/view?usp=sharing
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/1/16
 14. marisa220690

  marisa220690 Moderator Moderator

  Tham gia ngày:
  14/1/08
  Bài viết:
  5,946
  Update link download sims 4 cho tới thời điểm hiện tại. %||:-{
   
  ericos and AnyamotoAiji like this.
 15. phuongtruc0705

  phuongtruc0705 Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  16/11/06
  Bài viết:
  66
  Không có bản Get To Work cho TS4 hả bạn?
  Với lại link crack bản Get Together có yêu cầu nhập key, bạn kiểm tra lại luôn nhé :)
   
 16. ericos

  ericos Zsukala Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  3/3/12
  Bài viết:
  12,648
  Bạn cài Get together là có hết các update kể cả get to work
   
  phuongtruc0705 thích bài này.
 17. picess23

  picess23 Gameover

  Tham gia ngày:
  9/5/16
  Bài viết:
  14
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Sim phần nào có cuộc sống showbit không bạn ơi? cho mình link với
   
 18. ericos

  ericos Zsukala Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  3/3/12
  Bài viết:
  12,648
  Có lẻ nên chơi sims 3 or 4, muốn nhẹ và vui thì sims 4
   
 19. picess23

  picess23 Gameover

  Tham gia ngày:
  9/5/16
  Bài viết:
  14
  Nơi ở:
  Ha Noi
  vậy hỡ, máy mình giật lắm, :(, để mình tìm xem. thank you <3
   
 20. phuongtruc0705

  phuongtruc0705 Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  16/11/06
  Bài viết:
  66
  Decryption key của link crack TS4 Get Together ở trên là gì bạn ơi?
   

Chia sẻ trang này