[Encyclopedia] Dynasty, Samurai & Orochi Warriors - GameVN (Không thảo luận)

Thảo luận trong 'Dynasty, Samurai & Orochi Warriors' bắt đầu bởi EncyclopediaGVN, 4/10/16.

  1. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Zhu Ran
    朱然

    [​IMG]

    Tên trong game: Zhu Ran
    Tên thật: Shi Ran (Thi Nhiên)
    Tên tự: Yi Feng (Nghĩa Phong)
    Tiếng Việt: Chu Nhiên
    Tiếng Nhật: Shuzen
    Năm sinh, mất: 182 - 249
    Tuổi trong game: 19
    Chiều cao: 173 cm
    Lực lượng: Wu
    Vũ khí: Hỏa Diệm Cung – Flame Bow

    I. Tiểu sử:
    Xuất thân:
    Sinh ra và lớn lên tại Đan Dương (Danyang), Thi Nhiên nguyên là cháu gọi Chu Trị (Zhu Zhi) là cậu, một tướng lĩnh theo thờ chúa Đông Ngô là Tôn Sách (Sun Ce). Chu Trị rất thích cậu nhóc thông minh 13 tuổi này và xin ý kiến Tôn Sách để lấy nó làm con nuôi.
    Chu Trị là một người có công rất lớn trong việc bình định Giang Đông (Jiangdong) cho nhà Ngô, mà ông cũng không có đứa con trai nào nối dõi, cho nên Sách mới lệnh cho thứ sử huyện Đan Dương thông báo và mang quà đến nhà họ Chu để tổ chức buổi lễ nhận con nuôi. Từ đó Thi Nhiên được đổi tên thành Chu Nhiên (Zhu Ran), và được theo học kinh sách trong phủ Đông Ngô cùng với Tôn Quyền (Sun Quan), em trai Tôn Sách do cả hai cùng tuổi và sau đó họ trở nên rất thân.
    Sau khi Tôn Sách chết,Tôn Quyền thừa kế quyền lực Đông Ngô, do quan hệ thời thơ ấu Chu Nhiên được đưa lên làm thứ sử quận Dư Diêu (Yuyao) thuộc tỉnh Chiết Giang (Zhiejiang). Mở rộng quản lý đến Shanyin (Shanxing - Thiệu Hưng), thẩm quyền giám sát năm quận quanh khu vực. Hài lòng với khả năng của Chu Nhiên, Tôn Quyền đưa ông lên làm thứ sử cả Linchuan (thành phố Phúc Châu – Fuzhou, tỉnh Giang Tây - Jiangxi) với hơn 2.000 binh quyền.

    Tham gia bắt Quan Vũ tại Tương Dương – Phàn Thành:
    Trong nhiệm kỳ của mình, Chu Nhiên có công chinh phục bộ lạc Sơn Việt (Shanyue) chống đối người Hán chỉ trong vòng 1 tháng. Bấy giờ, vừa dẹp xong Viên Thiệu (Yuan Shao) và Lưu Biểu (Liu Biao), Tào Tháo (Cao Cao)thay mặt Hoàng Đế đem quân tiến xuống Giang Đông, lúc này Chu Nhiên vẫn là hậu phương và không được giao nhiệm vụ gì. Cho đến khi trận Nhu Tu Khẩu (Ruxukou) diễn ra năm 213, mặc dù không có trong danh sách quân ngũ đang chiến đấu với Tào quân nhưng để chứng tỏ lòng trung thành của mình, cũng như được Tôn Quyền khuyến khích, Chu Nhiên đã dẫn quân đi đầu chống lại 40 vạn đại quân Tào.
    Năm 219, Chu Nhiên hỗ trợ tướng quân Lã Mông (Lu Meng) trong chiến dịch chiếm Kinh Châu (Jinhzhou - Jing Province) do Quan Vũ (Guan Yu) của Thục (Shu) trấn giữ.
    Lúc này, tướng Tào đang giữ Phàn Thành là Tào Nhân (Cao Ren) lại được Tào Tháo sai quân tiếp viện là Vu Cấm (Yu Jin) và Bàng Đức (Pang De) dẫn 7 đạo quân đến cứu viện, đều bị Quan Vũ đánh cho tan tác, giam Vu Cấm, giết chết Bàng Đức. Tào Tháo lại sai Từ Hoảng (Xu Huang) cứu viện và đề nghị liên minh từ Đông Ngô. Đúng lúc Tôn Quyền bị Quan Vũ cự tuyệt việc thông gia, bèn nhân cơ hội Quan Vũ rời Kinh châu để lấy mấy quận Kinh châu từ phe Thục, Quyền sai người dâng thư đến xin quy phục Tào Tháo, giúp họ Tào giáp công đánh Quan Vũ ở mặt Đông.

    Lã Mông giả ốm cử Lục Tốn (Lu Xun) trẻ tuổi ra làm Đô đốc, Quan Vũ khinh thường nên không về giữ hậu phương. Hậu quả là Đông Ngô chiếm được Công An và Giang Lăng chiếm trọn Kinh châu (Giang Lăng và Tương Dương đều thuộc Nam Quận nhưng Tương Dương lại của Tào Tháo). Lại gặp Từ Hoảng đánh bại Quan Vũ chiếm lại Tương Dương và Phàn Thành. Lã Mông sai Chu Nhiên và Phan Chương (Pan Zhang) bao vây đường lui của Quan Vũ. Tuy nhiên không biết lý do gì, Chu Nhiên để lọt Quan Vũ ở vòng vây thứ nhất, và Phan Chương bắt được Vũ ở vòng vây thứ 2. Quan Vũ bắt về bị Tôn Quyền đem chém đầu. Khi đọc công trạng Quyền tôn vinh các tướng Lã Mông, Lục Tốn đã chiếm được Kinh châu, tôn vinh Phan Chương và vẫn nêu cả Chu Nhiên nữa về việc bắt được Quan Vũ.
    Sau chiến dịch Kinh châu, Lã Mông đổ bệnh thật và chết, trước đó kịp trăn trối rằng sau này việc nước có thể giao cho 2 người là Lục Tốn và Chu Nhiên.

    [​IMG]
    Cùng Lục Tốn đánh bại Lưu Bị:
    Năm 220, Tào Phi (Cao Pi) lên ngôi Nguỵ Đế (Wei), Lưu Bị cũng lên ngôi ở Thục Hán. Lưu Bị phát lệnh chinh phạt Đông Ngô với 70 vạn quân báo thù. Chu Nhiên mang 5 vạn quân hợp quân với Đại đô đốc Lục Tốn bảo vệ Di Lăng (Yiling). Chu Nhiên dẫn 1 đạo quân tiên phong giả vờ tấn công vào một trong số các doanh trại của quân Thục nhằm đánh lạc hướng các tướng địch. Hàn Dương (Han Dang) mai phục bờ sông phía Bắc, Chu Thái (Zhou Tai) đánh bờ Phía Nam. Sau đó Lục Tốn ra lệnh tấn công phóng hoả doanh trại Thục bằng 3 hướng. Quân Thục bị lửa vây khốn, tan tác, kế hoạch diễn ra tốt đẹp. Lục Tốn và Chu Nhiên đuổi Lưu Bị vào tận sâu trong núi, đến thành Bạch Đế (Baidi), nơi mà Lưu Bị lâm bệnh và qua đời.

    Phòng thủ Giang Lăng, danh tiếng lẫy lừng:
    Năm 222, kết thúc hiệp ước hoà bình Nguỵ-Ngô, Tào Phi lệnh tấn công Ngô bằng 3 hướng. Tào Hưu (Cao Xiu) tấn công Đông Khẩu (Dongkou); Tào Nhân (Cao Ren) dẫn quân ra Nhu Tu; Từ Hoảng, Tào Chân (Cao Zhen), Hạ Hầu Thượng (Xiahou Shang) và Trương Cáp (Zhang He) chiếm Giang Lăng (Jiangling). Giang Lăng là 1 cứ điểm quan trọng vì nếu chiếm được sẽ dễ dàng chiếm trọn các quận Kinh châu. Tướng phòng ngự tại đây là Chu Nhiên với lực lượng rất mỏng. Quân Nguỵ nhanh chóng đánh tan các đội quân bảo vệ ngoài và áp sát thành, thành lập các cầu phao ngăn chặn tiếp viện từ quân Ngô tại sông Dương Tử và cô lập Giang Lăng.

    Tào Chân dẫn quân bao vây thành với nhiều loại vũ khí công thành nhưng Chu Nhiên không sợ hãi, trấn an các tướng tiếp tục thủ thành. Lợi dụng địch sơ hở, Nhiên mấy lần đem quân đánh úp tiêu diệt hai cứ điểm của địch. Hết 6 tháng, Tào Phi cũng đích thân từ Lạc Dương (Luoyang) đem quân tới làm hậu phương tinh thần cho quân Nguỵ.
    Chu Nhiên cố thủ rất lâu và liên tục đập tan các âm mưu mở cửa xin hàng của các thuộc tướng. Không lâu sau Gia Cát Cẩn (Zhuge Jin) và Phan Chương tiếp cứu bằng cách dùng lau sậy phóng hoả để đốt cầu phao của quân Nguỵ. Chu Nhiên hợp quân phản công. Quân Chu Nhiên hùng hồn làm khiếp sợ kẻ địch, tiếng tăm Nhiên nổi như cồn trong quân Nguỵ như là 1 tướng địch ghê gớm. Cuộc chiến dây dưa thêm 6 tháng, cuối cùng đến năm 223 bệnh dịch tàn phá quân Nguỵ khiến chúng rút lui, cuộc bao vây thất bại. Tào Phi buột trở lại thành đô Lạc Dương.

    Năm 245, Lục Tốn chết, Tôn Quyền giao lại toàn bộ binh quyền Đông Ngô cho Chu Nhiên. Năm 249, ông chết, đám tang ông được tổ chức rất lớn. Tôn Quyền được cho là khóc rất nhiều trong tang lễ.

    Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa:
    Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung lại nói trong trận Hào Đình (Xiaoting), khi Lục Tốn và Chu Nhiên đang đuổi Lưu Bị đến thành Bạch Đế thì Triệu Vân (Zhao Yun) ứng cứu kịp thời, đâm 1 thương làm Chu Nhiên té ngựa chết. (Hồi 84).

    [​IMG]
    II. Trong game:
    1. Dynasty Warriors Series:

    Giới thiệu:

    Xuất hiện từ rất sớm nhưng chỉ là 1 tướng NPC bên quân Wu.
    Hầu hết sự xuất hiện của NPC Zhu Ran qua các bản là bắt đầu kế hoả công tại Yiling. Việc này đã khiến quân Shu tổn thất to lớn dẫn đến đại bại, đã để lại ấn tượng sâu đậm cho các gamers.
    Ở DW7, NPC Zhu Ran có hơi ngờ vực và chậm trễ kế hoạch hoả công do Lu Xun đột ngột trở thành Commander. Ở DW8 vai trò này đã bị thay thế bởi nhân vật Han Dang.

    Quan hệ trong DW Series:
    Lu Xun
    : bạn.
    Zhou Yu: tiền bối.
    Lu Meng: tiền bối.
    Lu Su: tiền bối.
    Liu Bei: kẻ thù.

    1.1. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends
    Phải đến bản DW8XL thì Zhu Ran mới hết kiếp NPC, anh đứng thứ 4 trong cuộc bình chọn.

    Ngoại hình, tính cách:
    Zhu Ran là 1 chàng thanh niên có ngoại hình trẻ và thư sinh tương tự nhân vật Lu Xun. Mái tóc đen bóng và chĩa lên khá hiện đại, phủ trước trán 1 nhánh tóc dài qua cả mắt. Cùng với gương mặt thanh tú và sắc nét.
    Trang phục Zhu Ran ôm sát và nổi bật với sắc trắng đỏ. Bên trong bận đồ vải kín. Ngoài bận 1 chiếc áo giáp bạc trắng sáng có 2 giáp vai vàng kim. Phủ lên 1 chiếc áo khoác lệch bên và cộc tay viền đỏ. Gọn gàng với 2 chiếc nịt 1 to bản và 1 nhỏ hơn. Hoa văn lửa đỏ trên chiếc quần đen rất bắt mắt.
    Trông Zhu Ran có phần điệu đà là do chiếc khuyên tai hình ngọn lửa khá lớn bao trọn mảng tai trái của anh. Trang sức đặc biệt chưa nhân vật nào từng có tạo nét cá tính cho Zhu Ran.

    Theo nhà sản xuất, trang phục Zhu Ran được làm dựa theo và có phần tương phản với màu sắc trang phục Lu Xun (áo trắng đỏ quần đen – áo đỏ đen quần trắng) để thể hiện là 2 nhân vật cạnh tranh với nhau.

    Tính cách khá tự tin, vui vẻ hóm hỉnh. Là người có tài năng và trí tuệ vượt trội.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Biểu tượng đặc trưng:
    Biểu tượng là Hỏa. Có thể thấy rằng Zhu Ran là 1 nhân vật lấy lửa làm đặc điểm chính cho mình. Ngay cả tên cũng có nghĩa là 1 ngọn lửa (Nhiên). Lửa thể hiện trên trang phục, khuyên tai và cả vũ khí nữa.

    Vũ khí, khả năng:
    Zhu Ran sử dụng vũ khí là Hỏa Diệm Cung – Flame Bow, là 1 chiếc Cung lớn có khay đựng dầu và được thắp lửa phía trước. Khi đặt mũi tên và giương Cung, đầu mũi tên sẽ được bắt lửa. Hỏa Diệm Cung là 1 loại Cung lợi hại với các ưu điểm như sau:
    - Hỏa Diệm Cung có thể đứng yên bắn tên như các loại Cung khác, song có thể vừa bắn vừa di chuyển rất nhanh về nhiều hướng mà hướng bắn không đổi, rất lợi khi bị đối thủ tiếp cận.
    - Tên lửa có khả năng bay rất xa.
    - Tên của Hỏa Diệm Cung không chỉ bay thẳng mà còn bay vòng vòng hoặc đổi hướng tự nhiên.
    - Có thể nhắm mục tiêu trước và tên lửa tự động bay đến mục tiêu đó.
    Ex Attack 1: Ngồi xuống đất giương Cung bắn 1 mũi tên lửa bay thẳng, có khả năng phá thủ và gây choáng.
    Ex Attack 2: Bắn 1 mũi tên lửa thứ nhất, sau đó liền bắn tiếp 1 mũi tên lửa thứ hai bằng cách nhảy giật lùi. 2 mũi tên lửa càng quấy chiến trường diện rộng với tốc độ nhanh trước khi tan biến.
    Musou 1: Dùng mũi tên hất văng đối thủ lên không sau đó bắn ra hàng loạt mũi tên.
    Musou 2: Giương Cung và ngắm cho đến khi bắn 1 mũi tên lửa thật lớn.
    Aerial Musou: Chốc ngược người trên không bắn hàng loạt tên lửa xuống đất, trong khi hạ xuống đất ngay lập tức bắn hàng loạt tên lửa lên không.
    Awakening Musou: Vừa chạy vừa bắn tên, sau đó đá xoay vòng liên tiếp vừa bắn tên xung quanh, kết thúc bằng 1 phát tên thật mạnh.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Nội dung:
    Là bạn thân thuở thiếu thời với Sun Quan, nhưng Zhu Ran không muốn dựa giẫm vào mối quan hệ mà chứng minh năng lực thực sự của mình. Anh hỗ trợ chinh phục bộ tộc Shanyue và tham gia tiên phong trận đánh Ruxukou.
    Sau đó, tham gia trận đánh Yiling với tinh thần hết sức tuyệt vời. Với mong muốn bắt sống Liu Bei nhưng đã bị Zhao Yun ứng cứu, Zhu Ran khá tức tối và lập tức xin lỗi Lu Xun. Zhou Yu đều khen công sức đóng góp của 2 người.

    Cùng với Lu Xun, Zhu Ran là nhân vật được kì vọng cho tương lai của nước Wu.

    Zhu Ran và Lu Xun còn xuất hiện trong màn giành lại Xích Thố của 2 cô gái Yinping và Sanniang. Cả 2 bị đánh bại và Yinping xin lại ngựa nhưng đã bị Lingqi cướp đi mất.

    1.2. Dynasty Warriors 9: [NEW]
    ...
    2. Sơ đồ quan hệ tổng hợp:

    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi Hee19 diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  2. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    [​IMG]
    (Vị quân sư thiếu phẩm chất lại chiến đấu dưới lá cờ nhân nghĩa)

    . Tên chữ: Hiếu Trực, nguyên văn 孝直 / Xiaozhi

    . Từ Thứ (174 ~ 219.AD) là mưu sĩ trong thời kỳ Tam Quốc. Lúc đầu là thuộc cấp của chúa Ích châu Lưu Chương, sau theo Lưu Bị trở thành tâm phúc được tin tưởng nhất.

    I. Tiểu sử:

    . Sự nghiệp chính trị của Pháp Chính có thể chia thành 2 giai đoạn: trước và sau khi phò tá Lưu Bị. Trong thời kỳ đầu, Pháp Chính phò tá cho người đồng tông với Lưu Bị là Lưu Chương ở khu vực Ích châu. Tuy nhiên dù có tài nhưng Pháp Chính vẫn ko thể có được sự trọng dụng đúng nghĩa dẫn đến sự bất mãn âm ỉ trong lòng.

    . Sau sự kiện Xích Bích, thì phía Ích châu và Hán Trung xảy ra xung đột nên Lưu Chương muốn tìm lực lượng bên ngoài hỗ trợ. Lúc này một đồng liêu thân thiết với Pháp Chính là Trương Tùng được giao trách nhiệm thuyết phục Tào Tháo. Tuy nhiên kết quả ko thành, cả hai chuyển hướng về Lưu Bị. Khi gặp mặt nhau, Pháp Chính ấn tượng với phong thái của vị lãnh đạo này, âm thầm kế hoạch phản bội vị chúa Lưu Chương hiện tại để giúp Lưu Bị chiếm được Ích châu. Đúng lúc Tào Tháo cũng tỏ ra tham vọng nuốt Ích châu, Pháp Chính hiến kế khuyên Lưu Chương mời Lưu Bị nhập Thục, liên kết nhau chống lại quân Tào. Và một khi Lưu Bị vào được Ích châu, thay vì đối phó Tào Tháo dưới sự bày mưu chỉ vẽ của Pháp Chính từng bước tiếm hết quyền lực của Lưu Chương . Sau đó Pháp Chính được thăng làm Thục quận Thái thú, và khi có quyền lực trong tay ông liền đền ơn báo oán đối với những người từng đối xử với mình từ chén cơm đến cái liếc mắt khó chịu tạo ra thảm kịch cho khá nhiều người. Nhưng lúc này Pháp Chính đang là phúc tinh của Lưu Bị nên ngay cả Gia Cát Lượng vẫn phải kiêng dè ko dám trừng phạt.

    . Năm 217.AD, Pháp Chính đề nghị Lưu Bị tấn công chiếm Hán Trung và giữ vai trò quân sư chủ chốt. Chiến dịch Hán Trung diễn ra suôn sẽ, quân Thục liên tiếp thắng lợi. Chiến dịch này được miêu tả sinh động trong tiểu thuyết, nhất là cuộc chiến núi Định Quân. Pháp Chính dùng chiến thuật “ dĩ dật đãi lao “ (lấy nhàn nhã đấu mệt mỏi) làm cho quân Tào do Hạ Hầu Uyên chỉ huy hao tổn sĩ khí rồi thừa dịp bất ngờ tập kích. Lão tướng Hoàng Trung một đao chém chết Hạ Hầu Uyên. Chiến thắng này là đại công trong chiến dịch chiếm lấy Hán Trung của Lưu Bị. Theo các ngoại truyện chép lại, Tào Tháo đã than trách bản thân nghĩ rằng đã thu tóm hết trí khôn trong thiên hạ nhưng tại sao lại sót Pháp Chính.

    . Lưu Bị lên ngôi Hán Trung vương, Pháp Chính được thăng làm Thượng Thư lệnh và Hộ quân tướng quân, càng được Lưu Bị tin yêu. Hậu thế còn cho rằng, sự sủng ái tín tưởng của Pháp Chính lúc này còn vượt xa cả Gia Cát Lượng. Chỉ đáng tiếc, được một năm thì Pháp Chính bệnh nặng qua đời. Lưu Bị đau xót vô vàn, ra lệnh cử tang một ngày và truy phong là Dực hầu, là người duy nhất được phong hầu lúc Lưu Bị còn tại thế. Nhiều năm sau khi cuộc chiến Di Lăng sắp xảy ra, Gia Cát Lượng đã than rằng phải chi Pháp Chính còn sống thì sẽ cản được Lưu Bị phạt Ngô, nếu có ông có lẽ Lưu Bị ko thua thê thảm.

    II. DYNASTY WARRIORS:

    . Pháp Chính xuất hiện chính thức từ bản 8XL, đạt 96 phiếu bình chọn trong số các nhân vật mới muốn xuất hiện của phe Thục. Đi kèm theo là nhạc khúc có tên Deadly Poison (Độc dược chí mạng)

    [​IMG]

    Pháp Chính xuất hiện vai chính ở hai màn chơi mới của phe Thục:
    . Màn 1: cuộc chiến núi Định Quân, vì muốn dùng mưu chiếm núi mà Pháp Chính dùng chính bản thân chủ của mình là Lưu Bị để dụ địch tấn công. Điều này khiến cho Tinh Thái (Xingcai) giật mình vô cùng. Khi kết thúc màn, Pháp Chính đã dùng thân mình che tên cho Lưu Bị thay cho lời xin lỗi vì kế sách mạo hiểm. Lưu Bị ko trách mà còn động viên Pháp Chính.

    . Màn 2: đây là màn chơi giả thuyết vì thực tế cuộc chiến Di Lăng diễn ra sau khi Pháp Chính qua đời. Trong trận chiến, Pháp Chính biết địch sẽ dùng hỏa công nên tương kế tựu kế chỉ huy quân Thục giả vờ đi theo kế địch rồi tung tin giả Lưu Bị đã chết. Quân Ngô do Tôn Quyền chỉ huy biết tin liền xuất binh tấn công và bị trúng kế mai phục của Pháp Chính. Trận chiến thành công đã giúp Lưu Bị báo thù cho hai nghĩa đệ của mình. Kết thúc màn là cảnh phim Pháp Chính cùng Lưu Bị và bạn bè tưởng niệm về hai tướng Quan Trương.

    III. Thông tin nhân vật:

    1. Tính cách
    . Pháp Chính công nhận bản thân mình là kẻ xảo trá ko tầm thường, dùng tài trí mình theo lối bàng môn tả đạo miễn có lợi cho nhà Thục. Như trong lịch sử miêu tả: Pháp Chính là con dao hai lưỡi, có ân phải trả có thù tất báo. Với đường lối nhân nghĩa của phe Thục thì Pháp Chính là kẻ ngoài lề, nhưng vẫn là người mà Lưu Bị tin tưởng nhất.

    2. Quan hệ:

    . Lưu Bị (Liu Bei): chủ tử
    . Gia Cát Lượng (Zhuge Liang): đồng liêu
    Trong các quân sư nhà Thục, Pháp Chính chỉ đánh giá cao người này.

    3. Vũ khí:

    . Vũ khí Pháp Chính dùng là tấm vải, có tên gọi trong bản tiếng Nhật là Liên Kết Bố, bản tiếng Anh là Woven Cloth.

    . Tấm vải Pháp Chính dùng có 2 dạng: dài và vuông như tấm thảm. Trước khi bắt đầu tấn công, Pháp Chính có thể thả ra tấm vải vuông xoay vòng vòng tạo sát thương nhỏ, sau đó mới dùng tấm vải dài tấn công. Và trong lúc dùng tấm vải dài, Pháp Chính có thể hút đối thủ đi rồi thả họ trên tấm vải vuông đang xoay, kết thúc bằng chiêu thức đặc thù khiến tấm vải xoay nhanh tạo sát thương liên tục. Đây chính là ý nghĩa của từ “ liên kết “.

    . Xuất hiện trong bản 8XL:
    [​IMG]

    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi LýThanhChiếu diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  3. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    [​IMG]
    (Chiến lược gia đầy tham vọng, một người thực thi mưu kế theo lối hài hước châm biếm)

    . Giản thể: 陈宫
    . Tên chữ: Công Đài/公臺(公台)/ Gongtai

    I. Tiểu sử:

    . Trần Cung (154 – 199 AD), một mưu sĩ thời Tam Quốc phân tranh. Theo chính sử ghi lại, ban đầu Trần Cung đi theo Tào Tháo từ lúc tham gia chiến dịch liên minh chư hầu phạt Đổng Trác. Đến sau này khi Tào Tháo tiến công Từ châu báo thù cha thì Trân Cung trở mặt đi theo Lữ Bố.

    . Đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, lý do Trần Cung bỏ Tào Tháo được miêu tả rất rõ ràng. Khi Tào Tháo hành thích Đổng Trác thất bại phải bỏ trốn, ko may bị Trần Cung bắt được. Nhưng vì cảm khái lý tưởng xem thường cái chết của Tào Tháo nên Trần Cung treo ấn từ quan trong đêm cùng nhau chạy trốn. Trên đường đi, cả hai ghé vào tá túc nhà của Lã Bá Sa một người thân của Tào Tháo. Cũng trong đêm đó hai người vì hiểu nhầm đã rút kiếm chém sạch cả nhà họ Lã rồi bỏ đi. Trên đường đi, Tào Tháo gặp Lã Bá Sa đang đi mua rượu về thì giả vờ chào hỏi rồi giết nốt. Tào Tháo biện minh cho hành động tàn nhẫn này bằng câu nói lưu danh thiên cổ "Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta". Trần Cung đã vô cùng thất vọng, biết rằng mình chọn lầm chủ đã định giết nhưng ko muốn mang tiếng bất nghĩa đã bỏ đi.

    . Về sau Trần Cung theo Lữ Bố, cương quyết chống Tào Tháo. Lúc ban đầu thế lực giữa hai phe còn cân bằng, Lữ Bố vẫn chịu nghe kế của Trần Cung nên mấy phen khiến quân Tào thảm bại. Điển hình nhất là cuộc chiến thành Bộc Dương, Trần Cung bày kế phản gián dùng hỏa công suýt nữa khiến Tào Tháo bỏ mạng trong biển lửa. Tuy nhiên, Lã Bố là kẻ hữu dũng vô mưu, không có chí lớn nên suốt đời chỉ quanh quẩn dưới trướng người khác, khi đứng ra lập riêng thì không có sự quyết đoán của kẻ đứng đầu, chỉ lo an phận xó thành trì nhỏ cấp châu huyện. Vì thế, khi chiếm được Từ Châu, Lã Bố không thiết tha chính sự nữa, chỉ lo chơi bời nên không còn cần và nghe lời tham mưu của Trần Cung nữa. Dần dần thực lực so với Tào Tháo ngày một chênh lệch. Tại trận chiến cuối cùng ở thành Hạ Phì, Trần Cung bị bắt sống. Tào Tháo nghĩ đến ân tình cứu mạng năm xưa và mến tài đã khuyên ông quy hàng nhưng Trần Cung một mực từ chối quyết chọn cái chết.

    II. DYNASTY WARRIORS:

    1. Thông tin nhân vật & Quan hệ

    . Trong DW: Trần Cung trở thành nhân vật chính từ bản 8XL. Trong đợt bình chọn nhân vật muốn xuất hiện nhất do Famitsu tổ chức, Trần Cung chỉ xếp hạng 6. Nhưng điều ko ngờ khi sang đến lần 2 chuẩn bị cho phiên bản 8XL, Trần Cung bất ngờ chiếm vị trí quán quân trở thành nhân vật mới được công bố sớm nhất cho phiên bản này. Đây cũng là điều khiến cho nhà phát triển của Koei ngạc nhiên, vì họ sẽ nghĩ người chiến thắng sẽ là Tuân Úc (Xun Yu) – nhân vật sau này được thêm vào từ bản 8 Empire.

    . Trái ngược với những miêu tả trong nguyên tác, Trần Cung trong DW được xây dựng với phong cách có phần gian tà ko chính trực. Trần Cung rất tự tin vào mưu trí của bản thân, chỉ cần tìm ra một vị chủ phù hợp thì cả hai sẽ tạo ra kỳ tích lưu danh sử sách. Và vị chủ Trần Cung thấy thích hợp nhất ko ai khác là chiến thần vô địch Lữ Bố, một mưu trí kín kẽ tài ba cộng với sức mạnh vô biên thì quả là bộ đôi ăn ý.

    . Lữ Bố (Lu Bu): chủ tử
    . Trương Liêu (Zhang Liao): đồng liêu

    2. Vai trò

    [​IMG]
    . Bản 8XL xuất hiện thêm phần chơi của phe Lữ Bố nên Trần Cung cũng tham gia với vai trò quân sư chính. Trần Cung xuất hiện lần đầu ở trận chiến Hổ Lao quan (Hu Lao gate) tham gia quân liên minh thanh trừ quân Đổng Trác. Tuy nhiên khi chạm trán với Lữ Bố, bị ấn tượng sức mạnh của hắn nên tỏ ra vui mừng muốn cùng nhau hợp tác. Đến trận chiến ở thành Bộc Dương (Po Yang castle), Trần Cung chính thức đầu quân giúp cho Lữ Bố đánh bại Tào Tháo. Từ đây cũng như các phần chơi của phe khác, cốt truyện của Lữ Bố sẽ chia thành 2 nhánh dẫn đến 2 kết thúc cho Trần Cung.

    . Nếu theo nhánh lịch sử: quân Lữ Bố dần dần bị quân Tào áp đảo thất bại liên tục, cuối cùng bị bắt sống ở cuộc chiến thành Hạ Phì và bỏ mạng dưới kiếm của Tào Tháo.

    . Nếu theo nhánh giả thuyết: Trần Cung thành công trong việc phối hợp với Lữ Bố, đánh bại các thế lực khác. Tiếp theo là quay lại thành Trường An (Chang An) giải cứu Hán Hiến đế, thống nhất thiên hạ đang đại loạn.

    III. WEAPONS:

    . Vũ khí của Trần Cung trong bản tiếng Nhật gọi là Binh Pháp giản, dịch sang tiếng Anh là Art of War Scroll.

    . Giản là loại sách thời cổ, thường hay thấy trong các phim ảnh về thời kỳ nhà Hán điển hình là Tam Quốc. Thời xưa chưa phát minh ra giấy, người ta dùng thanh tre trúc xâu lại với nhau thành 1 tấm như tấm vải rồi mới viết chữ lên đó làm tài liệu. Và đặt tên gọi cho nó là giản hay trúc thư.

    [​IMG]
    Hình ảnh thực tế của Giản, tác phẩm Đạo Đức Kinh kinh điển của Lão Tử
    . Xuất hiện trong DW8 XL:
    [​IMG]
    . Vũ khí của Trần Cung có điểm đặc biệt là có thể triệu hồi ra binh lính sau mỗi chiêu thức tấn công. Mỗi chiêu thức khác nhau sẽ triệu ra binh chủng dùng các loại vũ khí như cung, kiếm, thương, khiên và cả kỵ binh. Hơn nữa, nếu trong khu vực có càng nhiều lính đồng minh thì số lượng binh lính triệu ra cũng tăng lên.

    *************************************************
    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi LýThanhChiếu diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  4. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    [​IMG]
    (Nàng công chúa chiến binh dũng cảm, nàng chiến đấu giữa vùng đất cô độc)

    . Giản thể: 吕玲绮
    . Chữ thuộc bộ Ty (tơ sợi), ý nghĩa là loại the lụa có hoa văn đẹp. Nguyên âm đọc là Khỉ, nhưng thường đọc chệch đi là Ỷ hoặc Khởi

    I. Tiểu sử:

    . Lữ Linh Ỷ (??? ~ ???), con gái của đại tướng quân nổi tiếng “ Vạn nhân nan địch “ Lữ Bố trong thời Tam quốc. Trong sử sách ko ghi chép rõ danh tính, cái tên Linh Ỷ là do Koei sử dụng. Ngoài ra trong các ngoại truyện khác thì gọi là: Lữ Văn, Lữ Mộ Thiền, Lữ Song Song …

    . Trong tiểu thuyết cũng có miểu tả liên quan đến Linh Ỷ: nàng là con gái duy nhất của Lữ Bố, mẹ họ Nghiêm. Khi con gái lớn lên, Lữ Bố đã sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị cho con mình với một chư hầu có thế lực lúc bấy giờ là Viên Thuật. Nhưng mưu sĩ dưới trướng là Trần Khuê ngăn cản hủy hôn ước, với lý do Viên Thuật tự ý xưng đế tạo phản với nhà Hán nếu kết thông gia là nối giáo cho giặc. Thay vào đó, Trần Khuê lại thuyết phục Lữ Bố hợp tác với Tào Tháo đang có danh nghĩa phò trợ thiên tử. Sự việc này nghe thì xuôi tai hợp tình hợp lý với Lữ Bố, nhưng thực ra vốn dĩ Trần Khuê đã ngầm theo phe Tào Tháo, sợ rằng hai nhà Lữ Viên kết hợp nhau thì khó đối phó hơn nên đã bày mưu phá hoại.

    . Về sau trong lúc bị vây khốn ở Hạ Phì, Lữ Bố vì muốn cầu cứu quân Viên Thuật đành phải dùng đến hôn nhân của con gái làm điều kiện trao đổi. Lữ Bố đích thân bảo vệ con, đột phá sự bao vây của quân Tào để xuất thành nhưng ko thành công đành phải quay trở lại. Khi Lữ Bố bị chém tại lầu Bạch môn thì số phận gia quyến bao gồm con gái cũng ko được nhắc đến nữa.

    II. DYNASTY WARRIORS:

    1. Thông tin nhân vật & Quan hệ

    . Trong DW: Lữ Linh Ỷ xuất hiện chính thức từ bản 8XL.
    . Sự xuất hiện của Linh Ỷ cũng là đáp ứng cho fan hâm mộ kể từ khi nàng hiện diện trong 1 game khác của Koei là Dynasty Tactic 2, vì ở phiên bản này Lữ Bố đóng vai trò nhân vật chính như các phe khác là Thục, Ngụy, Ngô và Tấn.

    . Lữ Bố (Lu B): cha
    Lữ Bố rất thương con gái tuy bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng, nói con gái nếu muốn tham chiến thì đừng có làm cản tay cản chân mọi người. Nhưng rồi lại dặn dò Trương Liêu phải luôn theo dõi cô.
    . Trương Liêu (Zhang Liao): thuộc hạ thân tín của cha, là trưởng bối thương yêu nàng như con.
    . Điêu Thiền (Diaochan): có thể gọi đây là quan hệ "mẹ kế-con chồng" vì Điêu Thiền là tình nhân của Lữ Bố.

    2. Vai trò

    [​IMG]
    . Lữ Linh Ỷ xuất hiện trong phần chơi phe Lữ Bố ở nhánh Historical, tham chiến với cha nàng kể từ cuộc chiến ở Hạ Phì (Xiapi). Ở màn kết thúc, khi cha bị liên minh Tào Tháo và Lưu Bị bắt giữ, Linh Ỷ định xông đến cứu. Ngay tức khắc Lữ Bố hét lên bảo con gái phải chạy đi tìm đường sống, Linh Ỷ đành phải nghe theo.

    . Trong màn chơi Truy tìm Xích Thố của Quan Ngân Bình (Guan Yinping): Linh Ỷ đi trộm lại ngựa Xích thố vì đây là bảo bối của cha nàng để lại nhưng ko thành công.

    III. WEAPONS:

    . Linh Ỷ sử dụng vũ khí là Thập Tự Kích (Cross-Pikes). Đây là vũ khí được Lữ Bố sử dụng trong phiên bản 6.

    . Thập Tự Kích khi sử dụng có thể phóng xa rồi xoay vòng như chong chóng trước khi quay về tay người sử dụng. Ngoài ra khi cần Thập Tự Kích vẫn tách đôi ra thành Song Kích sử dụng trong 1 số chiêu thức tấn công.

    . Xuất hiện trong DW8 XL:
    [​IMG]

    *************************************************
    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi LýThanhChiếu diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  5. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    [​IMG]
    . Đừng nhầm lẫn với Xun You (Tuân Du), cũng là mưu sĩ nổi tiếng thuộc phe Ngụy.

    . Nguyên văn: 荀彧
    Chữ Úc thuộc bộ sam (lông, tóc dài), ý nghĩa (tính) văn vẻ, tươi tốt.
    . Tên chữ (tự): 文若 (Wenruo) / Văn Nhược
    . Bính âm: Xun Yu
    . Tiếng Nhật: Jun Iku
    . Hán Việt: Tuân Úc

    . Tuân Úc (163-212.AD), một trong Tứ đại mưu sĩ của Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Theo một số tài liệu ghi nhận thì luận vai vế Tuân Úc là chú của Tuân Du (Xun Yu).

    I. Tiểu sử:
    . Tuân Úc xuất thân trong danh gia, ba đời (ông, cha chú, anh em) đều là bậc tri thức có tiếng, được xưng là “Tuân gia Bát Long”. Thời trẻ, Tuân Úc biểu hiện tài năng trị quốc được đánh giá là “ có tài vương tá “. Khi Đổng Trác (Dong Zhuo) nhập triều, Tuân Úc dự đoán việc chẳng lành nên từ quan. Về đến quê nhà, Tuân Úc khuyên mọi người hãy nhanh chóng bỏ đi vì chiến tranh sẽ nhanh chóng kéo đến khó mà sống. Đa phần dân làng đều ko nỡ bỏ đi nên cuối cùng vì loạn Đổng Trác mà chết hết cả. Tuân Úc đi tìm đến làm việc cho Viên Thiệu (Yuan Shao). Được một thời gian, Tuân Úc nhận xét Viên Thiệu cũng chẳng thể làm nên việc lớn bèn bỏ đi, tìm đến Tào Tháo (Cao Cao).

    . Ngay từ lúc gặp nhau, Tào Tháo đã rất trọng dụng Tuân Úc, xem ông như là Trương Lương giúp Hán Cao tổ Lưu Bang dựng nên nhà Hán lúc ban đầu. Đây là sự đánh giá chính xác nhất về Tuân Úc so với các bậc quân sư kỳ tài khác cũng đang theo Tào Tháo như Quách Gia (Guo Jia), Giả Hủ (Jia Xu) ... Tuân Úc được hậu thế đánh giá ngang hàng với Gia Cát Lượng (Zhuge Liang) bên Thục và Lỗ Túc (Lu Su) bên Ngô về tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài cho nhà Ngụy. Điểm này được miêu tả chi tiết ba lần trong tiểu thuyết.

    . Trong chiến dịch Từ châu: Tào Tháo lấy cớ báo thù cha kéo binh đánh Đào Khiêm, nhưng kết quả ko như mong đợi. Từ châu chưa chiếm được thì hậu phương Duyện châu bị Lữ Bố (Lu Bu) công kích. Tào Tháo lưỡng lự chưa quyết thì Tuân Úc đã đưa thư vạch ra kế sách “ rễ sâu gốc vững an định thiên hạ “, ko nên tham bát bỏ mâm. Tào Tháo khen phải rồi lập tức rút quân khỏi Từ châu mà quay về đối phó với Lữ Bố, củng cố thế lực căn cứ.

    . Sau khi Đổng Trác chết, triều đình lại bị tiếp cái nạn của bọn Lý Thôi Quách Dĩ ức hiếp vô cùng khổ sở. Hán Hiến đế phát ra hiệu lệnh nhờ các thế lực chư hầu đến hỗ trợ. Tuân Úc lập tức dâng kế “ hiệp thiên tử lệnh chư hầu “ cho Tào Tháo, khuyên Tào Tháo nên nghênh đón thiên tử để giúp nhà Hán phục hưng, như vậy sẽ có chính nghĩa để đánh dẹp chư hầu. Ông đặc biệt đề cao chữ "nghĩa" để thu phục lòng người trong thời loạn lạc. Chính điều này đã hợp thức hóa thế lực của Tào Tháo, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi phát triển về sau.

    . Trong chiến dịch Quan Độ: là trận quyết chiến sống còn giữa hai phe Tào và Viên Thiệu. Theo tình thế giằng co mãi thì quân Tào Tháo đã lâm vào cảnh bất lợi vì cạn lương thảo. Tào Tháo muốn rút quân bèn viết thư hỏi ý kiến của ông. Tuân Úc trả lời thư muốn Tào Tháo phải kiên quyết đến cùng, khuyên Tào Tháo hãy chờ thời cơ kỳ diệu sẽ đến. Tào Tháo tiếp thu ý kiến của ông, quyết tâm cố thủ. Quả nhiên sau đó trong nội bộ quân Viên xảy ra nội loạn, mưu sĩ Hứa Du vì bất mãn Viên Thiệu đã quay sang quân Tào dâng kế đốt sạch lương thảo của quân Viên đang chứa ở Ô Sào. Cuộc chiến Quan Độ thay đổi cục diện, quân Tào từ thế yếu đã giành chiến thắng . Viên gia từ đây bị suy yếu đến mức diệt vong, Tào Tháo thì bành thướng thế lực mở mang bờ cõi cả miền bắc Trung Nguyên.

    . Ba lần dâng kế của Tuân Úc đều là những kế sách then chốt trong quá trình phát triển của Bắc Ngụy. Tào Tháo vô cùng ưu đãi Tuân Úc, thăng cho ông lên Vạn Tuế Đình hầu. Đây là điều cực kỳ đặc biệt vì trong lịch sự từ trước thời điểm của Tuân Úc, chưa có ai sánh được như thế. Một người ko hề có chiến công, chỉ trù tính ở hậu phương mà được phong tước Hầu.

    . Tuy nhiên theo thời gian, Tào Tháo ngày càng lộng quyền thì giữa ông và Tuân Úc mâu thuẫn ngày càng nhiều. Tào Tháo từ yêu chuyển thành chán ghét ông. Đỉnh điểm là sự việc Tuân Úc ko muốn Tào Tháo thăng tước. Năm 212.AD; Tào Tháo đã làm thừa tướng, tước Vũ Bình hầu nhưng chưa muốn dừng lại mà muốn thăng lên tước công, được gia phong Cửu tích và lấy Ký châu làm lãnh thổ riêng của họ Tào để dựng nước riêng trong lãnh thổ nhà Hán. Vì danh tiếng của Tuân Úc trong triều, Tào Tháo đành tạm hoãn việc đó nhưng từ đây chính thức muốn loại trừ ông.

    . Năm 212.AD: Tào Tháo thân chinh phương nam đánh Tôn Quyền. Khác với mọi lần, Tào Tháo ko cho Tuân Úc trấn thủ Hứa Xương (sau này là kinh đô của Ngụy) mà phái ông đến Tiêu huyện và ko cho giữ chức Thượng Thư lệnh như bao lâu nay vẫn giữ. Qua sự kiện này, ai cũng hiểu rằng Tuân Úc đã ko còn vị trí gì đối với Tào Tháo. Ko lâu sau, Tuân Úc ngã bệnh rồi qua đời ko rõ nguyên nhân.

    II. DYNASTY WARRIORS:
    .Dynasty Warriors 8 Empires.

    . Trong lịch sử, Tuân Úc là người đầu tiên của Tào Tháo có trong Tứ đại Quân sư. Nhưng trong game thì ông lại là người cuối cùng. Quả là sự muộn màng đáng tiếc cho Tuân Úc. Mặc dù trong đợt bình chọn Nhân vật muốn có nhất do Famitsu đưa ra Tuân Úc xếp hạng 4 ở lần 1, đến lần 2 xếp hạng 2 (với 278 phiếu).
    [​IMG]

    . Story Mode DW8: tuy Tuân Úc chỉ là dạng NPC bình thường, nhưng cũng được xuất hiện khá rõ trong màn chơi cuộc chiến thành Bộc Dương (Poyang castle). Tuân Úc cố gắng trấn thủ thành ko cho quân Lữ Bố tấn công, kéo dài đợi quân tiếp viện của Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên và Nhạc Tiến.

    . Bản Empire ko có cốt truyện như bản gốc, Tuân Úc là 1 trong các nhân vật cho người chơi lựa chọn hóa thân trong loạn thế Tam quốc với vai trò tuy theo sở thích của họ.
    [​IMG]
    .Dynasty Warriors 9.
    [​IMG]
    . Story Mode:
    . Trang phục ngày thường trong DW9.
    [​IMG]

    III. Thông tin nhân vật:
    1. Tính cách:

    . Tính cách Tuân Úc trong DW bám sát nguyên tác: tài trí và trung với Hán thất đại diện là Hán Hiến đế, có những lời khuyên đáng giá và trọng nhân tài.

    2. Quan hệ:
    . Tào Tháo (Cao Cao):
    chủ tử
    . Tuân Du (Xun You): vai cháu trong gia tộc
    . Quách Gia (Guo Jia): bạn tốt

    3. Vũ khí:
    . Loại 1:
    là pháp trượng dạng ngắn. Nguyên văn trong bảng tiếng nhật 陣杖 (trận trượng; trận của trận pháp, bày binh bố trận). Trong bảng tiếng anh gọi là Formation Wand.
    . Trận trượng có tính năng đặc biệt: khi phóng các thanh trượng ra chúng sẽ liên kết nhau tạo thành kết giới đợi chủ nhân kích hoạt phát nổ.

    . Trận Trượng là vũ khí do Koei dựa theo Kim Cương xử trong Phật giáo và Ấn Độ giáo. Tên Phạn của nó là वज्र (Vajra)Đây là một pháp khí có tính chất cứng rắn của kim cương, có thể cắt mọi vật thể khác mà không vật thể nào cắt được nó, đồng thời có thêm sức mạnh vô địch của sấm sét. Do vậy, nó là biểu tượng cho tinh thần kiên định và uy lực tâm linh.
    [​IMG]
    Hình Vajra trong thực tế.

    [​IMG]
    Bộ sưu tập 6 cấp vũ khí trong DW8 Empires.

    . Loại 2: vũ khí là phi đao.
    Xuất hiện trong DW9, sử dụng chung với Trương Hợp (Zhang He), Vương Nguyên cơ (Wang Yuanji).

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi LýThanhChiếu diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  6. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    SANADA NOBUYUKI
    (真田 信之 - Chân Điền Tín Chi)

    [​IMG]

    Người gìn giữ huyết mạch Sanada
    Chủ nhân đời thứ năm của gia tộc Sanada, một samurai trong thời Sengoku và sau đó trở thành một daimyō trong thời Edo. Ông là người con thứ hai của Sanada Masayuki, trên ông có một người chị là Muramatsu-dono, em trai ông là Sanada Nobushige, hay còn gọi là Sanada Yukimura. Ông đã kết hôn với Inahime, con gái nuôi của Tokugawa Ieyasu, qua đó trở thành rể của Mạc phủ Tokugawa.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 1566 - Mất: 12 tháng 11, 1658.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Sanada Nobuyuki sinh ra tại tỉnh Shinano, là con của Sanada Masayuki, một chư hầu của gia tộc Takeda, ông cũng là anh trai của Sanada Nobushige, hay Yukimura. Năm 1582, gia tộc Takeda sụp đổ, cùng với đó là cái chết của Oda Nobunaga, Masayuki xây dựng lâu đài Ueda và giành được quyền kiếm soát Chiisagata. Nobuyuki tham gia phòng thủ lâu đài Ueda khi Tokugawa Ieyasu tấn công vào năm 1585. Sau đó, ông kết hôn với con gái nuôi của Ieyasu là Komatsuhime, hay Inahime, vốn là con gái của Honda Tadakatsu. Do đó, Nobuyuki trở thành con rể chính thức của Ieyasu, được phụ trách lâu đài Numata của Sanada ở tây bắc tỉnh Kōzuke. Nobuyuki và gia đình sống tại đây cho tới năm 1600.

    . Năm 1600, trong thời gian đầu của chiến dịch Sekigahara, Nobuyuki nhận lệnh của Ieyasu tấn công Uesugi Kagekatsu tại Aizu cùng cha và em trai mình. Khi tới Inuyama, họ nhận được lời mời tham gia phe chống Ieyasu từ Ishida Mitsunari. Masayuki lập tức rời khỏi quân đội của Ieyasu và cùng Nobushige trở về lâu đài Ueda, nhưng Nobuyuki ở lại với Tokugawa. Điều này được cho là kế sách của Masayuki, để dù phe nào giành được chiến thắng, thì huyết mạch của Sanada cũng vẫn sẽ còn tồn tại. Sau đó Ieyasu viết một bức thư cảm ơn Nobuyuki vì đã không theo Masayuki, và tiếp đó ba ngày, là một văn kiện chính thức trao ông chủ quyền tại vùng Chiisagata của cha ông.

    . Sau khi quân miền đông giành chiến thắng tại Sekigahara, Nobuyuki cầu xin Ieyasu tha mạng cho Masayuki và Nobushige. Vì hài lòng với chiến thắng này, Ieyasu chấp thuận thỉnh cầu, nhưng hai cha con Masayuki bị đày tới Kudoyama ở núi Koya, tỉnh Kii. Họ rời khỏi lâu đài Ueda vào cuối năm 1600. Ieyasu đã tái thiết lâu đài đã bị hư hại, rồi trao lại cho Nobuyuki vào khoảng giữa năm 1601. Nobuyuki xây dựng một dinh thự tại phía đông của phần được gia cố của lâu đài, và đi lại giữa Ueda và Numata. Ông đã làm việc chăm chỉ để phát triển Ueda thành một trạm dừng trên con đường Kokkokudō nối liền vùng đồng bằng Kantō với tỉnh Echigo.

    * Chữ "Hạnh" (yuki) được kế tự từ cha ông, Masayuki. Sau trận Sekigahara, Masayuki trở thành tội nhân, Ieyasu yêu cầu Nobuyuki đổi tên, ông đổi từ chữ "Hạnh" sang chữ "Chi", cách viết khác nhưng có cùng cách đọc. Chữ "Hạnh" của Masayuki sau đó được Nobushige nhận lại, đổi thành Yukimura.

    [​IMG]

    . Nobuyuki vẫn giữ liên lạc với cha và em trai tại Kudoyama, và khi Masayuki qua đời vào năm 1611, ông đã hỏi ý kiến của Honda Masanobu về việc cử hành tang lễ. Masanobu đáp lại rằng vì Masayuki qua đời khi đang bị lưu đày, nên ông cần phải nhận được sự cho phép của Mạc phủ trước khi để tang. Nobuyuki được triệu tập để tham gia vào chiến dịch tại lâu đài Ōsaka, và ông cử hai con trai của mình tới đại diện cho gia tộc. Tuy nhiên, Nobushige, khi ấy đã lấy tên là Yukimura, đào tẩu khỏi Kudoyama tới chiến đấu tại Ōsaka và nổi bật bên phía Toyotomi. Nobuyuki không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận cái chết của em trai sau trận này.

    . Từ năm 1616, Nobuyuki tập trung vào lâu đài Ueda, và để con trai cả Nobuyoshi nhận trách nhiệm với lâu đài Numata. Năm 1622, Nobuyuki rời Ueda tới Matsuhiro tại Shinano, trước đó gọi là Kaizu, nhưng ông vẫn giữ lại lâu đài Numata. Đây là lần đầu tiên gia tộc Sanada chuyển bản doanh, đa số chư hầu của họ đều đã ở Chiisagata qua nhiều thế hệ, mặc dù trước đó đã có nhiều gia tộc cũng trải qua những cuộc chuyển đổi tương tự. Nhiều samurai đã ở lại Ueda hoặc trở lại Ueda làm thường dân. Nobuyuki qua đời vào năm 1658 khi đã 92 tuổi, ông không hề nghỉ hưu. Khi ấy, con trai cả của Nobuyuki cũng đã qua đời và ông được thừa kế bởi người con thứ Nobumasa.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Sanada - Tokugawa - Quân miền đông.

    Chiều cao: 188 cm - Hệ: Hyper.

    Gia bảo: Sanada Flag - quân kì Sanada. Ông sử dụng lá cờ màu đen và gia huy sáu đồng xu màu vàng để phân biệt với quân kì màu đỏ của Masayuki và Yukimura. Con trai của Nobuyuki cũng sử dụng lá cờ này tại lâu đài Ōsaka.
    [​IMG]

    Tính cách: Không giống như Yukimura, Nobuyuki thực dụng và có trực giác nhạy bén. Với tư cách người thừa kế trong tương lai, ông luôn cố gắng giữ vững gia tộc mình. Danh tiếng và tài năng của Nobuyuki được các daimyō rất tin tưởng. Ông luôn suy xét kĩ lưỡng những hậu quả trong các quyết định của mình. Nếu có điều gì gây hại đến chủ nhân hay người thân, Nobuyuki sẽ cố gắng giải quyết triệt để. Ông không để cảm xúc chi phối hành động của mình là luôn đưa ra những quyết định hợp lý.

    Vô song tự: "Khoan" (寛) - rộng rãi, và "Tâm" (心) - trái tim.

    Vũ khí: Song Đao.

    . Vũ khí của Nobuyuki trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Yin Yang Blades - Day & Night Blades

    Quan hệ chủ chốt:

    . Sanada Masayuki: Nobuyuki kính trọng Masayuki và tin tưởng hoàn toàn vào tài năng của cha. Ông học hỏi được nhiều điều từ cha mình và sử dụng những kinh nghiệm đó để giữ vững gia tộc Sanada.

    . Sanada Yukimura: Nobuyuki yêu quý Yukimura và luôn tự dặn bản thân phải bảo vệ em trai. Ông cũng có mặc cảm cho rằng mình không sánh bằng Yukimura. Nobuyuki luôn mong rằng mình sẽ mãi là thần tượng và được em trai tin tưởng như những ngày thơ ấu. Do đó, trong trận đánh đầu tiên của Yukimura, Nobuyuki đã che dấu những yếu điểm của mình để không làm em trai lo lắng.

    . Tokugawa Ieyasu: Những tham vọng của Ieyasu khiến Nobuyuki lầm vào thế khó khi phải đối đầu với gia đình mình. Tuy nhiên, Nobuyuki vẫn tôn trọng Ieyasu vì sự tận tâm mà vị daimyō dành cho ông.

    . Tokugawa Hidetada: Tuy ban đầu bị Hidetada khinh thường, nhưng chính Nobuyuki là người giúp Hidetada tự tin vào năng lực bản thân sau khi thất bại tại Ueda. Từ đó, Hidetada xem Nobuyuki như một người bạn và sẵn lòng giúp đỡ trong mọi tình huống.

    . Inahime: Ina luôn ở bên và là chỗ dựa tinh thần cho Nobuyuki. Ông cảm nhận được tình yêu của Ina dành riêng cho mình và cũng hết lòng yêu thương cô.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Nobuyuki cùng Yukimura tập luyện dưới tán cây hoa anh đào tại tư dinh của họ trong suốt thời thơ ấu. Anh em họ phục vụ gia tộc Takeda giống như tổ tông, hỗ trợ Shingen và Katsuyori trong nhiều chiến dịch, trước khi quy thuận Oda khi Takeda sụp đổ. Không lâu sau, Nobunaga bị ám sát tại chùa Honnō, Ujiyasu nhân cơ hội tấn công vùng trung tâm. Anh em Sanada tới hỗ trợ Keiji tại Kanagawa nhưng không thể đẩy lùi được quân Hōjō, cuối cùng họ quyết định trở về lâu đài Ueda. Sau đó, Sanada đã kiên cường đứng vững trước cuộc tấn công của Ieyasu, và kết thúc bằng cuộc hôn nhân chính trị giữa Nobuyuki và Ina. Do cùng là chư hầu của Hideyoshi, cả Sanada và Tokugawa đều phải tham gia hỗ trợ Toyotomi trong các chiến dịch tại Ōshu và lâu đài Oshi.

    . Sự sụp đổ của hai gia tộc Takeda và Oda giúp Nobuyuki nhận ra sự ổn định là điều cần thiết nhất để tồn tại trong thời loạn; ông kết luận rằng Ieyasu là người thích hợp nhất để bảo đảm tương lai của Sanada. Nobuyuki quan ngại về tình bạn giữa Yukimura với Mitsunari, lo rằng em trai sẽ bỏ mạng vì một lý tưởng thất bại. Ông từ chối hỗ trợ Mitsunari tại Sekigahara, khiến Yukimura nghĩ rằng ông đã phản bội tinh thần samurai của gia tộc họ. Dù không thuyết phục được Yukimura quy thuận Ieyasu, Nobuyuki vẫn giữ vừng lập trường để bảo vệ gia tộc. Sau đó, Nobuyuki phản đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình khi Yukimura lao tới cái chết tại lâu đài Ōsaka. Nobuyuki thề rằng ông sẽ sống và bảo vệ những cánh hoa anh đào - loài hoa của anh em họ - sau khi trận chiến kết thúc.

    Samurai Warriors 4-II

    . Nobuyuki là người lãnh đạo gia tộc Sanada, ông kêu gọi đồng minh láng giềng hỗ trợ bảo vệ lâu đài Sanada. Đêm trước trận chiến, ông tự bảo vệ mình khỏi cuộc ám sát của Ina, hai người đều có ấn tượng với nhau. Sau đó, Nobuyuki đẩy lùi được quân Tokugawa. Khi cả hai gia tộc quy thuận Hideyoshi, Ieyasu tác hợp cho Nobuyuki và Ina để làm chứng cho tình bằng hữu. Tương lai Sanada được đảm bảo, nhưng Nobuyuki lo lắng khi nhận thấy sự chia rẽ nội bộ Toyotomi trong chiến dịch Odawara. Dù yêu quý Yukimura, Nobuyuki coi trong lý tưởng thống nhất của Ieyasu hơn. Ông vì nền hòa bình lâu dài tự đặt bản thân vào thế đối địch với Yukimura.

    . Tại lâu đài Ueda, Nobuyuki đánh bại Yukimura nhưng quyết định tha mạng cho em trai. Ông giữ Yukimura trong quân đội của Hidetada rồi cùng Ina nhanh chóng tới Sekigahara. Họ tới kịp để hỗ trợ cho chiến thắng của quân miền đông. Nobuyuki cầu xin Ieyasu ân xá cho Yukimura và được chấp thuận. Tuy nhiên, Yukimura tự vứt bỏ cơ hội sống sót của mình tại lâu đài Ōsaka nhiều năm sau đó. Chấp nhận sự thật rằng không thể cứu Yukimura một lần nữa, Nobuyuki mất người em trai sau trận chiến. Khi Ina khóc thương người em chồng, Nobuyuki nói rằng cô nên mỉm cười, vì Yukimura đã được chết trong mãn nguyện.

    Samurai Warriors: Spirit of Sanada

    [​IMG]

    . Vai trò của Sanada với Takeda được đưa về cho Masayuki giống như lịch sử. Nobuyuki bắt đầu khi gia tộc Sanada vươn lên, ban đầu phục vụ Hōjō nhưng rồi quay lưng về phe Tokugawa để hai gia tộc lớn này đối địch, Nobuyuki cũng được gặp Ina lần đầu tiên. Khi Sanada được Toyotomi công nhận, họ tách khỏi Tokugawa và rồi bị bao vây tại lâu đài Ueda. Sau khi giành chiến thắng, Nobuyuki kết hôn với Ina và hỗ trợ đánh bại Hōjō, giúp Toyotomi thống nhất đất nước. Khi Hideyoshi qua đời, Nobuyuki mâu thuẫn tư tưởng với Yukimura. Dù Masayuki cũng đứng về phía Mitsunari, Nobuyuki vẫn chọn về phe Tokugawa. Hidetada lệnh cho Nobuyuki tấn công Ueda, phớt lờ lời khuyên nên tới Sekigahara của ông. Như Nobuyuki đã dự đoán, không những không thể chiếm lâu đài, họ cũng không thể tới được Sekigahara.

    . Tuy nhiên, Ieyasu vẫn giành được thắng lợi. Khi tính mạng của Masayuki và Yukimura bị đe dọa, Nobuyuki cầu xin Ieyasu ân xá. Dù Naomasa cho rằng hai người quá nguy hiểm, Hidetada cũng cùng xin Ieyasu tha thứ và được chấp thuận, còn Nobuyuki trở thành người đứng đầu gia tộc. Khi tham gia vào chiến dịch mùa đông Ōsaka, Nobuyuki nhắc lại lời hứa với Yukimura rằng họ nên sống sót và cùng chăm lo gia tộc. Ông cố gắng đảm bảo cho mạng sống của em trai bằng cách cầu xin Hidetada. Tuy nhiên, Yukimura tự vứt bỏ cơ hội của mình và chết trong trận chiến, Kunoichi trao lại cho Nobuyuki ba đồng xu của Yukimura theo yêu cầu của ông. Một năm sau trận chiến, Nobuyuki vẫn hồi tưởng về thời gian tốt đẹp cùng em trai và cảm thấy đau đớn khi Yukimura đã bỏ lại ông.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Nobuyuki có một trang phục DLC trong bộ trang phục yukata truyền thống của Nhật Bản. Trong Samurai Warriors: Spirit of Sanada, Nobuyuki có thêm một trang phục DLC trong trang phục của chính mình trong bộ phim lịch sử Sanada Maru của đài NHK.


    - Màn chơi -

    . Men of Charm and Courage .
    Nobuyuki cùng nhiều vị tướng nam khác bị thách thức bởi Magoichi, tham gia cuộc đấu nhằm tìm ra người đàn ông thu hút phái nữ nhất.

    . East versus West (Eastern Army) .
    Nobuyuki tham gia vào cuộc tỉ thí giữa các tướng lĩnh của hai miền đông tây. Phe miền đông có được trí tuệ của Date, lòng dũng cảm của Sanada, và công lý của Uesugi...


    - Màn chơi 4-II -

    . Bonds of Matrimony .
    Nobuyuki và Ina cùng nhau tranh tài với các cặp vợ chồng khác như Muneshige và Ginchiyo, Nagamasa và Oichi, Nobunaga và Nō , Hideyoshi và Nene.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Guardian Cleaver

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  7. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Ōtani Yoshitsugu
    Đại Cốc Cát Kế - 大谷吉継

    [​IMG]

    Otani Yoshitsugu (1558-21/10/1600), là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, thường được đời sau truyền tụng là có trí óc hơn người, anh từng theo phò tá gia tộc Azai và gia tộc Toyotomi, tình bạn cao cả giữa anh và Ishida Mitsunari cũng được rất nhiều hậu bối ái mộ.

    I. Tiểu Sử
    Sự Nghiệp

    Lúc còn phục vụ cho Azai Nagamasa, Yoshitsugu đã sớm phát huy tài năng vượt bật của mình và được nhiều người biết đến là có trí tuệ hơn người, anh là tướng lĩnh duy nhất làm cho Nagamasa rất tự hào. Nhưng cũng có nhiều nhận định cho rằng Yoshitsugu là 1 "viên ngọc chìm sâu dưới đáy đại dương" vì gia thế của nhà Azai lúc đó quá hạn hẹp, tuy tài giỏi nhưng phục tùng ở đó, Yoshitsugu sẽ không có nhiều cơ hội phát huy, mãi cho đến khi Nagamasa qua đời, Yoshitsugu mới được điều phối đến phục vụ cho Hideyoshi Toyotomi, cuộc đời của anh chính thức được khai sáng từ đây. Yoshitsugu luôn vận dụng những mưu trí của mình để mang lại thắng lợi cho nhà Toyotomi trong các trận chiến, "viên ngọc Yoshitsugu" này càng được mài giũa sáng rực hơn nữa khi phối hợp với Ishida Mitsunari - một lãnh tướng cũng có trí tuệ tinh thông không thua gì Yoshitsugu, vinh quang mà gia tộc Toyotomi có được cũng không ít phần là do 2 người họ cùng mang lại, điển hình là trong 2 trận Shikoku với Komaki-Nagakute, không cần đụng tới một tấc sắt nào trong tay, cặp bài trùng này cũng làm khuynh đảo cả trận đồ của đối phương.

    Căn Bệnh
    Thể chất của Yoshitsugu thật sự rất yếu, ngay từ nhỏ anh luôn bị mắc nhiều căn bệnh và hay bị đau đầu, sổ mũi... trong số đó được biết đến nhiều nhất chính là căn bệnh phong (nói thẳng ra là bệnh cùi), chính vì vậy mà trong sử sách người ta hay miêu tả Yoshitsugu lúc nào cũng mặc đồ kín bít, quấn khăn che cả khuôn mặt để không cho ai trông thấy bộ dạng bệnh tật của mình. Có lần bệnh hành dữ quá đi không nổi nhưng vẫn muốn bên cạnh hiến kế sách cho chủ tướng, Yoshitsugu đã sai người bê mình lên kiệu và khiêng ra chiến trường. Cũng có nhiều nơi ghi rằng Yoshitsugu đeo khăn che mặt không phải vì bệnh mà là do anh không muốn lấy vợ và rất ghét phụ nữ nên luôn quấn khăn che đi khuôn mặt đẹp trai của mình để không một người đàn bà nào có thể đeo bám anh.

    Cái Chết
    Sau khi Hideyoshi chết, Tokugawa Ieyasu bắt đầu dấy quân lên muốn nắm quyền, Mitsunari rất phẫn nộ và chống đối kịch liệt với Ieyashu, nhưng về sau đội quân của Mitsunari ngày càng suy yếu, càng đánh càng thua, dù vậy vẫn cố chấp đối đầu với Ieyashu tại Sekigahara. Yoshitsugu tuy biết Mitsunari đang dấn thân vào chỗ chết nhưng vẫn sát cánh bên cạnh người bạn thân của mình, bất chấp nguy hiểm vì tin rằng sẽ có kì tích, nhờ vào tài trí của mình, suýt nữa anh đã lật ngược được tình thế nhưng không ngờ được bên phe mình có kẻ tạo phản đã bất ngờ làm tình hình bị đảo lộn, khiến toàn quân rơi vào vòng biển lửa. Cuối cùng, Yoshitsugu và Shima Sakon dọn đường cho Mitsunari chạy trước, còn mình thì hy sinh trong chiến trận, một thời gian sau Mitsunari cũng bị truy bắt và giết chết. Cũng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng Yoshitsugu thực chất đã qua đời trước đó do bệnh tật, còn Yoshitsugu ở Sekigahara này có thể là một ai đó cải trang, vì nếu là "hàng thật" thì chắc chắn anh sẽ sớm phát giác ra kẻ phản bội kia ngay, nhiều người giả thuyết kẻ cải trang kia có thể là Hideyoshi - ổng chưa chết, hoặc là một người nào đó muốn lấy tiền thưởng.

    Tình Bạn
    Tình bạn của Yoshitsugu và Mitsunari đến giờ vẫn luôn là đề tài rất sôi nổi đối với các thế hệ thời nay, có nhiều phim tài liệu và những bài học lịch sử được lấy cảm hứng từ câu chuyện của họ, thậm chí đã có rất nhiều người đã rơi nước mắt khi được nghe kể về tình bạn thuần khiết của họ. Không biết là cả 2 bắt đầu làm bạn với nhau chính xác từ khi nào và qua dịp gì, chỉ biết rằng lúc Yoshitsugu bắt đầu làm việc cho tộc Toyotomi thì vài ngày sau 2 người tự dưng trở nên rất khắng khít. Tương truyền rằng có một sự kiện rất đặc biệt diễn ra giữa họ: trong một bữa tiệc trà, tất cả tướng lĩnh đều phải thử chung một loại trà mới sáng chế bằng một cái ly duy nhất, khi cái ly được chuyền đến Yoshitsugu, anh đã vô tình để mủ trên mặt mình rớt xuống cái ly, các tướng lĩnh khác rất kinh sợ và chuyền tay nhau không dám uống, còn rủa Yoshitsugu là đang bị bệnh lỡ mặt cũng ráng đến đây, ngay lúc đó Mitsunari đã vơi tay lấy cái ly và uống hết một hơi, sau đó còn khen trà rất ngon, Yoshitsugu rất cảm động về chuyện đó. Và còn nhỉều sự kiện khác nữa, nhất là trong những trận chiến, 2 người luôn cố gắng bảo vệ lẫn nhau, có lần nghe tin Yoshitsugu đang tham gia vào một chiến dịch nguy hiểm, Mitsunari đã vội vã rời khỏi trại chính để đến hỗ trợ cho Yoshitsugu, qua từng bước tình bạn của họ ngày càng chân thành. Cũng vì luôn bên cạnh nhau như vậy mà có nhiều người truyền miệng rằng họ có quan hệ đồng tính chứ ngoài tình yêu ra thì chẳng có tình bạn nào mà lại thắm thiết đến như vậy cả, hay có người ác miệng hơn còn nói Mitsunari đã bỏ bùa Yoshitsugu khiến anh luôn đi theo phục vụ cậu ấy vô điều kiện.
    Tiểu sử được tham khảo và dịch từ wikipedia tiếng Anh.

    II. Trong Game
    "Mitsunari, kẻ thù của cậu thì cũng là kẻ thù của tôi!"
    [​IMG]
    Vì là một nhân vật có vai trò hơi bị hạn chế trong lịch sử nên Otani Yoshitsugu đã phải nhờ tới sự bầu chọn của fans mới được đặt chân vào hàng ngũ nhân vật được chơi trong Samurai Warriors 4.

    Tạo hình - Tính cách:
    - Yoshitsugu được tạo hình là một chàng thanh niên khoảng 22 tuổi, có ngoại hình cân đối, toàn thân mặc trang phục kín đáo che cả khuôn mặt giống như trong lịch sử, ở giữa sóng mũi có một sợi tóc dài chìa xuống trông rất duyên. Tuy che kín mặt nhưng nhìn vào đôi mắt màu xám của Yoshitsugu, chúng ta vẫn có thể thấy được 1 sự cuốn hút rất kì lạ, theo như lời mô tả của một fan thì "đôi mắt ấy giống như chứa đựng sự bình yên trong đó". Yoshitsugu là người có phong thái nhã nhặn, lịch thiệp, không thích chốn xồ bồ mà chỉ thích đi dạo dưới bầu trời xanh và ăn món tảo bẹ khô.

    - Với tính cách trầm tĩnh, thích hành động hơn mở lời, Yoshitsugu chỉ cần gật đầu nhẹ một cái thôi cũng đủ toát ra được sự mê hoặc đến khó ngờ. Nhà sản xuất còn cho biết sau lớp khăn che mặt kia của Yoshitsugu là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà họ đã mất khá nhiều thời gian để thiết kế sao cho vừa đẹp mà lại vừa bí ẩn, các nhà sản xuất hứa hẹn rằng sẽ cho tung khuôn mặt đó ra vào một dịp nào đó làm cho các fans rất nóng lòng chờ đợi. Biểu tượng của Yoshitsugu là Chim Hạc - rất phù hợp với sự thanh lịch của anh. Cũng như trong lịch sử, Yoshitsugu có hình tượng của một quân sư khá yếu đuối, tương phản với các quân sư năng động mạnh mẽ khác.

    - Tuy là nhân vật mới nhưng Yoshitsugu đã sớm vượt mặt các nhân vật cũ và đoạt được hạng nhì trong Bảng Bình Chọn Nhân Vật Yêu Thích Của Game, sau Mitsunari một bậc.

    Vũ Khí
    Yoshitsugu sử dụng một chiếc Thải Phối (Saihai), là một bảo vật trông giống như Phất Trần mà Tư Mã Ý sử dụng bên series DW. Các tướng Nhật thời xưa thường dùng Thải Phối làm vật phát tín hiệu trong quân đội, với sự thông thái và lịch thiệp của mình, Thải Phối đúng là món vũ khí rất hợp với Yoshitsugu.

    [​IMG]
    Scarlet Baton - Army Baton - Ancient Skill & Wisdom - Realm Reverser
    (Hoàng Hồng Bổng - Quân Đội Bổng - Cổ Tuyệt và Trí Khôn - Thế Quốc Cách Tân)
    Kĩ năng - Chiêu thức: Cầm một vật giống phất trần trên tay, diện trên người một bộ đồ trắng xóa, phép thuật thì tinh thông đầy mình, trông Yoshitsugu cứ hệt như một ông bụt hiện hình xuống giúp đỡ nhân gian. Với quyền phép cao cường của mình, anh có thể chưởng ra những vầng sáng để tiêu diệt địch thủ, có thể phóng lên không trung và giáng hàng trăm tia sáng tới tấp xuống đối phương, anh còn biết triệu hồi những con hạc ánh sáng lao vun vút vào kẻ địch và phát nổ vang dội làm tan xác quân thù. Ở phần chuôi của thải phối còn được Yoshitsugu giấu vào một thanh dao, anh có thể bung nó ra và chém bất ngờ. Nhà làm game cũng cho biết ban đầu tính để Yoshitsugu chưởng ra những con bướm đêm, nhưng nếu vậy thì sẽ bị trùng với Nohime và Trương Cáp nên đổi thành chim hạc.

    Các Mối Quan Hệ
    - Ishida Mitsunari chi Bằng Hữu:
    Như đã nói trên tiểu sử về tình bạn cao đẹp của họ, vào trong game nó còn được khắc họa đẹp hơn. Yoshitsugu luôn đối xử rất tốt và hết lòng với Mitsunari. Cả 2 luôn kết hợp những ý tưởng độc đáo của mình để tạo ra những kế sách vô cùng mới mẻ đối phó với quân địch trong các trận chiến và đều mang lại thắng lợi lớn. Yoshitsugu luôn kiên nhẫn nhắc nhỡ và giúp Mitsunari uốn nắn lại tính tình kỳ khôi của mình, chỉ dạy cậu hoàn thiện lại bản thân, anh cũng là người làm cho Mitsunari biết trân trọng mọi thứ xung quanh, để ý đến cảm nhận của người khác, biết quý trọng tình bạn hơn, và còn là người khiến Mitsunari phải lo lắng chờ đợi mỗi khi không thấy anh trở về doanh trại sau các trận chiến. Quan hệ của họ có lẽ rất đặc biệt vượt xa cả mức bạn thân.

    - Shima Sakon chi Bằng Hữu: Cũng là bạn thân của Mitsunari, chính Sakon và Yoshitsugu là 2 người duy nhất sát cánh cùng Mitsunari cho đến giây phút cuối cùng, cả 2 đều mong muốn giúp Mitsunari được trở nên tốt hơn.

    [​IMG]
    - Kato Kiyomasa, Fukushima Masanori chi Địch Thủ: Kiyomasa và Masanori là 2 người bạn chơi chung với Mitsunari từ thời nhỏ, khi thấy Yoshitsugu trở thành bạn thân với Mitsunari, họ có phần ghen tị nhưng vẫn tới bắt chuyện làm quen, nói rằng mọi người đều là bạn của Mitsunari hết nên cũng coi như là bạn tốt của nhau. Nhưng sau này vì nhiều chuyện xảy ra mà Kiyomasa-Masanori và Mitsunari trở mặt nhau, 2 người kia còn đổ lỗi là vì Yoshitsugu chia rẻ nên mối quan hệ của 3 người mới trở nên như vậy.

    - Tōdō Takatora chi Tiền Hữu: Khi còn làm việc ở tộc Azai, Yoshitsugu có một người bạn khá thân tên Todo Takatora, sau khi Nagamasa qua đời, Yoshitsugu và Takatora đều được phái qua làm việc cho gia tộc Toyotomi nhưng ở 2 bộ phận khác nhau nên ít khi gặp mặt. Mitsunari không ưa gì Takatora nên luôn buông giọng mỉa mai, Takatora cũng lên tiếng cự lại, mỗi lần như vậy Yoshitsugu thường rất khó xử khi đứng ra hòa giải cho bọn họ. Sau này Takatora qua làm việc cho Ieyasu thì tình bạn này dần kết thúc.

    - Toyotomi Hideyoshi, Nene chi Thủ Hạ
    - Azai Nagamasa, Oda Oichi chi Tiền Thủ Hạ


    Samurai Warriors 4
    Vai trò: Vì cuộc đời Yoshitsugu quá vang dội khi làm việc ở gia tộc Toyotomi nên các biên kịch muốn đầu tư cốt truyện của anh vào giai đoạn lúc còn làm việc cho gia tộc Azai. Mở đầu là trận chiến tại thành Kannonji, Yoshitsugu đứng trên ngọn đồi và nhìn thẳng lên bầu trời cao, hàng loạt mưa tên từ trên cao lao vút xuống phía anh, Yoshitsugu vẫn điềm nhiên đứng yên đó nhưng không có bất kì một mũi tên nào ghim trúng anh hết, điều này làm Takatora trầm trồ rằng số mệnh của Yoshitsugu quá may mắn. Nhờ vào tài trí, Yoshitsugu đã giúp mọi người chiến thắng vang dội trong trận này và cả 2 trận nữa là Kanegasaki và Anegawa làm cho Nagamasa rất tự hào. Ở trận Odani, Yoshitsugu bình tĩnh dẫn dắt đồng minh tẩu thoát ra khỏi ngôi thành đang rực lửa, nhưng vào phút cuối Oda Nobunaga đã xuất hiện giết chết Nagamasa, trong lúc mọi người đều đau buồn thì Yoshitsugu vẫn điềm tĩnh, anh cho rằng số phận đã sắp đặt như vậy rồi thì đành chịu. Sau đó Yoshitsugu được phái đến Toyotomi tộc và cốt truyện của anh kết thúc từ đây.

    [​IMG]

    Yoshitsugu cũng góp mặt bên tuyến truyện của "Thống Nhất Đất Nước" (A Land United), mô tả sơ qua về thời kì anh phục vụ cho gia tộc Toyotomi. Vào thời gian đầu ở nơi đây, Yoshitsugu cảm thấy khá xa lạ nên rất khép nép, anh luôn thu mình vào một góc riêng, chính Mitsunari đã đến bắt chuyện với Yoshitsugu, sau đó còn nắm tay kéo anh khẩn trương ra chiến trường, ngay từ trận đầu tiên, 2 người đều rất hợp ý trong chiến thuật và từ từ trở thành bạn thân. Trong trận Sekigahara, Yoshitsugu âm thầm dẫn quân đến giúp Mitsunari chống lại lực lượng của Ieyashu, dù rất cố gắng nhưng Yoshitsugu vẫn bị áp đảo, anh bị người bạn cũ là Takatora đánh bại, Takatora vì nể tình xưa nên kêu Yoshitsugu chạy đi nhưng anh từ chối và nói rằng "nếu cậu không đem được đầu của tôi về thì sẽ bị Ieyashu xử phạt mất", sau đó Yoshitsugu rút dao ra tự sát trong tiếng kêu khóc của Takatora.

    Sang bản mở rộng SW4-II, cốt truyện tập trung hơn vào giai đoạn phục vụ cho nhà Toyotomi, đầu tiên Yoshitsugu cùng với Mitsunari nhận lệnh đột nhập vào sào huyệt của gia tộc Mōri, 2 người bị phát hiện và bị bắt trói, Mitsunari luôn miệng nói với bên kia rằng Yoshitsugu chỉ là người đi theo mình thôi, muốn gì cứ giải quyết mình, hãy thả Yoshitsugu ra, nghe vậy đối phương bên kia rất ấn tượng trước sự quý trọng tình bạn này và quyết định bỏ qua, thả cho cả 2 về, Yoshitsugu cảm ơn Mitsunari thì cậu nói đồng đội nào cũng sẽ làm vậy thôi đừng nghĩ nhiều, cả 2 nhanh chóng trở lại doanh trại giúp Hideyoshi đẩy lùi quân phản bội của Akechi Mitsuhide. Suốt thời gian kề bên Mitsunari, Yoshitsugu thấy được người này đúng là có phẩm chất tốt, luôn đặt khát vọng của chủ tướng lên hàng đầu, từ chối những bổng lộc của Hideyoshi và kêu ổng ban phát cho những binh sĩ khác, Yoshitsugu trước đó còn hoang mang rằng không biết Mitsunari có tham vọng gì hay không thì giờ đã hiểu rõ mình hoàn toàn không chọn lầm bạn.

    [​IMG]
    Trong chiến dịch Shikoku, Yoshitsugu được Hideyoshi yêu cầu làm mồi nhử dụ quân địch, anh chấp thuận kế hoạch này và giấu không cho Mitsunari biết vì sợ bạn thân lo lắng. Nhưng không hiểu sao Mitsunari biết được liền tức tốc phóng đến chiến trường hỗ trợ cho Yoshitsugu bất chấp là sẽ phá hỏng thế trận bên phe mình, rất may chiến dịch đã thành công. Yoshitsugu tuy cảm kích vì biết Mitsunari lo cho mình nhưng cũng lên tiếng trách "lần sau đừng tự ý hành động như vậy nữa, mỗi người đều có một nhiệm vụ của riêng mình, chủ tướng ban cho cậu nhiều đặc ân không đồng nghĩa là cậu có thể tùy tiện lãng phí mạng sống, cậu còn phải giúp ổng thực hiện khát vọng" thì Mitsunari nói rằng nếu thiếu mất Yoshitsugu thì coi như khát vọng đó cũng vô nghĩa, thế là tình bạn của họ càng bền vững hơn.

    Sau khi Hideyoshi chết, Ieyashu nổi tham vọng muốn nắm quyền, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng nên Mitsunari luôn trong trạng thái áp lực, thường gắt gỏng làm mất lòng nhiều binh lính, ai cũng cho rằng cậu ta sẽ không thể đấu lại Ieyashu, ngay cả Takatora cũng khuyên Yoshitsugu mau chóng rời bỏ Mitsunari, càng ở bên "con cáo nhỏ mà cứ tưởng mình là con cọp" đó thì sẽ càng gặp nguy hiểm. Nhưng Yoshitsugu không thể làm như vậy vì anh đã nợ Mitsunari rất nhiều ân tình không thể đền đáp hết được, bây giờ lại còn bỏ rơi người bạn thân nhất nữa thì chẳng khác gì kẻ vong ơn bội nghĩa, Yoshitsugu dẫn một đội quân lớn đến Sekigahara để trả ơn Mitsunari, dùng mưu trí thay đổi đội hình chiến đấu, lưu ý đón đầu một bộ tướng sẽ có thể trở mặt, và nhờ vậy đã áp đảo đối phương dữ dội.

    [​IMG]

    Cuối cùng tình thế được lật ngược, quân đội của Mitsunari đánh tan quân đoàn nhà Tokugawa, Ieyashu thấy vậy liền sợ hãi chạy trốn, Yoshitsugu ngay lập tức đuổi theo truy cùng giết tận, Mitsunari cũng muốn đi theo nhưng Yoshitsugu chặn lại và nói rằng hãy chờ ở đây. Ngồi trong doanh trại mà Mitsunari cảm thấy bất an vô cùng, cứ hồi hộp lo lắng không biết Yoshitsugu có bình an vô sự hay không, từng phút trôi qua cứ như đang ngồi trên đống lửa, Mitsunari sốt ruột ngồi nhịp chân liên hồi cho đến khi nhìn thấy bóng hình của Yoshitsugu từ đằng xa bước tới, cậu liền bật dậy cười mừng rỡ, Yoshitsugu cất tiếng "Mitsunari, tôi về rồi", Mitsunari xúc động "Mừng anh trở về, Yoshitsugu!". Cả 2 nhìn nhau vui vẻ dưới khung trời thơ mộng của một chiều thu. Thật là 1 kết thúc có hậu.

    Trang phục: Là chiếc áo trắng tinh khôi được xếp lên nhiều tầng xen kẽ với những đường viền màu vàng trông vô cùng uy nghi, thêm vào đó là một chút màu xanh ngọc đặc trưng của gia tộc Thiển Tĩnh, chiếc nón của Yoshitsugu có đính biểu tượng là gia huy của gia tộc Otani - hình 2 con bướm đêm chụm đầu vô nhau, dưới cái nón còn chìa ra 2 sợi dây có 4 màu trắng-vàng-tím-đen, ở cổ và giữa ngực có đeo những sợi dây màu đỏ được thắt lại gọn gàng, bên dưới mặc chiếc quần bó màu đen. Ngoài ra anh còn có một bộ Dục Y màu xanh lam có in hình những con bướm trông rất là huyền bí, nhiều fans đã từng hi vọng rằng khi mặc chiếc áo này, các nhà làm game có thể cho mọi người thấy khuôn mặt của Yoshitsugu nhưng đến giờ khuôn mặt ấy vẫn còn là một ẩn số.

    [​IMG]
    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  8. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    MATSUNAGA HISAHIDE
    (松永 久秀 - Cung Vĩnh Cửu Tú)

    [​IMG]

    Loạn thế đại ác đảng
    Một chư hầu của gia tộc Miyoshi và sau đó là gia tộc Oda. Ông mang tai tiếng về sự tàn ác, tính bạo lực và sự xảo quyệt của mình, được cho là đã luôn chống phá tham vọng của Nobunaga. Ông nổi tiếng vì việc thách thức Nobunaga đến tận giây phút cuối cùng, bằng cách đập vỡ ấm trà mà Nobunaga vô cùng khao khát.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 1510 - Mất: 19 tháng 11, 1577.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Trong những năm 1540, Matsunaga Hisahide là một chư hầu phục vụ dưới trướng Miyoshi Masanaga trước khi tạo phản để đưa người bạn từ nhỏ, Miyoshi Chōkei lên nắm quyền. Sau đó, ông đại diện Chōkei tới Kyōto, dần dần đạt được quyền lực và trở thành daimyō ở đây. Dù vẫn tiếp tục hỗ trợ gia tộc Miyoshi tại chiến dịch tỉnh Yamato, người ta cho rằng Hisahide chính là người đứng sau những vụ sát hại những thành viên trong gia đình Chōkei, nhằm củng cố quyền lực của bản thân khi Miyoshi Yoshitsugu còn non trẻ phải kế thừa gia tộc. Tuy nhiên, Miyoshi Nagayasu, Miyoshi Masayasu và Iwanari Tomomichi cũng cùng nhau trở thành giám hộ cho Yoshitsugu.

    . Mặc dù không tin tưởng bộ ba của gia tộc Miyoshi, Hisahide vẫn hợp tác cùng họ trong cuộc đảo chính nhắm vào Shōgun Ashikaga Yoshiteru năm 1565. Sau cái chết của Yoshiteru, Hisahide khai chiến với đồng minh cũ của mình. Ông phải chịu nhiều thiệt hại tại Sakai vào năm sau đó, và buộc phải rút khỏi khu vực này. Những trận chiến của Hisahide với gia tộc Miyoshi để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, điển hình như việc ngôi chùa Tōdai ở Nara bị phá hủy, điều khiến Hisahide luôn bị người đời chê trách. Sau đó, khi Oda Nobunaga tiến quân vào và thâu tóm Kyōto vào tháng 11, Hisahide buộc phải đầu hàng Nobunaga.

    . Để tồn tại, Hisahide phải tham gia vào nhiều chiến dịch của Oda, đồng thời duy trì quyền kiếm soát của mình tại Yamato. Ông cũng lấy lòng Nobunaga bằng cách dâng một món trà quý hiếm có tên là Tsukumogami. Thực chất, tất cả chỉ nhằm giúp ông có đủ thời gian để âm mưu lật đổ Nobunaga. Thậm chí, Hisahide còn liên lạc trở lại với Miyoshi một thời gian ngắn trong năm 1573, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng với họ khi thấy liên mình này hoàn toàn vô dụng. Năm 1577, Hisahide tuyên bố độc lập khỏi Oda tại Yamato, ông bị quân Oda vây hãm tại lâu đài Shigisan. Biết không tránh khỏi thất bại, Hisahide và các con trai của mình đã cùng nhau tự sát.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Matsunaga - Miyoshi - Oda.

    Chiều cao: 176 cm - Hệ: Special.

    Gia bảo: Hiragumo Kettle - ấm trà Hiragumo. Nó có tên như vậy bởi về mặt của nó giống như được bao phủ bởi mạng nhiện. Cả Hisahide lẫn Nobunaga đều trân quý ấm trà này, nên ông đập vỡ nó như là hành động thách thức cuối cùng, cũng như để Nobunaga không bao giờ có được nó. Mối quan hệ của Hisahide với ấm trà này minh chứng cho tình yêu trà đạo của ông.
    [​IMG]

    Tính cách: Hisahide là một nghệ nhân trà đạo, ông tự đề cao mình là một người đẳng cấp và tài năng, đặc biệt tự xưng là "loạn thế đại ác đảng". Hisahide có đầu óc đen tối và thích gây rối, ông thường xuyên xoáy sâu vào nỗi khổ của người khác nhằm kéo dài nó, và nói hành động của mình là "dưới danh nghĩa cái ác". Hisahide ghét việc con người tin vào sự chi phối của số phận, ông khinh miệt những kẻ lấy đó làm lời biện hộ cho sự kém cỏi của bản thân. Hisahide có lối ăn nói điên khùng pha chút hài hước, và thường le lưỡi ra ngoài. Mục tiêu của ông là tạo được uy tín với người khác, dù ai cũng cho là không thể.

    Vô song tự: "Tội" (罪) - tội lỗi, và "Bạn" (叛) - phản bội.

    Vũ khí: Khúc Đao・Bộc Đạn.

    . Vũ khí của Hisahide trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Spider Sickle - Rebel Sickle

    Quan hệ chủ chốt:

    . Oda Nobunaga: Chủ nhân cũng như là kẻ thù của Hisahide. Hisahide thường dễ dàng bị khiêu khích khi số phận bản thân bị kẻ khác động chạm, Nobunaga thường lời dụng điều này để khiến ông cảm thấy nhục nhã và nghiền nát cái tôi của ông.

    . Yagyū Munenori: Gia tộc Yagyū vốn chịu ơn bảo trợ của Hisahide. Munenori vì thế thường xuyên hỗ trợ các âm mưu của Hisahide. Ông cũng cố gắng tạo được uy tín của bản thân với Munenori.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Hisahide xuất hiện trước Mitsuhide, tự hào nhận mình là "loạn thế đại ác đảng". Với tư cách daimyō của Yamato, ông hỗ trợ Saitō chiến đấu chống lại Nobunaga. Thất bại và bị bắt giữ, Hisahide yêu cầu Nobunaga xử tử mình. Khi được Nobunaga tha mạng, Hisahide cảm thấy nhục nhã và cay đắng. Ông cho rằng số phận của ông chỉ thuộc về một mình ông, và điều đó đã bị Nobunaga tước mất. Gia nhập Oda, Hisahide ngầm chống phá bằng cách liên kết với các phe phái khác. Khi Nobunaga tới Gifu, Hisahide thuê Koshōshō và Magoichi nổi loạn, đe dọa shōgun ở Kyōto. Nobunaga bất ngờ trở lại khiến âm mưu của Hisahide thất bại. Tiếp đó, Hisahide nhắm gần hơn vào gia đình Nobunaga, thuyết phục Nagamasa phản bội. Nobunaga biết Hisahide đứng sau, chế giễu ông bằng cách bắt ông cầm quân, rồi sau đó lại tha mạng cho ông.

    . Hisahide quyết định Mitsuhide là mục tiêu tiếp theo. Khi tham chiến tại Nagashinom, ông cố gắng tác động Hideyoshi nhưng bất thành. Chứng kiến sự sụp đổ của Takeda, Hisahide lấy lại được lòng dũng cảm của mình. Khi được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài Shigisan trong chiến dịch tỉnh Kii, Hisahide nhân cơ hội đó tách khỏi Oda. Ông thách đấu Nobunaga một trận tử chiến và thất bại. Nobunaga sẵn sàng tha cho Hisahide một lần nữa nếu ông chịu dâng ấm trà Hiragumo. Để khẳng định chủ quyền với số phận mình, Hisahide tự thổi tung mình bằng thuốc nổ giấu trong âm trà. Cái chết của ông đã tác động đến Mitsuhide, dẫn đến sự kiện chùa Honnō sau này.

    Samurai Warriors 4-II

    . Tuyến truyện của Hisahide bắt đầu sau khi ông ám sát Shōgun Yoshiteru và bị bắt giữ bởi Nobunaga ngay sau đó. Yêu cầu được chết và sự nhục nhã khi được tha mạng, tới những âm mưu trả thù của ông được lặp lại từ phiên bản gốc. Nhưng trong bản này, Hisahide xúi giục Katsuyori và đặt cược vào kị binh Takeda tại Nagashino. Nobunaga vẫn biết Hisahide có liên quan, bắt ông lãnh đạo chiến dịch, và lại tha mạng. Phẫn nộ dâng trào, Hisahide trở nên điên loạn trong nỗi ám ảnh về một cái kết hoành tráng, ông quyết định nổi loạn và tự thổi tung mình tại lâu đài Shigisan.

    . Âm mưu cuối cùng của Hisahide phụ thuộc vào Munenori. Bằng một cách nào đó, ông vẫn còn sống và ẩn náu trong tư dinh của gia tộc Yagyū. Hisahide thuyết phục được Motonari tham gia cùng ông trong cuộc ám sát Nobunaga tại chùa Honnō. Do thất bại khi thuyết phục Mitsuhide làm phản, Hisahide quyết định đổ lỗi cho ông ta về cuộc nổi loạn này và tiêu diệt gia tộc Oda. Vui mừng khi đã giành lại được cuộc đời mình với cái chết của Nobunaga, Hisahide một lần nữa tự thổi tung mình trong hưng phấn.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Hisahide có một trang phục DLC trong bộ trang phục yukata truyền thống của Nhật Bản.


    - Màn chơi -

    . Men of Charm and Courage .
    Hisahide cùng nhiều vị tướng nam khác bị thách thức bởi Magoichi, tham gia cuộc đấu nhằm tìm ra người đàn ông thu hút phái nữ nhất.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Twilight Reaper

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  9. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Katakura Kojūrō - 片倉小十郎
    Phiến Thương Tiểu Thập Lang
    [​IMG]

    Katakura Kojuro (1557-4/12/1615), là người đứng đầu gia tộc Katakura. Kojuro thực chất không phải tên thật mà chỉ là cái tên được gọi chung cho những người đứng đầu gia tộc này thôi, tên thật của anh là Katakura Kagetsuna (Phiến Thương Cảnh Cương), cũng chính là quản gia cấp cao của 2 đời dòng họ nhà Date.

    I. Tiểu Sử
    - Thởu trưởng thành, Kojuro theo hầu cho Date Terumune - một trong các nhà tài chính hùng mạnh nhất của tỉnh Mutsu, anh đã cùng chủ tướng đi chinh chiến rất nhiều trận với khí thế và nỗ lực vô cùng vượt trội, đã cống hiến vô vàn chất xám của mình trong việc bày mưu và bố trí quân đội để đánh trận. Cảm nhận được nhiệt huyết-tài năng và sự trung thành của Kojuro, Terumune tin tưởng phong tước cho anh làm quân sư, làm tướng lĩnh thân cận nhất, cấp cho Kojuro nhiều bổng lộc và còn cho phép anh dạy dỗ con trai mình.

    - Khi lớn lên, con trai của Terumune là Date Masamune cũng theo cha ra trận, không may trong trận chiến đầu tiên, cậu bé đã bị quân địch bao vây tứ phía. Bất ngờ Kojuro từ xa phóng ngựa đến hét lên "Ta mới là Masamune đây !", khiến bọn chúng liền đuổi theo anh và có cơ hội cho Masamune trốn thoát. Sau vụ đó Kojuro lại được mọi người khen thưởng và quý trọng nhiều hơn nữa, anh chính thức được phong là Quản Gia Cao Cấp của dòng họ Date. Masamune trước đây không ưa Kojuro vì sự dạy dỗ rất nghiêm khắc của anh nhưng nay cũng hoàn toàn bị cảm động và yêu mến vị quản gia của mình hơn. Cặp chủ-tớ này lại tiếp tục sát cánh cùng nhau trong suốt các trận chiến từ năm 1585 đến năm 1600, phải nói sự có mặt của Kojuro là vô cùng quan trọng với gia tộc Date, nếu không có sự hỗ trợ của anh thì chắc hẳn nhà Date sẽ không lớn mạnh như bây giờ, anh luôn được ca tụng là món quà trời ban cho gia tộc này.

    - Sau khi Terumune qua đời, gia tộc Date xảy ra nhiều lục đục, Kojuro cố gắng giữ vững sự tồn tại của nhà Date bằng cách chủ động liên kết với một tướng lĩnh đang có thế lực lớn mạnh nhất hiện giờ - Toyotomi Hideyoshi, anh đã tiến quân hỗ trợ cho Hideyoshi trong chiến dịch thống lĩnh thành Odawara. Sau vụ này Hideyoshi rất cảm mến Kojuro và đã mời anh về làm việc cho mình với phần thưởng là 50.000 mảnh đất, dù Masamune cũng động viên Kojuro hãy theo Hideyoshi để sự nghiệp được phát huy hơn nhưng Kojuro đã từ chối và vẫn tiếp tục làm việc cho dòng họ Date, lòng trung thành của anh làm nhiều người phải thán phục.

    - Mùa đông năm 1614, Kojuro bị bệnh nặng không thể tham gia chiến dịch Osaka, anh đã gửi con trai mình theo phò trợ cho Masamune, trước khi nghênh chiến, Kojuro đã gọi Masamune đến bên giường của mình và dặn dò nhiều điều, đó cũng chính là lần cuối mà 2 người gặp nhau. Khi Masamune trở về mừng rỡ báo tin chiến thắng thì Kojuro đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, anh được chính tay vị chủ nhân trẻ của mình mai táng và đặt cho tên di cảo là Sanzan Jōei (Kiệt Sơn Thường Anh ), 6 người tùy tùng của Kojuro sau đó cũng tự sát mà đi theo anh. Ngày nay Kojuro luôn được các hậu bối lấy ra làm hình mẫu cho biểu tượng của một vị quản gia anh dũng, đa tài, thông thái.
    *Tiểu sử được tham khảo và dịch từ Wikipedia Tiếng Anh.

    II. Trong Game
    "Nếu cả thế giới chống lại cậu, tôi sẽ chống lại cả thế giới!"
    [​IMG]
    Kojuro tham gia vào suốt các phần game của series nhưng mãi đến phiên bản Samurai Warriors 4 anh mới được đổi vai từ nhân vật quần chúng sang nhân vật chính thức được người chơi điều khiển. Đóng vai trò là một quản gia đa tài, luôn hết lòng phò tá cho gia tộc Date. Kojuro xếp hạng 16 trong mục bình chọn nhân vật yêu thích.

    Tạo hình - Tính cách: Kojuro được tạo hình là một chàng trai 28 tuổi, cao 1m88, có dáng vẻ mảnh mai, phong thái ung dung điềm tĩnh cùng nét mặt nghiêm nghị toát lên sự lịch lãm cuốn hút đến kì lạ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh là người khô khan và khó gần, nhưng không, thật sự Kojuro Lang là một người sống rất nội tâm, luôn quan tâm để ý đến mọi người xung quanh, và đối với tướng quân trẻ của mình, anh luôn dành một vị trí rất đặc biệt. Với sự tinh tế, nhã nhặn cùng những kiến thức uyên thâm do mình tự mài giũa, Kojuro như nắm trong tay cả bản đồ trận chiến, anh biết rõ đường đi nước bước của quân địch và am tường địa hình trận đấu đến không ngờ. Ngoài ra Kojuro còn tinh thông nghệ thuật và có sở trường thổi sáo rất hay, chi tiết này giống với nhân vật Chân Cơ bên series DW, những phẩm chất cao đẹp của anh khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ.

    Vũ Khí: Giống với Găng Tay Sắt của nhân vật Musashibō Benkei trong OW series, Kojuro sử dụng một chiếc Khiên Vạn Năng mà trong đó chứa đựng đủ vũ khí nhỏ như Sáo, Súng Lục, Tia Blaze và Kiếm.

    [​IMG]
    Firebird Shield - Soulturtle Shield - Heavenrock Shield - Serpent King
    (Phượng Hoàng Thuẫn - Quy Hồn Thuẫn - Thiên Thạch Thuẫn - Đại Xà Vương)
    Kĩ năng - Chiêu thức: Với chiếc khiên hữu dụng như vậy, Kojuro có thể thay đổi vũ khí trong chớp mắt và tấn công đến nối khiến quân địch bị rối loạn luôn, lúc thì vung kiếm ra chém túi bụi, lúc thì rút súng ra bắn lia lịa, lúc thì chiếu tia Blaze đốt cháy quân thù, lúc thì cầm sáo thổi ra những tia sáng màu xanh cuốn bay đối phương, anh còn phóng lên trên cao và bắn ra 1 luồng sáng khổng lồ màu đỏ làm nổ tung cả một góc trời. Nắm được chiếc khiên vừa có khả năng phòng thủ mà lại vừa có thể tấn công trong tay, thật vô cùng lợi hại.

    Các Mối Quan Hệ
    - Date Masamune chi Thủ Hạ:
    Như đã nói, Kojuro là quản gia và cũng là người chăm sóc cho Masamune từ lúc cậu còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cặp đôi chủ-tớ này luôn giúp đỡ nhau và sát cánh bên nhau trong từng trận chiến. Kojuro là động lực khiến cho Chính Tông trở nên chín chắn hơn, là người tiếp thêm cho cậu sức mạnh để có đủ tự tin thay phụ thân nắm quyền chỉ đạo gia tộc, và cũng chính là người thay đổi cá tính tự cao ngông cuồng của Masamune. Masamune cho biết cậu không bao giờ xem Kojuro là thuộc hạ mà coi anh giống như một người thân trong gia đình, một người bạn, một người anh trai và còn đặc biệt hơn thế nữa.

    - Saika Magoichi chi Bằng Hữu: Là bạn thân của Masamune tuy nhiên người này không được Kojuro ưa thích cho lắm vì bản tính quá trăng hoa và bỡn cợt, anh sợ nếu chơi với Magoichi thì cậu chủ nhỏ của mình sẽ bị lây tính xấu. Nhưng trải qua nhiều thời kỳ chiến đấu cùng nhau, nhận ra Magoichi là người có nghĩa khí và hết lòng với bạn bè dù tính tình có đôi chút tưng tửng, Kojuro mới yên tâm để Masamune tiếp tục giao lưu với Magoichi và cũng xem anh chàng đào hoa này như là một người bạn cần phải coi sóc.

    [​IMG]
    Samurai Warriors 4
    Vai trò:
    Sau khi Terumune bị quân nổi loạn giết chết, Masamune luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha mình, cậu lao đầu như điên vào những trận chiến, đối phó với các gia tộc khác một cách ngông cuồng để xây dựng mơ ước thống nhất đất nước, theo Masamune đó là 1 cách để cậu tôn vinh cha mình. Hiểu được tâm lý xốc nổi của cậu chủ, Kojuro luôn bên cạnh kìm hãm sự bốc đồng của Masamune và luôn vạch ra các đường đi nước bước để cậu chủ nhỏ có thể giành thắng lợi dễ dàng. Cứ thế trải qua từng trận chiến, Masamune đã lật đổ được gia tộc Uesugi và gia tộc Hojo, nhìn cậu chủ vui vẻ tươi cười, Kojuro cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng nào ngờ sự nuông chiều đó của anh lại làm cho Masamune càng lún càng sâu. Khi biết tin Toyotomi Hideyoshi đã thống nhất được Nhật Bản, Masamune liền dẫn quân tiến đánh nhưng càng đánh lại càng thua, bị yếu thế đến nổi cậu như phát điên lên.

    Cảm thấy cậu chủ ngày càng sa lầy, Kojuro rất bất an, trong một trận chiến, vì muốn cứu mạng Masamune mà Kojuro đã bị quân địch bắn ngã từ trên ngựa xuống, Masamune liền chạy đến ôm người quản gia và khóc nức nở, cậu đã nhận ra sai lầm của mình, suốt thời gian qua bất chấp tất cả đuổi theo một mục tiêu vô giá trị, làm liên lụy những người gần gũi với mình. Masamune rối rít xin lỗi Kojuro và hứa là sẽ từ bỏ "sứ mệnh tự áp đặt" của mình, chấp nhận cái chết của cha và sẽ không còn tham vọng gì nữa, chỉ cần Kojuro đừng chết. Nghe vậy Kojuro rất vui, anh khuyên cậu chủ hãy đầu quân về phe Hideyoshi. Thấy được tình nghĩa cao đẹp giữa họ và đồng cảm với những mất mát của Masamune, Hideyoshi đồng ý tha thứ cho 2 người và vẫn để cả 2 nắm giữ địa vị, lãnh thổ và tài sản của gia tộc Date.

    [​IMG]
    Nhận lệnh từ Hideyoshi, cả 2 cùng Magoichi dẫn quân đánh tan tàn dư của gia tộc Uesugi đang còn muốn làm loạn và chính thức thống nhất đất nước, Masamune được Hideyoshi phong tước là bộ tướng cấp cao và được đón mừng nhiệt liệt trong sự tung hô của người dân, cậu nhóc cũng không quên cảm ơn vị quản gia đã giúp mình có được ngày hôm nay. Thấy cậu chủ đã có được thành công và ngày càng trưởng thành, Kojuro thật sự yên lòng và hứa sẽ luôn đồng hành cùng Masamune trên con đường tiếp theo. Trong bản mở rộng (SW4-II), mối quan hệ của họ càng được khuếch sâu hơn, mở đầu cốt truyện của Kojuro là cảnh Masamune đang đau đớn quằn quại từ con mắt bệnh tật của mình, cậu ra lệnh cho vị quản gia mau dùng dao móc nó ra (khác với trong lịch sử thì Masamune tự tay móc mắt). Sau đó Kojuro thấy rất buồn vì đã làm như vậy với cậu chủ thì Masamune bật cười nói đó là chuyện nên làm mà đừng suy nghĩ nhiều, cậu còn chọc vị quản gia "tỏ ra yếu đuối như vậy rất giống con gái" khiến anh ngại ngùng.

    Với những đóng góp của Kojuro cho các trận chiến, Masamune trở nên khôn ngoan hơn bao giờ hết và luôn dễ dàng giành chiến thắng. Đặc biệt là trận chiến tại núi tuyết, cậu chủ nhỏ và người quản gia đã chia làm 2 ngã, vừa đi vừa hét "Ta là tướng quân Terumune!" để dẫn dụ kẻ địch chạy theo, sau đó bọn chúng đã bị loạn trí tại vì "bên này có Terumune rồi, bên kia vẫn có Terumune nữa, rốt cuộc Terumune là ai?", thế là đội hình của quân địch đã trở nên lộn xộn, chúng nhanh chóng bị dồn vào một chỗ và bị đánh bại. Tuy nhiên Masamune vẫn còn khá dè chừng Kojuro vì cậu nghĩ người tài trí cao cường như anh ta chắc sẽ có ngày làm phản, nhưng trải qua nhiều thời gian ở bên nhau, vị quản gia đã chứng minh được sự chân thành sâu sắc của mình với chủ nhân.

    [​IMG]

    Trong trận chiến tại thành Osaka, vì biết Kojuro đang bị bệnh nên Masamune không cho phép anh tham gia trận chiến này, dù vậy Kojuro vẫn cố gắng tiến quân ra trận khiến cậu chủ nhỏ không biết nói gì, chỉ thấy vừa tức giận nhưng cũng lại vừa cảm động, Masamune liền nói "nếu ngươi mà không sống sót trở về thì sẽ biết tay ta!" thì Kojuro cười và bảo cậu chủ cứ yên tâm. Nhưng người quản gia biết rằng cố dấn thân ra tới đây là đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi, dù vậy anh vẫn muốn cống hiến hết sức lực cho gia tộc Date. Sau khi giết chết Sanada Yukimura, Kojuro tiếp tục lao mình vào loạn chiến cho đến lúc cơ thể ngã xuống, trước khi ra đi, anh thầm nói "cậu chủ, xin hãy tha thứ cho tôi và hãy tự bước đi bằng chính đôi chân mình!".
    Trang phục: Kojuro khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cổ cao giống các nước phương Tây, chiếc áo lấy màu đen làm chủ đạo và có những đường viền màu xanh lá - màu đặc trưng của gia tộc Date làm họa tiết phụ, bên trong anh mặc chiếc áo giáp màu xám uy nghi, ở giữa thắt lưng có đeo 2 sợi xích và có thêm 1 sợi nữa đeo gần 1 một bên vai. Đôi mắt diều hâu được giảm bớt sự hung dữ bởi cặp mắt kính kim loại trông vô cùng tri thức, lại thêm mái tóc dựng đứng có màu nâu hạt dẻ khiến Kojuro trông ngầu và bảnh bao hơn. Ngoài ra anh còn có một bộ dục y màu đen được phối với màu vàng và màu trắng, với trang phục dân dã này vị quản gia lại càng thêm lịch thiệp.

    [​IMG]
    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  10. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    UESUGI KAGEKATSU
    (上杉 景勝 - Thượng Sam Cảnh Thăng)

    [​IMG]

    Vị tướng trầm lặng
    Con nuôi và là người thừa kế của Uesugi Kenshin, ông vốn là con của chị gái Kenshin, Sentō-In. Ông là một trong Ngũ Đại lão dưới trướng Hideyoshi, và sau đó đứng về phe Mitsunari trong chiến dịch Sekigahara.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 8 tháng 1, 1556 - Mất: 19 tháng 4, 1623.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Uesugi Kagekatsu là con trai thứ hai của Nagao Masakage và Sentō-In, chị gái của Uesuge Kenshin, ông có tên thuở nhỏ là Kiheiji. Sau khi Masakage qua đời, Kenshin nhận nuôi Kagekatsu và con trai của Hōjō Ujiyasu là Hōjō Ujihide, hay còn gọi là Hōjō Saburō, người sau đó đổi tên thành Uesugi Kagetora. Năm 1578, Kenshin qua đời khi chưa lập người thừa kế, dẫn đến cuộc nội chiến giành quyền thừa kế Uesugi giữa hai người con nuôi. Năm 1579, Kagekatsu giành chiến thắng và ép Kagetora phải tự sát.

    . Nhân cơ hội Uesugi đang hỗn loạn vì cuộc nội chiến, quân đội Oda do Shibata Katsuie lãnh đạo đã cố gắng xâm chiếm một vài lãnh thổ của Uesugi. Kagekatsu dẫn quân tới vùng Etchū để đối đầu với quân Oda. Hai lần giao chiến tại Tenjinyama, cả hai lần quân Uesugi phải chịu thất bại. Sau đó, Kagekatsu phải tức tốc trở về Echigo khi hay tin Mori Nagayoshi tập kích Echigo. Sau cái chết của Oda Nobunaga, Kagekatsu quy thuận Toyotomi Hideyoshi và hỗ trợ nhiều chiến dịch, như Shizugatake, Komaki, Odawara và Triều Tiên, giúp ông đạt được một thái ấp 1.200.000 koku tại Aizu.

    . Kagekatsu trở thành một trong Ngũ Đại lão trước khi Hideyoshi qua đời, sau đó, Ishida Mitsunari thuyết phục ông chống lại Tokugawa Ieyasu, một trong những Đại lão còn lại. Điều này dẫn đến chiến dịch Sekigahara, nơi mà Kagekatsu đã đứng về phía quân miền tây của Mitsunari. Quân Uesugi đối đầu với liên quân của Date Masamune và Mogami Yoshiaki, nhưng những nỗ lực của ông trở nên vô nghĩa khi quân miền đông giành thắng lợi tại mặt trận chính.

    . Kagekatsu quy thuận Ieyasu, ông trở thành một tozama daimyō, là những daimyō đối địch với Tokugawa trước trận chiến, đất đai của ông bị tước đoạt chỉ còn 300.000 koku. Kagekatsu tham gia vào cuộc vây hãm lâu đài Ōsaka, và chiến đấu tại Shigeno, lãnh đạo 5.000 binh lính đối đầu với quân Toyotomi trước khi qua đời vào năm 1623.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Uesugi - Toyotomi - Quân miền tây - Tokugawa.

    Chiều cao: 190 cm - Hệ: Charge.

    Gia bảo: 35 Treasured Blades List, bản danh sách của gia tộc Uesugi liệt kê 35 thanh bảo kiếm. Sau đó, ông trao lại cho Mạc phủ Tokugawa và nó được lưu trữ như một kho tàng lịch sử. Cả Kenshin và Kagekatsu đều rất yêu thích những thanh kiếm trong bản danh sách này.
    [​IMG]

    Tính cách: Kagekatsu được thừa hưởng sức mạnh và sự dũng cảm của Kenshin, ông thường chỉ im lặng quan sát mọi thứ. Kagekatsu không thích chiến tranh, ông to lớn, mạnh mẽ, nhưng luôn hỗ trợ và dẫn dắt người của mình một cách dịu dàng. Kagekatsu gặp khó khăn trong việc thể hiện bằng lời nói, nhưng ông tin rằng những hành động sẽ nói thay cho ông. Kagekatsu cũng ý thức được về khuôn mặc khắc kỷ của mình, vì nó thường khiến người khác hoảng sợ và gây ra những hiểu lầm không đáng có về sự liêm chính của ông.

    Vô song tự: "Đường" (堂) - oai vệ, và "Uy" (威) - tôn nghiêm.

    Vũ khí: Song Xà Đao.

    . Vũ khí của Kagekatsu trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Chariot Cutter - Susano'o's Hatchet

    Quan hệ chủ chốt:

    . Uesugi Kenshin, Aya Gozen: Kagekatsu tôn kính Kenshin và Aya. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh trong những lời nghiêm khắc của Aya thường làm ông bối rối và mất nhuệ khí.

    . Uesugi Kagetora: Kagekatsu không hề có hận thù gì với Kagetora và luôn hối tiếc về trận chiến giữa họ. Cái chết của Kagetora khiên Kagekatsu thêm phần thận trọng, ông hy vọng sẽ không có thêm một thảm kịch nào nữa xảy ra dưới sự lãnh đạo của mình.

    . Naoe Kanetsugu: Kagekatsu đánh giá cao lòng trung thành và luôn tin tưởng Kanetsugu. Dù thấy trước được rằng ước mơ của Kanetsugu sẽ kết thúc đầy đau khổ, nhưng Kagekatsu không thể nói ra. Ông luôn ở bên để bảo vệ Kanetsugu khỏi những tổn hại và ngăn thuộc hạ của mình khỏi tự trách móc bản thân.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Kagekatsu bắt đầu xuất hiện trong mạch truyện chính khi ông được nhận nuôi bởi Kenshin, ông tham gia trong các trận đánh tại Kawanakajima và Kantō. Sau trận chiến với Hōjō, Kenshin nhận nuôi thêm Kagetora. Dù hạnh phúc vì có thêm em trai, Kagetora gặp khó trong việc thể hiện tình cảm của mình. Nhận thấy những lo lắng của Kagekatsu, Kenshin và Aya khuyên ông nên thể hiện sự ủng hộ của mình chỉ đơn giản bằng cách ở bên cạnh Kagetora. Sau đó, Kagekatsu quên mình xông tới giải cứu Kagetora tại Tedorigawa. Khoảnh khắc trước khi Kagetora nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm Kagekatsu và cảm ơn ông, Kenshin bất ngờ ngã xuống và qua đời vì bệnh tật sau đó.

    . Do Kenshin chưa lập người thừa kế, các chư hầu của gia tộc Uesugi bắt đầu trở nên chia rẽ. Kagekatsu có được sự ủng hộ của các cựu thần và Kanetsugu, nhưng ông cũng lo lắng khi phải để Kagetora một mình và để Aya tới lâu đài Kasugayama hỗ trợ em trai. Ông chứng minh được năng lực của mình trong trận chiến, nhưng lại gây ra cái chết của Kagetora. Trước khi chết, Kagetora nói về lòng biết ơn và sự chấp nhận của mình với Kagekatsu, khiến ông vô cùng đau đớn.

    . Để trả ơn sự hỗ trợ của anh em Sanada trong cuộc nội chiến, Kagekatsu cùng Kanetsugu hỗ trợ họ phòng thủ lâu đài Ueda trước Ieyasu. Sau đó, do không hài lòng với sự phá hoại của Masamune ở phía đông, Kagekatsu tìm cách trừng phạt ông ta tại Koriyama. Sau khi bị đẩy ra khỏi Ōshū, Kagekatsu quy thuận Hideyoshi. Ông biết về tình bạn của Kanetsugu, nên chấp nhận hỗ trợ Mitsunari bằng cách tiến đánh Aizu, dẫn tới cuộc đụng độ thứ hai của ông với quân Date tại Hasedō. Khi quân miền tây thất bại tại Sekigahara, Kagekatsu đầu hàng Ieyasu nhằm giữ cho người của mình được an toàn. Ieyasu đánh giá cao sự hiểu biết của Kagekatsu và yêu cầu ông giúp sức tại lâu đài Ōsaka. Cuối cùng, Kagekatsu sống sót để được chứng kiến đất nước thống nhất.

    Samurai Warriors 4-II

    . Tuyến truyện của Kagekatsu bắt đầu khi ông đã thừa kế gia tộc Uesugi. Kagekatsu dẫn quân tới lâu đài Uozu để tiếp viện cho Nakajo Kageyasu. Họ đến quá muộn để cứu đồng minh khỏi quân Oda, nhưng Kagekatsu vẫn hạ lệnh truy đuổi. Sau đó, ông liên minh với Ieyasu để đối phó với liên quân Hōjō-Takeda. Trong trận chiến, Kagekatsu ấn tượng với tinh thần samurai của Yukimura và rất vui mừng khi Kanetsugu kết bạn cùng Yukimura và Mitsunari tại Komaki-Nagakute sau đó.

    . Kagekatsu thề rằng ông sẽ trở thành cây gỗ mãnh mẽ để đóa hoa chính nghĩa của bộ ba nở rộ. Sau khi quân miền tây thất bại tại Sekigahara, Kagekatsu chấp nhận dùng tính mạng để đổi lấy sự ân xá của Ieyasu cho người của mình. Cảm phục nhân cách của Kagekatsu, Ieyasu quyết định tha thứ cho gia tộc Uesugi. Sau đó tại lâu đài Ōsaka, Kagekatsu nói với Kanetsugu rằng phải kiên định với niềm tin của mình và không bao giờ được làm hoen ố sự tinh khiết của tình bằng hữu. Khi Kanetsugu khóc thương Yukimura, Kagekatsu giương cao ngọn giáo của Yukimura lên bầu trời và nhắc nhở Kanetsugu về lời thề vĩnh cửu đầy tự hào của họ.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Kagekatsu có một trang phục DLC trong bộ trang phục yukata truyền thống của Nhật Bản.


    - Màn chơi -

    . East versus West (Eastern Army) .
    Kagekatsu tham gia vào cuộc tỉ thí giữa các tướng lĩnh của hai miền đông tây. Phe miền đông có được trí tuệ của Date, lòng dũng cảm của Sanada, và công lý của Uesugi...


    - Màn chơi 4-II -

    . Men of Charm Return .
    Kagekatsu là một thành viên trong đội của Magoichi, không như những thành viên khác, Kagekatsu cảm thấy xấu hổ và ông đã bị ép buộc phải đi cùng. Kagekatsu là người duy nhất cảm thấy vui mừng khi biết rằng bữa tiệc trà toàn phụ nữ đã bị hủy bỏ.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    National Guardian

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  11. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    KOBAYAKAWA TAKAKAGE
    (小早川 隆景 - Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh)

    [​IMG]

    Bậc tài trí từ bi
    Con trai thứ ba của Mōri Motonari và được nhận nuôi vào gia tộc Kobayakawa từ khi còn trẻ. Khi Motonari qua đời, ông cùng anh trai Kikkawa Motoharu nhận trách nhiệm nuôi dạy Mōri Terumoto. Takakage là một người giám hộ nghiêm khắc và khắt khe. Dù hành động của ông có thể bị trừng phạt, Terumoto đánh giá cao và xem ông như một người cha. Ông không có con cái, nhưng có hai người con nuôi, một trong số đó là Kobayakawa Hideaki, cháu của Toyotomi Hideyoshi.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 1533 - Mất: 26 tháng 7, 1597.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Kobayakawa Takakage là con trai thứ ba của Mōri Motonari và được nhận nuôi bởi Kobayakawa Okikage. Sau khi Okikage qua đời vào năm 1541, Takakage kế vị trở thành người đứng đầu gia tộc. Với tư cách trưởng tộc, ông đã mở rộng lãnh thổ của gia tộc Kobayakawa ở vùng Chūgoku. Cùng với người anh ruột, Kikkawa Motonaru, Takakage luôn hỗ trợ và trở thành trụ cột của gia tộc Mōri, tham gia nhiều chiến dịch như cuộc tái chiếm lâu đài Moji năm 1561, các trận Torisaka và Tatarahama năm 1568, và trận Nunobeyama năm 1570. Ông cũng đã từng đối đầu với vị daimyō hùng mạnh Oda Nobunaga.

    . Takakage có một thời gian dài trao đổi thư từ với Toyotomi Hideyoshi, điều đó có lẽ đã giúp gia tộc Mōri có được một hòa ước với Hideyoshi vào năm 1582 khi Takamatsu thất thủ. Sau đó, Takakage đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch Shikoku và Kyūshū của Hideyoshi, và được van thưởng tỉnh Iyo ở Shikoku cùng tỉnh Chikuzen ở Kyūshū vào năm 1587. Ông dẫn một lực lượng vào khoảng 16.000 quân ở Kyūshū tới Triều Tiên vào năm 1592 và đánh bại một đạo quân của Trung Quốc tại Byokchekwan, gần Bình Nhưỡng, vào năm 1593. Tuy nhiên, Takakge phải chịu thiệt hại nặng nề bởi quân du kích Triều Tiên tại tỉnh Chollado cùng năm đó và buộc phải rút lui.

    . Năm 1595, Takakage được Hideyoshi phong làm nhiếp chính và được ban tước hiệu Trung Nạp ngôn. Ông đã trở thành một người bạn được Hideyoshi tin cậy. Do không có con cái, Takakage nhận nuôi và lập cháu của Hideyoshi là Hideaki làm người thừa kế. Ông qua đời ở tỉnh Bingo vào năm 1597, Takakage được coi là người tài trí nhất trong những con trai của Motonari, và là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của nửa sau thời kì Sengoku.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Mōri - Kobayakawa - Toyotomi.

    Chiều cao: 174 cm - Hệ: Normal.

    Gia bảo: Three Arrows Oath - lời thề ba mũi tên. Dựa trên câu truyện về Motonari và ba người con, Takamoto, Motoharu và Takakage. Motonari thách đố các con bẻ gãy một mũi tên, họ dễ dàng thực hiện. Tiếp đó, ông cột ba mũi tên với nhau và lặp lại yêu cầu, không ai hoàn thành được thử thách. Motonari nói rằng ông muốn các con như những múi tên này, dù được nhận nuôi vào các gia tộc khác nhau, ông mong các con vẫn tương trợ lẫn nhau và cả gia tộc Mōri. Motonari cũng nêu rõ quan điểm rằng mọi thứ đều có thể nếu biết đoàn kết với nhau chung một chí hướng.
    [​IMG]

    Tính cách: Takakage có lối ăn nói và hành xử nhẹ nhàng. Ông tích cực tham gia các cuộc tranh luận để trau dồi kiến thức. Đối với Takakage, chiến lược chỉ được coi là thành công khi không phải hi sinh dân chúng, và chiến thắng không phải là ưu tiên số một. Takakage thường giấu đi những suy nghĩ và đam mê của mình vì ông cảm thấy không an toàn khi thể hiện chúng. Nếu không vì lý do học hỏi, Takakage hiếm khi giao tiếp với người khác.

    Vô song tự: "Linh" (怜) - lanh lợi, và "Thông" (聡) - sáng suốt.

    Vũ khí: Kiếm・Sách.

    . Vũ khí của Takakage trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Swordsmith's Blade - Sea God's Blade

    Quan hệ chủ chốt:

    . Mōri Motonari: Takakage yêu thương và ngưỡng mộ Motonari. Họ có cùng niềm đam mê bất tận với chiến lược và đọc sách. Motonori ham sách sử, còn Takakage hứng thú với thành ngữ và thơ ca.

    . Takenaka Hanbei, Kuroda Kanbei: Takakage cảm thấy ông thể hiểu được Hanbei và Kanbei như hiểu Motonari. Ông đón nhận những lời phê bình của họ dành cho những đánh giá của ông. Sau khi Hanbei qua đời, Takakage đặc biệt thích giải nghĩa những bình phẩm của Kanbei.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Takakage bắt đầu sự nghiệp bằng cách tham gia vào những chiến dịch của Motonari. Trước mỗi trận chiến, hai người thường đưa ra các ý tưởng và thảo luận về chiến lược, Motonari chủ trương nhanh gọn và hợp lí, còn Takakage thiên về những chiến lược nhân đạo. Nhờ sự nhanh trí của mình, cùng việc đoán biết trước được thời tiết, Takakage giúp quân Mōri giành thắng lợi tại Itsukushima, nhưng họ không thể cứu được phiến quân Saika.

    . Cuộc tây chinh của Hideyoshi khiến Takakage đụng độ Hanbei và Kanbei. Ông phản đối kế sách của Motonari ở Aka, ra lệnh chiếm đóng bến cảng và lâu đài Gochaku thay vì tấn công trực tiếp vào lâu đài Himeji. Chiến thuật này khiến quân Toyotomi bối rối và Kanbei buộc phải rời khỏi vị trí. Takakage đã đúng khi đoán rằng Hideyoshi sẽ không dễ dàng từ bỏ lâu đài Kōzuki. Sau khi đánh bại Kanbei, Takakage nói rằng đường lối của Nobunaga sẽ không đem lại hòa bình, ông ngạc nhiên khi Kanbei đáp rằng họ đang tìm kiếm một tương lai khác. Takakage cũng lo lắng về tình trạng của Hanbei, ông cảm nhận được cái chết đang tới gần vị quân sư này.

    . Takakage tò mò về mục tiêu của Kanbei vì ông có niềm tin vào ông ta. Khi quân Hideyoshi rút lui, Takakage ra lệnh không truy đuổi. Sau đó, Takakage trở thành đại diện của Mōri đàm phán với Toyotomi. Khi hội ngộ với quân Toyotomi tại Shikoku, Takakage thực hiện mong muốn cuối cùng của Hanbei bằng cách kết bạn với Kanbei. Theo lệnh Hideyoshi, Takakage tới lâu đài Iwaya để cứu Takahashi Jōun nhưng không kịp. Bù lại, ông hỗ trợ chiến dịch Kyūshū và tiếp tục học hỏi từ Kanbei tại lâu đài Odawara. Hai người cùng nhau nghỉ hưu sau khi Hideyoshi thống nhất đất nước. Takakage mất trước khi trận Sekigahara diễn ra, và Kanbei tưởng nhớ về ông trước trận Ishigakibaru.

    Samurai Warriors 4-II

    . Những chiến lược nhân đạo của Takakage được tái hiện ở Kizugawaguchi và Bichu-Takamatsu. Chiến thuật của Takakage chặn đứng được Kanbei trong trận thứ hai, khiến Kanbei phải chú ý tới tài năng của ông. Sau khi Motonari qua đời, Takakage tiếp tục phục vụ gia tộc Mōri và khuyên họ quy thuận Toyotomi. Đại diện cho Mōri tới Shikoku, Takakage gặp lại Kanbei. Takakage nói rằng ông không thể đưa ra chiến lược khi không có Motonari bù đắp khiếm khuyết. Kanbei tin tưởng vào Takakage và động viên ông tự tin vào khả năng của mình. Sau trận chiến, Hideyoshi đề nghị Takakage độc lập khỏi Mōri, nhưng ông giữ vững lập trường và từ chối.

    . Cùng Kanbei, Takakage hướng tới hòa bình đồng thời cố gặn hạn chế đổ máu nhiều nhất có thể. Ông đưa ra những chiến thuật với những biện pháp để dễ dàng ra vào giao tranh Takakage nhấn mạnh với Kanbei về tầm quan trọng của việc giữ lòng từ bi trong các quyết định của họ, đồng thời động viên Kanbei sau những sai lầm ông mắc phải tại Kyūshū và lâu đài Odawara. Dù đất nước được thống nhất bởi Hideyoshi, Takakage dự đoán rằng nó sẽ không kéo dài. Ông cảnh báo Terumoto về một trận chiến sẽ diễn ra một thập kỷ sau đó và khuyên người cháu không can dự vào. Takakage qua đời bởi bệnh tật, nhưng những di sản về sự từ bi của ông được giao phó lại cho Kanbei.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Takakage có hai trang phục DLC, bộ đầu tiên là trong trang phục của Motorai, bộ thứ hai là trong trang phục yukata truyền thống của người Nhật Bản.


    - Màn chơi -

    . Fathers and Children .
    Takakage cùng những người con khác như Gracia, Hayakawa, Kagekatsu, Ina, Toyohisa được thử thách bởi những người cha và cùng nhau cố gắng vượt qua thế hệ đi trước.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Divine Purification

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  12. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Koshōshō - Tiểu Thiểu Tướng - 小少将
    [​IMG]
    Koshosho, không rõ năm sinh năm mất, là vợ lẽ của tướng quân Chōsokabe Motochika. "Koshosho" chỉ là biệt danh mà gia tộc này đặt cho các vợ lẽ chứ theo nhiều ghi chép, tên thật của cô hầu như không ai biết, cô đã sinh ra 2 đứa con cho Motochika, gồm 1 người con gái tên Kozaisho và 1 người con trai không rõ tên - chỉ được biết qua mật danh là "Quan chức nội bộ". Có rất nhiều câu chuyện lạ chưa rõ thực hư xoay quanh cuộc đời của người phụ nữ này.

    I. Tiểu Sử
    Người Đàn Bà Dâm Đãng

    Theo dân gian Nhật Bản, thời thanh xuân Koshosho rất đáng thương, cô từng là một thiếu nữ ngây thơ-hiền diệu, nhưng vì trải qua nhiều biến cố lớn (bị lừa tình, đời sống nghèo khổ-cơ cực, gia đình tan nát) mà nhân cách của cô đã dần thay đổi, ngày càng trở nên sa đọa, cặp kè với nhiều người đàn ông, cùng họ ăn chơi mặc kệ sự đời. Cũng từ đó Koshosho bị rất nhiều người khinh bỉ, cô được gắn mác là một ả đàn bà ô dâm, thèm khát khoái lạc, luôn dùng sắc đẹp của mình để mồi chài bất kỳ trai đẹp nào mà cô muốn. Người ta nói trái tim Koshosho là không có đáy, cô có thể nhanh chóng bị rung động bởi người đàn ông này, sau đó chuyển sang người đàn ông khác rất nhanh, ngoài ra cô còn trải qua rất nhiều cuộc hôn nhân chớp nhoáng, kể cả khi đã có chồng, cô vẫn không bỏ thú vui của mình, vì vậy đã có nhiều tin đồn tháo rằng 2 đứa con kia không phải con ruột của Motochika.

    Tuy vui chơi sa đọa như vậy nhưng Koshosho luôn luôn giữ quy tắc, cô chỉ vui vẻ với trai tân thôi chứ tuyệt đối không đụng vô trai đã có vợ, dù có trắc nết đến cỡ nào, cô vẫn không muốn biến mình thành kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, dù vậy, hành vi của cô là cũng đang phá hoại hôn nhân của chính bản thân mình. Có nhiều người xót thương cho hoàn cảnh trước khi lâm vào sự lầy lội này của Koshosho nên thống nhất với nhau gọi cá tính dâm đãng hiện giờ của cô là "Ogata (Đại Hình - 大形)", để biệt lập với sự trong sáng-diệu dàng của quá khứ.

    Cuộc Đời Đầy Sóng Gió
    Koshosho là con gái của một đô đốc có chức vụ hơi thấp kém, sau khi bị mối tình đầu lừa gạt, cô đã mất lòng tin vào tình yêu nên buông bỏ sự đời, cứ để phụ thân sắp đặt hôn nhân của mình cho ai cũng được. Thế là cha cô gả cô làm thứ phi của Hosokawa Moritaka để có thế lực dựa hơi, cô đã hạ sinh cho ông ấy một bé trai. Thời gian sau, Moritaka bị ám sát, Koshosho lại được gả cho Miyoshi Yoshikata vì mục đích chính trị, cô giao lại đứa con của chồng trước cho gia tộc Hosokawa nuôi nấng và sinh thêm 2 đứa con trai nữa cho gia tộc Miyoshi.

    Hiệp ước hòa bình kéo dài cho tới khi 2 người con của chồng sau nảy sinh xích mích với 1 người con của chồng trước về vấn đề lãnh thổ, thế là chiến tranh nổ ra, Koshosho rất đau khổ nhưng không biết xử lý ra sao trước cảnh những đứa con cùng mẹ khác cha chém giết nhau, cô đã bỏ trốn trong loạn chiến. Người ta nói rằng chính Koshosho phải chịu trách nhiệm cho cuộc đổ máu của 3 người con trai này, ngoài việc cạnh tranh lãnh thổ thì người con của chồng trước rất nhớ thương cô, muốn cô trở về với mình, nhưng Koshosho không thể về nhà Hosokawa cũng không thể mang đứa con của chồng trước về nhà Miyoshi được, khi 3 người con trai cắn xé nhau, cô chỉ đơn giản là cam chịu số phận và giữ lấy thời cơ này để thoát khỏi gọng kiềm của 2 gia đình.

    Ở vùng đất mới, Koshosho lại thành đôi với một người đàn ông khác tên Shinohara Jiton, một tâm phúc cũ của nhà Miyoshi đang rất có thế lực ở tỉnh Awa, Koshosho được chồng chu cấp cho một tòa lâu đài nhỏ tại tỉnh này, cô vui vẻ nắm quyền như là một mệnh phụ phu nhân, nhưng không lâu sau Chosokabe Motochika dẫn quân tới đánh chiếm tỉnh Awa khiến cả tòa lâu đài sụp đổ, Koshosho lại tháo chạy đến tỉnh Ogo rồi bị bắt giữ bởi các bộ tướng của Motochika. Sau khi dòng tộc Chosokabe đánh tan hết 3 đội quân Hosokawa-Miyoshi-Shinohara, Koshosho được Motochika ngỏ lời cầu hôn. Bắt đầu từ đây, Koshosho đã hoàn toàn biến chất, trở thành Ogata - như đã nói ở trên, cái tên đại diện cho sự dâm dục của cô.

    Không Dễ Bị Ức Hiếp
    Ogata liên tục gạ gẫm rất nhiều chàng trai, đã có vô số lời phàn nàn được gửi đến cho Motochika, nhưng ông này cũng thuộc dạng người phóng khoáng, không lo nghĩ nhiều trong tình cảm nên cũng ậm ờ nói rằng miễn Koshosho không bỏ ổng là được. Điều này khiến vợ cả và các người vợ khác của Motochika rất bất mãn, họ liên tục gây khó dễ cho Ogata nhưng lần nào cũng bị Ogata xỏ mũi lại, vì cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống đủ để có nhiều kinh nghiệm đối phó những ả kia, Ogata còn tung chiêu "diễn kịch", biến mình thành người bị hại để Motochika hoàn toàn tin tưởng cô và làm cho các người vợ kia bị thất sủng. Có nhiều nơi ghi chép rằng Koshosho chính là con của em gái của Akechi Mitsuhide, cả 2 đã nhận ra nhau trong một lần Motochika đi gặp Mitsuhide để bàn về kế hoạch ám sát Oda Nobunaga.

    Khi Nobuchika (con trai của Motochika và vợ lớn) qua đời trong kháng chiến Kyushu, nhìn thấy Motochika buồn bã khóc nức nở, tuy có lối sống buông thả nhưng Koshosho cũng muốn làm tròn bổn phận của một người thê thiếp, cô đã đến bên cạnh an ủi và động viên ông, nhờ vậy mà Motochika đã phấn chấn hơn để tiếp tục chiến đấu cho gia tộc. Cũng từ lúc đó tâm trí của Koshosho đã bình ổn trở lại, không còn lăng nhăng bay bướm nữa mà trở lại làm một người vợ hiền, luôn ở sau lưng làm hậu phương vững chắc cho chồng.

    Về cái chết của Koshosho thì mỗi nơi có mỗi ghi chép khác nhau, có nơi kể rằng cô đã chết sau biến chứng sinh con, vì nếu so thời gian thì lúc trải qua 3 đời chồng để kết duyên với Motochika thì Koshosho cũng xấp xỉ khoảng 40 tuổi rồi - độ tuổi này rất dễ bị khó sinh mà chết, xét ra cô cũng lớn tuổi hơn người chồng cuối cùng của mình rất nhiều. Có người nói rằng cô qua đời do bệnh tật trước khi Motochika chết, cũng có người lại kể cô đã trở thành nữ tu, tá túc nơi cửa Phật sau khi chồng qua đời.
    Tiểu sử được tham khảo và dịch từ koei.wikia.com

    II. Trong Game

    [​IMG]
    Koshosho xuất hiện lần đầu tiên trong Samurai Warriors 4, là nhân vật nữ có phong cách độc đáo nhất từ trước tới giờ của hãng game Koei. Cô đóng vai trò là một quần hùng, xuất hiện trong nhiều trận chiến giúp đỡ cho phe yếu thế hơn, đặc biệt là các công cuộc ủng hộ nữ quyền thì không thể nào thiếu mặt Koshosho.

    Tạo hình - Tính cách:
    - Trong Bảng Bình Chọn Nhân Vật Được Yêu Thích của game, Koshosho được xếp hạng 32.

    - Koshosho được xây dựng hình tượng là một người phụ nữ "nói không với thời gian", tuy đã gần 40 tuổi nhưng cô luôn biết cách ăn mặc-trang điểm và giữ gìn nhan sắc khiến khuôn mặt thanh tú luôn lán mịn không có 1 nếp nhăn, lại thêm đôi môi mọng quyến rũ làm người ta cứ nghĩ đây là một thiếu nữ đôi mươi. Ấn tượng đầu tiên ở Koshosho chính là mái tóc quăn màu hồng to bự, thêm vào nữa là trang phục rất bắt mắt với sự phối hợp giữa áo cổ xưa và thời trang hiện đại cùng những tông màu sặc sỡ có phần hơi diêm dúa đã tạo nên những đặc điểm rất nổi bật ở Koshosho. Các nhà làm game cho biết Koshosho là nhân vật mang phong cách "gợi cảm vui tươi", khác hẳn với sự "gợi cảm quý phái" của các nhân vật nữ như Nouhime, Chân Cơ, Tây Vương Mẫu...

    - Đúng như trong giai thoại nhân gian, Koshosho cứ như là một khối nam châm thu hút sự chú ý của đàn ông, sắc đẹp và sự quyến rũ của cô đã khiến cho biết bao nhiêu nam nhi phải tự nguyện đắm chìm, và bản thân Koshosho cũng vô cùng yêu thích mỹ nam. Cô luôn hăng hái ra chiến trường với mong muốn gặp được những chiến binh oai vệ, dũng cảm, đẹp trai cùng cơ bắp rắn chắc, sau đó thì mê hoặc khiến họ đi theo mình. Tuy nhiên Koshosho chỉ xem đó là những cuộc vui nhất thời, thực chất trong thâm sâu của cô, cô luôn thèm khát một tình yêu thật sự và luôn dùng nụ cười của mình để che lấp nỗi buồn. Biểu tượng của Koshosho là Tâm - trái tim ngọt ngào nhiều cảm xúc và Ái - tình yêu thăng hoa đầy mãnh liệt, rất giống với cá tính của cô.

    Vũ Khí
    Koshosho sử dụng Vũ Y - là một tấm lụa rất dài được dùng trong việc nhảy múa. Kyubi bên series Orochi Warriors cũng sử dụng vũ khí này nhưng ít khi dùng tới nó hơn Koshosho.

    [​IMG]
    Royal Robe - Celestial Robe - Fire God's Robe - Heavenly Abundance
    (Hoàng Gia Y - Thần Tiên Y - Hỏa Thần chi Y - Phong Phú Thiên Cung)
    Kĩ năng - Chiêu thức - Thuộc Tính:
    - Như là một người mẫu trên chiến trường, Koshosho cầm tấm lụa trong tay vừa xoay vòng xung quanh và vừa quất tới tấp vào quân thù, cô còn biết phóng tấm lụa tới cuộn trùm lấy kẻ địch rồi đập liên tiếp xuống đất khiến chúng bị chấn thương. Koshosho còn thể hiện thân pháp phi phàm khi dùng tấm lụa đó như một phương tiện bay lượn, cô tung nó lên cao rồi đu người phóng lên đá văng những kẻ địch xung quanh. Hoặc là không cần đụng tới tấm lụa, Koshosho cũng có thể điều khiến nó tự bay tới bay lui, tấn công hết kẻ địch xung quanh cô.

    - Phép thuật của Koshosho cũng rất là lợi hại, cô chỉ cần chu môi rồi đặt tay lên miệng và gửi đến một nụ hôn gió cho quân thù thì lập tức những cơn lốc màu hồng phấn kèm theo những trái tim tình yêu lũ lượt kéo đến thổi bay hết bọn chúng. Cô còn biết tạo ra những quần sáng từ trên cao chiếu xuống giống như là những ngọn đèn được thắp lên mỗi khi người mẫu trình diễn trên sân khấu vậy. Đặc biệt hơn, Koshosho có thể biến tấm vải thành một sợi dây dài tựa như một chiếc xích đu kéo cô ngồi đung đưa giữa không trung, ở trên bầu trơi cao, Koshosho vung tay triệu hồi hàng chục tia sáng hồng bắn xuống tiêu diệt hết kẻ địch.

    * Xem clip minh họa: (1), (2).

    Các Mối Quan Hệ
    - Người Yêu của Chosokabe Motochika:
    như đã nói trên phần tiểu sử, Koshosho là vợ lẽ của Motochika, tuy nhiên trong game thì quan hệ vợ chồng của họ chưa chính thức xuất hiện, cả 2 chỉ mới dừng chân tới bước đang tìm hiểu nhau.

    - Cháu của Akechi Mitsuhide: như đã nói trên tiểu sử, có nhiều ghi chép rằng Mitsuhide là cậu ruột của Koshosho, nhưng điều đó cũng chưa rõ thực hư và trong game cũng không đề cập đến mối quan hệ này.

    - Chị Họ, Sư Mẫu của Gracia: Gracia là con gái của Mitsuhide, cũng là em họ chưa rõ thực hư của Koshosho, cô bé rất hâm mộ phong cách quyến rũ của Koshosho và liền nhận Koshosho làm sư mẫu để học hỏi về bản lĩnh nữ nhi.

    - Bạn Thân của Saika Magoichi: Có thể thấy mối quan hệ của Koshosho và chàng lãng tử phong trần này hơi vượt quá mức tình bạn trong game, họ thường xuyên tâm sự và chia sẻ những hoài bão của nhau, chính Magoichi là người đã giúp Koshosho nhận ra vị ngọt thật sự của cuộc sống.

    Samurai Warriors 4
    Vai trò:
    Được sinh ra tại hòn đảo Shikoku đầy trù phú, Koshosho vẫn chưa hài lòng với hòn đảo quá đơn sơ này, với sắc đẹp vốn có, cô đã mê hoặc thứ soái Ichijō Kanesada rồi kêu ông ấy xây dựng khu nghỉ mát đồ sộ trên đảo cho mình. Khi quân đội của Motochika tuyên bố sẽ chiếm lấy hòn đảo, Koshosho lập tức liên lạc với gia tộc Tachibana để xin được giúp đỡ, khi gặp 2 vợ chồng nhà Tachibana là Muneshige và Ginchiyo, cô đã nháy mắt và gửi đến một nụ hôn gió cho Muneshige khiến Ginchiyo rất khó chịu. Tuy đã hợp binh rất lớn nhưng quân của Koshosho vẫn bị đánh tan.

    [​IMG]

    Không cam chịu, Koshosho tiếp tục tập hợp các tàn dư của gia tộc Shimiyo tiến quân đến đoạt lại đảo Shikoku, tuy rất cố gắng nhưng kết quả vẫn như trước, Koshosho lại thua cuộc và bị bắt giao cho Motochika, sau đó anh ban lệnh thả cô ra. Rất ấn tượng vì Motochika là người đàn ông đầu tiên không hề bị quyến rũ bởi mình, Koshosho dần bị phong thái của Motochika cuốn hút và quyết định theo giúp đỡ anh trong mọi cuộc chiến. Sau thắng lợi tại chiến dịch Iyo, Koshosho tuyên bố cô "nhất quyết sẽ lấy được trái tim của Motochika". Gracia núp trong bụi rậm nghe thấy vậy cũng nhảy ra nhiệt tình ủng hộ Koshosho. Sau khi đánh đuổi được quân đội Toyotomi tại Hiketa, mọi người đều vui vẻ ngắm cảnh biển trên đảo Shikoku, tại đây Motochika thú nhận rằng anh cũng có một chút cảm giác với Koshosho, điều đó đã làm cô rất vui, cô hứa sẽ luôn sát cánh cùng anh viết lên một bản tình ca hoàn hảo cho tới cuối đời.

    Trong bản mở rộng (SW4-II), Koshosho có một cốt truyện cho riêng mình, cô được mệnh danh là "ả đàn bà sát phu", bất kể người đàn ông nào yêu cô thì không lâu sau đều mất mạng, vì vậy Koshosho đã tự quan niệm mình là "kẻ phục tùng cho sự xui rủi". Trong đoạn phim mở đầu, cô đang vui đùa trên biển cùng tình nhân thì Magoichi đứng mai phục trên đồi đã bắn chết hắn ta (theo lệnh của người thuê anh), cô nhìn theo Magoichi và nở nụ cười bí hiểm, nhắm anh ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Từ đó Koshosho luôn đi theo hỗ trợ Magoichi trong các trận chiến, sau mỗi trận cả 2 thường tâm sự với nhau, nói những câu đùa giỡn vui vẻ và còn trao nhau những cái ôm khích lệ. Cảm thấy Magoichi là chàng trai duy nhất mang cho mình cảm giác khác lạ, Koshosho đã có chút xao xuyến, nhưng khác với ý định ban đầu, cô không muốn sa vào lưới tình một lần nào nữa, vì cô sợ Magoichi - sợ chàng trai mình yêu sẽ gặp xui rủi, mặc dù Magoichi cứ ngỏ lời với cô, Koshosho kiên quyết từ chối.

    [​IMG]

    Trong kế hoạch ám sát Oda Nobunaga tại chùa Honoji, vì lo rằng Koshosho sẽ gặp nguy hiểm nên Magoichi cấm cô tham chiến, tuy vậy "người phục tùng cho sự xui rủi" vẫn nhất quyết đến đó và bị một nhóm các Ninja của Nobunaga ra tay truy đuổi, trong lúc nguy hiểm, Magoichi đã chạy đến giải vây cho cô, vì vậy mà anh bị tấn công rồi mất mạng. Kể từ đó Koshosho như sống trong quá khứ, cô hoang tưởng là Magoichi vẫn chưa chết, tưởng tượng ra anh luôn ở kế bên trò chuyện với mình. Trong chiến dịch Hiketa, Koshosho đến an ủi Gracia sau khi nghe tin Mitsuhide qua đời, cô rất bất ngờ vì Gracia không đau buồn mà vẫn vui vẻ phấn chấn, nghe cô bé nói sẽ mạnh mẽ chiến đấu để tưởng nhớ cha mình, Koshosho đã có thêm động lực đối mặt với thực tại, dũng cảm trước cái chết của những người thân.

    Khi biết Gracia đang bị Ishida Mitsunari truy bắt, Koshosho đã nhanh chóng đi cứu học trò mình. Cảnh kết thúc, cô thanh thản chấp nhận cái chết của Magoichi, không suy nghĩ về anh nữa, hình bóng của Magoichi dần dần tan biến, Koshosho ôm chầm Gracia, cả 2 thề rằng sẽ sống thật tốt để những người thân đã khuất vui lòng. Ở các tuyến truyện khác, Koshosho thông đồng cùng Hisahide đối đầu với bạo chúa Nobunaga, cô còn tham gia vào trận tử chiến tại Sekigahara trả thù cho cái chết của Motochika. Bên cốt truyện của Gracia, Koshosho đồng hành cùng đồ nhi trong công cuộc thành lập nhóm nhạc nữ cho cô bé - hội tụ đủ các mỹ nhân thời Chiến Quốc.

    Trang phục: Koshosho chọn cho mình bộ trang phục cực kì thiếu vải, phần áo của cô cứ như là những sợi lưới màu hồng được đan chéo vào nhau để lộ ra phần eo rất thon thả, cô mặc chiếc quần cũng cực ngắn và bó sát để lộ bắp đùi mượt mà cùng đôi chân thon dài có mang đôi vớ trắng xen kẻ màu hồng tươi, bên ngoài Koshosho khoác chiếc áo trắng xẻ tà có hình vẽ những bông hoa sặc sỡ ở phần đuôi áo, trên mái tóc nổi bật của cô có đeo chiếc nơ to màu vàng rực, sau lưng áo còn khuếch ra một hình trái tim. Ngoài ra Koshosho còn 5 bộ đồ nữa, 1 là trang phục đóng vai cô gái thỏ cực quyến rũ mà các kiều nữ trong quán rượu thường hay mặc, 2 là bộ đầm dạ hội màu hồng phấn rất khêu ngợi, ở bộ này cô nàng xõa tóc ra trông càng xinh đẹp hơn, 3 là choàng lên mình chiếc khăn tắm vô cùng hở hang, 4 là mặc lại bộ áo của Ii Naotora làm tôn lên bầu ngực thật nở nang và 5 là mặc bộ Dục Y màu trắng có hình vẽ bông hoa hồng và những trái tim, thắt lưng cũng được trang trí đặc sắc.

    [​IMG]
    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  13. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    SHIMAZU TOYOHISA
    (島津 豊久 - Đảo Tân Phong Cửu)

    [​IMG]

    Thiếu chủ Satsuma
    Con trai của Shimazu Iehisa và là cháu của Shimazu Yoshihiro, ông thường ra trận bên cạnh bác của mình. Từng tham gia cuộc chiến của gia tộc Shimazu chống lại cuộc chinh phạt Kyūshū của Toyotomi Hideyoshi. Ông tham gia vào quân miền tây trong trận Sekigahara và thiệt mạng trong trận đánh này.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: Tháng 7 1570 - Mất: 21 tháng 10, 1600.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Shimazu Toyohisa là con trai của Shimazu Iehisa và là người thừa kế tương lai của gia tộc Shimazu. Ông là một vị tướng dũng cảm và kiên định, ra trận lần đầu tiên khi mới 14 tuổi tại Okitanawate. Một lần, Iehisa nhận thấy trận chiến quá khốc liệt, lo cho an nguy của con trai liền lệnh cho Toyohisa rút lui, ông từ chối và tiếp tục chiến đấu. Với kĩ năng tuyệt vời của mình, Toyohisa hạ được một vài kẻ địch nhưng cuối cùng vẫn phải rút khỏi chiến trường khi Iehisa quyết không thay đổi mệnh lệnh. Sau khi Iehisa qua đời, Toyohisa được chăm sóc bởi hai người bác, Shimazu Yoshihisa và Shimazu Yoshihiro. Ông tham gia vào chiến dịch vây hãm lâu đài Odawara và gửi quân tới hỗ trợ chiến dịch Triều Tiên của Toyotomi Hideyoshi.

    . Đêm trước trận Sekigahara, quân miền tây tổ chức họp bàn. Yoshihiro đưa ra ý kiến tổ chức một cuộc tập kích ban đêm để gây bất ngờ cho địch, nhưng Ishida Mitsunari gạt đi, nói rằng ông không cần tới những "kế sách hèn nhát" để giành chiến thắng. Toyohisa cảm thấy bị xúc phạm thậm chí còn hơn cả bác mình. Do đó, vào ngày hôm sau, gia tộc Shimazu không chịu xuất quân. Mitsunari phái Yasojima Sukesaemon tới lện cho Shimazu tham chiến và chứng tỏ sức mạnh quỷ dữ của họ. Toyohisa đánh ngã Sakesaemon khỏi ngựa và bóp cổ ông ta. Tới khi thả người, ông vẫn luôn miệng chửi bới, Sekusaemon sợ hãi vội rời đi mà không một lần ngoảnh lại.

    . Khi tình hình trở nên tồi tệ, Toyohisa nói với Yoshihiro rằng không có ông, gia tộc Shimazu không thể tồn tại. Sau đó, Toyohisa chiến đấu giữ chân địch để bảo vệ bác mình rút chạy. Chỉ cùng vài kị binh dùng súng hỏa mai, Toyohisa đối đầu với những mãnh tướng của quân miền đông như Ii Naomasa, Fukushima Masanori hay Honda Tadakatsu. Có lời đồn rằng chính ông là người bắn phát súng đã lấy đi mạng sống của Naomasa sau này. Cuối cùng, Toyohisa thiệt mạng trong trận đánh đó. Một giai thoại nổi tiếng kể rằng, Toyohisa đã bị găm rất nhiều mũi tên vào người và đã tắt thở trước khi rơi khỏi ngựa. Xác của ông bị giẫm đạp và xéo nát bởi quân miền đông. Do Toyohisa không có con cái, con trai của Yoshihiro, Shimazu Tadatsune trở thành người thừa kế gia tộc Shimazu.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Shimazu - Quân miền tây.

    Chiều cao: 172 cm - Hệ: Charge.

    Gia bảo: Scarlet Jinbaori - chiến bào màu đỏ. Tại Sekigahara, quân Shimazu chỉ còn 200 người đã rệu rã còn quân Honda đã đuổi tới gần. Để câu kéo thời gian cho bác, Toyohisa đã mặc chiếc áo đỏ của Yoshihiro và xưng tên ông. Những kẻ truy đuổi đã mắc mưu và ở lại chiến đấu với Toyohisa. Ông được cho rằng đã hạ ít nhất 10 người trước khi nằm xuống.
    [​IMG]

    Tính cách: Toyohisa có tính cách bốc đồng, một khi đã chiến đấu, ông không bao giờ chịu bỏ cuộc và không bao giờ chấp nhận thất bại. Với ông, gia tộc Shimazu là những người hùng mạnh nhất thế giới. Toyohisa rất tự hào và luôn cố gắng để xứng đáng với tổ tông, trở thành một chiến binh thực thụ. Ban đầu, Toyohisa nóng vội muốn đạt được thành công, sau đó ông được dạy rằng phải bình tĩnh và nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh. Do lời nói của Yoshihiro: "Mất mũ trên chiến trường là nỗi nhục của người chiến binh", Toyohisa tự hào về chiếc mũ của mình và luôn cố gắng bảo vệ nó. Các chiến binh Kyūshū ngưỡng mộ sự kiên định của Toyohisa, nhưng cũng thường trêu chọc ông vì sự thiếu kinh nghiệm. Giống như gia đình mình, Toyohisa là một người yêu quý loài mèo.

    Vô song tự: "Khiêu" (挑) - thách thức, và "Chuẩn" (隼) - chim cắt.

    Vũ khí: Đại Việt.

    . Vũ khí của Toyohisa trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Boulder Breaker - War Herald

    Quan hệ chủ chốt:

    . Shimazu Yoshihiro: Toyohisa kính trọng và sẵn sàng hi sinh tính mạng vì Yoshihiro. Cuộc sống của ông như trở nên rạng rỡ khi được bác khen ngợi, nhưng cũng sẽ ngay lập tức trở nên u ám khi bị trách mắng.

    . Ii Naomasa: Toyohisa xem Naomasa như một người tâm giao có nhiều điểm tương đồng. Dù bị Naomasa xem là điều hiền toái, Toyohisa mặc kệ, ông cố gắng làm Naomasa hiểu mình hơn, và chấp nhận coi ông như một đối thủ xứng tầm.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Toyohisa tham gia vào chiến dịch của Yoshihiro tại Kyūshū, ông liều mình xông vào những trận chiến với kình địch Tachibana tại Mimikawa. Trong suốt quá trình này, Toyohisa được chỉ dạy bởi Yoshihiro và luôn học hỏi những tố chất chiến binh từ ông. Với mong muốn một ngày sẽ được như người bác và được giúp sức cho cha Iehisa, Toyohisa chống lại mệnh lệnh của bề trên, tham chiến tại Okitanawate. với thể hiện tốt trong trận đánh này, Yoshihiro công nhận Toyohisa và cho phép ông tham gia chiến dịch chinh phục Kyūshū của gia tộc.

    . Ngay sau khi chinh phục thành công Kyūshū, Shimazu phải chịu thất bại trước đại quân của Hideyoshi. Dù xấu hổ khi phải đầu hàng, Toyohisa vẫn tuân theo quyết định của Yoshihiro. Sau đó, Toyohisa hỗ trợ quân Toyotomi tấn công các lâu đài Oshi và Odawara. Ông cũng là người duy nhất tỏ ra khó chịu khi Mitsunari tỏ ra thiếu tôn trọng và gạt bỏ ý kiến của Yoshihiro trong đêm trước trận Sekigahara. Sau khi quân miền tây thất bại, Toyohisa cứu Yoshihiro khỏi Tadakatsu và tình nguyện ở lại cầm chân địch cho bác mình rút chạy. Ông cùng vài kị binh Shimazu giao chiến với quân miền đông đang truy đuổi. Toyohisa bắn Naotora ở khoảng cách gần trước khi bị Tadakatsu lấy mạng.

    Samurai Warriors 4-II

    . Vai trò của Toyohisa được giữ nguyên từ phiên bản gốc, chỉ thêm vào đó là mối quan hệ của ông với Naomasa. Toyohisa ngưỡng mộ cách hành xử của Naomasa ở Kyūshū và tìm cách kết bạn với ông. Mong muốn được tranh đua với Naomasa là động lực giúp Toyohisa luyện tập và trưởng thành. Ông tình nguyện bọc hậu cho Yoshihiro tại Sekigahara và có một trận đánh tay đôi với Naomasa khi bác mình đã an toàn. Sau đó, Toyohisa ra đi trong mãn nguyện khi đã được Naomasa tôn trọng và công nhận là một đối thủ xứng tầm.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4, Toyohisa có một trang phục DLC không mang mũ. Trong Samurai Warriors 4: Empires, ông có thêm một trang phục DLC trong trang phục yukata truyền thống của Nhật Bản.


    - Màn chơi -

    . Fathers and Children .
    Toyohisa cùng những người con khác như Gracia, Hayakawa, Kagekatsu, Ina, Takakage được thử thách bởi những người cha và cùng nhau cố gắng vượt qua thế hệ đi trước. Riêng với trường hợp của Toyohisa, người thách thức Yoshihiro tuy là bác nhưng đối với ông không khác gì một người cha.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Jubilant Sword

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  14. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    HAYAKAWA-DONO
    (早川殿 - Tảo Xuyên điện)

    [​IMG]

    Viên ngọc quý vùng Kantō
    Một trong những người con gái của Hōjō Ujiyasu và là vợ của Imagawa Ujizane. Nổi tiếng vì được gả vào gia tộc Imagawa như một điều kiện để giữ vững Liên minh Kōsōsun giữa ba gia tộc Takeda, Hōjō và Imagawa.


    I. TIỂU SỬ

    Tên thật: Zōshunin (蔵春院 - Tàng Xuân Viện)

    Sinh: ? - Mất: 5 tháng 4, 1613.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Năm sinh và mẹ của Zōshunin chưa được làm rõ, việc cô có cùng mẹ với Hōjō Ujimasa, là chị hay em gái cũng vậy. Những điều được ghi chép lại chỉ là việc cô được gả cho con trai trường của Imagawa Yoshimoto, Imagawa Ujiyane, vào năm 1554. Cuộc hôn nhân chính trị này đã thắt chặt mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ giữa Imagawa và Hōjō, dù trước đó Hōjō Ujiyasu đã kết hôn với em gái của Yoshimoto, Zuikeiin. Ngày nay, Zōshunin nổi tiếng vì đã ở bên người chồng của mình suốt cả cuộc đời dù cuộc hôn nhân của họ chỉ là vì lí do chính trị.

    . Sau cái chết của Yoshimoto, Takeda Shingen tấn công Suruga vào năm 1568. Zōshunin cùng chồng con bỏ trốn tới lâu đài Kakegawa. Cô không có phương tiện di chuyển trong cuộc hành trình, nên Ujiyasu cầu viện tới Uesugi gửi quân tiếp viện và cung cấp vật dụng cần thiết cho con gái mình. Họ tiếp túc đi về phía đông trốn khỏi quân Takeda, nghỉ ngơi tại lâu đài Tokura trước khi đến Odawara. Zōshunin xin phép cho họ được ở lại lãnh địa của cha mình. Ujiyasu đồng ý và cho họ trú tại Hayakawa, từ đó Zōshunin được gọi là Hayakawa-dono.

    . Họ ở lại đây tới khi Ujiyasu qua đời. Lời đồn cho rằng Shingen sắp tấn công lâu đài Odawara. Các gia thần Hōjō lo sợ rằng Shingen sẽ lấy mối quan hệ giữa họ với Ujizane làm lí do, nên muốn giết hoặc bắt ông làm con tin. Hayakawa-dono hay tin, cô yêu cầu lời giải thích từ người kế thừa Hōjō, Ujimasa. Biết được rằng Ujizane là nguyên nhân, Hayakawa-dono cùng gia đình rời khỏi Odawara, tới nương nhờ tại lâu đài Hamamatsu của Tokugawa Ieyasu, vốn đã kết đồng minh với họ sau trận Kakegawa năm 1569.

    . Năm 1571, liên minh Kōsōsun giữa Takeda, Hōjō và Imagawa được tái lập, gia đình cô trở về Suruga. Khi liên minh một lần nữa đổ vỡ một năm sau đó, Ujizane quyết định trở về Hamamatsu và trở thành chư hầu của Tokugawa. Hayakawa-dono không được nhắc tới trong các tư liệu nữa kể từ sau sự kiện này, nhưng hầu hết các nhà sử học tin rằng cô vẫn theo cùng Ujizane khi ông tới Kyōto và khi ông nghỉ hưu tại Edo. Hayakawa-dono qua đời vào năm 1613, hai năm sau đó Ujizane cũng qua đời tại Edo.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4.

    Phe phái: Hōjō - Imagawa.

    Chiều cao: 158 cm - Hệ: Special.

    Gia bảo: The Genan Memorandum, cuốn sách được viết bởi chú của Ujiyasu, Hōjō Gen'an. Ông nổi tiếng vì đã phục vụ cả năm nhà lãnh đạo của Hōjō trong cuộc đời mình. Gen'an được cho là đã sống như một ẩn sĩ trong những năm cuối đời và đã truyền dạy cho các con của Ujiyasu sự khôn ngoan của mình. Cuốn sách của ông được truyền lại cho con gái, ghi lại những kiến thức của ông về các nghi thức thích hợp trong thời đại này.
    [​IMG]

    Tính cách: Giống như cha mình, Hayakawa làm mọi thứ để xóa bỏ khác biệt giai cấp giữa cô và những người khác. Lời nói của cô mang hơi hướng quý tộc, nhưng luôn tử tế và thẳng thắn. Cô điềm tĩnh, giản dị và thân thiện. Sự trưởng thành và kiên trì của cô tỏa sáng và truyền cảm hứng cho mọi người. Hayakawa hoàn thiện bản thân vì gia đình của mình, để có thể chịu đựng mọi điều có thể xảy đến với họ.

    Vô song tự: "Lương" (涼) - mát mẻ, và "Thanh" (清) - trong sạch.

    Vũ khí: Dakyū・Cầu.

    . Vũ khí của Hayakawa trong Samurai Warriors 4.

    [​IMG]
    Wind Striker - Princess Wand

    Quan hệ chủ chốt:

    . Hōjō Ujiyasu: Hayakawa yêu thương cha mình, nhưng cô cũng có thói quen trừng trị sự lười biếng của Ujiyasu.

    . Uesugi Kagetora: Kagetora xem Hayakawa như một hình mẫu để học hỏi, cô cũng vô cùng quý trọng em trai. Ngay cả khi đã về Uesugi, cô vẫn gọi em trai là Saburō và không từ bỏ ông.

    . Fūma Kotarō: Hayakawa không hề sợ Kotarō và luôn biết ơn người hộ vệ đáng tin cậy Kotarō.

    . Kaihime: Hayakawa và Kai xem nhau như người trong gia đình. Họ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau, dù là khi thành công cũng như khi vấp ngã.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4

    [​IMG]

    . Hayakawa là con đầu lòng của Ujiyasu, cô tham gia vào các chiến dịch của cha và các em để bảo vệ gia đình mình. Sau khi Saburō được đưa tới Uesugi, Hayakawa học được thực tế của thời chiến và sự nhân đức của cha mình khi họ bảo vệ đồng minh Imagawa Ujizane tại Tōtōmi và Suruga. Tại Mimasetōge, dù các em trai đã nản chí, Hayakawa và Kai vẫn động viên họ cùng nhau chống lại Shingen. Sau đó, cô tới tiếp viện cho Saburō, khi ấy đã đổi tên thành Kagetora, trong cuộc nội chiến Uesugi với Kagekatsu.

    . Khi quân Toyotomi tấn công lâu đài Odawara, Hayakawa động viên quân Hōjō cố gắng đứng vững. Cô cố gắng trấn thủ sảnh chính và bảo vệ cha mình. Sau khi Ujiyasu qua đời, Hayakawa đầu hàng với điều kiện cô được bảo trợ bởi Ieyasu để có thể coi sóc lãnh địa cũ của Hōjō. Sau đó, do mang nợ Tokugawa, Hayakawa chiến đấu cho họ tại lâu đài Ōsaka. Người chơi có thể quyết định cô có phải đối đầu với Kai hay không. Trong một màn ngoại truyện, Hayakawa còn hỗ trợ Kai phòng thủ lâu đài Oshi trước quân Toyotomi.

    Samurai Warriors 4-II

    . Tuyến truyện của Hayakawa tái hiện lại những hành động của cô từ phiên bản gốc, nhưng ngoài mong muốn bảo vệ gia đình, cô cũng muốn bảo vệ cả Kai. Hayakawa và Kai thất bại trong việc bảo vệ Saburō và Ujiyasu, và rồi họ bị chia cách theo lệnh của Hideyoshi, Kai về Toyotomi, còn Hayakawa theo Tokugawa. Trước khi chia tay, hai người hứa rằng sẽ sống trọn cuộc sống của mình và sẽ không bao giờ làm những việc chống lại nhau. Tuy nhiên sau đó Toyotomi và Tokugawa quay sang đối địch, Ieyasu đối đầu với Mitsunari tại Sekigahara.

    . Song song với đó, Hayakawa tham gia cuộc vây hãm lâu đài Ueda thứ hai. Cô do dự khi thấy Kai bên phía quân dịch, khiến những người đồng hành vô cùng thất vọng. Ina nói với Nobuyuki, ông liền an ủi Hayakawa vì họ có cùng thế tiến thoái lưỡng nan. Nhận ra rằng mình không cô đơn, đồng thời nhớ về lời dạy của cha, Hayakawa sau đó xin lỗi vì đã ghét bỏ Kagekatsu và chuẩn bị tinh thần chiến đấu tại lâu đài Ōsaka. Toyotomi thất thủ, và Hayakawa có một cuộc đấu nghiêm túc với Kai. Cô giành chiến thắng và được Kai tán dương vì đã giữ trọn lời hứa của họ. Gia đình đã được đoàn tụ và họ cùng nhau thoát khỏi lâu đài.

    - ARTWORK -

    [​IMG]

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4, Hayakawa có một trang phục DLC trong bộ đồ ngủ hiện đại. Trong Samurai Warriors 4-II, Hayakawa có hai trang phục DLC, một là trong trang phục của Kai, một là trang phục DLC gợi cảm.

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Hayakawa có hai trang phục DLC trong trang phục yukata truyền thống của người Nhật Bản, trong đó có một trang phục mang màu sắc của thương hiệu cửa hàng tiện ích Lawson hợp tác cùng Koei Tecmo.


    - Màn chơi -

    . Sinister Beauties .
    Hayakawa tham gia vào cuộc đấu giữa những người phụ nữ để giành danh hiệu người đẹp quyến rũ đất nước.

    . Fathers and Children .
    Hayakawa cùng những người con khác như Gracia, Takakage, Kagekatsu, Ina, Toyohisa được thử thách bởi những người cha và cùng nhau cố gắng vượt qua thế hệ đi trước.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Floating Staff

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  15. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    II NAOMASA
    (井伊 直政 - Tĩnh Y Trực Chính)

    [​IMG]

    Xích tân tinh của Tokugawa
    Một chư hầu trung thành của Tokugawa Ieyasu và là một trong Tứ Thiên Vương Tokugawa. Quân đội của ông mặc những bộ giáp màu đỏ như máu trên chiến trường để xua đi sợ hãi và nâng cao sĩ khí, lấy cảm hứng từ chiến lược của vị mãnh tướng của Takeda, Yamagata Masakage. Điều này giúp họ được gọi với biệt danh là "Quỷ đỏ Ii".


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 4 tháng 3, 1561 - Mất: 24 tháng 3, 1602).

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Ii Naomasa sinh ra tại tỉnh Tōtōmi với tên thuở nhỏ là Toramatsu. Ông là con trai duy nhất của Ii Naochika, chủ nhân lâu đài Iidani, và là chư hầu của gia tộc Imagawa. Ông nội của Naomasa là Ii Naomori từng tranh chấp tỉnh Tōtōmi với Imagawa trước khi quy thuận họ, sau đó tử trận tại Okehazama cùng chủ nhân Imagawa Yoshimoto. Năm 1562, Naochika bị Imagawa Ujizane kết tội mưu phản, ông không phải chư hầu Imagawa đầu tiên cũng như cuối cùng bị người thừa kế hoang tưởng vô lý của Yoshimoto kết tôi. Naochika bị xử tử, Naomasa, khi ấy mới một tuổi, đã được giấu đi và tránh khỏi số phận của cha mình.

    . Naomasa gia nhập lực lượng của Tokugawa Ieyasu vào năm 1569 khi ông ta chiếm Tōtōmi. Ông chứng tỏ bản thân tại Tanaka năm 1578 và được ban thưởng lâu đài Iidani vốn của gia tộc. Sau đó tại Nagakute năm 1584, Naomasa chỉ huy 3.000 người dùng đại bác khiến quân Ikeda phải chịu thiệt hại to lớn. Những năm sau đó, Naomasa thăng tiến nhanh chóng dù còn tương đối trẻ. Khi Tokugawa chuyển tới Kantō vào năm 1590, ông được ban thưởng lâu đài Minowa tại tỉnh Kōzuke.

    . Trong chiến dịch Sekigahara, Naomasa tham gia tấn công lâu đài Gifu và cả tại mặt trận chính, lãnh đạo 3.600 quân. Dù chỉ đóng vai trò hộ vệ cho con trai Ieyasu, Tadayoshi, nhưng Naomasa vẫn giành được "chiến công đầu", trước cả Fukushima Masanori. Vào cuối trận chiến, Naomasa trúng đạn khi đang truy đuổi tàn quân Shimazu, khiến ông không thể tham gia dẹp loạn Chōsokabe ở tỉnh Tosa sau đó. Naomasa được ban thưởng Sawayama ở tỉnh Ōmi nhưng sớm qua đời vào năm 1602, nhiều người cho là do vết thương dính phải tại Sekigahara.

    . Naomasa nổi tiếng với việc cho người của mình mặc những bộ giáp màu đỏ, và quân đội của ông được gọi với biệt danh "Quỷ đỏ". Khi gia tộc Tokugawa chiếm được lãnh thổ của Takeda, Ieyasu đã học hỏi những chiến thuật mà Takeda Shingen từng sử dụng trên chiến trường. Một trong số đó là việc cho phép Yamagata Masakage và đạo quân của ông ta mặc giáp màu đỏ như máu để tạo nên hiệu ứng tâm lý. Naomasa được Ieyasu đánh giá rất cao, và người đời cũng xem ông là một trong những vị tướng vĩ đại nhất dưới trướng Ieyasu.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors 4-II.

    Phe phái: Ii - Tokugawa - Quân miền đông.

    Hệ: Hyper.

    Tính cách: Naomasa lớn lên trong sự thất bại của gia tộc mình; mẹ ông luôn bị chỉ trích rằng không xứng với vị trí trưởng tộc, còn ông cố thì mắc chứng cuồng loạn. Để khôi phục danh tiếng gia tộc và đền ơn Ieyasu, Naomasa trở nên khôn ngoan, chăm chỉ và vô cùng quyết đoán. Ông đi theo chủ nghĩa hoàn hảo và luôn xét đoán người khác. Dù có vẻ tự mãn, nhưng Naomasa rất nghiêm khắc với bản thân, luôn tự cho mình yếu kém và thiếu kinh nghiệm. Do đó, ông luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện mình.

    Vô song tự: "Khỏa" (誇) - khen ngợi, và "Nghiêm" (厳) - nghiêm khắc.

    Vũ khí: Tiêm Thương.

    . Vũ khí của Naomasa trong Samurai Warriors 4-II

    [​IMG]
    Swift Steel - Celestial Torch

    Quan hệ chủ chốt:

    . Tokugawa Ieyasu: Với Naomasa, Ieyasu đơn giản là đấng cứu thế. Vù chủ nhân, Naomasa có thể bỏ mặc an nguy bản thân mà lao vào nguy hiểm, khiến mọi người lo rằng sự quyết tâm đó sẽ làm hại chính ông.

    . Ii Naotora: Naomasa rất thân thiết với Naotora, ông luôn trân trọng, hỗ trợ và bảo vệ mẹ. Một trong những động lực của Naomasa là mong muốn giải phóng mẹ khỏi những yêu cầu hà khắc của ông cố, đồng thời chứng minh sự độc lập của mình.

    . Honda Tadakatsu: Ban đầu, Naomasa cho rằng Tadakatsu quá cổ hủ và không đủ sức bảo vệ gia tộc Tokugawa. Khi nhận ra sự chân thành của Tadakatsu, Naomasa chấp nhận rằng ông là một người thầy tốt và là một đồng đội kề vai sát cánh trên chiến trường.

    . Shimazu Toyohisa: Naomasa xem Toyohisa là một tên vai u thịt bắp trẻ tuổi và bốc đồng, đồng thời giễu cợt ý tưởng trở thành đối thủ xứng tầm của ông. Tuy nhiên, cuối cùng Naomasa cũng ấn tượng bởi sự nhiệt tâm và lòng hăng hái của Toyohisa.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS 4-II

    [​IMG]

    . Theo yêu cầu của Ieyasu, Naomasa cùng các chiến binh của Ii khoác lên mình bộ giáp đỏ để kế thừa sự hung bạo của Takeda. Ban đầu tại Nagashino, Naomasa tin rằng ông có thể bảo vệ Tokugawa theo cách riêng của mình, cho rằng những người khác hoặc thiếu chính kiến, hoặc thiếu năng lực. Tadakatsu luôn chỉ trích sự liều lĩnh của Naomasa, nhưng ông luôn phớt lờ vị tiền bối. Ông chỉ có thể hiểu được Tadakatsu khi ông đơn độc tiến công tại Tenshō-Jingo, đặt mình và nhiều người khác vào tình cảnh hiểm nghèo.

    . Sau đó, vì lý tưởng của Ieyasu, Naomasa chịu hợp tác với người khác trong trận Komaki-Nagakute và thể hiện tốt. Điều này khiến mọi người tự hào về sự trưởng thành của ông và tin tưởng giao phó trách nhiệm dẫn dắt gia tộc Ii. Naomasa đại diện Ieyasu tham gia vào chiến dịch Kyūshū của Hideyoshi. Sau đó, ông gặp những người Shimazu mới quy hàng, và được Toyohisa vô cùng ngưỡng mộ. Dù Naomasa tỏ ra trịnh thượng, Toyohisa vẫn tuyên bố ông là một đối thủ xứng tầm, và luôn theo sau Naomasa trong trận Odawara.

    . Nhiều năm sau, nền hòa bình được Hideyoshi thiết lập ra đi theo ông, Naomasa và Toyohisa cũng đi theo hai con đường khác nhau. Khi giành chiến thắng tại Sekigahara, Naomasa quyết định truy đuổi tàn quân miền tây để khẳng định chiến thắng tuyệt đối cho Tokugawa, ông và Tadakatsu cùng nhau đánh bại tàn quân của địch. Trong tuyến truyện của Toyohisa, Naomasa giao chiến cùng Toyohisa khi truy đuổi tàn quân Shimazu và bị đả thương. Cuối cùng, ông chấp thuận rằng Toyohisa là một đối thủ xứng tầm.

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Trong Samurai Warriors 4: Empires, Naomasa có một trang phục DLC trong bộ trang phục yukata truyền thống của người Nhật Bản.


    - Màn chơi -

    . Ii Family Values .
    Naomasa và Naotora phải vượt qua một thử thách để được lãnh đạo gia tộc Ii. Ông cố Naohira muốn họ lấy được cuộn giấy gia bảo tại vùng núi tuyết. Họ vô tình lọt vào cuộc chiến giữa Uesugi và Date và phải tự bảo vệ bản thân. Naomasa không bất ngờ khi biết rằng cuộn giấy mà họ phải chiến đấu để giành được không hề liên quan gì tới cuộc chiến.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Legacy Terminator

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  16. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Lei Bin - Lôi Bân - 雷斌
    [​IMG]

    Lôi Bân (tiếng Nhật: Rai Hin) là nhân vật hư cấu.
    Xuất hiện trong game Dynasty Warriors Godseekers của hãng Koei.​

    Tạo hình - Tính cách: Đội ngũ thiết kế cho biết có một thành viên trong nhóm rất thích nhân vật "707" của game "Mystic Messenger" nên tạo hình và tính cách của Lôi Bân đã được vay mượn chút ít từ nhân vật này. Về phần tạo hình, Lôi Bân được thiết kế là một chàng trai trẻ khoảng 18 tuổi, có dáng dấp thư sinh đạo mạo, mái tóc nổi bật với một phần tóc nhọn được nhô ra và uốn cong lên trên, khuôn mặt thanh tú luôn nở nụ cười hồn nhiên. Về phần tính cách, Lôi Bân là một người rất năng động, hiếu kỳ và hài hước, anh luôn nói ra những lời lẽ khôi hài đôi khi là nhãm nhí để nhằm mang đến tiếng cười cho người khác, nhưng vào những lúc cần thiết, Lôi Bân sẽ vô cùng nghiêm túc và chú tâm. Anh có đam mê rất lớn trong việc đi thám hiểm, săn lùng đồ cổ, tìm hiểu về các hiện tượng siêu nhiên của cuộc sống. Lôi Bân còn có lý trí nhạy bén và đôi mắt tinh xảo, không chuyện gì có thể qua mặt được anh.

    Quan Hệ: Lôi Bân là bạn thân thời thơ ấu của mãnh tướng Triệu Vân, một người thì thiên về Trí Tuệ, một người thì thiên về Sức Mạnh nên cả 2 luôn bù qua sớt lại những thiếu sót của nhau. Lôi Bân được Lưu Bị và Trương Phi đánh giá là một người "không bình thường", cả Tuân Úc dù rất trầm tỉnh nhưng cũng xém bật cười khi thấy những cử chỉ siêu tếu của Lôi Bân.

    Vũ Khí: Là một cây Súng Trường có cấu tạo độc đáo, đôi khi rút ra thêm 1 cây nữa.

    [​IMG]
    Bowgun - Charged Bowgun - Steel Piercer
    (Cung Thương - Đột Kích Cung Thương - Chùy Thép)

    [​IMG]
    Phoenix Barrage - Dragon Roar - Tiger Maelstrom
    (Phượng Hoàng Yển Bá - Thanh Long Nộ Hống - Mãnh Hổ Oa Lưu)​

    Kĩ năng - Chiêu thức: Kết cấu chiêu thức từ Súng Trường của Lôi Bân giống hệt như chiêu thức từ Nỏ của Luyện Sư, kể cả chiêu đặc biệt. 2 người đều đứng yên một chỗ và bắn vào quân địch, đôi khi kết hợp thêm những đòn cước và những cú lộn vòng. Chỉ khác một chút ở chỗ Luyện Sư có phép thuật là Nước còn Lôi Bân thì có phép thuật Lửa.

    Dynasty Warriors Godseekers
    Vai trò:
    Quá say mê trước thông tin về sức mạnh kì lạ của 5 viên ngọc Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ, Lôi Bân liền rủ Triệu Vân đi tìm hiểu những viên ngọc đó với mình, cả 2 tình cờ phá vỡ một tảng băng trong một ngôi đền thờ gần nhà và điều đó khiến tiên nữ Lê Hà được giải thoát. Nàng tiên này biết tin tức về những viên ngọc đó và ngỏ ý muốn giúp 2 chàng trai truy tìm nó, trong khi Triệu Vân tin tưởng Lê Hà hết mực thì Lôi Bân ngoài mặc cũng tỏ ra gần gũi nhưng trong lòng luôn ra sức đề phòng cô ta, anh có linh cảm không tốt đối với Lê Hà và thường hay xen vào mỗi lúc thấy cô ấy quá thân mật với Triệu Vân. Nhận thấy Lưu Bị là người có phẩm chất tốt và đang muốn nhờ vào sức mạnh 5 viên ngọc để mang lại sự yên bình cho Trung Hoa, bộ 3 liền gia nhập quân Thục giúp đỡ ông ta.

    [​IMG]
    Trong thời gian giúp đỡ Lưu Bị, Lôi Bân đã lập nên nhiều chiến công như bày mưu đánh bại Đổng Trác, phục kích Lữ Bố, giải cứu Triệu Vân-A Đẩu khỏi vòng nguy hiểm. Trải qua nhiều giai đoạn chiến đấu với các thế lực muốn chiếm đoạt những viên ngọc cho mưu đồ xấu, cuối cùng 3 người cũng giúp Lưu Bị được đăng quang xưng đế và truy tìm thành công 4 viên ngọc. Lúc này Lôi Bân mới để ý sao mỗi lần tìm được 1 viên ngọc thì cái bóng của Lê Hà lại càng kéo dài ra, phát hiện là có vấn đề gì đó, khi tìm được viên ngọc thứ 5 - Kim, Lôi Bân nhất quyết không giao cho Lê Hà và còn chĩa thẳng súng vào cô ta, Triệu Vân thấy vậy hiểu lầm Lôi Bân đang có dã tâm xấu nên đã lao vào đánh ngất người bạn của mình và đem viên ngọc đưa cho Lê Hà, lúc này đã tích tụ đủ 5 viên ngọc, một ả ma nữ đen thùi lùi bất ngờ từ bên trong lao ra khống chế cơ thể cô và biến mọi thứ chìm vào bóng tối.

    [​IMG]
    Triệu Vân và Lôi Bân phải hợp sức lại khó khăn lắm mới đánh cho ả ta bị thương, tuy nhiên cả 2 người cũng cạn kiệt sức lực, lúc này nhờ Lê Hà từ bên trong nhảy ra cố gắng kiểm soát ả ma nữ lại và làm ả tan biến thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi. Cảnh kết thúc, Lê Hà giải thích rằng trong cơ thể cô có tồn tại một ác tâm, nó đã làm các vị thần hiểu lầm cô đang có âm mưu muốn lật đổ Thiên Đế nên bọn họ mới ra tay phong ấn cô vào tảng băng, cũng nhờ Triệu Vân-Lôi Bân giải thoát cô và cũng nhờ thu thập đủ 5 viên ngọc mà cô mới có nhiều năng lượng để xóa bỏ ả ta, sau đó Lê Hà từ biệt Triệu Vân-Lôi Bân rồi cùng 5 viên ngọc tan biến vào không trung. Lôi Bân hối tiếc rằng mình chưa kịp nói lời xin lỗi Lê Hà. Cuối cùng, Lưu Bị mời Triệu Vân và Lôi Bân về hoàng cung, ông muốn phong 2 người làm thừa tướng để cùng giúp đỡ mình trị vì đất nước, nhưng chỉ có Triệu Vân đồng ý còn Lôi Bân thì từ chối vì còn muốn đi thám hiểm rong chơi, anh tạm biệt Triệu Vân và bắt đầu lên đường khám phá vùng đất mới.

    Trang phục: Lôi Bân chọn cho mình bộ trang phục đậm chất Tây phương với chiếc áo màu xanh lơ mặc bên ngoài, bên trong là chiếc áo tây màu đen có hoa văn những con rồng màu trắng, ở dưới anh mặc chiếc quần màu nâu có buộc những miếng vải da, bên hông đeo chiếc túi nhỏ và nổi bật trên khuôn mặt là 1 cái vòng kính đầy uyên bác.

    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  17. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    Lixia - Lê Hà - 黎霞
    [​IMG]

    Lê Hà (tiếng Nhật: Reika) là nhân vật hư cấu xuất hiện trong game Dynasty Warriors Godseekers của hãng Koei, mặc dù chỉ là nhân vật quần chúng không được người chơi điều khiển nhưng cô lại đóng vai trò rất quan trọng trong dòng game này, luôn bên cạnh giám sát tình hình trận đấu cho người chơi. Ngoài ra Lê Hà còn có một phần ác ngự trị bên trong cơ thể mình, ác tâm đó là một ả ma nữ có tên Xi Vưu (Chiyou - Shiyū - 蚩尤).​

    Tạo hình - Tính cách: Đối nghịch với hình tượng nữ thần điềm đạm và quyến rũ của Nữ Oa - Tam Tạng - Tây Vương Mẫu, Lê Hà được tạo hình là một nàng tiên nữ có phong cách ngây ngô dễ thương với đôi mắt to tròn màu xanh lá, tóc mái ngố màu hồng được búi thành 4 lọn to bự, trên mặt có 2 đường vẽ màu tím nhạt. Lê Hà có tính cách rất tự tin, đôi môi luôn nở nụ cười đắc thắng. Tuy nhiên khuyết điểm của cô là quá vô tư, nghĩ gì nói đó không nể mặt bất kỳ ai. Cùng với Tây Vương Mẫu, Lê Hà là một trong hai nhân vật có phần ác trong DW Series.

    Vũ Khí - Khả Năng: Lê Hà sử dụng đôi tay của mình để chưởng ra nhiều tia phép thuật khác nhau, biến cục diện trận đấu theo ý muốn của cô như triệu hồi Lửa - Băng - Gió - Động Đất - và Sấm Chớp lan tỏa khắp thế trận.

    Quan Hệ: Trong hành trình truy tìm 5 viên ngọc, Lê Hà và Triệu Vân luôn bên cạnh tâm sự và động viên nhau, cả 2 dường như đã nảy sinh tình cảm nhưng không ai thổ lộ ra, cô cũng thấy khó chịu khi Lôi Bân cứ đề phòng mình.

    [​IMG]

    Dynasty Warriors Eiketsuden
    Vai trò:
    Do bị Xi Vưu - phần ác trong người hãm hại khiến các vị thần hiểu lầm Lê Hà đang muốn lật đổ Thiên Đế, họ đã ra tay phong ấn cô vào 1 tảng băng lớn và đặt nó trong ngôi đền thờ ở Thường Sơn, Triệu Vân và Lôi Bân đã vô tình phá tảng băng làm cho Lê Hà được thoát ra. Nghe được 2 anh chàng này đang muốn truy tìm 5 viên ngọc Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ nên Lê Hà nói rằng cô biết rất rõ về chúng và muốn ngỏ ý giúp 2 người cùng truy tìm. Nhận thấy Lưu Bị là người có phẩm chất tốt và đang muốn nhờ vào sức mạnh 5 viên ngọc để mang lại sự yên bình cho Trung Hoa, 3 người liền gia nhập quân Thục giúp đỡ ông ấy, Lê Hà có nhiệm vụ dùng phép thuật của mình để tạo ra các yếu tố chi phối địa hình trận đấu, nhờ có cô nên đội quân Tây Thục mới giành được thắng lợi dễ dàng.

    [​IMG]
    Trải qua nhiều thời gian đồng hành cùng Triệu Vân, Lê Hà cảm thấy mình ngày càng quý mến anh hơn, nhưng mỗi khi cô muốn thân mật hơn một chút thì cứ bị Lôi Bân xen vào phá rối. Sau khi giúp đỡ Lưu Bị lên ngôi thống nhất Trung Hoa đồng thời thu thập đủ 4 viên ngọc, Lôi Bân lúc này mới để ý cái bóng của Lê Hà càng ngày càng dài ra, anh đã nghi ngờ có chuyện gì không hay nên nhất quyết không để Lê Hà đoạt được viên ngọc thứ 5, anh chĩa súng về phía cô, Triệu Vân đã lao đến đánh ngất Lôi Bân và đưa viên ngọc cho Lê Hà. Khi 5 viên ngọc được tích tụ, ma nữ Xi Vưu từ bên trong cơ thể Lê Hà đã lao ra khống chế cô và tạo ra bóng tối trải dài khắp mọi nơi. Triệu Vân và Lôi Bân phải khó khăn lắm mới đánh cho ả ta bị thương nhưng 2 người cũng cạn kiệt sức lực, lúc này Lê Hà đã hấp thu hết năng lượng từ 5 viên ngọc nên từ bên trong vùng ra cố gắng chi phối ả ta và làm cho ả tan biến hoàn toàn.

    [​IMG]
    Cảnh kết thúc, Lê Hà giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Triệu Vân và Lôi Bân, cô cảm ơn 2 người vì đã mang lại cho mình một cuộc sống mới và thề rằng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng trước kia, sau khi chúc 2 chàng trai bình an, Lê Hà cùng 5 viên ngọc từ từ bay lên trời, Triệu Vân giơ tay lên muốn níu giữ cô nhưng cánh tay của anh lại chạm xuyên qua cả cơ thể Lê Hà. Cuối cùng, cô biến mất giữa không trung trong ánh mắt tiếc nuối của 2 chàng trai.

    Trang phục: Lê Hà mặc lên mình chiếc váy rất gợi cảm, gồm những mảnh vải màu trắng xòe ra ở giữa ngực-2 bên vai và dưới váy, thêm vào đó là các mảnh vải màu tím sáng được dùng làm điểm nhấn, nối các mảnh vải trắng lại với nhau. Trên đầu cô đội chiếc mão có đính 2 chiếc lông vũ màu tím, 2 bên tóc có 2 quả linh châu màu xanh lơ bay lơ lửng, ở chân cô đeo đôi tất màu tím sáng có buộc 2 sợi vải màu hồng phấn, có thêm 2 chiếc vòng màu vàng lơ lửng dưới bàn chân. Ngoài ra Lê Hà còn có 2 bộ nữa, 1 là bộ Yukata màu tím với hoa văn bông tuyết cùng thắt lưng màu hồng, 2 là mặc lại trang phục hở hang của Điêu Thuyền trong Dynasty Warriors 8.

    [​IMG]

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  18. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    SANADA MASAYUKI
    (真田 昌幸 - Chân Điền Xương Hạnh)

    [​IMG]

    Chiến lược gia hai mặt
    Gia thần của gia tộc Takeda thời kì hưng thịnh dưới trướng Takeda Shingen. Sau khi Takeda sụp đổ, ông khéo léo chèo lái gia tộc Sanada yếu thế đứng vững tại Shinano trước những gia tộc hùng mạnh Tokugawa, Hōjō, Uesugi; và được công nhận như một daimyō độc lập dưới thời Toyotomi. Bên cạnh đó, hai lần phòng thủ thành công lâu đài Ueda trước quân Tokugawa hùng mạnh giúp ông được xem là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất trong thời kỳ Sengoku.


    I. TIỂU SỬ

    Sinh: 1547 - Mất: 13 tháng 7, 1611.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    Dưới trướng Takeda

    . Masayuki là con trai thứ ba của Sanada Yukitaka, năm bảy tuổi ông được gửi tới Kai là con tin chính trị của gia tộc Takeda. Takeda Shingen nhận thấy tiềm năng của Masayuki và đưa ông vào gia tộc Mutō, một nhánh của Takeda, lấy tên là Mutō Kihei. Masayuki tham gia vào rất nhiều trận đánh của gia tộc Takeda, bao gồm cả trận Kawanakajima thứ tư và trận Mimasetōge. Trong chiến dịch tiến về Kyōto chống lại Nobunaga của Shingen vào năm 1572, Masayuki cũng theo cùng và tham gia vào trận đại thắng tại Mikatagahara trước quân Tokugawa. Cùng năm này, Shingen đột ngột qua đời, và Masayuki tiếp tục phục vụ người thừa kế Katsuyori.

    . Năm 1574, cha ông Yukitaka qua đời, trong trận Nagashino một năm sau đó, cả hai người anh lớn của ông cũng thiệt mạng. Do đó, Masayuki trở lại kế thừa gia tộc Sanada. Năm 1579, sau cái chết của Uesugi Kenshin, liên minh giữa Takeda và Uesugi được thiết lập. Masayuki tấn công đông Kōzuke của Hōjō, chiếm được lâu đài Numata, cùng năm, ông được phong tước Thái thú Awa. Năm 1582, liên quân Oda-Tokugawa tấn công Takeda, Katsuyori bỏ mạng tại Tenmokuzan. Sau đó, Masayuki quy hàng Oda Nobunaga và được đặt dưới sự giám sát của Takigawa Kazumasa, ông giữ được quyền kiểm soát hầu hết lãnh địa của Sanada, nhưng buộc phải từ bỏ lâu đài Numata.

    Cuộc xung đột Tenshō-Jingo

    . Năm 1582, Nobunaga bị ám sát tại chùa Honnō. Sau cái chết của Nobunaga, quyền lực của Oda tại lãnh địa cũ của Takeda suy giảm. Những chư hầu Oda được phái tới quản lí các lãnh thổ này hoặc chạy trốn, hoặc bị giết bởi những cuộc khởi nghĩa tại địa phương. Nhân cơ hội này, các gia tộc ở các vùng lân cận như Tokugawa, Hōjō và Uesugi bắt đầu lao vào tranh giành quyền lực tại Shinano, Kōzuke và Kai. Sự kiện này được gọi là cuộc xung đột Tenshō-Jingo. Này 5 tháng 7, Kazumasa bại trận trước Hōjō tại Kannagawa, Masayuki hộ tống ông đi qua Suwa, Shinano. Mặt khác lại cử người chú Yazawa Yoritsuna chiếm lại lâu đài Numata, và phái Nobuyuki phụ trách lâu đài Iwabitsu, củng cố đông Kōzuke.

    . Ngày 10 tháng 7, Uesugi Kagekatsu tấn công bắc Shinano, Masayuki ban đầu liên minh với Uesugi, nhưng chỉ vài tuần sau lại quay sang phe Hōjō. Uesugi và Hōjō đối đầu tại Kawanakajima vào ngày 30 tháng 7, nhưng Hōjō phải tiến về Kai để đối phó với Tokugawa. Mặt khác, một chư hầu của Uesugi là Shibata Shigeie làm phản, khiến Uesugi phải từ bỏ bắc Shinano. Hōjō gần như làm chủ được Shinano, nhưng tới tháng 10, Masayuki đột ngột làm phản, theo về Tokugawa và hỗ trợ trong trận đánh tại lâu đài Kasuga. Hōjō Ujinao nhân thấy sự thất thế liền cầu hòa với Tokugawa, kết thúc cuộc xung đột kéo dài 5 tháng sau cái chết của Nobunaga.

    [​IMG]

    Đối đầu với Tokugawa

    . Năm 1583, Masayuki xây dựng lâu đài Ueda, đại bản doanh của Sanada những năm sau đó. Năm 1584, Tokugawa Ieyasu tới Komaki-Nagakute đối đầu với Hashiba Hideyoshi, Masayuki ở lại bắc Shinano để đề phòng Uesugi. Nhân cơ hội này, ông chinh phục những lãnh chúa nhỏ và củng cố quyền lực trong vùng. Tháng 12, Ieyasu làm hòa với Hideyoshi và trở về lãnh địa, Ujinao thúc giục Ieyasu chuyển lâu đài Numata cho Hōjō như đã thỏa thuận trong hòa ước. Tháng 4 năm 1585, Ieyasu dẫn quân vào Kai để ép Masayuki trao trả lâu đài Numata. Masayuki không nhượng bộ, cắt đứt quan hệ với Tokugawa và một lần nữa liên minh với Uesugi, đưa con trai thứ Nobushige tới làm con tin.

    . Vài tháng sau, quân Tokugawa tấn công lãnh địa Sanada trong Shinano với 7.000 người vây hãm lâu đài Ueda, được bảo vệ với chỉ 1.200 binh lính. Tuy nhiên, dưới sự tài tình của Masayuki, quân Sanada đã gây ra thiệt hại tới 1.300 người cho quân Tokugawa và giành một chiến thắng oanh liêt. Mặt khác, Hōjō Ujinao cũng tấn công lâu đài Numata nhưng quân Sanada cũng xuất sắc đẩy lùi. Đây được gọi là trận lâu đài Ueda thứ nhất, chiến thắng đã giúp Masayuki khẳng định tên tuổi trên khắp đất nước. Sau này, Masayuki từ một cựu gia thần của Takeda đã được công nhận trở thành một daimyō độc lập.

    Dưới trướng Toyotomi

    . Sau chiến thắng trước Tokugawa, Masayuki trở thành chư hầu của Toyotomi Hideyoshi, con trai thứ Nobushige được đưa tới làm con tin tại lâu đài Ōsaka. Năm 1586, Hōjō một lần nữa tấn công Numata thất bại. Tokugawa cũng tiến tới Ueda nhưng Hideyoshi đã can thiệp, quyền lực của Hideyoshi lúc này đã quá lớn khiến Ieyasu không dám chống đối. Năm 1589, Hideyoshi buộc Sanada phải từ bỏ Numata cho Hōjō. Bù lại, họ sẽ được thêm lãnh thổ tại nam Shinano. Tuy nhiên, Hōjō lại tấn công lâu đài Nagurumi của Sanada. Thời điểm này, Hideyoshi đã ban lệnh các daimyō không được tự ý gây chiến. Điều này dẫn đến cuộc vây hãm Odawara năm 1590, gia tộc Hōjō sụp đổ, đất nước được thống nhất.

    . Sau khi Hideyoshi qua đời năm 1598, Masayuki cùng Nobushige về phe miền tây của Ishida Mitsunari, nhưng ông cử con cả Nobuyuki về phe miền đông, một bước đi nhằm đảm bảo Sanada vẫn sẽ tồn tại. Tại trận lâu đài Ueda thứ hai, Masayuki chỉ với 2.000 người, chống lại 38.000 quân của Tokugawa Hidetada. Dù không thực sự là một chiến thắng, Masayuki vẫn gây thiệt lại lớn và khiến Hidetada không thể tới Sekigahara kịp thời. Tuy nhiên, Ieyasu vẫn là người chiến thắng. Masayuki và Nobushige bị xử tử, nhưng nhờ Nobuyuki, họ được tha mạng và bị lưu đày đến Kudoyama tại tỉnh Kii. Gia tộc Sanada được kế thừa bởi Sanada Nobuyuki, còn Masayuki qua đời tại Kudoyama vào năm 1611.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    Phe phái: Sanada - Takeda - Oda - Quân miền tây.

    Chiều cao: 179 cm - Hệ: Normal.

    Tính cách: Masayuki là một con người tài năng nhưng gian xảo, ông luôn hết lòng và không từ một thủ đoạn nào vì sự lợi ích của gia tộc Sanada. Phương châm sống này của ông đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực không hề nhỏ tới Yukimura.

    Vô song tự: "Chân" (真) - sự thật; và "Hứng" (興) - ham muốn.

    Vũ khí: Kỳ Thương.

    . Vũ khí của Masayuki trong Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    [​IMG]
    Six Coins Battle Flag - Hakusan Flag

    Quan hệ chủ chốt:

    . Takeda Shingen: chủ nhân của Masayuki, người duy nhất ông hết lòng trung thành.

    . Muramatsu-dono, Sanada Nobuyuki, Sanada Yukimura: Masayuki luôn cố gắng dạy dỗ và mong mỏi các con kế thừa ý chí và tiếp tục gây dựng gia tộc Sanada.

    . Tokugawa Ieyasu: cừu thù của Masayuki, đối đầu với ông từ những ngày đầu sự nghiệp.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA

    [​IMG]

    . Trong phụ bản của Samurai Warriors 4 này, Masayuki chiếm lấy vai trò của Nobuyuki và Yukimura trong khoảng thời gian phục vụ gia tộc Takeda, do trên thực tế thời gian này họ chỉ là những đứa trẻ. Chứng kiến tài năng của Shingen, và sự tuyệt vọng của Katsuyori, Masayuki lấy đó làm bài học ghi tâm để giữ vững gia tộc mình. Ban đầu, ông lợi dụng Hōjō để tiến xa hơn, nhưng sau đó lại phản bội để nhận được viện trợ từ Tokugawa. Masayuki gây dựng tên tuổi của mình như một chính trị gia khôn ngoan và một tướng lính tuyệt vời, khiến vị daimyō nổi trội nhất thời kỳ này là Hideyoshi chú ý tới ông.

    . Masayuki một lần nữa trở mặt, bỏ Tokugawa theo Toyotomi, khiến Ieyasu nổi giận tấn công lãnh địa của Sanada, nhưng ông đã thành công trong việc phòng thủ lâu đài Ueda. Sau đó, đất nước được thống nhất khi Hōjō thất thủ tại lâu đài Odawara. Tuy nhiên, Hideyoshi qua đời không lâu sau đó, và các con trai của Masayuki bắt đầu mâu thuẫn về tư tưởng. Trong khi Yukimura tin rằng về phe của Mitsunari là điều đúng đắn, Nobuyuki lại cho rằng sự tồn vong của gia tộc Sanada nằm trong tay của Ieyasu. Dù quyết định theo phe quân miền tây, Masayuki vẫn cho phép Nobuyuki gia nhập quân miền đông phòng trường hợp mọi thứ không đúng như kế hoạch.

    . Những mối nghi ngại của Masayuki trở thành sự thật. Sau khi phòng thủ thành công lâu đài Ueda lần thứ hai trước quân của Hidetada, Sasuke và Kunoichi báo cáo về thất bại của quân miền tây tại mặt trận chính Sekigahara. Thất bại này khiến Masayuki và Yukimura trở thành những kẻ chống phá chế độ mới. Ban đầu, họ phải nhận án tử, nhưng Nobuyuki, với sự hỗ trợ của Hidetada, đã thuyết phục được Ieyasu tha mạng và hai người chỉ phải chịu án lưu đày. Với niềm tin rằng cả hai người con đều có những phương cách riêng để đảm bảo gia tộc Sanada luôn vững bền, Masayuki nhắm mắt xuôi tay bên cạnh Yukimura trong thời gian lưu đày.

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Masayuki có một trang phục DLC trong trang phục của chính mình trong bộ phim lịch sử Sanada Maru của đài NHK.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Heavenly Standard

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  19. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    CHACHA
    (茶々 - Trà Trà)

    [​IMG]

    Công nương kiêu kì
    Người thiếp được sủng ái nhất của Toyotomi Hideyoshi. Bà nổi tiếng bởi xuất thân và gia thế, cũng như việc trở thành người được Hideyoshi, người đàn ông quyền lực nhất bấy giờ, sủng ái và mê đắm. Trong văn hóa Nhật Bản, bà thường được cho là một yêu cơ mê hoặc đàn ông, và thường bị lên án vì dẫn đến sự diệt vong của Toyotomi.


    I. TIỂU SỬ

    Tôn hiệu: Yodo-dono (淀殿 - Điến điện)

    Sinh: 1569 - Mất: 4 tháng 6, 1615.

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    Cuộc đời

    . Chacha sinh ra tại lâu đài Odani tỉnh Ōmi, là con gái của Azai Nagamasa và Oichi, em gái của Oda Nobunaga. Chacha còn có hai em gái là Ohatsu và Oeyo, sau này cũng đều trở thành những quý phu nhân ảnh hưởng trong lịch sử Nhật Bản. Ngoài ra, bà còn có một người em trai duy nhất là Manjumaru. Năm 1570, Nagamasa phá vỡ liên minh với Nobunaga, giao chiến ba năm liên cho tới 1573, khi quân đội của Nobunaga bao vây Nagamasa tại lâu đài Odani. Trước khi hạ thành, Nobunaga gửi tối mật thư đòi em gái là Oichi phải trở về an toàn cũng ba người con gái. Lâu đài Odani thất thủ, cha và em trai của Chacha cùng mổ bụng tự sát.

    . Theo kế sách của Oda Nobutaka, mẹ của Chacha là Oichi tái hôn với Shibata Katsuie, nhằm thắt chặt lòng trung của Katsuie với gia tộc Oda. Tuy nhiên, sau cái chết của Nobunaga năm 1582, Katsuie xung đột với Toyotomi Hideyoshi và bị đánh bại trong trận Shizugatake. Khi bị vây hãm tại lâu đài Kitanoshō, Oichi quyết định chết cùng Katsuie khi lâu đài bị phóng hỏa. Trước khi chết, bà viết thư nhờ Hideyoshi chăm sóc ba con gái. Dưới sự bảo trợ của Hideyoshi, Chacha được lớn lên trong yên bình cùng hai người em gái. Càng lớn, Chacha càng đẹp và quyến rũ, và Hideyoshi quyết định nạp bà làm thiếp của mình.

    . Sau khi trở thành thiếp của Hideyoshi, Chacha tới sống tại lâu đài Yodo, từ đó bà được gọi là Yodo-dono. Chính thất của Hideyoshi, Bắc Chính sở phu nhân Nene vốn không thể sinh nở, do đó Yodo-dono được thừa hưởng nhiều đặc quyền của bà. Yodo-dono có hai con trai với Hideyoshi, Tsurumatsu bị chết trẻ khi mới ba tuổi, và Toyotomi Hideyori, sinh năm 1593, trở thành người kế thừa của Hideyoshi. Tới năm 1594, gia tộc Toyotomi chuyến đến lâu đài Fushimi, nhưng bi kịch ập đến khi Hideyoshi qua đời năm 1598 và Toyotomi mất đi phần lớn ảnh hưởng và vị thế của mình. Sau đó, Yodo-dono chuyển về lâu đài Ōsaka với con trai Hideyori, mưu tính chấn hưng Toyotomi.

    . Sau khi Hideyoshi qua đời, Tokugawa Ieyasu chiếm quyền của gia tộc Toyotomi. Trong trận Sekigahara, Ieyasu đánh bại trung thần Toyotomi là Ishida Mitsunari, qua đó thiết lập chính quyền Tokugawa. Năm 1614, Ieyasu tấn công lâu đài Ōsaka, tuy quân số chỉ bằng một nửa, quân Toyotomi vẫn chống đỡ và bảo vệ được vòng thành phía ngoài lâu đài. Tuy nhiên, Ieyasu sử dụng đại bác từ Anh quốc khiến Yodo-dono sợ hãi, thỏa hiệp hòa ước. Ieyasu phá hủy thành phụ Sanada Maru, lấp các con hào quanh lâu đài, khiến nó mất đi khả năng phòng thủ. Năm 1615, Ieyasu tiếp tục tấn công, Yodo-dono và con trai Hideyori phải tự sát, kết thúc triều đại của gia tộc Toyotomi.

    [​IMG]

    Tai tiếng

    . Yodo-dono cũng có nhiều tai tiếng về việc tính cách hoang đàn, bà đã ngoại tình với rất nhiều chư hầu của Toyotomi, hai người nổi tiếng nhất là Ishida Mitsunari và Ōno Harunaga. Việc cả hai đều rất trung thành với Hideyori cũng được cho là vì họ nghĩ rằng Hideyori là con của mình. Suy đoán càng được lan rộng vì Hideyoshi không hề có con cái với vợ và các thê thiếp khác của mình, khi Hideyori ra đời, Hideyoshi cũng đã 56 tuổi. Yodo-dono cũng bị coi là một người phụ nữ đáng ghét, đã mê hoặc Hideyoshi và chiếm lấy vị trí đáng ra thuộc về Bắc Chính sở phu nhân, cố điều khiển gia tộc Toyotomi để phục vụ cho lợi ích của mình, gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của toàn gia tộc.

    . Trong thời Edo, bà thường được gọi là Yodo-gimi, một cái tên làm giảm phẩm giá của bà. Tuy nhiên cũng có nhiều người tin rằng Yodo-dono không thực sự như vậy và trên thực tế bà cũng có quan hệ rất tốt với Bắc Chính sở phu nhân. Họ cho rằng những lời buộc tội nhắm vào bà thực chất là một chiến dịch được tuyên truyền và khuyến khích bởi Mạc phủ Tokugawa. Vì Yodo-dono là người bảo hộ của Hideyori trẻ tuổi, chủ nhân của lâu đài Ōsaka và gia tộc Toyotomi, việc bôi nhọ hình ảnh của bà sẽ giúp đỡ cho việc Tokugawa dễ dàng khai mào chiến tranh với các hành động quân sự nhắm vào lâu đài Ōsaka.


    II. TRONG GAME

    - Gia huy -

    [​IMG]

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    Phe phái: Azai - Toyotomi.

    Chiều cao: 120 cm (nhỏ); 167 cm (trưởng thành) - Hệ: Charge.

    Tính cách: Chacha là một người kiêu kì và tôn quý, cô có một cuộc sống thiếu đi hạnh phúc từ khi mất cha mẹ. Chacha tự mình giữ khoảng cách với những người xung quanh, cho đến khi gặp được Yukimura và bắt đầu mở lòng.

    Vô song tự: "Linh" (玲) - lung linh và "Thái" (彩) - rực rỡ.

    Vũ khí: Kanzashi.

    . Vũ khí của Chacha trong Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    [​IMG]
    Kaleidoscopic Comb - Divine Chrysanthemum

    Quan hệ chủ chốt:

    . Azai Nagamasa, Oichi: cha mẹ của Chacha, dù mất họ từ khi còn nhỏ nhưng cô luôn thương yêu cũng như tưởng nhớ đến họ, dẫn tới việc khép kín với mọi người.

    . Sanada Yukimura: người bạn thanh mai trúc mã của Chacha, đã giúp cho cô mở lòng với thế giới xung quanh.

    . Toyotomi Hideyoshi: chồng của Chacha, nhưng cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ cô.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA

    [​IMG]

    . Trong phụ bản Spirit of Sanada của Samurai Warriors 4, Chacha lần đầu xuất hiện khi còn là một đứa bé được hộ tống rời khỏi lâu đài Odani đang chìm trong biển lửa bởi người của Hideyoshi. Trong suốt thời thơ ấu, cô làm bạn với Yukimura nhưng hai người bị chia cắt bởi những nghĩa vụ chính trị của riêng họ. Sau đó, Chacha trở thành thiếp của Hideyoshi và hạ sinh người kế vị Hideyori. Sau cái chết của Hideyoshi, Chacha kêu gọi Yukimura hỗ trợ phòng thủ lâu đài Ōsaka nhưng cô bỏ mạng trong trận đánh này. Trong phần kết, Chacha được tưởng nhớ bởi Kai và Gracia, những người khi ấy đang ở tại Ōsaka.

    - Downloadable Content -
    - Trang phục -

    [​IMG]

    . Chacha có hai trang phục DLC, một trong màu sắc của gia tộc Sanada và một trong trang phục của chính mình trong bộ phim lịch sử Sanada Maru của đài NHK.


    - Vũ khí -

    [​IMG]
    Kamuōichi's Delight

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     
  20. EncyclopediaGVN

    EncyclopediaGVN Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/10/16
    Bài viết:
    205
    SASUKE
    (佐助 - Tá Trợ)

    [​IMG]

    Cơn gió băng qua bóng tối
    Một Ninja hư cấu nổi tiếng như là một trong Thập dũng sĩ Sanada. Tinh thông nhẫn thuật, bậc thầy lừa lọc, ông chiến đấu cho gia tộc mình chống lại Tokugawa cho đến khi họ thất thủ tại lâu đài Ōsaka.


    I. TIỂU SỬ

    Tên đầy đủ: Sarutobi Sasuke (猿飛 佐助 - Viên Phi Tá Trợ)

    __________________________________________________​

    [​IMG]

    . Sarutobi Sasuke được coi là thành viên nổi tiếng nhất của Thập dũng sĩ Sanada, ông được cho là có nguồn gốc từ phái ninja Kōga. Nhiều giai thoại khác lại cho rằng ông được nuôi dạy bởi loài khỉ và thừa hưởng phản xạ nhanh nhẹn của chúng, như một cách giải thích cho tên của ông: Sarutobi (猿飛 - Viên Phi) - Khỉ bay. Truyền thuyết nói rằng ban đầu Sasuke học nhẫn thuật dưới sự giám sát của Hakunsai Tozawa, người luôn chế nhạo ông vì sự thiếu kinh nghiệm.

    . Hầu hết các câu truyện mô tả Sasuke như là cộng sự của Kirigakure Saizo, một ninja hư cấu khác được coi như người bạn cũng như đối thủ của ông. Trong chiến dịch Ōsaka, hai người họ đã cùng nhau sắp đặt những cạm bẫy để chống lại Tokugawa. Cái chết của ông được kể lại khác nhau trong mỗi câu truyện. Một phiên bản nói rằng ông đã xâm nhập được vào trại của Ieyasu nhưng bị bắt bởi một cái bẫy gấu khi đào tẩu. Thay vì bị bắt, ông tự cắt chân mình và tự sát sau đó.


    II. TRONG GAME

    Xuất hiện
    : Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    Phe phái: Sanada.

    Chiều cao: 165 cm - Hệ: Hyper.

    Tính cách: Sasuke có lối sống khép kín và không bộc lộ cảm xúc với ai khác ngoài Hanzō, người mà ông xem như cha do đã nuôi nấng và dạy ông nhẫn thuật. Tuy nhiên, mối quan hệ với Yukimura đã giúp Sasuke có cơ hội để mở lòng với mọi người xung quanh.

    Vô song tự: "Ảnh" (影) - bóng ảnh, và "Phi" (飛) - bay.

    Vũ khí: Thủ Giáp Đao.

    . Vũ khí của Sasuke trong Samurai Warriors: Spirit of Sanada.

    [​IMG]
    Monkey's Fang - Luminous Barbs

    Quan hệ chủ chốt:

    . Hattori Hanzō: sư phụ của Sasuke, ông coi Hanzō như cha của mình.

    . Sanada Yukimura: "chủ nhân" của Sasuke, tuy là gián điệp nhưng cuối cùng ông lại quyết định trung thành với Yukimura.

    . Kunoichi: đồng liêu của Sasuke, cùng là những ninja phục vụ gia tộc Sanada.
    __________________________________________________​


    SAMURAI WARRIORS

    1. SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA

    [​IMG]

    . Sasuke là đệ tử của Hanzō, ông cùng Kunoichi hỗ trợ gia tộc Sanada bằng cách hộ tống Yukimura, Chacha và Muramatsu tới nơi an toàn khi họ còn nhỏ. Khi Yukimura trưởng thành, Sasuke gia nhập Sanada với tư cách gián điệp của Tokugawa và thường xuyên báo cáo cho Hanzō. Sau khi Hideyoshi qua đời, Sasuke trở nên mâu thuẫn về lòng trung của mình. Ban đầu ông giữ khoảng cách với Sanada trong cuộc vây hãm lâu đài Ueda của quân miên đông, nhưng lại ngăn cản Hanzō tấn công Yukimura và cuối cùng ông quyết định gia nhập Sanada khi họ bị lưu đày. Sau khi Masayuki qua đời, Sasuke vẫn trung thành với Sanada và tham gia phòng thủ lâu đài Ōsaka để bảo vệ Hideyori. Trong trận đánh cuối cùng, Sasuke thiệt mạng sau trận quyết đấu với Hanzō.

    - Downloadable Content -
    -Vũ khí -

    [​IMG]
    Divine Saruhiko Claws

    ********************
    Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi El Villano diễn đàn GameVN.
    Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
     

Chia sẻ trang này