Công việc

Thảo luận trong 'Nhóm Cheatcode' bắt đầu bởi Atachi, 11/10/05.

 1. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,736
  Dịch cái này thui
  Tomb Raider: Legend (PS2)
  lý do nhìn chữ ký
   
 2. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  Burnout Revenge (X360)
  # Madden Van

  Xem đoạn phim the Madden NFL 06 trong Special Features menu để mỡ Madden Van.
  # 4x4 C165 MID

  Giành huy chương Smash My Ride và ít nhất là hạng 5 trong 5 Sunshine Keys Để mở
  4x4 C165 MID.
  # 4x4 C180 Super

  Giành huy chương trong Off The Beaten Truck và hạng 1 Lone Peak Để mỡ 4x4 C180 Super.
  # Black Elite Racer

  TÌm "Elite" Để mỡBlack Elite Racer.
  # Classic Crasher C170

  Giành huy chương trong Cry For Alp và ít nhất là hạng 10 trong White Mountain Để mỡ Classic Crasher C170.
  # Compact C180 Lite

  Giành huy chương trong Deconstruction Site và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Compact C180 Lite.
  # Compact C185 Super

  Giành huy chương trong Circle Of Strife và ít nhất là hạng 2 trong Eternal City Để mỡ Compact C185 Super.

  # Criterion R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 9 Eastern Bay để mỡ Criterion R205 GT.
  # Custom Classic

  Hòan tất Sunshine Keys Challenge Sheet để mỡ Custom Classic.
  # Custom M-Type DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Lower Link Forwards và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Custom M-Type DX.
  # Custom M-Type GT

  Giành huy chương trong Eliminator: Long Forwards và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Custom M-Type GT.
  # Custom M-Type ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 2 và ít nhất là hạng 2 White Mountain để mỡ Custom M-Type ST.
  # Custom R170 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Forwards và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Custom R170 ST.
  # Custom R185 DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Lower Link Forwards và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Custom R185 DX.
  # Custom R202 GT

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Custom R202 GT.
  # EA GT

  Hòan tất Central Route Challenge Sheet để mỡ EA GT.
  # Etnies Racer

  Hòan tất Motor City Challenge Sheet để mỡ Etnies Racer.
  # Euro Classic LM

  Hòan tất Eternal City Challenge Sheet để mỡ Euro Classic LM.
  # Factory M-Type DX

  Giành huy chương trong Road Rage: Reverse và ít nhất là hạng 5 White Mountain để mỡ Factory M-Type DX.
  # Factory M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Short Reverse và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Factory M-Type GT.
  # Factory R175 DX

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 5 Eternal City để mỡ Factory R175 DX.
  # Factory R190 GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Forwards và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Factory R190 GT.
  # Hot Rod

  Hòan tất Lone Peak Challenge Sheet để mỡ Hot Rod.
  # Limited M-Type DX

  Giành huy chương trong Race: Short Reverse và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Limited M-Type DX.
  # Limited M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 9 Central Route để mỡ Limited M-Type GT.
  # Limited M-Type ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 3 và ít nhất là hạng 3 Eastern Bay để mỡ Limited M-Type ST.
  # Limited R175 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Limited R175 ST.
  # Limited R190 DX

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Limited R190 DX.
  # Limited R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Short Reverse và ít nhất là hạng 9 Central Route để mỡ Limited R205 GT.
  # Logitech World Racer

  Hòan tất Rank 10 Ultimate Revenge GP để mỡ Logitech World Racer.
  # Mobile Diner

  Giành huy chương trong Street Car Set On Fire và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Mobile Diner.
  # Modified A165 ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 1 và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Modified A165 ST.
  # Modified M-Type DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Forwards và ít nhất là hạng 5 White Mountain để mỡ Modified M-Type DX.
  # Modified M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Modified M-Type GT.
  # Modified M-Type ST

  Giành huy chương trong Race: Short Reverse và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Modified M-Type ST.
  # Modified R185 DX

  Giành huy chương trong Grand Prix 5 và ít nhất là hạng 5 Eternal City để mỡ Modified R185 DX.
  # Modified R202 GT

  Giành huy chương trong Eliminator: Reverse và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Modified R202 GT.
  # Nixon Special

  Hòan tất Eastren Bay Challenge Sheet để mỡ Nixon Special.
  # Off Road C170 Mid

  Giành huy chương trong Tram-A-Tised và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Off Road C170 Mid.
  # Off Road C180 Super

  Giành huy chương trong Noodles Of Fun và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Off Road C180 Super.
  # Prototype M-Series DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Reverse và ít nhất là hạng 7 Angel Valley để mỡ Prototype M-Series DX.
  # Prototype M-Series GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Forwards và ít nhất là hạng 10 Motor City để mỡ Prototype M-Series GT.
  # Prototype M-Series ST

  Giành huy chương trong Eliminator: Long Reverse và ít nhất là hạng 3 Eastern Bay để mỡ Prototype M-Series ST.
  # Prototype R175 ST

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Forwards và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Prototype R175 ST.
  # Prototype R195 DX

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 7 Angel Valley để mỡ Prototype R195 DX.
  # Prototype R205 GT

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 10 Lone Peak để mỡ Prototype R205 GT.
  # Revenge Racer

  Get a 100% game completion để mỡ Revenge Racer.
  # Saloon C175 Mid

  Giành huy chương trong Road To Ruins và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Saloon C175 Mid.
  # Saloon C180 Super

  Giành huy chương trong Silly-Cone Valley và ít nhất là hạng 8 Angel Valley để mỡ Saloon C180 Super.
  # Sport C180 Lite

  Giành huy chương trong Shao-Lin Tumble và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Sport C180 Lite.
  # Sports C190 Super

  Giành huy chương trong Jump On The Jam và ít nhất là hạng 9 Motor City để mỡ Sports C190 Super.
  # Stock C175 Super

  Giành huy chương trong Mount Crushmore và ít nhất là hạng 4 Lone Peak để mỡ Stock C175 Super.
  # SUV C150 HVY

  Giành huy chương trong Drain Damage và ít nhất là hạng 4 Angel Valley để mỡ SUV C150 HVY.
  # SUV C160 Super

  Giành huy chương trong Drive-Thru Destruction và ít nhất là hạng 7 Lone Peak để mỡ SUV C160 Super.
  # Tuned M-Type DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Forwards và ít nhất là hạng 7 Lone Peak để mỡ Tuned M-Type DX.
  # Tuned M-Type GT

  Giành huy chương trong Grand Prix 9 và ít nhất là hạng 9 Eastern Bay để mỡ Tuned M-Type GT.
  # Tuned M-Type ST

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 4 Motor City để mỡ Tuned M-Type ST.
  # Tuned R180 ST

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 4 Lone Peak để mỡ Tuned R180 ST.
  # Tuned R195 DX

  Giành huy chương trong Race: Reverse và ít nhất là hạng 7 Sunshine Keys để mỡ Tuned R195 DX.
  # Tuned R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Forwards và ít nhất là hạng 10 Angel Valley để mỡ Tuned R205 GT.
  # Uitility C140 HVY

  Giành huy chương trong Mighty Docks và ít nhất là hạng 7 Motor City để mỡ Uitility C140 HVY.
  # Utility C150 Super

  Giành huy chương trong Doughnut Disturb và ít nhất là hạng 5 Lone Peak để mỡ Utility C150 Super.
  # Works M-Type DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Short Reverse và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Works M-Type DX.
  # Works M-Type GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Short Forwards và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Works M-Type GT.
  # Works M-Type ST

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Works M-Type ST.
  # Works R170 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Works R170 ST.
  # Works R190 DX

  Giành huy chương trong Grand Prix 6 và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Works R190 DX.
  # Works R202 GT

  Giành huy chương trong Grand Prix 8 và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Works R202 GT.

  # Phần thưởng

  Để kiếm thêm điểm bạn phải hòan thành các cái sau:

  50 To Won (25 Điểm): THắng 50 trận đua online
  Celebrity Status (65 Điểm): Có Burnout Clip trong Top 20 Downloads.
  Check It Out (10 Điểm): Chia sẽ Burnout Clip.
  Crash Addict (20 Điểm): Thắng 40 sự kiện online.
  Dominate The Dominator (60 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Dominator rank.
  Easily Offensive (20 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Offensive rank.
  Extremely Dangerous (30 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Dangerous rank.

  Not Harmless (10 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Harmless rank.
  Opening A Can (15 Điểm): Get five in a row on one Revenge rival.
  Perfect Assassin (55 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Assassvà ít nhất là hạng.5
  Race Ace (35 Điểm): Hòan thành tất cả các vòng đua khi có events với hạng cao.
  Road Warrior (25 Điểm): Lấy 1,000 Takedowns.
  .
  Totally Insane (40 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Insane rank.
  True Elite: (70 Điểm) Hòan thành xuất sắc trong game.
  World Rage (35 Điểm): Hòan thành tất cả tất cả sự kiện với Perfect ratings.
  Wreck Reckless (15 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Reckless rank.
  Your Opinion Counts (10 Điểm): Đòi hỏi phải có Burnout Clip.
   
 3. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter


  • Chọn vòng
  Tất cả cá vòng sẽ xuất hiện, giữ LT + RT + Back và ấn 1 cách chậm rãi Y, RB, Y, RB, X để mỡ tất cả các vòng. Nếu bạn nhập mã đúng sẽ nghe 1 âm thanh .
  • Mitchell tàng hình
  Dừng game, giữ LT + RT + Back và ấn 1 cách chậm rãi Y(2), X, RB, X, LB. Nếu bạn nhập mã đúng sẽ nghe 1 âm thanh.
  • Đồng đội tàng hình
  Dừng game, giữ LT + RT + Back và ấn 1 cách chậm rãi X (2), Y, RB, Y, LB. Nếu bạn nhập mã đúng sẽ nghe 1 âm thanh.
  • 100% máu
  Dừng game, giữ LT + RT + Back và ấn 1 cách chậm rãi LB(2), RB, X, RB, Y. Nếu bạn nhập mã đúng sẽ nghe 1 âm thanh.
  • Bất tử đạn
  Dừng game, giữ LT + RT + Back và ấn 1 cách chậm rãi RB(2), LB, X, LB, Y. Nếu bạn nhập mã đúng sẽ nghe 1 âm thanh.
  • Vũ khí Falcon
  Phá hủy 100 trực thăng trong chế độ Multiplayer để mỡ vũ khí Falcon
  • Sniper Rifle
  Lấy tổng cộng 500 viên đạn trong Multiplayer để mỡ the Sniper Rifle.
  • Warfighter mode
  Hòan thành game trong bất cứ độ khó nào để mỡ Warfighter difficulty setting.
  • Điểm thưởng
  Để có thêm điểm thưởng bạn phải hòan thành các thứ sau:
  Complete the training mission (25 points): Hòan thành tất cả cá vòng huấn luyện.
  Heavyweight in multiplayer (20 points): Giết 10,000 người trong chế độ multiplayer.
  Deadly in multiplayer (20 points): giết 4 người trong 4 hoặc ít hơn trong multiplayer.
  Unyielding in multiplayer (32 points): Giết 30 người trước khi bị giết trong multiplayer.
  Master of Ceremonies (24 points): Host at least 1000 matches.
  World Champion in multiplayer (40 points): Leo lên đỉnh của universal leaderboard.
  Solo champion in multiplayer (32 points): Leo lên đỉnh của solo leaderboard.
  Team champion in multiplayer (32 points): Leo lên đỉnh của team leaderboard.
  Reach Ramirez under normal (25 points): Tìm thấy Captain Ramirez's position.
  Secure Ballantine under normal (25 points): bảo vệ cho tổng thống U.S..
  Secure U.S. tanks under normal (25 points): Kiểm sóat 50 U.S. tanks đã bị ăn trộm.
   
 4. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
 5. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  Heroes 3 - In the Wake of Gods


  Kích họat cheat:
  ---------------------------------
  Để kíck họat cheat bạn phải sử dụng đọan code này "/zvssveta".

  Đọan code này phải được thêm sau shortcut của game.
  Thí dụ bạn install WoG và ổ f và thư mục có tên
  "Wake of Gods", Shortcut ngòai desktop của bạn sẽ có dạng như vậy:

  "F:\Wake of Gods\h3wog.exe"

  Bây giờ bạn chỉ cần thêm "/zvssveta" sau short cut nó sẽ có dạng:

  "F:\Wake of Gods\h3wog.exe" /zvssveta


  Cách sử dụng cheat:
  -------------------------------
  Ấn tab để gõ mã sau đó ấn enter
  Mã dành cho chế độ adventure:

  - Có tất cả các nhà......................WOGMINASTIRITH
  - có 5 archangels trong mỗi ô lính còn trống..........WOGGALADRIEL
  - hero sẽ có tất cả các máy móc chiến tranh..............................WOGOLIPHAUNT
  - hero lên 1 level......................................WOGGANDALFWHITE
  - hero di chuyển ko giới hạn........................WOGSHADOWFAX
  - Mở bạn đồ (phía trên)......................................WOGPALANTIR
  - Mở cả 2 bản đồ ................................WOGEYEOFSAURON
  - Bạn nhận được 100,000 gold và 100 các tài nguyên khác..WOGISENGARD
  - hero có tất cả các phép và 999 mana..............WOGSARUMAN
  - Thua ngay lập tức.....................WOGDARKLORD
  - THắng ngay lập tức......................WOGONERING
  - hero có max luck.................................WOGBILBO
  - hero có max khả năng lãnh đạo...............................WOGFELLOWSHIP
  Mã này có thể dùng thêm cho chế độ combat:

  - Thắng ngay lập tức............................WOGFRODO
  - Thua ngay lập tức...........................WOGDENETHOR
  - hero có tất cả các phép và 999 mana..............WOGGANDALF
   
 6. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
  Có một số điểm thêm vào, để mem dễ hiểu hơn :D

  [PC-Cheat]Heroes III: In the Wake of Gods


  Bật bảng cheat menu
  Để kíck họat cheat bạn phải sử dụng đọan code này "/zvssveta".

  Đọan code này phải được thêm sau shortcut của game.
  Thí dụ bạn install WoG và ổ f và thư mục có tên
  "Wake of Gods", Shortcut ngòai desktop của bạn sẽ có dạng như vậy:
  "F:\Wake of Gods\h3wog.exe"
  Bây giờ bạn chỉ cần thêm "/zvssveta" sau short cut nó sẽ có dạng:
  "F:\Wake of Gods\h3wog.exe" /zvssveta
  Sau đó, nếu chơi Heroes ở Window mode, Cheat menu sẽ nằm ở phía trên bên trái. Chuyển từ Full Screen sang Window mode và ngược lại dùng phím F4
  (Bảng cheat khi đi trên bản đồ và trong trận chiến khác nhau 1 chút)
  Chú ý, nếu trước khi chơi bạn bật chức năng ""Disable Cheat Codes and Menus" thì các cheat dùng ở trong bảng menu sẽ vô tác dụng.

  Cheat đánh tay
  Ấn tab để gõ mã sau đó ấn enter
  Mã khi tướng đi trên bản đồ
  - Có tất cả các nhà......................WOGMINASTIRITH
  - có 5 archangels trong mỗi ô lính còn trống..........WOGGALADRIEL
  - hero sẽ có tất cả các máy móc chiến tranh..............................WOGOLIPHAUNT
  - hero lên 1 level......................................WOGGAND ALFWHITE
  - hero di chuyển ko giới hạn........................WOGSHADOWFAX
  - Mở bạn đồ (phía trên)......................................WOGPAL ANTIR
  - Mở cả 2 bản đồ ................................WOGEYEOFSAURON
  - Bạn nhận được 100,000 gold và 100 các tài nguyên khác..WOGISENGARD
  - hero có tất cả các phép và 999 mana..............WOGSARUMAN
  - Thua ngay lập tức.....................WOGDARKLORD
  - THắng ngay lập tức......................WOGONERING
  - hero có max luck.................................WOGBILBO
  - hero có max khả năng lãnh đạo...............................WOGFELLOWSHIP
  Mã này có thể dùng thêm cho chế độ combat:
  - Thắng ngay lập tức............................WOGFRODO
  - Thua ngay lập tức...........................WOGDENETHOR
  - hero có tất cả các phép và 999 mana..............WOGGANDALF

  Dịch bởi yphanh2002, Minhgurluver
   
 7. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
  [XBOX-Cheat]Far Cry Instincts


  Tại phần tạo map:
  L + R + Y + B + X + Ấn và giữ Left Stick + Ấn và giữ Right Stick + A Lời nhắc bí mật của người làm game

  Khi trò chơi đã bắt đầu, Pause lại, vào phần cheat menu. Chú ý chữ hoa và chữ thường
  NotForSissies Tắt chế độ tự động ngắm
  PunchMeHard Khả năng Feral Attack
  GiveMeHealth 100 máu
  VitruviAnRush Vô hạn Adrenaline
  TheWorldIsMine Toàn bản đồ
  BulletsofHell Vô hạn đạn


  [XBOX-Cheat]Far Cry Instincts Evolution


  Tại Cheat Menu đánh các Cheat sau (chú ý chữ hoa và chữ thường):
  Bloodlust Vô hạn Adrenaline
  UnleashHell Vô hạn đạn
  FeralAttack Khả năng Feral attacks
  GiveMeTheMaps Toàn bản đồ

  Dịch bởi Minhgurluver
   
 8. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
  Cần dịch toàn bộ dòng Devil May Cry, khá nổi tiếng, trong đó Devil May Cry 3: Dante's Awakening đã dịch rồi, còn lại:
  Devil May Cry (PS2) (Quá cũ, ai thích thì dịch :D)
  Devil May Cry 2 (PS2)
  Devil May Cry 3: Special Edition (PS2)
  Devil May Cry 3: Special Edition (PC)---Giống hệt PS2, khỏi dịch
   
 9. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  [ps2]Devil May cry


  # Phần thưởng

  Hoàn thành game ở chế độ dễ sau đó bạn chơi lại thì bạn sẽ có tất cả các item và vũ khí mà bạn đã thu thập được từ lần trước.
  # Easy mode

  Hoàn thành nhiệm vụ 1, 2, hoặc 3 . NGay khi bằt đầu nhiệm vụ tiếp theo, ta sẽ tìm thấy chỗ để thay đổi chế độ chơi qua easy mode. Lưu ý khi đã thay đổi qua easy thì ko thể quay trở lại normal được.
  # Hard mode

  Để mỡ chế độ hard thì bạn chỉ c6àn hoàn thành game 1 lần.
  # Legendary Dark Night mode

  Để mở chế độ huyền thoại thì bạn chỉ ncần hoàn thành game với chế độ hard.
  # Dante Must Die mode

  Hoàn thành game với chế độ huyền thoại sẽ mở được chế độ Dante MUst Die .
  # Super Dante mode

  HOàn thành Dante Must Die mode sẽ mở được Super Dante mode. TRong chế độ này bạn có thể di chuyển tới địa ngục và sử dụng pháp thuật.
  # NHững hình ảnh nổi tiếng

  Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ với mrank "s" bạn sẽ mở được những bức hình rất đẹp.
  # Bỏ qua FMV sequences

  Trong khi FMV sequence, chọn Select để bỏ qua.
  # NHững vị trí bí mật

  Mission 3: NHảy xuống nước nơi mà có các bộ xương.

  Mission 3: Bạn sẽ bắt đầu gần Judge of Death. Ấn X để mở nhiệm vụ bí mật .


  Mission 7: Giết kẻ thù ở sewer hall, sau đó vô phìng pipe.

  Mission 11: Đi qua cái cửa ngay khí bắt đầu nhiệm vụ.

  Mission 14: Kiểm tra bộ xượng trên tàu ở nhiệm vụ trước.

  Mission 15: KIểm tra cái đầu lâu ở nhiệm vụ trước.

  Mission 16: Đánh hạ boss, Sau đó lên phòng sân bay.

  Mission 16: Cho nhiệm vụ bí mật thứ 2,đi đến coliseum.

  Mission 21: Kiểm tra bức tướng đối diện với power-up statue.

  Mã Game Shark


  Master Code (Phải được mở) EC8783C0 1446A6EC
  Bất tử máu 1C84A688 15F6E79D
  1C84A68C 1456E7A5
  Bất tử máu 4CD98ECA 1456E4FD
  bất tử mana 4CD9925A 1456E67D
  Orbs đỏ bất tử 0CFC3934 1456E7A6
  4CFC3934 1456E404
  Di chuyển vô tận 4CFC3926 145630A5
  Chế độ acid 4CFC2F96 1456E7A6
   
 10. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  [ps2]Devil May cry 2
  # Cheat mode

  Tại menu chính, giữ L1 + L2 + R1 + R2 + D-pad Up/Left + Left Analog-stick Down/Right để mỡ chế độ thưởng.
  # Easy mode

  Khi bạn thua trong chế độ bình thường thì chờ khoảng 5 phút sẽ có 1 cái bảng hiện ra chỉ bạn chọn chế độ dễ.
  # Hard mode

  Để mỡ chế độ hard thì bạn chỉ c6àn hoàn thành game 1 lần.
  # Legendary Dark Night mode

  Để mở chế độ huyền thoại thì bạn chỉ ncần hoàn thành game với chế độ hard.
  # Dante Must Die mode

  Hoàn thành game với chế độ huyền thoại sẽ mở được chế độ Dante MUst Die .
  # Super Dante mode

  HOàn thành Dante Must Die mode sẽ mở được Super Dante mode. TRong chế độ này bạn có thể di chuyển tới địa ngục và sử dụng pháp thuật.
  Còn vài chế độ nâng cầp khác. Nói chungbạn cứ hoàn thành chế độ trước nó sẽ mở thêm chế độ mới

  # Alternate ending sequence

  KHi gần kết thúc,giết ít nhất 100 kẻ thù trong ch6é độ Dante.
  # Bắt đầu ngay tại nơi bạn die

  Chọn "Gold" Trước khi ab18t đầu 1 game mới.
  # THư viện items

  Hoàn thành bất cứ chế độ nào để mở thư viện items gồm:

  Bonus Art 1: Hoàn thành chế độ Easy mode.
  Bonus Art 2: Hoàn thành chế độ Normal mode.
  Bonus Art 3: Hoàn thành chế độ Hard mode.
  Bonus Art 4: Hoàn thành chế độ Very Hard mode.
  Bonus Art 5: Hoàn thành chế độ Must Die mode.
  Bonus Art 6: Được rank s trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Easy mode.
  Bonus Art 7: Được rank s trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Normal mode.
  Bonus Art 8: Được rank s trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Hard mode.
  Bonus Art 9: Được rank s trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Very Hard mode.
  Bonus Art 10: Được rank s trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Dante Must Die mode.
  Bonus Art 11: Được rank ss trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Easy mode.
  Bonus Art 12: Được rank ss trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Normal mode.
  Bonus Art 13: Được rank ss trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Hard mode.
  Bonus Art 14: Được rank ss trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Very Hard mode.
  Bonus Art 15: Được rank ss trong tất cả các nhiệm vụ của chế độ Dante Must Die mode.
   
 11. luky89

  luky89 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/1/05
  Bài viết:
  1,582
  Nơi ở:
  TP Chết
  Nhận Devil May Cry 3: Special Edition (PS2)


  Devil May Cry 3: Special Edition [PS2]

  Code - tác dụng

  Giữ R1 + R2 + L1 + L2 + D-pad left/up + Left analog stick right/down - Mở khóa mọi thứ

  Unlockable:

  Mở khóa - Cách mở:

  Clear Bonus Art #1 - Hoàn thành game ở chế độ Easy
  Clear Bonus Art #2 - Hoàn thành game ở chế độ Normal
  Clear Bonus Art #3 - Hoàn thành game ở chế độ Hard
  Clear Bonus Art #4 - Hoàn thành game ở chế độ Very Hard
  Clear Bonus Art #5 - Hoàn thành game ở chế độ Dante Must Die!
  Clear Bonus Art #10 - Giành được S rank ở mỗi nhiệm vụ trong Dante Must Die!
  Clear Bonus Art #6 - Giành được S rank ở mỗi nhiệm vụ trong Easy
  Clear Bonus Art #7 - Giành được S rank ở mỗi nhiệm vụ trong Normal
  Clear Bonus Art #8 - Giành được S rank ở mỗi nhiệm vụ trong Hard
  Clear Bonus Art #9 - Giành được S rank ở mỗi nhiệm vụ trong Very Hard
  Clear Bonus Art #11 - Giành được SS rank ở mỗi nhiệm vụ trong Easy
  Clear Bonus Art #12 - Giành được SS rank ở mỗi nhiệm vụ trong Normal
  Clear Bonus Art #13 - Giành được SS rank ở mỗi nhiệm vụ trong Hard
  Clear Bonus Art #14 - Giành được SS rank ở mỗi nhiệm vụ trong Very Hard
  Clear Bonus Art #15 - Giành được SS rank ở mỗi nhiệm vụ trong Dante Must Die!

  Concept Art, E3 Promotional Video, & Crazy Gameplay Video - Hoàn thành game ở chế độ Easy or Normal
  Event Promotional Video & DMC3 Original Demo - Hoàn thành game ở chế độ Very Hard
  Gallery Mode - Hoàn thành game ở chế độ Easy or Normal
  Hi-Res CG Art, Kazuma Kaneko\'s Illustrations, Motion Capture Video, & Video Storyboard - Hoàn thành game ở chế độ Hard
  Bloody Palace Mode - Hoàn thành game như Dante hoặc sử dụng 1 memory card với 1 DMC3 save data
  Coatless Dante - Hoàn thành game ở chế độ Easy hoặc Normal mode
  Coatless Vergil - Thắng phần easy hoặc normal với vergil
  Corrupt Vergil - Hoàn thành game ở chế độ Hard
  DMC1 Coatless Dante - Hoàn thành game ở chế độ Hard Mode.
  DMC1 Dante - Hoàn thành game ở chế độ Normal mode
  Easy Mode - Chết 3 lần trong phần normal mode.
  Hard Mode - Hoàn thành game ở chế độ Normal mode
  Heaven or Hell mode - Hoàn thành game ở chế độ Dante Must Die mode.
  Legendary Dark Knight - Hoàn thành game ở chế độ Hard Mode.
  Super Corrupt Vergil - Clear VMD
  Super Dante - Kết thúc game trong DMD Difficulty
  Super Sparda - Thắng DMD Sau đó phải hoàn thành game ở chế độ Very Hard Mode.
  Super Vergil - Hoàn thành Bloody Palace
  Vergil Mode - Hoàn thành game như Dante hoặc sử dụng 1 memory card với 1 DMC3 save data

  Easter Eggs:

  Extra Ending after Credits (Phần mở cho kết thúc - có thể xem như 1 secret)
  Chơi Dante, Đánh thắng kẻ thù hơn 100 vào những giờ phút cuối của game để xem 1 kết thúc mở rộng.

  Web tham khảo

  Nhận típ Devil may cry 2 [PS2]

  Devil May Cry 2 [PS2]



  Enter trong khi chơi

  Code - Tác dụng:

  Nhấn R1, R1, Tam giác, Vuông, R2, R2 - Trang phục cho Dante
  Nhấn L1, L1, Tam giác, Vuông, L2, L2 - Trang phục cho Lucia

  Unlockables

  King of Hell Bonus Pictures: (Vua của những bức tranh thưởng)
  Có tất cả 9 Bonus Pictures kiếm được sau khi lần đầu tiên sau khi hoàn thành Must Die! Cho cả Dante và Lucia. Sau đó, hoàn thành game với mỗi costume sau.

  Mở khóa - Cách mở khóa:

  King of Hell Bonus (Picture 1) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Dante
  King of Hell Bonus (Picture 2) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Dante's Diesel costume
  King of Hell Bonus (Picture 3) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Trish
  King of Hell Bonus (Picture 4) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Trish (trong đĩa Lucia)
  King of Hell Bonus (Picture 5) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với DMC1 Dante
  King of Hell Bonus (Picture 6) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Lucia
  King of Hell Bonus (Picture 7) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Lucia's Diesel costume
  King of Hell Bonus (Picture 8) - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Lucia's second Diesel costume
  King of Hell Bonus (Picture 9)
  - Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Lucia's Secretary costume
  "Must Die" Modes - Thắng game ở chế độ hard mode với cả Dante and Lucia.
  Alternate Dante Costume - Thắng game với Dante.
  Alternate Lucia Costume - Thắng game với Lucia.
  Bloody Palace - Thắng game với Danta and Lucia.
  Dante's costume from DMC - Thắng game chế độ "Dante Must Die" mode.
  Evil Lucia - Thắng game chế độ "Lucia Must Die" mode.
  Hard Mode - Thắng game với cả 2 là Dante và Lucia.
  Level Select - Thắng game.
  Lucia's 2nd - Thắng game ở chế độ Hard Mode với Lucia.
  Trish Beat - Thắng game chế độ Hard Mode với Dante

  Web tham khảo, còn 2- cái secret nhưng lười quá rồi ^_^
   
 12. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  Có phiên bản này ko biết phải Desperados 1 ko

  Desperados: Wanted Dead Or Alive

  # Cheat Codes

  Ấn left shift + f11 để gõ mã:
  Công dụng Cheat Code
  Tất cả đồ chơi đều được chọn---------show me all
  Thêm đạn dược---------jackal
  Tàng hình-------------hollow man
  Dừng thời gian--------------timeless
  Hint-----------medic
  MỞ âm thanh----------------supersonic
  Vũ khí mới------------powerman
  Thắng ngay lập tức-----------clint
  THua ngay lập tức--------------schneider
  Ấn [Alt] để giết kẻ thù
   
 13. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
  Cái Cheats của Tomb Raider: Legend (PS2) cũng chưa xong, tớ nhờ Leon_Kenshin làm rồi, tiện thời gian này PC và PS2 ko ra game mới nổi đính đám cho lắm, chuyển qua dịch vài game PSP với DS nào :D
  Tekken: Dark Resurrection (PSP)
  Daxter (PSP)
  New Super Mario Bros. (DS)
  Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

  P.S: Khi dịch nhớ dịch đầy đủ nhé, đừng chỉ Cheats với Unlockables mà bỏ Hints, Secrets...^^
   
 14. Jason Hold

  Jason Hold Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  20/5/05
  Bài viết:
  24,769
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Tekken Dark Resurrection For PSP Unlockables​


  [​IMG]

  By: Namco Bandai Games America, Namco Bandai Games
  Genre: 3D Fighting
  Release Date: Jul 25, 2006
  Players: 1-2

  Story mode rewards

  Giành chiến thắng trong chế độ Story Mode với bất kì character nào để được nhận những phần thưởng sau :

  Theater mode Giành chiến thắng trong trong Story Mode 1 lần .
  Command attack minigame Giành chiến thắng trong trong Story Mode 2 lần .
  Tekken Bowling minigame Giành chiến thắng trong trong Story Mode 3 lần .

  Unlock Stage 0 in Dojo Mode

  Hoàn thành hết 6 stage trong Dojo mode để unlock stage 0 . Trong chế độ này bạn có thể đánh bất cứ quái vật nào bạn đã từng đánh bại .

  Tekken Dojo Unlockables
  Trong khi đang chơi Tekken Dojo, vài khả năng đặc biệt có thể unlock . Đa số được unlock khi bạn đang chơi

  Tekken Dojo , trong khi vài khả năng lại được unlock sau khi hoàn thành Void Dojo.

  Tekken Dojo Time Attack Unlocked khi vượt qua Water Dojo.
  Tekken Dojo Survival Unlocked khi vượt qua Fire Dojo.
  Tekken Dojo Gold Rush Unlocked khi vượt qua Wind Dojo.
  Tekken Dojo Roulette Battle Unlocked khi vượt qua Void Dojo.
  Jinpachi Ghost Unlocked Dọn sạch Void Dojo. Phải thách đấu với Ranking Tournament và đánh bại hắn ta .
  Heaven Dojo Dọn sạch Void Dojo. Phải đánh bại Ranking Tournament and Jinpachi.
  3,000,000 G Phần thưởng sau khi đánh bại Ranking Tournament ở Void Dojo.
  Tempest Auras Vượt qua Earth và Water dojo.
  Life Auras Vượt qua Fire và Wind dojo.


  Unlockable Movies

  Có vài Movie ẩn so với nhưng Movie mà chúng ta có được sau khi hoàn thành Story Mode với từng nhân vật .

  Tekken Dark Resurrection Opening Movie (AC Version) Vượt qua Survival Mode
  Tekken 5 Opening Movie (Console Version Pt.1) Hoàn thành Time Attack
  2006 E3 trailer Hoàn thành command attack 5 lần trong vòng 1 phút 30 giây .
  Opening Movie Console Part 2 Earn more than 5000G in one round in Gold Rush Mode

  Tekken Dark Resurrection Secrets

  Play as Panda

  Để chơi bằng Panda. Chọn Kuma. Thay vì nhấn X, hãy nhấn O. Bạn sẽ có thể chơi bằng Panda . Panda và Kuma co hai câu truyện hoàn toàn khác nhau .
   
 15. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
  Cần dịch thêm The Sims 2 bản dành cho PS2 và XBOX, ai rảnh làm nhé, cuối tuần tớ dịch bù, trong tuần xin miễn nhé :D
   
 16. yphanh2002

  yphanh2002 I ♥︎ You Hannah Moderator

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  6,031
  Nơi ở:
  USA
  [ps2]The Sim 2
  Cheats
  Dừng game sau đó hãy gõ cheat:
  Cheat-------Công dụng
  L1 R1 Up X R2 ------- Mở Gnome
  R1 L1 R2 Right Left ------- Thêm tiền (9,999)
  Circle L2 Left Circle Up Circle----- Mở tất cả Lots
  Triangle Circle Square R2 Left------ Định mức độ kỹ năng
  Up,Circle,Up,Right,L2 --------- Đầy nhiên liệu
  R2 Square Up Down Right X ------Mở tất cả các công thức nấu ăn
  Square R2 Down Right Square--------- MỞ tất cả ácc loaị đồ
  L2 Circle Down Left Up Mở tất cả cá đồ chơi
  R1 L1 R1 L1 Triangle ---------Nhạc nền kinh dị
  Unlockables
  Unlockable-----Làm thế nào để unclock
  Alien Crash Site Làm cho Fulfil kết bạn với with Jonas
  Cliffside Retreat Làm cho Isabella hạnh phúc
  HMS Amore Fulfil cũng là người mà Betty muốn cho tới khi cô ấy là bạch kim
   
 17. Sirius Sam

  Sirius Sam Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  16/11/02
  Bài viết:
  1,160
  The Sims 2 Cheat Codes (X Box)
  Nhập các code sau trong khi chơi game, yêu cầu nhập Master code trước.
  L, R, D-Pad Up, A, Black <= Master code

  Code List và ý nghĩa
  D-Pad Up, B, D-Pad Up, D-Pad Right, White <= Max All Motives
  Press Right, Up, Right, Down, Right, Up, Down, Right <= xóa bỏ các messages
  Y, B, X, Black, D-Pad Left <= thay đổi bất kỳ skill nào của Sims .
  R, L, Black, D-Pad Right, D-Pad Left <= thêm vào §10,000.
  B, X, L, D-Pad Up, D-Pad Down <= bước tới 6 tiếng đồng hồ.
  B, White, D-Pad Left, B, D-Pad Up, B <= mở tất cả vị trí trong Story Mode.
  X, Black, D-Pad Down, D-Pad Right, X <= mở tất cả trang phục.
  White, B, D-Pad Down, D-Pad Left, D-Pad Up <= Mở tất cả các dụng cụ.
  Black, X, D-Pad Up, D-Pad Down, D-Pad Right, A <= Mở tất cả Recipes.
  B, White, Left, B, Up, B <= Mở tất cả Lots/Locations
  [Chưa full]
   
 18. MG

  MG Moderator

  Tham gia ngày:
  14/6/03
  Bài viết:
  4,917
  Nơi ở:
  Arsenal
 19. ILSATS

  ILSATS Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  13/5/04
  Bài viết:
  5,663
  Nơi ở:
  F
  Grand Thief Auto : San Andreas(PS2)

  R1, R2, L1 , X, Left , Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up : Tăng 250000 tiền,đầy máu và giáp

  R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up :Vũ khí loại 1

  R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left :Vũ khí loại 2

  R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left , Down, Down, Down :Vũ khí loại 3

  L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1 :Bất tử đạn

  Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle :Bất tử máu...tuy nhiên vẫn có thể bị mất máu bởi thuốc nổ,ngã,chết đuối...

  Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down :Vô hạn thời gian nhịn thở dưới nước

  SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1 :Tăng tất cả các chỉ số về lái xe lên max

  R2, Circle, R1, L2, Left R1, L1, R2, L2 :Xe trên đường phóng nhanh hơn

  LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1 :Tất cả xe đều có Nitro

  L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left :Người đi đường biến thành Elvis

  Up,X,Triangle,X,Triangle,X,Square,R2,Right :Tất cả taxi có nitro + nhảy lên khi bạn ấn L3

  Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 :Xe tàng hình

  Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left :Xe bay

  Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2 :Xe lội nước

  R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle :Thuyền bay

  Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 :Tự tử

  R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1 :Nổ tất cả xe

  Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, O, Triangle :Thời gian chạy nhanh hơn

  Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square :Game chạy nhanh hơn

  Up, Up, Square, L2, Right, X, R1, Down, R2, Circle :Có thể ngắm bắn trong xe như bình thường

  Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X Down :Tăng lên 6 sao ngay lập tức

  R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down :Giảm sao

  CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, SQUARE, TRIANGLE, UP :Làm cho sao kô thể tăng/giảm được nữa

  DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1 :Tăng cấp của tất cả vũ khí lên mức cao nhất (Hitman)

  Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2 :Nhảy cao hơn 10 lần

  Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 :Nhảy 100 feet với xe đạp

  Triangle, Up ,Up, Left, Right, Square, Circle, Down :Max Fat

  Triangle,Up,Up,Left,Right,Square,Circle,Left :Max Muscle

  L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1 :Max Respect

  CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1 :Max Sex appeal

  SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, UP, SQUARE, L2, UP, X :Không bao giờ đói

  Up, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2 :Đấm cực mạnh

  Right, R1, Up, L2, L2, Left, R1, L1, R1, R1 :Đèn giao thông luôn luôn xanh

  SQUARE, L1, R1, RIGHT, X, UP, L1, LEFT, LEFT :Thời gian dừng lại ở nửa đêm

  X,X,Square,R1,L1,X,Down,Left,X :Adrenaline mode (gameplay cực chậm)

  Square, R2, Down, Down, Left, Down, Left, Left, L2, X :Xe bắn ra xa mỗi khi bị tông phải

  L2, RIGHT, L1, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1 :Chế độ hỗn loạn

  Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 :Người đi đường tấn công bạn

  Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 :Người đi đường đánh nhau
  loạn xạ
  R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down :Người đi đường có vũ khí

  Right, L2, L2, Down, L2, Up, Up, L2, R2 :4` trả tiền bạn thay vì bạn phải trả tiền nó

  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square :Sáng

  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down :Chiều

  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle :Tối

  Left, Left, L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X :Bầu trời màu da cam
  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle :Bão

  L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1 :Sương mù

  Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right :Xuất hiện Jet pack

  Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 :Xuất hiện xe Monster

  Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle :xe Rhino (xe tank)

  R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right :Xe Stretch

  Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left :Xe Bloodring Banger

  Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X :Xe caddy

  R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT :Xe dozer

  R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1 :Tanker

  Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up :Máy bay Hydra

  Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 :Xe Quadbike

  Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down :Xe vortex

  Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle :Máy bay Stunt plane

  Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right :Mở khóa xe Romero

  Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right :Mở khóa xe Trashmaster


  Các cheat này đã được tôi test thử và sàng lọc kỹ...nhiều cheat còn lại khá vớ vẩn,nhảm,kô dùng được
   

Chia sẻ trang này