(Choose) Hạng Vũ & Lưu Bang Ai mới là Anh Hùng

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi PMHung200376, 30/8/03.

?

Ai Là Anh Hùng trong tim bạn ?

 1. Hạng Vũ (Xiang Yu)

  45 phiếu
  62.5%
 2. Lưu Bang (Liu Biang)

  27 phiếu
  37.5%
 1. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  các bạn hãy đọc bài viết của mình về nhân vật này , rồi bỏ phiếu cũng không muộn nha . thanks
  HẠNG VŨNGU ƠI ! EM RA SAO RỒI
  Quân Hạng Vũ đóng ở Cai Hạ có ít mà lương thực lại hết , quân Hán và quân chư hầu bủa vây mấy vòng.
  Đêm đến , nghe quân Hán tứ phía đều ca những khúc giọng Sở , Hạng Vũ sợ quá nói:
  - Hán lấy được Sở rồi ư ? Sao người sở đông như thế này ?
  Hạnh vương đêm dậy uống rượu trong trướng . Theo hầu Hạng vương thường có mỹ nhân tên là Ngu ; ngựa của Hạng Vũ cưỡi là con tuấn mã tạp sắc : xanh đốm trắng , ngựa truy . Hạng Vương xúc động , làm một bài thơ như sau:
  Lục bạt sơn hề , khí cái hề
  Thì bất lợi hề , truy bất thệ
  Truy bất thệ hề , khả nại hà
  Ngu hề ! Ngu hề ! Nại nhuợc hà

  NGhĩa là:
  Sức nhổ núi chừ , hùng khí trùm đời
  Thời chẳng gặp chừ , con truy không chạy
  Con truy không chạy chừ , còn biết làm sao
  Ngu ơi ! Ngu ơi ! Em rồi ra sao

  Hạng Vương hát đi hát lại mấy lượt , Ngu mỹ nhân hát theo . Nước mắt Hạng Vương giàn giụa , người chung quanh đều khóc , không một ai nhìn lên.
  Hạng Vương lên ngựa , tráng sĩ dưới cờ lên ngựa đem theo hơn tám trăm người , đang đêm phá vòng vây xông ra cửa Nam , phóng chạy.
  Sáng hôm sau quân Hán mới biết , cho kỵ tuớng Quán Anh dẫn 5000 kỵ binh truy kích.
  Hạng Vương qua sông Hoài , số quân theo kịp chỉ còn hơn 100 . Đến Âm Lăng thì Hạng Vương lạc đường , hỏi thăm một lão làm ruộng . Người này nói dối bảo :
  chạy về hướng trái .
  Còn Tiếp ...
   
 2. tuta

  tuta Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  28/5/02
  Bài viết:
  160
  Anh hùng phải là người biết cái nào lớn cái nào nhỏ, phải biết bỏ qua cái nhỏ để lấy cái lớn, Hạng Vũ trong lúc nước sôi lửa bỏng, nước nhà sắp mất mà vẫn còn lưu luyến mỹ nhân thì đâu phải là anh hùng. Anh hùng phải như Câu Tiễn nếm mật nằm gai, phải như Lưu Bang uốn lưng thờ Hạng Vũ... Có thể Hnạg Vũ là một người đàn ông, biết thương hoa tiếc ngọc, coi thường cái chết, nhưng tuyệt đối không phải là người anh hùng lập nên cơ nghiệp.
   
 3. apo0704

  apo0704 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  26/7/03
  Bài viết:
  538
  Hạng Vũ ko xứng đáng làm vua hả?Nhầm rùi nha...sức khoẻ có thừa,trí dũng nói chung ko thua ai cả...mỗi tội về sau nóng nảy wa(hơn nữa ít người tài phò tá /:) )Cái này thì chịu,ko hỉu vì sao nữa...nhưng mà nói chung là Lưu Bang ko có gì hơn Hạng Vũ,chỉ đc cái dùng người khá hơn(do wen biết Trương Lương) nên mới có nhiều người phò tá [-( .Nói chung Hạng Vũ ko kém gì Lưu Bang(có khi còn hơn ý chứ)...sao lại ko đủ tư cách làm anh hùng lập nghiệp?
   
 4. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  khoan để đọc hết các bài viết rồi chọn nha các bạn. thanks.Tiếp tục
  -------------------------------------------------------------
  Hạng Vương chạy về phía trái thành ra lọt vào giữa khu đồng lầy . Vì thế mà quân Hán đuổi kịp . Hạng Vương dẫn quân chạy lại về phía đông , đến Đông Thành thì vỏn vẹn chỉ còn 28 lính kỵ . Quân Hán đuổi theo đông cả mấy vạn người . Biết mình không trốn thoát , Hạng Vương nói với sĩ tốt:
  - Ta khởi binh tính đến nay là tám năm , xông pha hơn bảy mươi trận , chạm địch là thắng , động đánh là được , chưa bao giờ thua .Thế mà nay bị khốn ở đây . Đó là trời bỏ ta chứ đâu phải ta dùng binh vụng.
  Hôm nay cố nhiên là phải quyết tử , âu là ta đánh một trận cho khoái , nhất định thu cho được ba thắng lợi này : phá vòng vây cho các chú ,chém đầu tướng địch và chém gẫy cây cờ của họ , để cho các chú thấy rằng trời bỏ ta chứ không phải ta dùng binh vụng

  Nói rồi chia quân làm bốn tốp , hướng về bốn mặt.
  Quân Hán bủa vây mấy vòng , Hạng Vương nói với bộ hạ:
  - Ta lấy đầu một viên tướng địch cho mấy chú đây !Quân lính được lệnh tế ngựa xông ra tứ phía , rồi sau đó sẽ chia quân đóng tại ba nơi đã hẹn ở phía đông quả núi . Hạng Vương hô to:
  - Xông ra!
  Quân Hán tán loạn , Hạng Vương chém một tướng địch.
  Lúc đó kỵ tướng Xích Toàn hầu đuổi theo Hạng Vương . Hạng Vương trừng mắt , mắng ; Xích Toàn hầu cả người lẫn ngựa đều kinh hoàng , thụt lùi mấy dặm.
  Hạng Vương chia quân đóng ở ba nơi . Không biết đích chõ Hạng Vương ở , quân Hán chia quân làm ba cánh , bủa vây cả ba nơi.
  Hạng Vương phóng ngựa xông ra , chém chết một tên đô uý và cả trăm quân Hán nữa . Tập hợp quân lại , thấy quân mình chỉ hao mất hai người . Hạng Vương hỏi:
  - Thế nào ?
  Quân sĩ đều phủ phục đáp:
  - Quả đúng như lời Đại vương!
  -------------------------------------------------------------
  Còn tiếp...
   
 5. tuta

  tuta Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  28/5/02
  Bài viết:
  160
  Cái dũng đó là cái dũng của Lã Bố, lấy đầu người trong tầm tay, Hạng Vũ là chiến tướng trong xa trường - công nhận nhưng không thể là một người "ngồi trong màn trướng mà quyết định thành bại ngoài trăm dặm", Vũ không biết dùng Hàn Tín, lại không giết đi để Tín sang với Lưu Bang, đối đãi với thủ hạ không công minh để Bành Việt, Anh Bố sang với địch, cái đó thì Vũ thua xa Lưu Bang, phải nói Lưu và Tào Tháo có nhiều nét tương đồng, Hạng và Lã Bố có nét giống nhau, Tào Tháo và Lưu Bang có thể gọi là anh hùng nhưng Lã Bố và Hạng Vũ thì muôn đời chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu thôi
   
 6. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  Đừng có nóng nãy thế anh bạn .
  Tiếp tục .
  Bấy giờ , Hạng Vương toan qua sông Ô Giang để rút về đông . Viên đình trưởng Ô Giang khảm thuyền vào bờ đợi sẳn, nói với Hạng Vương:
  - Miền Giang Đông tuy nhỏ nhưng đất vuông ngàn dặm , dân số mười vạn tưởng cũng đủ để xưng vương . Xin đại vương sang mau cho lúc này chỉ có mỗi chiếc thuyền của thần , quân Hán tới không có gì chở họ qua sông.
  Hạng Vương cười nói:
  - Trời bỏ ta ! Ta sang làm gì nữa ! Vả lại Tịch này cùng tám ngàn con em đất Giang Đông vượt sông Giang tiến về tây , nay không còn lấy một người nào cùng trở về , túng sử các bậc cha anh Giang Đông thương tình mà tôn ta làm vua , ta cũng không còn mặt mũi nào trông thấy họ nữa ! Dù họ không nói ra , riêng ta tự vấn tâm cũng thẹn chứ !
  Rồi bảo tên đình trưởng rằng :
  - Ta biết ông là bậc trưởng giả ; con ngựa này của ta , ta cưỡi đã năm năm nay , không ngựa nào sánh kịp thường một ngày chạy cả ngàn dặm ; ta chẳng nở giết nó , thôi ta biếu ông !
  Bèn ra lệnh cho quân sĩ xuống ngựa đi bộ cầm đoản binh tiếp chiến . Riêng Tịch một mình giết được mấy trăm quân Hán trên người cũng bị hơn mười vết thương . Ngó lại thấy tướng Hán là kỵ mã Lư Mã Đồng , Hạng Vương nói:
  - Có phải là cố nhân của ta đó không?
  Mã Đồng nhận mặt , trỏ cho Vương Ế , bảo :
  - Hạng Vương đấy !
  Hạng Vương nói:
  -Ta nghe Hán Vương mua cái đầu ta với ngàn dật vàng và phong đất vạn hộ , thôi ta làm quà cho nhà ngươi !
  Còn tiếp...
   
 7. 4eyes

  4eyes Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  2,184
  Lưu Bang mà dám đi so với Tào Tháo chẳng khác đem giun dế so với phượng hoàng.
  Hạng Vũ là bậc anh hùng thấy thời thế loạn lạc mà cất binh khởi nghĩa. Lưu Bang thuộc loại khù khờ nhưng được thánh nhân đãi hậu. Hạng Vũ không biết nhận ra người tài, không biết lợi dụng thời cơ, trọng danh dự nên tha chết cho Lưu Bang. Còn Lưu Bang thì cũng không phải là người nhận biết được nhân tài( chẳng phải là Hàn Tín đã định bỏ đi đó sao), may là nhờ thuộc hạ can ngăn nên mới có được Hàn Tín .Hạng Vũ tuy không biết nhận ra nhân tài nhưng không phải là người vô ơn với những người đã giúp đỡ mình, còn Lưu Bang là hạng tiểu nhân tối ngày chỉ lo mất cái ngai vua của mình, nghe lời xu nịnh mà xuống tay giết hại hàng loạt các trung thần trong đó có Hán Tín.

  Tóm lại:
  Cả Hạng Vũ và Lưu Bang đều không biết nhận ra nhân tài.
  Lưu Bang nhờ may mắn mới đoạt thiên hạ( một lần được Hạng Vũ tha chết, còn lần kia suýt chút nữa là Hàn Tín bỏ đi, có nhiều người giỏi theo giúp sức).
  Lưu Bang về mặt đạo đức chỉ là hạng tiểu nhân, vô ơn( đã nói ở trên), khởi nghĩa là do lợi dụng thời cơ chứ thương dân cái quái gì.
  => Lưu Bang chỉ có thể xếp vào kẻ may mắn, đạo đức giả mà thôi, chứ chưa xứng là anh hùng đâu

  Hạng Vũ ngoài nóng nảy, vận không may, không thể nhận ra nhân tài thì những mắt khác đều tốt=> anh hùng trong thiên hạ
   
 8. skymaster

  skymaster Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  28/7/03
  Bài viết:
  2,189
  Nơi ở:
  TP HCM
  theo tui , hạng vũ mới là anh hùng đích thực vì có cốt người đuợc rèn trong đao kiếm từ nhỏ lại nuôi chí bình tần . còn lưu bang mặc dù là có công lập nhà hán nhưng thực chất chỉ là người tập hợp chư hầu dũng tướng để phục vụ cái ý định trước mắt còn sau thì đa nghi giết hại công thần ....
   
 9. aznkoz

  aznkoz Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/11/02
  Bài viết:
  3,117
  Nơi ở:
  trên địa dưới thi
  Hạng Vũ quả là 1 anh hùng . Anh hùng là văn võ song toàn ko sợ ai hết . Hạng Vũ tuy nóng nảy nhưng ko có ác như Lưu Bang, Lưu Bang tuy được tiếng là tổ lập nghiệp nhà Hán nhưng thua Quang Vũ ( lập nhà Đông Hán) , thua Lưu Bị , nhưng được tướng tài nhiều mà lại có con vợ ác hơn quỷ nữa :P ( Chắc ổng bị nhiễm bịnh con dzợ của ổng ) nên mới lèm mắm Bành Việt :(, đây cũng là anh hùng nè .
  Nói về Hạng Vũ nữa thì HV hơn hẳn Lữ Bố, LB mê gái , còn HV thì đâu phải mê mà là trọng nghĩa . Ngựa của HV chết theo HV theo truyện .Thường thường anh hùng hay có tự ái rất cao , nhất là mấy người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nè hehehe .
  Nói về thời trước của HV thì dòng họ Hạng trước làm tướng cũng rất giỏi ( cuối đời Sở, khi Sở bị .... hình như Tần hay ai đó đánh, tướng này đánh lui được địch rồi biến mất luôn ) ở thời cuối của Đông Châu Liệt Quốc ( hay Xuân Thu Chiến Quốc ) , chú của HV tuy cũng được nhưng giống như Lỗ Túc của Ngô ( tin bạn quá :P ) .
  Trong truyện nói Hàn Tín hình thù ốm yếu, mà theo tôi nghĩ ổng còn đánh võ giỏi nữa mà, nếu mà dỡ là chết queo từ lâu rồi :P , tướng thì phải xông pha chiến trận . Đây cũng là 1 anh hùng nhưng bị hậu quả bi thác, nhưng người thời sau chỉ nhắc đến Hàn Tín lòn trôn chứ ko nhắc Hàn Tín làm phản tại vì ai biết HT có thật là làm phản hông . Kết cục của HT cũng như Nhạc Phi của đời Đường, giúp chủ công đoạt được thiên hạ, nhưng chủ công là người dzở, sợ tướng mình giỏi quá cướp đoạt ngôi nhưng thực tế, mấy người anh hùng này ai lại thèm đi cướp ngôi mấy ổng để gây tiếng xấu .
  Nhắc đến chuyện Tàu, phải nhắc đến chuyện nước mình, Trần Nguyên Hãn đánh trận nào thắng trận đó, giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc ra khỏi nước, vậy mà về sau, Lê Lợi đòi giết TNH sợ ổng làm phản, mà TNH biết được nên tự tử, đây là một anh hùng biết thời thế, văn võ song toàn, chỉ thờ hơi lộn chỗ, TNH mà làm vua Trần chắc đã lắm :P .
  Còn 1 việc nữa, anh hùng ko thích làm vua, chỉ thích đi đánh trận để trổ tài của mình . Làm vua là hết đi đánh rồi, lờ đánh mà chết rồi sao hehehe . Mấy vua Hán đời sau giỏi hơn Lưu Bang rất nhiều, về nhân cách cũng như tài trí .
   
 10. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  tiếp tục.
  Bèn đâm cổ chết , mới 31 tuổi ; Vương Ế chặt lấy đầu . Các tướng sĩ khác tranh xác Hạng Vương , dày xéo lên nhau , chết bẹp có đến mấy chục đứa.
  Cuối cùng , Lang trung kỵ Dương Hỷ , kỵ tư mã Lữ Mã Đồng , lang trung lữ Thắng và Dương Vũ , mỗi người cướp được một cánh tay hoặc một cẳng chân. Năm người đem chắp lại đều thấy đúng là xác Hạng Vương.
  Cho nên đất phong được chia làm năm phần . Lữ Mã Đồng được phong Trung Thuỷ Hầu,Vương Ế được phong Đỗ Diên Hầu , Dương Hỷ là Xích Toàn Hầu , Dương Vũ là Ngô Hầu và Lữ Thắng là Niết Dương Hầu.
  Hạng Vương chết rồi , cả đất sở đầu hàng hán , duy chỉ có đất Lõ là không chịu hạ khí giới . Hán toan đem quan thiên hạ làm cỏ dân Lỗ nhưng vì nghĩ rằng bởi họ trọng lễ nghĩa nên họ mới quyết sống chết với chúa . Vì vậy , Hán mới bêu đầu Hạng Vương cho họ thấy rõ . Bấy giờ phụ huynh nước Lỗ mới đầu hàng.
  Lúc đầu , Sỡ Hoài Vương phong cho Hạng Tịch là Lỗ Công , Nay Hạng Tịch chết tại Lỗ mà lại là đất chịu hàng sau cùng cho nên Hạng Tịch được táng với nghi lễ dành cho một Lỗ Công và chôn ở cốc thành
  Hán Vương làm lễ , khóc rồi mới đi .Tông tộc họ Hạng , Hán Vương không giết.
  HẾT PHẦN HẠNG VŨ . ĐẾN LƯU BANG
   
 11. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  LƯU BANG
  TẠI SAO BÁI CÔNG LẤY ĐƯỢC THIÊN HẠ
  1)Bỏ hai sở đoản thái thủ hai sở trường
  Trần Bình phân tích sở trường và sở đoản của Hạng Vương và Bái Công như sau:
  Hạng Vương là người lễ độ và yêu người , những kẻ sĩ và hiếu lễ về với ông ta thì nhiều . Nhưng khi luận công phong tước thì ông ta lại tỏ ra hẹp hòi , cho nên nhiều người không tán thành.
  Đại vương đây khinh mạn , sống sượng , kẻ sĩ tiết tháo không tới giúp. Nhưng Đại vương phong thưởng rộng rãi vì vậy mà những kẻ sĩ ngoan độn , hám lợi , vô sỉ phần nhiều xu phụ Đại Vương.
  Nếu đại vương bỏ cả hai sở đoản mà thái thủ được cả hai sở trường thì việc định thiên hạ cũng sẽ dễ là lẹ
  Hàn Tín cũng đã có lần phân tích sở trường và sở đoản của Bái Công và Hạng Vương:
  - Đại Vương tự xét thấy Đại Vương và Hạng vương ai dũng cảm , cương cường , nhân nghĩa hơn ai ?
  Ngồi lặng một lúc , Hán Vương đáp:
  - Ta không bằng !
  Tín vái hai vái , mừng Hán Vương.
  - Tín tôi cũng thấy Đại Vương không bằng !
  Nhưng thần đã từng thờ Hạng Vương , vậy thần xin nói rõ con người Hạng vương . Hạng vương tính tình nóng nảy hay cáu kỉnh , lúc cáu mà hét thì dù cả ngàn người ở bên cạnh cũng không ai dám ho he, nhưng ông ta biết tin dùng những tướng lãnh hiền tài.
  còn tiếp...t
   
 12. Chiplucky

  Chiplucky <font color=indigo><b>The Invisible Man </b></font

  Tham gia ngày:
  14/3/03
  Bài viết:
  3,773
  Nơi ở:
  Bảng Phong Thần
  Muốn so sánh giữa Hạng Vũ và Lưu Bang không biết phải tốn bao nhiêu bút mực mới có thể viết hết về hai người này. Các sử gia cũng chưa dám chắi ai thiện ai ác, ai có thiên mệnh và không có thiên mệnh. Chỉ dựa vào kiến thức bé nhỏ của chip cũng không dám đưa ra nhận xét về họ, phải nhờ các cậu cho ý kiến giùm, thanks...

  Thưở nhỏ:
  _ [ib]Lưu Bang[/i]: thông minh, nhanh nhẹn, là một tên du thủ du thực của huyện Bái. Không làm ra trò trống gì cả. Sau nhờ tài lươn lẹo nên đã lấy được cô gái họ Lã (1 gia đình có thế lực ở huyện Bái)...

  _ Hạng Vũ: từ nhỏ đã chuyên tâm rèn luyện võ nghệ. Có thể nói là văn võ song toàn. Cũng vì thế mà Ngu Cơ đã về làm vợ Hạng Võ...

  Giương Cờ Khởi Nghĩa:
  _ Lưu Bang: do bản chất là tên du thủ du thực nên Lưu bang là gương mặt quá quen thuộc với phủ huyện Bái và cũng là con rễ của Lã Công nên được quan phủ cho Lưu Bnag dẫn nông phu lên núi để Lý Sơn để phục vụ công tác xây thành. Nghe có rắn dữ nên nông phu thay phiên nhau bỏ trốn, Lưu Bang động lòng thương nên mới cho dân chúng trốn về , điều này đã làm cho số nông phu đó quyết tâm theo Lưu Bnag giết rắn trắng... và giương cao ngọn cờ ở huyện bái nên sau này Lưu Bang thường gọi là Bái Công...

  _ Hạng Vũ: dòng họ Hạng là một danh tướng lớn của Sở quốc. SAu khi bị Tần thuỷ hoàng tiêu diệt nước sở, Hạng lương là cậu hạng vũ đã giương cờ khởi nghĩa ở Cối Khê với danh nghĩa là phò Sở diệt Tần,..

  Thu phục hiền tài:
  _ Lưu Bang: thưở đầu còn lận đận, bên cạnh chỉ có Tiêu Hà và Phàn Khoái. Lực luợng rất yếu, phải chịu nhiều gian khổ trong thời gian dài. Về sau, tham gia vào nghĩa quân của Hạng Lương để nương nhờ nhưng bị Hạng Vũ khinh thường, nói lưu bang là tên lưu manh khôgn đảm đương nổi đại sự...

  _ Hạng Vũ: do lấy danh nghĩa là phù Sở diệt tần nên thu hút được rất nhiều nông dân tham gia. các tướng tài thì vô ssố Bành việt, anh bố, chương hàm, phạm tăng (lúc đầu hạng vũ khinh thường, HV nói là chỉ cần dựa vào sức của mình cũng đủ lấy được thiên hạ không cần phải nhờ vào mưu sĩ !!! => cái vũ của HV. Nhờ Hạng lương biết nhìn xa trông rộng nên mới thu được phạm tăng, nếu không thì phạm tăng đã về với lưu bang). Cũng vì hạng vũ quá chú tâm vào hoàn cảnh và xuất sứ nên hạng vũ đã không dùng hàn tìn, bắt hàn tín chỉ làm lính canh cửa. Phạm tăng có vào khuyên bảo nhiều lần nhưng hạng vũ đềi bỏ ngoài tai với lí do: tên "luồn trôn" đó thì làm gì mà lấy được thiên hạ... còn ở lưu bang lúc đầu cũng nói như hạng vũ nhưng nhờ trương lương nhiều lần tiến cử nên hàn tín mới có dịp để thể hiện tài năng của mình...

  Lời hứa:
  Cả trương lương và phạm tăng đều cho rằng. Hàm dương chính là nơi lấy được thiên hạ, cho nên cả hai đều muốn chủ mình chiếm được nơi đó càng sớm càng tốt. và hạng lương đã ra lệnh hạng vũ và lưu bang ai vào hàm dương trước sẽ làm vua đất tần. Quãng đường của hạng vũ ngắn hơn lưu bang rất nhiều, binh lính cũng ít hơn, nói chung về mọi mặt lưu bang đều yếu thế hơn hạng vũ. Trên đường đi, lưu bang lấy đức trị nhân nên được lòng dân chúng, vì thế tuy quãng đường dài hơn hạng vũ nhưng đi đến đâu thành trì cũng cuốn cờ quy hàng. Còn hạng vũ ỷ thế vào sức mạnh của mình nên đi đến đâu giết đến đó, cả dân chúng cũng không tha nên hạng vũ phải hạ hết tất cả các thành trên đường tiến quân đi đến đâu là dân chúng và binh lính đều giết sạch nên đã hạn chế rất nhiều thời gian vào hàm dương. Việc lưu bang có mặt ở hàm dương sớm hơn hạng vũ là chuyện thường. Vào hàm dương, vua tần được lưu bang tha chết với mục đích là lấy nhân nghĩa trị nước. Lưu bang đã bỏ hết tất cả luật lệ hà khắc của nước tần trước đây thay vào đó là những điều luật phù hợp với thời chiến nên rất được lòng dân. Hạng vũ đến sau, không lấy được hàm dương nên tức giận cho quân tấn công vào hàm dương đòi lưu bang trả lại. Lưu bagn biết sức mình yếu không thể đánh trả nổi nên đã mở cổgn thành cho quân sở vào. Vừa vào thành, hạng vũ đã sai người bắt vua tần ra phân thây thành trăm mảnh treo khắp nơi trong thành, sau đó còn đưa ra nhiều điều luật vô cùng khắc khe không thua kém nhà tần bao nhiêu, thiêu huỷ cung A Phòng của nhà tần làm cho lửa thiêu suốt 3 tháng trời... tệ hại hơn nữa là hạng vũ đã cho người vật mỗ vua chúa nhà tần lên để lấy kho báu, ... chính những điều này đã làm cho quân sở mất hoàn toàn lòng dân...

  Lùi 1 bứơc nắm lấy thiên hạ
  Biết mình không địch nổi hạng vũ nên lưu bang đã chịu nhục xin vào trấn giữ ba thục. Đây là nơi vô cùng hiểm trở chỉ độc nhất 1 con đường tiến vào, muốn tiến qua phải đi qua 1 cây cầu rất lớn.... hạng vũ đã phong cho lưu bang làm hán vương, phải chịu nhiều cực khổ để tồn tại trogn đây, hơn nữa lưu bang còn phá luôn cây cầu duy nhất để về hàm dương , điều này làm cho hạng vũ tin rằng lưu bang đã hoàn toàn buông xuôi không còn ý chí chiến đấu. Nhưng nào biết rằng chính nơi đây, lưu bang đã cho xây dựng quân đội, thu phục bọn người trên núi (đạo quân sau này gia cát lượng phải đánh đến 7 lần mới làm cho họ hoàn toàn thu phục),.. 10 năm này gai nếm mật chịu biết bao nhiều khổ cực nhưng ý chiến của lưuu bang vẫn không hề giảm...

  Còn hạng vũ, sau khi vào hàm dương đã tự xưng làm sở bá vương. Lúc này, đã yên chí là lưu bang đã thua nên hạng vũ chỉ lo đến các chư hầu khác, đặc biệt là sở vương (lúc đầu quân Hạng lấy dành nghĩa là phò sở diệt tần, nhưng sau khi thành công thì không đá động đến sở vương). Biết múôn thành công là phải giết sở vương nên hạng vũ cho quân hành thích và giết luôn sở vương.. lúc này, chỉ còn có vài chư hầu nhưng đã khiếp sợ sở bá vương là tề, yên, hàn, ngụy,...

  Hán Sở tranh hùng
  sau một thời gian ở ba thục, quân hán ngày càng mạnh và quyết tâm trở về để tranh hùng với quân sở. Hàn tín đã dùng mưu kế để đánh lừa hạng vũ là cho người xây cầu để về, muốn xây xong cây câu phải mất khonảg 10 năm. Phạm tăng vào báo với sở bá vương, tuy nhiên hạng vũ khônhg hề để ý, nói là để chùng nào gàn xogn độgn binh cũng chưa muộn mà.. nhưng nào biết rằng còn có con đường tắt từ ba thục tiến ra hàm dương nhanh hơn con đươngg cũ rất nhiều lần. Thế là quân hán đã bất ngờ tập kích và chiếm được hàm dương. các chư hầu trước đây vốn khiếp sợ quân sở nay nổi lên hợp lực với quân hán đánh sở...

  Và trận đánh có thể nói là có nhiều chuyện để bàn sau này nhất cho các sử gia là khi lưu bang bbị hạng vũ đánh bại lần nữa phải cho quân cố thủ trong thành. Trong thành lúc này chỉ có vài vạn quân nên không thể nào chống chọi nổi quân sở, thế là lưu bang đã cho người cấp báo cho hàn tín ở nước tề về cứu nguy. Điều đnág nói ở đây là hàn tín không chịu rút quân về với lí do "đất tề chưa yên, phải có vương để trị". Ý của hàn tín là bắt lưu bang phong làm vương đất tề. Lưu bang sau khi hay tin vô cùng tức giận nói với trương lương là không thèm nhờ vào sự giúp đỡ của hàn tín nữa, nếu phong hàn tín làm vương có nghĩa là ngang hàng với mình. TRước đây hàn tín nhờ có lưu bang nên mới lưu danh thiên hạ, nay lại muốn ngang hàng với mình, không chỉ thế hàn tín vì muốn tranh công để làm vương nên đã giết Lịch Sinh (1 người có tài ăn nói bậc nhất của hán) => tạo nên vết nhơ cho hàn tín, từ đó lưu bang không còn tin hàn tín nữa. Một mặt đồng ý cho hàn tín làm tề vương, một mặt giả bộ vui vẻ che đậy bên trong.... hàn tín vì tham quyền cố vị nên đã nghe lời khoái kiệt phản hán. Một đàng là vinh hoa phú quý, một đnàg là đạo đức điển hình là hán vương mà hàn tín là đòn cân giữa. Bên nào nặng thì tín sang, cuối cùng thì đạo đức đã thắng. Hán vương đã gieo trong lòng hàn tín một lòng trung thành, múôn gì cũng được, miễn còn lưư bang là còn hàn tín. Chính vì thế mà hàn tín đã cho quân đến cứu lưu bang. Và chuyện thứ hai là cũng ở thành này, hạng vũ bắt cha của lưu bang ra để uy hiếp kêu lưu bang phải hàng. Các bạn có biết lưu bang trả lời sau không ? Bang nói: "Vũ đại ca, tiểu đệ không thể phụng hiếu cha mẹ được, đại ca cứ việc chém đi. Cha của đệ cũng như cha của huynh..." một câu nói làm sửng sốt hết tất cả quần thần hán lẫn sở... sau này, có nhiều người cho rằng lưu bagn là kẻ tán tận lương tâm vì muốn làm vua sẵn sàng giết luôn cha mẹ mình nhưng cũng có người lại cho rằng lưu bang thừa biết hạng vũ không đời nào giết cha mẹ mình nên mới nói khích để vũ tha cho họ,... còn thực hư như thế nào thì phải để lưu bang trả lời... !!!

  Hữu dũng vô mưu
  muốn tiêu diệt hạng vũ thì trước tiên phải diệt phạm tăng. Thế là hàn tín dùng kế trá hàng và quân sở để làm rối loạn quân sở. làm cho hạng vũ trong cơn tức giận đã bức ép phạm tăng chết... đó chính là cái dũng của kẻ thất phu, chính cái tính nóng nảy klhông có kiên nhẫn nên đã làm cho hạng vũ phải chết. Lưu bang đánh với hạng vũ bao nhiêu trận là thua hết bấy nhiêu, chỉ thắng có 1 trận duy nhất mà lập ra nhà hán tồn tại hơn 300 năm,.. đó gọi là có chí thì nên, nếu như hạng vũ là lưu bang thì không biết cuộc chiến đã kết thúc từ bao giờ rồi....

  giết trung thần
  sở dĩ lưu bang giết họ là dù sao đi nữa, lưu bang cũng xuất thân từ lưu manh nên tính ích kĩ vẫn không nhiều thì ít. Một khi đã lên ngôi thì phải ra sức củng cố địa vị của mình. Còn hàn tín, cậy có công cao nên thường tỏ ra khinh thường lưu bang, nói là không nhờ vào mình thì làm gì có được cơ nghiệp đại hán lớn như thế. Nên đã chiêu binh mãi mã chuẩn bị mưu phản. Mưu không thành, để tin tức bị lộ và hàn tín bị chém. Anh bố cũng thế, bành việt thì biết người biết ta nên mới tha chết nhưng cuối cùng lại chết dưới tay Lã thái hậu (vợ lưu bang). Phàn khoái thì do là trung thần tuyệt đối nên được nhà hán đãi hậu, cho làm đệ nhất trung thần... thiên hạ thái bình từ đó...

  Đây là tất cả những kiến thức của chip biết được do đã tham khảo nhiều tài liệu về lịch sử trung quốc. Khen hay chê lưu bang là do cách suy nghĩ vủa mỗi người, không phải hấp tấp một chút rồi kết luận người ta là trung hay gian được. Mà phải để cho lịch sử chứng minh. Giả sử như Sở thành công thì sao, dưới cách cai trị của Hạng vũ thì có khác gì quân Mông cỗ cai trị trung quốc, như tần gồm thâu lục quốc để cúôi cùng đi đến chia năm sẽ bảy dẫn đến cảnh loạn lạc lầm than. Nhưng nếu như dưới sự cai trị của nhà hán thì vững bền được hơn 300 năm, thiên hạ thái bình không còn chiến tranh. Và tại sao, nói đền người trung quốc ngày xưa người ta thường nói mình là người hán mà không là người tần, người sở hay người đường,... đó chính là nhờ vào công của Lưy bang. Tuy nhiên, dù sao thì lưu bang cũng xuất thân từ đình trưởng, gia cảnh cơ hàn, dùng đạo đức chinh phục nhân dân, dùng tài lãnh đạo điều binh khiển tướng. Như thế tỏ ra là kẻ có chí lớn, thế mà lúc thành công, vẫn không thoát khỏi việc tranh giành quyền lợi nhỏ nhen, đam mê tử sắc. Làm 1 ông vua gồm thâu thiên hạ, thế mà chỉ vì một mãnh đất làm viên mà bắt một vị thừa tườn vào ngục. Mang bệnh đến lúc gần thác còn say đắm Thích Cơ. Lại còn có ý định bỏ con cả lập con thứ nữa chứ. May thay, cuối cùng thì hán đế cũng tỉnh ngộ. Cái hay của luu bang là tự biết sai lầm của mình và sửa chữa lại, đó cũng chính là cái tài dựng nên nghiệp Hán. Dẫu là 1 ông vua hay 1 kẻ thứ dân, đã là người không ai tránh khỏi tham vọng. Chỉ có khác ở chỗ là biết cái sai của mình để sửa, đó mới là điều đáng quý...
   
 13. Chiplucky

  Chiplucky <font color=indigo><b>The Invisible Man </b></font

  Tham gia ngày:
  14/3/03
  Bài viết:
  3,773
  Nơi ở:
  Bảng Phong Thần
  hahhahha,... đọc bài của cậu chip nhịn cười không được,.. :mrgreen:,... Trần Nguyên Hãn đánh trận nào thắng trận đó, giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc ra khỏi nước, hì hì, sorry nhé, Trần Nguyên Hãn sống ở đời nhà Trần, là vương gia nhà Trần chống lại Mông Nguyên. Ông là người có công lớn nhất trong trận đánh mông cổ lần thứ ba. Đã đánh tan đạo thuyền lương của địch không cho chúng tiếp tế => dẫn đến Thoát Hoan phải chui ốgn đồng để về nước, làm nên trận Bạch Đằng lần thứ ba trên sông.... 1588 (hình như là thế, sai bỏ qua nhé lâu rồi không nhớ rõ)... người phò tá lê lợi làm nên nghiệp lớn là nguyễn trãi... là công thần số 1 của triều hậu lê...
  vậy mà về sau, Lê Lợi đòi giết TNH sợ ổng làm phản, mà TNH biết được nên tự tử, ^_^, hì hì, Lê lợi chết trứoc nguyễn trãi mà. Khi còn ssống vô cùng sủng ái nguyễn trãi. Nhưng khi vừa chết đi thì hoàng hậu đã cấu kết với gian thần nói nguyễn trãi đã âm mưu soán ngôi, đã thuốc chết lê lợi nên mới bị bắt giam và cuối cùng là chém cả nhà, chỉ duy nhất co bà vợ nhỏ nhờ may mắn nên thoát chết và sinh ra đứa con. Sau này, chính nhờ đứa con này đã minh oan cho nguyễn trãi...
  đây là một anh hùng biết thời thế, văn võ song toàn, chỉ thờ hơi lộn chỗ, TNH mà làm vua Trần chắc đã lắm :P . hì hì, nguyễn trãi không phải là võ tướng. Ông chỉ là quân sư của nghĩa quân là thư sinh trói gà không chặt,.. ^_^... Hơn nữa, trước đây đã có triều nhà TRần rồi, nếu không thì triều đại nào đã đánh bại 3 lần xâm lược của quân mông nguyên thế ??? ^_^... vua trần đầu tiên là Trần Cảnh do Lý Chiêu Hoàng (nhà Lý) đã nhường ngôi cho chồng...

  chính xác là tần đánh một lần rồi bại binh luôn,. do vua sở quá nhu nhược không có chí lớn,... khi tần nhất thống thiên là cuối xuân thu rồi. Chú của hạng vũ là hnạg lương có mưu trí, có tài nhưng không phải là người làm nên đạp sự, chỉ có thể làm tướng thôi... ^_^

  Thưa huynh, chính xác là hàn tín đã âm mưu làm phản nhiều lần. Nhưng lần nào cũng bị lưu bang dùng đạo đức để thu phục lại. Chỉ còn lần cuối cùng khi hàn tín đã làm vương đất tề rồi mà con tham công muốn đoạt thiên hạ của lưu bang. Cái này có nói trong sử trung quốc rất rõ ràng, chính tín cũng đã nói 1 câu trước khi chết: "phải chi ta nghe lời Khoái kiệt thì đâu phải chết như thế này,.. " => rõ ràng quá rồi còn gì,..

  hahhâhh, cái này còn mắc cười hơn nữa,.. ^_^,. nói thật cậu đừngg buồn nhé, đọc bài cuả cậu xogn rồi chip không nhịn được cười,. Nhạc Phi mà ở đời ĐUờng à,.. thưa huynh là ở thời Nam Tống. Thế huynh có nghe chuyện Nhạc Phi đánh kim và chuyện Nhạc Phi và Tần Cối chưa vậy.... để đệ nói nghe,chắc huynh có xem hoặc đã đọc qua anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp và ỷ thiên đồ long kí chứ. Tất cả đều diễn ra trong khoảng thời gian từ thời nam tống cho đến triều nguyên bên trung quốc. Vũ mục di thư là binh pháp nhạc phi viết lại cho đời sau và được cất trong đồ long đao, còn ỷ thiên kiếm thì chứa cửu âm chân kinh (nói thế chắc huynh hiểu chứ). Cái này do kim dung tưởng tuợng ra nhưng nhạc phi và vũ mục di thư là có thật 100%. Nhạc phi chết là do tần cối hãm hại nên sau này nggười ta quyền rũa tần cối đến tận xương tuỷ luôn đó. Không phải do chuyện tranh công ham quyền của vua mà là công cao hơn tần cối nên nhạc phi mới chết... huynh hiểu rồi chứ... ^_^


  những lời lẽ ở trên quả thật chip có dùng những từ sai quấy, không được tốt lắm. Chip thành thật xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho,... những lời chip nói ở trên đó là trong những phút nóng vội không kịp suy nghĩ kĩ. Sau này, nghĩ lại thấy mình sai nên mới vô đây đánh bài xin lỗi này.
   
 14. tuta

  tuta Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  28/5/02
  Bài viết:
  160
  Đúng là thùng rỗng kêu to, lịch sử Việt Nam mà còn ỡm ờ như thế mà còn định ban về lịch sử Trung Hoa. [-x Trần Nguyên Hãn là tưỡng đời Lê sơ, là con Trần Án, cháu nội của quan tư đồ Trần Nguyên Đán (ông này mới là tướng đời Trần) Đây là vị khai quốc công thần của triều Lê, thao lược toàn tài, đứng đầu ban võ, lĩnh chức Tả Tướng Quốc coi về việc binh
  Bậy bạ nhảm nhí quá, Lê Lợi về cuối đời tin dùng bọn nịnh thần nên Nguyễn Trãi về quê ở ẩn. Trước khi Lê Lợi mất đã hối hận nên dặn thái tử Nguyên Long (tức Lê Thái Tông) là sau này phải trọng dụng Nguyễn Trãi. Lê Thái Tông đã lại mời Nguyễn Trãi về kinh giúp vua. Sau này mới bị vướng vào oan án Lệ Chi viên, tam tộc bị chu di, chỉ có một người thiếp ôm con bỏ trốn thoát. Sau này, Lê Thánh Tông minh oan được cho Nguyễn Trãi gọi ông là "Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo", tìm lại con cháu thất lạc, phong cho 100 mẫu đất.
  Lảm nhảm linh tinh ...
  Đọc lại sách đi nhé
  ---------------------------------------------------------------------
  Cười người chớ có cười lâu
  Cười người hôm trước hôm sau người cười
   
 15. Chiplucky

  Chiplucky <font color=indigo><b>The Invisible Man </b></font

  Tham gia ngày:
  14/3/03
  Bài viết:
  3,773
  Nơi ở:
  Bảng Phong Thần
  dzạ thưa huynh, huynh chưa đọc kĩ bài của người ta mà đã vội phê bình rồi sao [-x lầnn sau xem cho kĩ giùm một cái...
  lần này để đệ biết rõ giùm một cái cho huynh đọc cho kĩ,..

  xin hỏi huynh nhé, lê lợi chết trước nguyễn trãi hay sau nguyễn trãi??? Và ai là người đã gán cho nguyễn trãi cái án oan đó vậy ??? và người vợ nhỏ với bà thiếp nó có khác nhau không vậy ??? Thế không có đứa con thì làm sao mà vua thánh tông có thể minh oan được ??? làm ơn, khi đọc cũng nên suy nghĩ giùm một cái, đừng có liếc sơ qua một chút rồi kết luận một cách vvô tội vạ thế,.. X(

  dzạ thưa huynh, cái này thì quả thật tiểu đệ có nhầm lẫn tên nhân vật một chút ạ. Nhưng sự kiện lịch sử của các nhân vật khác thì đúng. Điiều đó cũng không là gì cả, huynh có dám chắc là huynh nhớ hết tất cả nhân vật và sự kiện lịch sử việt nam hay không ???

  Hở một tí là nói chửi vvô mặt người khác,.. X( ,... nói thật nhé, sợ huynh mất lòng, nhưng cũng phải nói là trần nguyên hãn và nguyễn trãi chip dám cá 100% là u phải giở cuốn sách lịch sử ra mới biết được,.. chứ không thể nào u nói đúng vanh vách từ rtên xuống dưới, từ gia thế đến chức tước,.. thậm chí cả tên chuyên sử quốc gia cũng không dám thốt ra câu đó (bản thân tôi là chuyên sử quốc gia đây X( ),.....còn chip, xin thề với trời đât và lương tâm của bản thân là tất cả những gì post ra ở trên đó không một từ nào lấy ra trong sách lịch sử hay tham khảo cả... 100% toàn bộ nhờ vào trí nhớ của bản thân mà ra. Đừng có động một tí là nói ra những lời xỉ nhục như thế,..

  Hôm qua, lên mạng chỉ tính nói chuyện chơi cho vui, tình cờ vào đây thấy mọi người bàn cải về hạng vũ là lưu bang sôi động quá và trong lúc hứng chí cũng đã tham gia cho vui. Nhưng khi gặp bài của aznkoz thì không nhịn được cười nên mới post ra những dòng đó, khi gửi bài xong và trải qua một giấc ngủ, thấy mình có lỗi khi đã nói ra những lời xúc phạm đến bản thân người khác, hôm nay tính vô để sửa lại, mới bước vô thấy những dòng đó thật sự không nhịn được tức. U là cái thá gì dữ vậy mà xúc phạm đến danh dự người khác chứ. Nếu như u tự cho mình là người thanh cao trong sáng không bao giờ đụng đến cuốn sách rtham khảo thì u cứ lên tiếng ở đây nói xấu, còn nếu như u là người phải nhờ vào cuốn sách tham khảo thì cũng nên có lòng tự trọg bản thân một chút, X( ,.... đừng có nói cái giọng đó ở đây X(
   
 16. LacLac

  LacLac Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  30/4/02
  Bài viết:
  1,014
  Tục ngữ có câu: "Chưa đánh được người mặt đỏ như vang. Đánh được người rồi mặt vàng như nghệ".
  Mình nghĩ các bạn tham gia bàn luận là rất tốt nhưng phải rất cẩn thận, đừng dùng lời lẽ tổn hại nhau thì mới giữ hoà khí lâu dài được. Bởi vì chúng ta đối thoại không giáp mặt nên lời nói càng cần phải cẩn thận. Như có bạn, có lời đụng chạm đến người khác, nghĩ lại thấy có lỗi và nận lỗi thì thật là tốt rồi, nhưng nhận lỗi cũng không lấy lại được lời nói.
  Chúng ta bàn luận đủ thứ chuyện tức thời trên mạng, có thể nói kiến thức không sao bảo đảm được. Nói chung cũng đừng quá để bụng chuyện đúng sai, của mình cũng như của người, chỉ cần nhắm tới đích mà thôi.
  Trở lại chuyện của chủ đề này đi.
  Anh hùng!
  Người ta nói anh là chúa các loài hoa, hùng là chúa các loài thú. Anh hùng là từ ghép của hai từ kia, nghĩa là gì thì chắc các bạn đã biết cả rồi.
  Hạng Vũ và Lưu Bang, trong thời loạn lạc, tay không gây dựng được cơ đồ ở một đất nước như Trung Hoa thì cả hai đều thật xứng là anh hùng cả vậy.
  Hạng Vũ thua Lưu Bang, mất cơ nghiệp, phải tự sát tại Ô giang, điều đó cũng không có nghĩa là Lưu Bang anh hùng hơn Hạng Vũ được.
  Lưu Bang có nhiều cái hơn người, xứng đáng là bậc đế vương nhưng tư cách của vị này hơi bẩn, chưa trọn vẹn chữ anh hùng.
  Có chuyện này các bạn nghe thử xem nhé. Tương truyền, Lưu Bang lúc còn hàn vi, hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt tại nhà một người anh. Một hôm, Lưu Bang mời khách đến ăn nhậu, người chị dâu ở sau bếp lấy muỗng cạo vào đáy nồi canh, khách bèn bỏ về hết. Lưu Bang ra sau bếp nhìn vào nồi thấy canh vẫn còn, không nói gì mà bỏ về. Đến khi Lưu Bang lên làm vua, phong cho con của người chị dâu làm "Hiệt canh hầu" (hầu cạo canh). Chuyện nhỏ mấy mươi năm mà vẫn còn nhớ thì thiệt hết biết.
  Nói chung, làm vua thì Lưu Bang xứng đáng hơn Hạng Vũ, còn anh hùng thì Hạng Vũ hơn Lưu Bang nhiều lắm.
  Không thể nói nhiều thêm được nữa. Thông cảm nhé.
   
 17. tuta

  tuta Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  28/5/02
  Bài viết:
  160
  Xin bình tĩnh, mình phải nặng lời như vậy thì bạn mới chạm tự ái, mới nhớ lâu được. Ngày nhỏ, ông mình cũng làm như vậy với mình, và bây giờ mình cũng thường làm như vậy với các học sinh của mình. Lịch sử là cái không thể làm sai lệch được vì nó đã xảy ra rồi và ai ai cũng biết, nếu mình nói sai lịch sử (nhất là lịch sử dân tộc) thì mình có tội với tổ tiên đó - đây là lời ông mình dạy và cũng là lời nói đi theo mình suốt cuộc đời. Mình tin rằng khi bạn post bài lên động cơ của bạn có thể cũng giống mình là muốn "sửa gáy" người khác, khích họ một tí, gây phản cảm, để họ nhớ lâu, chứ không phải mục đích lên mặt dạy đời khoe khoang kiến thức phải không? Tuy vậy mình khuyên rằng nếu điều gì bạn chưa chắc đúng, bạn nên tham khảo lại sách vở, tư liệu, ... chúng in ra là để mình đọc mà, phải không? Hãy tưởng tượng, mọi người đọc bài viết đầy tự tin của bạn, nghĩ bạn là dân "chuyên sử Quốc Gia" đã nói thì tất đúng, có thể sẽ nói với người khác nữa, giả dụ đó là có một người nước ngoài nào nghiên cứu về lịch sử nước ta chẳng hạn, lúc đó thì hậu quả cũng không nhỏ - có thể mình lo xa quá chăng ?
  Còn chuyện tham khảo sách vở mình thấy chẳng có gì là sai trái, là đáng xấu hổ cả, ngay cả mình, mình có thể tự hào nói với bạn rằng "Đại Việt sử ký", "Đại Việt sử ký toàn thư", "Quốc sử tục biên",... là "sách tập đánh vần" của mình thuở nhỏ (khổ, nhà bán sách cũ mà), mình có thể nói vanh vách hàng giờ về lịch sử Việt Nam mà không cần ngó qua giáo án, đúng vì mình nhớ các sự kiện lịch sử theo chuỗi thời gian chứ không nhớ theo kiểu "nhồi nhét", nhưng dù vậy khi viết tài liệu thì dù có chắc chắn đến mấy mình vẫn phải xem lại sách, để lấy thông tin chính xác nhất, vì nói sai có thể "bập bập" được, nhưng viết sai thì sửa chữa là cả một vấn đề (vậy mới phải cần có cả một hội đồng biên tập và thẩm định sách chứ).
  Còn cái chuyện bạn "lăn tăn" về vấn đề trên thì bạn cứ đọc kỹ lại sẽ rõ, người ta nói về Trần Nguyên Hãn thì bạn lại lôi Nguyễn Trãi vào thế không là "lạc đề", lẩn thẩn thì là gì. Nguyễn Trãi bị đổ tội là mưu hại vua Lê Thái Tông thì bạn nói là vua Lê Lợi thì không là nhầm lẫn linh tinh là gì.
  Vậy nhé, đừng buồn về những lời nói "khích" của mình, sai thì ta sửa, "anh hùng" đâu chấp nhặt những chuyện vặt vãnh, hãy tin rằng mình luôn muốn mọi người tốt hơn, yêu và tự hào về lịch sử dân tộc mình hơn
   
 18. PMHung200376

  PMHung200376 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/1/03
  Bài viết:
  829
  Không sao đâu các bạn ơi ! Chúng ta tranh luận thoải mái , chẳng cần " kiêng" cử gì cả . hì hì . đó là 1 phần tất yếu của sự việc mà .
  mình xin poss tiếp câu chuyện về Bái Công.
  ---------------------------------------------------------
  Cái dũng của ông ta là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi.
  Hạng Vương thấy người thì cung kính từ ái , nói năng lôi thôi dài dòng ; thấy người đau yếu thì sụt sùi chia cơm xẻ nước nhưng khi phong tước cho người có công thò mân mê chiếc ấn muốn mòn cả góc cạnh , dũng hằng không dứt ra được , như không muốn trao cho người ta
  .
  Đó là cái tính khí vụn vặt , cái lòng nhân đức kiểu đàn bà
  Cái hay của Bái Công là khi nghe mưu sĩ phân tích những khuyết điểm của mình , ông ta không giận , lặng im suy nghĩ tự kiểm điểm và sữa đổi kiệp thời.
  ví dụ : Khi Hàn TÍn phá Tề , tự xưng Tề vương rồi cho sứ về tâu với Hán vương . Hán vương nổi giận chủi rầm lên . Trần Bình khẽ giẫm chân Hán vương , Hán vương hiểu ý hậu đãi sứ Tề , sai Trương Tử Phòng phong Hàn Tín là Tề vương.
  Lạm Bàn:
  Lúc này , Hán vương đang bại trận , thu thập tàn binh tiến sang đông. Hàn Tín phá Tề xong không lo cứu Hán vương , lại xưng vương.
  Hán vương vốn lỗ mãng nghe vậy tức khí, chủi toán lên , nếu không có cái giẩm chân của Trần Bình , Hán vương sẽ làm hỏng đại sự.
  Không cho Hàn Tín xưng vương cũng không được ; chủi Hàn Tín càng làm cho Hàn Tín tức giận sẽ phản bội , hoá ra Hán vương chống hai kẻ thù cùng một lúc : Hạng Vũ và Hàn Tín. Một kẻ thù còn thua liểng xiểng , hai kẻ thù thì tất bị diệt vong.
  Kế của Trần Bình là hoà hoản , chiều theo ý của Hàn Tín , để cùng hpwj lực đánh Hạng Vũ ; thắng Hạng Vũ , sau đó tìm cách luộc Hàn Tín cũng không muộn.
  Cái giẩm chân kín đáo , sâu xa của Trần Bình và sự đè nén tính lỗ mãng ,sống sượng ( sở đoản) kịp thời của Hán vương cũng góp phần làm thay đổi thế lực, cục diện Hán , Sở.
   
 19. aznkoz

  aznkoz Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/11/02
  Bài viết:
  3,117
  Nơi ở:
  trên địa dưới thi
  hehehe, thấy ông Chip này quá đáng mà còn gân đúng là ko biết thì dựa cột mà nghe đừng gân cổ mà cãi .
  Mấy bửa trước tui có post bài nhưng tại vì cái sever này nó bị sau mà ko thông được, làm tui mất công đi tìm tài liệu . Nên làm biếng viết cũng cỡ 15 phút à .
  Ok, chuẩn bị theo tuta tấn công hehehe, phải thừa thắng xông lên , giỡn thui nhe .
  Cái bài tui post chỉ có Nhạc Phi tui viết lộn là sống ở đời Đường, NP thì đời Nam Tống, tại bị lẫn . Chuẩn bị vào đề nè .
  Trần Nguyên Hãn
  --------------------------------------------------------------------
  http://www.vietshare.com/tusach/danhnhandv.asp
  vô đó mà coi tiểu sử của TNH đi Chip . Tui coi tui còn tức kinh khủng nữa, nếu so sánh thì vua Lê Lợi thua rất nhiều mấy vị vua khác :P . Làm vua là vì dân chứ không phải vì mình, bởi vậy được lòng dân nước còn, mấy lòng dân, nước loạn, bạn hiểu ý câu này chứ :P .
  --------------------------------------------------------------------
  Nhạc Phi
  http://www.asiawind.com/pub/forum/fhakka/mhonarc/msg00235.html
  ----
  Đọc kĩ nhe :

  When Emperor Gao Zong crowned himself as the Emperor he was tormented
  day and night by two matters. First, he was afraid that his elder brother
  Emperor Qin Zhong and his father would be released by the Jin. He would
  have to give up the throne in favoure of either of them.

  The second matter was that a much adored and highly respected general
  might grab the throne just like his ancestor the founder of the Dynasty
  Zhao Kuang Yin (Triệu Khuông Dẫn) did 267 years ago.

  Đừng nói với tui là bạn đọc không được :P .
  Thôi dzị đủ rồi, rảnh thì tham khảo nhe anh bạn hehehe .

  Nói về sách lịch sữ VN, tui cũng có download mấy bộ ở trên net . Nói thiệt chứ mồi thời đại viết khác nhau, vì sao, tại vì mấy người viết sử sợ bị tội, hoặc họ sủng ái người đó quá mà ko nêu những cái xấu của họ ra .
  Ví dụ, bạn mà đọc hết sử sách viết của đời nhà Lê, đọc về Lê Lợi là bạn thấy khác với những sách khác, thực tế hơn . Đọc hết sử Lê mà đi nói chuyện chắc bán lúa giống quá, ko phải là ko đúng hết, nhưng nếu so sánh thì sẽ thấy khác biệt, thời gian lẫn sự việc xảy ra, cũng như Chip hay cãi ai chết trước , Nguyễn Trãi hay Lê Lợi :P .
   
 20. 4eyes

  4eyes Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  22/3/03
  Bài viết:
  2,184
  Sao mà Chip khẳng định là Hàn Tín làm phản, theo nhận xét của Tư Mã Thiên thì Hàn Tín bị Lưu Bang và gian thần hãm hại, Lưu Bang cũng giống như Lê Lợi ở nước ta vậy, chỉ là hạng vô ơn mà thôi
   

Chia sẻ trang này