Các Quest trong TSOnline ( để bot) ! Ai có up Q vào ( Cấm Chat Nhãm )

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi DocCuuKiem, 23/6/06.

 1. DocCuuKiem

  DocCuuKiem Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  13/9/05
  Bài viết:
  3,090
  Nhầm tạo đk cho các bạn dễ dàng tìm Q bot, mình lập topic này. Ko bít post vào đâu nên tạm thời post ở đây nha, cùng 1 topic !!!


  Chào các bạn nhằm giúp các bạn bot tốt về các pet NPC , nên mình stick topic này lên , những ai và biết các Q bot NPC ngon up vào đây , topic này cấm chat chit nhảm , ai chat chit nhảm thì sẽ nhận warn 3 và del bài viết !

  * Thanks DCK đã lập topic này , anh em cùng nhau mà tìm hiểu bot NPC nhé !

  Lưu ý :
  + Q phải có điều kiện, điều kiện là Q khác thì post luôn (cùng 1 bài)
  + Ko chat chit, hỏi hang ở đây nha !!!
  + List đây :

   
 2. victoryvn3

  victoryvn3 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/7/04
  Bài viết:
  2,950
  Nơi ở:
  Nhà má vợ
  Giản Dung


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: sự khảo nghiệm của Giản Dung.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến nhà của Giản Dung trong Trác Quận đối thoại với ông ta, đồng ý sự khảo nghiệm của ông ta vào chiến đấu với Giản Dung trong 2 turn.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lvl 15
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: Sau khi Giản Dung chết sẽ xuất hiện đấu thêm một lần nữa.
  Vật phẩm có được: Được một cái tai nghe.  BOT Cam Ninh ​


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: Cẩm Phàm Tặc.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Châu Cảnh Sơn Sơn Động trong động đối thoại với Cam Ninh, vào chiến đấu với bọn họ.
  Thắng lợi, ông ta kêu bạn đi tìm vải nhiều màu (Thành Tương Dương trong nhà của Lưu Kỳ), vải nguyên sắc (Thành Tương Dương trong nhà của Huỳnh Thừa Ngản) mỗi thứ một cái.
  Đem những thứ này đưa cho Cam Ninh thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Cảnh Sơn Sơn Động. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: gỗ của thuyền Cẩm Phàm.
  BOT Gia Cát Lượng ​


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: truy kích tại Trường Bản.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Hạ Hầu Đôn.
  Đến Thông Độ đối thoại với Từ Thứ.
  Đến Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Hạ Hầu Thượng vào chiến đấu với Hồ Ban, Lưu Phong, Ma Phương, Sấu Dân Binh ? người.
  Thắng lợi đến Thôn Tân Dã đối thoại với sĩ binh bị thương và vào chiến đấu với Trần Đáo, Liêu Hóa, Trương Phi, , Gia Cát Quân, Tân Dân Binh 5 người.
  Thắng lợi ta đến Quan Phủ Tương Dương đối thoại với Trung Hiệu Quân, đồng ý giúp đỡ Tào Tháo.
  Đến Trường Bản Ba tầng thứ 1 đối thoại với Nhược Dân Binh và vào chiến đấu với Tôn Cang, Ma Xiêu, Giản Ung, Trần Chấn, Nhược Dân Binh 5 người.
  Thắng lợi đối thoại với Lưu Bị và vào chiến đấu với Quan Ngân Bình, Huỳnh Thừa Ngạn, Lưu Bị, Quan Bình, Huỳnh Nguyệt Anh, Bì Giáp Tốt 5 người.
  Thắng lợi ta đến tầng thứ 2 đối thoại với Định Quân Hiệu.
  Tiếp tục đi đến Trường Bản Kiều đối thoại với Hạ Hầu Kiệt, đối thoại tiếp với Trương Phi tại đây thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: bao tay Thiên Võng (trí + 30, công – 3, lv. 96).
  BOT Hứa Chữ


  --------------------------------------------------------------------------------​
  Tên nhiệm vụ: dùng võ kết bạn với Hứa Chu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Phù Bo Hộ Uyễn (phòng + 6, lv. 15).

  Tên nhiệm vụ: bãi bình Nhũ Nam
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Trong Quan Phủ Trần Lưu ta đối thoại với Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến rừng Lan Sơn vào trong động ta gặp Hà Mạn và Bùi Nguyên Thiệu đang canh giữ một xe lương thực, ta chọn xe lương lập tức vào chiến đấu với Nguyên Thiệu, Hà Mạn, Hà Ngi, Đỗ Viễn, Huỳnh Thiệu.
  3. Thắng lợi vào đánh tiếp với Hứa Chu, Hứa Định.
  4. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Việt Châu(Trung Nguyên), Thành Trần Lưu. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Xích Địa Thủ (trí + 12, phòng – 1, lv. 40).

  Q này bot Hứa Chử kín đáo hơn
  Quách Gia​


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: Ti Di Hô cử xứ giả.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn tìm xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang tìm đất sành thái (Hắc Võ Sĩ), Nhị Châu Rừng Ti Nam tìm vỏ sò lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
  Trở về tìm Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mã gia nhập đội ngũ.
  Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân Bình, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
  Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoang, Điển Vi, Quách Gia, Trình Lập, Hứa Tữ.
  Thắng lợi đến Thanh Châu Đình Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
  Thắng lợi trở về Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ Mã Đài Quỉ Vương.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Ti Di Hô.
  Trương Hợp


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: Trận đấu lôi đài ngầm
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đi đến lôi đài ngầm đối thoại với chủ nhân của lôi đài, người chơi lập tức có thể chọn khiêu chiến lv để chiến đấu.
  Lv 1: (cơ bản là so về tài nghệ).
  Lv 2: Tuân Hoặc (cuộc chiến thực lực cho trung cấp).
  Lv 3: Trương Cáp (cuộc chiến thực lực cho cao cấp).
  Lv 4: Thuần Như Quỳnh (cuộc chiến sinh tử cao nhất).
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người khuân vác hàng hóa tại Diệp Thành.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi Chú: đánh thua ta có thể tiếp tục khiêu chiến.
  Vật phẩm có được: lv 1 : chưa biết, Lv 2: chưa thể nói, Lv 3: chưa thể nói, Lv 4: Dúc Nhật Thủ (trí + 6, lv. 15).
  Ân Phục


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: Tào Bí đoạt Ân Phục.
  Quá trìnhn nhiệm vụ:
  Ta đến quân dinh Lê Dương đối thoại với Tào Bí, đồng ý giúp đỡ.
  Đến con con hẽm Diệp Thành kế bên đường lớn Diệp Thành tại phú hộ đối thoại với Lưu Phu Nhân.
  Đến Mỏ Khoáng Thường Sơn, trong mỏ khoáng đối thoại với Ân Phục, vào chiến đấu với cô ta.
  Thắng lợi đối thoại tiếp với Lưu Phu Nhân và vào chiến đấu với Trần Quần, Đổng Chiêu, Tàng Bá, Tào Nhân, Tào Hồng.
  Thắng lợi ta đối thoại với Tào Bí và vào chiến đấu với Tào Bí, Hứa Tữ, Hạ Hầu Đôn, Tào Chương, Trương Cáp.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dự Châu, Rừng Lê Dương. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: túi trừ điểm, kim huyết thạch (SP + 35).
  Ô Duy Mã


  --------------------------------------------------------------------------------​

  tên nhiệm vụ: nhiệm vụ tìm ngựa cho Vệ Chi.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ(trong thành Bình Nguyên), đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.
  2. Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
  3. Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực + 5, lv. 10).
  Lưu Bích​


  --------------------------------------------------------------------------------​

  Tên nhiệm vụ: khiêu chiến Lưu Bích.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến lôi đại tại đấu trường tỉ võ tìm gặp Lưu Bích đối thoại, đồng ý tỉ võ với ông ta, vào chiến đấu.
  Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Đường Lang Ủng (phòng + 4, lv. 5).


  Duy mở hàng đó  ----Thân----
   
 3. victoryvn3

  victoryvn3 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/7/04
  Bài viết:
  2,950
  Nơi ở:
  Nhà má vợ
  Triệu Vân


  Tên nhiệm vụ: làm quen với Thường Sơn Triệu Tử Long.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta vào Thôn Thường Sơn đối thoại với Công Tôn Phạm, chọn chiến đấu với hắn ta.
  Sau khi thắng Triệu Vân sẽ xuất hiện đối thoại xong vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thôn Thường Sơn. Ghi chú: ở trận chiến đấu thứ 2 chỉ có 4 thành viên tham gia mà thôi.
  Vật phẩm có được: Tam xa kích (công + 7, lv. 15).

  Tào Tháo Từ Châu

  Tên nhiệm vụ: tiến đánh binh mã của Hạ Hầu Tôn, tiến đánh binh mã của Tào Tháo.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Sau khi vào Hạ Phỉ Thành, ngay cửa thành ta gặp Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Huyên cản trở, vào chiến đấu.
  Sau khi thắng lợi sẽ gặp và chiến đấu với Tào Tháo, Tào Hồng, Tuân Hoặc, thắng lợi ta có thể vào Hạ Phỉ Thành.
  Đối thoại với Trần Đăng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh binh mã của Tào Nhân.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Linh Vương Quán (trí + 6, lv. 15).

  Tên nhiệm vụ: Đem thư cầu cứu đi cứu viện binh mã Từ Châu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Khi vào Thành Từ Châu, ta sẽ bị Tào Báo cản trở ngay cửa thành đối thoại với ông ta xong bạn có thể đi vào.
  Lúc vào Quan Phủ sẽ bị Ma Phương đứng bên ngoài cửa cản lại đối thoại xong ta mới có thể đi vào.
  Ta vào đối thoại với Tào Khiêm xong, vào chiến đấu, đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ, lúc này Lưu Quan Trương 3 người sẽ rời khỏi đội ngũ.
  Khi ta rời khỏi cửa thành sẽ bị Tào Nhân cản trở, lập tức vào chiến đấu.
  Thắng trận này ta trở về tìm Đào Khiêm thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đưa thư cầu cứu tới Lưu Bị ở Bình Nguyên Thành.
  Địa điểm: Từ Châu, Thành Từ Châu. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Mũ Bạch Hạo (phòng + 6, lv. 15), thủy điểu vũ.

  Tên nhiệm vụ: Trì viện Từ Châu Thành.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Quan Phủ Từ Châu Thành đối thoại với Trần Đăng, đồng ý giúp đỡ.
  Đến rừng Hạ Thái, khi vào ta theo hướng bên trái đi, đối thoại với Biên Nhượng và vào chiến đấu với Trương Phẫn, Tiết Đệ, Lưu Diên, Lưu Đại, Thái Kì.
  Thắng lợi ta đến cửa thành Bắc Hải Thành đối thoại với Điền Giai.
  Khi trở về Thành Từ Châu, tại cửa thành ta sẽ gặp và chiến đấu với Tiết Đệ, Lý Cang, Hạ Hầu Bác, Hạ Hầu Ân, Lý Chỉnh.
  Thắng lợi ta vào Quan Phủ đối thoại với Trần Đăng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh binh mã Tào Nhân.
  Địa điểm: Từ Châu, Từ Châu Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Thủy Điểu Vũ (thủy + 2).

  Mạch Nghĩa ,Cửu Hoặc và Trường Hợp

  Tên nhiệm vụ: Trận đấu lôi đài ngầm
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đi đến lôi đài ngầm đối thoại với chủ nhân của lôi đài, người chơi lập tức có thể chọn khiêu chiến lv để chiến đấu.
  Lv 1: (cơ bản là so về tài nghệ).
  Lv 2: Tuân Hoặc (cuộc chiến thực lực cho trung cấp).
  Lv 3: Trương Cáp (cuộc chiến thực lực cho cao cấp).
  Lv 4: Thuần Như Quỳnh (cuộc chiến sinh tử cao nhất).
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người khuân vác hàng hóa tại Diệp Thành.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi Chú: đánh thua ta có thể tiếp tục khiêu chiến.
  Vật phẩm có được: lv 1 : chưa biết, Lv 2: chưa thể nói, Lv 3: chưa thể nói, Lv 4: Dúc Nhật Thủ (trí + 6, lv. 15).

  Tên nhiệm vụ: trợ giúp công nhân khuân vác hàng hóa ở Diệp Thành.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Tới căn nhà nhỏ gần bức tường bên phải ở Diệp Thành tìm công nhân khuân vác hàng hóa đối thoại, đồng ý giúp anh ta tìm hạt đá bông 2 cái, hạt đá nhỏ 2 cái.
  Thu thập xong giao cho người đó thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Quyển lôi đài dưới đất.

  Quest bot Thái Thi Từ  Tên nhiệm vụ: hàn phục Thái Sử Từ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đối thoại với Tôn Sách( thành kiến nghiệp) đồng ý đi đến Bắc Cố Sơn(kế bên thành kiến nghiệp) hàng phục Thái Sử Từ.
  Đến chân núi Bắc Cố Sơn đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Trần Mộc, Trần Tín.
  Thắng lợi ta đến An Lạc Sơn Động, trong động ta gặp Tổ Lang, Tiêu Kỷ (vị trí có thể tham khảo ban đồ mê cung), đối thoại với Tổ Lang xong vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta trở về tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi Chú: không.
  Vật phẩm có được: Tụ Vũ Kích (công + 12, phòng – 2, lv. 35), Cự Diêm Kích (công + 11, nhanh nhẹn – 1, lv. 35).

  Quest bot thứ hai ( chỉ dành cho Địa warrior )
  Tên nhiệm vụ: lúc công đánh cửa thành xuất hiện kẻ địch.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ Ma Xiêu, Thân Vệ Trưởng sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
  Ta đến cửa thành thì xảy ra chiến đấu, trận đấu thứ 1 đánh xong, Thân Vệ Trưởng rời khỏi đội.
  Trận thứ 2 vào đánh với Thái Sử Từ, thắng lợi Thái Sử Từ gia nhập đội ngũ.
  Trở về tìm Khổng Dung thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ Ma Xiêu vào thành tìm Thái Thủ.
  Địa điểm: Thanh Châu, Bắc Hải Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Thư cầu cứu của Khổng Dung, Thái Sử Từ gia nhập đội ngũ.


  Quest bot thứ ba
  Tên nhiệm vụ: nhiệm vụ Thái Sử Từ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
  Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn – 2, lv. 25).  Tào Tháo


  Quest bot thứ hai Tên nhiệm vụ: giúp đỡ Hắc Sơn Quân.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta vào rừng cây Đông Quận, lúc vào cửa khẩu ta gặp tiểu binh và vào chiến đấu, thắng lợi ta đi tiếp.
  Lúc vào Đông Quận ta sẽ gặp Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu, thắng lợi thì vào được bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành trong Quan Phủ, vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta đi đến Rừng Đôn Khươu đối thoại với Bạch Hiểu, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
  Khi vào Đông Quận trên đường đi bạn sẽ gặp 2 lần cản trở của Ngự Lâm Quân, thắng lợi có thể tiến tiếp vào bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành tại Quan Phủ.
  Khi trở về Rừng Đôn Khươu, ta gặp Tào Tháo vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta về đối thoại với Bạch Hiểu thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Vĩnh Đông Thủy Tinh.

  Quest bot Đổng Trác


  Tên nhiệm vụ: giải cứu Đổng Trác bị vây.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến quảng trường Trác Quận tìm Châu Tịnh trong ngôi nhà nhỏ để đối thoại, đồng ý giúp ông ta.
  Tiếp đó ta đến doanh trại Lê Dương ở Diệp Thành, sau khi vào rừng cây Lê Dương, đến từng thứ 2.
  Sau khi vào tầng thứ 2, hướng về phía bên tay phải đi tiếp, lúc này bạn sẽ gặp Trương Giác cản trở, tại đây có cả Đổng Trác đang cầu cứu, bạn chọn chiến đấu với Trương Giác.
  Thắng lợi xong, vì tính khí của Đổng Trác rất ngạo mạn bạn phải chọn vào chiến đấu với Đổng Trác.
  Xong việc ta trở về Trác Quận tìm Châu Tịnh thì hoàn thành nhiệm vụ.  ----Thân----
   
 4. Mr.Luc

  Mr.Luc Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  12/5/06
  Bài viết:
  199
  Nơi ở:
  -=::Thiên Đường::=-
  Tống Nhân - Tống Dũng​

  Tên nhiệm vụ: sự khảo nghiệm của Tống Dũng.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới trước cửa thành tìm Tống Dũng để đối thoại, đồng ý đánh với ông ta, lập tức vào trận đấu.
  2. Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: được Tống Dũng gia nhập đội ngũ.

  Tên nhiệm vụ: nhiệm vụ bài toán của Tống Nhân.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới trước cửa thành tìm Tống Nhân đối thoại, ông ta sẽ ra bài toán đố bạn. Bạn chọn câu trả lời 3 là 20 tuổi.
  2. Đáp đúng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Tống Nhân gia nhập đội ngũ của bạn.
   
 5. Mr.Luc

  Mr.Luc Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  12/5/06
  Bài viết:
  199
  Nơi ở:
  -=::Thiên Đường::=-
  Trương Phi - Quan Vũ

  Tên nhiệm vụ: sự hiểu lầm của Quan Vũ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Trác Quận đối thoại với Tô Song.
  2. Sau đó đến nhà Quan Vũ đối thoại với ông ta và vào chiến đấu.
  3. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến với Trương Phi.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Hoàn Hồn Đơn 6 cái.

  Tên nhiệm vụ: sự khiêu chiến của Trương Phi.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tại khách sạn trong Trác Quận đối thoại với chú Trần.
  2. Tiếp đó đến nhà Trương Phi đối thoại với ông ta, vào chiến đấu.
  3. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Ngựa tốt 2 con(dùng để tăng lòng trung thành cho võ tướng).
   
 6. Mr.Luc

  Mr.Luc Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  12/5/06
  Bài viết:
  199
  Nơi ở:
  -=::Thiên Đường::=-
  Vân Du Đạo Sĩ​

  Tên nhiệm vụ: MP3 thần kỳ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tại quảng trường Trác Quận đối thoại với Vân Du đạo sĩ, bạn sẽ vào chiến đấu với Vân Du đạo sĩ và Tiểu Gia Cát.
  2. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: MP3 thần kỳ.
  Lưu Bị​

  Tên nhiệm vụ: Lưu Bị tạm biệt mẹ để đi xa.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới nhà của mẹ Lưu Bị trong Thôn Lâu Song đối thoại với bà, đồng ý giúp dẫn Lưu Bị về.
  2. Đến Đào Nguyên tìm gặp Lưu Bị đối thoại, vào chiến đấu sau khi thắng lợi Lưu Bị sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
  3. Về lại Thôn Lâu Song tìm gặp mẹ Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Thôn Lâu Song. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Tấn Địa Ủng (phòng + 5, lv. 10).
  Trương Giác ( hot)​


  Tên nhiệm vụ: đoạt lấy bảo khí tế đàn.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Lên chỗ tế đàn, bấm vào hộp châu báu, lập tức vào chiến đấu với Trương Giác.
  2. Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải có thuộc tính của trận hình Khăn Vàng.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Tế tửu tụng văn (trí lực + 5, lv 10).
   
 7. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BOT ĐẠI BÀNG ƯNG TỬ ​
  PHP:
  Tên nhiệm vụQuạt của Khổng Minh.
  Quá trình nhiệm vụ
  Ta đến Kinh Bắc Long Trung Thảo Lư đối thoại với Tiểu Đồngđồng ý giúp đỡ.
  Đến Khách sạn Tượng Dương đối thoại với điếm tiểu nhịđược “Bình rượu của nhà Gia Cát”.
  Trở về tìm Tiểu Đồng đối thoạiđồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm “Thất Khổng Trúc” (Thành Đô Thành-Nhà Trần Mậtmột cái.
  Đem “Thất Khổng Trúc” đưa cho Tiểu Đồngđược “Trúc để làm gậy”.
  Ta đến khách sạn Tương Dương Thành đối thoại với Kim Đại Bàng.
  Đi đến Sơn Động Cảnh Sơntrong động đối thoại với Kim Đại Bàng và vào chiến đấu với Đại Bàng Ưng TửThương Ưng 4 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụsau khi chuyển sanh người chơi cần phải lv25 trở lên.
  Địa điểmKinh BắcNgọa Long CangGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượcThiên Nhân Vũ (trí 18địa 2lv60 sử dụng cho chuyển sanh).
   
 8. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BÓT QG , DV , TH , TRƯƠNG LIÊU ........​


  PHP:
  Tên nhiệm vụQuan Vũ đầu hàng Hán không đầu hàng Tào.
  Quá trình nhiệm vụ
  1. Tới Tiểu Phí Thônkhi vào ta đối thoại với Trần ĐăngTrương PhiQuan Vũ.
  2. Trước khi vào Quan Phủ ta vào chiến đấu với Hạ Hầu BácCư VệVương TrungLộ ChiêuChu LinhLưu Đại.
  3. Thắng lợi ta vào Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đỡ.
  4. Tới Hạ Phỉ Thành ta vào nhà của Cam Phu Nhân đối thoạiđồng ý giúp đỡ.
  5. Lúc ra khỏi thành vào chiến đấu với Ngưu KimLưu HuêLữ HổHàn HạoLý ThốngPhùng Giai.
  6. Thắng lợi ta đến Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cungtại lối vào ta chiến đấu với Tào NhânTào ThuầnKhổng TúTào NhânHạ Hầu LanTào HồngTuân DuDư Cấm.
  7. Sau khi thắng trận lúc vào tầng thứ 2 Rừng Hạ Phỉ ta gặp một đám người Hạ Hầu Tôn cản lạikhi đối thoại với ông ta sẽ vào chiến đấu với Lý ĐiểnTrình LậpHạ Hầu TônHạ Hầu HuyênLạc TấnSái DươngThi Hoan.
  8. Thắng lợi tại tầng thứ 2 ta chiến đấu tiếp với Quách GiaĐiển ViHứa TựTừ HoangTuân HoặcMãn SủngTrương LiêuLý Thống.
  9. Thắng lợi ta theo hướng bên trái đi gặp Hạ Phỉ Binh đối thoạigặp Quan Vũ đối thoại tiếp.
  10. Trở về Hạ Phỉ Thành đối thoại với Cam Phu Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụcần phải hoàn thành nhiệm vụ tả kích chiếntấn công mạnh Thái Sơn.
  Địa điểmTừ ChâuTiểu Phí ThônGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượctùy theo trường hợp có đượcBội mẫn chươngBộc kích văn chương.
   
 9. Mr.Luc

  Mr.Luc Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  12/5/06
  Bài viết:
  199
  Nơi ở:
  -=::Thiên Đường::=-
  Hàn Trung - Tôn Trọng
  Tên nhiệm vụ: tìm kiếm hung thủ đánh cướp Lưu trưởng quí.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Việc đầu tiên người chơi đến quán trà tìm chú Đai để đối thoại, có được tin tức của Lưu trưởng quí bị đánh cướp, đồng ý đi điều tra.
  2. Đến chỗ Lưu trưởng quí kế bên khách sạn, đồng ý tìm lại số tiền mà ông ta tích lũy.
  3. Tiếp đó đến ngôi nhà mà có 2 tên Khăn Vàng trước cửa, trước khi vào nhà ta phải chiến đấu với họ, đánh thắng ta mới vào được nhà của Quan Phủ.
  4. Đối thoại với Hàn Trung xong vào chiến đấu, đánh thắng sẽ biết được số tiền đó bị Tôn Trọng đánh cướp.
  5. Ta lại đến chỗ tỉ võ tìm Tôn Trọng đối thoại, đánh thắng ta sẽ có được “Ngân phiếu”.
  6. Đem ngân phiếu về cho Lưu trưởng quầy thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Kim diện thiết giáp (phòng + 7, lv 15).
  Lưu Tiểu Đệ

  Tên nhiệm vụ: giúp Lưu A Ma tìm lại đứa cháu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
  2. Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệ, đối thoại với anh trai đứng kế bên, vào chiến đấu.
  3. Đánh thắng, Lưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũ, dẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải gia nhập quân khăn vàng (550).
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Cờ kinh (trí lực + 1, công + 1).
  Châu Sáng


  Tên nhiệm vụ: Diệt cướp khăn vàng.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới tìm Hứa Du tại Diệp Thành đối thoại, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  2. Ta đi đến rừng cây Trung Sơn ở U Châu, trong đường hầm giữa đường gặp sự cản trở của Viên Thiệu, ta vào chiến đấu, thắng lợi thì tiếp tục tiến về phía trước.
  3. Tiếp tục đi đến rừng cây nơi tận cùng, ta sẽ gặp Châu Sáng , đối thoại xong sẽ vào chiến đấu.
  4. Thắng lợi xong ta tìm lại Hứa Du tại Diệp Thành thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi chú: Không.
  Vật phẩm có được: Diêm Lưu Giáp (phòng + 7, lv. 15).
   
 10. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BOT LƯU TIỂU ĐỆ
  PHP:
  Tên nhiệm vụgiúp Lưu A Ma tìm lại đứa cháu.
  Quá trình nhiệm vụ
  Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thànhđồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
  Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệđối thoại với anh trai đứng kế bênvào chiến đấu.
  Đánh thắngLưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũdẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụcần phải gia nhập quân khăn vàng (550).
  Địa điểmU ChâuCự Lộc ThànhGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượcCờ kinh (trí lực 1công 1).
   
 11. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BOT HCDT
  PHP:
  Tên nhiệm vụxông vào hoàng cung Diệp Thành.
  Quá trình nhiệm vụ
  Lúc vào hoàng cung Diệp Thànhtại cửa ta gặp Văn XúNhan LươngPhùng Kỷ cản trởthắng lợi ta có thể đi vào.
  Tiến vào bên trong tiếp tục đối thoại với Viên Thiệuta sẽ chiến đấu với Viên ThiệuViên ThượngViên HyViên ĐàmVăn XúNhan Lương.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụkhông có.
  Địa điểmDự ChâuDiệp ThànhGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượcHắc Thiết Kiếm (công 4độ nhanh nhẹn 1lv10).
   
 12. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BOT TÔN QUYỀN
  PHP:
  Tên nhiệm vụkhông sát sinh.Quá trình nhiệm vụ
  Ta đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Dư Phanđồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm ly rượu nhỏ (trong nhà Trương Chiêuđưa cho ông ta và vào chiến đấu với [COLOR="red"]Tôn Quyền[/COLOR].
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụlv20.
  Địa điểm
  Dương ChâuKiến Nghiệp ThànhGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượcđiểm kinh nghiệm nhiều.
   
 13. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  BOT TTH , LM , CHU DU , CAM NINH , TON DUC
  PHP:
  Tên nhiệm vụSơn Việt
  Quá trình nhiệm vụ

  Ta đến Dương Châu Thôn Đông Trị đối thoại với Trần Đoạnđồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Trần Bộcđồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng An Lạc phía trên Lâm Lịch Sơn Đỉnh đối thoại với Ngô Miễn vào chiến đấu với Ngô NgũNgô MiễnHồng TấnHồng MinhSơn Việt Binh 2 người.
  Thắng lợi xongđược mì thọ xuân 1 cái.
  Trong lúc đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Bộcta đến An Lạc Sơn Động.
  Trong Động ta đối thoại với Tôn Thượng Hương và vào chiến đấu với Ngô SánĐinh PhiênTôn Thượng HươngTôn DựcPhùng TrắcTrưởng Phàm Binh 5 người.
  Thắng lợi ta đi tiếp vào trong động đối thoại với Lữ Mông và vào chiến đấu với Từ TộĐinh PhụngLữ MôngHàn ĐươngTừ KiềuTrương ÔnGiang Đông Binh 4 người.
  Thắng lợiđi tiếp vào bên trong đối thoại với Cam Ninh và vào chiến đấu với Lạc ThốngChu KĩCam NinhChu TàiTưởng KhâmChu TháiTrường Tương Binh 4 người.
  Thắng lợi ta đến Sơn Động Dư Khangtrong động ta đối thoại với Chu Du và vào chiến đấu với Lỗ TúcChu DuLinh ThốngTrần VõHám TrạchTừ ThịnhTuần Hàng Viên 4 người.
  Thắng lợiđi tiếp đối thoại với Tôn Quyền và vào chiến đấu với Trương ChiêuTôn QuyềnTrường HoànhChu NhiênPhan ChươngTrình PhổTiểu Thuyền Binh 4 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụlv20.
  Địa điểm
  Thôn Đông TrịGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượctùy theo trường hợp có đượcthăng hoa đảmcẩm nang hồi ức.
   
 14. fire*and*Ro

  fire*and*Ro Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  4/5/06
  Bài viết:
  134
  Nơi ở:
  =.^ Vũng Tàu ^.=
  bot MS
  PHP:
  Quá trìnhn nhiệm vụ:
  1. Ta đến Lương Châu Tửu Tuyền Lục Châu đối thoại với Mã Siêu.
  2. Đến Thôn Ký Huyện tại khách sạn đối thoại với ổng chủ khách sạnhứa giúp tìm “gỗ tất hương” (Rừng Lâm Bàng-Xích Khương Binh), “trừng thiết viên” (Mỏ Khoáng Đồng Lương Sơnmỗi thứ một cái.
  3. Tìm xongđến Thôn Tửu Tuyền giao cho Mã Siêu và vào chiến đấu với ông ta.
  4. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụChuyển Sanh lv25.
  Địa điểm
  Lương ChâuThôn Tửu TuyềnGhi chúkhông.
  Vật phẩm có đượcĐịa Động Trọng Giáp (phòng 25nhanh nhẹn – 4địa 2lv60sử dụng khi Chuyển Sanh).
   
 15. XxlongthầnxX

  XxlongthầnxX Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/8/05
  Bài viết:
  2,850
  Nơi ở:
  Sky
  Q bot Quan Ngân Bình

  Tên nhiệm vụ: Giải cứu Quan Ngân Bình.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến nhà dân tại Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Tới đối thoại với Quan Ngân Bình tại Thôn Giải Lương, chọn tin tưởng cô ta.
  Trở về Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng và vào chiến đấu với Trương Hùng, Phạm Tiên, Trương Thành.
  Thắng lợi ta trở về tìm Quan Ngân Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: bùa hộ thân của Quan Ngân Bình.
  (lưu ý: muốn bot thì khi nói chuyện với QNB thì chọn cái thư 2 nhé)
   
 16. HaMaBeoU

  HaMaBeoU Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  31/3/06
  Bài viết:
  579
  Nơi ở:
  HCM
  Góp vui bằng Q bot Thẩm Phối!
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Triệu.H.Cương chống trả quân Viên Thiệu.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Ta đối thoại với Triệu.H.Cương tại Sơn Động Tây Hà, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Ta đi đến từng thứ 2 của Rừng Cây Cao Đô, gặp và chiến đấu với [COLOR="Red"]Thẩm Phối[/COLOR], Phùng Kỷ, Tượng Nghĩa Cừ, Nghiêm Kính, Tô Do.
  Sau khi thắng lợi ta đến Sơn Động Nha Quan, trong động ta đối thoại với Tữ Thụ và vào chiến đấu với Nghiêm Nhan, Cao Lãm, Tữ Thụ, Hứa Du, Thuần.Nh.Quỳnh, Văn Xú.
  Thắng lợi ta trở về tìm Triệu.H.Cương thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Bình Châu, Sơn Động Tây Hà. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Triệu.H.Cương.Tên nhiệm vụ: Triệu.H.Cương chống trả quân Viên Thiệu.
  
  Q bot LuBu cho ver 6.0 sắp tới
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: sự thông minh của Điêu Thuyền.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Ta đến Thông Đạo Bình Dương (Trong Rừng Cây Bình Dương) đối thoại với Bạch Chim, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Tây Hà Sơn Động đối thoại với La Thị và vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Lữ Uy Hoàng, Tuy Nguyên Tiến, Địch Đại Bác, Trường Thành Vệ 6 người.
  Sau khi thắng lợi trong động ta đối thoại với Ngũ Lục và vào chiến đấu với [COLOR="Red"]Lữ Bố[/COLOR], Ngụy Tục, Xích Minh, Tào Tính, Thành Liêm, Phi Hùng Võ Sĩ 3 người.
  Thắng lợi ta đến Thượng Đảng Thành đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ.
  Ta lại đến Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố, Lữ Bố gia nhập đội ngũ của bạn.
  Trở về tìm Điêu Thuyền đối thoại.
  Ta quay lại đối thoại với Ngũ Lục thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Bình Châu, Rừng Bình Dương. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Kinh Khanh Đao (công + 19, lv. 80).
  
  Công Tôn Khuyến
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Can đảm xông vào Thành Bình Nguyên.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Khi vào Thành Bình Nguyên sẽ chiến đấu với [COLOR="Red"]Công Tôn Khuyến[/COLOR].
  Đánh thắng thì vào được thành.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: không có.
  or
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Quyết chiến với Công Tôn Khuyến tại Giới Kiều.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Khi người chơi qua Giới Kiều sẽ xảy ra trận đấu với [COLOR="Red"]Công Tôn Khuyến[/COLOR]
  Đánh thắng là bạn có thể qua Giới Kiều.
  Địa điểm: U Châu, Giới Kiều. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: không.
  
   
 17. HaMaBeoU

  HaMaBeoU Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  31/3/06
  Bài viết:
  579
  Nơi ở:
  HCM
  Q bot Tả Hiền vương (6.0 có kt)
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Văn Cơ trở về Hán.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Diệp Thành Đổng Trác Đài đối thoại với Từ Hoang, đồng ý giúp đỡ, được Kim Ấn Đơn Dự.
  Đến Bình Châu Bộ Lạc Nam Hung Nô đối thoại với Tả Hiền Vương.
  Đến Quân Dinh bên tay trái đối thoại với Hô Trụ Tuyền và vào chiến đấu với Khứ Ti, [COLOR="Red"]Tả Hiền Vương[/COLOR], Hô Trụ Tuyền, Y Phu La, Hung Nô Kích Thủ 6 người.
  Thắng lợi ta qua quân dinh kế bên đối thoại với Thái Văn Cơ.
  Trở về đối thoại với Tào Tháo, giúp tìm giấy bùa vàng 3 cái.
  Tìm xong giao cho Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: chưa nói ở đây.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: văn chương ngự ban (HP + 40, lv 15), tiên nữ đồ (trung thành + 3), quan võ văn chương.
  
  Tôn Quyền
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: không sát sinh.Quá trình nhiệm vụ: 
  Ta đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Dư Phan, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm ly rượu nhỏ (trong nhà Trương Chiêu) đưa cho ông ta và vào chiến đấu với [COLOR="Red"]Tôn Quyền[/COLOR].
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Ô Duy mã
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm ngựa cho Vệ Chi.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ, đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.
  Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
  Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực+5, lv10).
  
   
 18. HaMaBeoU

  HaMaBeoU Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  31/3/06
  Bài viết:
  579
  Nơi ở:
  HCM
  Nhìu con wa'
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Sơn Việt
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Ta đến Dương Châu Thôn Đông Trị đối thoại với Trần Đoạn, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Trần Bộc, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng An Lạc phía trên Lâm Lịch Sơn Đỉnh đối thoại với Ngô Miễn vào chiến đấu với Ngô Ngũ, Ngô Miễn, Hồng Tấn, Hồng Minh, Sơn Việt Binh 2 người.
  Thắng lợi xong, được mì thọ xuân 1 cái.
  Trong lúc đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Bộc, ta đến An Lạc Sơn Động.
  Trong Động ta đối thoại với Tôn Thượng Hương và vào chiến đấu với Ngô Sán, Đinh Phiên, [COLOR="red"]Tôn Thượng Hương[/COLOR], Tôn Dực, Phùng Trắc, Trưởng Phàm Binh 5 người.
  Thắng lợi ta đi tiếp vào trong động đối thoại với Lữ Mông và vào chiến đấu với Từ Tộ, Đinh Phụng, Lữ Mông, Hàn Đương, Từ Kiều, Trương Ôn, Giang Đông Binh 4 người.
  Thắng lợi, đi tiếp vào bên trong đối thoại với Cam Ninh và vào chiến đấu với Lạc Thống, Chu Kĩ, [COLOR="red"]Cam Ninh[/COLOR], Chu Tài, Tưởng Khâm, Chu Thái, Trường Tương Binh 4 người.
  Thắng lợi ta đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta đối thoại với Chu Du và vào chiến đấu với Lỗ Túc,[COLOR="Red"] Chu Du, Linh Thống,[/COLOR] Trần Võ, Hám Trạch, Từ Thịnh, Tuần Hàng Viên 4 người.
  Thắng lợi, đi tiếp đối thoại với Tôn Quyền và vào chiến đấu với Trương Chiêu, Tôn Quyền, Trường Hoành, Chu Nhiên, Phan Chương, Trình Phổ, Tiểu Thuyền Binh 4 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Thôn Đông Trị. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: thăng hoa đảm, cẩm nang hồi ức
  3 anh em Lưu -Quan-Trương
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: lãng tử Lữ Bố.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Thông Độ Hổ Lao Quan (Theo hướng Việt Châu) đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Sơn Động Hoàng Lăng, trong động đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lý Mông, Tả Linh, Vương Phương, Trương Bao, Vương Xương, Uy Viễn Quân 5 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại với Từ Vinh và vào chiến đấu với Lưu Lữ, Từ Vinh, Trương Long, Trương Chương, Cao Thạc, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người.
  Thắng lợi trở về Hổ Lao Quan đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Quan Phủ Lạc Dương đối thoại với Đổng Trác, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Hổ Lao Quan (Theo hướng Tư Đệ) đối thoại với Lạc Dương Binh và vào chiến đấu với [COLOR="Red"]Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi[/COLOR], Long Vệ 7 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thông Độ Hổ Lao Quan. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Độc Trường Lao (công + 25, phòng – 3, lv. 85), Tào Muội Hộ Uyển (phòng + 23, nhanh nhẹn – 3, lv. 85).
  Chú ý: những con đc tô màu đỏ là con có thể rơi kt!
   
 19. TamTháiTử

  TamTháiTử Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  26/6/06
  Bài viết:
  229
  nè cái này nhận Q vào nhà mún đánh nó chọn cái thừ 2 à nhe
  xin đọc kỹ các bài đã post trc Q này của xXlongthầnXx mình chỉ quote lại cho bạn mong bạn đọc kỹ từng trang
   
 20. HaMaBeoU

  HaMaBeoU Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  31/3/06
  Bài viết:
  579
  Nơi ở:
  HCM
  Có đây
  Mã:
  Tên nhiệm vụ: Giúp đỡ Ma Xiêu vào thành tìm Thái Thú.
  Quá trình nhiệm vụ: 
  Nói chuyện với Ma Xiêu đồng ý giúp đỡ, Ma Xiêu gia nhập đội ngũ
  Đến cửa thành sẽ vào chiến đấu với [COLOR="Red"] Võ An Quốc[/COLOR], thắng lợi vào gặp Khổng Dung thì hoàn thành nhiệm vụ. Ma Xiêu rời khỏi đội ngũ
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Bắc Hải Thành. Ghi chú: không.
  
   

Chia sẻ trang này