Bạn muốn thấy cảnh mưa tuyết rơi rơi trên trang Web của mình? Xin mời bạn “xắn tay áo

Thảo luận trong 'Lập trình & Đồ hoạ' bắt đầu bởi cuongomega, 22/10/05.

 1. cuongomega

  cuongomega Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  21/10/05
  Bài viết:
  3
  CODE
  <body background="black">
  <script language=JavaScript1.2>
  <!-- Begin
  var Không = 70; // so la roi
  var speed = 0.0001; // toc do roi
  var sKhôngwflake = "http://freewebs.com/friends12a10/tuyet.gif";
  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
  var dx, xp, yp;
  var am, stx, sty;
  var i, doc_width = 8000, doc_height = 8000;
  if (ns4up) {
  doc_width = 800;
  doc_height = self.innerHeight;
  } else if (ie4up) {
  doc_width = 800;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  dx = new Array();
  xp = new Array();
  yp = new Array();
  am = new Array();
  stx = new Array();
  sty = new Array();
  for (i = 0; i < Không; ++ i) {
  dx = 0; // set coordinate variables
  xp = Math.random()*(doc_width-50);
  yp = Math.random()*doc_height;
  am = Math.random()*20;
  stx = 0.02 + Math.random()/10;
  sty = 0.7 + Math.random();
  if (ns4up) {
  if (i == 0) {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  document.write(sKhôngwflake + "\" border=\"0\"></layer>");
  } else {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  document.write(sKhôngwflake + "\" border=\"0\"></layer>");
  }
  } else if (ie4up) {
  if (i == 0) {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  document.write(sKhôngwflake + "\" border=\"0\"></div>");
  } else {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  document.write(sKhôngwflake + "\" border=\"0\"></div>");
  }
  }
  }
  function sKhôngwNS() {
  for (i = 0; i < Không; ++ i) {
  yp += sty;
  if (yp > doc_height-50) {
  xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
  yp = 0;
  stx = 0.02 + Math.random()/10;
  sty = 0.7 + Math.random();
  doc_width = 800;
  doc_height = self.innerHeight;
  }
  dx += stx;
  document.layers["dot"+i].top = yp;
  document.layers["dot"+i].left = xp + am*Math.sin(dx);
  }
  setTimeout("sKhôngwNS()", speed);
  }
  function sKhôngwIE() {
  for (i = 0; i < Không; ++ i) {
  yp[i] += sty[i];
  if (yp[i] > doc_height-50) {
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
  yp[i] = 0;
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
  sty[i] = 0.7 + Math.random();
  doc_width = 800;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  dx[i] += stx[i];
  document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
  }
  setTimeout("sKhôngwIE()", speed);
  }
  if (ns4up) {
  sKhôngwNS();
  } else if (ie4up) {
  sKhôngwIE();
  }
  // End -->
  </SCRIPT>[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
   

Chia sẻ trang này