Bán kích ninja 17m tà :
kích 17m tà full TC 15 +7 ( đã bán )
Kích 17m tà full TC 15 + 8 ( 0 thuộc tính )
kích 17m tà full TC 15 +8 2+3 độc
kích 17m tà full TC 15 +8 5+3 độc ( đã bán )
kích 17m tà full TC 15 +9 5+4 độc

áo 7x full pt 8 +7 2 ngoại

hảo hữu : Rinazcita hay yh : waiting_u05

Thanks


----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: