Chơi tại: http://thegioivuinhon.net

Tính năng:
+ Luyện cấp
+ Mua bán / vật phẩm
+ Bơm máu, mana
+ Tăng điểm
+ Trang bị / Tháo vật phẩm
+ Tạo vật phẩm
...
Và còn nhiều tính năng tương đối giống với Mu Online thường

Mọi người vào đăng ký tài khoản xong đăng nhập để chơi game nha