Trò chơi này rất đơn giản,trước tiên mình đưa ra 1 Finish(or Signature) kèm theo tên đô vật,ví dụ như:

Trouble in paradise - Kofi Kingston

Nhiệm vụ các bạn là nêu ra 1 Finish(or Signature) bắt đầu bằng chữ E kèm theo tên đô vật.

Trò chơi quá đơn giản phải ko,mời các bạn tham gia cho vui.