Trích dẫn Từ bài viết của alucard_x Xem bài
xin thưa với mấy đại ka là cws vào trang leovn.in mà check. chws đwngf có nghe mấy thằng chó má đấy mà mất acc ráng chịu
muốn dow thì vào hẳn trang leovn.in để dow nhé mấy bạn