Đã làm theo đúng như hướng dẫn,nhưng đang kẹt cái vụ IP vì muốn đăng ký thêm nhiều tài khoản,nó cứ đưa ra thông báo :

會 員 帳 號 申 請 次 數 過 於 頻 繁 !!

Mặc dù đã dùng nhiều cách thay đổi IP,dùng proxy và đã kiểm tra dùng cái proxy ở tận Mỹ nhưng nó vẫn báo như vậy là làm sao nhỉ