Hướng dẩn làm nhiệm vụ sa hồn khắc tinh phong thần

----Phong Thần Online----
--Tiên Ma Giới--

chi tiết hướng dẩn bạn cần tìm có thể xem --->tại đây<---

nếu xem mà không hiểu bạn có thể vào --video-- để được nắm bắt rỏ
ràng hơn

sự kiện mới và event mới diển ra đến hết năm 2011 -2012 bạn có thể
xem --ở đây-- để được nắm bắt và chuẩn bị cho sự kiện sắp được
ra mắt

chúc thành công