ai có thế giúp mình với mình mới hcoi nên không biết mở như thế nào