Girls' Generation(SNSD)_Tổng hợp Vietsub Show

Trang 1 / 90 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 896
 1. #1
  Ngày tham gia
  30-10-2008
  Đến từ
  陳妍希's Home
  Bài viết
  3,804
  Rep Power
  32

  Girls' Generation(SNSD)_Tổng hợp Vietsub Show


  TV Shows - Varieties - Radios - Dramas

  DO NOT TAKE OUT GameVN

  2007
  [Debut] M.net Girls go to School
  [070727] M.Net - Girls Go To School Ep.1 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070810] M.Net - Girls Go To School Ep.2 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070814] M.Net - Girls Go To School Ep.3 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070817] M.Net - Girls Go To School Ep.4 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070824] M.Net - Girls Go To School Ep.5 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070831] M.Net - Girls Go To School Ep.6 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070907] M.Net - Girls Go To School Ep.7 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070914] M.Net - Girls Go To School Ep.8 MU || MS || MF: 001 | 002
  [070921] M.Net - Girls Go To School Ep.9 MU || MS || MF: 001 | 002

  MTV SNSD
  [070927] MTV SNSD Ep.1 - Soo Young Part 1 MU || MF: 001 | 002
  [070927] MTV SNSD Ep.1 - Soo Young Part 2 MU || MF: 001 | 002
  [071004] MTV SNSD Ep.2 - Yuri MU || MF: 001 | 002
  [071004] MTV SNSD Ep.3 - Jessica MU || MF: 001 | 002
  [071011] MTV SNSD Ep.4 - Seo Hyun MU || MF: 001 | 002
  [071011] MTV SNSD Ep.5 - Tiffany MU || MF: 001 | 002
  [071018] MTV SNSD Ep.6 - Sunny MU || MF: 001 | 002
  [071025] MTV SNSD Ep.7 - YoonA MU || MF: 001 | 002
  [071025] MTV SNSD Ep.8 - HyoYeon MU || MF: 001 | 002
  [071101] MTV SNSD Ep.9 - TaeYeon Part 1 MU || MF: 001 | 002
  [071101] MTV SNSD Ep.9 - TaeYeon Part 2 MU || MF: 001 | 002

  SNSD UCC Story
  [070719] SNSD UCC Story - Im YoonA MF
  [070719] SNSD UCC Story - SooYoung MF
  [070719] SNSD UCC Story - Sunny MF
  [070719] SNSD UCC Story - TaeYeon MF
  [070719] SNSD UCC Story - Tiffany MF
  [070719] SNSD UCC Story - Yuri MF
  [070719] SNSD UCC Story - Hyo Yeon MF
  [070719] SNSD UCC Story - Jessica MF
  [070719] SNSD UCC Story - SeoHyun MF
  [071221] SNSD UCC Joy Story MF

  KBS2 Star Golden Bell
  [071110] KBS2 Star Golden Bell Ep.158 (YoA,Hyo,Fany) MU
  [071215] KBS2 Star Golden Bell Ep.163 (Taeyeon, YoonA, Tiffany) - Unrar: pinkeravn.com MU
  [071222] KBS2 Star Golden Bell Ep.164 (Ri,Soo) MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007

  [071006] MBC Happy Shares Company - Yoona Part 1 MU: 001 | 002 || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [071013] MBC Happy Shares Company - Yoona Part 2 MU: 001 | 002 || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [070903] Mnet School of rock MU || MS
  [070922] SBS Star King - SNSD Dance cut MF
  [070930] SBS Gag Concert MF
  [071121] ETN News - Making of Girls Generation MV Part 1: MF || MU Part 2: MF || MU
  [071123] MBCDrama Park Kyung Lims Wonderful Outing - Unrar: pinkeravn.com MU
  [071209] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.5 - Unrar: pinkeravn.com MU
  [071216] KBS2 Brainking Einstein (Taeyeon & Tiffany) - Unrar: pinkeravn.com MU
  [071222]KBS Gag Festival - Yoona MU || MF
  [071228] MTV UFO Town Report - SNSD - Unrar: snsdufo MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [071230] SBS Gag Festival - SNSD MU
  Mnet Into the New World MV BTS Making MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [071128] MBC 7 Octave - Yuri - MU || MF: 001 | 002
  2008
  M.Net Factory Girl - Unrar: pinkeravn.com
  [081008] M.Net Factory Girl Ep 01 MU || MS
  [081015] M.Net Factory Girl Ep 02 MU || MS
  [081022] M.Net Factory Girl Ep 03 MU || MS
  [081029] M.Net Factory Girl Ep 04 MU || MS
  [081105] M.Net Factory Girl Ep 05 MU || MS
  [081112] M.Net Factory Girl Ep 06 MU || MS
  [081126] M.Net Factory Girl Ep 07 MU || MS
  [081203] M.Net Factory Girl Ep 08 MU || MS
  [081210] M.Net Factory Girl Ep 09 MU || MS
  [081217] M.Net Factory Girl Ep 10 MU || MS

  M.Net High Five
  [080330] M.Net High Five With SNSD Ep.1 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [080406] M.Net High Five With SNSD Ep.2 MU
  [080427] M.Net High Five With SNSD Ep.3 MF: 001 | 002

  KBS2 Kko Kko Travel Agency
  [080921] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.01 Tiffany MU
  [080928] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.02 Tiffany MU
  [081005] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.03 Tiffany MU: 001 || 002
  [081012] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.04 Tiffany MU: 001 || 002
  [081019] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.05 Tiffany MU: 001 || 002
  [081026] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.06 Tiffany MU: 001 || 002
  [081102] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.07 Yuri MU: 001 || 002
  [081107] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.08 Yuri MU: 001 || 002
  [081116] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.09 Yuri MU
  [081123] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.10 Yuri MU

  SBS Miraculous Victory and Defeat
  [080106] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.09 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 || MEGA1280: 001 | 002 | 003
  [080113] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.10 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 || MEGA1280: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080217] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.15 MU
  [080302] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.16 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 || MEGA1280: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008
  [080323] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.19 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [080413] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.22 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004

  KBS2 Star Golden Bell
  [080119] KBS2 Star Golden Bell Ep.168 - Unrar: pinkeravn.com MU: 001 | 002
  [080202] KBS2 Star Golden Bell SNSD Special MU
  [080301] KBS2 Star Golden Bell Ep.174 - Unrar: 123 MU
  [080315] KBS2 Star Golden Bell Ep.176 - Tae Yeon & Soo Young MU || MF:001 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007
  [080322] KBS2 Star Golden Bell Ep.177 MF:001 | 002 | 003 | 004
  [080412] KBS2 Star Golden Bell Ep.180 MU
  [080330] KBS2 Star Golden Bell Ep 200 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006

  MBCevery1 Wonderful Outing
  [080405] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing Ep.1 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [080412] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing Ep.2 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003
  [080419] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing Ep.3 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080426] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing Ep.4 MU || MF: 001 | 002
  [080112] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing MU
  [071123] MBCevery1 Park Kyung Lim's Wonderful Outing MF: 001 | 002 | 003

  [080203] Comedy Shin JungHwan's Adaptation Show - Unrar: pinkeravn.com MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080208] KBS2 News - Ellesse Photoshoot BTS MU
  [080209] SBS Starking Ep.54 - SNSD Cut - Unrar: pinkeravn.com MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [080216] MBC Happy Shares Company - Hyunbin (SNSD cut) MU || MF:
  [080401] M.net School of Rock MU || MS
  [080404] MBC 3 Color Woman Talkshow (Yuri Fany Soo Yoona) - Unrar: pinkeravn.com MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080411] KBS Vitamin - Teayeoncut MU || MF
  [080413] SBS 1000 Song Challenge SNSD Cut MF: 001 | 002
  [080417] M.net BoBpers Ep.5 SNSD Cut MF
  [080430] M.net Wide News - Star Song Relay - Unrar: pinkeravn.com MU || MF: 001 | 002 | 003

  [080502]Talk about sweet memories with SNSD Part 1 MU || MF
  [080502]Talk about sweet memories with SNSD Part 2 MU || MF
  [080511] Mnet Madam B Talk + Heaven + Oppa Nappa (Fany Sica) MU || MF || BADONGO
  [080728] Yoona's Childhood (YTN News) MU
  [080729] Mnet 20's Choice - SNSD nominee MU
  [080804] KBS Sukira SNSD Cut MU
  [080804] Mnet Wide News MU || MF: 001 | 002
  [080806] Mnet Wide News - Tae Yeon MU
  [080913] SBS Family Outing Ep.13 - Tae Yeon MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [080921] SBS Family Outing Ep.14 - Tae Yeon MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [081004] SBS Chocolate - Tae Yeon cut MU
  [081106] SBS Love Generation (Yuri) Part 1 MU || MF: 001 | 002 | 003
  [081113] SBS Love Generation (Yuri) Part 2 MU: 001 | 002
  [081229] SBS Grand Festival Big Bang's SeungRi & DaeSung and SNSD's TaeYeon & Yuri - Drama Musical MF

  2009
  KBSJoy Hello Baby
  [090623] KBSJoy Hello Baby Ep.01 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090630] KBSJoy Hello Baby Ep.02 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090707] KBSJoy Hello Baby Ep.03 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090714] KBSJoy Hello Baby Ep.04 MU || MS: 001 || 002 || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090721] KBSJoy Hello Baby Ep.05 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090728] KBSJoy Hello Baby Ep.06 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090804] KBSJoy Hello Baby Ep.07 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090811] KBSJoy Hello Baby Ep.08 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008
  [090818] KBSJoy Hello Baby Ep.09 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.10 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.11 MU
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.12 MU||MF : 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.13 MU||MF 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.14 MU||MF : 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.15 MU
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.16 MU
  [090825] KBSJoy Hello Baby Ep.17 MU MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [091020] KBSJoy Hello Baby Ep.18
  MU||MF : 001 || 002 || 003 || 004
  [091020] KBSJoy Hello Baby Ep 19 MU||MF : 001 || 002 || 003
  [091020] KBSJoy Hello Baby Ep 20 MU||MF : 001 || 002 || 003
  [091020] KBSJoy Hello Baby Ep 21 MU||MF : 001 || 002 || 003
  [091020] KBSJoy Hello Baby Ep 22 MU||MF : 001 || 002 || 003

  KBSDrama Hello Baby X-File
  [090808] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.1-2 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003
  [090815] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.3-4 MU || MS || MF: 001 | 002
  [090822] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.5-6 MU || MS || MF: 001 | 002
  [090829] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.7-8 MU || MS || MF: 001 | 002
  [090912] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.09 MU || MS || MF
  [090912] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.10 MU || MS || MF
  [090919] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.11 MF

  MBC Horror Movie Factory - Unrar: soshivn.com
  [090503] MBC Horror Movie Factory Ep.1 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090510] MBC Horror Movie Factory Ep.2 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090518] MBC Horror Movie Factory Ep.3 MU || MS || MF: Download
  [090525] MBC Horror Movie Factory Ep.4 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090607] MBC Horror Movie Factory Ep.5 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010
  [090614] MBC Horror Movie Factory Ep.6 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009

  Miero
  [090602] Miero Beauty N Diary 24 Ep.1
  [090605] Miero Beauty N Diary 24 Ep.2
  [090612] Miero Beauty N Diary 24 Ep.3
  [090619] Miero Beauty N Diary 24 Ep.4 (RAW)
  [090703] Miero Beauty N Diary 24 Ep.6

  [090904] Miero Beauty N Real Rest Variety Ep.1 & Making MU || MF || MEGA1280
  [090911] Miero Beauty N Real Rest Variety Ep.2 || MF || MEGA128
  [090911] Miero Beauty N Real Rest Variety Making Ep.2 MF || MEGA1280
  [090918] Miero Beauty N Real Rest Variety Ep.3 MF || MEGA128
  [090918] Miero Beauty N Real Rest Variety Making Ep.3 MU || MEGA1280
  [090925] Miero Beauty N Real Rest Variety Ep.4 & Making MU || MF
  [090905] Miero Rock, Paper, Sciccor (Tae, Soo, Na, Sun) MU || MF || MEGA1280

  KBS2 Star Golden Bell
  [090214] KBS2 Star Golden Bell - SNSD MU
  [090228] KBS2 Star Golden Bell - Yoona, Hyo, Soo MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090307] KBS2 Star Golden Bell Ep 227 - Yuri & Sooyoung (Full ep) MU
  [090718] KBS2 Star Golden Bell Ep.245 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010
  [091114] KBS2 Star Golden Bell Ep 261 - Sunny MU || MF: 001 | 002 | 003

  MBC We Got Married (Taeyeon Hyungdon cut)
  [090125] MBC We Got Married Ep.42 MU || MS
  [090201] MBC We Got Married Ep.43 MU || MS
  [090208] MBC We Got Married Ep.44 MU || MS
  [090215] MBC We Got Married Ep.45 MU || MS
  [090222] MBC We Got Married Ep.46 MU
  [090229] MBC We Got Married Ep.47 MU
  [090315] MBC We Got Married Ep.48 [URL=http://www.megaupload.com/?d=RFM0BT5R[/URL]
  [090322] MBC We Got Married Ep.49 MU
  [090329] MBC We Got Married Ep.50 MU
  [090405] MBC We Got Married Ep.51 MU
  [090412] MBC We Got Married Ep.52 MU
  [090419] MBC We Got Married Ep.53 MU || MEGA1280: 001 | 002 | 003 | 004 | MF 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090426] MBC We Got Married Ep.54 MU || MF: 001 | 002 | 003

  MC YulTi (MBC Music Core)
  [090404] MBC Music Core - MC YulTi MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090411] MBC Music Core - MC YulTi MU || MF: 001 | 002
  [090418] MBC Music Core - MC YulTi MU || MF: 001 | 002
  [090425] MBC Music Core - MC YulTi MU || MF: 001 | 002
  [090502] MBC Music Core - MC YulTi MF: 001 | 002 | 003
  [090516] MBC Music Core - MC YulTi MF: 001 | 002
  [090530] MBC Music Core - MC YulTi MF: 001 | 002 | 003
  [090606] MBC Music Core - MC YulTi MF: 001 | 002 | 003
  [090725] MBC Music Core - MC YulTi MF: 001 | 002 | 003
  [090704] MBC Music Core - MC YulTi MF

  [090109] Mnet Band Of Brother - Tae Yeon cut MF
  [090122] MBCevery1 Idol Army Show Ep.8 MU || MS
  [090129] MBCevery1 Idol Army Show Ep.9 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [090125] MBC Stars Dance Battle MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090815] KBS2 Star Golden Bell Ep.248 - Yoona Sooyoung Jessica Seohyun MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  [090205] MTV M PD - SNSD MF
  [090212] SBS Family Outing - YoonA Ep.1 MU || MS || MF: 001 | 002 | 001| 004 | 005 | 006
  [090301] SBS Family Outing - YoonA Ep.2 MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 001| 007

  [090214] KBS Peppermint Full MF: 001 | 002
  [090215] MBC Fantastic Duo - Yulti Cut MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | Sub
  [090221] MTV Class Up Part 1 MU || MF: 001| 002 | 003 | 004 | 005
  [090307] MTV Class Up Part 2 MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090221] SBS StarKing MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090222] MBC Star Theater MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090224] SBS Good Morning Show MU || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006

  [090224] KBS Joy See You Later - Sunny cut MU || MF: 001 | 002
  [090225] Radio Star Part1 ---MKV: MU ---AVI: MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [090305] Radio Star Part2 ---MKV: MU || MF001 | 002 ---AVI: MU: 001 | 002 || MS || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090226] SBS Chocolate 10 Minutes Talk MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090226] KBS2 Good Song - Unrar: tantungnam MU: 001 | 002 MF: Part1: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 Part2: 001 | 002 | 003 | 004
  [090227] MBC Section TV - SNSD cut MF: 001 | 002
  [090228] MBC Introducing A Star Friend ---MKV: MU ---AVI: MU: 001 | 002 || MF || MEGA1280: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008

  [090228] SBS Family Entertainment ---MKV: MU ---AVI: MU: 001 | 002 || MF: 001--->006 | 007--->016
  [090301] SBS Gold Miss is coming MU
  [090307] MBC Infinity Chalenge MU: 001 | 002 | 003 || MF
  [090308] KBS2 Deep Talk Show With Park Jung Hoon MU || MF
  [090310] KBS2 Imagination Plus(Sang Sang Plus) MU || MEGA1280: 001 | 002 | 003 || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |006
  [090314] KBS2 Champagne ---MKV: MU ---AVI: MU || MF
  [090317] KBS2 1 To 100 - Taeyeon Cut MU || MEGA1280: 001 | 002 | 003 || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

  [090323] MBC Come to Play MU || MF
  [090621] MBC Cheer Up Ep.1 ---MKV: MU ---AVI: MEGAUPLOAD || MEGA1280: 001 | 002 | 003 || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090624] MBC LaLaLa Music ---MKV: MU ---AVI: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [090625] KBS2 Happy Together - Taeyeon Cut ---MKV: MU ---AVI: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090704] MBC Infinity Challenge - Sica Cut MU || MF: 001 | 002
  [090704] SBS Star Junior Show - Sooyoung Cut MU || MF: 001 | 002
  [090705] MBC Oppa Band - Tiffany MF
  [090712] MBC Oppa Band - Tiffany MU || MF: 001 | 002 | 003

  [090718] KBS2 I Have an Uncle ---MKV: MU ---AVI: MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 || MU: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090718] KBS2 Champagne MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090718] SBS Starking - SNSD Cut MU MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090728] MBCevery1 Flowerboy Generation - SunSicaHyo Part 1 MU
  [090804] MBCevery1 Flowerboy Generation - SunSicaHyo Part 2 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  [090730] TBC SBS Utchatsa - Sica cut MU || MF: 001 | 002
  [090730] TBC SBS Utchatsa - Yuri cut MU || MF
  [090801] KBS2 Sketchbook MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006

  [090805] SBS Park Soohong's Feel Good Mission MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  [090810] KBS2 Global Talk Show MU: 001 | 002 || MS: 001 | 002 || MF || MEGA1280: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  [090815] SBS Kim Jungeuns Chocolate MU || MF
  [090822] KBS2 Champgne - Yoona Cut MU || MF: 001 | 002 || MEGA1280
  [090828] SBS Intimate Note MS || MF
  [090829] MBC TaeHyeJi - Sunsica Cut MU || MF: 001 | 002 | 003 || MEGA1280: 001 | 002
  [090917] KBS2 Document 30 - Samchon fan MU || MF: 001 | 002 | 003
  [090918] SBS StarKing - SNSD Cut MU MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  [091002] MBC Chuseok Special Sweet Girl - SNSD MU: 001 | 002 | 003 | 004 || MF : 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016
  [091003] SBS Idol Big Show - SNSD cut MU || MF: 001 | 002 | 003 || MEGA1280: 001 | 002 | 003
  [091004] KBS Champagne Lee Seungki Worldcup - YulSeoCut MU || MF : 001 | 002 | 003

  2009 Melon Music Awards X-Files MF: 001 || 002
  2009 Melon Music Awards ( Best Artist & Best Song ) - SNSD MF
  2009 Melon Music Award ( T-mobile Award & Interview Backstage ) - SNSD MF
  2009 Melon Music Award ( 2009 Top 10 & Smart Radio ) - SNSD MF
  2009 Melon Music Award ( Odyssey Award ) - SNSD MF
  Ystar 2009 Melon Music Awards - Full MU: 001 || 002 | 003
  Ystar 2009 Melon Music Awards - SNSD Cuts MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007 || 008 || 009
  YStar 24th Golden Disk Awards - SNSD Cuts MF: 001 || 002 || 003
  MBC 2009 Entertainment Awards - Special Award MF
  2009 MBC Drama Awards - Radio Newcome MF
  [090703] SBS Animation Awards - YoonA MF: 001 || 002
  [090703] SBS Animation Awards - Yuri MU

  2010
  KBS2 Invincible Youth Sunny & Yuri

  KBS2 Invincible Youth EP 01 MU: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4||MF : 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007 || 008
  KBS2 Invincible Youth EP 02 MU : Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
  KBS2 Invincible Youth EP 03 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 04 MU||MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 05 MU||MF : 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 06 MU||MF : 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 07 MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 08 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 09 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 10 MU: 001 | 002 | 003
  KBS2 Invincible Youth EP 11 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 12 MU||MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 13 MU||MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 14 MU||MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 15 MU||MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 16 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 17 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 18 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 19 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 20 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 21 MU||MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 22 MU||MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  KBS2 Invincible Youth EP 23 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 24 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 25 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 26 MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  KBS2 Invincible Youth EP 27 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  KBS2 Invincible Youth EP 28 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 29 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 30 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 31 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 32 MU

  KBS2 Invincible Youth EP 37 MU: 001 || 002 || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  KBS2 Invincible Youth EP 38 MU
  KBS2 Invincible Youth EP 40 MU || MF

  KBS2 Invincible Youth EP 42 MU || MF: 001 || 002
  KBS2 Invincible Youth EP 51 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Invincible Youth EP 52 MU || MF

  KBS2 Invincible Youth Special - Free time MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004


  MBC We Got Married Season 2 - Seohyun + Yoong Hwa


  MBC We Got Married Season 2 Ep 27 MU||MF : 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  MBC We Got Married Season 2 Ep 28 MU||MF : 001 | 002 | 003
  MBC We Got Married Season 2 Ep 29 MU||MF : 001 | 002 | 003 | 004
  MBC We Got Married Season 2 Ep 30 MU||MF : 001 | 002 | 003 | 004
  MBC We Got Married Season 2 Ep 31 MU||MF : 001 | 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 32 MU||MF : 001 | 002 | 003 | 004
  MBC We Got Married Season 2 Ep 33 MU||MF : 001 | 002 | 003
  MBC We Got Married Season 2 Ep 34 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 35 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 36 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 37 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 38 MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 39 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 40 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 41 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 42 MU || MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 43 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 44 MU || MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 45 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 46 MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 47 MU|| MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 48 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 49 MU || MF: 001 || 002
  MBC We Got Married Season 2 Ep 50 MU || MF: 001 || 002 || 003
  MBC We Got Married Season 2 Ep 51 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 52 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 53 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 54 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 55 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 56 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 57 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 58 MU
  MBC We Got Married Season 2 Ep 59 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 60 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 61 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 62 MU || MF
  MBC We Got Married Season 2 Ep 63 MU || MF || MS
  MBC We Got Married Season 2 Ep 64 MU || MF || MS

  SBS Strong Heart
  SBS Strong Heart Ep.1 - Yoona MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  SBS Strong Heart Ep.3 - Soo Young MU || MF: 001 || 002
  SBS Strong Heart Ep.4 - Yoona + Tiffany MU || 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart Ep.5 - Yoona + Tiffany MF: 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart Ep.6 full MU || MF: 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart Ep.7 - Jessica MU
  SBS Strong Heart Ep.8 - Jessica MU ||MF: 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart Ep.10 - Taeyeon, Hyoyeon, Seohyun MU
  SBS Strong Heart Ep.18 - SNSD MU
  SBS Strong Heart Ep.19 - SNSD MU ||MF: 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart - Jessica & Sunny MF
  SBS Strong Heart Ep 29 - Hyo Yeon & Yuri MU || MF: 001 || 002
  SBS Strong Heart Ep 53 - Yuri, SooYoung Cut MU || MF: 001 || 002 || 003
  SBS Strong Heart Ep 54 - Yuri, SooYoung Cut MU || MF: 001 || 002

  Dream Team Season 2
  Dream Team Season 2 Ep.18 MU || MF: 001 ||002 ||003
  Dream Team Season 2 Ep.19 MU
  Dream Team Season 2 Ep.22 MU || MS
  Dream Team Season 2 Ep.29 MU || MF: 001 || 002 || 003
  Dream Team Season 2 Ep.32 MU || MF: 001 || 002 || 003

  Star Golden Bell
  Star Golden Bell Ep.261 - SNSD MU || MF: 001 || 002 || 003
  Star Golden Bell Ep.274 - SNSD MU || MF: 001 || 002 || 003
  Star Golden Bell Ep.279 - SNSD MU

  Familly Outing Season 2
  Familly Outing Season 2 Ep.1 MU
  Familly Outing Season 2 Ep.2 MF: 001 || 002 || 003
  Familly Outing Season 2 Ep.3 MU
  Familly Outing Season 2 Ep.4 MF: 001 || 002 || 003
  Familly Outing Season 2 Ep.5 MU
  Familly Outing Season 2 Ep.6 Updating
  Familly Outing Season 2 Ep.7 Updating
  Familly Outing Season 2 Ep.8 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Familly Outing Season 2 Ep.9 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Familly Outing Season 2 Ep.10 MU || MS: 001 || 002 || 003
  Familly Outing Season 2 Ep.11 Updating...
  Familly Outing Season 2 Ep.12 MU || MF: 001 || 002 || 003
  Familly Outing Season 2 Ep.13 MU || MF: 001 || 002 || 003
  Familly Outing Season 2 Ep.14 MU
  Familly Outing Season 2 Ep.15 MS: 001 || 002 || 003

  KBS2 Win Win
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - SNSD MU: 001 || 002 || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - Bi Rain MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - WGs MF: 001 || 002 || 003 || 004
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - One Day MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - 2PM MU MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - YoonA Cut MU
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - Sooyoung Cut MU || MF
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - Kim So Yeon MU || MF: 001 || 002 || 003
  KBS2 Win Win ( Tae Yeon ) - Siwon, Yongwa, Taekyeon MU

  Y-Star Now
  Y-Star Now - It's SNSD Ep 01 MU || MF: 001 || 002 || 003
  Y-Star Now - It's SNSD Ep 02 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Y-Star Now - It's SNSD Ep 03 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Y-Star Now - It's SNSD Ep 04 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004

  SNSD In Tokyo (Sonuyh Photobook DVD)
  SNSD In Tokyo - Intro Day 1 MU || MF: 001 || 002
  SNSD In Tokyo - Intro Day 2 MF: 001 || 002
  SNSD In Tokyo - Intro Day 3 MF: 001 || 002

  Star King
  Star King ep.62 - SS501, SNSD (Tiffany, Yuri, Yoona), Super Junior (Lee Teuk, Shin Dong) MU || MF: 001 || 002 ||003
  Star King Ep 147 - SNSD MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Star King Ep 152 - SNSD MU
  Star King Ep 154 - SNSD MU || Folder MF
  Star King Ep 161 - SNSD MU || MS: 001 || 002 || 003
  Star King Ep 169 - SNSD MU || MF Folder Pass: veokoy
  Star King - SNSD Cuts MU
  Star King cut - Kiss (Jessica & Sunny & Yuri & Tiffany) MF

  Other

  Star Call - Yuri MF
  Star Call - Yoona MF
  Star Call - Seohyun MF
  Star Call - Sooyoung MF
  Star Call - Sica MF
  Star Call - Fany MF

  MBC Oppa Band 1 - Tiffany cut MF
  MBC Oppa Band 2 - Tiffany cut MF
  Park Jung Geum - Yoona Cuts Ep.19 MU
  Park Jung Geum - Yoona Cuts Ep.20 MF
  Star King (Magic Trick) - Sica MU || MF
  Star King (Magic Trick) - Yoona MU || MF
  KBS2 Sweet Night EP 04 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005
  KBS2 Sweet Night EP 05 MU || MF: 001 || 002
  Familly Outing Season 1 Ep.81 - Tiffany MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Familly Outing Season 1 Ep.82 - Tiffany MU
  Haha Mong Show Ep.1 MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Haha Mong Show Ep.4 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Despicable Me Interview - Tae & Seo MU || MF

  UFO Attack - TiffSunHyo MU || MF
  UFO Attack - SeoSica MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  SBS Solomon's Choice - TaeFany Cuts MU || MF
  SBS Solomon's Choice ep.3 - SNSD Cuts MU
  SBS Running man ep 04 - Sica cut MU || MF: 001 || 002
  SBS Running man ep 05 - Sica cut MU || MF
  Tiffany's Sonyeon Sonyeo Gayo Baekso EP 99 - Hidden Cam MU || MS
  Tiffany's Sonyeon Sonyeo Gayo Baekso EP 134 - Marriage MS
  Infinity Challenge 160 {Jessica @ SNSD; After School; Epik High...} MU || MF: 001 || 002 || 003
  Infinity Challenge 161 {Jessica @ SNSD; After School; Epik High...} MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006
  KBS2 Night Star - Part 1 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  KBS2 Night Star - Part 2 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005

  ETN Starfile Making Of Oh MU || MF: 001 || 002 || 003
  SNSD - KJE Chocolate cut MF: 001 || 002
  KBS Sang Sang Plus - (Sun,Fany,Yoon A) Cut MU
  MBC Star Dance Battle {14.02.10} {Beast, 2PM, SNSD, MBLAQ, Suju, T-ara, AS...} MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  MBC Gayo Dejun Mini Drama MF: 001 || 002 || 003
  KBS Joy Hello Baby With SHINee - SNSD CUts MF
  KBS 1 vs 100 - Yoona cut MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Midnight Sun Musical - Tae Yeon MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Entertainment Weekly Girls' Generation MU || MF

  Music Core - YulTi last MC day MU || MF
  Sonyeon Sonyeon Gayo beakso ep.79 - Tiffany Cuts MU || MF: 001 || 002
  Park Soo Hong's Doo Geun Doo Geunby - SNSD MF
  KBS UCC Joy TV MF
  KBS Gag Festival - Yoona MF
  Mnet Dr.Wide - SNSD's Real name MF
  SNSD Cheering Examinee MU
  MBC Section TV Year 2010 College Freshman - SNSD Cuts MU
  Cheer Up Ep.2 MU || MF: 001 || 002 || 003
  KBS Night Star Ep.3 - Jess, Sunny, Hyoyeon, Sooyoung Cuts MU || MF: 001 || 002 || 003

  Oh! Brother Episode 1 - SooYoung MF: 001 || 002 || 003 || 004
  MBC Music Trip LaLaLa MU || MF: 001 || 002 || 003
  SNSD Live Interview with Kpoplive MF
  SNSD featured on News of Japan MF
  [100917] MTV SNSD in Japan Special MU || MF: 001 || 002
  KBS Scenes of life Experiences - Yoona, TaeYeon MF: 001 || 002
  Animation My Friend, Haechi - SNSD cuts MU
  KBS2 Champagne - Jessica & SS501 MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  KBS2 Road Show Quiz Expedition - SNSD MF: 001 || 002 | 003
  MBC Feel Good Day S.M Town Live - SNSD Cuts MU
  NHK TV de HUNGUEL KOUZA SNSD Interview MF

  Batch of Award Clips MF
  19th High1 Seoul Music Awards - Bonsang MF
  19th High1 Seoul Music Awards - Daesang MF: 001 || 002
  [101209] 25th Golden Disk Awards - Disk Daesang Winning MU || MF

  [101016] SBS I want to know it Ep 774 MU || MF
  [101024] NHK Music Japan - SNSD Interview MU || MF
  [101022] TV Asahi Music Station - SNSD Interview MU || MF
  [101126] TV Asahi Music Station - SNSD MU || MF: 001 || 002
  [101030] KBS2 Entertainment Relay Ep 1348 MU || MF
  Vote to change(Leeteuk, Eunhyuk, Yoona, SooYoung, Yuri,..) MU
  [101111] SBS Midnight TV ENtertainment Ep 290 MU || MF
  [101111] KBS2 Happy Together S3 EP172 - SNSD MU || MF: 001 || 002 || 003 || 004
  Kkonggee & Potgee - Shanghai concert MU || MF || MS

  2011
  Radios
  [080210] Kiss the radio - Guest : SNSD MU || MF: 001 || 002 || 003
  [080219] Park Soo Hong's Doo Geun Doo Geunby - Guest : SNSD MF
  [080223] Hong Jin Kyung's Gayo Radio - SNSD cut MF
  [080425] Chunji Radio - Yuri prank on Sunny MU || MF
  [080616] Melon Chunji Radio - Sunny special MF: 001 || 002
  [080731] Mithra Jin Music Date 2 - Yuri & Seohyun Cut MU || MF: 001 | 002
  [080707] ChinChin Radio - TaeYeon and KangIn with SHINee MF: 001 | 002 | 003
  [080804] KBS Sukira - SNSD cut MU

  [090114] Chin Chin Radio MF: 001 | 002
  [090114] Kiss The Radio MF: 001 | 002
  [090116] SBS Choi Hwa Jung Power Time Radio MF: 001 | 002
  [090120] Dream Radio with Tablo MF: 001 | 002
  [090120] Shim Shim Tapa Radio MF: 001 | 002
  [090123] Mister Radio MF
  [090701] MBC ChinChin Radio -Taeyeon MU
  [090703] Kiss The Radio MF: 001 | 002 | 003
  [090709] Shim shim tapa Radio MU
  [090723] Chinchin Radio - Sica cut MU
  [090804] MBC Dreamy Radio MU || MF: 001 | 002
  [090916] MBC FM4U Taeyeon ChinChin Radio {Guest: F(x)} MU || MEDIAFIRE 001 | 002 | 003 | 004 || MEGA1280 001 | 002

  [100205] MBC Chin Chin Radio - SNSD 001 || 002
  [100210]ShimShim Tapa Radio MU || MF: 001 || 002 || 003
  [100212] Maybee Volume up Radio - SNSD MF: Download
  [100425] ChinChin Radio - Last day with Taeyeon DJ MU
  [100526] Super Junior's Kiss The Radio - SNSD MU
  [100423] SBS Young Street FM Radio - Yoona MU
  [100428] SBS Young Street FM Radio - Yoona MU || MF
  Cultwo Show Radio - SNSD MF
  Shim Shim Tapa Radio - Yuri & Jessica MF: 001 || 002 || 003
  SBS Power FM Old School Tiffany & Hyoyeon MU
  MBC PKL Starry Night - SNSD MU
  [101113] ShimShimTaPa Radio - SNSD MU || MF || MS
  [101119] MBC Chin Chin Radio MU || MF

  Dramas

  Drama Unstoppable Marriage - SooRi cut
  Drama Unstoppable Marriage Ep.01 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.04 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.05 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.12 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.15 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.48 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.54 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.64 - SNSD cut MF || MU
  Drama Unstoppable Marriage Ep.69 - SooRi cut MU
  Drama Unstoppable Marriage Ep.73 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.74 - SooRi cut MF || MU
  Drama Unstoppable Marriage Ep.78 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.83 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.84 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marrigae Ep.92 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.93 - SooRi cut MF || MU
  Drama Unstoppable Marriage Ep.98 - SooRi cut MF
  Drama Unstoppable Marriage Ep.99 - SooRi cut MU || MF: 001 | 002

  MBC Drama Cinderella Man
  Cinderella Man Ep.16: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 || MEGA1280: 001 | 002 | 003
  Cinderella Man Ep.15: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.14: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004
  Cinderella Man Ep.13: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.12: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.11: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.10: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.09: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.08: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.07: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  Cinderella Man Ep.06: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.05: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  Cinderella Man Ep.04: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.03: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.02: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Cinderella Man Ep.01: MU || MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [Soshivn] Cinderella Man - Teaser 1: MU || MF
  [Soshivn] Cinderella Man - Teaser 2: MU || MF

  CFs
  Clean & Clear - Yoona MF
  Clean & Clear - Interview (Seohyun) MU || MF || MS
  A-Solution - Photoshoot (TaeNy) MU || MF

  Any Call Haptic Battle MU || MF || MS
  Any Call Haptic Scandal MU || MF || MS
  Any Call Haptic Lets MU || MF || MS

  Nexon Maple Style MF
  Making of Nexon Maple Story MU || MF
  Bubble Fighter Interview MF1 || MF2
  Making of Nexon Bubble Fighter 001 | 002 | 003

  Convey Feelings MF
  Dungeon and Fighter - Taeyeon MF
  Making of Dungeon and Fighter MU || MF

  Incheon Festival MU
  Making of Incheon Festival MF
  Incheon City BTS MF
  Campus Music Festival MF

  Post Cereal - Sun, Soo & Seo MF
  Making of Post Cereal 1 MF
  Making of Post Cereal 2 MF

  Banana Milk Full MU || MF
  Making of Banana Milk MU || MF1 || MF2

  Biotherm - Yuri (15s) MU || MF || MS
  Making of Biotherm - Yuri MU || MF || MS

  Legally Blonde Trailer MU || MF || MS
  Legally Blonde Promotion - SNSD Message MU || MF || MS

  Samyang Ramen 2 MU || MF || MS
  Making of Samyang Ramen 2 MU || MF || MS

  Miero 1 MU || MF
  Miero 2 MU || MF
  Miero Rock , Paper , Sciccor - Tae, Soo, Na & Sun MU || MF
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Ep 1 MU || MF
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Ep 2 || MF
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Making Ep 2 MF
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Ep 3 MF
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Making Ep 3 MU
  Miero - Beauty N Real Rest Variety Ep 4 MU || MF
  Making of Miero N Beauty 1 MF
  Miero Beauty N Diary MF
  Miero - Diary Ep 6 MF

  Hahaha song - ver 1 MU
  Hahaha song - ver 2 MF1 || MF2
  Hahaha song - Individual solos MU || MF

  Cyon Maxx MU || MF || MS
  Making of Cyon Maxx MU || MF || MS
  Cyon Maxx - Quiz Event 2 (Fany, Hyo & Seo) MU || MF || MS
  Cyon Maxx - Quiz Event 5 (Yuri, Soo & Na) MU || MF || MS
  Cyon Maxx - Quiz Event 6 (Ending) MU || MF || MS

  Goobne Diary MF
  Making of Goobne 1 MU
  Making of Goobne 2 MF

  Daum Search Campaign - Yoona, Yuri MF
  Daum Search Campaign - SooYoung, Seohyun MU
  Daum Search Campaign - TaeYeon, Sica MU
  Daum Search Campaign - Sunny, Fany, Hyoyeon MU
  Daum CF - Sica & Hyo MU || MF
  Daum CF - Yoona, Yuri & Sunny MU || MF
  Daum CF - Tae, Seo & Sooyoung MU || MF
  Daum CF - Yuri, Hyo & Sunny MU || MF
  Daum My People - Ver A MF
  Daum My People - Ver B MF
  Daum My People - Ver C+D (20s) MU || MF
  Making of Daum My People MF
  Daum - Congratulation MU || MF

  Dior - Sica, Yuri, Fany, Sooyoung, Hyo & Sunny MU || MF || MS
  Dior - Photoshoot 1 MU || MF
  Dior - Photoshoot 2 MU || MF
  Dior - Shooting Interview MU || MF || MS

  Making of Vita 500 MU || MF || MS
  Intel Episode - Na, Tae & Seo MU || MF

  Woongjin Coway MU || MF
  Woongjin Coway - BTS MU || MF


  MU || MF || MS
  MV - OST

  Đề nghị các bạn không SPAM hay REQUEST trong topic này, các bài SPAM hay
  REQUEST nhờ Mod del thẳng tay.


  Last edited by Haotakua; 03-08-2010 at 18:27.

 2. #2
  Ngày tham gia
  22-07-2009
  Đến từ
  ☆★☆
  Bài viết
  1,262
  Rep Power
  0

 3. #3
  Ngày tham gia
  16-04-2006
  Bài viết
  775
  Rep Power
  0
  2007

  MBC Happy Share Company
  [071006] MBC Happy Shares Company - Seung Ri vs. Yoona Part1
  MU: 001 || 002
  MF: 001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007

  [071013] MBC Happy Shares Company - Seung Ri vs. Yoona Part 2
  MU: 001 || 002
  MF: 001 || 002 || 003 || 004

  Mnet Into the New World MV BTS Making (7 parts Full)
  001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007

  [071121] ETN News - Making of Girls Generation MV
  Part 1: MF || MU
  Part 2: MF || MU


  Radio

  [080731] Mithra Jin Music Date 2 Yuri & Seohyun Cut
  MU: Download
  MF: 001 || 002

  [080807] ChinChin Radio - TaeYeon and KangIn with Shinee
  MF: 001 || 002 || 003

  [090114] Chin Chin Radio
  MF: 001 || 002

  [090114] Kiss The Radio
  MF: 001 || 002

  [090116] SBS Choi Hwa Jung Power Time Radio
  MF: 001 || 002

  [090120] Dream Radio with Tablo
  MF: 001 || 002

  [090120] Shim shim tapa Radio

  MF: 001 || 002

  [090123] Mister radio
  MF: Download

  [090703] Kiss The Radio
  MF: 001 || 002 || 003

  (ok thế là xong phần Radio )

  Last edited by GLYXERIN; 26-09-2009 at 22:07.

 4. #4
  Ngày tham gia
  08-09-2009
  Đến từ
  So close...
  Bài viết
  2,571
  Rep Power
  25
  2009
  MBC Come to play
  [090323] MBC Come to play
  MU:Download
  MF:001|002|003|004 | 005|006|007|008

  KBSJoyHello Baby
  _[090623] KBSJoy Hello Baby Ep.1
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  _[090630] KBSJoy Hello Baby Ep.2
  MU:Download
  MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  _[090707] KBSJoy Hello Baby Ep.3
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  _[090714] KBSJoy Hello Baby Ep.4
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  _[090721] KBSJoy Hello Baby Ep.5
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  _[090728] KBSJoy Hello Baby Ep.6
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  _[090804] KBSJoy Hello Baby Ep.7
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007
  _[090811] KBSJoy Hello Baby Ep.8
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008
  _[090818] KBSJoy Hello Baby Ep.9
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  _[090825] KBSJoy Hello Baby Ep.10
  MU:Download
  MF: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  KBSDrama Hello Baby X-File
  _[090808] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.1-2
  MU:Download
  MF001 | 002 | 003
  _[090815] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.3-4
  MU:Download
  MF:001 | 002
  _[090822] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.5-6
  MU:Download
  MF:001 | 002
  _[090829] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.7-8
  MU:Download
  MF:001 | 002
  _[090912] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.9
  MU:Download
  MF:Download
  _[090912] KBSDrama Hello Baby X-File Ep.10
  MU:Download
  MF:Download
  MBC Horror Movie Factory
  _[090503] MBC Horror Movie Factory Ep.1
  MU:Download
  MF : 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  _[090510] MBC Horror Movie Factory Ep.2
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006
  _[090518] MBC Horror Movie Factory Ep.3
  MU:Download
  MF: Download(pass:soshivn.com)

  _[090525] MBC Horror Movie Factory Ep.4
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009
  _[090607] MBC Horror Movie Factory Ep.5
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010
  _[090614] MBC Horror Movie Factory Ep.6
  MU:Download
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009

  Last edited by Vinie'sMan; 08-10-2009 at 10:50.

 5. #5
  Ngày tham gia
  29-09-2004
  Bài viết
  1,175
  Rep Power
  0
  nhận reup
  [070922] SBS Star King - SNSD Dance cut
  [070930] SBS Gag Concert
  [071230] SBS Gag Festival - SNSD

  Mirror UFO Town Report
  Mediafire: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

  Vậy là xong 2007

  Last edited by TROOPER; 26-09-2009 at 17:30. Lý do: Update link

 6. #6
  Ngày tham gia
  14-06-2008
  Bài viết
  850
  Rep Power
  0
  2008
  M.Net High Five
  [080330] M.Net High Five With SNSD Ep.1
  MF:
  part1 l part 2 l part3 l part 4 l
  MU: Download
  [080406] M.Net High Five With SNSD Ep.2
  MU : Download
  [080427] M.Net High Five With SNSD Ep.3
  MU:Download
  KBS2 Kko Kko Travel Agency
  [080921] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.1 Tiffany
  MU
  MF
  part1 l part 2 l part 3 l part 4 l part 5 l part 6 l part 7 l part8
  [080928] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.2 Tiffany
  MU
  MF:
  Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
  [081005] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.3 Tiffany
  MF :
  Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
  [081012] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.4 Tiffany
  MF :
  part1 | part2 | part3 | part4 | part5
  MU
  [081019] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.5 Tiffany
  MU
  [081026] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.6 Tiffany
  MU
  [081102] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.7 Yuri

  MU

  MF:
  part1 l part2 l part3 l part4 l part5 l part 6 l part7 l part8 l part9 l part10 l part 11
  [081107] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.8 Yuri
  MU
  MF:
  part1 l part2 l part3 l part4 l part5 l part6 l part7 l part8 l part9
  [081116] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.9 Yuri
  MF:
  part1 l part2 l part3 l part4 l part5 l part6 l part7 l part8
  [081123] KBS2 Kko Kko Travel Agency Ep.10 Yuri
  MF:
  part1 l part2 l part3 l part4 l part5 l part6 l part7 l part8
  M.net Charity Cafe Event
  080105] M.net Charity Cafe Event Part 1
  MU
  MF:
  part 1 l part 2 l part 3 l part 4 l
  Pass: snsdcafe1
  [080105] M.net Charity Cafe Event Part 2
  MU
  MF:
  part 1 | part 2
  Pass: cafe2
  SBS Family Outing
  [080913] SBS Family Outing Ep.13 - Tae Yeon
  MU
  MF:
  part1 l part2 l part3 l part4 l part5 l part6
  [080921] SBS Family Outing Ep.14 - Tae Yeon
  MU
  MF:
  part1 | part2 | part3 | part4 | part5 | part 6
  [090301] SBS Family Outing Ep.36 - Yoona
  MU
  MF:
  part1 || part2 || part3 || part4 || part5 || part6
  [090301] SBS Family Outing Ep.37 - Yoona
  MU
  MF:
  part1 || part2 || part3 || part4 || part5 || part6 || part7
  SBS Miraculous Victory and Defeat
  [080106] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.9
  Mega1280:

  Part 1 | Part 2 | Part 3
  MU
  MF:
  001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080113] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.10
  Mega1280:
  001 | 002 | 003 | 004 | 005
  MU
  MF:
  001 | 002 | 003 | 004 | 005
  [080217] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.15
  MU
  [080302] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.16
  Mega1280:
  Part 1|Part 2|Part 3|Part 4|Part 5|Part 6|Part 7|Part 8
  MU
  MF:
  001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007
  [080323] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.19
  MU
  Mediafire folder
  [080413] SBS Miraculous Victory and Defeat Ep.22
  MU
  MF:
  001|002|003|004
  Star golden bell
  [080315] KBS2 Star Golden Bell Ep.176 - Tae Yeon & Soo Young
  MU
  MF:
  001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007
  [080412] KBS2 Star Golden Bell Ep.180
  MU
  [080119] KBS2 Star Golden Bell Ep.168
  MU: 001 | 002
  pass: pinkeravn.com
  [080301] KBS2 Star Golden Bell Ep.174
  MU
  pass: 123
  [080202] KBS2 Star Golden Bell SNSD Special
  MU
  Starking
  [080209] SBS Starking Ep.54 - SNSD Cut
  MU
  MF:
  001| 002 | 003 | 004
  Pass: pinkeravn.com
  [080430] M.net Wide News - Star Song Relay
  MU
  MF:
  001 | 002 | 003
  Pass: pinkeravn.com
  [080404] MBC 3 Color Woman Talkshow (Yuri Fany Soo Yoona)
  MU
  MF:
  001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Pass: pinkeravn.com
  [080203] Comedy Shin JungHwan's Adaptation Show
  MU
  MF:
  001 | 002 | 003 | 004 | 005
  Pass: pinkeravn.com
  [080413] SBS 1000 Song Challenge SoShi Cut
  MF:
  001 | 002
  SBS Love Generation
  [081106] SBS Love Generation (Yuri) Part 1
  MU
  MF:
  part1 l part2 l part3
  [081113] SBS Love Generation (Yuri) Part 2
  MU:
  part1 l part2
  Wonderful outing
  [080112] MBCevery1 Park Kyung Lims Wonderful Outing
  MU
  [080405] MBCevery1 Wonderful Outing Ep.1
  [080412] MBCevery1 Wonderful Outing Ep.2
  [080419] MBCevery1 Wonderful Outing Ep.3
  MU
  MF:
  001|002|003|004|005
  [080426] MBCevery1 Wonderful Outing Ep.4
  MU
  [081229] SBS Grand Festival Big Bang's SeungRi & DaeSung and SNSD's TaeYeon & Yuri - Drama Musical
  MF:
  part

  Last edited by kingover; 27-09-2009 at 14:27.

 7. #7
  Ngày tham gia
  29-09-2004
  Bài viết
  1,175
  Rep Power
  0
  Update thêm cái này, ko có trong list

  2008
  [081004] SBS Chocolate - Tae Yeon cut


 8. #8
  Ngày tham gia
  29-09-2004
  Bài viết
  1,175
  Rep Power
  0
  [080417] M.net BoBpers Ep.5 SNSD Cut
  hn up lên MF lỗi nhiều quá


 9. #9
  Ngày tham gia
  09-09-2009
  Đến từ
  S9 Dorm
  Bài viết
  200
  Rep Power
  20
  Trích dẫn Từ bài viết của chienthanvn Xem bài
  [Vietsub] Mnet Madam B Talk+Heaven+Oppa nappa 080511

  Brought to you by Pink Era Subbing Team
  Credits
  English Translator: sohisubs
  Vietnamese Translator: Kop
  Timer: ZaiZai
  QCer/Encoder: girlsoyoung
  Uploader: girlsoyoung
  Download: MU | MF | ZS | Badongo

  Em đóng góp cái này có gi bác hao edit lại hộ nha


 10. #10
  Ngày tham gia
  08-09-2009
  Đến từ
  So close...
  Bài viết
  2,571
  Rep Power
  25
  2009
  SBS Intimate Note
  [090828] SBS Intimate Note
  MF:001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010


Trang 1 / 90 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Bookmarks

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi bài mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi kèm files
 • Bạn không thể sửa bài đã gửi
 •  
>