Các Quest bot thích hợp cho TSTW

Trang 1 / 99 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 990
 1. #1
  Ngày tham gia
  03-05-2005
  Đến từ
  Long Xuyên, An Giang
  Bài viết
  274
  Rep Power
  36

  Các Quest bot thích hợp cho TSTW

  Đến giờ mới biết được TS TW và cách train lv của TS TW.
  - Chỉ có exp khi kill NPC lớn hơn mình 19 lv trở lại. Khá đặc biệt.
  Mình sẽ tập hợp những Q đánh NPC có lv thấp và thích hợp cho TS TW mà trong quá trình làm Q mình đã biết được.
  Có gì thiếu sót các bạn bổ sung thêm nhé!
  Lv của NPC bao nhiêu đã quên hết rồi, rãnh mọi người xem lv nPC lại giúp nhé!

  Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : thành Hứa Xương
  Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
  Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
  Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi.
  Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ


  Tên Q: Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
  Khu vực: Việt Châu, thành Hứa Xương
  ĐKNV: lv25
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.8%)、[tùy trường hợp nhận được]tiên sơn linh sâm x25、thanh hồ dược thủy x25
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến cửa thành Trần Lưu nói chuyện Hạ Hầu Đôn, và đến Phạm Thủy Quan nói chuyện Tào Nhân.
  3. Trở về Hứa Xương đến trước cửa nhà Tào Cửu (Tào Tháo) xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Tào Nhân (trong 1 turn phải xong).
  4. Thắng lợi đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Tìm tướng giỏi.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
  Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
  Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
  Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
  Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
  Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
  Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
  Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Làm Cha Người Ta
  Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
  Đia điểm: Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương (Dự Châu), sơn động Thái Sơn (Thanh Châu).
  vật phẩm có được: không.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Kích Bại Vinh Dương
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
  Đến trại Lê Dương (Dự Châu) đối thoại với Viên Thượng đồng ý giúp đở.
  Đến động Thái Sơn lên tầng 3 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù.
  Trở về trại Lê Dương (Dự Châu) đưa binh phù cho Viên Thượng.
  Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại, hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Kích Bại Vinh Dương
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Làm Cha Người Ta.
  Địa điểm: Cung Độ đại trại (Dự Châu), Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu).
  Vật phẩm có được: găng tay Xương hà lv20 +8 INT, mũ Trường đẳng +9 DEF.
  NV tiếp theo: Tìm tướng giỏi
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu) tại cửa gặp sự cản trở và chiến đấu của Huyền võ binh và Kiện võ binh. Thắng lợi tiêp tục đi vào tầng 2 chiến đấu với Triệu Sầm, Huyền võ Binh, Kiện võ Binh.
  Vào trong tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân, Huyền võ Binh, Kiện Võ Binh.
  Tiếp tục vào trong chiến đấu với Lý Túc, Huyền võ binh, Kiện võ binh.
  Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ý dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gạp sư cản trở của Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm.
  Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, tiếp tục đến trại Thứ 2 đối thoại với Tôn Sách thì hoàn thành nhiêm vụ.

  Hoa Hùng
  Code:
  0 WarpPortal   3
  0 S.Click     6
  Tên Q: Hoàn thành đại chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lệnh Linh tính toán
  Khu Vực: Kinh Bắc, Lục Khẩu
  Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Linh Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
  3. Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
  4. Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
  5. Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính Hoành thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc), thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Lệnh Linh tính toán
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lục khẩu thất kế
  Khu vực: Kinh Bắc, Giang Hạ trại
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%, dã sâm x20
  Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 1000-590 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
  3. Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
  4. Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Lục Khẩu thất kế
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: Từ châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đại trướng Nhu Tu ( tầng 2 Nai Thuần Ô) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại noí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao và Kích Bách đoạn (lv 15).
  4. Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc)
  5. Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

  ----------------------------------------------------  Tên Q: Pháp đuổi beo
  Địa điểm : Trại Bát Nạp - Nam Trung
  ĐKNV : lv25
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến trại Bát Nạp nc với Đại Quân Mộc Lộc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến động Phù Nam -Lĩnh Nam bắt Tử My Xà ( con rắn nhưng tên là động vật-lỗi dịch thuật), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Tử My Xà, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để My Túc Xà rời bỏ đội ngũ.
  3.Đồng ý bắt Dã Phiêu Hổ (ở Nam Trung có n`), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Dã Phiêu Hổ, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Dã Phiêu Hổ rời bỏ đội ngũ.
  4.Đồng ý bắt Sơn Hầu Vương (Đỉnh núi Kiến An,tìm trên đó hoặc có thể làm Q Hoa Đà Ngũ Cầm Khí, trong quá trình chiến đấu cũng có thể bắt), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Sơn Hầu Vương, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Sơn Hầu Vương rời bỏ đội ngũ.
  5.Đồng ý Ngã Sư Man, đến Ô trình triệu trạc ngay ngoài cửa gặp. Bắt xong quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Ngã Sư Man, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Ngã Sư Man rời bỏ đội ngũ.
  6.Đồng ý đến cung điện Ngân Khoáng Sơn nc với Mạnh Hoạch, đồng ý tìm 5 Định kim khôi (25 đ) ở mỏ đồng Trụ Sơn (địa đạo Trúc Sơn).
  7.Tìm đủ đưa chó Mạnh Hoạch, Bạch tượng t cống gia nhập đội ngũ.
  8.Trở lại nc với Đại Quân Mộc Lộc, Bạch tượng t cống ròi bỏ đội ngũ , chiến đấu với Đại Quân Mộc Lộc, Tinh Binh Nam Man x5, tử my xà, dã phiêu hổ, sơn hầu vương, ngã sư man. Chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận đc: Giáp Nam Man (def +31, agi -4, lv96), dự lưu ngọc (28 đ)x50, bột sừng nai x50, cây lựu x50, lệ chi x50, đại phúc thần x10.

  Lưu ý: 3 con NPC trên đều có thể đối thoại và đánh solo theo nội dung của Q, sau khi thắng NPC đó sẽ gia nhập đội ngủ của bạn.

  Tên nhiệm vụ: A Hắc và A Thi Mã
  Khu vực: Nam Trung 、trúc sơn đính
  ĐKNV: Lv25
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Trúc Sơn đỉnh đối thoại A Chi ,đồng ý giúp đỡ
  2.Đến Trúc Sơn tại (x :662 , y :575) xảy đối thoại vào chiến đấu với A Thi Mã, thắng lợi A thi mã gia nhập đội ngũ
  3.Trở về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí 3 lần , đồng ý đến Thạch Lâm
  4. Đến Thạch lâm tại (x :862 , y: 295 ) xuất hiện A hắc , đối thoại với A Hắc .
  5. Trở Về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí ,xảy ra 2 lựa chọn , chọn lựa đầu quân lập tức hoàn thành nhiệm vụ , chọn lựa 2 lập tức vào chiến đấu .
  6. Thắng lợi đối thoại và chiến đấu với A Chí 1 trận nữa
  7. Chiến đấu thắng lợi trở về Thạch Lâm tại (x : 802 , y:755 ) xảy ra đối thoại , đối thoại với A Hắc hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm nhận được:
  Lựa chọn 1 :100kim ;
  Lựa chọn 2 :điểm kinh nghiệm nhiều (0.8%)、Túi vải A Hắc (không thể gd)


  Tên Q: lời nói dối của lái buôn.
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ đại nhân tầm dược
  Địa điểm: Thôn Cố Nguyên - Tây Ninh
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương dồng ý giúp đở.
  - Đến Tháp Chấn Hà đối thoại và chiến đấu với dân buôn bán. Thắng lợi nhận được 20 cái thuốc đại hoạt lạc.
  - Trở về Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã cô nương, đưa cho cô ta 20 cái thuốc đại hoạt lạc và đồng ý giúp đở.
  - Đến đỉnh núi Tu My tại toan độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cái này là không có ).
  - Trở về đối thoại với Mã cô nương, đồng ý giúp đở. Tiếp tục lên đỉnh núi Tu My tại toạ độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cũng không có luôn ).
  - Trở về đối thoại với Mã cô nương hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều ( 1%), đại phuc thần x3

  Tên Q: đại nhân tầm dược
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: Tháp Chấn Hà - Tây Ninh
  Nhiệm vụ tiếp theo: lời nói dối của lái buôn.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Tháp Chấn Hà đối thoại với dân buôn bán đồng ý tìm 20 cái thuốc đại hoạt lạc (Yên Nhiên tiểu binh hoặc Hổ Bàn Binh - tầng 2 trại Y Linh - Kinh Bắc).
  - Tìm xong đưa cho dân buôn bán hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều ( 0.5 %)


  Tên Q : Kỵ binh của tộc Ngạch Tế Nạp
  Đknv : LV 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông thiên âm mưu
  Địa điểm: Yên Nhiên - Ngạch Tế Nạp thành
  Nội dung:
  Vào lều đối thoại thiết mộc gia... thiết mộc lăng gia nhập đội ngũ.
  Về trác quận đối thoại bạch mã ( gần nhà Trương Phi) -> chiến đấu Thiết Mộc Lăng
  đến quãn trường Diệp thành đối thoại con ngựa --> chiến đấu
  đến Mông cổ - thảo nguyên du mục, đối thoại con ngựa -> chiến đấu
  đến thành Lan Dương - Dinh Bắc -- tại quảng trường đối thoại con ngựa - > chiến đấu
  Quay về rừng Lâu Tang (Thông Lâu Song - Trác Quận) nói chuyện Hoàng Biêu Mã, tiến hành chiến đấu.
  tiếp tục đến rừng Lư Lăng ( Quang Linh - Giang Đông) đối thoại con ngựa.. vào chiến đấu..
  tiếp tục đối thoại Ô Duy Mã. vào chiến đấu ( ko dc pt thì phải. tham chiến dc)
  chiến thắng quay về Ngạch Tế Nạp thành đối thoại Thiết Mộc Gia
  vật phẩm nhận dc : ramdom bảo thạch thay đổi hình dạng đời con thứ 2 ( hỏa đức bảo thạch, Nữ bạt bảo thạch,....)

  Tên Q : Thông thiên âm mưu.
  Đknv : lv 25
  Địa điểm :thành Bắc Điền - Tây Ninh
  Nội dung:
  1.Đến phú hộ thành Bắc Điền nc với Vệ Hao, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến nhà trọ làng thôn Cố Nguyên nc với Vũ Văn Hoằng, đồng ý đi dò xét.
  3.Đến rừng Phi Vân tầng 1 tìm Thanh y tặc ( đi đi lại lại ở ngay ngoài cửa đến khi gặp TThanh sa binh).
  4.Đánh thắng nhận đc thông thiên mật hàm.
  5.Mang về cho Vệ Hao.
  6.Đến trại Phi Vân (toạ độ 1745:833) chiến đấu với PV sơn tặc, phi vân tế tửu và phi vân sơn tặc x5.
  7.Chiến thắng trở về nc với Vệ Hao hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận đc: Điểm kinh nghiệm 1%, đi qua đc Yên Nhiên.
  Chú thích :đi qua YN phải qua từng ng` 1.

  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện Q, sẽ được chiến đấu với Thiết Mộc Lăng theo các cấp độ khác nhau. Duy nhất chỉ có trận cuối cùng là phải 1 mình chiến đấu với Thiết Mộc Lăng

  ----------------------------
  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:
   Last edited by conquest312; 06-07-2009 at 22:17.

  • #2
   Ngày tham gia
   02-08-2008
   Bài viết
   4
   Rep Power
   0
   Ủng hộ chủ topic, nhưng làm ơn ghi chú cho mình NPC lv cao nhất và lvtb bot chỗ đấy là bao nhiêu, Thanks very much !


  • #3
   Ngày tham gia
   03-05-2005
   Đến từ
   Long Xuyên, An Giang
   Bài viết
   274
   Rep Power
   36
   Đây là những Q sẽ đánh solo với NPC, nhưng về lv của NPC thì mình đã quên hết rồi, các bạn log vao game kiểm tra lại nhé!


  • #4
   Ngày tham gia
   21-05-2009
   Bài viết
   239
   Rep Power
   21
   Em nhớ mang máng thi` con TN la 116 hay 114 gì đó vì lúc chới TSVN em cung nuôi 1 còn con dã phiêu hổ thì 13x thì phải . Em chỉ nhớ được có vậy thôi

   http://mrbeen.dragonadopters.com/ click ủng hộ nào ^_^


  • #5
   Ngày tham gia
   22-05-2009
   Đến từ
   Silly Town
   Bài viết
   411
   Rep Power
   0
   bot solo thế này thì ăn thua gì, conquest có Q nào đánh 3 or 4 NPC lv khoảng 11-12x mà lv trung bình thấp không , nếu có thì cảm ơn trước
   @: như Q thạc tấn là ngon nhứt =p~


  • #6
   Ngày tham gia
   30-06-2009
   Đến từ
   Quảng Ninh
   Bài viết
   49
   Rep Power
   0
   hjx mấy Q bót solo này sao hem cho rõ lv npc zay
   nếu cao quá sao bót đc mới chơi lại TSTW mà lv sao đủ combo


  • #7
   Ngày tham gia
   21-05-2009
   Bài viết
   239
   Rep Power
   21
   Vậy thì ban đầu bot mấy con lv thấp thôi để up lv lên. Chứ có ai bảo là bạn bot luôn ngay từ khi lv thấp đâu , cứ làm Q đến đó vào trận đánh thử là biết thôi


   http://mrbeen.dragonadopters.com/ click ?ng h? nào ^_^


  • #8
   Ngày tham gia
   15-08-2005
   Bài viết
   342
   Rep Power
   35
   Ủng hộ conquest rất nhiều, nhưng mấy quest bên Nam Trung, Yên Nhiên, Tây Ninh, bên đây vẫn chưa có map.
   Hiện tại, đây là các quest train mà tui thấy là train nhanh nhất (khi có char kéo + ăn mini). Nếu bà con tìm thấy quest nào hay cho 1 giai đoạn nào đó thì bổ sung thêm.

   1 ->16: Thiết Giáp Binh (đường hầm Hung Nô)
   16 ->31: Phế thuyền thái hồ, gate trước khi vào đánh tưởng khâm
   31 ->47: Ô Duy Mã
   47 ->55: Tưởng Khâm
   55 ->65 : Khách Hứa Cung
   65 ->76: Đại Đao Tặc
   76 -> 81: 3 con 105 trong quest Âm Dương Phản Loạn
   81 ->109: 2 con 110, 2 con 109 trong quest Âm Dương Phản Loạn
   109 ->168: 4 con heo
   168 ->180: Lữ Bố 4 màu
   180 ->200: treo rừng

   Mấy quest kia thì chắc là quen thuộc rồi, trừ 2 quest này hơi lạ với bà con tsvn.
   Code:
   Tên Q: giúp Tôn Sách. 
   Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định. 
   Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận. 
   Vật phẩm có được: Du Thủy Lý (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40). 
   Nhiệm vụ tiếp theo: khiêm điệp tình thâm 
   Quá Trình nv: 
   1. Đến khách sạn Ngô Quận trong nhà trọ đối thoại với Từ Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ. 
   2. Đến Rừng Đan Dương, khi vào ta theo hướng bên phải đi lên, gặp đối thoại với Tiểu Mẫn, lúc này Tôn Sách xuất hiện, vào chiến đấu với Khách Hứa Cung. 
   
   Tên Q: Tiểu nữ tương tư 
   Điều kiện nhiệm vụ: lv 25 
   Địa điểm: Dương Châu - thành Kiến Nghiệp. 
   Vật phẩm có được: Đại Kiều mê. 
   Nội dung nhiệm vụ: - Đến đường phố Kiến Nghiệp, tại phổ hộ đối thoại với Kiều Quốc Lão. - Đến đại độ Kiến Nghiệp, tại lễ đường thanh hôn đối thoại với Ngô Quốc Thái. - Đến Dương Châu, bãi muối mặn đối thoại với Đinh Ngư phu vào chiến đâu với Đại Đao Tặc 3 người.
   Script đính kèm trong đây.

   Attached Files Attached Files

  • #9
   Ngày tham gia
   28-07-2006
   Đến từ
   Bụng mẹ
   Bài viết
   2,149
   Rep Power
   35
   3 Con thủy 94 đó có gì xa lạ đâu , hồi đó bên U Châu tớ khởi xướng bot chứ đâu .

   btw : Tây Ninh + Nam Trung TSTW chưa có mà .


  • #10
   Ngày tham gia
   03-02-2007
   Bài viết
   460
   Rep Power
   29
   Nột số script ko khả thi vì TSTW mới 9.0 chưa sang 10.0. Không có map Yên Nhiên, Tây Vưc. .v.v.v.
   Đợi đến 10.0 rồi tính nha


  Trang 1 / 99 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng

  Bookmarks

  Bookmarks

  Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi kèm files
  • Bạn không thể sửa bài đã gửi
  •  
  >