Em với thằng bạn muốn đánh battle realms cùng nhau nhưng ngặt nỗi là không biết đánh làm sao bây giờ hamachi đã bclok ip việt nam rồi! không biết còn cách nào để đánh online với nhau nhỉ

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: