Mình chơi game Cửu long tranh bá, phái Võ Đang, mình đang làm nhiệm vụ môn phái. Nhưng khi làm tới nhiệm vụ (mình quên tên nhiệm vụ), chi tiết là nó bắt mình đánh Độc Nhãn Báo để lấy chân báo về rồi gặp Hứa Tam Triệu, ông ta nói tên nữ sát thủ gì đó. Ai chơi cái này rồi, giúp mình với, tên nữ sát thủ là gì vậy? Xin cám ơn trước.

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: