AFK Hello Mard Version 2.4B: Chương trình dùng để AFK,tự động nhặt đồ,party,tự sửa đồ,buff free....
Link:http://www.4shared.com/file/64329501...5_13_6_08.html
Hướng dẫn sử dụng
General Settings
Autopic up <-----bạn đánh dấu vào đây thì nó sẻ tự đông nhặc đồ
Request Off <----tự động / re off
Auto Repair after <----tự động sửa đồ (120 min <--bạn set time trong bao lâu nó sẻ tự sửa 1 lần)
Auto Party
Party Other <----tự động /pt
Accept Party <---cái này thì mình kô rỏ hình như là phải có sự chấp nhận đại loại là thế (30 seconds <---set time trong bao lâu nó sẻ tự đông /pt)
Auto Clear Inverntory <------tự động quăng đồ ra khỏi thùng đồ nào nó quăng được thì nó quăng khỏi bị full thùng
Skill Settings (cái này dùng cho DK + DW)
Đánh dấu vào cả 3 ô
Skill Ferquency
Primary Skill <---đánh dấu vào bạn nên để số 4 tương ứng với skill địa chấn trong bản skill of DK(có thể để skill xoay kiếm)
Seconddary Skill <---đánh dấu vào nên để số 5 tương ứng với skill gồng máu of DK (Tiện lợi khi afk solo)
(45 seconds <---set time trong bao lâu nó sẻ tự động đổi skill)
Buff Settings
Members in Party |5| <----sẻ party tối đa là 5 người nếu để 4 thì tối đa pt là 4 người
Delay Settings <----cái này tự tìm hiểu (tại vì mình kô chơi buff nên củng kô rỏ)
Message every |1| Min <----cái này là tự động nói trong vòng 1' nó sẻ tự nói câu "Hello MARD"(còn cái ô trống dưới bạn có thể thay thế chử Hello MARD = Good Night hay đại loại như thế)
Minimizer : chương trình AFK,thu nhỏ MU về dạng cửa sổ,Auto Pick,Auto buff...
Hướng dẫn sử dụng
F12:Thu nhỏ cửa sổ
F11:Chế độ cửa sổ
F10:Tự động buff
F9: Tự động đánh DK,DW
F8:Tự động nhặt đồ
F6 ừng chế độ tự động 30s
End ừng chế độ tự động
+: Tăng số người party
-: Giảm số người party
Up arrow:Tăng tốc độ đánh
Down arrow:Giảm tốc độ đánh

http://www.4shared.com/file/64329501...5_13_6_08.html

:hug:

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: