mình tìm đc 1 trang (hình như là của Việt Nam) có rất nhiều game PSP, chắc là đủ để mọi người chơi đến khi PSP-9000 ra đời:

http://vn.myblog.yahoo.com/psp_free_games_download

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: