P/s: Trong file sheng vừa đưa đã có Bios và trò Oriental Legend ( Tề Thiên ) Chỉ cần down về là chơi


Bước 1 : Down File này [Click Here]

Bước 2 : Mở nén

Bước 3 : Mở file mamepgui.exe trong thư mục Mame32 lên . Đánh vào khung tìm từ oriental Legend ( các rom khác thì cũng tương tự . chỉ thay tên rom )Bước 4 : Nhấp đôi chuột vào để chạy rom
Bước 5 : Trong game thì nhấn phím [5] để nạp thẻ cho player 1 , player 2 [6] , Muốn chơi thì nhấn phím [1] để khởi động player 1, player 2 [2]

Bảng điều khiển mặc định của Player 1Bạn có thể nhấn phím [Tab] để vào chỉnh nút bấm , hình ảnh , âm thanh , sau khi nhấn phím [Tab] sẽ hiện ra khung nàyMuốn đổi thì nhấn [Enter] và sau đó nhấn phím muốn đổi

[TAB] phím điều chỉnh toàn hệ thống
[p] Tạm thời dừng game
[F3] khởi động lại game
[F4] chỉnh bảng màu của trò chơi
[Shift-F7] lưu game [a-z, 1-0]
[F7] load game [a-z, 1-0]
[F9] thay đổi frameskip .
[F10] toggles throttling.
[F11] toggles the FPS display.
[F12] chụp hình trò chơi và lưu thành file .png ở folder \mame32\snap.
[ESC] thoát khỏi trò chơi về Mame32 GUI.
[Left-Alt + Enter] chuyển game từ chế độ đầy màn hình thành windowed


Nếu bạn muốn dùng Joystick thì làm theo hướng dẫn sau

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: