Tuyệt chiêu trong Broody Roar 2

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 17
 1. #1
  Ngày tham gia
  23-08-2006
  Đến từ
  Balamb City
  Bài viết
  4,499
  Rep Power
  39

  Tuyệt chiêu trong Broody Roar 2

  Thấy topic cũ làm ăn luộm thuộm nên tui post bài này cho thỏa lòng các mem mới cũng như cũ .Nguồn : lấy từ gamefaq .

  1. Conventions:


  BWU U UF
  \ | /
  BW-- + -- F
  / | \
  BWD D DF

  F: Forward
  FF: Run
  BW: Backward
  BWBW: Dash Backward
  D: Down
  U: Jump
  P: Punch
  K: Kick
  B: Beast
  G: Guard
  QCF: Quarter circle forward ( D,DF,F )
  QCB: Quarter circle back (D,BWD,D)
  S: Simultaneously
  + Hit button
  H: Hold

  ==================================================================
  ==================================================================

  I don't now the Name of the moves for the characters because I don't
  speak or read Japanese so IM just going to make there names up.

  2. Characters Moves:

  ==================================================================
  ==================================================================
  Yugo: (Beast the Wolf )

  Normal Moves

  P High Punch
  F+P Strong Punch
  BW+P Middle Punch
  S,BW,U+P Flying Jaw breaker
  S,F,D+P Upper Cut
  S,BW,D+P+P Duck Trick Punch

  K High Kick
  F+K Hammer Kick
  BW+K Round house
  S,FD+K Chest Kick
  S,FD+K+K Double kick
  S,BW,D+K Sweep
  S,U+K Jumping Round House

  F,F+P Flying Upper Cut
  F,F+K Flying Middle Nee
  F,F+B Overhead slash

  U+B Quarter Moon
  D+K Double Sweep
  D+B The Gutter
  BW+B Spinning Backhand Slap


  Special Moves:

  QCB+P Electro Upper Cut
  QCB+K Full Moon
  QCF+P Rapid Punch
  QCF+K Flying nee
  QCF+B Shredding Neck
  QCB+B+B Bow & Arrow
  U,QCB+B Half Moon
  U,QCB+K Horse Kick ( When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  Running attacks:

  FF+B Spinning Missile Drop Kick
  FF+K Ground Missile
  FF+P Charging Elbow

  Beast Supers:
  YUGO: QCBw, HCF + B
  =====================================================================
  =====================================================================
  Stun: ( Beast the insect)

  P Strong Punch
  F+P Shoulder throw
  BW+P Middle Punch
  S,U+P Hammer over Drive
  S,FD+P Upper Cut
  S,BW,D+P earthquake


  K Nee
  F+K Low Kick
  BW+K Jaw Breaker
  S,FD,+K ??? ( i don't now what this those)
  S,BW,D+K Ground Flip
  S,U+K Flipping axe Kick

  F,F+P Over head Punch
  F,F+K Fly Kick
  F,F+B Head Butt

  D+B Diving Nee Claw's
  U+B Jumping Head Butt
  BW+B Sting

  Special Moves:

  QCB+P Foot Slam
  QCB+K Electro Kick
  QCF+P Neck Throw
  QCF+B Crucified
  QCB+B Tough or Fly
  U,QCB+B Flying Head Butt
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Flying Drat
  FF+K Baseball Slide
  FF+P Charging Horn

  Beast Supers:
  Stun: 2x HCBw + B (Throw)
  ====================================================================
  ====================================================================
  Marvel (Beast the leopard)

  P Jab
  F+P+P+P+ Rapid Punches
  BW+P Spinning Fist
  S,U+P Overhead Punch
  S,FD+P Middle Punch
  S,BW,D+P Spinning Chap

  K high Kick
  F+K Middle Nee
  BW+K Round House
  S,FD,+K Hip Breaker
  S,BW,D,K Nee breaker
  S,U+K Falling Jumping Kick

  F,F+P Shoulder Attack
  F,F+K Flying Missile
  F,F+B Charging Head Butt

  D+B Nee Claw
  U+B Flipping Caw
  BW+B Atomic Kick

  Special Moves:

  QCB+P Atomic Punch
  QCB+K Electro Double Kick
  QCF+P Claw Upper Cut
  QCF+B Face rip
  QCB+B Slashing Upper Cut
  U,QCB+B Spinning Craw
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backard )
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Diving Claw
  FF+K Baseball Slide
  FF+P Sprier

  Beast Supers:
  MARVEL: 2x QCBw + B
  ====================================================================
  ====================================================================
  Bakuryu (Beast the Mole)

  Normal


  P Chap
  F+P Spinning Chop
  BW+P Shoulder Choppier
  S,U+P Spinning Flip
  S,FD+P Upper Cut
  S,BW,D+P Nee close Line

  K High Kick
  F+K Spinning Ax Kick
  BW+K Round House
  S,FD,+K Nee breaker
  S,FD,+K+K Double Nee Breaker
  S,BW,D+K Trip
  S,U+K Spinning Back Kick

  F,F+P Hadoken (I wish)
  F,F+K+K+K Triple Kick
  F,F+B Charging Claw


  U+B Flying Claw
  BW+B Slash upper Cut

  Special Moves:

  QCB+P Atomic Wave
  QCB+K Teleport
  QCF+P Spinning in the air neck breaker
  QCF+B Claw Gutter
  QCB+B Claw Upper Club
  U,QCB+B Spinning Craw
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Diving claws
  FF+K Flying Kick
  FF+P Charging Slash

  Beast Supers:
  Bakuryu: 2x HCF+ B
  ====================================================================
  ====================================================================
  Long (Beast the tiger)

  Normal Moves

  P high Punch
  F+P Strong Punch
  BW+P Shoulder hitter
  S,U+P Flying elbow
  S,F,D+P Upper Cut
  S,BW,D+P Low Blow

  K High Kick
  F+K Forward double Kick jumping roundhouse
  BW+K Roundhouse kick
  S,FD+K Strong Kick
  S,BW,D+K Sweep Kick
  S,U+K WOOO

  F,F+P Spinning Elbow
  F,F+K Step sweep
  F,F+B Upper slash

  D+B Ripping Craws
  U+B Helicopter
  D+K Low Kick
  BW+B Atomic Push

  Special Moves:

  QCB+P Electro Elbow
  QCB+K Stomper
  QCF+P Rocket Punch
  QCF+K High Double flying Kick
  QCF+B Charging Neck Grab
  QCB+B+B+B Earth stomping triable Roundhouse
  U,QCB+B Spinning Claw
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  Running attacks:

  FF+B: Cannon Ball
  FF+K Charging Flying Kick
  FF+P Charging elbow

  Beast Supers:
  LONG: QCF, HCBw + B
  =====================================================================
  =====================================================================
  Alice (Beast the rabbit)


  P Jab
  F+P middle Punch
  BW+P Strong Punch
  S,U+P Hammer Over Drive
  S,FD+P Elbow to the Hip
  S,BW,D+P Nee Chop

  K High Kick
  F+K Forward Flip Kick
  BW+K Backward Flip Kick
  S,FD,+K Nee kick (Hit K a lot to perform Combos)
  S,BW,D,K One Foot Sweep
  S,U+K Jumpkick

  F,F+P Nee Punch
  F,F+K Flying Nee
  F,F+B High Strong Kick

  D+B Wabbit Combo (Hit B a lot to perform Combo)
  U+B Over Head Kick
  BW+B Ground Atomic Fall

  Special Moves:

  QCB+P Elector Double Upper Cut
  QCB+K somersault
  QCF+P Helicopter (if Beast Flying Helicopter)
  QCF+B Leg Upper Cut
  QCB+B Giant Flip Kick
  U,QCB+B Atomic Fall
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Charging Flip Kick
  FF+K Baseball Slide
  FF+P Charging Elbow

  Beast Supers:
  ALICE: QCF, Bw, F + B
  ======================================================================
  ======================================================================
  Uriko (Beast The Half Beast)


  P Jab
  F+P Elbow to the Nee
  BW+P Hadoken (Joking)
  S,U+P Double Upper Cut
  S,FD+P Elbow to the stomach
  S,BW,D+P Rocket Punch

  K High Kick
  F+K Jump Kick
  BW+K Strong Kick
  S,FD,+K Helicopter Kick and Punch
  S,BW,D,K One foot Sweep
  S,U+K High Jump Kick

  F,F+P+P Rolling Punch
  F.F+P+K Rolling Flying Kick
  F,F+K Triple flying kick
  F,F+B Slashing Upper Cut

  F+B Triple Slash
  U+B Jumping Upper Cut
  BW+B FrontFlip flash

  Special Moves:

  QCB+P Elector Jump
  QCB+K Head Stamp
  QCF+P 4hit Slash
  QCF+B Ducking (Press different Buttons To do different Moves)
  QCB+B Slashing Claw
  U,QCB+B Atomic Fall
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Spinning BaseBall Slide
  FF+K Flying Double Kick
  FF+P Falling Head Butt

  Beast Supers:
  URIKO: QCBw, HCF + B
  =====================================================================
  =====================================================================
  Busuzima (Beast the Chameleon)  P Slap
  F+P Miidle Punch
  BW+P Spinning Backhand punch
  S,U+P Tern Back
  S,FD+P Stomach Jab
  S,BW,D+P Middle Backhand Punch

  K Nee
  F+K High Kick
  BW+K Atomic Kick
  S,FD,+K Sweep
  S,BW,D,K One foot Sweep
  S,U+K Atomic Missile Drop Kick

  F,F+P Atomic Hammer Drive
  F,F+K Foot Stamp
  F,F+B Back Flip

  D+B Atomic Hammer Over Drive
  U+B Backflip Slash
  BW+B Claw Sting

  Special Moves:

  QCB+P Elector Upper Cut
  QCB+K Foot juggler (Hit the K rapidly)
  QCF+P Back Neck Breaker
  QCF+B Invisibility Claw
  QCB+B Invisibility Back flip
  U,QCB+B Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCB+K Atomic Missile Kick
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Slash Back Flip
  FF+K Spinning Missile Drop Kick
  FF+P Charging Head Butt

  Beast Supers:
  BUSUZIMA: 2x QCF + B
  ===================================================================
  ===================================================================
  Jenny (Beast the Bat)  P Slap
  F+P Hip Chap
  BW+P Huh? ( Have know idea what this those)
  S,U+P Double flip in the air
  S,FD+P Slashing Upper Cut
  S,BW,D+P+P+ Triple Nee chap

  K Fast Kick
  F+K Rapped Kick's (If you Hit The K button a lot)
  BW+K Rapped Slash Kick (If you hit the K button a lot)
  S,FD,+K Rapped Nee Kick's (Hit the K button a lot)
  S,BW,D,K Round House Sweep
  S,U+K Flipping Kick

  F,F+P Charging Elbow
  F,F+K Jumping slash kick
  F,F+B Atomic jumping roundhouse

  U+B Over Head Slash Kick
  D+K+K Double Sweep
  BW+B Helicopter

  Special Moves:

  QCB+P Electro Craw
  QCB+K Spinning Flying Kick (something like Chun-li Spinning Bird Kick)
  QCF+P One foot Stands (Hit the K button rapidly
  QCF+B Charging head Butt
  QCB+B Flying attack (while in air press the B button to attack)
  U,QCB+B Flying higher attack (while in air press the B button to attack)
  U,QCB+K Horse Kick (When facing opponent backward)
  U,QCF+K Missile Drop Kick
  U,QCF+P Falling Comet

  FF+B Charging slash kick (while in air press B to attack)
  FF+K Baseball slide
  FF+P Hard push

  Beast Supers:
  Jenny: 2x HCF + B
  ===================================================================
  ===================================================================

  Bảo đảm chất lượng hơn là topic cũ nhiều.

  ----------------------------
  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

 2. #2
  Ngày tham gia
  10-07-2005
  Bài viết
  259
  Rep Power
  35
  -Cái gì vậy???nếu có post làm ơn dịch giùm cái ,chỉ cần nói vuông tròn X hay tam giác là được rồi ,cái gì mà run down jump kick nhức cả đầu .


 3. #3
  Ngày tham gia
  30-07-2003
  Bài viết
  1,837
  Rep Power
  45
  Nhảm nhí . Copy i xì tư` game faq về mà dám kêu là chất lượng . Dẹp cái tonic này đi .


 4. #4
  Ngày tham gia
  26-02-2006
  Bài viết
  95
  Rep Power
  33
  thèng khùng nì xạo ze kiu lun
  sợ mài wá thanhtung


 5. #5
  Ngày tham gia
  09-10-2005
  Đến từ
  hoi thang osamabinladen
  Bài viết
  632
  Rep Power
  35
  chả hỉu gì cả ! k f Q gì mà loạn xà ngầu


 6. #6
  Ngày tham gia
  28-02-2004
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài viết
  7,486
  Rep Power
  72
  Hic hic sao toàn tiếng anh khó hỉu quá
  Hum nào dịch hộ anh em vậy


  To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

 7. #7
  Ngày tham gia
  23-01-2005
  Đến từ
  Ho Chi Minh City
  Bài viết
  1,463
  Rep Power
  39
  dịch ra rồi pót có đươc ko ,đọc kiểu này ai mà hiểu nổi


 8. #8
  Ngày tham gia
  27-01-2005
  Bài viết
  3,603
  Rep Power
  44
  Thấy topic cũ làm ăn luộm thuộm nên tui post bài này cho thỏa lòng các mem mới cũng như cũ .Nguồn : lấy từ gamefaq .
  Cái này còn luộm thuộm gấp nghìn:o.1 dẹp 2 dịch.Chọn đi!


 9. #9
  Ngày tham gia
  22-07-2006
  Bài viết
  18
  Rep Power
  0
  pos cũng như kô, ở đây dân VN kô à pos tiếng VN dùm cái (làm ăn kỳ cục)


 10. #10
  Ngày tham gia
  16-10-2006
  Bài viết
  60
  Rep Power
  30
  Em có vấn đề về võ thú 2 ! làm sao vào được chiêu liên hoàn chắn máu của SHEN LONG vây mấy anh ? cám ơn trước nha .


Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Bookmarks

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi bài mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi kèm files
 • Bạn không thể sửa bài đã gửi
 •  
>