Đất rồng tui thấy cũng ổn mà cái plot khá hứa hẹn :v cơ mà dính phải vụ vẽ quá lâu, tranh thì nặng tông tối và phông nền thì chi tiết quá mức nên so với truyện hài thì khó đọc hơn. Mà sao học sinh chân kinh lại quyết định làm truyện màu chứ 35k thì cháy túi mất. Được cái đọc qua giới thiệu thấy ổn phết :]