tìh hình là e đang phân vân @@~ tới lv 44 rùi làm nv chuyển job3 thì tới đoạn nó kêu wa gặp archer Master bên SH thỳ nó ra 2 câu hỏi.. chọn cái nào thỳ khi wa LM trả nv vẫn thấy chữ windwalker @@~ ai ckơy tempest júp e vs

----------------------------
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: