Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nô.

 1. Yêu_Yêu
  Yêu_Yêu
  Tui chưa nghe Nô hát bao giờ nên không nói nhưng về đẹp trai thì giống Nô chỗ nào @_@
  Hoang tưởng quá X-[
  10/3/18
 2. Yêu_Yêu
  Yêu_Yêu
  10/3/18
 3. Nô.
  Nô.
  giọng cao thặc
  10/3/18
 4. Yêu_Yêu
  Yêu_Yêu
  Nghe còn thấy xúc động hơn bản chính mặc dù bản chính của The One hát cũng hay :-ss
  10/3/18