Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DkLx

 1. BadPlayBoy
  BadPlayBoy
  Hiện tại mạng chậm không search được, để mai, nhưng mà link tumblr thì khả năng tìm ra khá thấp.
  25/1/18
 2. BadPlayBoy
  BadPlayBoy
  Đã thử tìm nhưng không ra. :(
  26/1/18
 3. DkLx
  DkLx
  :(
  26/1/18
 4. BadPlayBoy
  BadPlayBoy
  Tìm ra rồi, là SHIBP-002. -_-
  28/4/18
  Odisey and DkLx like this.