vova999's Recent Activity

  1. vova999 đã trả lời vào chủ đề [VNE] Anh Mark chuẩn bị mở mỏ farm.

    Nó là liên kết vào thẻ ngân hàng, vẫn phải dùng từ cơ sở của ngân hàng lên thôi. Ngoài nó còn cả đống thằng pay khác, điển hình là Alipay.

    19/6/19 lúc 06:27