SLeo's Recent Activity

  1. SLeo đã trả lời vào chủ đề Total War: Three Kingdoms.

    Ý mình là bác chỉ xin cưới heir của 1 faction 1 lần thôi, phía trên bác nói cưới heir của Toản rồi đợi Vân lên làm heir rồi cưới tiếp,...

    22/7/19 lúc 12:18
  2. SLeo đã trả lời vào chủ đề Total War: Three Kingdoms.

    Heir mỗi faction chỉ cưới đc 1 lần thôi. Dù li dị rồi vẫn ko cưới thêm đc đâu.

    22/7/19 lúc 09:37