Seung 승's Recent Activity

  1. Seung 승 đã thích bài viết của bonninja trong chủ đề Hình Thư Giãn V66 - Tết tết tết sắp đến rồi (SFW only - xem page 1).

    [img]Không có tiêu đề by Hải Trương Quốc Hải, trên Flickr

    20/1/20 lúc 11:18
  2. Seung 승 đã trả lời vào chủ đề [World Cup Qualifier ] Việt Nam - Ma~ ( 31/03 ).

    Thái ăn lại đủ karma từ trận Mỹ Đình do chính ông trọng tài đó luôn =]]

    18/1/20 lúc 19:11