S.Dentatus's Recent Activity

  1. S.Dentatus đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận] Playstation và tất cả những thứ có liên quan.

    Thế khi ps4 hỏng mà sony không sản xuất ps4 nữa thì sao?

    10/10/19 lúc 22:59