otzi's Recent Activity

 1. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bê Epsom Pháp dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da...

  20/8/19 lúc 17:46
 2. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bê Epsom Pháp dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da...

  20/8/19 lúc 17:12
 3. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bò dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên cực...

  20/8/19 lúc 16:36
 4. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da đà điểu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên...

  20/8/19 lúc 15:58
 5. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da đà điểu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên...

  20/8/19 lúc 15:21
 6. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây cá sấu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên cực...

  20/8/19 lúc 14:45
 7. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bò dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên cực...

  20/8/19 lúc 14:07
 8. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bò dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên cực...

  20/8/19 lúc 13:30
 9. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bò dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên cực...

  20/8/19 lúc 12:54
 10. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da đà điểu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên...

  20/8/19 lúc 12:24
 11. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da đà điểu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên...

  20/8/19 lúc 11:45
 12. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bê Epsom Pháp dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da...

  20/8/19 lúc 11:07
 13. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bê Epsom Pháp dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da...

  20/8/19 lúc 10:28
 14. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da đà điểu dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da thật nên...

  20/8/19 lúc 09:56
 15. otzi đã trả lời vào chủ đề Beefone - Chuyên iPhone chính hãng TBH và Fullbox VN/A.

  Dây da bê Epsom Pháp dành cho Apple Watch size 38/40 và 42/44. [IMG] - Toàn bộ dây làm bằng da thật 100%, bảo hành 12 tháng. - Da...

  20/8/19 lúc 09:19