Master Bruce's Recent Activity

  1. Master Bruce đã trả lời vào chủ đề Charlie's Angel 2019: thiên thần trở lại 15 November 2019.

    ...

    24/5/19 lúc 16:02
  2. Master Bruce đã trả lời vào chủ đề Aladdin (24/05/2019).

    chả thấy công chúa đẹp :4cool_confuse:

    23/5/19 lúc 21:34