Master Bruce's Recent Activity

  1. Master Bruce đã trả lời vào chủ đề Titans (2018-????).

    ss 2 tập 2 coi chán quá , chắc tập 3 sẽ xuất hiện deathstroke

    20/9/19 lúc 17:42
  2. Master Bruce đã trả lời vào chủ đề DC Cartoon Unlimited - Teen Titans Go! Vs. Teen Titans.

    Hình ảnh đầu tiên của Superman : Red Son ( 2020 ) [IMG]

    19/9/19 lúc 22:56