lusterdragon26's Recent Activity

  1. lusterdragon26 đã trả lời vào chủ đề EXIT - Lối Thoát Trên Không (2019).

    Đù, ko rành phim Hàn, hôm qua cuối ngày hết phim rồi chọn đại phim nay, ko ngờ coi cuốn vãi. Nội dung giải trí tốt, ko hack não, nhiều...

    18/8/19 lúc 12:50