lPacific's Recent Activity

  1. lPacific đã trả lời vào chủ đề [soha]Bị nhắc khi chen ngang, ở máy ATM, người đàn ông chửi, đánh một phụ nữ.

    Dm chúng mày ko biết tao là cháu Bác Hồ à

    12/10/19 lúc 19:05