linhhcl's Recent Activity

  1. linhhcl đã trả lời vào chủ đề [tuoitre] Mấy người cứ 'làm quá lên'.

    Báo Tuổi Trẻ lại cà khịa rồi

    17/10/19 lúc 20:32