Kinas's Recent Activity

 1. Kinas đã trả lời vào chủ đề The End is Nigh.

  Messi tạch ghê :3cool_nosebleed:

  17/6/18 lúc 16:26
 2. Kinas đã trả lời vào chủ đề The End is Nigh.

  Biểu tình dc 500k thì cần chi biết :3cool_nosebleed:

  13/6/18 lúc 19:40
 3. Kinas đã trả lời vào chủ đề The End is Nigh.

  Tưởng VN thành U cờ rai na Ver 2.0 :3cool_nosebleed:

  12/6/18