kengaa's Recent Activity

  1. kengaa đã trả lời vào chủ đề [IOS,ANDROID]Super robot war DD.

    area 2 cua alteisen phải upgrade mech bao nhiêu đi lả ổn vậy?

    20/9/19 lúc 12:16