Jin Axl's Recent Activity

  1. Jin Axl đã trả lời vào chủ đề [moveek][Xếp Hạng] Phim X-Men từ dở nhất đến hay nhất theo Rotten Tomatoes.

    Thấy nếu xét về tạo hình sát comic và chọn diễn viên thì Trilogy đầu tiên làm rất tốt, và ý đồ muốn end 3 phần ở cao trào Last Stand...

    16/6/19 lúc 22:25